Afbouw partnertoeslag AOW ingaande 2015

Door Redactie
Geplaatst in AOW, Expats en pensionado
Tags:
9 juli 2013

Nederland is in een snel tempo bezig de sociale voorzieningen af te bouwen. Dit kan verregaande consequenties hebben voor pensionados in Thailand. Zo staan er ingrijpende wijzingen voor de AOW partnertoeslag op stapel.

Dit artikel kreeg de redactie toegezonden van Hans Bos, die het heeft laten uitzoeken, lees en huiver:

De reguliere partnertoeslag voor AOW toeslag komt op 1 april 2015 te vervallen. Er zal alleen nog recht zijn partnertoeslag indien men al recht had op een AOW-pensioen voor 1 april 2015 en gehuwd of samenwonend was voor 1 januari 2015 (dit staat sinds kort op de site van SVB) en geboren voor 1 januari 1950

Nieuw is het voorstel dat bij een inkomen boven de € 46.000 ( excl. AOW) de partnertoeslag ingaande 1 januari 2015 in 4 jaar ( 4*25%) afgebouwd. Onduidelijk is of hiermee alleen het inkomen box 1 wordt bedoeld en/of ook inkomen box 2 en 3 meetelt. Het nadeel is afhankelijk van de hoogte van de partnertoeslag maximaal 750 euro ( 30.000 THB) per maand. Op jaarbasis 9.000 euro ( 360.000 THB). Duidelijk is ook dat het wisselen van partner na 1 januari 2015 in voorkomende gevallen financieel zeer nadelig kan uitvallen.

Een aantal situaties:

 • Geboren voor 1 januari 2015, samenwonend of gehuwd per 1 januari 2015 en AOW voor 1 april 2015: Partnertoeslag ongewijzigd.
 • Geboren voor 1 januari 2015, nieuwe samenwonende partner na 1 januari 2015 en AOW voor 1 april 2015: Samenwoningssituatie per 1 januari 2015 wordt in deze casus beëindigd en een nieuwe samenwoningssituatie voldoet niet meer aan nieuwe eisen. Recht op partnertoeslag vervalt.

In voorkomende gevallen waar recht op partnertoeslag bestaat wel even op het hoofd krabbelen bij het beëindigen van een relatie na 1 januari 2015 en het aangaan van een nieuwe relatie met samenwoning. Dat kan veel geld kosten: AOW alleenstaande bruto 1086 euro en met partner ( zonder partnertoeslag) bruto 750 euro. Al een verschil van 335 euro ca. 13.000 THB per maand.

Conclusie: Degene die nu partnertoeslag ontvangen verliezen ook de partnertoeslag indien zij na 1 januari 2015 een nieuwe samenwoning aangaan.

Het wordt er allemaal niet leuker op.

24 reacties op “Afbouw partnertoeslag AOW ingaande 2015”

 1. Roel zegt op

  Dat vloeit voort uit wetgeving die is gemaakt ca 1999. Alle mensen die met pensioen gaan na 1 januari 2015 krijgen alleen AOW voor 1 persoon, geen partner toeslag meer maar ook geen alleenstaande toeslag. Voor mensen die voor 1 januari 2015 in de AOW komen en partner hebben veranderd er niets zolang er een partner is, Ook mensen die geen partner hebben en wel aow ontvangen krijgen gewoon de alleenstaande toeslag erbij,

  Eerder kon een ieder zich voor het AOW gat bijverzekeren, speciaal voor mensen die een jongere partner had.

  Dus het geval is niet dat het alleen voor emigranten zo is, ook voor de mensen in NL zelfde wetgeving hierover.

  Alleen is nog de vraag wat ze gaan doen met de mensen die nog geen 65 jaar zijn, maar zouden worden voor 1 januari 2015, dit ingeval ophogen AOW gerechtigde leeftijd naar eerst 66 en later 67 jaar, Die groep die daar tussen vallen kunnen in een zwart gat komen met onvoldoende financiele zekerheid.

