(Vervolg van TB Immigration Info Brief 022/19 – Het Thaise visum (7) – Het Non-immigrant “O” visum – (1/2)

Verlengen

Elke verblijfsperiode van 90 dagen, of die nu bekomen is met een NON-O SE of een NON-O ME, kan u bij een immigratiekantoor verlengen voor een jaar. Tenminste indien u aan de eisen van die verlenging voldoet. 30 dagen (sommige immigratiekantoren 45 dagen) voor afloop van je actuele verblijfsperiode kan je de aanvraag indienen. Die jaarverlenging kan u het jaar nadien ook weer gaan verlengen met een jaar. Dit kan dan elke jaar herhaald worden en dit zolang je aan de eisen van de jaarverlenging blijft voldoen.

Het is ook niet zo belangrijk op welke manier u uw NON-O visum bekomen hebt. Dat kan, zoals in dit geval, op basis van “Thai marriage” of “Retirement” zijn. De verlenging hoeft daarom niet om dezelfde redenen aangevraagd te worden als het oorspronkelijke visum, of zelfs de vorige verblijfsperiode. Een verblijfsperiode bekomen met een NON-O “Thai marriage” kan je verlengen op basis van “Thai marriage”, maar ook op basis van “Retirement”. Heb je de verblijfsperiode bekomen met een NON-O ”Retirement”, dan kan je die verlengen op basis van “Retirement” maar ook op basis van een “Thai marriage”. Indien je getrouwd bent wel te verstaan. Het spreekt voor zich dat je dan wel moet voldoen aan de eisen van de “Retirement” of “Thai marriage”. Voor “Retirement” zal je alvast minstens 50 jaar moeten zijn en met een “Thai marriage” wordt een officieel geregistreerd huwelijk bedoeld en niet de ceremonie die errond opgevoerd wordt. Dat laatste kan dan voor familie en vrienden een voldoende bewijs van huwelijk zijn, voor immigratie is het dat niet.

Als derde mogelijkheid bestaat nog de verlenging met 60 dagen indien het om een bezoek aan je Thaise echtgenote/kind gaat.

Verlengen kan je dus op drie manieren

1. Op basis van “Retirement”.

Op basis van “Retirement kan je een verlenging van een jaar bekomen.

Hiervoor moet je minsten 50 jaar oud zijn.

De volgende bewijzen en formulieren dien je dan voor te leggen. Het zijn de meest voorkomende, maar niet beperkend en afhankelijk van de eisen van je lokaal immigratiekantoor.

– 1900 Baht (voor de verlenging)

– Formulier TM7 – Extension of temporary stay in the Kingdom – Ingevuld en ondertekend. https://www.immigration.go.th/download/ zie Nr 14

– Paspoort

– Pasfoto

– Kopie paspoort bladzijde persoonsgegevens

– Kopie paspoort visa pagina

– Kopie paspoort laatste “extension” pagina (indien van toepassing)

– Kopie paspoort laatste “Arrival” stempel

– Kopie TM6

– Kopie eigen Tabien Baan (indien zelf eigenaar)

– Kopie huurcontract (indien huurder)

– Kopie ID kaart van de persoon die je onderdak verleend en ondertekend door die persoon. (indien huurder)

– Kopie Tabien Baan verhuurder en ondertekend door die persoon (indien huurder)

– Kopie eigendomsbewijs verhuurder (indien huurder)

– Kopie TM30

– Kopie 90 dagenmelding (indien van toepassing)

– Tekening van de weg naar je verblijfplaats (ten opzichte van een gekende plaats. Hoeft dus niet vanuit immigratie, maar van een gekende lokale plaats zoals een hoofdweg, ziekenhuis, gemeentehuis, brug, tempel, etc…)

– Alle kopieën moeten ondertekend worden

– Financiële bewijzen.

Dat kan op vier manieren. (Eén van de manieren is voldoende).

a. De inkomstenmethode.

