(Editorial credit: kan Sangtong / Shutterstock.com)

De progressieve Move Forward Partij (hierna: MFP), in het Thais bekend als พรรคก้าวไกล(phák kâaw-klei), is als grote winnaar uit de bus gekomen. Wat zijn eigenlijk de standpunten van deze nieuwe partij? Rob V. las het partijprogramma en citeerde daaruit een aantal voor hem opvallende punten.

Kort samengevat wil MFP structurele progressieve veranderingen die de democratie versterken en ongelijkheid verkleinen. Zo pleit deze partij voor decentralisatie: meer invloed naar de periferie door verkiezingen voor de gouverneurs van de provincies. Pleiten ze voor de-monopolisatie: het tegengaan van de vele monopolies in Thailand, om zo het midden- en kleinbedrijf meer ruimte te geven. Tevens zijn ze voor ‘demilitarisering’: afschaffing van de dienstplicht, beperking van het defensiebudget en het aanpakken van militaire connecties in civiele aangelegenheden.

Om werkelijk een nieuwe politieke weg in te kunnen slaan is MFP van mening dat de grondwet die de junta in 2017 liet opstellen vervangen zal worden door een grondwet die door de bevolking zelf samengesteld is. De vraag of de grondwet inderdaad herschreven moet worden wil MFP in de eerste 100 dagen via een referendum aan de Thaise bevolking voorleggen.

Om de visie van MFP wat meer concreet te maken citeer ik hieronder enkele belangrijke of opvallende punten uit het veel uitgebreidere partijprogramma.

Een nieuwe grondwet schrijven

De hoogste wet van het land is de problematische grondwet van 2017. Dit is niet democratisch, maar ontworpen ten gunste van het Prayuth regime. Deze grondwet is geschreven door enkele mensen die door de NCPO (junta) zijn aangesteld, en zo de macht vergrootte van instituten die geen verantwoording af hoeven te leggen aan de bevolking. Bovendien is de grondwet in een referendum ter goedkeuring voorgelegd, waarbij tegenstanders geen campagne mochten voeren zo als de voorstanders dat wel konden. Ook waarschuwde de junta dat zij bij een afwijzing aan de macht zouden blijven en geen nieuwe verkiezingen zouden uitschrijven.

Daarom willen wij van MFP een nieuwe grondwet die minder makkelijk te verscheuren is, de rechten van het volk vergroot om zich tegen een staatsgreep te verzetten en het de plicht van ambtenaren maakt om te bevelen van een junta niet op te volgen. Verbied amnestie voor coupplegers en vervolg hen wegens verraad. De door de NCPO aangestelde senaat moet worden afgeschaft. Herzie het Constitutionele Hof opdat het een onafhankelijke en neutrale organisatie is, gebonden aan publiek inspectiesysteem. Het 20-jaar Nationale Strategisch Plan schaffen wij af.

De nieuw op te stellen grondwet moet van het volk zijn. Dat wil zeggen, de grondwet moet worden opgesteld door commissie van 100% gekozen leden (Constitution Drafting Assembly, ส.ส.ร.) en de bevoegdheid hebben alle grondwetsartikelen te kunnen wijzigingen naar instemming en wens van iedereen in het land.

Democratie en bestuur:

 • Decentralisatie van bestuur.
 • Verklein de kloof tussen overheid en burger: Organiseer lokaal elke 3 maanden een burgerraad waar men vragen kan stellen, klachten indienen of leidinggevenden kan adviseren over lokaal werk.
 • Geef de mogelijkheid tot petities om bestuurders of gemeenteraadsleden te kunnen ontslaan.
 • Burgers voorstellen laten doen over hoe ze lokale budgetten willen besteden.
 • Transparantie: inzagen in budgetten en inkopen van de overheid.
 • Kunnen stemmen in lokale verkiezingen ook als je in een andere regio of buiten Thailand verblijft.
 • Kunnen stemmen in het district waar je daadwerkelijk woont.
 • Niet alleen in Bangkok, maar in alle provincies de bevolking haar gouverneur laten kiezen.

Militaire hervormingen (verklein het defensiebudget):

 • Verwijder de militairen uit de politiek.
 • De strijdkrachten volledig onder de civiele regering plaatsen, schaf de speciale Militaire Raad af die boven de minister van Defensie staat.
 • Stel namens het parlement een inspecteur aan die onderzoek doet naar machtsmisbruik, die de besteding van het budget controleert en onderzoek doet naar mensenrechtenschendingen door het leger.
 • Schaf de militaire rechtbank af in tijden waar het land niet in oorlog is, volg de normale rechtsgang.
 • Reduceer de omvang van het leger met 30 tot 40 procent. Breng het aantal generaals terug tot 400, verminder het aantal actieve troepen, dubbelwerk van verschillende afdelingen verminderen, overhevelen van niet-militaire taken en budgetten zoals de aanleg van wegen of waterbronnen aan civiele instanties overdragen.
 • Schaf oneerlijke militaire privileges ten opzichte van burgers af, zoals financiële bijstand of de toegang tot het beklede van belangrijke functies (bijv. in een raad van staatsbedrijven).
 • Schaf de dienstplicht af, motiveer mensen om als beroepsmilitair in te treden door goede carrièrekansen, breng een einde aan gewelddadigheden tijdens de opleiding.
 • Hevel bedrijven die in militaire handen zijn over naar de civiele overheid.
 • Ontbinding van ISOC (Internal Security Operations Command).
 • Trek de staat van beleg in voor de zuidelijke provincies.
 • Wijzig de speciale veiligheidswetten zodat deze meer in lijn zijn met internationale normen, denk daarbij aan de regels voor afkondiging van de staat van beleg en nooddecreten.