 2. Jack CNX zegt op

  Er zijn wat foutjes in het bericht.
  Bij een aantal situaties: zoals geboren voor 1 januari 2015.
  Google zelf SVB partnertoeslag AOW en je krijg het totale plaatje.
  Jack CNX

  • Khun Peter zegt op

   Website SVB:

   AOW-toeslag vervalt in 2015
   Vanaf 1 april 2015 vervalt de toeslag. U kunt dan alleen nog toeslag krijgen als u:

   voor 1 april 2015 al recht had op een AOW-pensioen, én
   voor 1 januari 2015 gehuwd of samenwonend was.
   Als u op of na 1 januari 1950 geboren bent, krijgt u geen toeslag meer. Bent u voor 1 januari 1950 geboren dan verandert er voor u niets als u voor 1 januari 2015 gehuwd of samenwonend was. U ontvangt de toeslag tot uw jongere partner AOW-pensioen krijgt. Hierop is een uitzondering. Als uw toeslag na 1 januari 2015 vervalt omdat het inkomen van uw partner te hoog is geworden, kunt u niet meer opnieuw een toeslag krijgen als het inkomen van uw partner lager wordt of stopt.

   Meer informatie over het afschaffen van de toeslag vindt u in de leaflet ‘Toeslag AOW stopt in 2015’.

   Daarnaast wil het kabinet de toeslag per 1 januari 2015 aanpassen. De aanpassing geldt voor AOW’ers met een inkomen vanaf € 46.000 per jaar (zonder AOW). Vanaf 2015 wordt de partnertoeslag in vier gelijke stapjes van 25% afgebouwd. In 2015 wordt de toeslag met 25% gekort, in 2016 met 50%, en in 2017 met 75%. In 2018 is er geen toeslag meer over. Als u nu al AOW ontvangt of als u voor 1 april 2015 AOW gaat ontvangen krijgt u met deze maatregel te maken. Het parlement moet het voorstel nog behandelen.

   Gevolgen lagere toeslag / vervallen toeslag
   Door het verlagen of vervallen van de toeslag heeft u tijdelijk minder inkomsten dan waar u misschien op heeft gerekend. Of u hier iets aan moet doen, hangt af van uw financiële situatie. Een mogelijkheid is dat uw partner (weer) gaat werken.

   Bron: http://www.svb.nl/int/nl/aow/hoogte_aow/toeslag/

   Meer lezen: http://www.svb.nl/Images/9104NX.pdf

 3. Jan zegt op

  Het is inderdaad nogal verwarrend geworden omdat er nogal wat fouten in de data zitten. Ik denk dat dit even gecorrigeerd moet worden.
  Ikzelf heb al diverse politieke partijen aangeschreven over dit probleem.
  Op dit moment leeft het nog niet erg in de politieke top, maar dit kan natuurlijk snel veranderen wanneer de datum naderbij komt en de ramp als een tsunami op honderduizenden mensen afkomt.
  Want het zijn niet de goed betaalde tweeverdieners met eventuele prepensioenregelingen e.d die hier onder zullen lijden. Het zijn de laag en middenbetaalde mensen en wie van deze doelgroep heeft een werkende partner?
  Het gevolg is dat je als nieuwe AOW’er eerst je pensioen moet opmaken en wanneer je alsnog onder het minimum zit een beroep doen op de AIO. Daar gaat je leuke pensioen.
  Tevens val je onder het AIO regime van de SVB. Dat betekent dat je niet meer dan 4 weken per jaar op vakantie mag. Echt waar, daar heb ik al naar gevraagd.
  Wat je wel kunt doen is, wanneer je in Nederland woont, een beroep doen op de AIO, een soort bijstandsuitkering voor AOW’ers. Moet je wel eerst grotendeels je huis ook nog gaan opeten.
  Dus afhankelijk van het leeftijdsverschil verlies je bijna € 700,- per maand tot je [partner ook AOW gaat krijgen.
  Leuk bedacht dit plan in 1999 bij een hoogconjunctuur. We moesten er zelf voor gaan sparen.
  Maar hoe ironisch nu in deze laagconjunctuur, werkeloosheid en grote schulden. dit plan moet herzien worden.
  Want van 50% AOw kan niemand leven en zeker geen gezin. Je krijgt geen partnertoeslag en je wordt ook nog als samenwonenden gezien met alle extra kosten van dien. De algemene heffingskorting verdwijnt ook nog eens voor je partner, de ziektekosten premie moet wel betaald worden.
  Wat een rampspoed staat je te wachten. Terug naar Nederland? Maar het wordt een vreselijke tijd. We gaan weer terug naar de 18e eeuw, waarbij uitbuiting van de laagst betaalden weer doelstelling no 1 is, want in tegenstelling hiervan worden er steeds meer hight-tech luxe goederen, audie’s e.d. verkocht. Ik houd mijn hart vast.

