De watersector in Thailand

Door Gringo
Geplaatst in Achtergrond
Tags: , ,
5 oktober 2016

We zitten hier in Thailand midden in het regenseizoen en dus (!) krijgen we weer het jaarlijkse gelamenteer over de wateroverlast veroorzaakt door de regen. In vele provincies van het land is de stormbal gehesen en de televisie en andere media (ook op dit blog) tonen beelden van vele overstroomde straten of hele gebieden.

Ik heb zelf ook al weer hier in Pattaya met mijn scooter met afgeslagen motor zo’n 400 meter door kniehoog water moeten baggeren. Ook onze ambassadeur had er kennelijk mee te maken, want hij plaatste een foto van overstroomde straten in Bangkok op zijn Facebook-pagina. Ik denk overigens niet, dat hij door het water heeft moeten lopen, net als ik. Verschil moet er zijn, nietwaar? (Grapje!) Aan het eind van dit verhaal ziet u nog een toch wel belangrijk nieuwtje van deze ambassadeur.

Vanzelfsprekend komt dan ook weer een discussie op gang over wat Thailand moet of zou moeten doen om alles wat met water te maken heeft, nu eens een keer goed te regelen. Als je, zoals ik, dan door dat water tracht heen te komen, denk ik dat ook wel, maar ja, na enkele uren is het water alsnog weggelopen in de te klein gedimensioneerde – of door zand verstopte – riolering afgevoerd en niemand denkt er meer aan.

We are all just singing in the rain

Maar het probleem van een slecht georganiseerd waterbeheer in Thailand blijft. In de Bangkok Post schreef Anchalee Kongrut onder deze titel recent een commentaar, waaruit ik een paar regels citeer:

“Na de epische overstromingen in 2011 was ik optimistisch en geloofde, dat die zondvloed toch wel een nieuw begin zou zijn van een nieuw waterbeheer in Thailand. Als we uit die ellende van 2011 geen waardevolle lessen konden trekken, dan zou ik niet weten hoe het probleem van waterbeheer wel opgelost kon worden.

Zeker, de Yingluck regering heeft vrij snel na de overstromingen gereageerd en stelde een budget van maar liefst 350 miljard Baht beschikbaar om belangrijke dammen en waterwegen te verbeteren of nieuw te bouwen en informatiesystemen te laten installeren om alert op veranderingen te kunnen reageren. Wat hebben we er aan gehad? Niets, vrees ik. Het laatste nieuws is, dat twee regeringsinstanties, de Water Resources department en de Underground Water Department beschuldigd worden van onregelmatigheden in de besteding van het beschikbare geld. (Kent u de gangbare term hiervoor?) Ook Yingluck Shinawatra zal zich hiervoor nog moeten verantwoorden.

Wat is het “waterprobleem” precies?

In een fact sheet van de Nederlandse ambassade in Bangkok, getiteld “The water sector in Thailand” wordt het als volgt omschreven: De organisatie in het waterbeheer is sterk gefragmenteerd. Er zijn minstens 31 ministeriële departementen van 10 verschillende ministeries, nog een “onafhankelijke” instantie en zes nationale adviesraden, die betrokken zijn bij het Thaise waterbeheer. Sommige van deze instanties houden zich bezig met beleid, andere voeren het beleid uit en weer andere zijn er voor controle. Er bestaat concurrentie tussen die instellingen, zodat prioriteiten en verantwoordelijkheden soms tegenstrijdig zijn of elkaar overlappen. Van eenheid en coördinatie is geen sprake en er is onvoldoende planning op lange termijn over visie hoe de water gerelateerde vraagstukken op een duurzame manier dienen te worden aangepakt.

Gebrek aan coördinatie

Wat doet de huidige regering dan? Wel, er gebeurt hier en daar wel wat, maar het zijn zoals gebruikelijk weer wat lokale problemen, die opgelost worden. Er wordt daarbij niet gekeken hoe dit opgeloste probleem weer een ander probleem veroorzaakt in een ander deel van het waterbeheer. Anchalee Kongrut geeft daarvan twee recente voorbeelden: vorige week raakte de Deputy Governor van Ayutthya in een heftige woordenstrijd met de Royal Irrigation Department, die weigerde water naar de wateropslaggebieden te leiden, zoals de provincie had gevraagd. Een ander geval betreft de overheid van de provincie Prathum Thani, die de Bangkok Metropolitan Administration beschuldigen van het sluiten van een aantal waterkeringen, waardoor het waterniveau in de provincie te snel steeg.

Masterplan

Opeenvolgende regeringen zijn zich wel bewust van de problemen en het idee om een masterplan voor het waterbeheer te hebben bestaat al lang. In 1992 werden verschillende instanties uitgenodigd een masterplan te ontwerpen, maar de een na de ander haalde de eindstreep niet. Deze huidige regering krijgt van Anchalee Kongrut het voordeel van de twijfel., want het lijkt er op, dat er wat schot in de ontwikkeling van een “Water Act” zit. Men heeft er weliswaar dus 25 jaar over gedaan, maar er liggen nu twee voorstellen voor deze wet, dat een soort Rijkswaterstaat moet creëren, dat als een overkoepelend orgaan moet dienen voor alle water gerelateerde problemen en oplossingen. De twee voorstellen komen van verschillende instanties en – zoals het in Thailand hoort – liggen die nog met elkaar in de clinch over welk plan het beste is.

