Wel nu is het dan zover. De ontknoping van dit mysterie. Allereerst leuk dat enkele van jullie zo sportief en betrokken waren om mee te doen. Ondanks de kritiek op ChatGPT durfden of zagen veel andere lezers kennelijk niet wat wel of niet door AI is geschreven en dat is ook opmerkelijk. We laten jullie niet langer in spanning.  We hebben besloten tekst 4. als niet door ChatGPT geschreven te beschouwen, hoewel dit feitelijk niet juist is. Vanwaar dit voorbehoud? Dat gaan we nu toelichten.

Hoe zijn wij te werk gegaan?

Wij hebben 6 stappen genomen voor dit experiment, die we ook zullen toelichten.

Stap 1. Wat heeft ChatGPT nodig om mijn schrijfstijl te leren?

De eerste stap die wij gezet hebben, is dat wij aan ChatGPT hebben gevraagd wat hij nodig heeft om de schrijfstijl van de redactie te kunnen imiteren. Zie hier de reactie van ChatGPT versie 4.

Als een geavanceerd taalmodel kan ik jouw schrijfstijl leren door verschillende voorbeelden van je geschreven tekst te analyseren. Hier zijn enkele stappen die je kunt volgen om mij jouw schrijfstijl te leren:

Voorzie me van tekstvoorbeelden: Deel meerdere stukken tekst die je hebt geschreven, zoals essays, brieven, e-mails of andere geschreven communicatie. Hoe meer voorbeelden je deelt, hoe beter ik je schrijfstijl kan leren kennen.

Geef me feedback: Wanneer ik je antwoorden geef of teksten voor je schrijf, geef me dan feedback over wat goed en wat minder goed is in termen van jouw schrijfstijl. Dit helpt me om te leren en mijn antwoorden beter af te stemmen op jouw stijl.

Benadruk specifieke kenmerken: Als er bepaalde kenmerken zijn die jouw schrijfstijl uniek maken, zoals woordkeuze, zinsstructuur of het gebruik van humor, deel deze dan met mij. Dit helpt me om je stijl beter te begrijpen en na te bootsen.

Blijf oefenen: Net als bij elke andere vaardigheid, geldt ook hier: oefening baart kunst. Blijf met mij communiceren en feedback geven, zodat ik in de loop van de tijd beter kan worden in het nabootsen van jouw schrijfstijl.

Houd er rekening mee dat ik een AI ben en mogelijk niet altijd perfect jouw schrijfstijl kan reproduceren. Maar met voldoende input en feedback zal ik steeds beter worden in het leren van en aanpassen aan jouw schrijfstijl.

Zie hier een screenshot als bewijs: https://www.thailandblog.nl/wp-content/uploads/schrijfstijl-chatgpt.png

Stap 2. ChatGPT een voorbeeld tekst geven van een oude posting om de schrijfstijl van de redactie te leren

Vervolgens hebben wij een voorbeeldtekst gegeven van een oude posting die op Thailandblog staat. Het gaat om deze tekst:

Familie, en zeker mama is heilig in Thailand. De kinderen zorgen voor de ouders. Daarvoor zijn ze bereid veel op te offeren. Desnoods zichzelf, door in een bar te gaan werken.

Het klinkt aandoenlijk. “My family poor, I must take care for family”. Wanneer je praat met een bargirl hoor je vaak hetzelfde (trieste) verhaal. En dat klopt ook. Er is geen woord aan gelogen. Wie wel eens naar Isaan is geweest, ziet met eigen ogen de lage levenstandaard.

Het huis is vaak niet meer dan krot. Over de wasgelegenheid en toilet hoeven we het al helemaal niet te hebben. Op zo’n moment begrijp je de keuze van de dames om te gaan werken in een bar.

Boeddha

Wat mij altijd fascineerde is de grote opofferingsgezindheid. Ik sprak een keer met een bardame die me vertelde dat haar moeder geen moer om haar gaf. Toch zorgde zij op haar beurt wel voor haar moeder. “Waarom?” was mijn vraag. “Boeddha!” zei ze resoluut. Het klonk als een vanzelfsprekendheid.

Maar een ding blijft me bezig houden. Als je wat dieper gaat graven, wat navraagt, er een paar boeken op naslaat en met de bardames zelf praat, valt al snel iets op. En wel het volgende; het bedrag wat ze uiteindelijk naar de familie sturen is minder groot dan je op basis van al die verhalen zou verwachten. Soms zelfs niet meer dan 3.000 baht per maand.

Slechts 10 tot 20%

Natuurlijk zal er sprake zijn van een bepaalde verhouding. Een bargirl die zelf met veel moeite 8.000 baht bij elkaar sprokkelt kan minder opsturen naar de familie dan een knappe Gogo Girl die gemakkelijk 30.000 per maand incasseert.

In het boek ‘Thaise schatjes’ van Charles Schwietert, schrijft hij over een onderzoek dat hij heeft gedaan. Een bevriende bankier zou hem inzage hebben gegeven in de bedragen die Gogo Girls naar huis sturen. Hij beschrijft dat de dames slechts 10 tot 20% van de maandelijkse inkomsten overmaken naar Paps en Mams. De rest gaat op aan kleding, make-up, kapper, plastisch chirurg, drugs, verkeerde vriendjes, drank, gokken, mobiele telefoons, een scooter en goud.