 4. Fred Schoolderman zegt op

  Tja, onze verzorgingstaat is onbetaalbaar geworden. Deze maatregelen zijn dan ook onvermijdelijk. De werkende groep wordt kleiner, terwijl de verzorgende groep alsmaar groter wordt.

  Zonder de verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar, zouden er in 2040 tegenover elke gepensioneerde slechts twee werkenden staan (2:1). Dat staat in schril contrast met de situatie rond de jaren ’50, toen de verhouding in potentieel 7:1 was. Nu werken tot 67 jaar een feit is geworden, is die verhouding iets verbeterd: 3:1. Maar dat is nog steeds te beperkt om de AOW betaalbaar te houden. Vooral omdat die verhouding niet gebaseerd is op het reëel aantal werkenden, maar op de potentiële beroepsbevolking.

  Persoonlijk juich ik het dan ook toe, dat de AOW-toeslag inkomensafhankelijk wordt gemaakt. Het zou nog beter zijn wanneer de AOW in z’n geheel inkomensafhankelijk wordt gemaakt. Ik vind het van de zotte, dat iemand met een pensioen van € 2.500,– netto of meer per maand, nog AOW krijgt. De gepensioneerden zullen nu natuurlijk roepen, maar ik heb ervoor betaald. Dat is ook zo, maar ook de huidige generatie betaalt daarvoor en het is nog maar zeer de vraag of zij AOW zullen krijgen!

  • Khun Peter zegt op

   Ik denk dat wij onze verzorgingsstaat prima in stand kunnen houden als er geen miljarden belastinggeld naar de banken zouden moeten. Nu kunnen de bonusgraaiende bankiers goede sier maken in exotische landen met… gemeenschapsgeld.

  • Piet zegt op

   Dat de verzorgingsstaat onbetaalbaar is geworden is flauwekul van de bovenste plank. Wanneer er maar veel mensen dit blijven roepen gaan er ook steeds meer mensen dit idee fixe aanhangen en verkondigen alsof dit inderdaad klopt. Maar echter niets is minder waar.
   Dit is een opvatting van mensen die het neoliberale denken aanhangen en dit zijn veelal mensen die het zo goed hebben dat solidariteit al lang uit hun woordenboek is geschrapt. Het zijn politieke keuzes en stellingnames die dit aanhangen. De rijken worden rijken ten koste van de verzorgingsstaat, omdat ze deze niet nodig hebben. Maar de verzorgingsstaat is in leven geroepen om juist neoliberale stromingen in te dammen. Helaas is deze virus weer boven komen drijven. Daarom wordt vanuit die hoek de stelling gedeponeerd dat de verzorgingsstaat onbetaalbaar is geworden.
   Een beter stelling zou zijn dat er uitwassen in de verzorgingsstaat aangepakt moeten worden evenals de graaiers die de verzorgingsstaat aan het uitbuiten zijn: banken, bestuurders van ziekenhuizen en woningstichtingen etc. De verzorgingsstaat kan prima en heus wel op de juiste manier voortgang vinden wanneer we die politiek keus daarvoor willen maken.

   • Fred Schoolderman zegt op

    Flauwekul? Kijk eens naar de verhouding werkenden en niet werkende, dat heeft niets met politieke keuzes te maken, maar het de harde werkelijkheid. Deze cijfers zijn overigens algemeen bekend!

    Uitspraken van neoliberale denken, zijn dan ook uitspraken van linkse rakkers die denken dat vadertje staat wel overal voor op kan draaien (grote berg), omdat zij in de veronderstelling verkeren, dat ze daar recht op hebben. Ook de verwijzingen naar de vele miljarden steun aan banken die de oorzaak zijn, dat onze verzorgingstaat niet langer meer in stand kan worden gehouden, is op zijn zachts gezegd nogal kortzichtig. Wanneer wij die banken niet hadden gesteund, dan waren de economische gevolgen nog veel groter geweest. Het gaat echter niet langer meer om het recht hebben op, maar of je een voorziening ook daadwerkelijk nodig hebt!

    Sociale voorzieningen moeten dan ook aan die mensen worden toegekend, die het echt nodig hebben en niet aan diegenen die dat niet nodig hebben. Kortom, het moet inkomensafhankelijk worden gemaakt en dat geldt niet alleen voor de AOW, maar ook voor de kinderbijslag en nog een hele boel andere voorzieningen.

