Geschiedenis van Phuket: Een korte periode van Japanse heerschappij

Koning Somtam

In 1629 toen koning Songtham* van Ayutthaya stierf, namen zijn neef, Okya Kalahom (minister van defensie) en zijn aanhangers de troon in beslag door de aangewezen erfgenaam van koning Songtham te doden en de zesjarige zoon van koning Songtham op de troon te plaatsen als koning Chetha, met Okya Kalahom als zijn toezichthoudende regent, die de ambitieuze minister van Defensie echte macht over het koninkrijk gaf.

Okya Kalahom had er ook de voorkeur aan gegeven de zoon van koning Songtham te hebben gedood en zelf de troon te hebben ingenomen. Maar koning Songtham had een privé-paleiswacht gehouden van ongeveer 600 Japanse huursoldaten wiens commandant, een taaie en loyale krijger genaamd Yamada Nagamasa (zijn Siamese heerstitel was Okya Senaphimuk), zijn eed had afgelegd aan koning Songtham dat hij zijn zoon zou beschermen na zijn dood.

De Japanners werden in die tijd in heel het Oosten gevreesd als een woest krijgers volk. Velen waren naar Siam gemigreerd als handelaren, huurlingen en piraten en stonden bekend als een “volk zo wanhopig en gedurfd dat ze overal worden gevreesd”. De meeste peninsulaire havens hadden bijvoorbeeld een beleid dat geen Japanner aan land kon komen tenzij ze eerst ontwapend waren. Dus, met loyale Yamada en zijn Japanse Praetoriaanse garde in en rond het paleis, plus naar schatting 3.000 andere Japanse supporters die in Ayutthaya woonden, waren de handen van Okya Kalahom enigszins gebonden door Yamada’s “autoriteit en de overweging waarin de Japanners werden vastgehouden” – maar niet voor lang.

De sluwe Okya Kalahom eiste al snel dat alle provinciale Siamese heren nu naar Ayutthaya moeten komen om hulde te brengen aan de nieuwe jongenskoning. Hij verwachtte dat de onderkoning van Ligor, de eerste heer van de koning op het centrale schiereiland zou weigeren omdat hij loyaal was geweest aan de oude koning Songtham en niet van de bezetting hield en “vanwege de staat van zijn provincie die werd bedreigd met oorlog door de mensen van Patani en omdat de inwoners op het punt stonden wapens op te nemen in een opstand”

Toen de onderkoning van Ligor niet kwam om hulde te brengen, stelde Okya Kalahom aan Yamada voor dat hij als de beschermer van de jongenskoning zijn Japanse krijgers naar het zuiden zou brengen om de ongehoorzame onderkoning te arresteren en te doden. Als het lukte, stelde hij vleiend voor dat Yamada, als een groot man zelf, de volgende onderkoning van Ligor en het hele schiereiland zou kunnen worden.

Van Vliet

Van Vliet **, de toenmalige Nederlandse directeur van het VOC-Handelskantoor in Ayutthaya, vertelt ons dat Okya Kalahom “voor Yamada vertegenwoordigde” dat de regering van Ligor de belangrijkste van het hele koninkrijk was, deels vanwege de provincies die verschillende zeehavens hebben … en deels vanwege de ongehoorzaamheid van de zuidelijke inwoners die een krachtige man nodig hadden om hun vijanden te inspireren met angst en zijn onderdanen met respect ”.

Geschikt gevleid verliet Yamada Ayutthaya met zijn Japanse huurlingen en nog zo’n 1500 van de Japanners van Ayutthaya, die verwachtten te profiteren van de oprichting van dit nieuwe door Japan geleide leengoed op het centrale schiereiland. Van Vliet merkt ook op: “Dit was een grote vreugde voor iedereen, iedereen blij dat het hof van dit gepeupel werd bevrijd” en dat de daaropvolgende komst van Yamada in Ligor “iedereen met zo’n grote angst inspireerde dat hij de hele opstand in één keer uitzond”.

Yamaha’s Japanse troepen versloegen en veroverden snel de onderkoning van Ligor en zijn naksat-onderheren op het centrale schiereiland, waarschijnlijk inclusief de rajah van Thalang, en liet ze ‘ter dood brengen en bestraffen … en in korte tijd veegde hij alles de provincies ‘schoon’… en vestigden zijn autoriteit ”.

De kwalificaties van de Ligor-onderkoning werden opnieuw toegewezen aan Yamada en zijn Japanse officieren en hij heeft misschien de rajah van Thalang vervangen door een Japanse overheerser en handlangers, hoewel dit niet kan worden bevestigd uit andere bronnen. Van Vliet vertelt ons dat Yamada “alle maatregelen begon te nemen, aanzienlijke geschenken uitdeelde aan zijn favorieten, okya’s en provinciale onderheren maakte en mandarijnen benoemde”.

Om zijn succes te vieren, stuurde Okya Kalahom in Ayutthaya meer vleiende brieven en veel cadeautjes naar Yamada, waaronder hooggeboren concubines, van wie een Siamees meisje van koninklijk bloed was. Hij beval Yamada door te gaan met zijn grote successen en het opstandige koninkrijk Patani te onderwerpen, en daarmee zijn grote nieuwe leengoed verder uit te breiden. De kneedbare Yamada bracht zijn troepen verder naar het zuiden om Patani aan te vallen. De vindingrijke Okya Kalahom gebruikte deze gelegenheid om zijn coup in Ayutthaya te voltooien. De jonge jongenskoning werd gearresteerd, in een fluwelen zak gestopt en doodgeknuppeld met sandelhouten knuppels.

