Algemeen

Voor diegene die minstens 50 jaar zijn bestaat er een visum dat hun toelaat een jaar ononderbroken in Thailand te verblijven. Het is het Non-immigrant “O-A” Multiple entry visum. “O” komt van “Others”(andere). De “A” komt van “Approved” (toegestaan).

Wanneer de letter “A” een visumletter volgt, wil dit zeggen dat tijdens de aanvraag al aan de eisen voldaan werd om een langer verblijf dan de standaard periode van 90 dagen toe te staan. In dit geval een jaar. Officieel is dit visum te bekomen vanaf 50 jaar, maar Thaise ambassades hanteren wel eens de pensioenleeftijd van het land waarin ze gevestigd zijn. Dat kan dan o.a. 60 of 65 zijn of aanvaarden ook een bewijs van vroegpensioen. De officiële benaming van dit visum is “Long Stay visa”. Het wordt ook wel eens ingekort tot “NON-O-A”.

Doel van het “NON-O-A” visum

Het Non-immigrant “O-A” visum kan aangevraagd worden indien men voor langere tijd (+90 dagen) ononderbroken in Thailand wil verblijven. Op uw visum zal dit vermeld zijn bij “Type of Visa” als “Non-immigrant” en bij “Category” met de code “O-A”.

Geldigheidsperiode van het “NON-O-A” visum

Het Non-immigrant “O-A” Multiple entry visum heeft een geldigheidsperiode van 1 jaar. Dat wil zeggen dat u een periode van een jaar, na uitgifte, de tijd hebt om Thailand binnen te komen. Op uw visum zal u die geldigheidsperiode vinden naast de vermeldingen “Date of Issue” (begindatum) en “Enter Before” (einddatum).

Aantal binnenkomsten met een NON-O-A visum

Het visum kent maar enkel de “Multiple entry” versie. Je kan er onbeperkt mee binnen komen en dit binnen de geldigheidsperiode van het visum. Bij elke binnenkomst, binnen de geldigheidsperiode, zal je steeds een nieuwe verblijfsperiode bekomen. Op uw visum zal u het aantal binnenkomsten vinden naast “No of Entry” al “M” van “Multiple”.

Duur van de verblijfsperiode

Zowel bij een binnenkomst via een luchthaven als via een grenspost over land, zal u bij elke binnenkomst en binnen de geldigheidsperiode van uw NON-O-A visum, een verblijfsperiode van maximum 1 jaar ononderbroken verblijf bekomen. De einddatum van de verblijfsperiode kan u terugvinden in uw “Arrival” stempel naast “Admit until”.

Prijs

De prijs van een Non-immigrant “O-A” Multiple entry is 5000 Baht.

De tegenwaarde is 150 Euro

Aanvraag van een NON-O-A visum

Het NON-O-A visum moet u voor uw vertrek naar Thailand aanvragen.

Dat kan enkel bij de Thaise Ambassade die gevestigd is in het land waar u de nationaliteit van bezit, of het land waar u officieel geregistreerd bent. Afhankelijk welke ambassade of consulaat u gaat gebruiken, zal u onderstaande documenten en bewijsstukken moeten voorleggen.

Deze lijst is zoals ze is opgenomen op de website van de betreffende ambassade. Hou er rekening mee dat er aanpassingen kunnen zijn die niet vermeld zijn op hun website, of dat men het recht heeft om bijkomende documenten of bewijsstukken te vragen. Het is daarom nooit een slecht idee om hierover ook eens contact op te nemen met de betreffende ambassade voor u uw aanvraag gaat indienen.

1. Thaise Ambassade in Den Haag

– 150 Euro

(Opgelet, kan niet meer worden teruggevorderd na het indienen

– 3 Aanvraagformulieren volledig ingevuld.

– Paspoort of reisdocument met een geldigheid van minstens 18 maand

– 3 Recente pasfoto’s (3,5×4,5) van maximum 6 maand oud.

– Een formulier met persoonlijke gegevens

– Ticket, bevestigd en betaald

– Een bankbedrag met een bedrag van minstens 800 000 Baht (of tegenwaarde in Euro), of een origineel inkomstenbewijs van minstens 65 000 Baht (of tegenwaarde in Euro), of een combinatie van een bankbedrag en een in komen voor een totaalbedrag van minstens 800 000 Baht (of tegenwaarde in Euro) op jaarbasis

Indien een bankbedrag wordt gebruikt dient dit vergezeld te zijn van een origineel bankgarantiebrief van uw bank

– Een geboortebewijs in het Engels. Niet ouder dan 3 maand en gelegaliseerd

– Een uittreksel in het Engels van het bevolkingsregister. Niet ouder dan 3 maand en gelegaliseerd

– Een bewijs dat de aanvrager geen crimineel verleden heeft. Niet ouder dan 3 maand en gelegaliseerd

– Een medisch attest dat bevestigt dat de aanvrager niet lijdt aan ziekten zoals voorgeschreven in het Ministerieel besluit Nr 14 (B.E 2535). (Lepra, Tuberculose, Elefantiasis, Drugverslaving, Derde stap van Syfilis). Niet ouder dan 3 maand en gelegaliseerd.