Mensenrechten:

 • Het Ondertekenen en ratificeren van internationale mensenrechtenwetgeving zoals het verdrag inzake bescherming tegen gedwongen verdwijningen of het verdrag inzake migratie van werknemers en hun gezin.
 • Aanpassing van artikel 112 (Lèse-majesté wet). Verminder het risico op misbruik van de wet, sta niet meer toe dat iedereen aangifte kan doen, maar alleen het Bureau Koninklijk Huis. Breng de maximale straf terug tot een gevangenisstraf van hoogstens 1 jaar, 300.00 baht boete of beide. Laat duidelijk vaststellen dat uitingen van kritiek in goede trouw of het benoemen van feiten in het belang van het publiek niet strafbaar zijn.
 • Aanpassing van artikel 116 (Computer Crime wet). Schrap de dubbelzinnige inhoud en maak de reikwijdte van de wet expliciet zodat mensen die hun grondwettelijke vrijheden gebruiken of ter goede trouw kritiek uiten niet vervolgd worden.
 • Maak een anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) wet. (toelichting van Rob V: “SLAPP” is vorm van juridische intimidatie door het opstappelen van aanklachten om de betrokkenen zo nodeloos veel geld en tijd kwijt te doen en iemand zo het leven moeilijk te maken).
 • Bescherm het recht op vreedzame demonstraties, ook voor niet vooraf aangekondigde vreedzame demonstraties.
 • Dicht mazen in de wet zodat verdachten in alle gevallen borgtocht kunnen krijgen zolang er geen gevaar op ontsnapping is.
 • Maak boetes voor kleine overtredingen inkomensafhankelijk zodat de ongelijkheid tussen rijke en arme overtreders verkleind wordt.
 • Verbeter de standaard van gevangenissen zodat deze voldoet aan internationale normen.
 • Meer toezicht en transparantie op uitoefening van de rechtsmacht en begrotingen van de rechtbank. Stel burgers in sommige gevallen in staat een procedure tot afzetting van een rechter te starten.
 • Verleen amnestie aan iedereen die sinds coup van 20 mei 2014 vervolgd wordt voor het uiten van politieke opvattingen.
 • Sta koppels van elk geslacht toe in het huwelijk te treden.
 • Sta toe om officieel van geslacht te veranderen.

Sociale zekerheid, werk en welzijn:

 • Een landelijke verhoging van het minimumloon naar 450 baht per dag.
 • Een maximale reguliere werkweek van 40 uur, wie meer werkt dan dat heeft recht op overwerk (OT) vergoeding.
 • Alle categorieën werknemers moeten een vakbond kunnen vormen.
 • Invoer van een universeel socialezekerheidsstelsel inclusief inkomenscompensatie van 200 baht per dag bij ziekteverlof en 100 baht per dag voor bezoek aan een arts.
 • Invoer van een ouderentoeslag van 3000 baht per maand.
 • Invoer van een kinderbijslag van 1200 baht per maand.
 • Zorg voor meer kinderdagverblijven.
 • Bouw van 350.000 sociale huurwoningen.

En verder

Het complete partijprogramma is met ruim 300 punten nog een stuk langer en kan ik hier niet allemaal citeren. Denk aan hervorming van het onderwijs, betere gezondheidszorg, het verbeteren van de positie van het midden- en kleinbedrijf (MKB), diverse belastingen wijzigingen, diverse schulden en kostenverlichtingen, betere bescherming voor natuur en milieu, verbetering van (toegang tot) het openbaar vervoer en infrastructuur, enzovoorts enzovoorts.

Buitenlandbeleid

Wat het buitenland betreft wil Thailand een minder teruggetrokken beleid voeren. Denk daarbij aan het proberen de situatie in buurland Myanmar, waar nu een burgeroorlog gaande is, te verbeteren en meer samen te werken met vele landen. Zo sprak partijleider Pita op de verkiezingsavond over het beëindigen van de onzichtbare “bamboe strategie” (waarbij Thailand zich internationaal op de vlakte houdt) en in plaats daarvan qua buitenlandse beleid met betrekking tot bijvoorbeeld China en de Verenigde Staten een “à-la-cartestijl” beleid te voeren dat dat zowel ten gunste van Thailand als het buitenland is.