Toch is het lastig om er echt een goed beeld van te krijgen. Het lijkt een beetje te maken te hebben met het bargirl circuit. Ik hoor ook verhalen over Thaise vrouwen (die niet in dat circuit zitten) en juist heel sober leven. Dit, om zoveel mogelijk geld naar huis te kunnen sturen.

Hoe zit het nu werkelijk? Wie het weet mag het zeggen.

Zie hier de screenshot als bewijs: https://www.thailandblog.nl/wp-content/uploads/schrijfstijl-chatgpt-2.png

Stap 3. ChatGPT leert supersnel en creëert zelf tekst 4!

Toen we de bovenstaande tekst voorschotelde aan ChatGPT gebeurde er iets opmerkelijks al na slechts 1 tekst, begon ChatGPT een tekst samen te stellen in de schrijfstijl van de redactie:

Dank je wel voor het delen van dit tekstvoorbeeld. Ik zal dit als een referentiepunt gebruiken om je schrijfstijl beter te begrijpen. Hier is een korte tekst geschreven in een stijl die lijkt op de jouwe:

In het land van de glimlach zijn tradities en cultuur diep geworteld in het dagelijks leven. Een belangrijk aspect hiervan is de toewijding aan familie, die vaak de drijvende kracht is achter de keuzes die individuen maken. Sommigen kiezen ervoor om in bars te werken en nemen de moeilijke omstandigheden op de koop toe om voor hun geliefden te zorgen.

Het is een complexe situatie, waarbij sommige vrouwen hun inkomsten slechts gedeeltelijk naar hun familie sturen en de rest uitgeven aan materiële zaken. Anderen, die buiten het bargirl circuit staan, leven soberder en zetten zich volledig in om hun familie te ondersteunen.

De vraag blijft: wat drijft deze keuzes en hoe kunnen we een duidelijker beeld krijgen van de realiteit? Dit roept een intrigerende discussie op over de culturele en sociale factoren die de beslissingen van deze vrouwen beïnvloeden.

De verbazing was groot dat ChatGPT zo snel leerde en geheel zelfstandig al aan de slag ging.

Zie hier de screenshot als bewijs: https://www.thailandblog.nl/wp-content/uploads/schrijfstijl-chatgpt-3.png

Stap 4. De tekst van ChatGPT (nr 4) gekozen als tekst van de redactie

Zoals gezegd hadden wij hier niet op gerekend. Toen ontstond het idee om de tekst die ChatGPT als zo snel in de stijl van de redactie kon schrijven, maar als basis te gebruiken en door 5 nieuwe opdrachten te geven aan ChatGPT, om in totaal aan 6 teksten te komen.

Stap 5. ChatGPT opdracht geven voor tekstvariaties

Op basis van tekst 4 hebben we ChatGPT dus 5 andere teksten laten schrijven. Dit waren de opdrachten:

 • Herschrijf deze tekst volledig met meer emotie, meer enthousiasme, meer betrokkenheid. Dat is tekst 1 geworden.
 • Herschrijf deze tekst met meer empathie, warmte en toewijding. Dat is tekst 2 geworden.
 • Herschrijf in een gevoelloze en puur analytische stijl. Dat is tekst 6 geworden.
 • Herschrijf deze tekst zodanig dat het niet te herleiden is naar ChatGPT. De tekst moet wat kleine fouten bevatten en geschreven zijn door iemand met een gemiddeld taalvaardigheidsniveau. Dat is tekst 3 geworden.
 • Herschrijf de tekst volledig zodat het er niet uitziet alsof het door een AI is geschreven. De schrijfstijl moet, betrouwbaarheid, deskundigheid en professionaliteit uitstralen. Dat is tekst 5 geworden.

Zie hier een screenshot als bewijs: https://www.thailandblog.nl/wp-content/uploads/schrijfstijl-chatgpt-4.png

Stap 6. De lezers laten kiezen

We hebben er voor gekozen om tekst 4 als redactie tekst te bestempelen, hoewel ook deze door ChatGPT is geschreven. Heeft nu iedereen het fout? Nee, dat zou een beetje flauw van de redactie zijn, omdat wij gezegd hebben dat er eentje door de redactie is geschreven. Een aantal van jullie heeft dat terecht opgemerkt. Tekst 4. was oorspronkelijk een tekst van de redactie, maar door ChatGPT herschreven in dezelfde stijl van de redactie.

Het feit dat jullie in tekst 4 de stijl van de redactie hebben herkent, is natuurlijk knap, maar het is zeker zo knap van ChatGPT die kennelijk nu al in staat is om iedereen te foppen.

