Hoe komt het toch dat zoveel Westerse mannen hun heil zoeken bij buitenlandse vrouwen met een laag opleidingsniveau en alle bijbehorende beperkingen in de communicatie en de moeilijkheden die cultuurverschillen met zich meebrengen?

Het beantwoorden van deze vraag brengt veel risico’s met zich mee. Vooroordelen en mogelijk ook terechte oordelen komen al snel om de hoek, alleen wordt daarmee de vraag nog niet beantwoord, doch slechts een standpunt ingenomen op basis van een eenzijdig en persoonlijk gekleurd inzicht. Aan de feiten verandert zo’n inzicht uiteraard niets.

Het ontstijgt de reikwijdte van een column om de complexe problematiek van relaties volledig te verklaren, mocht dit al mogelijk zijn, maar misschien lukt het om het onderkende fenomeen enigszins te duiden. Omdat ik volledig te verklaren, mocht dit al mogelijk zijn, maar misschien lukt het om het o zelf ervaringsdeskundige ben moet het toch mogelijk zijn er iets zinnigs over te zeggen of althans een minder vaak benoemd aspect te belichten.

Gelukkig zijn de meeste mannen prima in staat een relatie aan te knopen met een Westerse vrouw/man die ook hun buurvrouw/man had kunnen zijn, maar het valt niet te ontkennen dat deze relaties ook vaak weer misgaan en dat er een groep mannen is die dit in het geheel niet lukt of die daar niet op uit zijn. De gemakkelijkste manier om die groep weg te zetten is te stellen dat ze niet aan de bak komen bij een Westerse vrouw, maar ook als dat waar is blijft het interessant je af te vragen hoe dit dan komt? Ongetwijfeld heeft het te maken met cultuur en de gesteldheid van de samenleving, maar wat is die gesteldheid dan?

De mogelijkheid tot het formuleren van antwoord op deze vraag is voor mij wat dichterbij gekomen na het lezen van het boek Mismatch van Mark van Vugt, dat weliswaar niet expliciet over deze problematiek handelt, maar dat in meer algemene zin laat zien dat er veranderingsprocessen zijn in de samenleving, waarbij de mens in zekere zin achterblijft. Hij vervreemdt als het ware van de ontwikkelingen waar hij mee geconfronteerd wordt. Evolutionair gezien blijft de emotionele ontwikkeling van de mens achter bij de technologische en organisatorische ontwikkeling van de samenleving waarin hij dagelijks verkeert. Dat creëert, maar deze gedachtesprong is voor mijn rekening, vaak ongemakkelijke situaties wanneer je meer intieme en gevoelsmatige gedachtespinsels wilt delen met een medemens. We laten in onze complexe samenleving, waarin elk probleem al beschreven is en door psychologen is gedefinieerd en van een passende aanpak voorzien, niet graag het achterste van onze tong zien, want voor je het weet zit je in een hokje waar je niet meer uitkomt of krijg je een stigma opgeplakt.

Waar iedereen moet dealen met de ingewikkeldheid van een samenleving die verwacht dat we ons zelfverzekerd voelen en geen zwakke kanten laten zien is het moeilijk een brug te slaan naar de ander. We hebben ons beschermd met een flink aantal schillen die onze diepste emoties afschermen. Een mens is in zijn diepste wezen per definitie onzeker, want niemand weet waar hij vandaan komt of waar hij naartoe gaat. Onzekerheid is in de Westerse samenleving echter een taboe. We moeten vrolijk zijn, stoer en genieten van het leven en dat doe je door een solide buitenkant te tonen. Het blootgeven van de onzekere binnenkant hoort daar niet bij.

In de oude patronen was het natuurlijk vooral de man die stoer deed, terwijl de vrouw haar zachte krachten aanwendde om die man geborgenheid te geven en hem in toom te houden. Omgekeerd zorgde die man dan weer voor stabiliteit en inkomen. Deze verhoudingen zijn inmiddels flink opgeschud. Fysieke kracht is steeds minder van belang en dit heeft vrouwen de mogelijkheid gegeven om zich gelijkwaardig en vaak meer dan dat te ontwikkelen aan de man en dat is ze gegund.

Veel mannen worstelen inmiddels flink met het probleem dat ze evolutionair gezien nog in een rol denken te zitten die ze cultureel gezien al lang niet meer hebben. De duidelijke rollen uit het verleden vervagen en het taalgebruik past zich daarbij aan. Bij de spoorwegen zijn we geen dames en heren meer, maar reizigers en het Nederlands vrouwenvoetbalelftal heeft geen speelsters maar spelers en een laatste man. Bij sommige beroepen wringt het nog wat, want een secretaresse is geen secretaris. Zelfs een mannelijke secretaresse (die bestaan) is dat niet.

Zou het mogelijk zijn dat deze gendervervaging bij sommige mannen en vrouwen leidt tot verwarring en dat vooral een deel van de mannen deze verwarring proberen op te lossen door een partner te zoeken die nog wel binnen hun stereotypen past. Misschien gaan ze, al dan niet bewust, om die reden op zoek naar een partner die evolutionair gezien nog dichter bij zijn of haar ‘roots’ staat. Een partner die is opgegroeid in een wereld waar de moderne maatschappelijke ontwikkelingen nog aan voorbij gegaan zijn, met wie ze wel een brug kunnen slaan naar de wereld van de emotie. Hoewel dit minder voorkomt geldt hetzelfde dan natuurlijk voor Westerse vrouwen.

Gelukkig gaan de meeste relaties en huwelijken in het Westen goed. De aantallen die niet goed gaan zijn echter ook schrikbarend hoog. Vroeger bleven mensen vaak bij elkaar omdat wat God verbonden had, door de mens niet gescheiden mocht worden, of gewoon om de schande voor de buitenwereld verborgen te houden. De moderne geïndividualiseerde mens stelt echter allerhande eisen aan de partner en zodra die daar niet meer aan voldoet wordt de oplossing eerder gezocht in een scheiding. Natuurlijk kun je dit als een verworvenheid beschouwen, maar het valt niet te ontkennen dat er ook schaduwzijden zijn. Het is een spel met winnaars en verliezers. De vraag die derhalve beantwoord dient te worden is misschien niet die welke ik aan het begin stelde. Wat is er tenslotte mis mee als iemand z’n geluk bij een buitenlandse partner zoekt. Naast bovengenoemde drijfveren zitten daar ook spannende kanten aan en leidt het bijvoorbeeld tot een culturele verrijking en inzicht in een andere wereld. Meer van belang is het een antwoord te vinden op de vraag wat ons systeem te bieden heeft aan de ‘uitgetinderde’ verliezers.

In onze samenleving is het (zegt men) voorgoed opgeleide vrouwen soms lastig een passende partner te vinden. Wellicht een vooroordeel of onwetendheid mijnerzijds. Echter in minder ontwikkelde samenlevingen met een meer prominente machocultuur is dit een onderkend fenomeen. Mannen mogen daar wel beneden hun intellectuele stand trouwen, maar vrouwen mogen dat niet. Het heeft er dan ook de schijn van dat het groeiende opleidingsniveau van vrouwen hen een achterstand op de huwelijksmarkt bezorgt, met als gevolg dat er een nieuwe ongelijkheid tussen man en vrouw voor terug is gekomen.