Hiervoor moet u een maandelijks inkomen van minstens 65 000 Baht bewijzen. Dit kan d.m.v. een “Visumondersteuningsbrief” van de Nederlandse Ambassade, een “Income Affidavit” van de Belgische Ambassade, of een andere gelijkwaardige “proof of income” zoals ze o.a. opgemaakt wordt door de Oostenrijkse Consul in Pattaya.

b. De bankmethode

Hiervoor moet u een bankbedrag van minstens 800 000 Baht op een Thaise bankrekening bewijzen. Dit moet bewezen worden door een bankbrief van uw bank en een up-date van uw bankboekje. Afhankelijk van uw immigratiekantoor mag de bankbrief soms enkele dagen oud zijn. De up-date van het bankboekje moet steeds van de dag zelf zijn.

Dit bankbedrag moet volgens de nieuwe regels (2019) minstens 2 maand voor de aanvraag op de bankrekening staan en moet er 3 maand na de toekenning nog steeds op staan. Na deze 3 maand mag je zakken tot 400 000 Baht voor de resterende maanden.

c. De combinatiemethode.

Hiermee gebruikt u een inkomen en bankbedrag dat samen een bedrag van 800 000 Baht op jaarbasis moet zijn. Het inkomen moet bewezen worden met een “proof of income” zoals een “Visumondersteuningsbrief” van de Nederlandse Ambassade, een ““Income Affidavit” van de Belgische Ambassade of een andere gelijkwaardige “proof of income” zoals ze o.a opgemaakt wordt door de Oostenrijkse Consul in Pattaya. Afhankelijk van het totaalbedrag van het inkomen, moet het resterende bedrag aangevuld worden tot 800 000 Baht met een bankbedrag op een Thaise bankrekening. Dit bankbedrag moet bewezen worden met een bankbrief van uw bank en een up-date van het bankboekje. Afhankelijk van uw immigratiekantoor mag de bankbrief soms enkele dagen oud zijn. De up-date van het bankboekje moet steeds van de dag zelf zijn. Dit bankbedrag moet volgens de nieuwe regels (2019) minstens 2 maand voor de aanvraag op de bankrekening staan en moet er 3 maand na de toekenning nog steeds op staan. In hoeverre en of je na die 3 maand mag zakken tot een bepaald bedrag voor de resterende maanden is momenteel niet geheel duidelijk. Van zodra dit duidelijk is zal ik hierover berichten.

d. De stortingsmethode.

Hiermee gaat u maandelijks een bedrag van minstens 65 000 Baht op een Thaise rekening storten. Dit bedrag moet van een buitenlandse rekening komen. U zal dit moeten bewijzen door een bankbrief van uw bank die dit bevestigt. Deze vierde manier is pas recent (2019) ingevoerd om tegemoet te komen aan aanvragers van wie de ambassade geen ““Income Affidavit” meer willen uitgeven. Het is dan ook best mogelijk dat immigratiekantoren deze methode enkel toelaten voor aanvragers van die landen. Gezien Nederland werkt met de “Visumondersteuningsbrief” en België met het “Income Affidavit” bestaat dan ook de mogelijkheid dat u, als Nederlander of Belg, niet in aanmerking komt voor deze methode. Dit zijn dan lokale beslissing van uw immigratiekantoor. Mogelijk kan de stortingsmethode ook gebruikt worden met de combinatie methode. Dat wil zeggen dat je maandelijks minder stort dan die 65 000 Baht en het dan gaat aanvullen met een bankbedrag tot 800 000 Baht. Dat dit kan is niet echt duidelijk in de nieuwe voorschriften, waar enkel sprake is van een bedrag van minstens 65 000 Baht. Het zal ook hier van uw immigratiekantoor afhangen of men dit al dan niet zal toestaan.

2. “Thai marriage”

Op basis van “Thai Marriage” kan je een verlenging van een jaar bekomen. Hiervoor moet je officieel getrouwd zijn met een Thai.

Let op. Denk eraan dat u moet bewijzen dat u op hetzelfde adres woont. Stel dat je een huurcontract laat zien van een adres en je vrouw haar adres staat nog ergens anders zal je geen jaarverlenging bekomen. Die adressen moeten hetzelfde zijn. Het is langs de andere kant voldoende dat je vrouw verklaart dat je ook op haar adres woont. De volgende bewijzen en formulieren dien je dan voor te leggen. Het zijn de meest voorkomende, maar niet beperkend en afhankelijk van de eisen van je lokaal immigratiekantoor.