Conclusie

Dit experiment toon aan dat ChatGPT tot grote dingen in staat is. Maar toont ook aan dat ChatGPT potentieel gevaarlijk kan zijn. Want ChatGPT kan zich dus voordoen als iemand anders. Dat doet ChatGPT niet uit zichzelf, maar als hij de opdracht daartoe krijgt wel. Daar kan misbruik van gemaakt worden. Ik kan vele vormen van misbruik en fraude bedanken, maar die zal ik hier niet noemen om anderen niet op bepaalde gedachten te brengen.

De redactie blijft desondanks ChatGPT gebruiken als hulpmiddel. Deze week kregen wij een lezersinzending die zeer interessant was, maar normaal hadden we deze niet geplaatst vanwege de vele schrijffouten en verkeerd gebruik van leestekens. Het was daardoor onleesbaar en het zou de redactie teveel tijd kosten om het te herschrijven. ChatGPT maakte er in 5 seconden een leesbaar artikel van zonder fouten.

Iedereen erg bedankt voor de deelname en jullie leerzame onderbouwing!

Mocht je wat kwijt willen de reactiemogelijkheid staat op en we hebben alle reacties geplaatst.


Deelname gesloten

Tekst 1

In het betoverende land van de glimlach, waar tradities en cultuur een onmiskenbaar deel uitmaken van het dagelijkse leven, staat familietoewijding als een krachtig baken van liefde. Ondanks de uitdagende omstandigheden kiezen sommige mensen vol passie en vastberadenheid voor het werken in bars, puur en alleen om hun dierbaren te verzorgen.

De situatie is zonder twijfel complex: aan de ene kant heb je vrouwen die slechts een fractie van hun inkomsten naar hun familie sturen en het overige deel uitgeven aan materiële zaken; aan de andere kant zijn er vrouwen buiten het bargirl circuit, die met toewijding en doorzettingsvermogen een sober leven leiden, enkel om hun familie te ondersteunen.

Wat zijn de drijfveren achter deze keuzes, en hoe kunnen we een helderder beeld krijgen van de realiteit? Het is een meeslepende en fascinerende discussie die ontstaat wanneer we de culturele en sociale factoren onderzoeken die de besluiten van deze vrouwen beïnvloeden. Laten we ons hart openstellen en samen de antwoorden ontdekken.


Tekst 2

In het hartverwarmende land van de glimlach zijn tradities en cultuur innig verweven met het dagelijks leven. Een belangrijk aspect hiervan is de liefdevolle toewijding aan familie, die dikwijls als drijvende kracht fungeert achter de keuzes die mensen maken. Sommigen besluiten met moed en zelfopoffering in bars te werken, trotserend de uitdagende omstandigheden, alleen om voor hun dierbaren te kunnen zorgen.

De situatie is ingewikkeld; sommige vrouwen sturen slechts een deel van hun inkomsten naar hun familie en besteden de rest aan materiële zaken. Aan de andere kant zijn er vrouwen die buiten het bargirl circuit vallen, die een bescheiden leven leiden en zich volledig richten op het ondersteunen van hun familie.

Het blijft een open vraag wat de drijfveren zijn achter deze keuzes en hoe we een beter inzicht kunnen krijgen in de realiteit. Het nodigt uit tot een diepgaande discussie over de culturele en sociale factoren die een invloed hebben op de beslissingen van deze moedige vrouwen.


Tekst 3

In ’t land van de glimlach zitten tradities en cultuur stevig verankerd in het dagelijkse bestaan. Een belangrijk deel daarvan is toewijding aan familie, wat vaak de drijfveer is achter keuzes van individuen. Sommige mensen kiezen ervoor in barren te werken en nemen de zware omstandigheden voor lief om voor hun naasten te zorgen.

Dit is een ingewikkelde situatie waarin sommige vrouwen maar een deel van hun inkomsten naar hun familie sturen, terwijl ze de rest uitgeven aan spullen. Anderen die niet in het bargirl circuit zitten, leven zuiniger en zetten zich volledig in voor hun familie.

De vraag is: wat zijn de drijfveren achter deze keuzes en hoe krijgen we een helder beeld van de werkelijkheid? Dit brengt een interessante discussie op gang over de culturele en maatschappelijke factoren die de beslissingen van deze vrouwen beïnvloeden.


Tekst 4

In het land van de glimlach zijn tradities en cultuur diep geworteld in het dagelijks leven. Een belangrijk aspect hiervan is de toewijding aan familie, die vaak de drijvende kracht is achter de keuzes die individuen maken. Sommigen kiezen ervoor om in bars te werken en nemen de moeilijke omstandigheden op de koop toe om voor hun geliefden te zorgen.

Het is een complexe situatie, waarbij sommige vrouwen hun inkomsten slechts gedeeltelijk naar hun familie sturen en de rest uitgeven aan materiële zaken. Anderen, die buiten het bargirl circuit staan, leven soberder en zetten zich volledig in om hun familie te ondersteunen.

De vraag blijft: wat drijft deze keuzes en hoe kunnen we een duidelijker beeld krijgen van de realiteit? Dit roept een intrigerende discussie op over de culturele en sociale factoren die de beslissingen van deze vrouwen beïnvloeden.