Samengevat

De MFP wil structurele verandering van de maatschappij die er kortweg op neer komen dat de burger moet meer inspraak krijgen, de zaken moeten democratischer en transparanter. Ongelijkheid van burgers moet op allerlei fronten worden teruggedrongen.

Wat betreft de doelstellingen van de partij is ook een half uur durend interview op Thai PBS van 19 april de moeite waard, zie:

 

Bronnen:

https://election66.moveforwardparty.org/policy

https://www.youtube.com/watch?v=VyGilbFIczA

36 reacties op “De standpunten van Move Forward”

 1. Marcel zegt op

  Dat is een hele mond vol.
  Prachtig ambitieus programma.
  Ik denk dat indien slechts 20 procent gerealiseerd wordt je al van een flink succes zou kunnen spreken.
  In ieder geval zijn de piketpalen geslagen
  Ik wens ze bij voorwaarts veel succes

 2. TonJ zegt op

  Met veel interesse de video bekeken, dank voor de link.
  De partij wordt door anderen als radicaal beschouwd. Dus of het hen zal lukken de doelen te bereiken?
  De tijd zal het leren. Ik ben benieuwd.

  • Rob V. zegt op

   De ingesloten video kwam uit serie interviews op Thai PBS (mijn favoriete Thaise zender), die in zijn geheel terug te zien valt via deze link:

   https://www.youtube.com/watch?v=wyYmi8e3sLM&list=PLVNTQDY6CJutRleUFdzgPExmvN73oLfqx

   Aflevering 10: Kavi Chongkittavorn (vooraanstaand journalist, werkt bij de Bangkok Post)
   Aflevering 9: Dr. Jade Donavanik (juridsch expert, voormalig adviseur grondwet opstelcommissie)
   Aflevering 8: Akanat Promphan (politicus, Roewam Thai Saang Chaat Party, voormalig Democraat)
   Aflevering 7: Parit Wacharasindu (politicus, Move Forward Partij)
   Aflevering 6: Dr. Pokin Polakul (politicus/adviseur, Thai Saang Thai partij, voormalig Phua Thai)
   Aflevering 5: Uttama Savanayana (politicus, Phalang Pracharaat Partij)
   Aflevering 4: Panitan Wattanayagorn (politicoloog, adviseur in de Veiligheidsadviescommissie)
   Aflevering 3: Varawut Silpa-archa (politicus, Chaat Thai Pattana Partij)
   Aflevering 2: Kiat Sittheeamorn (politicus/adviseur, Democratische Partij)
   Aflevering 1: Korn Chatikavanij (politicus, Chaat Pattana Klaa Partij)

   Voor een meer persoonlijk gesprek met Pita (MFP), zie een 1 uur durend gesprek met hem in Aim Hour, van de zender Today: https://www.youtube.com/watch?v=J9_3coBdp94

   Een uur met Oeng Ing (Phua Thai):
   https://www.youtube.com/watch?v=PuQzw9RHg7c

   Met Korn Chartpattanakla (Chaat Pattana Klaa):
   https://youtu.be/zq_4EzhIdbI

   Met Varawut Silpa-archa (Chaat Thai Pattana):
   https://www.youtube.com/watch?v=Uxue8yKNu2E

   Met Anutin (PhoemJaiThai)
   https://www.youtube.com/watch?v=IOV7wMqLo1g

 3. Soi zegt op

  Prima programma, niets mis mee, aan de slag, zou ik zeggen. Inhoudelijk ga ik er niks over zeggen want ik heb er niks over te zeggen. Er is nog veel te doen. De laatste dagen blijft het nieuws een beetje hangen op 313 zetel, daar waar 376 nodig is. Maar, wordt gezegd binnen Pita’s kringen, die benodigde extra 63 zetel komen wel goed. Ook schijnt het dat zo’n 15 senatoren de dam over zijn. Er zijn nu 8 partijen verenigd. (Nog steeds heeft de Democrat Party van voormaling minister-president Abhisit zich niet volmondig aangesloten bij de te vormen nieuwe coalitie. Lijkt nergens op.) De bedoeling is een “Memorandum of Understanding” uit te brengen en wel op 22 mei as, de dag dat de Coup van Prayuth wordt gevierd. De “lese majeste law” krijgt nog verdere discussie. Ondertussen zijn werkgroepen bezig met de voorbereiding van een eventuele regeringsoverdracht, en is hij voorbereid om klachten vanwege een pakket aandelen in een voormalig mediumbedrijf (iTV). Dat pakket berust nu bij zijn moeder. Het zou gaan over twee duizend stuks van vijf baht elk.
  Ik ben zeer benieuwd ook naar de programma’s van PTP, plus die van Bhumjaithai, United Thai Nation en die van Palang Pracharath. @RobV: Komen die ook aan bod?
  Nog even dit: als Mr. Pita Limjaroenrat in staat blijkt dermate rondom de 112-kwestie en de militair-dominante aanwezigheid te manoevreren dat hij meer dan voldoende steun kan bijeen garen om een regering onder zijn leiding te vormen, dan verdient hem alle lof die Thailand ook maar bijeen kan brengen.