– 1900 Baht (voor de verlenging)

– Formulier TM7 – Extension of temporary stay in the Kingdom – Ingevuld en ondertekend. https://www.immigration.go.th/download/ zie Nr 14

– Paspoort

– Pasfoto

– Kopie paspoort bladzijde persoonsgegevens

– Kopie paspoort visa pagina

– Kopie paspoort laatste “extension” pagina (indien van toepassing)

– Kopie paspoort laatste “Arrival” stempel

– Kopie TM6

– Kopie huurcontract (indien je zelf de huurder bent. Opgelet hier. Je vrouw moet daar dan ook officieel haar adres hebben)

– Kopie Tabien Baan (indien je eigenaar bent. Ook je vrouw moet dan op dit adres ingeschreven zijn)

– Bewijs van huwelijk. Trouwcertificaat en een recente Kor Ror 2 huwelijksregistratie. (Kor Ror 22 indien het huwelijk in het buitenland werd aangegaan en later geregistreerd werd in Thailand). Deze documenten bewijzen dat u nog steeds getrouwd bent

– Bewijs van adres van de Thaise partner d.w.z. kopie van Tabien Baan (adresboekje) ondertekend door de Thaise partner.

– Kopie van de Thaise ID kaart van de Thaise partner en ondertekend

– Kopie TM30 (niet overal)

– Kopie 90 dagenmelding (indien van toepassing)

– Tekening van de weg naar je verblijfplaats (ten opzichte van een gekende plaats. Hoeft dus niet vanuit immigratie, maar van een gekende lokale plaats zoals een hoofdweg, ziekenhuis, gemeentehuis, brug, tempel, etc…)

– Foto’s van u beide voor en in de woning, waarbij op één minstens het huisnummer moet zichtbaar zijn.

– Alle kopieën moeten ondertekend worden

– Financiele bewijzen.

Dat kan op vier manieren. (Eén van de manieren is voldoende).

a. De inkomstenmethode.

Hiervoor moet u een maandelijks inkomen van minstens 40 000 Baht bewijzen. Dit kan d.m.v. een “Visumondersteuningsbrief” van de Nederlandse Ambassade, een “Income Affidavit” uitgegeven door de Belgische Ambassade, of een andere gelijkwaardige “proof of income”.

b. De bankmethode

Hiervoor moet u een bankbedrag van minstens 400 000 Baht op een Thaise bankrekening bewijzen. Dit moet bewezen worden door een bankbrief van uw bank en een up-date van uw bankboekje. Afhankelijk van uw immigratiekantoor mag de bankbrief soms enkele dagen oud zijn. De up-date van het bankboekje moet steeds van de dag zelf zijn.

Dit bankbedrag moet 2 maand voor de aanvraag op de bankrekening staan. Sommige eisen dat het bij de eerste aanvraag 2 maand op de rekening moet staan en 3 maand bij vervolgaanvragen. Dit zijn dan lokale eisen.

c. De stortingsmethode.

Hiermee gaat u maandelijks een bedrag van minstens 40 000 Baht op een Thaise rekening moeten storten. Dit bedrag moet van een buitenlandse rekening komen. U zal dit moeten bewijzen door een bankbrief van uw bank die dit bevestigt. Deze vierde manier is recent pas ingevoerd om tegemoet te komen aan aanvragers van wie de ambassade geen “inkomsten Affidavit” meer willen uitgeven. Het is dan ook best mogelijk dat immigratiekantoren deze methode enkel toelaten voor aanvragers van die landen. Gezien Nederland werkt met de “Visumondersteuningsbrief” en België met het “Income Affidavit” bestaat dan ook de mogelijkheid dat u niet in aanmerking komt voor deze methode. Dit is dan een lokale beslissing van uw immigratiekantoor.

d. Bewijs van belastingaangifte.

Een persoonlijk Thais belastingaangifteformulier dat een inkomen van 400 000 Baht bewijst, samen met de betalingsstrook.

3. Als gehuwd met een Thai voor 60 dagen

De volgende bewijzen en formulieren dien je dan voor te leggen. Het zijn de meest voorkomende, maar niet beperkend en afhankelijk van de eisen van je lokaal immigratiekantoor.