– In het geval van huwelijk en de andere partner niet in aanmerking komt voor het visum van de categorie ‘O-A’ (lang verblijf), zal hij of zij in aanmerking komen voor een tijdelijk verblijf onder een visum van categorie ‘O’. Een huwelijksakte moet dan worden geleverd. Deze moet gelegaliseerd zijn.

http://www.thaiembassy.org/hague/th/services/76475-Non-Immigrant-Visa-O-A-(long-stay).html

2. Thaise Ambassade Brussel

– 150 Euro

(Opgelet, kan niet meer worden teruggevorderd na het indienen

– 4 pasfoto’s in kleur (3,5 x 4,5 cm), niet ouder dan 6 maanden

– 3 koppies van de Belgische of Luxemburgse identiteitskaart

– 3 visumaanvraagformulieren volledig ingevuld en ondertekend

– Reispas moet minimum 18 maanden geldig zijn + 3 kopieën

– Medisch attest bevestigd « geen besmettelijke ziektes » + 2 kopieën

– Attest van goed gedrag en zeden + 2 kopieën

– Bewijs van woonst in België + 2 kopieën

– 3 koppies van de reservatie van de vliegtuigticket (heen)

– 3 koppies van een hotelreservatie OF een letter/mail van een persoon die u uitnodigt + kopie van zijn/haar identiteitskaart + bewijs dat die persoon in Thailand woont OF een kopie van de documenten van uw eigendom in Thailand

– Origineel attest van de bank met een bedrag van minimum 800 000 baht ofwel +/- 20 000 Euro op een Bankrekening in Thailand of in België + kopieën EN een bewijs van maandelijks inkomen (65.000 baht) van minstens de laatste 3 maanden (2 kopieën)

– 3 koppies van de laatste rekeningoverzicht van de laatste 3 maanden van die bankrekening

– Curriculum Vitae in het Engels + 2 kopieën

www.thaiembassy.be/wp-content/uploads/2018/02/Retirement-OA-NL.pdf

Verlengen

Elke verblijfsperiode van een jaar kan u bij een immigratiekantoor verlengen met een jaar. Tenminste indien u aan de eisen van die verlenging voldoet. 30 dagen (sommige immigratiekantoren 45 dagen) voor afloop van je actuele verblijfsperiode kan je de aanvraag indienen. Die jaarverlenging kan u het jaar nadien ook weer gaan verlengen met een jaar. Dit kan dan elke jaar herhaald worden en dit zolang je aan de eisen van de jaarverlenging blijft voldoen.

Dat kan, zoals in dit geval, op basis van “Thai marriage” of “Retirement” zijn. Voor een “Thai marriage” wordt een officieel geregistreerd huwelijk bedoeld en niet de ceremonie die errond opgevoerd wordt. Dat laatste kan dan voor familie en vrienden een voldoende bewijs van huwelijk zijn, voor immigratie is het dat niet.

Als derde mogelijkheid bestaat nog de verlenging met 60 dagen indien het om een bezoek aan je Thaise echtgenote/kind gaat.

Verlengen kan je dus op drie manieren.

1. Op basis van “Retirement”

Op basis van “Retirement kan je een verlenging van een jaar bekomen.

De volgende bewijzen en formulieren dien je dan voor te leggen. Het zijn de meest voorkomende, maar niet beperkend en afhankelijk van de eisen van je lokaal immigratiekantoor.

– 1900 Baht (voor de verlenging)

– Formulier TM7 – Extension of temporary stay in the Kingdom – Ingevuld en ondertekend. https://www.immigration.go.th/download/ zie Nr 14

– Paspoort

– Pasfoto

– Kopie paspoort bladzijde persoonsgegevens

– Kopie paspoort visa pagina

– Kopie paspoort laatste “extension” pagina (indien van toepassing)

– Kopie paspoort laatste “Arrival” stempel

– Kopie TM6

– Kopie eigen Tabien Baan (indien zelf eigenaar)

– Kopie huurcontract (indien huurder)

– Kopie ID kaart van de persoon die je onderdak verleend en ondertekend door die persoon. (indien huurder)

– Kopie Tabien Baan verhuurder en ondertekend door die persoon (indien huurder)

– Kopie eigendomsbewijs verhuurder (indien huurder)

– Kopie TM30

– Kopie 90 dagenmelding (indien van toepassing)

– Een medisch attest (Wordt geëist in Koh Samui. Bij andere immigratiekantoren is dit eerder uitzonderlijk, tenminste toch voor een “Retirement” of “Thai Marriage” verlenging.

– Tekening van de weg naar je verblijfplaats (ten opzichte van een gekende plaats. Hoeft dus niet vanuit immigratie, maar van een gekende lokale plaats zoals een hoofdweg, ziekenhuis, gemeentehuis, brug, tempel, etc…)

– Alle kopieën moeten ondertekend worden

– Financiële bewijzen.

Dat kan op vier manieren. (Eén van de manieren is voldoende).

a. De inkomstenmethode.

Hiervoor moet u een maandelijks inkomen van minstens 65 000 Baht bewijzen. Dit kan d.m.v. een “Visumondersteuningsbrief” van de Nederlandse Ambassade, een “Income Affidavit” van de Belgische Ambassade, of een andere gelijkwaardige “proof of income” zoals ze o.a. opgemaakt wordt door de Oostenrijkse Consul in Pattaya.

b. De bankmethode

Hiervoor moet u een bankbedrag van minstens 800 000 Baht op een Thaise bankrekening bewijzen. Dit moet bewezen worden door een bankbrief van uw bank en een update van uw bankboekje. Afhankelijk van uw immigratiekantoor mag de bankbrief soms enkele dagen oud zijn. De update van het bankboekje moet steeds van de dag zelf zijn.

