Dit betreft het ontwerp van wet met de belangrijkste aangelegenheden en bepalingen inzake AI voor Thailand.

Het concept Koninklijk Besluit inzake ‘Artificial Intelligence System Service Business’, dat in oktober vorig jaar is gepresenteerd door ‘The Office of the National Digital Economy and Society Commission’, ziet op mogelijke risico’s van AI systemen voor de volksgezondheid, de veiligheid en de vrijheden. De wetsopbouw legt de nadruk op risicoafweging, eisen aan verslaggeving, het nemen van maatregelen en het vastleggen van criteria die men nodig acht om de risico’s van AI te minimaliseren.

De AI systemen genoemd in het besluit

Onder het conceptbesluit wordt een AI systeem gedefinieerd als een op machines gebaseerd systeem dat voorspellingen kan doen, aanbevelingen kan geven, of besluiten kan nemen die invloed hebben op de echte of de virtuele wereld conform de doelen die door mensen zijn gesteld. De definitie licht toe dat AI systemen zijn ontworpen om op diverse niveaus autonoom te handelen zoals:

 • machine learning, logic-based en knowledge-based AI
 • statistical AI
 • Bayesiaanse kansberekening (zie weblink)
 • zoek- en optimaliseerfuncties.

De op risico’s gebaseerde aanpak

Het conceptbesluit kiest voor een op risico’s gebaseerde benadering voor reglementering en benoemt gedetailleerd verboden diensten of diensten met hoog risico die schade kunnen veroorzaken of leiden tot onethische handelingen, om te verzekeren dat AI systemen geen groot risico betekenen voor de volksgezondheid, de veiligheid en de vrijheden.

De mate waarin wettelijk toezicht wordt toegepast op een AI systeem komt overeen met het risico dat het AI systeem met zich brengt. Een voorbeeld: AI systemen die onaanvaardbare risico’s met zich brengen zijn doorgaans verboden, AI systemen die men ‘hoog-risico’ vindt zijn onderwerp van regels voor gelijkvormigheid, en AI systemen die een beperkt risico met zich dragen moeten transparant zijn. Er worden nadere regels gegeven met bijzondere voorwaarden en procedures om de risico’s van AI diensten te minimaliseren.

Verboden AI systemen

Het conceptbesluit verbiedt AI systemen:

 • die technieken aanwenden die in het onderbewustzijn van de mens werken om heimelijk menselijk gedrag te beïnvloeden (en dus werken onder de grens van het bewustzijn),
 • die gebruikmaken van ‘social scoring’ technieken die de burger in een kwaad daglicht kunnen plaatsen,
 • die toegang zoeken tot persoonlijke informatie zoals inzake leeftijd of invaliditeit,
 • die in ‘real time’ en in de publieke ruimte mensen identificeren met biometrische gegevens.

AI systemen van eigenaars buiten Thailand

Service providers van AI systemen buiten Thailand die gebruikers in Thailand bedienen, ook als ze niet betaald worden voor die diensten, moeten een plaatselijke vertegenwoordiger aanstellen en voldoen aan de eisen tot registratie onder dit besluit.

Uitzonderingen

Volgens het concept ziet dit besluit niet op AI systemen die werken onder toezicht van enkele met naam genoemde verantwoordelijke organen, zoals de Bank of Thailand en ‘The Office of the Securities and Exchange Commission’ (*) mits de AI diensten regels hebben omtrent transparantie en billijkheid volgens standaarden niet beperkter dan in het Koninklijk Besluit.

(*) Van de vertaler: Deze hoge ambtelijke commissie houdt toezicht op financiële markten en op de naleving van de wetgeving inzake de ‘Securities and Exchange Act (SEA)’.

Bron: Lexology 24 mei 2023. Bewerkt en vertaald door Erik Kuijpers. Auteur: Tilleke & Gibbins, juristen en adviseurs, Bangkok.

Over ChatGPT, zie dit artikel van de redactie: https://www.thailandblog.nl/van-de-redactie/van-de-redactie-chatgpt-een-verrijking-en-verbetering-voor-thailandblog/

Over Bayesiaanse statistiek en -kansberekening, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Bayesiaanse_statistiek

Hoe gaan wij AI schrijven? A.I. Of AI? Met kleine letters bestaat al a.i.; ad interim en ab intestato. Volgens de Taalunie (taaladvies.net) wordt dit nieuwe begrip geschreven met hoofdletters en zonder punten.

3 reacties op “De Thaise Artificial Intelligence wetgeving in voorbereiding”

 1. bennietpeter zegt op

  Kwam toevallig vanmorgen dit tegen:
  https://www.theguardian.com/us-news/2023/jun/01/us-military-drone-ai-killed-operator-simulated-test
  Lees en huiver, lach of huil, de geweldige techniek van AI, wordt, wat was te verwachten, al misbruikt.
  Hoe gaat Thailand checken op een AI? En dan blokkeren? Of wordt er globaal geëist dat sites dit moeten gaan vermelden?

  • Erik Kuijpers zegt op

   Peter, ik zou zeggen, wacht de definitieve wetgeving af.

   Maar wetgeving is zo zwak als de fantasie van mensen sterk is. Met een schroevendraaier kun je een moord plegen dus dan maar alle schroevendraaiers verbieden? Zwakke broeders en idioten zal je altijd houden.

 2. Martin zegt op

  Lijkt mij een beter plan iets te doen aan de human intelligence hier kwa opleiding etc
  AI is wel een gevaar…. films. foto’s personages kunnen worden aangepast en dat is in het geval van een ‘minder opgeleid gevolg’ altijd gevaarlijk, zie de US


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website