Ik ben me bewust dat ik hier de oordelen over leeftijdsverschillen in relaties tussen mannen en vrouwen onbenoemd heb gelaten, maar ook deze vallen doorgaans in het nadeel van vrouwen uit. De ongelijkheid en het maatschappelijke keurslijf waar vrouwen zich in bevinden bestaan onverminderd. Als er al een weg naar gelijkwaardigheid bestaat in relaties dan is die nog lang. Maken we die nog mee of gaan we naar een samenleving waarin vrouwen steeds minder behoefte hebben aan een relatie met een man. Een samenleving waarin de vrouwen zich terugtrekken op Venus en de mannen verslagen achterblijven op Mars.


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

47 reacties op “Waarom zoeken Westerse mannen hun heil bij buitenlandse vrouwen met een laag opleidingsniveau?”

 1. Smakkie zegt op

  Belangrijkste redenen voor de relatie zijn goede verzorging en sex. Ofwel de mannen willen hun natje en droogje zonder veel gezeur aan hun hoofd en denken dat te vinden bij een laagopgeleide buitenlandse vrouw. Moeten ze overigens helemaal zelf weten en ik zie veel gelukkige relaties. Problemen komen pas als de mannen het zelf moeilijker gaan maken dan het is. En ja ik generaliseer.

 2. Chris zegt op

  Kleine korrektie : een buitenlander kiest geen Thaise vrouw, hij WORDT gekozen.

  • Tom zegt op

   In mijn geval heb ik gekozen

  • Jacques zegt op

   Ik denk dat keuzevrijheid het sleutelwoord moet zijn. Een relatie werkt optimaal als men voor elkaar kiest en er voor gaat. De vrouw heeft zeker een sterke positie in deze en ik begrijp waarom u stelt dat de Thaise vrouw kiest, maar dat lijkt mij toch niet de lading te dekken. Bij lagere diersoorten is het wel vaker waarneembaar. Dat keuzevrijheid op vele plekken niet mogelijk is geeft ook veel stof tot nadenken. Moderne slavenhandel vindt ook nog steeds plaats. De mensheid in zijn verscheidenheid. We moeten het ermee doen en de wederzijdse invloeden zijn maar zeer beperkt mogelijk.

 3. Cees zegt op

  Deze tekst uitgebracht op een badinairende manier is eigelijk de moeite van het lezen niet waard. Mijn ervaring hier is maar 20 jaar en ik zie meer farangs met te weinig geestelijke bagage dan Thaise vrouwen die vaker dan westerse vrouwen een universitaire oplijding hebben gehaald.kortom te veel faktoren zijn hier onder.belicht.men heeft bijv. De scheve verhouding huwbare vrouwen en huwbare mannen niet eens meegenomen .maar alla laat maar voor wat het is.

  • Rob V. zegt op

   Er zijn meer jeugdige mannen dan vrouwen in Thailand, vanaf de rijpere leeftijd (ergens in de 30-40 jaar) is er een omslagpunt dat er meer vrouwen dan mannen zijn. Als we de scheve verhouding huwbare mannen en vrouwen willen corrigeren adviseer ik: zoek een relatie met een jonge Thaise man of zoek een rijpere Thaise vrouw. 🙂

   Hoe ouder hoe beter want de ratio man/vrouw is daar nog schever. Onder 65+ is er een flink overschot aan bejaarde dames. Gaan dus daarom al die bejaarde mannen naar Thailand?

   Bronnen: Thaise ministerie en CIA Factbook:
   https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Thailand
   http://web.nso.go.th/en/survey/pop_character/pop_character.htm

   • chris zegt op

    Dat kan wel zo zijn maar veel jonge mannen zijn niet beschikbaar voor een huwelijk met een vrouw. Een aantal van hen is homosexueel (schattingen lopen uiteen van 10 tot 20%) en een ander deel wordt monnik. Onder de dodelijle verkeersslachtoffers zijn relatief veel jonge mannen tot 30 jaar. Dat verklaart deels het omslagpunt.

 4. Marcel zegt op

  Eerlijk is eerlijk ik ben niet moeders mooiste.
  In Nederland nooit een vrouw naar mij omgekeken.
  Tot dat ik in Thailand kwam ineens voelde ik mij een filmster.
  Nu al 15 jaar getrouwd en helemaal gelukkig

 5. Rob V. zegt op

  Waarom? Omdat men elkaar veelal wel in het echt ergens moet tegenkomen. Tussen een witneus en een Thai zal dat vaak in de horeca, entertainment, hotels en toeristen sector zijn. Dat zijn vaker banen waar je geen hoge diploma’s voor nodig hebt. De witneuzen zullen wel een diverser beeld laten zien qua opleiding, beroep etc. Bij zo’n eerste kennismaking in eenvoudig Engels (wat is je naam, waar kom je vandaan, wat doe je). Je zult niet snel praten over complexere onderwerpen zoals sociale issues die spelen of (brrr) de politiek.

  Pak naast de taalbarrière, relatieve onbekendheid met wat speelt in het land van de ander ook nog mee dat je minder makkelijk vanzelf aanvoelt in welke ‘klasse’ de persoon op de sociale ladder staat. Dat is natuurlijk een pluspunt, zo komt de goed opgeleide bankmedewerker in contact met iemand zonder diploma’s, komt het meer op karakters aan: passen die 2 samen in een relatie? Nadeel is natuurlijk dat de verschillen in interesses die voortvloeien uit het milieu van afkomst later wel boven komen en daardoor de verschillen dan duidelijk worden en mogelijk onoverbrugbaar blijken.

  De rest van het aangehaalde is naar mijn mening allemaal geneuzel, mannen van Mars, vrouwen van Venus. De niet-westerse man/vrouw ‘traditioneel’. Pff, nonsens. Ik ben toch echt een man maar ik ben nu niet de weg kwijt omdat de maatschappij anders is dan vroeger. Geef mij maar een vrouw met pit, die haar woordje klaar heeft, je ook mee kunt lachen en dat je elkaar tederheid geeft. Ik heb weleens van doe boekjes over man versus vrouw gelezen met krankzinnige tips zoals ‘als je als vrouw thuis een verstopte gootsteen heb, ga dat niet zelf ontstoppen. Laat het je man doen zadat hij zich kan bewijzen, dat is belangrijk voor de man. En als het een de groot probleem is, laat hem besluiten een bedrijf in te huren anders voelt hij zich in zijn positie als leider van de groep aangetast’. Lachen gieren brullen. Mijn liefje en ik waren eens in de tuin bezig, had ik grote grindtegels opzij gelegd, ging naar werk, kwam terug, lagen alle tegels weer op hun plek. Ik was even verbaasd maar wel blij. In mijn eer aangetast? 5555 Nee ik wist meteen dat mijn liefje niet het hulpeloze prinsje was dat zou wachten op een ridder te paard om haar te helpen. Idem ditto met huishouden: zei ze tegen mij: “Rob als ik thuis kom van werk heb jij dna de badkamer schoongemaakt?’ Als ik dan zei dat ik speciaal een Thaise had gekozen omdat die hun plek nog kennen en goed naar de man luisteren dan moest ze hard lachen ‘die mannen zijn gek en zielig’ was haar antwoord.