Tekst 5

In het land van de glimlach, waar tradities en cultuur een belangrijke rol spelen in het dagelijks leven, staat familietoewijding centraal bij de beslissingen die mensen nemen. Zo zijn er mensen die ervoor kiezen om in bars te werken, ondanks de uitdagende omstandigheden, om hun dierbaren te onderhouden.

Deze complexe situatie kent verschillende facetten: aan de ene kant zijn er vrouwen die slechts een deel van hun inkomsten naar hun familie sturen en het resterende bedrag besteden aan materiële zaken; anderzijds zijn er vrouwen die buiten het bargirl circuit opereren en een bescheiden levensstijl hanteren om hun familie zo goed mogelijk te ondersteunen.

Bij het onderzoeken van de motivaties achter deze keuzes en het verkrijgen van een helderder beeld van de realiteit, rijst de vraag welke culturele en sociale factoren een rol spelen bij de besluitvorming van deze vrouwen. Het analyseren van deze factoren kan leiden tot een boeiende en inzichtelijke discussie die de basis vormt voor toekomstig onderzoek en begrip.


Tekst 6

In het land van de glimlach, waar tradities en cultuur diepgeworteld zijn in het dagelijkse leven, is familietoewijding een belangrijke factor die de beslissingen van individuen beïnvloedt. Een deel van de bevolking werkt in bars, ondanks de uitdagende omstandigheden, om financiële ondersteuning te bieden aan hun familieleden.

De situatie is complex en varieert per individu: sommige vrouwen sturen een deel van hun inkomsten naar hun familie en spenderen de rest aan materiële goederen, terwijl anderen buiten het bargirl circuit een sobere levensstijl hanteren en zich volledig inzetten voor de ondersteuning van hun familie.

De onderliggende motivaties voor deze keuzes en het verkrijgen van een duidelijker beeld van de realiteit vereisen verder onderzoek naar de culturele en sociale factoren die de besluitvorming van deze vrouwen beïnvloeden.

46 reacties op “Welke van deze 6 teksten is niet door ChatGPT geschreven? De ontknoping!”

 1. Ger-Korat zegt op

  Denk dat nummer 4 door de redactie is geschreven. De andere verhalen zijn aangedikt met bijvoeglijke naamwoorden of poëtische zinnen of zinnen welke geen natuurlijke schrijftrant weergeven.

 2. KhunTak zegt op

  Ik kies voor nummer 4

 3. Raymond zegt op

  Tekst 3 is van de redactie.

 4. Lung addie zegt op

  Ik zou ook willen voorstellen om de reden van de keuze op te geven.
  Volgens wat ik lees is tekst 3 niet door de computer geschreven maar origineel door de redactie.
  Reden van deze keuze: er staan in tekst 3 verschillende taalfouten en fouten tegen de leestekens.

 5. Ger-Korat heeft als eerst een juist antwoord gegeven. Heel goed, hulde! De motivatie klopt ook.
  KhunTak, ook goed. Geweldig!
  Raymond helaas niet goed. Maar bedankt voor je deelname.
  Lung addie jammer niet correct en inderdaad een motivatie voor je keuze zou mooi zijn.
  François Nang Lae, helaas niet goed, maar jouw analyse vond ik er erg sterk. Ook jouw pleidooi voor AI was top. Ik kan je wel verklappen dat er nog een verrassende wending zit in de uitkomst. En we zullen transparant zijn en alles aantonen met screenshots.
  Eric Donkaew, helaas niet de juiste, maar wel goed over nagedacht.
  Aad, goed gedaan je hebt er zicht op.
  Eli, goede analyse, maar niet correct.
  Ilona, had gekund, maar dat is hem niet.
  Antoon juist geraden, heel goed!
  KopKèh ik moet je teleurstellen niet juist.
  Dutch Red Herring heel slim dat je het zo aangepakt hebt, maar helaas is je antwoord niet goed.
  Rob juist, alleen jammer dat je vertelt waarom je die keuze gemaakt hebt.
  BuurmanRuud prima onderbouwing, helaas niet goed.
  Jessy bedankt voor het compliment, goede gedachtegang, maar helaas niet de juiste keuze.
  Pieter, logische keuze, maar toch niet goed.
  Raymond, klasse je hebt het goed, jammer dat je geen onderbouwing geeft.
  Rob V. heel goed Rob en ook een prima onderbouwing.
  William-Korat ik begrijp je standpunten, helaas is je keuze niet goed.
  HansSteen, goed opgemerkt, helaas niet de juiste keuze.
  Taruud leuke onderbouwing, maar toch niet juist.
  dennis je zou het denken, toch niet goed helaas.

  Heel sportief dat jullie meedoen. De uitslag en toelichting komt later. Anderen kunnen ook nog raden als ze snel zijn.

  Later vandaag volgt de ontknoping en die is ook verrassend.

  • Raymond zegt op

   Ik vermoed dat tekst 4 niet door ChatGPT is geschreven.