Okya Kalahom nam vervolgens de troon als koning Prasat Thong (1630-1655) en begon aan een heerschappij van grote terreur en wreedheid. Hij begon met ongeveer 3000 heren die tegen hem waren en viel hun families aan, arresteerde en doodde met de groots mogelijke barbaarsheid. Hun hoofden en afgehakte ledematen waren rondom de steden en het land zichtbaar voor iedereen. Hun slaven en bezittingen werden opnieuw verdeeld onder de handlangers en aanhangers van de nieuwe koning en Van Vliet vertelt ons dat: “De grote wreedheid die in deze executies werd getoond sloot de mond van alle anderen.”

Koning Prasat Thong

Ondertussen hebben de troepen van Yamada Patani onderworpen op het schiereiland, maar Yamada is zwaargewond geraakt in het been. Hij keerde terug naar Ligor als de nieuwe meester van het centrale schiereiland en besloot zijn glorie te bekronen met een gecombineerde ceremonie van zijn kroning als onderkoning van het zuiden en zijn huwelijk met het koninklijke Siamese meisje dat koning Prasat Thong hem had gestuurd. De arts van Yamada in Ligor was echter een aanhanger van de vorige onderkoning, of werd betaald door koning Prasat Thong. Terwijl hij het gewonde been van Yamada verzorgt, vertelt Van Vliet ons: “Net toen [Yamada] geloofde dat hij zou genieten van de vrucht van zijn liefde… op het hoogtepunt van de vreugde over zijn huwelijk… bracht Apra Marit [de dokter] een vergiftigde pleister op zijn been waardoor hij binnen enkele uren stierf ”.

Met de dood van Yamada wilden sommige Japanse troepen de zoon van Yamada overnemen, maar een andere partij wilde zijn belangrijkste generaal. Dit schisma resulteerde in interne gevechten tussen deze twee Japanse partijen die “niet ophielden voortdurend te strijden voor de regering, het resultaat was dat de Japanners elke dag minder machtig werden in deze voortdurende ontmoetingen”.

Met de Japanners nu ver weg, leiderloos en strijdend, maakte de nieuwe koning Prasat Thong zijn laatste stap om de resterende Japanners uit Ayutthaya te verwijderen. In 1632 staken zijn troepen ‘de nacht in de Japanse wijk in brand … hij had kanonnen in hun huizen geschoten met zoveel woede dat ze gedwongen waren zich in hun troep te werpen … [om te ontsnappen langs de rivier] … voortdurend vechtend terwijl ze zich terugtrokken. Japanners die in andere delen van de stad woonden, werden toen ijverig gezocht en werden wreed ter dood gebracht ”.

In Ligor moedigden de agenten van King Prasat Thong de lokale bevolking aan om in opstand te komen tegen hun nieuwe Japanse overheersers en een groot leger van Ayutthaya werd uitgezonden om hen te helpen. “Toen ze zagen hoe weinig voordeel ze van hun verblijf verkregen”, vertrokken de Japanners op boten naar Cambodja.

Kort na deze gebeurtenissen verdreef de Japanse shogun Tokugawa alle christenen in Japan, sloot hij de deuren van Japan naar de buitenwereld en besloot dat Japanners niet langer naar het buitenland mochten gaan, op straffe van de dood.

Japanse soldaten zouden 300 jaar niet meer worden gezien in Phuket en het centrale schiereiland.

Aangepast met vriendelijke toestemming van het boek ‘A History of Phuket and the Surrounding Region’ van Colin Mackay. Verkrijgbaar bij goede boekhandels en Amazon.com. Bestel de softcover 2e editie direct bij: www.historyofphuket.com

N.b.:

* Songtham (Thai: ทรงธรรม, uitgesproken als: [song-tam] was de koning van Ayutthaya from 1620 to 1628 van het huis van Sukhothai.Zijn heerschappij markeerde de welvaart van het Ayutthaya-koninkrijk nadat het onafhankelijk was geworden van de Toungoo-dynastie en het handelsverkeer met buitenlandse naties begon met name Nederland en Japan. Songtham stelde bewakers samen met buitenlandse huurlingen, met name de Japanners Yamada Nagamasa.

** Jeremias van Vliet (in Thailand ook wel: Wan Walit – วัน วลิต; Schiedam, ca. 1602 – aldaar, februari 1663) was lid van de Vereenigde Oostindische Compagnie ofwel de V.O.C. In de hoedanigheid van directeur van het VOC-Handelskantoor in Ayutthaya, de hoofdstad van het Thaise Koninkrijk Ayutthaya, was hij een belangrijke vastlegger van de geschiedenis van Thailand tot 1642.

Ingezonden door Ronald Schütte

No votes yet.

1 gedachte op “Geschiedenis van Phuket: Een korte periode van Japanse heerschappij

  1. Interessant verhaal. Voor het eerst dat ik Japanners voorbij zie komen in de Thaise/Siamese geschiedenis. Mon, Khmer, Lawa, Chinezen, farangs, Perzen, Laotianen en Birmezen zag ik volop. Woonden er wel Thais in Siam afgezien van de koninklijke familie?

Reacties zijn gesloten.