  • Rob V. zegt op

   Die aandelen van Pita zit als ik begrijpt als volgt: die waren van zijn vader en bij zijn overlijden zijn die aandelen in een “family trust” (Afgezonderd Particulier Vermogen, APV) overgegaan waarvan Pita de beheerder is. De aandelen bestaan nog omdat er nog een rechtszaak loopt rondom iTV. iTV zelf stopte in 2007. De aandelen slapen dus al meer dan een decennium en Pita geeft aan dat hij de diverse instanties (NACC en anderen) altijd heeft geïnformeerd over dit feit.

   Ik was eigenlijk niet van plan ook de andere programma’s te behandelen. Ik heb van een paar partijen wel even snel door hun programma’s gekeken al is dat soms amper de naam “programma” waard met minder dan aan A4tje of zelfs maar een paar regels tekst. Van de partijen die wel meer schrijven vind ik het lastig in te schatten in hoeverre men daar echt voor staat of dat het meer verkiezingslokkertjes zijn, of hoe makkelijk men het zou laten vallen. Zie het gepingpong tussen politici van “Thaksin partijen” (Phua Thai) naar “Prayuth / Prawit partijen” (Phalang Pracharaat). Ik wil die andere partijen niet als onoprecht afschrijven maar ik heb het gevoel dat als partij als geheel minder passie en gedrevenheid hebben (individuele politici daargelaten) dan MFP en voorganger Future Foward. Dan maakt mij minder enthousiast een overzicht te tikken waarvan we straks in de strijd om een regeringsprogramma uit te zetten weinig van terug horen.

   Bovenstaande was dus vooral met het idee dat er nog al wat onderhandeld zal moeten worden en er ook diverse beschuldigingen richting MFP worden gemaakt (“ze willen 112 afschaffen!” , “ze zijn een verlengstuk van buitenlandse machten”, “het zijn praktisch communisten” enz.). Ik hoop dat de lezer in hoofdlijnen een beeld krijgt wat MFP zelf meent voor koers te varen en wat hun visie is.

   Maar misschien bedenk ik me vandaag of morgen nog. Toch maar een stukje over PT als bijna even grote nummer 2?

  • Rob V. zegt op

   Soi ik heb de programma’s van BJT, Phalangpracharat en UTN bekeken. Ze zijn vrij kort, komen samengevat neer op “Wij gaan de kosten voor zorg en boeren enzo verlagen zodat u niet verzuipt”. Subsidie hier, Subsidie daar. Zoveel uitkering voor dit of dat. Betere gezondheid voor de (oudere) Thai, goedkoper OV. Verder niet echt een visie.

   In een paar woorden: meer van wat u de afgelopen jaren al van ons conservatieve kabinet zag, wij gaan u helpen met uw financiële zorgen.

   Niet echt het vertalen waard in mijn ogen tenzij lezers graag willen bedragen met X baht voor dit en Y baht voor dat opgesomd willen ZzZZzzz zien. Maak me maar wakker als er wél belangstelling is voor die programma’s.

 4. Chris zegt op

  Hallo RobV,
  Dank voor het overzicht.
  We moeten wel beseffen dat de regeringsverklaring in de maak is en dat de Pheu Thai, die bijna even groot is geworden als MFP (dat zouden we bijna vergeten) zich ook zal willwn herkennen in dat MOU.
  Dat betekent, zoals in democratische coalitie-besprekingen normaal is, dat er op bepaalde punten water in de wijn (of water bij de Leo) zal moeten worden gedaan: compromissen, zaken vooruitschuiven (sommige zaken hebben geen haast), vrije kwesties (art112) misschien.

 5. Eric Donkaew zegt op

  Ziet er goed uit.
  Ik denk wel dat de belastingen wat omhoog moeten om een en ander te realiseren.

 6. GeertP zegt op

  In mijn ogen een prima programma, helaas zullen ze heel wat water bij de wijn moeten doen,de andere partijen zullen iets terug willen hebben voor hun steun.
  Niet te hard van stapel lopen zou ik adviseren, geleidelijk veranderingen invoeren en misschien dat het dan over 4 jaar er beter uitziet voor rigoureuze veranderingen.

 7. Jozef Flemming zegt op

  Heel veel moed heeft deze man, en ik wens hem veel sterkte, maar ik vrees dat zijn vele programmapunten te hoog gegrepen zijn.
  De uitgebreide macht van het leger in allerlei sectoren kunnen hoogstwaarschijnlijk niet beperkt worden, laat staan teniet gedaan. Hier is teveel geld en macht mee gemoeid en de elite gaat dat niet zomaar opgeven.
  Hopelijk blijft het rustig in dit mooie land met zijn vriendelijke inwoners.
  Jozef

 8. Mark zegt op

  In ons kleine Noord-Thaise dorpje circuleerde onderstaand puntenprogramma op GSM’s en flyers van de dorpsbewoners. Afzender waren lokale MFP kandidaten.