  Je kunt beter gewoon van het leven genieten met een lach en kijken of je een leuke man of vrouw hier og ginder tegen het lijf loopt. Zonder te denken in stereotypen zoals ‘de zorgzame vrouw’ of ‘de ridder te paard’ en ‘als mijn vrouw betere opleiding of vermogen heeft dan voel ik mijn trots teniet gedaan, begin ik niet aan’ (ik zou zeggen fijn toch als je lief totaal niet afhankelijk is van jouw behalve wat jij puur als persoonlijkheid haar te beiden heeft, daar gaat het immers om. Dak boven je hoofd, eten op tafel, geen zorgen over rekeningen en een leuk iemand er bij die jouw aanvult en waar je heerlijk samen van kan genieten.

 6. RuudB zegt op

  De vraagstelling is geen juiste en zeer vooringenomen! Er zijn namelijk veel meer westerse mannen die gewoon kiezen voor een binnenlandse partner, met terdege opleiding. En er zijn ook westerse mannen die gaan voor een buitenlandse partner met inderdaad een (zeer) goede opleiding. (Mijn vrouw kwam ik tegen in 1996, klaar met haar mathajom teacher training.) Niet alle zoekende westerse mannen willen een partner met laag opleidingsniveau. Daarbij: de formulering van de vraag suggereert ook nog eens alsof die zoekende mannen zelf wel een zeker opleidingsniveau hebben? Hetgeen ik betwijfel. Ik meen, echter op gevoelsmatige gronden, dat de meeste van de westerse mannen die in het buitenland een (nieuwe) partner zoeken, zèlf laagopgeleid zijn. Zij menen met een dito maar buitenlandse partner beter tot hun recht te komen.

  De vraag waaròm er westerse mannen zijn die een buitenlandse partner zoeken, wordt amper behandeld. Jammer. Maar komt misschien nog!

  In het hele betoog springt Bram van de hak op de tak: in de eerste alinea’s wordt geprobeerd om een soort van probleemstelling te definiëren, maar hij struikelt over hoe de stellingname in goed Nederlands neer te zetten.
  Dan nog kondigt hij tevens als “ervaringsdeskundige” een antwoord aan, maar gaat over op iets wat lijkt op een uittreksel van een of ander boekwerk. Opeens loopt de zinsbouw wel soepel. In plaats van een persoonlijk verhaal, gaat Bram opeens quasi-wetenschappelijk doen.

  De vraag klopt niet. Die had beter kunnen luiden: waarom kiezen sommige westerse mannen met lage opleiding een dito buitenlandse partner?
  Of dat er “zo veel” zijn, betwijfel ik, ze zijn zeer zeker niet in de meerderheid. De meeste westerse mannen kiezen gewoon binnenlands.

  Ik denk dat mannen van westerse origine die een buitenlandse partner kiezen zèlf laag opgeleid (!) zijn, en een dito partner zoeken. Zij kiezen, logischerwijs, volgens het principe van de minste weerstand, en derhalve komen zij uit bij een laag opgeleide partner. Daarmee, denken zij, is aan enkele van hun vereisten voldaan, waarmee een relatie het beste stand houdt: acceptatie wegens veronderstelde gelijkheid, communicatief op eenzelfde level, en emotioneel verstaanbaar.

  Daarmee is niets gezegd over het intellectueel niveau van de westerse man die een buitenlandse partner zoekt met lage opleiding. Dat is weer een andere vraag. Ook interessant om eens tegen het licht te houden.

  Tot slot: Bram Siam geeft aldus zelf geen persoonlijk antwoord zijn eigen vraagstelling, alhoewel ervaringsdeskundige, en de vraag waarom westerse mannen een buitenlandse partner kiezen blijft onbeantwoord.

  • Tom zegt op

   Een Universitaire opleiding in Thailand is gewoon gelijk aan hier MBO , niets meer en niets minder

   • RuudB zegt op

    Ik had al opgemerkt geen uitspraken te doen over het intellectueel niveau van de westerse man.

   • rori zegt op

    Beste Tom Ik moet je in deze helaas ongelijk geven.
    Een universitaire opleiding in Thailand word door bv het Nuffix gewaardeerd. Nu is het wel zo dat het een beetje afhangt van op welke universiteit is gestudeerd en of het een echte masters dan wel masters na bachelor of een college niveau (HBO) niveau is.

    Je kan dus inderdaad gewaardeerd worden als universitir of als HBO. In uitzondelijke situaties kan het MB PLUS zijn. Dit ligt vaak niet aan het opleidingsniveau maar aan kennis van de nederlandse taal.
    Vooral de medische wereld heeft hier een eigen kijk op. Dit geldt niet alleen voor Thaise maar voor veel buitenlandse doktoren en volwaardige verpleegkundigen op HBO niveau welke GEEN inschrijving krijgen in het BIG register.
    Tevens geldt dit voor advocaten accountants en meer specialistische functies waarvoor je helaas of kennis moet hebben van nederlandse en europese wetten.
    Een thaise strafrecht advocaat kan in nederland of de rest van europa niets betekenen dus is eigenlijk zelfs minder dan MBO.

 7. RuudB zegt op

  De vraag van Bram Siam is of jij je heil hebt gezocht bij een vrouw van laag opleidingsnivo, en zo ja: waarom?

 8. Aad zegt op

  Beste jan

  Je heb 4 jaar een relatie gehad met een thaise neem voor het gemak aan
  Dat je dan ook hier woon
  Je gaat nu nog vaak naar thailand maar blijf bewust alleen zeg je
  En iedere man leeft hier op een rosé wolk
  En verder vertel je dat het beter is om in Nederland te wachten op een vrouw
  Waar zit je dan te wachten hahaha geintje

  Stel je word verliefd in Nederland op een vrouw met twee kinderen
  Vrouw werkt niet want zij zorgt immers voor haar kids

  Dan kost zo,n relatie toch ook geld
  Jullie willen ook wel eens op akantie enz

  Mijn story is ben 53 jaar en zij is 44
  Woon in thailand met een schat van een vrouw
  En ze heb 1 zoon van 20 jaar die werkt gewoon dus die betaald alles voor zichzelf
  Woon hier nu ruim 5 jaar en we hebben het super naar ons zin
  Wil nooit meer terug naar Nederland
  En de vraag waarom een thaise vrouw hoog of laag opgeleid vind ik onzin
  In Nederland vraag je toch ook niet in de kroeg bij een leuke vrouw wat is je opleiding
  Je heb een klik met een vrouw of niet
  Nou ik had heb dus een klik met deze vrouw vond thailand een leuk land om in te wonen
  Het is gewoon zo gelopen zij is gestopt met werken in de bar
  Op mijn verzoek natuurlijk dus ik betaal hier voor haar
  Niks geks aan toch