– Formulier TM7 – Extension of temporary stay in the Kingdom – Ingevuld en ondertekend. https://www.immigration.go.th/download/ zie Nr 14

– Recente pasfoto

– 1900 Baht voor de verlenging (Opgelet, kan niet meer worden teruggevorderd na het indienen)

– Paspoort

– Kopie paspoortblz met persoonsgegevens

– Kopie paspoortblz met de “Arrival stamp” (aankomststempel)

– Kopie paspoortblz met “Visa”

– Kopie van de TM6 – Departure card

– Bewijs van huwelijk

– Bewijs van adres van de Thaise partner d.w.z. kopie van Tabien Baan (adresboekje) ondertekend door de Thaise partner.

– Kopie van de Thaise ID kaart van de Thaise partner en ondertekend

– Kopie van de TM30 – Notification for housemaster, owner or the possessor of the residence where alien has stayed (niet overal)

– Financiële middelen van tenminste 20.000 Baht. (niet overal)

Een bewijs (bv een vliegticket) dat u Thailand binnen 60 dagen zal verlaten. (niet overal)

Verlenging geweigerd

Indien, om welke reden ook, men de gevraagde verlenging weigert, zal men meestal toch nog ter vervanging een verlenging van 7 dagen toestaan. Op zich is dit natuurlijk ook een verlenging van uw verblijfsperiode. Maar eigenlijk dient deze periode om, na weigering van een verlenging, de buitenlander de kans te geven binnen een legale periode Thailand te verlaten.

Opmerkingen

– Indien je een Thais kind hebt, of je bent er voogd van, kan je ook een jaarverlenging bekomen. De bewijzen zijn dan dezelfde als voor een “Thai Marriage”, met dien verstande dat je dan bewijzen moet voorleggen van ouderschap of voogdijschap over het kind. Het kind moet altijd onder hetzelfde dak wonen. Dit kan je aanvragen tot de leeftijd van 20 jaar. Indien je kan bewijzen dat je kind na de leeftijd van 20 jaar nog hulpbehoevend is en niet zelfstandig kan leven, kan ook tot latere leeftijd de jaarverlenging toegestaan worden.

– Indien het een huwelijk betreft en geen van beide partners heeft de Thaise nationaliteit, kan men ook gebruik maken van de “Dependent” methode. Dat wil zeggen dat één van beide de hoofdaanvrager wordt en de andere als zijn/haar “Dependent” gaat. Enkel de hoofdaanvrager dient dan aan de financiele eisen van een “Retirement extension” te voldoen. De andere gaat dan als zijn/haar “Dependent” en moet niet aan financiele eisen voldoen.

– Het maak ook niet wanneer je de aanvraag tot verlenging gaat indienen, d.w.z. in het begin van de laatste 30/45 dagen, ergens in het midden of zelfs de laatste dag. De verlenging zal altijd aansluiten op je actuele verblijfsperiode. Je wint er dan ook niets mee om vroeger of later je aanvraag in te dienen. Zolang het maar tijdens de laatst 30/45 dagen gebeurt. Toch een tip. Tot de laatste dag wachten is nu ook weer geen goed idee. Je weet maar nooit dat je extra bewijzen of documenten moet leveren, of dat je ziek wordt.

– Bij uw aanvraag tot jaarverlenging kan het zijn dat u eerst een “under consideration” stempel bekomt. Niets om u zorgen over te maken. Het is een normale procedure die vooral toegepast wordt bij een “Thai marriage”. Wat niet wil zeggen dat het niet toegepast kan worden bij “Retirement” aanvragen. De bedoeling van zulke “under consideration” stempel is om immigratie de tijd te geven je aanvraag te behandelen. Meestal zal er in die periode ook een huisbezoek gebracht worden. Een “under consideration” stempel mag maximum 30 dagen bedragen, maar men zal u wel zeggen wanneer u uw definitieve jaarverlenging mag komen ophalen. Meestal is dat tussen de 25 en 30 dagen na uw aanvraag. Uiteindelijk zal de “under consideration” stempel geen invloed hebben op de totale duur van je jaarverlenging. Uw definitieve jaarverlenging zal ook hier ingaan bij het einde van je vorige verblijfsperiode. Je zal er dan ook geen dagen met winnen of verliezen.