 5. Nitnoy zegt op

  Veel is mij duidelijk. Alleen moet je partner hier wonen om in aanmerking te komen voor partner toeslag. Samen wonend /getrouwd ?maar partner verblijft in thailand

 6. Leo Bosch zegt op

  @Nitnoy,

  Hoe denk jij in vredesnaam samen te wonen als je partner in Thailand verblijft ?

  Leo Bosch

 7. KhunRudolf zegt op

  Zo, het artikel en de reacties gelezen hebbende en het kluwen aan bewoordingen en bedragen ontward, geldt de vraag: wat gaat dat nou betekenen voor de gewone AOW- man/vrouw in Thailand, hopelijk ook nog voorzien van enig ander inkomen zoals pensioen, en wat spaargeld op de bank om aan de visumverplichtingen te voldoen?

  Stel je de volgende vraag: Ben ik óp of ná 1 januari 1950 geboren bent?
  Zo ja, dan krijg ik geen partnertoeslag op de te verwachten AOW-uitbetalingen.
  Zo neen, zie de tweede vraag.

  De tweede vraag: ik ben dus eerder geboren dan 1 januari 1950, maar was ik al vóór 1 januari 2015 gehuwd of samenwonend?
  Zo ja, dan blijf ik gewoon recht houden op partnertoeslag.
  Zo neen, dan alsnog mijn best doen, ik heb nog een maand of 17.

  De derde en niet onbelangrijke vraag: hoe hoog is de toeslag? Welnu, voor elk jaar dat de partner in Nederland heeft gewoond wordt 2% van de toeslag toegekend.

  Dat betekent dat de Thaise partner 50 jaar in Nederland moet hebben gewoond om volledig partnertoeslag te ontvangen. Zoals zeg maar ook de opbouw van de AOW voor de partner verloopt: voor elk jaar dat zij in Nederland verbleef ontvangt ze later 2% AOW.

  Tot slot: bij AOW’ers met een inkomen van jaarlijks 46 duizend euro wordt de toeslag in 4 jaar afgebouwd.

  Zie verder: http://www.svb.nl/int/nl/aow/hoogte_aow/toeslag/

  Groet, Rudolf

 8. Cor Verkerk zegt op

  Misschien goed om te weten, ben je voor 1950 geboren en ben je getrouwd/samenwonend in Nederland kun je voor je partner de missende AOW jaren bij kopen mits ze niet langer dan 10 jaar in Nederland woont.
  Dit kan heel aantrekkelijk zijn daar het kopen van deze jaren niet al te duur is daar dit ook gebaseerd is op de geschatte/opgevoerde salaris ontvangsten die men theoretisch vanaf het 15e jaar in Thailand verdiend zou kunnen hebben.

  Het formulier hiervoor kun je aanvragen bij de SVB. Ik hoefde geen bewijzen van salaris door haar verdiend te overleggen.

  Heb je verdere vragen hierover enkan ik je advies geven dan kun je mijn email vragen.

  Cor Verkerk

  • KhunRudolf zegt op

   Beste Cor,

   Klopt helemaal. Via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is het inderdaad mogelijk om AOW te blijven opbouwen (of verzekerd te blijven voor een Anw-uitkering.) Daarvoor sluit je een vrijwillige verzekering af. De premie is gelijk aan die van de verplichte verzekering. Het enige verschil is dat je de premie niet via de belasting betaalt, maar rechtstreeks aan de SVB.

   De premie is een percentage van je totale inkomen in een jaar. Voor 2011 bv. was de AOW-premie 17,9%, (en de Anw-premie 1,1% van je inkomen ).

   Heeft de partner in Nederland zo goed als geen inkomen dan betaalt je € 496 p.jaar.
   Hoe meer inkomen hoe hoger de premie tot max. € 4961 p.jaar.

   Je kunt zelf berekenen hoe hoog de premie zal zijn na het invoeren van wat gegevens op:
   https://secure5.svb.nl/wizard-migranten/flow/wizardemigrant?execution=e1s6

   Groet, Ruud

 9. Chelsea zegt op

  Maar wat gebeurt er met je maandelijkse totaalbedrag aan AOW pensioen als je :

  1) Vòòr 1950 geboren bent
  2) Thans een partnertoeslag ontvangt
  3) en je nà 1 januari 2015 , je partner verliest.

