Beste Rob,

Mijn naam is Bart en ik woon in Vietnam met mijn echtgenote, afkomstig uit Indonesië. Ik hoop dat het OK is om Rob een vraag te stellen hier over een Schengenvisum. We zijn van plan in de zomer familie te bezoeken in Nederland, maar omdat de residence permit van mijn vrouw minder dan drie maanden geldig is na terugkomst (deze kan pas verlengd worden in juli), voldoen wij niet aan deze voorwaarde (evidence of legal residence) bij de aanvraag van een Schengenvisa.

Ik zoek daarom naar duidelijkheid omtrent de vrij verkeer mogelijkheid en een visum aanvraag op deze manier. Ik heb het Schengendossier op de website gelezen en zag ook de tekst in de ingezonden vraag van 24 maart over een ME visa, m.b.t. de optie om een hoofdbestemming met een ander land in te dienen als visumaanvraag.

Mijn vraag is als volgt: Ik heb de EU-nationaliteit (Nederlands) en als ik vanuit Vietnam een reis boek naar Duitsland of België en een visumaanvraag doe voor mijn vrouw als “familie van een EU/EER-burgers” komen we dan in aanmerking daarvoor? Als ik jullie Schengendossier lees dan lijkt het wel zo te zijn, maar het lijkt me ook een erg simpele procedure (in vergelijking met al het papierwerk wat nodig is voor een normaal Schengenvisum).

Kunnen jullie kort uitleggen of dit inderdaad mogelijk is, dus dat ik naar een ander EU-land vlieg en dat ik dan een familie van EU-burger visa kan krijgen voor mijn vrouw, en wat ik dan eventueel moet regelen?

Ik hoop dat jullie deze vraag kunnen beantwoorden, omdat het me niet lukt om hier duidelijkheid over te krijgen elders.

Bedankt voor de tijd en moeite.


Beste Bart,

Het is jouw vrouw die het visum aan zal vragen en samen met jouw als echtgenoot beroept op Europese regelgeving (Richtlijn 2004/38 om precies te zijn). Van belang is daarbij dat jij als EU-burger (Nederlander) samen met jou niet-EU (Indonesische) familielid een ander EU-lidstaat als (hoofd)verblijf op het oog hebben om naar toe te reizen. Het is dus bijvoorbeeld niet de bedoeling dat jullie een visum voor Duitsland aanvragen en dan na aankomst alsnog de meeste tijd in Nederland zullen verblijven. Dat valt nauwelijks te controleren door de autoriteiten, maar je kunt het beste, maar eerlijk te werk gaan, mocht je toch tegen een controle aanlopen en geen conflict met een ambtenaar wenst te krijgen.

Ik weet niet wat voor type reiziger jullie zijn, of jullie een vakantie van a tot en met z vastleggen of juist vooral op goed geluk en zonder plan rondtrekken. Wellicht is het wel handig om voor de eerste nacht(en) in Duitsland alvast een onderkomen te boeken, en uiteraard een reservering van een vliegticket naar Duitsland (een ander EU-land mag ook, zelfs via Schiphol zou nog kunnen maar in dat laatste geval krijg je vast lastige vragen van de grenswachters). Uiteraard zorgen jullie ook dat er een gelegaliseerde huwelijksakte is en zo nodig een officiële vertaling naar een taal die ambtenaar kan begrijpen (veelal het Engels). Uiteraard regel je ook de pasfoto’s en een kopie van jullie beide paspoorten (in verband met de persoonsgegevens). En, ook al zou het niet nodig mogen zijn: een kopie van het document dat haar verblijfsstatus in Vietnam laat zien.

Daarnaast vullen jullie het aanvraagformulier Schengenvisum in en daarop kiezen jullie bij de vraag over het hoofddoel van de reis (Zweck(e) der Reise) voor de optie “overig” (Sontiges) en schrijf je “Ik vergezel mijn EU-echtgenoot” (joining EU spouse / Ich begleite meinen EU Ehemann). Vergeet niet aan te geven dat het hier om een aanvraag voor een EU-familielid gaat (Angaben zum/zur Unionsbürger) en vul bij de vragen over de EU-burger jouw persoonsgegevens als Nederlandse echtgenoot in.

Schrijf een korte begeleidende brief waarin je schrijft dat jij een Nederland bent, en je met jouw Indonesische vrouw in Vietnam woont en samen naar Duitsland wil reizen.

Dit visum is dan gratis, een medische reisverzekering of aantonen van financiële middelen mag niet worden gevraagd. Een hotelboeking of dergelijke heeft men strikt genomen ook niet te vragen, maar is vermoedelijk een kleine moeite voor jullie en menig beslisambtenaar maak je er heel gelukkig mee, dus die zou ik wel bijvoegen als dat even kan. De aanvraag kan worden gedaan bij de ambassade (veelal op afspraak, die moet dan zo snel mogelijk worden gegeven en maximaal binnen 2 weken) en men kan dus niet verplichten gebruik te maken van een externe dienstverlener (VFS Global).