Dit bankbedrag moet volgens de nieuwe regels (2019) minstens 2 maand voor de aanvraag op de bankrekening staan en moet er 3 maand na de toekenning nog steeds op staan. Na deze 3 maand mag je zakken tot 400 000 Baht voor de resterende maanden.

c. De combinatiemethode

Hiermee gebruikt u een inkomen en bankbedrag dat samen een bedrag van 800 000 Baht op jaarbasis moet zijn. Het inkomen moet bewezen worden met een “proof of income” zoals een “Visumondersteuningsbrief” van de Nederlandse Ambassade, een ““Income Affidavit” van de Belgische Ambassade of een andere gelijkwaardige “proof of income” zoals ze o.a opgemaakt wordt door de Oostenrijkse Consul in Pattaya. Afhankelijk van het totaalbedrag van het inkomen, moet het resterende bedrag aangevuld worden tot 800 000 Baht met een bankbedrag op een Thaise bankrekening. Dit bankbedrag moet bewezen worden met een bankbrief van uw bank en een update van het bankboekje. Afhankelijk van uw immigratiekantoor mag de bankbrief soms enkele dagen oud zijn. De update van het bankboekje moet steeds van de dag zelf zijn. Dit bankbedrag moet volgens de nieuwe regels (2019) minstens 2 maand voor de aanvraag op de bankrekening staan en moet er 3 maand na de toekenning nog steeds op staan. In hoeverre en of je na die 3 maand mag zakken tot een bepaald bedrag voor de resterende maanden is momenteel niet geheel duidelijk. Van zodra dit duidelijk is zal ik hierover berichten.

d. De stortingsmethode

Hiermee gaat u maandelijks een bedrag van minstens 65 000 Baht op een Thaise rekening storten. Dit bedrag moet van een buitenlandse rekening komen. U zal dit moeten bewijzen door een bankbrief van uw bank die dit bevestigt. Deze vierde manier is pas recent (2019) ingevoerd om tegemoet te komen aan aanvragers van wie de ambassade geen ““Income Affidavit” meer willen uitgeven. Het is dan ook best mogelijk dat immigratiekantoren deze methode enkel toelaten voor aanvragers van die landen. Gezien Nederland werkt met de “Visumondersteuningsbrief” en België met het “Income Affidavit” bestaat dan ook de mogelijkheid dat u, als Nederlander of Belg, niet in aanmerking komt voor deze methode. Dit zijn dan lokale beslissing van uw immigratiekantoor. Mogelijk kan de stortingsmethode ook gebruikt worden met de combinatie methode. Dat wil zeggen dat je maandelijks minder stort dan die 65 000 Baht en het dan gaat aanvullen met een bankbedrag tot 800 000 Baht. Dat dit kan is niet echt duidelijk in de nieuwe voorschriften, waar enkel sprake is van een bedrag van minstens 65 000 Baht. Het zal ook hier van uw immigratiekantoor afhangen of men dit al dan niet zal toestaan.

2. “Thai marriage”

Op basis van “Thai Marriage” kan je een verlenging van een jaar bekomen. Hiervoor moet je officieel getrouwd zijn met een Thai.

Let op. Denk eraan dat u moet bewijzen dat u op hetzelfde adres woont. Stel dat je een huurcontract laat zien van een adres en je vrouw haar adres staat nog ergens anders zal je geen jaarverlenging bekomen. Die adressen moeten hetzelfde zijn. Het is langs de andere kant voldoende dat je vrouw verklaart dat je ook op haar adres woont. De volgende bewijzen en formulieren dien je dan voor te leggen. Het zijn de meest voorkomende, maar niet beperkend en afhankelijk van de eisen van je lokaal immigratiekantoor.

– 1900 Baht (voor de verlenging)

– Formulier TM7 – Extension of temporary stay in the Kingdom – Ingevuld en ondertekend. https://www.immigration.go.th/download/ zie Nr 14

– Paspoort

– Pasfoto

– Kopie paspoort bladzijde persoonsgegevens

– Kopie paspoort visa pagina

– Kopie paspoort laatste “extension” pagina (indien van toepassing)

– Kopie paspoort laatste “Arrival” stempel

– Kopie TM6

– Kopie huurcontract (indien je zelf de huurder bent. Opgelet hier. Je vrouw moet daar dan ook officieel haar adres hebben)

– Kopie Tabien Baan (indien je eigenaar bent. Ook je vrouw moet dan op dit adres ingeschreven zijn)

– Bewijs van huwelijk. Trouwcertificaat en een recente Kor Ror 2 huwelijksregistratie. (Kor Ror 22 indien het huwelijk in het buitenland werd aangegaan en later geregistreerd werd in Thailand). Deze documenten bewijzen dat u nog steeds getrouwd bent

– Bewijs van adres van de Thaise partner d.w.z. kopie van Tabien Baan (adresboekje) ondertekend door de Thaise partner.

– Kopie van de Thaise ID kaart van de Thaise partner en ondertekend

– Kopie TM30 (niet overal)

– Kopie 90 dagenmelding (indien van toepassing)

– Een medisch attest (Wordt geëist in Koh Samui. Bij andere immigratiekantoren is dit eerder uitzonderlijk, tenminste toch voor een “Retirement” of “Thai Marriage” verlenging.

– Tekening van de weg naar je verblijfplaats (ten opzichte van een gekende plaats. Hoeft dus niet vanuit immigratie, maar van een gekende lokale plaats zoals een hoofdweg, ziekenhuis, gemeentehuis, brug, tempel, etc…)

– Foto’s van u beide voor en in de woning, waarbij op één minstens het huisnummer moet zichtbaar zijn.

– Alle kopieën moeten ondertekend worden

– Financiele bewijzen.

Dat kan op vier manieren. (Eén van de manieren is voldoende).

a. De inkomstenmethode.

Hiervoor moet u een maandelijks inkomen van minstens 40 000 Baht bewijzen. Dit kan d.m.v. een “Visumondersteuningsbrief” van de Nederlandse Ambassade, een “Income Affidavit” uitgegeven door de Belgische Ambassade, of een andere gelijkwaardige “proof of income”.

b. De bankmethode

Hiervoor moet u een bankbedrag van minstens 400 000 Baht op een Thaise bankrekening bewijzen. Dit moet bewezen worden door een bankbrief van uw bank en een up-date van uw bankboekje. Afhankelijk van uw immigratiekantoor mag de bankbrief soms enkele dagen oud zijn. De up-date van het bankboekje moet steeds van de dag zelf zijn.