  Door,hetzij ze komt te overlijden of er komt domweg een einde aan de relatie en je neemt GEEN nieuwe partner.

  Blijf je dan met een gehalveerde AOW uitkering zitten de rest van je leven?
  Of krijg je dan een AOW voor alleenstaanden ??

  Wie o wie weet het antwoord ?

  • Jan zegt op

   Uiteraard krijg je dan een alleenstaandennorm van 70%. Je krijgt alleen de helft zolang je op de een of andere manier samen bent met een partner. Bij overlijden of scheiden ga je over naar de 70% norm.

  • KhunRudolf zegt op

   Hij die samenwoont ontvangen zijn deel van de AOW zijnde zeg maar 750 euro p.mnd.
   Hij die voldoet aan de voorwaarden krijgt partnertoeslag, zie elders.

   Als het samenwonen door (echt)scheiding of overlijden wijzigt, ontvangt men de alleenstaanden-AOW, zeg maar euro 1160. Dit bedrag is meer dan AOW met partnertoeslag, zie de tekst van het artikel.

   Begint iemand na (echt)scheiding of overlijden partner een nieuwe relatie dan vervalt de alleenstaanden-AOW en komt de “gewone”AOW” weer om de hoek kijken zijnde die betr. 750 euro. Partnertoeslag is niet meer aan de orde.

   Dit is de situatie waarvan de redactie op het eind van het artikel zegt dat iemand ‘maar eens op het hoofd moet krabbelen’.

   • Hans Bos zegt op

    Stel dat ik na het beëindigen van mijn huidige relatie na 1 januari 2015 mijn nieuwe relatie als ‘huishoudster’ in dienst neem. Ik heb drie slaapkamers en in één daarvan hangen haar kleren. In een van de twee badkamers staan haar tandenborstels en ander gerei. Uiteraard beschik ik over een arbeidscontract en maak via internet maandelijks haar ‘salaris’ over. Is daar dan een speld tussen te krijgen als we kijken naar wat de SVB daarover zegt?

    Van een commerciële relatie is sprake indien twee personen zowel ten aanzien van hun huisvesting als ten aanzien van onderlinge zorg hun relatie op zakelijke wijze hebben vormgegeven.

    Het hebben van een commerciële relatie is uitsluitend relevant als er elementen van wederzijdse zorg aanwezig zijn. Zijn dergelijke elementen niet aanwezig, dan kan reeds uit dien hoofde niet tot een gezamenlijke huishouding worden geconcludeerd.

    Van een commerciële relatie is sprake indien zowel ten aanzien van de huisvesting als ten aanzien van de zorg geen financiële verstrengeling optreedt, aangezien aan het gebruik van de woonruimte en het voeren van de huishouding een zakelijke relatie ten grondslag ligt, in die zin dat voor de te leveren prestaties een prijs is bedongen en wordt betaald. De prijs moet in verhouding staan tot de geleverde prestaties en datgene wat in het commerciële verkeer gebruikelijk is. Dit laatste veronderstelt tevens de periodieke aanpassing van de prijs. De SVB leidt voorts uit de jurisprudentie af dat alleen sprake kan zijn van een commerciële relatie als de kostganger of huurder kan beschikken over een ruimte die zich leent voor afzonderlijke, zelfstandige bewoning (CRvB 18 februari 2003 en CRvB 22 augustus 2006).

    Een commerciële relatie dient door de betrokkene aan de hand van schriftelijke bewijsstukken te worden aangetoond. In ieder geval zijn vereist:

    een schriftelijke overeenkomst waarin de prestaties over en weer zijn omschreven; en
    betalingsbewijzen in de vorm van bank- of giroafschriften.

    Ten aanzien van de schriftelijke overeenkomst gelden de volgende voorwaarden:

    de overeenkomst moet zijn ondertekend en gedateerd;
    de periode waarover de overeenkomst van toepassing is moet zijn genoemd; en
    de te leveren prestaties en de daarvoor bedongen prijs dienen te zijn vastgelegd, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de prijs voor huisvesting en overige diensten.

    Ten slotte stelt de SVB als voorwaarde dat opgave van de inkomsten uit hoofde van de commerciële overeenkomst wordt gedaan aan de fiscus voor zover dit is vereist op grond van de belastingwetgeving.