  Mvg aad

  • Tom zegt op

   Beste Aad, ik zou je graag leren kennen , want ik wil ook graag emigreren naar Thailand en zou graag bruikbare tips willen horen / lezen

 9. John Chiang rai zegt op

  Een goede vraag die denk ik,omdat er zoveel verschillende redenen zijn,ook niet met een reden te beantwoorden is.
  Veel mannen die vatbaar zijn voor een nieuwe relatie,zullen bijv,bij hun eerste Thailand bezoek overdonderd zijn van het veelal jongere vrouwelijke schoon,waarbij ze in hun thuisland geen enkele kans meer hadden.
  Men voelt zich terug verzet in een soort tweede jeugd,en zweeft een beetje tussen twijfel en droom, en schuift om zijn eigen ego te redden de realiteit zover mogelijk van zich af.
  Natuurlijk denken de meesten niet het eeste aan hun opleidingsniveau,laat staan dat men de meestal slechte toegang tot een goed onderwijs in Thailand gelijk kan stellen aan domheid.
  Het is juist de tegenpool of het exotische onbekende die sommige mannen zoeken,en laten zich daarbij van hun schone wederhelft graag omtoveren tot de goede man met de Chai die.
  Anders als in de westerse cultuur weet de Thaisevrouw met vriendelijke toon en een charmant lachje, precies dat te bereiken,waar veel vrouwen uit andere culturen,lang en vaak zakelijk voor onderhandelen moeten.
  Voor veel mannen,waaronder ik mij zelf ook reken,is het een ongekende belevenis waarbij alleen het wederzijdse respect,en het opleidings niveau geen enkele rol speelt.
  Zelf had ik in het westen een huwelijk met een vrouw,die over een erg goed opleidingsniveau beschikte,en net zoals helaas veel andere moderne vrouwen zo emancipeerd was,dat ze voor mij steeds meer de wetten dacht te maken,en voor haar zelf alleen maar uitzonderingen.
  Af en toe zie je in het westen vrouwen,die op hun weg naar emancipatie al hun vrouwelijkheid verloren hebben,terwijl ze zich vergelijkbaar precies die macho methoden hebben aangewend,die ze aan de meeste mannen verafschuwen.
  Ik tolereer een emancipatie waar een ieder de gelijke rechten en plichten heeft,en die heb ik reeds vele jaren bij mijn Thaise vrouw gevonden.
  Maar zo zal natuurlijk iedereen op zijn manier zijn reden hebben.

 10. BramSiam zegt op

  De alinea in het begin die begint met ‘omdat’ etc….. is bij het inkopiëren wat verminkt, excuses daarvoor, maar het beïnvloedt de strekking van het verhaal niet.

 11. Kemosabe zegt op

  Met een afgeronde HBO opleiding en 38 jaar werkervaring een lieve laaggeschoolde Thaise dame uit de Isaan leren kennen die mij, en ik hoop, Ik haar, gelukkig maakt. Ik ben 61, zij is 49. Elkaar leren kennen via een datingsite. Kennen elkaar nu bijna een jaar, inmiddels 3 keer naar Thailand geweest en zij komt volgende week deze kant op.
  Ondanks haar lage opleiding is het een verstandige vrouw en af en toe gelukkig een beetje prettig gestoord en niet op haar mondje gevallen. Opleiding alleen zegt niet alles. Je kan nog zoveel geleerd hebben, maar als je niet goed in het leven staat ben je nog niks, althans, dat is mijn mening.
  Toen zij de eerste keer contact zocht, heb ik haar vriendelijk bedankt en geadviseerd om te kijken naar een jongere kandidaat. Gelukkig voor mij schreef ze terug dat het leeftijdsverschil voor haar geen probleem was. Haar overleden echtgenoot was 22 jaar ouder en het was een door haar ouders gearrangeerd huwelijk. Hij was een goede partij voor haar.
  Vanaf het begin heeft zij mij duidelijk gemaakt dat ze via een datingsite op zoek was naar een Farang van om een goede toekomst verzekerd te zijn, duidelijkheid vanaf het begin, geen gedraai en valse verwachtingen.
  Tijdens mijn werkzame leven, nu afgekeurd en met pensioen, heb ik ruim 40 jaar met Aziaten gewerkt en dat is mij zeer goed bevallen. Indonesiërs, Filipijnen en “Hong Kong Chinezen” toen dit nog een kolonie van Engeland was. Jaren in de Oost gevaren als stuurman GHV.
  Ruim 30 jaar getrouwd geweest met een Nederlandse vrouw en sinds ruim 6 jaar weduwnaar. Via een bemiddelingsbureau diverse contacten gehad met Nederlandse dames, maar meer dan een kop koffie zat er niet in, het klikte gewoon niet. Met mijn Thaise vriendin klikte het vanaf het eerste moment dat we elkaar in het echt zagen. Wel eerst contact via chat en later video chat.
  Toen ik hier tegen een Nederlands dame zei dat ik een Thaise vriendin had was haar antwoord : ” Ja, daar zijn de vrouwen nog echt vrouw”. Misschien is deze opmerking wel het antwoord op de vraag ??? Onderdanig zoals hier in Nederland door sommigen wordt beweerd is mijn vriendin zeer zeker niet. Mijn vriendin zorgt goed voor me, zeurt niet en laat me mijn gang gaan. Ik zorg voor haar en respecteer haar om wat en hoe zij is. Waarom een buitenlandse Aziatische vrouw…….misschien heeft het lot het zo beslist, geloof zelf niet zo erg in toeval.

  Gerrit, (naam reeds in gebruik, vandaar mijn alias).

 12. Hans zegt op

  Waarom? Ik heb ten eerste hoger middelbaar gedaan en twee jaar unief. Toen gestopt omdat ik veel dronk. Met meisjes lukte het niet, we gingen uit maar ik genoot meer van mijn bier dan van haar. Als ze ergens anders heen wilde zei ik altijd, ga maar, ik zit hier goed en zie je morgen wel. Natuurlijk was er niet een er mee akkoord. Toen ik 29 was kwam ik naar Thailand, zag een meisje dat me beviel en die was akkoord met wat ik deed. Een jaar later kwam ik terug en trouwde met haar. Vandaag zijn we juist 38 jaar getrouwd, ik drink niet meer en we zijn nog altijd dol verliefd op elkaar. Zei had geen opleiding genoten en we wonen ondertussen 13 jaar in Thailand. Nooit meer terug naar die ‘me to’ vrouwen uit het westen.