 6. François Nang Lae zegt op

  Een geweldige zet van de redactie. Of we het nu leuk vinden of niet, AI-teksten zijn realiteit en we lezen ze waarschijnlijk al vaker dan we denken. Vroeger moest je voor een foto naar de fotograaf, tegenwoordig kan iedereen het, dankzij de technische ontwikkelingen. Voor teksten gaat dat nu ook op. Ik ben net op tijd met pensioen 😉

  Het kiezen van de redactietekst blijkt toch grotendeels een gok. Tekst 1 en 2 lijken me te passen bij opdracht 1 en 2 (niet per se in die volgorde).
  Tekst 3 zou de redactietekst kunnen zijn, door het gebruik van ’t en in de 2e zin “wat” in plaats van “die”. Maar dat past ook weer bij opdracht 4. (Die is briljant bedacht)
  In tekst 6 ldenk ik het meest de zakelijke stijl van opdracht 3 te herkennen.
  Tekst 4 en 5 passen beide bij opdracht 5, maar zouden ook de redactietekst kunnen zijn.

  Kortom, moeilijk. In tekst 3 meen ik toch het meeste de Thailandblogstijl te herkennen, dus ik hou het er maar op dat dat de redactietekst is. In ieder geval is duidelijk dat er geen reden is voor inhoudelijke of stilistische bezwaren tegen ai als tekstschrijver.

 7. Eric Donkaew zegt op

  Tekst nr. 3 lijkt van de redacteur te zijn.
  ‘In ’t land’ i.p.v. ‘In het land’ is zeer ongebruikelijk en lijkt van menselijke oorsprong te zijn.
  Ook is het bars en niet barren.
  De overige stukjes hebben het wél over ‘In het land’ en ‘bars’.

 8. Aad zegt op

  Beste Peter,

  Dit is een leuk en interessant artikel.
  Na uitgebreid bestuderen van de teksten
  kom ik tot de volgende conclusie:

  Tekst 1&2 zijn te overdreven geschreven en vallen af.
  Tekst 3 is te simpel geschreven en duidelijk niet op niveau wat wij gewent zijn van de redactie.
  Tekst 5 de opbouw van de tekst valt op.
  Tekst 6 is denk ik op analytische styl geschreven. (2x familie)
  Tekst 4 blijft dus over en in mijn opinie geschreven door de redactie.

  Met vriendelijke groet,

  Aad

 9. Eli zegt op

  Ik denk dat nummer 3 door de redactie is geschreven, maar enkel vanwege het gebruik van ‘t’ en ‘barren’ in plaats van ‘het’ en ‘bars’. Dat zijn geen schrijffouten namelijk.
  Verder worden er minder bijwoorden gebruikt, (om iets te benadrukken of te verfraaien).

 10. Ilona zegt op

  Ik denk dat artikel nummer vijf niet door de AI is geschreven.
  Met vriendelijke groet, ilona.

 11. Antoon zegt op

  Tekst 4 is de oplossing.

 12. KopKèh zegt op

  Ik ga voor de derde tekst.
  De anderen zijn wat overdone in de bijv. naamw.

 13. Dutch Red Herring zegt op

  Omdat ChatGPT een manier is om de lezer te beduvelen, besloot ik ook maar om vals te spelen bij deze puzzle.

  Ik heb de AI detectie hulpmiddelen ZeroGPT gebruikt (https://www.zerogpt.com/ ,gratis) en de detector van OpenAI zelf. ( https://platform.openai.com/ai-text-classifier ; gratis maar inloggen met een OpenAI account of een stelletje andere accounts nodig).

  ZeroGPT dacht dat alles door een mens geschreven was. Niet zo goed dus.

  OpenAI dacht dat de waarschijnlijkheid hoog was dat teksten 2 t/m 6 door een AI geschreven waren en de eerste tekst een lagere waarschijnlijkheid had dat een AI de dader, eh sorry, de auteur, was..
  Met blindelings vertrouwen in AI gok is dus dat de eerste tekst het schrijfsel van de redactie was.

  Achteraf wil ik dat best motiveren natuurlijk. Kromme zinnen als een familietoewijding dat staat als een baken, en niet zomaar een baken, maar zelfs een krachtig baken, zijn achteraf zeer verdacht. De AI begreep het wel, en heeft het overal vervangen door een bloedeloos eigen mengseltje zonder pepertjes. (Om maar een Thaise metafoor te gebruiken). Een meeslepende discussie die niet meesleepte en zelfs geen discussie was droeg ook een steentje bij aan het optrekje van een gefundeerde redenering.

  Dus AI’s gok is tekst 1. Als dat fout is, schrijf ik met alle liefde (en toewijding? en bakens?) een motivatie voor een van de andere teksten.

 14. Rob zegt op

  Ik denk dat nummer vier niet door ChatGPt geschreven is

 15. BuurmanRuud zegt op

  Ik denk dat tekst 5 door jullie is geschreven. Jullie gaven de input om extra taalfouten erin te laten zetten, terwijl tekst 5 goed leesbaar is en geen tot weinig fouten bevat. De andere teksten bevatten allemaal woorden of zinsneden (bijv: trotserend de uitdagende omstandigheden in tekst 2) die ongebruikelijk zijn en de gemiddelde schrijver niet zomaar zou hanteren.