Dit bankbedrag moet 2 maand voor de aanvraag op de bankrekening staan. Sommige eisen dat het bij de eerste aanvraag 2 maand op de rekening moet staan en 3 maand bij vervolgaanvragen. Dit zijn dan lokale eisen.

c. De stortingsmethode.

Hiermee gaat u maandelijks een bedrag van minstens 40 000 Baht op een Thaise rekening moeten storten. Dit bedrag moet van een buitenlandse rekening komen. U zal dit moeten bewijzen door een bankbrief van uw bank die dit bevestigt. Deze vierde manier is recent pas ingevoerd om tegemoet te komen aan aanvragers van wie de ambassade geen “inkomsten Affidavit” meer willen uitgeven. Het is dan ook best mogelijk dat immigratiekantoren deze methode enkel toelaten voor aanvragers van die landen. Gezien Nederland werkt met de “Visumondersteuningsbrief” en België met het “Income Affidavit” bestaat dan ook de mogelijkheid dat u niet in aanmerking komt voor deze methode. Dit is dan een lokale beslissing van uw immigratiekantoor.

d. Bewijs van belastingaangifte.

Een persoonlijk Thais belastingaangifteformulier dat een inkomen van 400 000 Baht bewijst, samen met de betalingsstrook.

3. Als gehuwd met een Thai voor 60 dagen

De volgende bewijzen en formulieren dien je dan voor te leggen. Het zijn de meest voorkomende, maar niet beperkend en afhankelijk van de eisen van je lokaal immigratiekantoor.

– Formulier TM7 – Extension of temporary stay in the Kingdom – Ingevuld en ondertekend. www.immigration.go.th/download/ zie Nr 14

– Recente pasfoto

– 1900 Baht voor de verlenging (Opgelet, kan niet meer worden teruggevorderd na het indienen)

– Paspoort

– Kopie paspoortblz met persoonsgegevens

– Kopie paspoortblz met de “Arrival stamp” (aankomststempel)

– Kopie paspoortblz met “Visa”

– Kopie van de TM6 – Departure card

– Bewijs van huwelijk

– Bewijs van adres van de Thaise partner d.w.z. kopie van Tabien Baan (adresboekje) ondertekend door de Thaise partner.

– Kopie van de Thaise ID kaart van de Thaise partner en ondertekend

– Kopie van de TM30 – Notification for housemaster, owner or the possessor of the residence where alien has stayed (niet overal)

– Financiële middelen van tenminste 20.000 Baht. (niet overal)

Een bewijs (bv een vliegticket) dat u Thailand binnen 60 dagen zal verlaten. (niet overal)

Verlenging geweigerd

Indien, om welke reden ook, men de gevraagde verlenging weigert, zal men meestal toch nog ter vervanging een verlenging van 7 dagen toestaan. Op zich is dit natuurlijk ook een verlenging van uw verblijfsperiode. Maar eigenlijk dient deze periode om, na weigering van een verlenging, de buitenlander de kans te geven binnen een legale periode Thailand te verlaten.

Opmerkingen

– Indien je een Thais kind hebt, of je bent er voogd van, kan je ook een jaarverlenging bekomen. De bewijzen zijn dan dezelfde als voor een “Thai Marriage”, met dien verstande dat je dan bewijzen moet voorleggen van ouderschap of voogdijschap over het kind. Het kind moet altijd onder hetzelfde dak wonen. Dit kan je aanvragen tot de leeftijd van 20 jaar. Indien je kan bewijzen dat je kind na de leeftijd van 20 jaar nog hulpbehoevend is en niet zelfstandig kan leven, kan ook tot latere leeftijd de jaarverlenging toegestaan worden.

– Indien het een huwelijk betreft en geen van beide partners heeft de Thaise nationaliteit, kan men ook gebruik maken van de “Dependent” methode. Dat wil zeggen dat één van beide de hoofdaanvrager wordt en de andere als zijn/haar “Dependent” gaat. Enkel de hoofdaanvrager dient dan aan de financiele eisen van een “Retirement extension” te voldoen. De andere gaat dan als zijn/haar “Dependent” en moet niet aan financiele eisen voldoen.

– Het maak ook niet wanneer je de aanvraag tot verlenging gaat indienen, d.w.z. in het begin van de laatste 30/45 dagen, ergens in het midden of zelfs de laatste dag. De verlenging zal altijd aansluiten op je actuele verblijfsperiode. Je wint er dan ook niets mee om vroeger of later je aanvraag in te dienen. Zolang het maar tijdens de laatst 30/45 dagen gebeurt. Toch een tip. Tot de laatste dag wachten is nu ook weer geen goed idee. Je weet maar nooit dat je extra bewijzen of documenten moet leveren, of dat je ziek wordt.

– Bij uw aanvraag tot jaarverlenging kan het zijn dat u eerst een “under consideration” stempel bekomt. Niets om u zorgen over te maken. Het is een normale procedure die vooral toegepast wordt bij een “Thai marriage”. Wat niet wil zeggen dat het niet toegepast kan worden bij “Retirement” aanvragen. De bedoeling van zulke “under consideration” stempel is om immigratie de tijd te geven je aanvraag te behandelen. Meestal zal er in die periode ook een huisbezoek gebracht worden. Een “under consideration” stempel mag maximum 30 dagen bedragen, maar men zal u wel zeggen wanneer u uw definitieve jaarverlenging mag komen ophalen. Meestal is dat tussen de 25 en 30 dagen na uw aanvraag. Uiteindelijk zal de “under consideration” stempel geen invloed hebben op de totale duur van je jaarverlenging. Uw definitieve jaarverlenging zal ook hier ingaan bij het einde van je vorige verblijfsperiode. Je zal er dan ook geen dagen met winnen of verliezen.