  Beleid voor de toekomst
  1. Verhoog de lonen onmiddellijk met 450 en hoger elk jaar 1.ขึ้นค่าแรงทันที450และขึ้นทุกปี
  2. De bejaardentoeslag 3000 baht voor iedereen. 2.เบี้ยคนแก่ได้เท่ากันหมด3000บาททุกคน
  3. Kinderbijslag 1200 baht/maand van 0 tot 6 jaar 3.เด็กแรกเกิด1200บาท/เดือน6ปี
  4. Gratis collegegeld, gratis schoolmaaltijden tot het einde van de graduate school 4.เรียนฟรีอาหารฟรีจนจบป.ตรี
  5. Gratis maandverband voor schoolkinderen 5.ผ้าอนามัยฟรีสำหรับเด็กนักเรียน
  6. Verandering onderwijssysteem 6.เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาใหม่
  7. Gratis pendelbus naar school 7.มีรถรับส่งนักเรียนฟรี
  8. 10000 baht per begrafenis 8.ตายจ่ายช่วยศพละ10000บาท
  9. Bedlegerige patiënten een maandtoelage van 10000 baht 9.ผู้ป่วยติดเตียงมีเงินเดือนให้เดือนละ10000
  ยกเลิก

  Afschaffen
  1. Art. 112 strafwet afschaffen 1.ยกเลิกม.112
  2. Militaire dienst afschaffen 2.ยกเลิกเกณทหาร
  3. Ontbinden ??? 3.ยุบกอรมน.
  4. het dorpshoofd afschaffen 4.ยุบกำนันผู้ใหญ่บ้าน
  5. Ontbind de MCO 5.ยุบอสม.
  6. Kies de gouverneur 6.เลือกตั้งผู้ว่า
  7. Schaf de kroonraad af (Voorzitter gen. Apirat !!!) 7.ยกเลิกองคมนตรี
  8. Schaf het “Koninklijk Initiatief” af 8.ยกเลิกโครงการพระราชดำริ
  9. Verplaats militaire kazernes uit Bangkok 9.ย้ายทหารออกจากกรุงเทพ
  10. Beslag leggen op een deel van het vermogen van Zijne Majesteit 10.ยึดทรัพสินส่วนพระองค์1ส่วน
  11. 50% minder militairen 11.ลดทหารลง50%
  12. militair land omzetten in landbouwland 12.ยึดที่ดินทหารมาให้ประชาชนทำกิน

  De Thaise tekst is een letterlijk kopie van het tekstbericht dat in Line circuleerde. De vertaaltechniek heeft me op enkele puntje parten gespeeld. Voor zover ik het goed begrepen heb van de dorpelingen gaat punt 3 onder het kopje afschaffen over een militaire inlichtingendienst.

  In zo’n klein boerendorp wordt er ’s avonds nog op straat gekeuveld. Ik nog begrijp niet alles, daarvoor moet ik nog een beetje beter mijn best doen als leerling Thaise taal. Ik heb uit het avondlijk gekeuvel wel begrepen dat:

  1. de royalistisch kritische punten van MFP door een aantal, vnl. oudere en vrouwelijke dorpelingen, op scepsis onthaald werden.

  2. de meeste dorpelingen aangaven dat zij hun stemmen zouden verdelen over MFP en PTP. Lijststem voor MFP, PTP stem voor een lokale kandidaat. Een compromis dat ook veel zegt over de gewenst coalitie van de dorpelingen, lees Red Shirt basis.

  Er is nog een breed en actief verenigingsleven en dat is sterk verweven met de “Red Shirt beweging”.

  • Tino Kuis zegt op

   Afschaffen nr. 3, กอ. รมน, betreft ISOC, Internal Operation Security Command.

  • Chris zegt op

   Allemaal leuk en aardig maar…wie zal dat betalen, Zoete Lieve Gerritje?

   • GeertP zegt op

    Chris,je hebt waarschijnlijk punt 10,11 en 12 over het hoofd gezien .

    • Chris zegt op

     Nee, niet over het hoofd gezien
     Maar dat is slechts een druppel een gloeiende plaat.
     10: lijkt me juridisch volstrekt onhaalbaar: persoonlijk bezit afnemen gaat niet zomaar….(zou het ook een voorstel zijn geweest onder het vorige staatshoofd?)
     11: levert structureel te weinig op. Op papier (en in de begroting) verdienen militairen helemaal niet zoveel.
     12: omzetten leuk, maar niemand betaalt er blijkbaar voor en het is slects eenmalig. Vraag me ook af wat die boeren dan moeten op Vibhavadi Rangsit road en in het stadscentrum van Bangkok. Dat wordt rijst met een goud randje.

