(feelphoto / Shutterstock.com)

De in Thailand geïnteresseerde lezer kent de verhalen over corruptie in het Thaise leger. Om maar een paar voorbeelden te noemen: officieren die geld opstrijken bij de koop of verkoop van wapentuig en de ondoorzichtige geldstromen van het leger waar zelfs het parlement geen volledig inzicht in heeft. Maar dit ter sprake brengen is niet zonder gevolgen, zo ondervond ook een sergeant die genoeg had gehad van de corruptie op zijn afdeling.

Het is 2013 wanneer sergeant Narongchai Intharakawi (ณรงค์ชัย อินทรกวี), administratief medewerker bij defensie, ziet dat buiten hem om zijn naam en handtekening herhaaldelijk onder diverse declaratieformulieren worden geplaatst. Dergelijke valse declaraties zijn een bekende vorm van corruptie binnen de Thaise overheid. Narongchai brengt de valse declaraties ter sprake bij zijn overste maar deze laat hem weten dat Narongchai gestraft zal worden als hij zich tegen deze corrupte praktijken verzet. De valsheid in geschrifte gaat dus door.

Na jaren van corruptie geeft Narongchai in 2017 nogmaals bij zijn overste aan dat hij niet langer bij deze corruptie betrokken wil worden.  Zijn verzoek wordt ingewilligd maar vanaf die dag krijgt hij voortdurend met pesterijen te maken. Zo wordt o.a. zijn ziekteverlof niet akkoord bevonden. Hierdoor krijgt zijn afwezigheid de status van ongeoorloofd verlof. Narongchai krijgt straf en een promotie gaat aan hem voorbij.

In de loop van 2019 ontdekt Narongchai dat zijn naam opnieuw door anderen wordt gebruikt voor het vervalsen van papieren. Hij kaart deze corruptie in september aan bij de Ombudsman. Nog dezelfde maand komt hij hierdoor in conflict met zijn overste.  Zijn bezwaar tegen deze corruptie wordt hem niet in dank afgenomen. Begin 2020 wordt hij schuldig bevonden aan het schenden van de militaire gedragscode en tot een week cel veroordeeld. Opvallend detail: de collega’s die tegen Naronchai getuigen zijn dezelfde collega’s die betrokken zijn bij de corruptiepraktijken op zijn afdeling.

Op 8 februari vindt er een schietpartij plaats in Korat: een militair in conflict met zijn overste schiet tientallen mensen dood. Naar aanleiding van dit incident zet opperbevelhebber generaal Apirat een kliklijn op waar soldaten klachten kunnen indienen over vermeend misbruik of corruptie door hoge officieren. Nadeeltje: bellers kunnen alleen niet anoniem hun verhaal doen. Sergeant Narongchai belt met deze kliklijn om de misstanden op zijn afdeling te melden.  Hij hoopt zo eindelijk gerechtigheid te krijgen maar het tegenovergestelde gebeurt: hij komt alleen maar onder nog meer druk te staan van zijn overste. Hij krijgt te horen dat hij promoties vanaf nu wel kan vergeten.  De druk wordt hem te veel en half maart ontvlucht hij zijn werkplek. Door de constante tegenwerking, intimidatie, ernstige bedreigingen en gebrek aan voortgang besluit hij in uiteindelijk publiek te gaan met zijn verhaal.

Narongchai is inmiddels zijn baan bij defensie kwijtgeraakt wegens de ongeoorloofde absentie en zal door de krijgsraad vervolgd worden voor deserteren uit het leger. Hem hangt maximaal 7 jaar celstraf boven het hoofd. Gelukkig zijn de corruptie aantijgingen inmiddels in behandeling genomen bij de National Anti-Corruption Commission(NACC). Al zijn er ook over de NACC de nodige klachten dat deze niet object opereert, bijvoorbeeld de controverse rondom de vrijspraak van vicepremier generaal Prawit die vele extreem dure horoges ‘geleend’ had en verzuimd had om als bezit op te geven.

Wat er uiteindelijk met de corruptie aanklacht zal gebeuren is afwachten. De vraag is of er eens een einde komt aan de ondoorzichtige en corrupte praktijken binnen defensie. Generaal Apirat liet onlangs nog weten dat ‘er geen noodzaak is het leger te hervormen of orde op zaken te stellen.  Dit omdat wij soldaten al reeds discipline en regels kennen. Iedereen die een soldaat wordt begrijpt dit. (..) Corruptie is slechts een perceptie van de bevolking. Ik kan bevestigen dat het [corruptie] probleem grotendeels is opgelost.’