– Een visum of een jaarverlenging aangevraagd op basis van “Retirement” zal nooit de mogelijkheid openen om een werkvergunning te bekomen.

Een jaarverlenging aangevraagd op basis van “Thai Marriage” laat die mogelijkheid wel open.

– Let op wanneer u tijdens uw jaar verlenging Thailand wil verlaten. Een jaarverlenging op zich heeft geen “entries”. Verlaat u Thailand en wil u toch de einddatum van uw jaarverlenging behouden, dan dient u vooraf een “Re-entry” aan te schaffen.

Tevens moet u er ook rekening mee houden dat wanneer je na de geldigheidsperiode van je oorspronkelijk visum Thailand wil verlaten en je wil die laatst bekomen einddatum van je verblijfsperiode behouden, je ook een “Re-entry” nodig hebt. Vermits je oorspronkelijke visum vervallen is kan je er immers ook geen binnenkomsten meer mee bekomen.

– Indien u 90 dagen ononderbroken in Thailand verblijft dan dient u een adresmelding te maken bij immigratie. Dit dient u ook te doen bij de daaropvolgende periode(n) van 90 dagen.

– Denk eraan dat wanneer er een verandering komt in je situatie waaronder je de jaarverlenging hebt bekomen, je immigratie moet inlichten. Immigratie zal dan beslissen of je al dan niet de verkregen jaarverlenging verder zal mogen opgebruiken.

Note

“Reacties zijn zeer welkom op het onderwerp, maar beperk u hier tot het onderwerp van deze “TB Immigratie Infobrief. Heb je andere vragen, wil je graag een onderwerp behandeld zien, of heb je info voor de lezers, dan kan je dat steeds sturen naar de redactie.

Gebruik hiervoor enkel https://www.thailandblog.nl/contact/. Bedankt voor uw begrip en medewerking”

Vriendelijke groeten,

RonnyLatYa

28 reacties op “TB Immigration Info brief 039/19 – Het Thaise visum (9) – Het Non-immigrant “O-A” visum”

 1. ruudje zegt op

  Bedankt Ronny , dit is heel duidelijk en betrouwbare info

  Ruudje

 2. Hans van Mourik zegt op

  Hans, zegt.
  Ronny een vraagje.
  Een kennis van mij,heeft 400000 Th.b, op de bank.
  Zijn AOW (1100 Euro) en zijn Pensioen ( 200 Euro) wordt door des betreffende instansie rechtsstreeks over gemaakt op zijn Thaise bank..
  Dus hij krijgt in Th.b. uitgekeerd.
  En dat is verschillend vanwege de koers, op dit moment voldoende, met een koers van 35.5Th.b.
  Zou het kunnen om voor hem een ritered visum ,op combinatie methode?
  ( Hij heeft reeds een ritered visum, maar volgens mij niet op een legale manier).
  Via een bureau en betaald 25000 Th.b.
  Kan hij van de Ambasade ook een Income Affidavit krijgen, of hoeft dat niet?

  2)Of indien hij 400000Th.b.op een een andere Thaise bankrekening zet voor vast, de maandelijkse stortingen van de AOW en Pensioen op een andere rekening.
  Is dat voldoende?
  Hij is niet zo bij de tijd,maar vind als Nederlander hier dat we elkaar moeten helpen.
  Hans

  • Geertg zegt op

   Met de combinatie methode komt hij aan totaal 956.000 thb. Dus voldoende voor een visumextension.

  • RonnyLatYa zegt op

   Als hij voldoet aan de financiële eisen op het moment van de aanvraag is er toch geen probleem.
   (1100 + 200) x 35 = 455 000 Baht + 400 000 Baht is 855 000 Baht Toch voldoende.
   Voor dat inkomen is een “Visumondersteuningsbrief” van jullie ambassade nodig.

   Hoe de combinatiemethode werkt bij een verlenging staat in het artikel.
   “c. De combinatiemethode

   Hiermee gebruikt u een inkomen en bankbedrag dat samen een bedrag van 800 000 Baht op jaarbasis moet zijn. Het inkomen moet bewezen worden met een “proof of income” zoals een “Visumondersteuningsbrief” van de Nederlandse Ambassade, een ““Income Affidavit” van de Belgische Ambassade of een andere gelijkwaardige “proof of income” zoals ze o.a opgemaakt wordt door de Oostenrijkse Consul in Pattaya. Afhankelijk van het totaalbedrag van het inkomen, moet het resterende bedrag aangevuld worden tot 800 000 Baht met een bankbedrag op een Thaise bankrekening. Dit bankbedrag moet bewezen worden met een bankbrief van uw bank en een update van het bankboekje. Afhankelijk van uw immigratiekantoor mag de bankbrief soms enkele dagen oud zijn. De update van het bankboekje moet steeds van de dag zelf zijn. Dit bankbedrag moet volgens de nieuwe regels (2019) minstens 2 maand voor de aanvraag op de bankrekening staan en moet er 3 maand na de toekenning nog steeds op staan. In hoeverre en of je na die 3 maand mag zakken tot een bepaald bedrag voor de resterende maanden is momenteel niet geheel duidelijk. Van zodra dit duidelijk is zal ik hierover berichten.

   • RonnyLatYa zegt op

    Correctie
    (1100 + 200) x 35,5 = 46 150 Baht x 12 = 553 800 + 400 000 Baht is 953 800 Baht.
    Meer dan voldoende dus. Hij kan het bankbedrag zelfs laten zakken tot pakweg 250 000 Baht aan deze koers.