   • Jack zegt op

    Betaalbaarheid is mijns inziens het minste probleem. Afnemen van deel van de bezittingen van hem en halvering van het leger en afschaffing van de dienstplicht waardoor jongeren zinvollere taken gaan verrichten levert meer dan voldoende op.
    Het grote gevaar zit hem in de haalbaarheid. Verplaats je in de schoenen van iemand die zijn positie in de ambtenarij met een enorme investering heeft gekocht (tonnen aan Baht), hoe moet je die investering anders terugverdienen dan corrupte praktijken? Als die mogelijkheden je worden ontnomen dan heb je een enorm probleem. Vergelijkbaar met de vrijgave van taxi vergunningen in Amsterdam van een paar jaar geleden. Vanuit die groep van mensen zal heel veel verzet komen, zo ook van zakenmensen die nu heerlijk profiteren van hun monopolieposities.

  • Erik Kuijpers zegt op

   Dat is een hoop afschaffen! En bij die hoop zal het wel blijven. De legerleiding zal daar nimmer mee akkoord gaan. Typisch een gevalletje van doorschieten in het wensenpakket. Niet reëel, dit pakket. Zo kweek je geen goodwill bij uniformen die graag de baas spelen….

   • Chris zegt op

    Ja, politiek bedrijven moet men nog leren.
    Populisme is favoriet, de realiteit vaak ver te zoeken, compromissen sluiten bijna uitgesloten.
    Maar het bekt wel lekker.

    En wat het leger betreft: het probleem lost zich deels vanzelf op maar heeft nog een klein handje nodig:
    – pensioenleeftijd op 60 jaar; dan een verbod op het voeren van je militaire rang en geen gebruik meer van andere voordelen;
    – verkopen van kazernes en andere bedrijven die het leger bezit (hotels, golfbanen, restaurants, boksstadion)
    – geen nieuwe generaalsbenoemingen meer.

   • Mark zegt op

    Inderdaad Erik. Bedenk dat Rome en Parijs ook niet op één dag gebouw werden.
    Stap voor stap kom je er ook, zeker als je het met één van de vele soorten Thaise “smiling faces doet 🙂

    Dit lijstje heeft wel deze eenvoudige boerenmensen die al decennia sterk verbonden zijn met de Red Shirt beweging ertoe aangezet voor het eerst (deels) hun stem op de MFP lijst uit te brengen. Dat is ongetwijfeld ongemeen ingrijpend voor hen. Als veranderen van geloof van Rooms Katholiek naar Protestants om het beeldrijk in een Nederlandse historische context te situeren.

   • GeertP zegt op

    Hoe het ook zij Erik, ook daar is de boodschap aangekomen,ze zullen in ieder geval moeten bewegen in de richting die het volk wenst.
    Alweer ingrijpen met een staatsgreep lijkt me met deze uitslag niet echt verstandig.

  • Rob V. zegt op

   Op enkele Facebook pagina’s van MFP zag ik de waarschuwing voor fake news lijstjes mbt het verkiezingsprogramma voorbij komen. Dat lijstje komt overeen met wat jij citeert, maar bij diverse punten stond “Niet waar!” (X ไม่จริง) er achter.

   Citaat:
   1. Schaf artikel 12 af (X NIET WAAR)
   2. Schaf de militairedienstplicht af
   3. Schaf ISOC af
   4. Schaf het dorpshoofd af (X NIET WAAR)
   5. Schaf OSM (gezondheidsvrijwilligers) af. (X NIET WAAR)
   6. Gekozen gouverneur
   7. Privy Council afschaffen . (X NIET WAAR)
   8. Annulering van Koninklijke Projecten (X NIET WAAR)
   9. Verplaats de militairen (kazernes) naar buiten Bangkok.
   11. Verminder de omvang het leger met 50% (X NIET WAAR)
   12. Militair land afnemen en omzetten tot landbouwgrond (X NIET WAAR)

   Met daaronder de oproep deze lijst met deels onjuiste punten die zo rondging via sociale media, vooral niet verder door te sturen omdat dit alleen maar verwarring geeft bij de mensen.

   • Rob V. zegt op

    Punt 10 mbt meneer 10 is weggevallen, ook niet waar aldus Move Forward.

    Wie het originele lijstje heeft gemaakt is de vraag. De leiding van de partij weet heus wel dat dit zo ver gaat dat het geen olie maar een actieve granaat op het vuur gooien zou zijn. Mogelijk dat meer fanatieke aanhangers of een plaatselijke partijlid nog zulke wilde dingen roept zonder even na te vragen met het partijorgaan. Zou ook juist afkomstig kunnen zijn van mensen die een hekel hebben aan deze partij en zo angst aan wil jagen “zie hoe radicaal men is!! gevaar!!”.

    Het lijstje met punten van afschaffing is hoe dan ook niet lijn waar de partij officieel zegt voor te staan. Uitgezonder afschaffing dienstlicht, afschaffing NCPO, de gouverneur juist WEL verkozen laten zijn ipv aangesteld en dat de soldaten niets te zoeken hebben in centraal Bangkok en hun tent maar buiten BKK opzetten.