Narongchai had nog de volgende boodschap voor het Thaise leger: ‘Als jullie mijn rang af willen pakken dan wil ik mijn strepen best teruggeven, maar geven jullie mij ook gerechtigheid? Ik ben het leger ontvlucht. Ik heb geen salaris, geen baan, geen woonruimte en wordt gerechtelijk vervolgd. Maar degenen die corrupt zijn dragen nog steeds hun uniform en vangen belastingcenten. Is dat nu hervorming?’

Wat denkt u, beste lezer?

Thisrupt heeft een duidelijke video over deze zaak gemaakt:

Belangrijkste bronnen:

12 reacties op “Top Thaise leger pakt niet corruptie maar klokkenluider aan”

 1. Hammus zegt op

  Er is geen, ik herhaal: geen, corruptie in Thailand. Onbegrijpelijk dat mensen dit nog steeds niet in hun oren hebben geknoopt. Misschien dat een grootser propagandacampagne opgezet dient te worden, want anders begrijpen buitenstaanders Thailand niet. Behalve geen corruptie is er ook geen prostitutie in Thailand. Ook onbegrijpelijk dat buitenlanders om die reden naar Pattaya komen. En Thailand is enkel een land voor de welgestelde vakantieganger. Nogmaals onbegrijpelijk dat tot aan dit vakantieseizoen al die minderbedeelden het vliegtuig namen om de wegen in Thailand onveilig te maken. Goed dat Thailand nu enkel miljonairs binnen laat, en wie denkt Thailand in een slecht daglicht te moeten plaatsen: hard aanpakken dat spul. Nee, Thailand heeft gelijk: daglicht laat vervelende zaken zien, liever de katjes in het donker knijpen.

 2. ronny zegt op

  Het Thaise leger heeft nochtans sinds ze al enkele jaren aan de macht zijn beloofd om zeker de corruptie bij de politie aan te pakken. Nochtans heeft dit een ander effect, nog nooit zoveel corruptie geweest bij de politie. Thailand stond in 2018 op 97 plaats bij de minst corrupte landen, waarvan nummer 1 het minst corrupt is. Een jaar os tien geleden bengelde Thailand ergens rond 75st plaats. Maar sinds het leger daar het land regeert, gaat het daar van erg naar de dieperik. Iemand die ik ken in Hua Hin, die woont er nu 17 jaar. Als hij jaarlijks zijn verblijfsvergunning gaat vernieuwen, dan moet hij afwachten wat het gaat kosten. In het begin van dit jaar ging hij weer naar de immigratiedienst, kostprijs 20.000 Bath. Niet betalen ,dan kunt ge het land verlaten, eigendom of niet.Hij mocht zijn Thaise vrouw niet meebrengen. Vorig jaar zat hij aan 17.000 Bath. Alles cash te betalen. Dit is op vele vakken zo. Zelfs in universiteiten heerst er een ongewone corruptie, ben daar tijdens mijn 3 maanden per jaar vrij veel. De hoogste in rang daar, noemen ze de president, hij is 81 jaar, vangt maandelijks een loon dat er velen zouden van dromen. Het is ook een job voor jongere personen, geen bejaarden. Men kan boeken schrijven van corruptie in Thailand.

 3. l.lagemaat zegt op

  Is er al een begin gemaakt met verkoop of teruggave van onterecht verkregen goederen?
  Geschatte waarde 100- 200 miljoen baht: huizen en grond.
  Generaal Apirat heeft nog geen mededelingen daarover gedaan.

  Behalve Prawit heeft ook de PM geen opening van zaken gegeven over zijn vermogen, wat bij anderen
  een voorwaarde was in het kader van de transparantie!

 4. Rob zegt op

  Wat heel veel mensen niet weten dat er een veel grotere corruptie is.
  Ik heb al aardig wat containers ingevoerd in Thailand.
  Maar ik moest en moet altijd 20.000 bath betalen voor non inspection fee.
  Het is zo gewoon dat het gewoon op de factuur staat eerst niet nu wel.
  Maar moet je nagaan hoeveel er op containerschip staat op sommige meer dan 20.000.
  Laten we er vanuit gaan dat 10% betalen .
  Dat zijn 2000 containers maal 20.000 bath dat is 40.000.000 bath.
  Hoeveel containerschepen komen er per jaar aan dat gaat over honderden schepen maal de 40.000.000 bath.
  Dat over gigantische bedragen.
  Dus die paar centen die de politie krijgt valt in het niet.