    • rori zegt op

     Klopt helemaal en eigendomsbewijs van een condo of meer mag IK zelfs ook meenemen in het geheel.

     Het is niet zo heel moeilijk als velen denken althans ik heb tot nu toe zowel in Jomtien als in Uttaradit nog NOOIT problemen gehad.
     Maar ik stel voorop dat IK nooit iets regel of probeer te regelen maar mijn vrouwmens doet dat.

     Als ik het zou doen weet ik zeker dat ik nul op rekest krijg door mijn eh Groningse DIRECTE aanpak van problemen.
     In Jomtien kost het mijn vrouwmens een uur a 1.5 is voor mij al VEEL te lang.
     In Uttaradit regelt mijn vrouw het via een “oud” collega. Maar dat is een speciaal traject wat 2000 bath kost.

     • RonnyLatYa zegt op

      Inderdaad, laat alles aan je “vrouwmens” over.. In uw geval is dat de enige oplossing.

      • rori zegt op

       Je bedankt voor de tip.
       Trouwens goedemorgen. Hadden vanmorgen een fikkie in de tuin.
       Het is hier bloedheet.

       Ik wil alleen maar reageren met het idee dat het allemaal niet zo erg is. Zorg gewoon bij de eerste keer dat men alle info heeft. Daarna is het zeker voor mijn tot nu toe alleen een herhaling van zetten.

       Misschien scheelt het voor mij dat mijn vrouwmens een “ex” vreemdeingen agente is geweest en ze de weg en de juiste mensen kent.
       Heb in December iets aan de hand gehad in thaise foreign office visas in BKK. Vrouwmens draait zich om en loopt meteen naar het kantoor van het hoofd. Binnen 15 minuten alles geregeld.

       Het schijnt net als in Nederland zo te zijn dat het er niet om gaat wie je bent maar wie je kent.

       • RonnyLatYa zegt op

        Het moet volgens mij zijn “niet wat je kent maar wie je kent” dat belangrijk is.
        Wie je bent is wel degelijk belangrijk…

        Maar kan je die onzin over je eigendom meenemen als financieel bewijs achterwegen laten. Zelfs voor u zal dat niet tellen. Ondanks je “vrouwmens”.

        Ik ga wel spijt hebben dat ik het gevraagd heb, maar wat is het “thaise foreign office visas” ?

        • rori zegt op

         Ik bedoel thai ministry of foreign department of consular affairs volgens mijn vrouwmens. Cheng wattana road. Bij IT square in de buurt. tegenover het defensie complex van de thaise luctmacht (lucht verdediging).
         Sorry dat ik in de warmte soms niet exact genoeg ben

        • Facttester zegt op

         Beste Rori,
         eigenlijk moet het me van het hart dat ik bijzonder veel moeite heb met uw typering van uw vrouw als “Vrouwmens”. Ik vind dat een beledigende, denigrerende en respectloze benaming voor uw vrouw. Zij is geen “mens” maar een respectabele vrouw! Geen vrouwmens! Als u spreekt over ‘dat mens, of dat vrouwmens’ is dat krenkend niet alleen voor uw vrouw, maar ook voor alle lezers van Thailandblog!
         Ik verzoek u de volgende keer een wat respectvollere term te bezigen.

        • rori zegt op

         Vrouwmens is een alom geaccepteerd vlaams woord en is de tegenhanger van mannemens.. Ik verwacht van facttester dat hij dat even nazoekt en niet zomaar iets negatiefs interpreteerd.
         Dat Hij ook nog 5 likes heeft verwondert mij helegaar.
         Oh uitdrukkingen welke per regio iets anders betekenen komen in de benelux veelvuldig voor hoor.

         Ik ben vanmorgen om 8 uur aangereden betekend in brabanten limburg iets heel anders dan in holland.
         Net als ik ben verungluckt. Ja en dat ben ik ten zeerste omdat mijn eerder bericht door censuur is verwijdert. Begrijp dat niet. Ik mag wel worden neergezet als een minkukel maar word niet in de gelegenheid dat recht te zetten.
         Ok ik woon sinds medio 1975 in Brabant maar ben een echte groninger. Heb sinds 2000 tot en met 2015 vanuit het noord-brabantse voornamelijk voor bedrijven met hoofdvestigingen in vlaams brabant, antwerpen en oost vlaandere gewerkt.

         TER ZAKE: Volgens vlaams woordenboek.
         vrouwmens
         Onze databank bevat de volgende beschrijving(en) van “vrouwmens”

         vrouwmens (znw. (o.), ~en)
         vrouw, vrouwelijk persoon. Tegengestelde van mannemens.

         Èt ie noh altijd hië vrouwmens? Ie hò voorzekerst jonkman blijven.
         Heeft hij nog steeds geen vrouw? Hij zal zeker vrijgezel blijven.

         Marianne in Thuis: “Zeg me maar eens de naam van dat vrouwmens…”

         Gans Vlaanderen
         4 reactie(s) | oudere versies

        • Han zegt op

         Vond het ook zwaar overdreven rori, kwam bij mij helemaal niet negatief over. Je moet tegenwoordig je woorden op een goudschaaltje wegen want er heeft altijd wel iemand commentaar.

        • RonnyLatYa zegt op

         Het is niet omdat het een Vlaams woord is dat gebruikt werd/wordt, of opgenomen is in een Vlaams woordenboek (iedereen kan daar een betekenis op invullen), dat je het zo maar in elke context kan gebruiken.Ik heb het steeds in mijn reacties tussen haakjes gezet om je een hint te geven, maar tevergeefs.