– Een jaarverlenging aangevraagd op basis van “Retirement” zal nooit de mogelijkheid openen om een werkvergunning te bekomen.

Een jaarverlenging aangevraagd op basis van “Thai Marriage” laat die mogelijkheid wel open.

– Let op wanneer u tijdens uw jaar verlenging Thailand wil verlaten. Een jaarverlenging op zich heeft geen “entries”. Verlaat u Thailand en wil u toch de einddatum van uw jaarverlenging behouden, dan dient u vooraf een “Re-entry” aan te schaffen.

– Indien u 90 dagen ononderbroken in Thailand verblijft dan dient u een adresmelding te maken bij immigratie. Dit dient u ook te doen bij de daaropvolgende periode(n) van 90 dagen.

– Denk eraan dat wanneer er een verandering komt in je situatie waaronder je de jaarverlenging hebt bekomen, je immigratie moet inlichten. Immigratie zal dan beslissen of je al dan niet de verkregen jaarverlenging verder zal mogen opgebruiken.

Note: “Reacties zijn zeer welkom op het onderwerp, maar beperk u hier tot het onderwerp van deze “TB Immigratie Infobrief. Heb je andere vragen, wil je graag een onderwerp behandeld zien, of heb je info voor de lezers, dan kan je dat steeds sturen naar de redactie.

Gebruik hiervoor enkel /www.thailandblog.nl/contact/. Bedankt voor uw begrip en medewerking”

Vriendelijke groeten,

RonnyLatYa

24 reacties op “TB Immigration Info Brief 024/19 – Het Thaise visum (8) – Het Non-immigrant “O” visum (2/2)”

 1. haki zegt op

  Beste Ronny!
  Vraag/uitleg over je artikel van dit onderwerp en wel in het bijzonder over….Verlengen; basis retirement; b. bankmethode. Hier schrijf je “Dit moet bewezen worden door een bankbrief van uw bank en een up-date van uw bankboekje. Afhankelijk van uw immigratiekantoor mag de bankbrief soms enkele dagen oud zijn. De up-date van het bankboekje moet steeds van de dag zelf zijn.”. Wat bedoel je met dezelfde dag? Dezelfde dag van de datum bankbrief of dezelfde dag dat je je verzoek bij immigratie indient? En hoe verkrijg je de update van het bankboekje. Persoonlijk bij de bank of via internet.
  Alvast dank voor dit en, al je andere adviezen!
  Haki

  • RonnyLatYa zegt op

   1. Ik bedoel daarmee de dag van de aanvraag zelf.
   Het up-date van het bankboekje moet altijd de dag van aanvraag gebeuren.
   De bankbrief mag in sommige immigratiekantoren enkel dagen oud zijn. Moet je lokaal navragen of dat al dan niet mag. In kleinere immigratiekantoren willen ze dikwijls dat die ook van de dag zelf is, in grotere mag de bankbrief van de dag voordien zijn of zelfs enkele dagen oud. Maar zoals ik zeg. Informeer u lokaal hierover wat de voorschriften zijn.

   2. Je gaat de dag van de aanvraag, en voor je naar immigratie gaat, naar een ATM. Je haalt er 1000 Baht af (of welk bedrag ook). Vervolgens ga je naar een machine dat je bankboekje kan up-date. Zulke up-date machines vind je niet overal lang de straat, maar in de buurt van je bank of filialen daarvan zijn er zeker. Soms hebben bepaalde ATM’s beide mogelijkheden. SCB heeft er zulke, maar staan ook weer niet overal. Bij Kasikorn zijn het meestal afzonderlijk toestellen. Je steekt vervolgens je bankboekje met de laatst gebruikte pagina in de gleuf van de machine. De machine zal nu je bankboekje up-date. Op het bankboekje zal dan te zien zijn dat je laatste verrichting het net afhalen van 1000 Baht is en het aangepaste totaalbedrag wat nog op de rekening staat.
   En klaar. Je bankboekje heeft nu een up-date van de dag zelf.
   Meestal volstaat dit om te tonen, samen met de bankbrief aan de immigratieofficier.
   Afhankelijk van je immigratiekantoor willen ze soms ook een kopie van een of meerdere bladzijde van je bankboekje. Indien zo moet je die kopie(en) maken natuurlijk.