 16. Jessy zegt op

  Tekst nr 3 is niet van Chat GTP denk ik.
  In sommige teksten lees ik een woord dat kennelijk via de Engelse vertaling en weer terug naar Nederlands nèt een andere betekenis/gevoelswaarde heeft. En in sommige teksten meen ik de stijl van Chat GTP te herkennen. Erg leuk idee om dit zo te doen.

 17. Pieter zegt op

  Tekst 3. Deze tekst leest het meest natuurlijk. Geen ingewikkelde woorden en geen hoogdravende zinsbouw. Maar begrijpelijk en leesbaar zoals vaste lezers hier gewend zijn.

  • Pieter zegt op

   Uit jullie uitleg:
   “Herschrijf deze tekst zodanig dat het niet te herleiden is naar ChatGPT. De tekst moet wat kleine fouten bevatten en geschreven zijn door iemand met een gemiddeld taalvaardigheidsniveau. Dat is tekst 3 geworden.”
   Het was voor mij de enige tekst die niet op een gefabriceerde leek. Dat dat ook de opdracht was, betekent dat ik er met boter en suiker in ben getuind. Best confronterend om je te realiseren dat je zo in de maling genomen kunt worden.

   Over het verdere gebruik van ChatGPT: ik kan me voorstellen dat jullie het als editor van (ingezonden) verhalen gebruiken. Ik zou het persoonlijk een verarming vinden als jullie het ook gebruiken om verhalen mee te maken. De authenticiteit van de bijdragen hier (waaronder die van de helaas overleden schrijvers Frans Amsterdam en Lodewijk Lagemaat en vele huidige bloggers) maken dit blog zo mooi en uniek ten opzichte van andere blogs. Ik hoop dat een chatbot dat nooit over zal nemen.

   • Ik kan je geruststellen, dat zal nooit gebeuren.

   • JosNT zegt op

    Je vergeet er nog eentje Pieter.
    Stel je voor dat ChatGPT de verhalen van Lieven Kattestaart zou onder handen nemen …

    • Pieter zegt op

     Ik wilde juist de huidige schrijvers niet noemen, want grote kans dat je er één vergeet. De verhalen van Lieven zijn geweldig. Maar ook de historische bijdragen, de politieke beschouwingen, reisverhalen, etc. zijn ook zeer lezenswaardig.
     De mooie combi maakt dit blog zo aantrekkelijk.

 18. Rob V. zegt op

  Ik vond 4 het meest prettig lezen: geen hele lange zinnen (waar makkelijk 1 of 2 woorden weggelaten hadden kunnen worden) of ietswat ongebruikelijke woordcominaties. In dit soort tekst verwacht ik bijvoorbeeld niet “zo zijn er mensen die”, terwijl het specifiek over (vrouwen) in de bar gaat. Tekst 6 was ook goed, maar daar verwachtte ik niet de zin “De onderliggende motivaties”.

 19. William-Korat zegt op

  Na het eens een paar keer doorgelezen te hebben ga ik voor nummer drie als de auteur
  Met een eenvoudige afkorting [’t] komt deze tekst het minst overeen met de gevraagde opdracht bij ChatGPT.

  Voor de rest ben ik een zeer gematigd voorstander van ChatGPT, hoewel de spellingscontrole verdomde handig is, is er natuurlijk een nadeel aan je verkoopt jezelf voor meer als dat je waard ben.
  Iets wat ik voorheen apart deed op LanguageTool controleren, maar sinds vanmorgen op Firefox geïnstalleerd heb.

  Als ouder mens met een beperkte taalknobbel ben ik vele malen door het pek en veren heen gehaald door taalnazi; s wat niet altijd even aardig is van dat soort mensen om vooral zichzelf op een hoger niveau te zetten.
  Toch ben ik van mening dat je de emotie en levenservaring van mensen aangaande onderwerpen niet te veel moet bewerken.
  De schrijfwijzen, grammatica en taalfouten [soms bewust] geven ook aan met wie je te maken heb.
  Elk vogeltje zingt, zoals het gebekt is.

  Er zijn meerdere oplossingen, meer moderatie door meerdere personen, minder onderwerpen plaatsen per etmaal, meer Up date met onderwerpen et cetera.

  De mens moet dit wel allemaal willen die interesse delen en zonder elkaar naar het leven te staan en dat is iets wat ik al vele jaren zie op forum en blog dat die bereidheid er vaak niet is om te reageren laat staan te schrijven.

 20. HansSteen zegt op

  Ik ga voor nr. 3 omdat dit de enige tekst is waar “barren” staat. In de andere teksten staat “bars”.

 21. Taruud zegt op

  Ik denk text 3.
  Omdat er een fout in staat: “barren”. Ook de tekst “terwijl ze de rest uitgeven aan spullen” duidt er op dat dit een tekst is van de opdrachtgever. ChatGPT zou in zijn response niet komen met deze aanduiding voor “materiële zaken”.
  IMO 🙂

 22. dennis zegt op

  uiteraard is nummer drie Zelf (menselijke hand) geschreven .
  de enige met taalfouten .
  ook de enige met afkortingen (’t )
  grtjs
  dennis

 23. Dennis zegt op

  Ik denk dat artikel 3 door een echt persoon geschreven is. De conclusie daarvoor kwam heel snel vanwege dat er in die tekst ” ’t land ” gebruikt wordt in plaats van het volledige woord ‘het land’.