         Een woord kan namelijk ook een negatieve uitstraling krijgen als je het in de verkeerde context gebruikt. Kijk maar naar je eigen voorbeeld “Marianne in Thuis: “Zeg me maar eens de naam van dat vrouwmens…” Denk je dat dit positief bedoelt is ?

         Maar “vrouwmens” is inderdaad een Vlaams woord en vooral in vorige eeuwen werd het inderdaad door veel mannen gebruikt om vrouwen aan te duiden. Ook hun eigen vrouw. Niemand die zich daar aan stoorde. De vrouw stond in de samenleving dan ook op een lagere sport van de maatschappelijk ladder dan vandaag. Bij oudere schrijvers, type Ernest Claes, zul je zulk een taalgebruik in hun boeken zeker wel tegenkomen.

         Ondertussen leven we nu toch al in een andere wereld dacht ik, alhoewel sommige de vrouwelijke emancipatie volledig aan zich hebben weten voorbijgaan. Die zullen het vast dan nog wel gebruiken. Maar de doorsnee Vlaming zal de dag vandaag woorden als “dat mens”, mijn “vrouwmens” niet zo snel meer gebruiken. Toch al niet als hij het over zijn eigen vrouw heeft. Haar voornaam, koosnaam, of gewoon mijn vrouw is nu de norm in de gewone Vlaamse omgangstaal.

         Vrouwmens heeft een negatieve klank in de zin dat jij het gebruikt.
         Je praat daarmee denigrerend over je vrouw, tenminste zo komt het bij mij over, en je laat dan nog uitschijnen dat Vlamingen zo praten als ze het over hun vrouw hebben. Wel deze Vlaming zeker niet.
         Ik ben het dan ook volledig eens met “Facttester” en ben één van de vijf die hem een “duim hebben gegeven.

         Als je geen Vlaming bent, gebruik dan gewoon de taal die je wel kent en laat het Vlaams aan de Vlamingen.

         En misschien moet je het maar gewoon bij Van Dale houden als je een woord opzoekt.

         vrouw·mens (het; o; meervoud: vrouwmensen, vrouwlui)
         (voornamelijk negatief) vrouw
         https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/Vrouwmens#.XLgkt-gzaM8

        • RonnyLatYa zegt op

         Was als reactie op Rori voor zover dat niet duidelijk was.

        • Sir Charles zegt op

         Heb er meer moeite mee dat (ondanks ze fysiek kleiner en veelal ook een stuk jonger zijn) verscheidende landgenoten dikwijls zeggen ‘het vrouwtje’ wanneer ze het hebben over hun Thaise vrouw/vriendin.

         Het grappige daarentegen is dat wanneer je bijvoorbeeld als kwinkslag zegt ‘hoe gaat het met je en jouw Isaantje?’ dat dat dan weer dikwijls als denigrerend wordt ervaren.

     • lung addie zegt op

      Beste Rori,
      ‘eigendomsbewijs van een condo of meer mag IK zelfs ook meenemen in het geheel.’
      Je MAG meenemen wat je wil. Zelfs het eigendomsbewijs van jouw fiets, brommer, wagen … maar dat zal geen enkele invloed hebben op het bewijzen van je financiele middelen om een jaarverlenging te bekomen. Het enige waar dat goed voor is dat is dat uw ‘vrouwmens’ aan de immigratie officier kan tonen hoe welgesteld haar ‘manspersoon’ wel is.

     • RonnyLatYa zegt op

      Ik heb ook nooit problemen, doe alles zelf en dat kost mij niets, buiten de officiële prijs van een verlenging en dat is 1900 Baht. Die moet iedereen betalen.
      In Kanchanaburi ben ik pakweg in een half uurtje klaar en dit zonder het speciaal traject via een “oud” collega dat 2000 Baht kost.

      Als ik het zo lees, ben ik eigenlijk gelukkig dat ik dit allemaal zelf kan, mijn vrouw geen “ex” vreemdelingen agent is of een “oud” collega heeft die me 2000 Baht aftroggelt via een speciaal traject. Het zou me dan veel meert tijd en geld kosten. 😉

      • rori zegt op

       Oh sorry 1900 bath voor het visu en 100 bath voor het “laten’ doen.
       voor je het weet interpreteren mensen zaken verkeerd.
       Trouwens geld maakt een ander gelukkig dus waarom niet?

 3. Hans van Mourik zegt op

  Hans, zegt
  Voor de duidelijkheid.
  Hij heeft op 1 Thaisebank meer als 400000Th.b. hoevel dat is weet ik niet,+ iedere maand wordt zijn AOW+ pensioen op de zelfde bank gestort .
  Hans

 4. Hans van Mourik zegt op

  Hans, zegt,
  Hij heeft geen Nederlandse bank.
  Van de SVB en Pensioen wordt direct door betrefende instansies overgemaakt naar zijn Thaisebank.
  Moet hij dan een copi van zijn Thaise bank naar de Nederlandse Ambasade voor de inkomens verklaring opsturen?.
  Die zie dan hoeveel Thaise bath er bij opstaat ,maar geen Euro,s .
  Hans

  • RuudB zegt op

   Vaak heb ik het gevoel/idee dat onnodig moeilijk wordt gedaan als het regelgeving betreft. Maar goed, bij deze een voorbeeld van hoe het ook kan: zowel SVB als het pensioenkantoor sturen jaarlijks pensioenberichten/-overzichten naar hun deelnemers, resp. deze berichten/overzichten staan ook op de betreffende websites. SVB toont zelfs volledig alle uitkeringen van afgelopen maanden en komende maand. Maak een print en leg die overzichten voor aan de NL-Ambassade. Doe er je voordeel mee!