 13. steff zegt op

  Mijn relatie met mijn Thaise vrouw is inhoudelijk niet verschillend van mijn vorige relatie(s) met westerse vrouwen.
  Wel is het zo dat ik nu veel minder druk ervaar om te voldoen aan een bepaald beeld om er dan zogezegd bij te horen en te voldoen aan een maatschappelijk opgelegde status .
  Alles valt of staat met hoe je met elkaar omgaat,en welke verwachtingen je Thaise partner heeft van haar westerse man .
  Ik had reeds ervaring opgedaan met andere culturen en weet hoe ook moeilijk het is voor een buitenlandse partner om zich aan te passen aan de westerse tradities en gebruiken , op de moeilijke momenten moet je er zijn voor haar .
  Mijn vrouw sprak geen woord Engels , had wel een goede job als verantwoordelijke in een grote firma in Bangkok.
  Prioriteit voor haar was een Eerlijke man vinden die haar goed(niks met geld te maken) behandelt en respecteert .
  Dit was van in het begin duidelijk en kan ik aanvaarden , het idee van de romantische liefde heb ik in het verleden al te vaak zien stranden in onbegrepen verlangens en bijhorende frustratie.
  Beide staan we rationeel in het leven en weten we ondertussen waar de klepel hangt , we helpen elkaar om onze dromen te realiseren, elk op onze eigen manier en met de mogelijkheden die we hebben .
  Beiden werken we hard , weten we om te gaan met onze gevoelens voor elkaar en bouwen we gestadig verder ons gezamenlijke leven op.
  Na de vele problemen uit het verleden met de (westerse) moeder van mijn kinderen en is het een verademing om thuis te komen en te weten dat mijn vrouw blij is om je te zien ,we geven elkaar de vrijheid die nodig is om onszelf te kunnen ontplooien maar weten ook wanneer we elkaar moeten vinden en ondersteunen .
  meer moet het voor ons niet zijn 🙂

 14. Cornelis zegt op

  Wat een vooringenomen stellingname! Schrijver’s uitgangspunt – kennelijk een vaststaand feit volgens hem – is dat veel westerse mannen hun heil zoeken bij een buitenlandse vrouw met een laag opleidingsniveau. Hij onderbouwt die stellingname niet, maar bouwt er een vaag verhaal omheen dat ook weer vol staat met allerlei aannames. Wat moet je daar nu mee? Gewauwel!

 15. Tom zegt op

  Jan , complete onzin wat jij uitkraamt .
  Thaise vrouwen hebben nog normen en waarden , hier in westen zijn de vrouwen over het algemeen te feministisch, dat is 1 van de vele redenen waarom westerse mannen een Thaise vrouw zoeken.
  de leeftijdsgroep van mij die ik allemaal ken met een Thaise vrouw , zijn allemaal gescheiden mannen toen allemaal rond de 40 jaar die een Thaise vrouw hebben en er mee getrouwd zijn .
  Ik zelf ook , na mijn scheiding , meerdere relaties gehad met Nederlandse vrouwen , op een gegeven moment wat ik het zat met die feministische vrouwen .
  Kinderen , normen en waarden bij brengen kunnen ze niet , het is allemaal dat linkse gedachtengoed waar ze in vast zitten, daarom heb ik de keuze voor een Thaise vrouw genomen , niet de knapste wel de beste voor mij .
  En de kosten ?
  Wat heeft geluk met geld te maken ?
  Zielig dat je daar over begint

 16. goort zegt op

  Buitengewoon aanmatigend verhaal, waarbij de schrijver gemakshalve opleidingsnivo alleen betrekt op de hoeveelheid diploma’s van school. Er is veel meer onder de zon dan alleen kunnen rekenen of schrijven, en 1 van de zaken die ik bij Oosterse vrouwen aantref is hun vermogen om je meer man te laten voelen, en je t idee te geven dat je er mag zijn. Net zoals zij zelf ook gezien willen worden trouwens.
  Westerse vrouwen zijn de afgelopen 20-30 jaar door o.a. quoata-regelingen, glazen plafond redenaties verworden tot vaak verwende mormels, die altijd wel wat te zeuren hebben.
  Het mag conservatief klinken, maar ik denk dat de wereld er beter voor zou staan, als we elkaar weer gewoon de vrijheid zouden gunnen om te zijn wie we willen zijn, en niet wie we moeten zijn…… Ik ben dol op mijn Thaise vrouw, die overigens een universitaire opleiding heeft gehad, maar die t gewoon fijn vind om lekker voor elkaar te zorgen, te genieten van t leven, weg van al dit ontzettend geneuzel zoals verwoord in dit artikel

  • rori zegt op

   Het gekke en tegenstrijdige in dit verhaal speelt zich af in min kennisenkring.
   Ik ken meer thaise vrouwen met een hoge academische cq universitaire opleiding welke getrouwd zijn met een opgeleide ezel uit europa.

   Hier zijn bij mij de engelsen, duitsers en nederlanders in de meerderheid.

   Ik zou wel eens daar een echt wetenschappelijk onderzoek naar willen houden.

   1. Wat is de opleiding qua school opleiding van de vrouw en de man.
   2. Wat is het sociaal domein en bereik van de man en de vrouw.

   Ik denk dat de conclusie van zo een onderzoek zal aantonen dat de gemiddelde thaise vrouw de man verslaat.

 17. Michiel zegt op

  Veel mannen willen een jonge, goed uitziende vrouw. Naarmate de man zelf ouder wordt wordt het moeilijker dat doel te bereiken.
  Dat heeft ook te maken met de recente trend dat veel wat oudere Westerse vrouwen die er nog goed uitzien tegenwoordig willen daten met een jongere man.
  Waar veel Westerse vrouwen vroeger geen probleem hadden om een relatie met een oudere man aan te gaan vallen veel vrouwen nu ook op jonger.
  Dit betekent dat voor mannen die boven de 55 zijn de gang naar het buitenland vaak de enige mogelijkheid is om hun doel, een relatie met een goed uitziende jongere vrouw, te bereiken.