 24. Johnny BG zegt op

  Voor mij zit 3 en 4 dicht bij elkaar omdat de andere 3 teveel traditie en cultuur op een altaar plaatsen. Het wordt 3 vanwege de schrijfwijze zoals ’t en barren. Verder gaat het zorgen in sommige gevallen verder dan alleen van geliefden want een familielid is niet per se ook een geliefde.

 25. Frank Vleyninckx zegt op

  Dit is inderdaad helemaal geen gemakkelijke opdracht. Zonder jullie aanwijzingen kan je niet merken dat de teksten door AI geschreven zijn.
  Ik opteert voor tekst 5 als jullie tekst.
  Tekst 1en 2, te empatisch en emotioneel. Tekst 3 taalfouten. Tekst 4 gevoelloos. Tekst 6 iets te professioneel….

 26. roger zegt op

  Dat het niet meteen duidelijk is, is al een compliment voor chatgpt. Naar aanleiding van jullie bericht heb ik wat gespeeld met het tool, en de teksten zijn eerlijk gezegd best goed en goed doordacht. Het viel me op dat woordkeuze van chatgpt niet meteen in mij op zou zijn gekomen. Ik neig in jullie voorbeeld naar tekst nummer 4, aangezien het woordgebruik hier wat alkedaagser lijkt te zijn

 27. Pieter zegt op

  Beste Peter (redactie),
  Tot mijn vreugde krijgen ook degenen die het niet goed raden een (eervolle) vermelding en waardering voor hun bijdrage. Dank daarvoor!

 28. Eli zegt op

  Leuk experiment…..
  Dat ‘t voorbeeld 4 is zag ik niet voor me.
  Ik koos nummer 3 ook vanwege de redenen die hier genoemd zijn door anderen.
  Dat ik hierdoor gekenschetst wordt als iemand met een gemiddelde taalvaardigheid deed me even slikken.
  Maar na enige tijd ging mijn ego weer slapen.
  Bedankt voor het beeld dat jullie gaven van het gebruik van dit nieuwigheidje.
  De angst van veel mensen voor chat gpt deel ik niet. Alle vernieuwingen stuiten op deze weerstand.
  En laten we wel wezen: een mens van vlees en bloed kan ook artikelen schrijven die heel waarheidsgetrouw lijken maar het niet zijn.

 29. roger zegt op

  Ter vermaak: ik heb ook nog eens alle 6 teksten voorgelegd aan chatgpt met de vraag “is deze tekst geschreven door chatgpt of door mensenhand?”. Hij antwoordt op alle 6 teksten “ja die is waarschijnlijk door chatgpt geschreven”

 30. François Nang Lae zegt op

  Daarmee is mijn grootste hoofdbreken in ieder geval opgelost, namelijk dat in alle teksten “bargirl circuit” geschreven wordt, in plaats van “bargirlcircuit”. Ik had verwacht dat ai wel zou weten dat dat aan elkaar hoort, maar blijkbaar is de Engelse ziekte, het zetten van spaties waar ze niet horen, zelfs een computervirus ;-). Wel jammer overigens dat er geen echt eigen tekst is gebruikt. Nu weten we nog niet of die makkelijk te onderscheiden zou zijn van ai-teksten.

 31. JosNT zegt op

  Ik blijf het AI gebeuren kritisch benaderen.

  Blijkt dat de oude posting door Chat-GPT4 wel op een heel summiere en algemene manier benaderd wordt. In geen enkel van de 6 teksten wordt de realiteit weergegeven. Telkens wordt het weer iets anders geformuleerd, afhankelijk van de opdracht, dat wel.

  Waar ik over val:
  – in geen enkele van de 6 teksten wordt ook maar met een woord gerept over de zaken waaraan die bargirls hun centen dan wel besteden (motorbike, drank, verkeerde vriendjes, gokken, drugs …). Het wordt vernoemd als ‘materiële zaken’ of ‘spullen’). Heeft ChatGPT4 zelf beslist om dat zomaar weg te laten? Want het lijkt mij niet dat daarvoor opdracht werd gegeven,
  – langs de andere kant lijkt de bot aan te nemen dat alle andere vrouwen die buiten het bargirl circuit staan allemaal sober leven en zich volledig inzetten om hun familie te ondersteunen. Slechts in een paar teksten blijkt dat dit niet zo is.

  Ik kan het eens zijn met uw conclusie dat ChatGPT4 tot grote dingen in staat is maar ook potentieel gevaarlijk kan zijn. En dan vooral als het uit zichzelf beslist om bepaalde zaken weg te laten of er een eigen interpretatie aan te geven. En de lezer die de oorspronkelijke tekst niet kent zal er ook niet over vallen. Wat niet weet niet deert.

  • Alles heeft te maken met de gegeven opdracht. En ChatGPT heeft niet alles herschreven omdat het niet gevraagd werd.

