Vraagsteller: Daniel

Ik heb zojuist uw antwoord gelezen over pensioen. Ik heb een gemengde loopbaan. 25 jaar zelfstandig, 2 jaar bediende. Kun je voor mij eens het bedrag uittellen waarop ik recht heb. Ik ben 71 jaar en woon een kleine 30 jaar in Thailand. We hebben vroeger al eens contact gehad.

Beste dank.


Reactie Lung Addie

Ik kan uw vraag tot berekening van uw pensioen niet beantwoorden. Ik heb geen enkel gegeven behalve dat u een loopbaan van 27 jaar, waarvan 25j als zelfstandige en 2j als bediende gehad hebt in Belgie. U komt niet in aanmerking komt, wegens te weinig dienstjaren, voor een normaal wettelijk pensioen, een vervroegd pensioen of een minimum gewaarborgd pensioen,

Wat jij krijgt of zal krijgen zal een berekening zijn van het totaalbedrag ,wat jij ‘officieel’ gedurende uw loopbaan, verdient hebt, gedeeld door 45 en vermenigvuldigd met 27.

Zonder precieze cijfers kan niemand uw pensioen berekenen. Aan de hand van wat zou ik dat moeten doen?

Maar jij bent 71, dus moet je reeds pensioen ontvangen tenzij je uit Belgie vertrokken bent zonder enig adres achter te laten. De pensioendienst gaat niet op zoek gaan naar jou, dat is hun taak niet. Indien jij op uw 71 nog niets van de pensioendienst vernomen hebt dan is het wel een beetje laattijdig om nu nog te reageren. Indien jij wel reeds pensioen ontvangt dan ken jij het bedrag wat je krijgt en dat zal het wel juiste bedrag zijn waar je recht op hebt.

Ik kan je enkel zeggen:

Indien in Belgie vertrokken bent zonder enig adres na te laten, en op je 65ste niets van de pensioendienst gehoord hebt, dan zal je waarschijnlijk ook van de belastingen niets gehoord hebben en dat is vele jaren meer, 30 jaar,

In dit geval mogelijk 30 jaar geen aangifte gedaan. Indien ze dan aan uw adres komen dan staat je wel een en ander te wachten; Zal niet eenvoudig te verkopen zijn dat je, 30 jaar zonder enige inkomsten, in Thailand geleefd hebt. Per jaar een boete voor het niet indienen van een aangifte + de intresten. Indien ze pas aan uw adres komen bij overlijden (en dat zullen ze vanwege de ambassade) dan staan uw erfgenamen voor een mooi geschenk want zij zullen de schulden erven…..

Ik kan jou niet verder helpen.

 

Redactie: Heb je zelf een vraag aan Lung Addy? Gebruik het contactformulier.

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website