 18. Jacques zegt op

  Over dit onderwerp is al veel geschreven en gesproken. Ware liefde is zeker waar te nemen, maar is voor de meesten niet bereikbaar, mede gezien de hoeveelheid aan scheidingen. We zien de verschillen tussen mensen en de verleidingen daar zijn er velen niet tegen bestand. Het vreemdgaan en de mensen die zich begraven in hun werk, om maar wat te noemen. Je moet een type zijn voor een langdurende relatie en de kwaliteiten hebben om te accepteren dat lang niet alles gaat zoals je wel zou willen. Het wensenboekje en het afstrepen van positieve en negatieve aspecten van de ander is toch wat veel plaatsvindt. Ik ben 27 jaar samen geweest met mijn eerste vrouw in Nederland en wij waren qua niveau aan elkaar gewaagd. Hbo opleiding en met de opvoeding van de kinderen ging het ook zonder noemenswaardige problemen. Zelfs het geloof, zij gematigd katholiek en ik atheïst gaf geen problemen. Zelden hadden we zwaarwegende argumenten. Uiteindelijk liep het toch op een scheiding uit. Wij waren al erg jong bij elkaar en in haar tweede jeugd wilde zij vrijheid blijheid en nog de wereld over kunnen. Nieuwe contacten aangaan etc. Dat gaat niet in een getrouwde omgeving. Zij had haar eigen inkomsten en kennis en kunde dus de mogelijkheden waren er voor haar om dit te gaan doen. Aldus geschiedde. Ik ontmoette een jaar na de scheiding mijn huidige Thaise/Nederlandse vriendin in Nederland en zij heeft 2 jaar lagere school genoten en nu na 20 jaar gaat het nog steeds goed tussen ons. Zij is vier jaar jonger dan mij en ik ben daar niet rouwig om. Op dit gebied vond ik een zeker leeftijdsevenwicht wel belangrijk. Een vrouw die je kind kan zijn dat is niets voor mij. Het was liefde op het eerste gezicht van beide kanten. Het gaat er om in de relatie dat je de verschillen moet accepteren en natuurlijk heeft dit een grens op bepaalde vlakken. Niet alles is acceptabel. Je kiest voor elkaar en dat moet ook blijken. Geen gedonder met anderen en er zijn voor elkaar. Ieder met zijn eigen kwaliteiten. Aanvullend en niet invullend. Dan hou je het lang vol. Ik kan nog steeds genieten van haar en met name haar gevoelige kant en sociale karakter. Ik zie haar graag. Zij houdt van koken en ik van eten. Haar E.Q heeft duidelijk de overhand boven haar I.Q. en dat ontbrak voor een groot deel bij mijn eerste vrouw. Veel zakelijker en alles afwegend en altijd maar eisen stellen aan de relatie. Achteraf gezien ben ik er zeker niet op achteruit gegaan en heb ik er vrede mee. Ik ben geen prater en zit niet te wachten op gesprekken op ” niveau” en dat geldt ook voor mijn huidige partner. We hebben genoeg aan weinig woorden en voelen elkaar aan. Elke scheiding geeft gedoe, maar het geeft wel handvaten in je nieuwe relatie en ook een betere kijk op je zelf. Het leven gaat snel en op alle slakken zout strooien is af te raden. Ik ben mij bewust, zeker op dit gebied, niet te wijsheid in pacht te hebben. Waarom het bij de een wel lukt en bij de ander niet, nogmaals is afhankelijk van een heleboel factoren. Ken jezelf en maak er wat van dan kom je ver, zeker als je partner er ook zo over denkt.

 19. Pat zegt op

  Eerlijk gezegd denk ik dat het antwoord op deze vraag niet zo’n fraai beeld van de doorsnee Westerse man geeft.

  Immers, de Westerse man lijkt mijns inziens de geëmancipeerde Westerse vrouw anno 2019 ofwel niet aan te kunnen ofwel niet te waarderen…

  We moeten erkennen dat de mondiale mannelijke sekse een dominante mensensoort is en dat geeft al enkele decennia vuurwerk in de meeste Westerse gezinnen, omdat de doorsnee Westerse vrouw veel onafhankelijker is geworden en haar eigen persoonlijkheid wenst te ontplooien…

  In vele niet-Westerse culturen zijn vrouwen nog niet (zo) onafhankelijk en dus makkelijker in de omgang.

  Dit lijkt mij een verklaring!

  • steff zegt op

   Hun manier van denken is ook mede bepaald door hun religie , dat merk ik iedere dag maar denk nu niet dat je met een Thaise vrouw de vloer moet aanvegen , ze weten best wel hun plaats en zijn niet op hun mond gevallen .
   beetje respect en begrip langs beide kanten lost al veel problemen op .

 20. janbeute zegt op

  Waarom zoeken westerse mannen hun heil bij laag opgeleide oosterse dames.
  De reden is dat westerse dames te veel en dus over geemancipeerd zijn.

  Jan Beute.

 21. tom bang zegt op

  4 de alinea uit het artikel, “wie is hier laag opgeleid” ?
  Ik heb zelf de mavo niet afgemaakt maar als ik dat wel had gedaan zou ik het nog niet begrijpen.
  Wat een waardeloze stelling, ik heb mijn vrouw niet in de kroeg leren kennen maar via internet en nee geen dating site met alleen maar mooie meiden.
  Ze heeft net als haar zus een universitaire opleiding die door haar moeder bekostigd is omdat ze daarvoor huis en hebben verlaten heeft en in het buitenland als nanny gewerkt heeft tot 2 jaar na haar pensionering.
  Las nog ergens een opmerking over de opleiding universitair is gelijk aan mbo in het westen maar ik betwijfel of in het westen met dat papiertje iemand op de intensive care werkt of als medewerker op de P.R. afdeling van een hele grote firma.
  In mijn geval is de vrouw intelligenter dan ik als we alleen naar de opleiding kijken want opleiding zegt mij minder dan levenservaring.
  Wat ik in het artikel nog mis is met wie is de schrijver dan samen, is ze minder geschoold of nee dat kan niet want dat vind de schrijver volgens mij niet kunnen.
  Deze week alweer 7 jaar getrouwd en al 10 jaar samen en ja net als met een westerse vrouw ook wel eens mindere dagen.

 22. Marco zegt op

  Wat een onzin je hoeft toch niet voor alles een verklaring te hebben.
  Hoog of laagopgeleid is zo’n groot issue tegenwoordig de laagopgeleide blanke man is wat je elke dag wel hoort op radio of tv.
  Ik heb gekozen voor een opleiding in het transport als ik een admistratieve of commerciele opleiding had gekozen had ik hbo kunnen doen maar mijn hart lag daar niet.
  Als iemand 10 jaar geleden zou zeggen je gaat op vakantie naar Thailand en je leert daar iemand kennen waarmee je trouwt zou ik zeggen je bent gek.
  Bij toeval mijn liefde tegengekomen en haar niet gevraagd joh heb je toevallig universiteit gedaan anders wordt het niks.
  Gewoon gezellig aan de praat en er was een klik.
  Nu alweer 7 jaar getrouwd en we praten over van alles en nog wat, ook over onze diepere gevoelens en het gaat ons prima.
  Mensen worden steeds internationaler en je kunt overal iemand tegenkomen.
  Dus probeer niet alles te verklaren liefde is internationaal en gaat over grenzen om maar te zeggen” op ieder potje past een dekseltje”.

 23. george zegt op

  Ik heb een lieve Thaise vrouw, waarom?
  Ik zeg het kort en bondig, Ik wil GEEN over geëmancipeerde vrouw of zo U wilt een gedegenereerde man
  Ik kies bewust voor een hetero relatie en niet voor een homofiele.

  • Leo Th. zegt op

   Begrijp uit je reactie dat je dus niet opgewassen bent tegen een ontwikkelde vrouw, uit welk werelddeel dan ook. En een geëmancipeerde vrouw een gedegenereerde man noemen is bespottelijk. Overigens kies je niet voor het hetero dan wel homo zijn. Wordt door je genen bepaald. Juist personen met een aversie tegen homo’s worstelen vaak met hun geaardheid, zogenaamde potenrammers hebben juist daar problemen mee en proberen daaraan te ontvluchten door de flinke vent uit te hangen maar in hun hart zijn het lafaards.

  • Pat zegt op

   Uw reactie is heel eerlijk, maar fier zou ik er niet over zijn hoor!

 24. Kanchanaburi zegt op

  Dat doe je dus wel RuudB: ” Ik denk dat mannen van westerse origine die een buitenlandse partner kiezen zèlf laag opgeleid”.