   • JosNT zegt op

    Precies wat je zegt. Alles hangt af van de opdrachtgever. De komende presidentsverkiezingen in de VS worden een feest voor ChatGPT. En ook voor Midjourney v5.

 32. Johnny BG zegt op

  De les is of men alles voor zoete koek moet aannemen.
  Mijn moeder is nog van de generatie die gelooft dat alles wat in haar krant staat de ultieme waarheid is maar de werkelijkheid is natuurlijk anders. Niets is wat het lijkt en zeker in Thailand.
  Ik snap de keuze van de redactie om het allemaal wat makkelijker te maken want het is niet eenvoudig om een blog te voorzien van info en het modereren en beslissen wat wel en niet geplaatst.
  De kritische vraag ( in lijn met een vraag na 10 jaar TB) is of dit blog nog toekomst heeft. Je kan immers alles vragen via ChatGPT.
  Het persoonlijke en kwetsbare wordt vervangen door algoritmes en de Japanse “ja ik wil alles” pop wordt gewoon realiteit…

  • Thailandblog bestaat al bijna 15 jaar en daar komt wat mij betreft nog wel 15 jaar bij. Juist als ChatGpt groter wordt zal de behoefte aan alternatieven met wel menselijke interactie alleen maar toenemen en de populariteit van Thailandblog ook omdat wij ChatGPT uitsluitend als hulpmiddel zullen inzetten.

   • Chris zegt op

    Moderator: heel leuk dat je ChatGPT nu hebt gevonden en gebruikt, maar we gaan hier geen reacties van ChatGPT plaatsen, daar was je zelf ook fel op tegen.

   • Robert_Rayong zegt op

    Beste redactie,

    Is dat geen tegenstrijdige redenering?

    Als het blog gevuld wordt met artikels afkomstig van ChatGpt dan vrees ik wel eens dat velen onder ons zich zullen distantiëren van dit artificieel gedoe.

    Wees eerlijk, al die sociale media is een nare ziekte in de maatschappij. ChatGpt gaat dezelfde weg op. Menselijke interactie kan je enkel aanwakkeren door leden met MEKAAR te laten praten.

    Mensen laten twisten met een ChatGpt tekst wakkert de menselijke interactie niet aan. Het enige wat je misschien bereikt is dat het blog wat meer zal ‘gevuld’ lijken, maar als de populariteit zal toenemen daar heb ik mijn eigen mening over. De toekomst zal het uitwijzen.

    Veel succes met de ‘frisse wind’ voor het blog.

    • Ik vrees dat je mijn reactie niet hebt begrepen, dat is mijn fout want dan ben ik niet duidelijk geweest. Dus daarom mijn reactie, maar even aangepast.
     In jouw reactie met vergelijk je social media met een ernstige potentieel dodelijke ziekte, dat is niet wenselijk dus dat is aangepast.
     Thailandblog is ook social media, is dat ook een nare ziekte?

     • Robert_Rayong zegt op

      Tot op een bepaald punt is Thailandblog inderdaad een ziekte.

      Dit virus maakt van sommige bloggers echte “keyboard warriors” die heel wat topics overschaduwen.

      Ze kunnen hun dagelijks getokkel niet meer missen. Hun “Browser Refresh” toets is tot op de draad versleten. En voor het slapen gaan moeten alle nieuwe berichtjes van het blog nog eventjes gecontroleerd worden.

      Zou ik ook besmet zijn Peter 🙂

   • Erik zegt op

    Khun Peter, dat dit blog nog wel 15 jaar zal bestaan dankzij jouw inzet, daar twijfel ik niet aan. Ondanks tegenwind, gevoed door jaloezie, is dit blog nog steeds het beste medium in de NL en VL taal over Thailand. Nergens vind je zoveel kennis en ervaring geconcentreerd als hier, en nergens blijven de scheldpartijen zo weg door goede voormoderatie.

    Ik deel de zorgen van JosNT, Johnny BG, Robert_Rayong en mogelijk anderen, dat vol gebruik van dat chat-gedoe het blog onaantrekkelijk gaat maken.

    Maar ik nam nota van jouw mededeling dat uitsluitend de redactie dat hulpmiddel zal gebruiken om het werk gemakkelijker te maken. En dan heb ik er vrede mee.

    • Robert_Rayong zegt op

     Ik steun volledig het initiatief van ons blog, laat dat duidelijk zijn. Hier is inderdaad een schat aan nuttige informatie terug te vinden. De specialisten onder ons midden samen met de redactie verdienen een pluim op hun hoed.

     Echter beste Erik, wie zegt de de bloggers onder ons geen gebruik zullen maken van dat Chat gedoe? Daar heb je geen enkele controle over.

     Iedereen kan gelijk wanneer een nieuw topic starten aangemaakt door ChatGpt. De redactie heeft zelfs klaar en duidelijk gemeld dat men bijna geen onderscheid kan maken tussen een ‘menselijke’ en ‘artificiële’ tekst.

     Ieder zijn mening maar ik vind het een bangelijke evolutie.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website