  • RonnyLatYa zegt op

   Thaise rekening worden normaal ook aanvaard. Moet je maar eens informeren bij de ambassade aan welke vereisten dat moet voldoen. Ik denk dat een bankbewijs zal worden gevraagd dat misschien maximum een maand oud mag zijn.
   Maar waarom zou hij dat opsturen vanuit Thailand. Als hij een Non*-immigrat “O-A” wil aanvragen moet hij wel degelijk in persoon aanwezig zijn in Nederland met zijn paspoort.

   • RonnyLatYa zegt op

    Vergeet mijn vorige reactie hierboven. Zat even op de verkeerde weg. Ik dacht even dat hij een Non-immigrant “O-A wilde gaan aanvragen maar zie nu dat het over een verlenging gaat.

    In de volgende TB Immigration Info Brief Nr 40 gaat het over de visumondersteuningsbrief en daar zal u kunnen lezen wat u kan voorleggen om die visumondersteuningsbrief te bekomen.
    Zo staat er o.a.

    Wat zijn geldige bewijsstukken?
    Als bewijs van uw inkomen gelden onder andere de onderstaande documenten:
    – pensioen (jaar) overzicht
    – loonstroken en/of jaaropgave werkgever
    – bewijs van betaling en/of jaaropgave van uitkerende instantie
    – jaaropgave Belastingdienst
    – bankafschriften van uw Nederlandse betaalrekening waaruit maandelijkse storting van inkomen blijkt (een overboeking vanuit een spaarrekening naar een betaalrekening geldt niet als inkomen)

    Zoals RuudB al zegt. Maak het niet moeilijker dan het is en iedereen zal toch wel een uittreksel in zijn bezit hebben of kunnen download van wat hij moet of heeft ontvangen.
    Op een Thaise bankboek zal je niet kunnen afleiden van waar het geld komt. Hoogstens dat het van een buitenlandse rekening komt.
    Zorg gewoon dat hij een van de bovenstaande bewijsstukken boven haalt en klaar.

 5. Ruud zegt op

  Ronny, bedankt voor al het goede werk!
  Vraagje: maakt het voor een jaarverlenging uit of je een Non-Imm O of O-A visum hebt als beginpunt? Bestaat er voor beide jaarverlengingen geen verplichting om elke 90 dagen een visum run te maken?

  • RonnyLatYa zegt op

   Neen, het maakt niet uit of je als beginpunt een NON-O of NON-O-A visum hebt.
   Het is immers de verblijfsperiode, die je met die visums bekomen hebt, dat verleng wordt en niet het visum.
   Voor beide geldt dat je de aanvraag tot jaarverlenging 30, soms 45 dagen voor het einde van de verblijfsperiode kan indienen.
   Dat wil zeggen dat je voor een verblijfsperiode bekomen met een NON-O, je 30/45 dagen voor het einde van de 90 dagen je aanvraag kan indienen.
   Voor een verblijfsperiode bekomen met een NON-O-A kan dit 30/45 voor het einde van verblijfsperiode van een jaar.

   Indien u dan een jaarverlenging bekomen hebt, dient u geen “visumruns” meer te maken. Je hebt immers, als verlenging op je actuele verblijfsperiode, een verblijfsperiode van een jaar bekomen. Dat wil zeggen dat u 1 jaar langer langer ononderbroken in Thailand mag verblijven. Indien je niet wil, hoef je dus Thailand niet te verlaten in die periode. Verleng je nadien weer met een jaar, dan hoef je Thailand weer een jaar niet te verlaten als je dat niet wil, etc… doe je pakweg 10 jaarverlengingen na elkaar, dan hoef je Thailand 10 jaar niet te verlaten, als je dat niet wil.
   Let wel op. Verlaat je Thailand wel tijdens je verlenging, om wat voor reden ook, moet je eerst een “Re-entry” aanvragen.

   Wat je wel moet doen bij elke 90 dagen periode van ononderbroken verblijf in Thailand, is een 90 dagen adresmelding/bevestiging bij immigratie. Maar dat is binnen Thailand, dus daar hoef je Thailand ook niet voor te verlaten.

 6. Sjaakie zegt op

  Wil ik melden, dat een O=A visum altijd Multiple is.
  Iets wat je nergens leest is dat soms een Immigration Office, bv. Rayong, het O-A visum niet verlengd, omdat het een ” speciaal ” visum is, waarmee bedoeld wordt bleek dat het O-A visum voor de eerste keer makkelijk met een jaar verlengd kan worden door simpelweg een borderrun te maken. Dat klopt ook wel, het is Multiple.
  De enige mogelijkheid die geboden werd was de verblijfsperiode met bijna een vol jaar te verlengen door die borderrun te maken, even Thailand uit en weer in en je hebt een bijna vol jaar verlenging, afhankelijk van hoeveel tijd er verstreken is dat je Thailand binnen kwam en de geldigheidsdatum van je visum, de datum dat je visum verstrekt werd..
  Bedenk dat die borderrun gemaakt moet worden voordat de geldigheidsdatum van het visum verstreken is.
  Let op, de borderrun moet dan dus gemaakt worden voordat de geldigheidsdatum van het Visum verstreken is, die datum zal meestal liggen voor de datum van binnenkomst welke je 1 jaar verblijf geeft.
  Waarvan nota, informeer dus tijdig bij je Immigration office hoe die de regels toepast, dan ontloop je problemen.
  Sjaakie

  • RonnyLatYa zegt op

   Vroeger gebeurde dat meer, ook met een Non-O trouwens, maar de laatste jaren hoor ik er niks meer over.
   Ik heb het dan ook niet meer opgenomen.
   Kan je ook eenvoudig vermijden door na de geldigheidsdatum van je visum de jaarverlenging aan te vragen.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website