  Heeft de ware liefde vinden of verliefd worden iets met een opleidingsniveau te maken?
  Intelligentie is niet alleen iets van een goed stel hersens hebben.
  De liefde en de intelligentie van het “hart” zijn voor mij persoonlijk belangrijker.
  Als je elkaar daar kunt ontmoeten, kan er iets heel moois ontstaan.
  Elkaar de loef afsteken hoe intelligent jullie vrouw wel niet is, zegt veel meer over jullie.

 25. bona zegt op

  De voornaamste reden is door zowat iedereen gekend. Het volstaat even om zich heen te kijken en, voor de lefgozers, even in de spiegel te kijken. Het is glashelder en onweerlegbaar doch, om uiterst begrijpbare reden, niet voor publicatie vatbaar. Het eigen ego is onaantastbaar. Uiteraard zijn er uitzonderingen, zoals bij mij het geval is.

 26. chris zegt op

  Voor een gelukkige en duurzame relatie geldt in Thailand, denk ik, hetzelfde als in elk land ter wereld. Je zoekt een partner die bij je past. Dat ‘passen bij’ kun je afmeten aan de zaken die voor jou belang zijn. Soort zoekt soort, en dat geldt ook in Thailand, uitzonderingen daargelaten.
  In mijn werk en sociale omgeving kom ik met name buitenlanders tegen (nauwelijks Nederlanders overigens) die een Thaise partner hebben met een goede of hele goede baan. Die Thaise vrouwen (velen met een MBA van een buitenlandse universiteit) hebben hun partner niet gekozen om het geld of toekomstige financiele zekerheid. Ik ken hier in Bangkok geen enkele expat die met een (veel jongere) Isaanse (bargirl) is getrouwd.
  Dat succesvol ‘passen bij’ heeft meer te maken met een levensinstelling, filosofie en die heeft volgens mij weer duidelijke raakvlakken met opvoeding, opleiding, interesses en levenservaring (en dus leeftijd).

  Dat Westerse mannen hun heil zoeken bij Thaise vrouwen met een laag opleidingsniveau is dus een achterhaald beeld. Integendeel zou ik bijna zeggen. Ik heb 4 Thaise vrouwelijke collega’s (MBA, PhD, 30-40 jaar en zeker niet de lelijkste) die geen geschikte buitenlandse man kunnen vinden……………………

  • rori zegt op

   Chris. Ik had mijn eerder bericht ongeveer met dezelfde achtergrond geschreven.
   Ook ik zit in een situatie dat ik met 2 afgemaakte HBO studierichtingen en 1 universitaire door mijn werk in contact ben gekomen met een vrouw met kennis en een familie met geld. Mijn vrouw is/was werkzaam bij de politie als accountant.
   Zij heeft in tegenstelling tot wat in Nederland gangbaar is nog steeds na een 25 a 30 jaar contact met haar studiegenoten.
   Ongeveer de helft hiervan is getrouwd. EEn deel hiervan met een buitenlander,
   Ik heb in mijn “buitenlandse” kennisenkring daardoor de volgende nationaliteiten zitten<
   Australiers, Zweden, Noren, Italianen, Canadezen, Duitsers, Chinezen en Japanners. Ik vergeet er nu zeker nog iemand.
   Soms hebben deze mannen duidelijk een mindere achtergrond dan de vrouwen. Dus andersom geldt hetzelfde.
   Intelligente Thaise vrouwen trouwen uit toch een soort van status met een minder opgeleide farang.

   Ook geldt in de kenissenkring van mijn vrouw dat veel van haar oud-studiegenotenweke niet getrouwd zijn vaak volledig onderhoud hebben aan ouders en soms zelfs de kinderen van hun broers of zusters.
   Deze groep van "gedwongen" vrijgezel en ook op zoek (gemiddelde leeftijd 50+). Deze vrouwen hebben bijna allemaal een full time baan of een eigen bedrijf. Doordat hun op jonge leeftijd niet hebben gekozen voor een BF maar voor een studie waren ze op het moment van afstuderen niet meer interessant voor thaise mannen.
   Te hoog opgeleid, teveel eigen idealen, geen tijd vanwege carriere met als uiteindelijk resultaat nog steeds vrijgezel.
   Ik ken zeker 2 register accountants, 2 apotheek eigenaren, 3 met een eigen grotere winkel of franchises van buitenlandse ketens, een aantal advocaten etc. Zijn zeker niet dom.

   Ik moet wel zeggen dat een groep er het goed van neemt. Gemiddeld 2 maanden per jaar op reis over de hele wereld. Afgelopen mei – juni is een groep van 9 of 10 3 weken door italie, zwitserland en zuid duitsland getrokken met een 12 persoons gehuurde bus.

   Ze zijn nu al plannen aan het maken om een trip te gaan maken door noord-duitsland, denemarken en nederland. Ik ga daarbij als een soort van reisleider en chauffeur optreden.

  • Rob V. zegt op

   Een goede partner vinden is gewoon erg lastig, op elk potje past een deksel maar kom die maar eens tegen. Ik kijk ook rond voor een leuke lieve vrouw van eind 20 tot midden 30 (dus rond mijn leeftijd), waar ze vandaan komt is een stuk minder belangrijk ook al heb ik mijn hart verkocht aan Thailand. Ik best wat leuke vrijgezelle (Thaise) dames, sommige die met mij een relatie aan zouden willen. Maar een dame vinden met genoeg raakvlakken, dat is me maar 1 keer in mijn leven gelukt. Een sterke, lieve, leuke, slimme vrouw die toch ook wel enkele van mijn interesses deelt. Je moet immers toch ook samen leuke uitstapjes kunnen maken en ‘s avonds niet langs elkaar heen leven maar samen leuke dingen kunnen doen (nee niet alleen vrij partijen).

   Die dames die jij kent zullen denk ik net zo goed op zoek zijn naar een passende man en of hij buitenlands is of niet zal toch niet belangrijk voor ze zijn denk ik zo. Maar een niet onaardige man zoals ik (555) zullen ze ook niet snel tegen komen daar zij de meeste tijd elders verkeren dan waar iemand als ik verkeer. En zelfs al kom je elkaar tegen in bijvoorbeeld een museum, we dragen geen plaatje met ‘ik zoek een partner’. Komt het toch meer op het netwerk aan of stom toeval/geluk. Of datingssites maar persoonlijk zou ik daar denk ik niet aan beginnen.

