Wie niet in geesten gelooft, zelfs niet in Thailand, zou komende tijd eens naar Dan Sai in de provincie Loei moeten reizen. Daar vindt het Phi-Ta-Khon-festival plaats, het engste geesten-feest van Thailand. Dit feest vindt zijn oorsprong in een Boeddhistische legende. Het gaat over prins Vessandorn, die als een na laatste reïncarnatie van Boeddha doorgaat. Dit verhaal is terug te vinden in de Vessantara Jataka.

Op een dag verliet de prins overmoedig op de rug van een witte olifant Loei. De onderdanen vreesden, dat met het vertrek van de witte olifanten ook het geluk en voorspoed zouden verdwijnen. Zo verzochten zij de koning om zijn zoon te bewegen terug te komen. En werkelijk de prins keerde op een gegeven ogenblik terug. Deze terugkomst werd op een uitbundige wijze gevierd. En wel zo luidruchtig dat de geesten van de doden ontwaakten en op hun beurt de prins vol vreugde begroeten.

Het belangrijkste van dit feest is nu een zeer kleurrijke en met veel lawaai gepaard gaande viering. Het hoogtepunt van dit feest wat 3 dagen duurt, is de bonte en kleurrijke stoet van verklede mannen met de meest afschuwelijke maskers. Een Boeddha figuur wordt daarbij door de straten begeleid. Door het luiden van koeienklokken en het slaan op grote trommels worden nu ook opnieuw de geesten van de doden tot nieuw leven gewekt. Het grappige is dat de gemaskerde mannen ook hun plezier met de toeschouwers langs de weg delen.

Op de tweede dag vindt er een “rocket festival” plaats (overgenomen uit andere dorpen) en op de laatste dag komen de mensen bijeen voor de ceremonies van de monniken.”

Het geestenfeest wordt voortaan op het eerste weekend na de 6e volle maan gehouden en komt het verder zo rustige boerendorp tot een uitbarsting van feestvreugde. Dit jaar vindt het plaats van 6 tot 8 juli 2559.

Bron: Verkeersbureau TAT –  E-mail: [email protected]

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website