 10. Jan zegt op

  Het is aan het SVB om aan te tonen dat er sprake is van meer dan een arbeidsrelatie. Ik zou echter hierover toch meerdere jurisprudentie lezen, omdat je er vanuit mag gaan dat de SVB vraagtekens bij deze constructie zal zetten en uit zal proberen te gaan van de feitelijke situatie en niet de juridische situatie. Stel dat ze op een avond komen en jullie zitten samen televisie te kijken. Het is erg trikkie. Ik adviseer je heel erg goed de zaken te regelen.

  • KhunRudolf zegt op

   Neen Jan dat is niet zo. Jij doet een aanvraag bij, in dit voorbeeld, de SVB om een (aanvulling op) uitkering of voorziening, en jij levert de bewijskracht/de argumenten op grond waarvan jij denkt dat de SVB jou een positief besluit aangaande de aanvraag dient toe te kennen. Zo werkt ‘t. Ben je het er niet mee eens, dan kun je in beroep, maar winnen? Moet je van heel goede huize komen. Zie vwb een arbeidsrelatie mijn volgende reactie. Groet, Rudolf

   • Jan zegt op

    Ik heb het niet over de aanvraag, maar over een eventuele controle. Wanneer jij opgeeft dat je alleen woont en ze komen je controleren bij jouw huis dan moeten zij aantonen dat er iemand bij jouw inwoont en niet omgekeerd. Dit natuurlijk wanneer zij vinden dat je niet echt alleen woont. Zij moeten dan aangeven dat je samen woont en niet omgekeerd. daar is al veel misverstand en jurisprudentie over. M.a.w.: zij moeten volgens strikte regels aantonen of kunnen bewijzen dat je de boel eventueel flest.

 11. KhunRudolf zegt op

  @Hans Bos@Jan Het gaat de SVB in eerste instantie niet om het feit dat een nieuwe relatie wordt aangemerkt als huishoudster. De SVB maalt ook niet om een arbeidscontract.
  Let op want nu komt het: waar het de SVB om gaat is of de AOW’er en de huishoudster samenwonen. Samenwonen is het centrale begrip bij alle sociale verzekeringswetgeving waar de uitkeringsgerechtigde en de SVB elkaar ontmoeten.
  Samenwonen: daar gaat het om. Dus krijgt iemand 50% van de totale AOW, en als hij niet samenwoont krijgt hij (m/v) aangevuld met de alleenstaandentoeslag, zijnde 70%.

  Heb je een huishoudster die door jou wordt verleid tot deelname aan de geneugten van tafel en bed: de SVB keert 50% uit. Maakt de SVB niet uit of je met een arbeidscontract staat te wapperen.
  Heb je een huishoudster al dan niet met een arbeidscontract die zelf elders huis en haard heeft, dan krijg jij van de SVB de alleenstaandentoeslag. De SVB vraagt jou niet wat je desondanks aan tafel en in bed uitspookt.

  Maar wat te doen als je toch voltijds de huishoudster in huis wil halen, immers ze toch je nieuwe liefde, en terzelfder- en tegelijkertijd die 70% wil halen? Want dat is jouw vraag toch, niet Hans?

  Welnu, dat kan d.m.v. het aangaan van een commerciële relatie met de huishoudster (zijnde de nieuwe vlam.)
  Hoe te organiseren? De SVB zegt over de commerciële relatie dat het betreft: een puur zakelijke relatie die je met een ander hebt als je aan die persoon in jouw eigen woning een kamer verhuurt, of als die persoon een kostganger is. Is er sprake van een dergelijke commerciële relatie, dan beschouwt de SVB jou niet als samenwonend. Je krijgt dan de AOW-alleenstaandenpensioen.

  M.a.w. je geeft dus aan in woord en geschrift dat je iemand een kamer verhuurt.

  Je verklaart aldus aan de SVB in woord en geschrift bij wijze van spreken dat je iemand een kamer te verhuurt. Dat die iemand optreedt als huishoudster is niet relevant. Hoef je ook niet te melden. Wel dient de huurprijs marktconform en het gehuurde plus te gebruiken faciliteiten als badkamer, keuken, TV, etc. nauwgezet omschreven. Zie voor meer uitleg en een voorbeeld van een huurcontract: http://www.svb.nl/Images/9179NX.pdf

  En verder? Namens de SVB komt er controle door de SSO. Als het gehuurde en de te benutten faciliteiten niet zodanig zijn ingericht, en het de SSO/SVB duidelijk is dat de huishoudster optreedt als geliefde tafel- en bedgenote: ik denk dat de rapen goed gaar worden gekookt. En terecht! Let wel: het gaat om wat feitelijk wordt aangetroffen. Zie verder: http://www.svb.nl/int/nl/aow/wonen_met_iemand_anders/huurder_verhuurder/