  Mvg Rob

 5. Glenno zegt op

  Moderator: Graag de discussie bij Thailand houden.

 6. Karel van der Bijl zegt op

  Moderator: Graag de discussie bij Thailand houden.

 7. chris zegt op

  Er zitten altijd twee kanten aan een verhaal. Dit is de ene. De andere kant hoor of lees ik niet. Maar het verhaal roept bij mij een aantal vragen op die het verhaal niet zo eenduidig maken als de schrijver suggereert.

  • Rob V. zegt op

   Mag ik dit lezen als een oproep aan de strijdkrachten om meer openheid van zaken te geven omtrent financiën, bezittingen, behandeling van soldaten, neven functies enzovoort? Dat lijkt mij een stap in de goede richting. Als de onafhankelijk instituten dan ook echt objectief te werk zouden gaan dan zou dat ook schelen in de obscure zaken die plaats vinden. Tot dan moeten we het doen met wat diverse media schrijven en het beeld wat naar buiten komt maakt mij niet echt gelukkig. Het verbaast mij echter niks want ook in landen zoals Nederland hoor je weleens over misstanden, een verziekte cultuur en andere misstanden binnen bijvoorbeeld leger of politie. Transparantie en verantwoordingen zijn dan mijn steekwoorden om misstanden in de kiem te smoren.

   • chris zegt op

    Onderzoeken in Singapore wijzen uit dat de belangrijkste voorwaarde voor het terugdringen van corruptie de politieke wil is om dat te doen. Aan die politieke wil onbreekt het in Thailand al decennia, van welke kleur de regering ook is. En elk jaar gaat Thailand een stapje hoger in de corruptie-index. Zolang niet alleen de politiek maar ook de bevolking in meerderheid corruptie prima vindt als men er zelf van profiteert zie ik het zwaar in.

  • Rob V. zegt op

   Overigens denk ik dat de Thaise media (BP, Nation, Khaosod, Thai PBS etc.) heus ook wel met deze overste contact hebben geprobeerd te leggen. Thaise media zijn zeer goed in een handvol mensen uitgebreid te citeren. Ik vermoed echter dat toen ze naar deze afdeling belden het commentaar was ‘geen commentaar, de zaak is in behandeling’. Defensie staat niet echt bekend op haar openheid van zaken. Uit het verleden weten we wel dat ze niet graag onder de loep worden gelegd. Dan wordt het erg lastig ‘de andere kant’ te vernemen, laat staan een cultuurverandering in gang te brengen.

   • Jacques zegt op

    Ook leger mensen hebben niet graag gezichtsverlies en zullen altijd de hakken in het zand zetten als het er op aan komt. Cultuurverandering vraagt allereerst een gedachtenverandering en die gaat er bij velen niet in. Ook is een bepaalde groep stekende blind voor het eigen doen en laten en zijn er nog genoeg die vinden dat hetgeen zij doen, niet strafbaar is. Daar is het leger geen uitzondering in.
    Bij de Thaise politie zie je ook deze manieren van doen, allemaal bedenksels, in de praktijk uitgevoerd door grote groepen, die er flink aan verdienen en die zullen geen verandering toe staan. Zeker als men op hooggeplaatste plekken verkeert. Maar ja de politiek geeft het goede voorbeeld, maar niet heus. Dat men zich daarbij onschendbaar waant, is natuurlijk wonderbaarlijk en dat geeft gelijk aan dat er nog veel meer mis is en dat ook anderen boter op hun hoofd hebben. Kijk naar die horloges affaire, wat is doodgebloed en noem de andere voorbeelden maar op, er zijn er zat.

    • Rob V. zegt op

     Zeker beste Jacques, de weg naar minder corruptie bij leger, politie politiek enzo is nog lang. Maar mijn glas is halfvol. Door voor en achter de schermen het onderwerp aan te blijven roeren kan er toch iets veranderen. Of gaat men door tot er iets breekt en staan de Thaise straten straks vol demonstranten ‘abolish the police & army’ ?


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website