   • Mark zegt op

    Bedankt voor de info Rob V.
    Als MFP het op haar FB pagina’s als fake bestempeld heeft zal dat wel zo zijn.
    Als die FB pagina’s authentiek van MFP zijn toch? Waarheidsvinding is nog nooit zo lastig geweest als in deze digitale tijden. Met AI wordt het ongetwijfeld nog beter (sic)
    Dit lijstje ging er in de laatste dagen écht als zoete koek in bij de dorpelingen. Het heeft hun stemgedrag zeker mee bepaald.

   • Chris zegt op

    Op vele plekken en ook op dit blog worden de ‘monarchie’ en het huiige ‘staatshoofd” als synoniem gebruikt.
    Ik vraag me serieus af of al die vertrekend emaatregelen tegen de monarchie ook onder het vorige staatshoofd op papier zouden zijn gezet of dat het gaat om het huidige staatshoofd.
    Gaat het om de monarchie als instituut of om een persoon?

    • Erik Kuijpers zegt op

     Chris, lastig te beantwoorden want je kunt als farang je hoofd in een wespennest steken en de Thai die er over willen praten moet je met een lampje zoeken… Vijftien jaar op water en rijst is geen pretje, denk ik.

     Maar er is ontegenzeggelijk iets veranderd ten aanzien van reisgedrag, beheer van het familievermogen en dan is er nog dat medische noodgeval…

     Vroeger stond men in de bios op als een van de nationale deuntjes werd gespeeld. Ik hoor zo links en rechts dat de animo daarvoor verdwenen is…

     • Chris zegt op

      Inderdaad, maar die veranderingen hebben ook een reden die echter nooit wordt gecommuniceerd. Dat zou de Thaise samenleving ook op zijn kop zetten. Dus beter het geheim houden en het volk maar laten gissen. Maar er zijn Thais die wel weten waarom deze veranderingen.

 9. eli zegt op

  Moderator: De discussie graag bij de Thaise politiek houden.

 10. Ferdinand zegt op

  Hoe is het mogelijk geweest dat er geen grote opposite geweest is tegen het Referendum van 2016 waarbij in de zoveelste grondwet een senaat met 250 niet verkozen leden ontstaan is ? Vooral daar met de vele politieke partijen deze senaat feitelijk beslist wie zal regeren.
  Waren de beroepspolitiekers in slaap gevallen ?
  Hoe was in die Referendum een “turn out” van 59% mogelijk (waarvan er 61% het referendum goed keurden?

  • Rob V. zegt op

   Beroepspolitici en bevolking waren op dat moment gekneveld. Iets met een NCPO (National Council for Peace and Order) van een generaal eerste klas wiens naam mij nu even ontgaat… phon eek P nog iets. Die liet toen weten dat 1) een NEE campagne verboden was, niet iedereen zat te wachten op minstens een leuk bezoek aan huis van de autoriteiten of een uitnodiging tot eventjes brommen of re-education. 2) bij een afwijzing zouden er voorlopig geen verkiezingen komen en zou de NCPO voor onbekende tijd aanblijven. 3) sommige informatie was vaag, dubbelzinnig verwarrend. Factoren die zeker een rol hebben gespeeld in de uitslag van het referendum over die grondwet van 2017.

 11. bennietpeter zegt op

  Dat is wat je noemt, zeer ambitieuze plannen.
  Neem het beleg afkondigen van de zuidelijke staten, daar gaat behoorlijk wat mis.
  Een eis aldaar was, aparte staat, een kalifaat, met een Sharia wetgeving naast de Thaise wetgeving. Ga er maar aan staan. Dat is je hoofd in een wespennest steken.
  Een ander wespennest, je hebt geld nodig om de plannen te verwezenlijken, belasting omhoog bij de rijken?

  Mijn vrouw werkt zich als overheidsofficier de blubbers, veel overwerk en krijgt geen cent extra uit betaald.
  Om daarna nog eens op allerlei evenementen, herdenkingen te zijn op haar VRIJE dagen.
  Gebruikelijk is dan ook nog, dat officieren om de 4 jaar van plaats gaan verwisselen, zo worden families uit elkaar gerukt. Het kan zijn, dat je vrouw in Satun werkt en manlief een officiers baan in BK heeft.

  Zijn alle “eigendommen” van de militaire organisaties nu echt in handen van de regering? Jaren gelee bij een rel kwam dit aan de oppervlakte. De militairen bezaten hotels, resorts, bedrijven enz enz.
  Alles zou zijn over geheveld naar de staat, echter de militairen waren de staat.

  Goed plan om militairen geheel te wippen uit de regering, hebben daar niets te zoeken.
  Mag hopen dat de nieuwe PM weer geen nieuwe Shinawatra is.
  Mocht hij het worden, want er zijn al weer aanvallen op zijn positie.