   3. Gezien je steeds een bedrag moet afhalen om een up-date van de dag zelf te krijgen, moet je er dus voor zorgen dat er op het moment van afhalen meer op je rekening staat dan bijvoorbeeld 800 000 Baht. Je moet altijd vermijden dat je onder het bedrag komt dat je wil bewijzen. Wat dat bedrag dan ook mag zijn.

 2. Han zegt op

  Het zal wel weer per kantoor verschillen maar als ik een bankbrief haal wordt het boekje ook gelijk geupdate. Meestal ga ik dan de volgende dag, 1 keer wegens omstandigheden 3 dagen later, naar het immigratiebureau. Nooit problemen hier ee gehad. Dit is in Korat.

  • RonnyLatYa zegt op

   Indien het in Korat aanvaard wordt, dan is dat alleen maar goed voor u en de andere aanvragers daar.
   Doe er uw voordeel mee.

   In andere immigratiekantoren zal je minder geluk hebben als je met een geupdate bankboekje van enkel dagen terug komt vrees ik.

  • Han zegt op

   Moet er wel even bij vertellen dat ik altijd een “fixed account” gebruik voor dit soort zaken, ik weet niet of dat wat uitmaakt wat betreft de acceptatie.

   • RonnyLatYa zegt op

    Neen, maakt niks uit.
    Het is maar wat men wil aanvaarden. Sommige aanvaarden ook geen “fixed account” dus…
    Doe er je voordeel mee zou ik zeggen.

 3. Taruud zegt op

  Ik wil ook graag weten of print-screens van je internetbankieren worden geaccepteerd als bewijs zowel wat de datum betreft als van de termijn waarop het geld op de bank aanwezig was. Je kan via internet eenvoudig een overzicht op het scherm zetten met datum en dat printen. Het zou fijn zijn als dat als bewijs voldoende is.

  • lung addie zegt op

   Een print-screen zou idd fijn zijn en je zou er zelfs 100THB mee uitsparen. Maar maak je geen illusies, dat zal NIET aanvaard worden daar het bankstatment afgestempeld en getekend moet zijn door de bank. Ze weten ook wel dat zo een print-screen heel eenvoudig te manipuleren is en geen bewijs van echtheid op zich heeft.

  • RonnyLatYa zegt op

   Weinig kans dat men dat zal aanvaarden. Men wil de up-date van het bankboekje zien.

   Maar je kan het altijd vragen aan je immigratiekantoor. Tenslotte zijn zij het die beslissen wat ze aanvaarden of niet.

 4. raymond kil zegt op

  Zeer duidelijke uitgebreide uitleg. Bedankt Ronny, voortreffelijke service.
  Mvg. Ray

 5. eric zegt op

  Beste Ronny,chiangmai zegt dat de 800000 bath voor de eerste aanvraag 2 maanden en voor de volgende 3 maanden op de bank moet staan.Betekent dat voor sommige mensen ze 6 maanden niet aan hun geld kunnen komen.

  • RonnyLatYa zegt op

   Indien Chiang Mai dit eist dan is dat niet volgens de nieuwe regelgeving, maar daar kan je dan weinig aan doen vrees ik. Dat zijn zo weer van die eigen regeltjes die ze er zelf gaan bijvoegen.

   In dat geval zal dat voor die aanvragers inderdaad betekenen dat ze 6 maand 800 000 Baht op de bank moeten hebben en de andere 6 maand tot 400 000 Baht mogen gaan.

   En dan mag je nog van geluk spreken dat ze niet met een “Under consideration” stempel gaan werken.
   Want dan kan het 7 maand worden. Drie maand voor aanvraag, 1 maand “Under Consideration” en dan nog 3 maand na toekenning is samen 7 maand.