Factsheet “The Water Sector in Thailand”

Nederland kan bogen op een rijke historie en veel ervaring in waterbeheer en is zeer wel bereid die kennis en knowhow met Thailand te delen, voor een prijs uiteraard. Nederlandse experts hadden al veel assistentie verleend en adviezen gegeven bij het lenigen van de watersnoodramp in 2011 en sindsdien hebben veel experts Thailand bezocht om de problematiek in kaart te brengen en oplossingen aan te dragen. Echt grote projecten zijn daar (nog) niet uit voortgekomen. In dit verband noem ik graag de factsheet “The Water Sector in Thailand” van de economische afdeling van de Nederlandse ambassade in Bangkok. Bij waterbeheer gaat het natuurlijk niet alleen om problemen in de regentijd, er zijn veel meer aspecten van belang, die alle goed en nauwkeurig in de factsheet worden beschreven.

Nieuws

In de inleiding van dit verhaal vertelde ik u over de foto, die de ambassadeur op zijn Facebook-pagina had geplaatst. Iemand plaatste daaronder een reactie, de hoop uitsprekende, dat de regering nu eindelijk is wat zou doen. De ambassadeur antwoordde als volgt: “Er ligt nu een Thais plan, mede gebaseerd op de visie van Nederlandse experts….Detail….Het moet nog wel “even” uitgevoerd worden. Ook daarvoor heeft men Nederland (met hulp van de ambassade) om assistentie gevraagd. Wordt spoedig vervolgd” Mooi, hé!

Links:

www.bangkokpost.com/opinion/we-are-all-just-singing-in-the-rain

thailand.nlembassy.org/factsheet-the-water-sector-in-thailand-3.pdf

4 reacties op “De watersector in Thailand”

 1. Harrybr zegt op

  “met elkaar in de clinch over welk plan het beste is”. U bedoelt: hoe het beschikbare geld het beste besteed ( = verdeeld onder de armen, nl L + R) kan worden?
  Maar goed, dat onze voorouders dat simpeler oplosten: niet meehelpen aan de dijk = enkeltje de dijk in. Ja, als lijk ! Vandaar ook: de waterschout, en de dijkgraaf. Dat waren lagere adellijke titels.

 2. henk zegt op

  Laten ze gewoon het probleem oplossen, en als dat dan duurzaam is, is dat mooi meegenomen

 3. Tino Kuis zegt op

  Ik heb die ‘factsheet’ van de Nederlandse Ambassade gelezen. Het gaat over alle aspecten van het waterbeleid: irrigatie, drinkwater, water voor de industrie (veel!), beleid bij droogte en afvalwater.

  Ik wil er een opmerking over maken. Natuurlijk zijn er plaatselijk verbeteringen mogelijk maar het is in een moessonland als Thailand onmogelijk alle overstromingen te voorkomen. Dat werd door Nederlandse deskundigen in 2011 bevestigd. Gemiddeld valt er in Thailand per jaar bjna tweemaal zoveel regen als in Nederland, en die valt niet over het jaar verspreid maar in zeg 6 maanden. Als de regelval ook nog eens 50 procent meer is, zoals on 2011, dan kan er in sommige maanden in Thailand 6 maal zoveel regen vallen als een gemiddelde maand in Nederland. Er zijn dan vele dagen dat er in 24 uur meer dan 100 mm regen valt, in Nederland maar een dag in de 7-10 jaar (en dan zijn er ook vaak kortdurende overstromingen).

  ‘Don’t fight is, live with it’, zeggen sommige Nederlandse deskundigen.

 4. Petervz zegt op

  De situatie in 2011 was uniek. Er viel tegen het eind van het regenseizoen opmerkelijk veel regen en de politieke strijd leidde ertoe dat alle dammen (volgens velen met opzet) volledig gevuld waren en dus veel moeten lozen. Het gevolg was een watermassa dat langzaam vanuit het noorden naar de zee afzakte. Een ongewone situatie dat niet snel nogmaals zal gebeuren.
  Coordinatie tussen de velen instanties en tussen de provincies laat te wensen over. Daardoor overstroomt bv 1 provincie, en blijft de aangrezende relatief droog. Dat heeft met water management te maken en op dat punt kan Thailand veel van Nederland leren. Dat management dient uit de politiek te worden getrokken.
  Bij extreem hoge regenval in een korte periode zal altijd tijdelijke overstroming plaatsvinden. Dat is ook in Nederland zo.
  Begrijp ik het goed dat Nederland (weer) een expert plan heeft opgesteld voor de Thaise regering. Ik vraag me af of de Thaise overheid ditmaal heeft betaald voor dit plan. De kasten staan nl al vol met plannen, die voorheen werden betaald uit Nederlandse potjes. Maar als Thailand ditmaal wel de rekening heeft betaald dan leidt dat misschien tot actie. Er is dan in ieder geval een ‘commitment’ ontstaan.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website