Als de aanvraag goed is voorbereid kan deze eigenlijk niet worden afgewezen, behalve op grond van fraude of als jullie staatsgevaarlijke personen zouden zijn. De eisen zijn ook na te lezen op de website van de Europese Unie, in diverse talen, en wel hier:
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-family/index_nl.htm

Het aanvragen van dit visum bij de Duitse ambassade:
Het is natuurlijk handig om na te gaan hoe de ambassade in kwestie precies het visumproces op heeft gezet en daar nog eens goed na te lezen of de medewerkers de Europese regels wel goed kennen. De instructies van de ambassade zouden overeen moeten stemmen met wat ik hier schrijf en wat de officiële Europese website hier over schrijft. De Duits ambassade in Vietnam heeft de volgende website met visuminstructies:
https://vietnam.diplo.de/vn-de/service/05-VisaEinreise/visa-kurzaufenthalt

Helaas is daar niet meteen duidelijk hoe je een visum voor familie van een EU-burger kunt doen. Je kunt er in ieder geval de contactgegevens vinden om een afspraak op de ambassade te maken.

Voor meer informatie van overige categorieën verwijst men naar VFS Global, en die schrijven over EU aanvragen:

“According to the Act on the General Freedom of Movement for EU Citizens for EU/EEA family members a simplified visa procedure applies. This does not apply for family members of German citizens. The application can be submitted either at the VFS Global Visa Application Centre or at the visa section of the German diplomatic representation. An appointment is not necessary, but highly recommended to avoid a long waiting period.

The following documents have to be submitted:

-Schengen Visa application form;
-Two biometric passport photos;
-Original passport;
-Additional information sheet pursuant Section 54 (2) 8 in conjunction with Section 53 of the Residence Act;
-Proof of relationship with the EU/EEA family member (for example marriage certificate in combination with a passport copy of the EU/EEA family member);
-Compulsory paid travel medical insurance.”
Bron: https://visa.vfsglobal.com/one-pager/germany/vietnam/english/#visit

Dat van die verplichte medische reisverzekering KLOPT NIET!! Nu kun je daar de Duitsers op wijzen door de Europese website van hierboven te citeren (de taal kun je omschakelen naar Duits Nederland, Engels enzovoorts), of het er maar bij laten en toch een reisverzekering afsluiten. Goed verzekerd op reis gaan is wel zo verstandig.

Om een lang verhaal kort te maken:

– Neem contact op met de Duitse ambassade, ik zou een e-mail schrijven om een afspraak te maken. Dan kun je meteen erop wijzen dat er een fout staat op de VFS-website en een reisverzekering niet nodig is. Citeer de Europese website en kijk of de ambtenaar de fout toegeeft. Zo ja, mooi zo. Zo nee, dan maar gewoon een verzekering regelen of de boel escaleren en het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken op deze fout wijzen. Die kunnen hun ambtenaar dan een opfriscursus aanbieden…
– Online het aanvraagformulier Schengenvisum invullen. De link staat op de website van de ambassade.
– Jouw begeleidende brief zodat duidelijk is dat jullie een reisje naar Duitsland maken en onder de procedure voor familie van een EU-burger vallen.
– Twee pasfoto’s.
– Haar paspoort en kopie paspoort.
– Blijk van haar geldige verblijfsstatus als Indonesische in Vietnam (eigenlijk niet vereist).
– Kopie van jouw paspoort.
– Huwelijksakte en vertaling. Kopie daarvan.
– Aanbevolen: Een reservering van jullie vliegreis en/of hotel voor de eerste nacht (eigenlijk niet vereist, maar maakt jullie plannen meer dan duidelijk dus wel aan te bevelen).
– Optioneel: een recent officieel document dat bevestigt dat jullie nog steeds gehuwd zijn.
– Optioneel: een medische reisverzekering.

En dan zou het een kwestie moeten zijn van binnen 2 weken de aanvraag in kunnen leveren en binnen 14 werkdagen het visum gratis bekomen. Lees vooral nog eens rustig de website van de Europese Unie na over “Reizen in de EU met gezinsleden van buiten de EU” zodat jullie goed beslagen ten ijs komen. Daar staat ook wat te doen indien de ambassade de fout in gaat en het visum af wijst.

En mochten jullie van Duitsland afzien, raadpleeg dan website van ambassade van België of een ander Europees land (behalve Nederland) dat jullie leuk lijkt en kijk of een aanvraag daar zo makkelijk lijkt te zullen gaan zoals zou moeten.

