Uit de serie You-Me-We-Us; indigenous people in Thailand. Deel 2 gaat over de bevolkingsgroep de Tai Yuan (ไทยวน )

Als ambtenaren werk moeten doen voor de burgerlijke stand of voor volkstellingen onder mensen van etnische groepen dan kunnen niet-vertrouwde klanken en dialecten leiden tot onjuiste  namen. En wat blijkt? Ze zijn uitermate moeilijk te corrigeren.

 Je zult vast wel eens een grappige naam gehoord hebben waarover je moet lachen. Maar achter die lach staan tranen. Een naamswijziging doorgevoerd krijgen is voor etnische minderheden nogal ingewikkeld én raakt hun aanvraag voor een legale status of voor hun nationaliteit. Wij gaan terug naar het bevolkingsonderzoek onder, en de registratie van, bewoners van het heuvelland in 1990/91 en in 1998/99 waar men voor een volkstelling op zoek ging naar ‘hill tribe people’ en ‘minority groups’. Daar kwam dit probleem naar voren.

De meeste ambtenaren komen uit stedelijke gebieden of uit een andere regio en spreken een andere taal dan mensen in het noordelijk heuvelland. Communicatie wordt dan nog lastiger met ‘hill tribe people’ en ‘minority groups’ en dat leidt vaak tot misverstanden. Met verstrekkende gevolgen.

Enkele voorbeelden

 Door taalproblemen ‘blijkt’ dat beide huwelijkspartners dezelfde ouders hebben….. Een ander voorbeeld betreft geboortedatum en -plaats, van belang voor de nationaliteit. Een familie was in 1987 van Myanmar naar Thailand gegaan en hun zoon was in Thailand geboren in 1999. Door de taalbarrière werd voor die jongen Myanmar als geboorteland aangegeven. Een duidelijke fout maar de knaap moest een lange weg bewandelen om dat gecorrigeerd te krijgen.

En dan de geboorteregistratie…

Het kan in het ziekenhuis al goed misgaan! In Thailand wordt bij de geboorte van een kind een geboortebewijs afgegeven als volgt:

Voor de baby van een Thai: Tor Ror 1 deel 1. Van een niet-Thai: T.R.3 deel 1. Van een persoon zonder nationaliteit: T.R. 031 deel 1. Maar in het laatste geval bevat deel 1 niet de naam van de baby; er staat slechts ‘Kind van Mevrouw…’.

Ga je het kind aangeven bij de burgerlijke stand dan heet het jongetje ‘Zoon van Mevrouw Tin Tai Yai (van het Shan ras)’. Hij heet dus ‘Zoon van’. En omdat hij nog steeds bezig is met zijn Thaise nationaliteit heet hij ook vandaag nog steeds ‘Zoon van’. De naam wijzigen vertraagt zijn aanvraag voor de Thaise nationaliteit dus hij laat het maar zo.

Maar je kunt het ook fout lézen. Dat overkwam mevrouw Muay Khammoon die zich in Thailand liet registreren. De eerste ambtenaar had een slordig handschrift en de tweede ambtenaar vroeg niet even na dus mevrouw staat nu in de boeken als mevrouw Moay Khammoon. Haar voornaam is dus officieel ‘Schaamhaar’….

Een bijzonder misverstand trof de baby Bupae Muelae. Haar vader wist bij de aangifte de Thaise woorden ‘Namsakul Muelae’ (= Achternaam is Mulae) niet goed uit te spreken en de ambtenaar noteerde exact wat hij verstond. Mevrouw gaat nu door het leven als Mevrouw Bupae Nachergumoelae….

Nu kan je denken ‘Nou èn? Is dit geen foutje dat hersteld kan worden?’  Wel: ja en nee. Volgens de wet kan elk foutje hersteld worden. Maar, ik noemde het al, zo’n correctie kan leiden tot verschillen in de documenten en met die documenten moet je jouw Thais staatsburgerschap aanvragen…..

Want de ambtenaar van de burgerlijke stand kan zo maar eens niet geloven dat dit jouw documenten zijn. Dan moeten getuigen ondervraagd worden. Maar vindt de ambtenaar, in zijn/haar wijsheid, de documenten daardoor ongeloofwaardig dan kan een prijzige DNA test gevraagd worden.

Het advies is iedere wijziging van documenten te vermijden zolang je niet de Thaise nationaliteit hebt. Zie je hoe lang het hele proces gaat duren? Er zijn mensen die tot hun dood met die fouten  moeten leven omdat ze nimmer toekomen aan het voldoen aan alle eisen.

Wie zijn schuld is dat nu? Hoe lossen we dit op? Hoe verbeter je de uitspraak? Hoe verhoog je de kennis van een ambtenaar om dit te doorzien? Of verander je de wet om de burger beter te kunnen dienen?

Dit is een verhaal uit de workshops ‘Creative and Strategic Communication for Sustainability’ georganiseerd door het UNDP en de organisatie Realframe met steun van de EU.

 Bron: https://you-me-we-us.com  Vertaling en bewerking Erik Kuijpers. Het artikel is ingekort. De auteur is Chayaphon Tipatueng.

 Internationaal heten enkele volken in Thailand Tai zonder h al schrijft men ze in Thais met de th letter. De Tai volken leven in ZW China en in delen van Vietnam, Laos en Myanmar en in het noorden van Thailand.

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website