  • Rob V. zegt op

   De situatie in het zuiden is zeer complex en daar zijn diverse meningen over. Radicale stemmen die zich het liefst geheel los zouden willen maken en/of samen willen voegen met een (deel van) Maleisië, maar vooral de wens tot meer autonomie en minder bemoeienis uit Bangkok. Een Bangkok dat moslims er eigen niet echt helemaal bij vind horen, een echte Thai is eigenlijk een Boeddhist is de opvatting die je tussen de regels van de powers that be waar kunt nemen. De acties onder Thaksin, wat veel leed heeft aangericht in het zuiden, heeft de situatie totaal laten ontsporen. Overigens was de “war on drugs” geen idee uit de koker van Thaksin maar iemand anders gaf daar in toespraken hints over. Het establishment was er niet echt rouwig om dat ook onschuldige vielen, waar gehakt wordt vallen spaanders. Militairen vervolgen is een brug te ver… Dat die door heel de regio controleposten, of zelfs maar (on)bemande roadblocks, hebben is zeker ook geen stap naar de-escalatie. Wie doet er als eerste een stap terug om zo het wespennest tot kalmte te brengen? Gezichtsverlies!

   Lijkt mij persoonlijk dus een goed idee van MFP om de staat van beleg in het zuiden of te willen heffen. Dat maakt de weg vrij naar normalisering van de situatie. Elke dag overal militairen zien maakt de meeste mensen immers niet vrolijk.

   • bennietpeter zegt op

    Het is complexer gemaakt in al die tijd. Had men in 1715 (of 1300 , lees diverse jaartallen) gelijk alles goed recht getrokken, dan zou het veel minder erg kunnen zijn geweest. Maar nee, het ettert tot nu toe door, is slechter geworden en complexer. Complexer omdat er veel meer groepen zijn en ook weer groepen geïnfiltreerd door extremisten. Thailand zich heeft misdragen tov de bevolking, pure discriminatie tov moslims.
    Religies zouden verboden moeten worden, hoewel Boeddhisme geen echte religie is.
    Maar religies dragen niets anders bij tot onbehagen van de mensheid
    “Noem het god of allah, ze brengen oorlog en verdriet” geleend van de Heideroosjes.

    Ik kan me wel voorstellen dat het zover is gekomen. Je doet beloftes en maakt ze als uitvoerende macht niet waar. Dat kennen we van de Molukkers, welke ik groot gelijk moet geven. De acties van hun waren hard. Maar kan begrijpen dat je dan in zulke acties terecht komt.
    Niet leuk, kost mensen levens. Nederland discriminerend tov de Molukkers.
    Nog niet zo lang gelee, hadden we eenzelfde situatie in Spanje (weliswaar geen religie), is met een sisser afgelopen.
    Mocht ooit ook eens lezen dat Friesland zich wilde afscheiden van Nederland, Wellicht is de Fries toch nuchter genoeg om dat niet via acties te doen of ze hebben zich erbij neer gelegd?

    Thailand blijkt dus niet anders te zijn, ondanks Boedha. Mocht MFP in staat zijn dit te regelen dan rol ik de rode loper uit en applaudisseer uit volle macht. Echter zal pas waarschijnlijk zijn wanneer pasen en pinksteren op 1 dag vallen. Niet dat dat me veel uitmaakt, ben atheist en heb elke dag vrij.
    .

    • Chris zegt op

     Maar religies dragen niets anders bij tot onbehagen van de mensheid

     Dit is een zeer onwetenschappelijke bewering en komt alleen voort uit onderbuikgevoelens.
     Er zijn talloze onderzoeken die aantonen dat religies in het verleden een zeer grote en positieve rol hebben gespeeld in de sociale en economische geschiedenis van vele landen op deze wereld. En dat wj deels ons gedachtengoed te danken hebben aan religies.
     Je zou eerder het tegendeel kunnen beweren: de huidige wereld is zo egoistisch en vijandig omdat zoveel mensen niet meer religieus zijn (in de goede zin van het woord)

  • Chris zegt op

   Militairen niet maar de politie is wel vertegenwoordigd in de coalitie.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Sereepisuth_Temeeyaves

 12. Rob V. zegt op

  Omdat online ook bizarre verhalen de ronde doen dat MFP aan de leiband van de VS zou lopen, hier een citaat uit het buitenlandprogramma: “Samenwerking smeden met China voor een vreedzaam en welvarend Azië. Dit zonder de democratische waarden van Thailand op te offeren” ( “สร้างความร่วมมือกับจีนเพื่อเอเชียที่สงบสุขและมั่งคั่ง โดยไม่ละเว้นคุณค่าของประเทศไทยด้านประชาธิปไตย” ).

  De rest gaat zoals gezegd over een sterker ASEAN enzovoorts. Thailand dat weer mee wil doen op de wereldkaart maar zich niet door een wereldmacht zal laten rond commanderen. Het motto van de buitenlandparagraaf is “buitenlandbeleid met een ruggengraat”

  Bron: https://www.facebook.com/photo/?fbid=799458795076808&set=pcb.799585948397426

  • Chris zegt op

   Precies. Laten we niet afgeven op China want hun honger naar producten en diensten zou wel eens de redding van Thailand kunnen zijn.
   Laten we niet vergeten dat Nederland economisch gezien een province is van Duitsland. Zonder Duitsland (en hun econmische groei sinds 1950) zouden de Nederanders nu leven zoas de Italianen en Grieken.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website