   • chris zegt op

    beste Rob,
    Er zijn vele maten potjes maar niet oneindig. En dat betekent dat er vele dekseltjes op hetzelfde potje passen. Een goede partner vind je niet, een goede partner word je door met iemand te praten, te denken, te doen en te leven. En ja, daar zijn risico’s aan verbonden. Het is altijd geven en nemen. Maar natuurlijk moet er een klik zijn en een gezamenlijke basis. Die kan voor elke duo anders zijn. Een aantal van mijn vrijgezelle vrouwelijke collega’s zijn – na ook in het buitenland te hebben gestudeerd – niet zo erg gesteld meer op Thaise mannen hoewel men ze niet voor 100% uitsluit. Buitenlandse mannen hebben veel meer het imago van mannen die hun partner als gelijke beschouwen, ook huishoudelijk werk niet schuwen, voor de kinderen zorgen en transparant zijn over geldzaken. Daarnaast durven deze buitenlanders een echt commitment aan te gaan. Ik ben hier de enige docent die officieel voor de wet getrouwd is.
    Ik heb geen idee wat je bedoelt met ‘elders verkeren dan waar jij je begeeft”. Deze collega’s zijn in de 30 en treft je niet vaak aan in de disco’s in bangkok.

    • Rob V. zegt op

     Zij zullen vaak op werk verkeren, daar komt de doorsnee witneus niet snel. En ik snap dat ze niet echt bij de disco okomen, kom ik eigenlijk ook niet.

     Maar als ik zo de reacties lees kunnen die Thaise dames het wel schudden om een vlotte moderne vent te vinden, de helft van de reageerders hier zoekt in Thailand een ‘traditionele vrouw’. Daarmee lijken ze weinig onder te doen voor hun Thaise concurrent.

 27. Fred zegt op

  Heel eenvoudig.

  Bij Europese vrouwen en ZEKER de Nederlandse moet je constant op je woorden passen.
  Over geëmancipeerd noem ik dat.

  Nee hoor, geef mij maar een Aziatische vrouw.

  Mvg.

  Fred.

 28. Ron Antwerpen zegt op

  SCHITTERENDE tekst die nagels met koppen slaat.
  Wellicht de meest treffende uiteenzetting inzake de
  man-vrouw verhouding in deze waanzinnige tijden
  waarin westerse mannen op eieren moet lopen om
  geen abuse aan hun been te krijgen.

 29. Gilbert zegt op

  “Waarom zoeken Westerse mannen hun heil bij buitenlandse vrouwen met een laag opleidingsniveau?’
  Wat voor een denigrerende titel. Een echte belediging van de vele gelukkige koppels waarvan ik de verhalen lees op dit forum en op andere plaatsen. De schrijver gaat er blijkbaar vanuit dat het de gangbare reden is waarom de meeste Westers mannen die gehuwd zijn met een Thaise vrouw die beslising genomen hebben. Maar er zijn honderd en één redenen om dit te doen. Net zoals ik zal het gros van deze mannen het wellicht gedaan hebben voor één van de vele andere redenen. Ik heb wel heel bewust voor een Thaise vrouw gekozen. Nog vóór ik goed wist waar Thailand eigenlijk ligt en mét het vooroordeel van de beruchte Thaise sexindustrie in mijn hoofd (of het nu nog klopt of niet : het vooroordeel is er). Waarom ik die keuze gemaakt heb is mijn zaak maar het heeft absoluut niets te maken met opleidingsniveau, emancipatie of geld (of gebrek aan geld). Deze tekst is volgens mij gewoon gebaseerd op een bepaald cliché-beeld dat de schrijver heeft van Europese mannen die op zoek zouden zijn naar een soort van ‘onderdanige partner’ over wie ze omwille van haar lage opleiding baas zouden kunnen spelen …

  “Een partner die is opgegroeid in een wereld waar de moderne maatschappelijke ontwikkelingen nog aan voorbij gegaan zijn, ” … hallo ?

  Is de schrijver ooit in Thailand geweest ?

 30. BramSiam zegt op

  Na de vele reacties, waar ik ieder voor wil bedanken, wil ik graag nog even een korte verantwoording afleggen over het artikel.
  Het zijn juist de reacties die inzicht geven in hoe dit onderwerp wordt beleefd en het feit dat die reacties erg uiteenlopen laat zien dat het toch om een kwestie gaat die leeft. Om met de laatste regel uit de reactie van Gilbert te beginnen.
  Ik ben in de afgelopen 40 jaar ca. 250 keer voor korte of langere tijd in Thailand geweest. Ik spreek en lees redelijk Thais. In elk geval voldoende om de relatie, die ik nu zo’n 7 jaar heb, met een laag opgeleide, maar zeer lieftallige en empathische vriendin uit de Isan, die weinig Engels spreekt te kunnen onderhouden. Ik houd vol dat de maatschappelijke ontwikkeling in de Isan beslist achterblijft bij die van de rest van de wereld. Is dit denigrerend? Volgens mij niet, maar ik vind dit wel zorgelijk voor de mensen die daar opgroeien. Ik zie de kinderen die daar op school zitten en helaas bedroevend weinig leren. Hoe ziet hun toekomst er uit in dit land dat steeds grotere tegenstellingen laat zien.
  Ik heb niemand willen beledigen en heb helaas niet elke bewering wetenschappelijk kunnen onderzoeken of staven. Uiteraard weet ik dat niet alle westerse mannen hoog opgeleid zijn en hebben velen een relatie met een goed opgeleide Thaise partner. Toch denk ik niet dat de meeste partners advocaat, arts of hoogleraar zijn, maar veel meer uit de Isan afkomstig zijn met vaak niet heel veel opleiding. Ik ken overigens zelf ook goed opgeleide Thais. Omdat ik econoom ben, ben ik eens voorgesteld aan een dame die hoogleraar economie was aan een universiteit in Bangkok. Ik was toen toch wel enigszins verbaasd, hoe weinig zij wist van economische theorieën en wetten, zodat ik inderdaad wel eens vraagtekens heb bij de waarde van deze hoge opleidingen in Thailand, maar eigenlijk doet dat niet ter zake. Degenen die vinden dat de titel van het stuk denigrerend is, wil ik er op wijzen dat ik zelf halverwege constateer dat er helemaal niets mis is met het kiezen van een buitenlandse partner en dat dit juist voordelen heeft.
  Ik word aangevallen op het feit dat ik zou ontkennen dat ook de beter opgeleide Thais relaties met een westerling zoeken. Dit ontken ik echter nergens. Ik stel juist dat deze groep, als het vrouwen betreft, een probleem heeft, omdat ze moeilijk een partner op hun eigen niveau kunnen vinden in Thailand, omdat zij niet en mannen wel beneden hun sociale stand kunnen trouwen. Verder geef ik aan dat de meeste westerse mensen gewoon een relatie met een landgenoot beginnen, maar toch ook een flink aantal niet, hetgeen voor de specifieke doelgroep van het Thailandblog een interessant gegeven is lijkt me.
  Verder klopt het dat dit artikel enigszins verward is omdat het lastig is om in een kort bestek deze complexe problematiek goed te behandelen. Dus die kritiek onderschrijf ik.
  Ik ben in elk geval wijzer geworden van de antwoorden, dus dank daarvoor,

 31. Toon zegt op

  Je moet iets zoeken waar je je dag samen mee kunt doorbrengen. Zelfde hobby’s en levensstijl. Opleiding hoeft niet belangrijkste te zijn. Laag opgeleiden kunnen ook slim zijn. En relatie zonder gezeik en stress. En elkaar niet claimen dan komt het goed.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website