  De SVB gaat in deze verder dan bv. als er sprake is van een zorgrelatie. In dat geval mag er worden samengewoond en wordt de alleenstaandentoeslag uitgekeerd. Edoch, zowel de zorgontvanger als de zorgverlener moeten beiden een eigen te controleren adres aanhouden.
  Wie zorg ontvangt en wie verleent maakt niet uit. Ook hier staat centraal het samenwonen, niet wat men doet binnen een zekere relatie.

  Dus Hans: je kunt gerust je nieuwe liefde aanstellen als jouw huishoudster. Gebeurt in veelal alle relaties, vooral de niet-commerciële. Dat jullie samen liggen te rollebollen maakt allemaal ook niets uit. Als je maar bij controle kunt aantonen dat de door jou aan de SVB beschreven situatie de enige juiste is. Maak voor de zekerheid een foto waar tandenborstels uithangen.

  Mensen die zo nu en dan mijn reacties op dit blog lezen zullen niet verbaasd staan als ik zeg dat ik een handelwijze als bovenomschreven afwijs. Het is rommelen met regelgeving, waardoor het goede vertrouwen dat instanties hebben in pensionado’s door dit soort ruime interpretaties flink wordt geschaad. Daar kunnen later anderen weer de dupe van worden als regelgeving weer eens strak wordt aangetrokken. Daarbij wordt op dit blog vaak gewag gemaakt van hoe in Thailand met regel- en wetgeving de hand wordt gelicht, en vervolgens hardop ach en wee geklaagd van: kijk ze toch eens doen die Thai. Bovenbeschrevene moge ook aantonen hoe weldenkend iemand wel niet wordt als daartoe de omstandigheden hem nopen.

  Groet, Ruud

  • Hans Bos zegt op

   Ruud, ik probeer aan te geven hoe bizar de regelgeving geworden is. En dat alles om een paar zilverlingen te besparen. Hoe jonger je partner, hoe hoger de toeslag. Gooi je de vriendin/partner er uit en heb je de zorg voor een kind dat jonger is dan 18, krijg je een bonus van dik 200 euro op je alleenstaanden-AOW. Hoe gek kan het worden.
   Door alle recente wets- en regelwijzigingen weten ook vaak de deskundigen niet meer hoe het zit. Dat vraagt om een creatieve omgang met de regels. Dat is niet de schuld van de betrokkenen, maar van de overheid, die in de haast om te bezuinigen zich niet afvraagt wat de gevolgen van het beleid zijn, En dat is tevens de mening van de Raad van State.

   • KhunRudolf zegt op

    Beste Hans,

    Nog een paar opmerkingen en dan hou ik op over dit onderwerp.

    1. Partnertoeslag heeft niets te maken met hoe oud of jong iemand is. Het wordt berekend aan de hand van het aantal jaren dat iemand in Ned woonde. Een jonger iemand die langer in Ned woonde krijgt dus meer dan een ouder iemand die kort in Ned woonde.
    2. Wat is erop tegen dat een alleenstaande met de zorg voor een kind onder de 18 jaar oud een toeslag krijgt van 200 euro vanwege de kosten die dat met zich meebrengt. Wees blij dat ons zorgstelsel op een dergelijke manier is uitgerust.
    3. Ik ben geen deskundige maar ben wel op de hoogte van recente wijzigingen, en als ik dat kan, lukt dat een ander ook.
    4. Ik ben het niet met je eens dat de wijzigingen in wet- en regelgeving vragen om een creatieve omgang met die regels.
    5. De noodzaak van bezuinigingen heeft niets van doen met de mogelijkheid van het aangaan van een commerciële relatie met een inwonend iemand, waardoor je niet gekort wordt op je uitkering.
    6. De Raad van State geeft o.a. advies aan regering en parlement en neemt dientengevolge over veel zaken een standpunt in.

    Groet, Rudolf

   • Sir Charles zegt op

    Ach dát verklaart dus het feit dat veel mannen een groot leeftijdsverschil hebben met hun Thaise vrouw, dat is vanwege de AOW want hoe jonger zij is hoe hoger de partnertoeslag. 🙁

    Weer wat opgestoken.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website