Toch naar Nederland als hoofddoel?
Als jullie toch eigenlijk Nederland als bestemming hebben en netjes aan alle regels willen voldoen, dan zullen jullie de gewone procedure moeten volgen. Dan moeten jullie de aanvraag doen via de Nederlandse ambassade, wel gewoon leges betalen en al het papierwerk dat bij een reguliere aanvraag komt kijken. Je schrijft over dat haar verblijfsstatus in Vietnam niet zo heel lang meer duurt, maar dat mag niet uitmaken. Vermoedelijk ben je abuis met de regel dat haar paspoort nog drie maanden geldig moet zijn na de datum van terugreis richting Vietnam. Als haar paspoort nog voldoende lang geldig is en ze een geldige verblijfsstatus heeft in Vietnam zou dat moeten volstaan. Het is vrij aannemelijk dat ze Vietnam terug binnenkomt en ze zou altijd nog kunnen laten zien dat ze de financiële middelen heeft om naar Indonesië te reizen (daar zal ze als onderdaan op zeker worden toegelaten).

De Schengenregels stellen immers het volgende wat betreft de bewijslast omtrent terugkeer, citaat: “documenten waaruit blijkt dat de aanvrager voldoende middelen van bestaan heeft zowel voor de duur van het voorgenomen verblijf als voor zijn terugreis naar het land van herkomst of verblijf, of voor doorreis naar een derde land waar hij zeker zal worden toegelaten, of in de mogelijkheid verkeert deze middelen legaal te verkrijgen”

Succes!

Met vriendelijke groet,

Rob V.

NB Voor Belgen die meelezen en een gratis visum en versneld af te geven visum met een minimum aan documenten wensen aan te vragen: dat kan dan niet via de Belgische ambassade, maar wel via de Nederlandse of elke andere Europese ambassade.

5 reacties op “Schengenvisum vraag: Duidelijkheid omtrent de vrij verkeer mogelijkheid en een visum aanvraag op deze manier”

 1. Rob V. zegt op

  BArt mailde mij terug en wees er op dat volgens de checklist een verblijfsvergunning van een derde land nog minstens drie maanden geldig zou moeten zijn en dus niet alleen het paspoort. Mijn reactie:

  Beste Bart,

  Dan klopt de checklist niet, in de Visumcode (Verordening 810/2009) en de herziening hiervan met nieuwe regels en afspraken staat nergens de eis dat een verblijfsvergunning voor een derde land minstens 3 maanden geldig moet zijn. Dus hoe men bij Buitenlandse Zaken erbij komt dit wel op de checklist te stellen begrijp ik niet. De checklist dekt sowieso niet alle mogelijke scenario’s maar is een vereenvoudigde weergaven van de meest voorkomende aanvragen/scenario’s en je kunt er dus helaas niet 100% op vertrouwen.

  Mocht je hoofdbestemming Nederland worden dan kun je het beste de Consulaire Dienst van de Nederlandse ambassade een e-mail sturen. Zie daarvoor de website van de ambassade. Via VFS de vraag stellen is alleen maar een extra schakel.
  Vraag hen waarom de checklist stelt dat: “Proof of legal residence in the country you are applying from, e.g. a passport, visa or residence permit and a photocopy of the document. Residence permits must be valid for at least 3 months from the date on which you will leave the Schengen area.” terwijl de regelgeving daar niet over rept. De Visumcode stelt immers als eis dat de vreemdeling moet voorleggen: “documenten waaruit blijkt dat de aanvrager voldoende middelen van bestaan heeft zowel voor de duur van het voorgenomen verblijf als voor zijn terugreis naar het land van herkomst of verblijf, of voor doorreis naar een derde land waar hij zeker zal worden toegelaten, of in de mogelijkheid verkeert deze middelen legaal te verkrijgen”.

  BuZa zou kunnen stellen dat een verblijfsvergunning korter dan 3 maanden toegang niet garandeert, maar wat een verblijfsvergunning van welke duur dan ook, 1 maand, 3 maanden, 6 maanden of aan aantal jaren geeft natuurlijk geen 100% garantie dat met in alle gevallen dat land binnenkomt. De eis van “3 maanden” lijkt dan ook uit de lucht gegrepen en niet ondersteund door de Visumcode. Een vluchtreservering (en financiële middelen) om een ticket naar Indonesië zouden toegang tot haar geboorteland Indonesië wel garanderen en volstrekt in lijn zijn met de Visumcode. Je zou dus een reservering van een reis Vietnam –> Nederland en Nederland -> Indonesië -> Vietnam in kunnen dienen als BuZa de regelgeving correct maar extreem strikt zou uitleggen.