 6. Winlouis zegt op

  Beste Ronny, Ik heb ook nog een vraag in verband met een jaarverlenging aanvragen op basis dat ik een zoon heb met mijn Thaise echtgenote uit ons huwelijk.Hij is geboren in Thailand, heeft de Thaise en de Belgische Nationaliteit, hij heeft 6 jaar in Belgie gewoond en is dus ook ingeschreven in het Belgische Rijksregister. Stel dat mijn Thaise echtgenote komt te overlijden, dan kan ik na haar overlijden, mijn verlenging aanvragen, (wel met de nodige bewijs stukken,Geboorte akte, ezv.) omdat ik een Thaise zoon heb. MAAR, nu de hamvraag.! VB. hij wordt na een aantal jaar, 21jr. of hij trouwt, en gaat ergens anders wonen, (in Thailand of naar Belgie.) Ik voldoe dan niet meer aan de opgelegde normen, voor mijn jaarverlenging aan te vragen bij het immigratie kantoor voor het komende jaar. Niet meer als Thai Marriage en ook niet meer, omdat ik een Thaise kind heb, die op hetzelfde adres woont. Op welke manier kan ik dan wel nog mijn jaarverlenging aan vragen.? Met dank bij voorbaat. Vriendelijke groeten. [email protected].

  • RonnyLatYa zegt op

   Ja, dat kan zolang hij onder je dak woont en niet de leeftijd van 20 jaar heeft bereikt.
   Na zijn 20 jaar of indien hij vroeger niet meer onder je dak leeft, val je terug als gewone “Retired” (als je tenminste 50 jaar bent dan) en zal je dan ook aan die eisen moeten voldoen.

   Er is echter nog een oplossing, maar je moet dan een goed meewerkend immigratiekantoor hebben die op de hoogte is van de regels.

   Het immigratiedocument “Order of immigration bureau No. 327/2557 Subject: Criteria and Conditions for Consideration of an Alien’s Application for a Temporary Stay in the Kingdom of Thailand zegt het volgende onder nr 2.18 onder punt (5)

   2.18 In the case of being a family member of a Thai national (applicable only to parents, spouse, children, adopted children, or spouse’s children):
   ……
   (5) In the case of parents, the father or mother must maintain an average annual income of no less than Baht 40,000 per month throughout the year or must have deposited funds of no less than Baht 400,000 to cover expenses for one year. In case the father of mother requests to be under maintenance of children, the age of father or mother must be 50 years of age or over.

   Dat wil dus zeggen dat je vraagt om onder de hoede van je zoon geplaatst te worden.
   Je moet dan 50 jaar zijn, bij je zoon gaan wonen en aan de 40 000 /400 000 Baht eisen voldoen (zelfde als Thai Marriage)
   Ik weet niet of het zal lukken maar het is misschien een mogelijkheid. Jij en je zoon (schoondochter?) moeten daar dan ook achter staan natuurlijk.
   Gaat je zoon naar België wonen mag je deze optie vergeten.
   Rest je nog enkel de “Retired” optie.

   En dan is er natuurlijk nog een ultieme oplossing. Drastisch maar wel effectief… opnieuw huwen

 7. Winlouis zegt op

  Beste Ronny. Vraag over jaarverlenging op basis van Thais kind. Indien mijn Thaise echtgenote komt te overlijden of we zijn gescheiden. Kan ik een jaarverlenging bekomen via mijn Thaise zoon, uit ons huwelijk. Dit is wel maar tot hij 20 jr wordt. Hij moet ook op hetzelfde adres wonen.!? Hoe kan ik, nadat hij ouder geworden is dan 20 jr of hij trouwt en gaat ergens anders wonen. Op welke manier kan ik dan nog een jaarverlenging bekomen, aub. Met dank .

 8. Steve en Nadia zegt op

  Ikzelf heb reeds een ritirement visum. Mijn pensioen inkomsten zijn voldoende en werden aanvaard via het avidafit bij het consulaat van Oostenrijk.
  Mijn belgische echtgenote is boven de 50 jaar en heeft geen inkomen. Zij wil als “dependent” een visum bekomen.
  Dienen we dit bij aanvraag in België (Berchem) te doen. Hoe gaat dit in zijn werk?
  Alvast bedankt, antwoord ook mogelijk via [email protected]

  Tot slot: prachtig werk van RonnyLatYa !!

