Vraagsteller: Wim

Ik ben een gepensioneerde Nederlandse ambtenaar die staat ingeschreven in België. Ik wil me definitief laten uitschrijven uit België (en Nederland maar dat weet ik hoe dat moet).  Welke stappen moet ik nemen om me definitief uit België te laten uitschrijven?

Ik verblijf al 24 jaar in Thailand dus die regelingen zijn mij goed bekend, moet eigenlijk in Thailand niets doen.

Reden van mijn uitschrijving is dat sedert enige jaren de AOW in België is belast waarbij men als basis de AOW en mijn ABP pensioen neemt. Dat komt neer op ongeveer 30%.


Reactie Lung Addie

Je uitschrijven in Belgie gebeurt op het gemeentehuis, van uw huidige woonplaats waar je dus ook ingeschreven bent, bij de dienst “Bevolking”. Je maakt daar kenbaar dat U zich wil laten schrappen uit het bevolkingsregister. Je hoeft niet aan te geven waar je heen gaat of een nieuw adres opgeven. Nadat dit gebeurt is zal je geen MODEL 8 formulier ontvangen en zal ook uw Nederlandse ID niet aangepast worden daar je geen Belg bent. Dat moet in Nederland gebeuren. Ze zullen je dus enkel als ‘bewoner van de gemeente schrappen.

Je verwittigt van deze nieuwe situatie de Belgische Belastingdienst, hoewel ik het echt ongewoon vindt dat jij, als Nederlander, met een Nederlandse AOW en pensioen in Belgie belast wordt? Wat moge daar de reden van zijn? De belastingen zijn trouwens afhankelijk van waar de bron van de inkomsten vandaan komt en dat is in Uw geval Nederland!!! Indien je om, een of andere reden, welke me echt onduidelijk is, toch in Belgie belast wordt, dan zit de kans er dik in dat je verder in Belgie zal belast blijven maar dan als NIET INWONER, wat heel weinig verschil zal uitmaken.

Wat je verder in Nederland moet doen, eens je in Thailand ingeschreven bent, dat is stof voor de Nederlanders.

Redactie: Heb je zelf een vraag aan Lung Addy? Gebruik het contactformulier.

2 reacties op “Thailand – Belgie vraag: Welke stappen moet ik nemen om me definitief uit België te laten uitschrijven?”

 1. Lammert de Haan zegt op

  Dag Wim,

  Gister stuurde je me een email. Daarin gaf je aan dat je deze vraag ook al had ingestuurd naar Thailandblog. Vandaar dat ik jouw email toen niet heb beantwoord.

  Naast een AOW-uitkering geniet jij een ABP-pensioen als oud-militair. D.w.z. dat het om een pensioen gaat, verkregen vanuit een overheidsdienstbetrekking.

  Woonland België.

  Voor zover jouw totale Nederlandse inkomen minder bedraagt dan € 25.000,– mag België heffen over jouw AOW-uitkering.
  De Belgische fiscus berekent over jouw totale inkomen (AOW plus pensioen) belasting. Dus met inbegrip van de progressie in het belastingtarief. De heet het ‘progressievoorbehoud’

  Vervolgens verleent de Belgische fiscus een vermindering voor de component overheidspensioen. Als gevolg van doorwerking van de progressie in het tarief resteert er een behoorlijk bedrag aan te betalen belasting over de AOW-component (jij geeft zelf aan 30%).

  Woonland Thailand.

  Net als België verleent ook Thailand een vrijstelling t.z.v. jouw overheidspensioen.
  Over jouw AOW-uitkering mogen zowel Nederland als Thailand heffen. Op grond van artikel 23, lid 6, van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting dient Thailand een vermindering te verlenen tot het laagste van de volgende bedragen:
  a) het bedrag dat gelijk is aan de in Nederland geheven belasting;
  b) het bedrag van dat deel van de Thaise belasting dat aan het AOW-bestanddeel van het inkomen kan worden toegerekend.

  In de praktijk komt dat in jouw geval neer op het niet hoeven te betalen van Personal Income Tax over je AOW-uitkering.

  Jouw AOW-uitkering en je ABP-pensioen worden enkel belast in Nederland. En dat levert jou een belastingvoordeel op t.o.v. wonen in België.

 2. Lung addie zegt op

  Gewaardeerde Mr Lammert de Haan,

  bedankt voor Uw professionele bijdrage op deze vraag. Ik heb er heel wat uit opgestoken daar fiscaliteit, betreffende niet Belgen, wonende in Belgie, nu niet precies mijn ding is en ik me daar dus ook niet echt over uitgesproken heb in mijn reactie. Trouwens de reden waarom ik aan het eind van mijn antwoord aan de vraagsteller schreef: ‘Wat je verder in Nederland moet doen, eens je in Thailand ingeschreven bent, dat is stof voor de Nederlanders’, en ik had stiekem gehoopt op een reactie uwentwege.
  Omdat deze nieuwe toestand wel degelijk een wijziging in zijn fiscaliteit zal teweegbrengen gaf ik ook de raadgeving om de Belgische ficus van de nieuwe situatie zelf op de hoogte te brengen.
  Alleszins mijn oprechte dank en waardering.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website