  Gezien de meldingen die rondgaan dat de dienstverlening van BuZa sinds 2020 achteruit is gegaan zou ik deze vraag dus eerst zeker voorleggen aan de ambassade/BuZa. Als die reactie bevalt, deze bij de aanvraag insluiten zodat de beslisambtenaar op de afdeling visumaanvragen die ook kan zien. En als het antwoord niet bevalt, een reis naar elders in Europa plannen.

  Bronnen: Nederlandse checklist, Europese Visumcode en update van de Visumcode:

  https://www.netherlandsworldwide.nl/binaries/content/assets/pdfs-engels/checklist-schengen-visa-visit-family-friends-en.pdf
  https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/810/oj
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R0810-20200202&from=LT

 2. Johnny BG zegt op

  Het mag nogmaals denk ik gezegd worden dat Rob V. wat duidelijkheid schept in het land van (soms lijkende) willekeurigheid en dat kan ik voor wat het waard is zeer waarderen.
  In de basis lijkt een aanvraag simpel, maar als je net niet in het standaard plaatje past dan wordt het al een uitdaging.
  Rob, is het vermoeden terecht dat de mensen bij VFS ( monopolie trouwens) die het gesprek doen daar ook hun persoonlijke mening bij betrekken en onderbuikgevoel meespeelt in een beslissing?
  Zelf nooit last gehad als modelburger met ongetrouwde partner, maar ik vind het altijd zo sneu voor mensen met een goede intentie en blijf mij twijfels houden bij dit soort van poort beslissers.

  • Rob V. zegt op

   Beste Johnny, de medewerkers van VFS zijn slechts papierschuivers. Hun taak is niets anders dan de documenten innemen en controleren op volledigheid aan de hand van een checklist. In de praktijk wil het nog weleens gebeuren dat de VFS medewerker zegt dat een bepaald document niet nodig is en uit de aanvraag verwijderd kan worden, of dat er juist iets lijkt te ontbreken. Het is echter NIET de bedoeling dat de VFS medewerkers papieren uit de aanvraag halen. Het is ook niet aan hun om verder commentaar te geven. Van een gesprek met de medewerker is dan ook nauwelijks spraken.

   Maar wie, vol van zenuwen, onervaren of met een niet-standaard aanvraag aan het loket staat moet wel stevig in de schoenen staan om niet naar opmerkingen van VFS te luisteren (dat een papiertje mist of niet nodig is of wat ook). VFS heeft de aanvraag aan te nemen als de aanvrager daar op staat, in te scannen en door te sturen naar de beslismedewerkers van BuZa in Den Haag.

   Kortom: VFS zou dus geen “poortbeslisser” mogen zijn. Maar in de praktijk kan dat toch zo uitvallen als de visumaanvrager vaart op eventueel commentaar of “advies” van VFS medewerkers. Dat zijn ook maar particulieren met een basistraining papieren innemen die zelf echt niet de weten hoe een visumaanvraag nou precies beoordeeld wordt. Met een “afwijkend van standaard aanvraag” is het dan al helemaal feest… ahum.

   En zie hier ook het nadeel van dat aanvragen niet meer op de ambassade worden ingenomen en aldaar ook worden behandeld door een beslisambtenaar. De ambassade (te Vietnam) zal mogelijk wél bekend zijn met het feit dat een Vietnamese verblijfsvergunning maar kort tevoren verlengd kan worden. De kans dat een ambtenaar in Den Haag die kennis heeft lijkt mij nihil. Dat draagt niet bij aan een goede beoordeling denk ik zo.

   • Johnny BG zegt op

    Bedankt voor de uitleg en helaas blijkt willekeur nog steeds op de loer te kunnen liggen begrijp ik eruit. Het blijft mensenwerk zegt men dan…

  • Henk zegt op

   Ook ik heb ooit een beroep gedaan op de kennis en kunde van Rob V. en durf volmondig te beweren dat hij juist van immens grote waarde is inzake de beantwoording van allerlei soorten van vragen rondom de Schengen-procedures en de wijze waarop Rob V. ons de weg wijst in wat voor velen een doolhof lijkt. Dus toch maar even de loftrompet laten schallen. Hij heeft het verdiend.
   Verder wil ik nog zeggen dat ook van de kant van VFS mijn vrouw en ik geen obstakels zijn tegengekomen, netjes zijn behandeld en de gehele procedure vlotjes is doorlopen. Maar er zullen er zeker wel aanvragers zijn die mindere ervaringen hebben. Ook dat kan. Maar met een goede voorbereiding, de juiste documenten in orde, en de regels volgen- je komt een heel eind. Inderdaad is het zo dat het hele EU-visumtraject niet het gemak en eenvoud kent zoals Thailand met hun afgifte van 3 maanden en verlenging van steeds een jaar, maar het is niet anders. Nogmaals: hulde aan Rob V.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website