  • RonnyLatYa zegt op

   Eerst even wat duidelijk stellen want ik ben even niet mee.
   Jij hebt een jaarverlenging begrijp ik en je verblijft reeds in Thailand ?
   Je vrouw is nog in België en wil nu ook naar Thailand en wil daarom een Non-immigrant “O” visum aanvragen in Berchem als jou “Dependent” ?

   1. Indien ze in België is kan ze een Non-immigrant “O” aanvragen om je te volgen.
   Ik weet niet of het in Berchem kan. Moet je daar eens vragen. Normaal wel denk ik.
   Op de website van de Thaise ambassade kan je alvast dit vinden.
   https://www.thaiembassy.be/wp-content/uploads/2018/02/Following-Spouse-or-Parents-OA-Visa-OA-Visa-NL.pdf
   Waarschijnlijk zul je ook een bewijs moeten leveren dat je al een jaarverlenging hebt in Thailand.
   Best is even contact op te nemen met de Consul in Antwerpen en je situatie uit te leggen.

   Tel: +32-(0)495-22.99.00 8.72.94 of
   e-mail : [email protected]

   2. Indien je vrouw reeds een non-immigrant “O” heeft en het een verlenging van haar verblijfsperiode betreft in Thailand, dan hoeft je dat niet eerst in Berchem opnieuw aan te vragen.
   Je gaat dan samen met je vrouw naar immigratie en de normale documenten voorleggen. Alleen zeggen dat ze al jouw “Dependent” gaat als het financiële gedeelte er aan komt.

   • Steve zegt op

    Bedankt Ronny voor het snelle antwoord.
    Zijn nu beiden in Thailand. Volgende maand ga we terug naar België.
    In september komen we terug, ik met mijn re-entry, zij met een non immigrant “O”.
    Groetjes,
    Nadia en Steve

    • RonnyLatYa zegt op

     Hoelang en op welke manier verbleef je vrouw dan nu in Thailand ?

     • Steve zegt op

      Zijn aangekomen in september, beide met een visum non immigrant “O”.
      Na 60 dagen heb ik mijn retirement aangevraagd en probleemloos gekregen in Jomtien.
      Na 85 dagen zijn we naar Laos geweest voor 2 weken. Ik met re-entry, zij heeft daar een 30 dagen tourist visum gekregen. (Ze was toen nog geen 50).
      Dit omgezet in non immigrant “O” in Jomtien (2.000 Baht). Dus mag ze nu blijven tot 5 mei. Kunnen nu vanaf 5 april retirement voor haar aanvragen. Maar gaan dit niet doen omdat de data dan niet overeenstemmen. Mijn retirement loopt tot 19 december 2019.
      Dus plan : binnenkomen op 11 september met 90 dagen. Half november beiden naar immigratie. Ik voor verlenging zij voor de eerst keer.

      • RonnyLatYa zegt op

       Ze had ook haar jaarverlenging gekregen toen jij je jaarverlenging kreeg als “Dependent” zelfs als ze nog geen 50 was.
       Het zal nu met een jaar vertraging zijn. Valt nog mee dus.
       Gewoon in Berchem aanvragen voor haar zoals je de vorige keer gedaan hebt.
       Toen heeft ze toch ook een Non-immigrant “O” gekregen. Niet moeilijker maken dan het is

       • Steve zegt op

        Bedankt Ronny.

 9. walter zegt op

  Beste Ronny,
  Voor wat betreft de jaarverlengingen in Bangkok (Chaeg Wattana) heb je als huurder geen documenten van je verhuurder nodig. Een kopie van je huurovereenkomst volstaat.
  Mijn laatste verlenging dateert van januari 2019.

  • RonnyLatYa zegt op

   Bedankt voor de info.

   Ik schrijf dit meer als algemene leidraad voor gans Thailand. (Komt later in het Dossier visum)
   Daarom dat ik er ook steeds bij schrijf “De volgende bewijzen en formulieren dien je dan voor te leggen. Het zijn de meest voorkomende, maar niet beperkend en afhankelijk van de eisen van je lokaal immigratiekantoor.”

   Maar lokale aanvullende info is natuurlijk altijd welkom en de lezers die Chang Wattana als Immigratiekantoor heeft kan hiermee zijn voordeel doen.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website