Animisme is een oude vorm van religie waarbij de natuur wordt gezien als bezield en bewust. Het is een geloof dat alles wat leeft, een ziel heeft. Dit betekent dat zelfs dingen als bomen, rivieren en bergen een ziel hebben volgens de animistische traditie. Deze zielen worden gezien als beschermgeesten die helpen om het leven in harmonie te laten verlopen.

In Thailand is animisme nog steeds een belangrijke aspect en traditie zowel op het platteland als in de grote steden. De etnische minderheden in het land, zoals de Karen, de Hmong en de Moken zijn tevens fervente aanhangers van het animisme.

Een van de belangrijkste kenmerken van animisme in Thailand is de nadruk op de natuur en de spirituele wereld. Veel animisten geloven dat de natuur bezield is door krachten en geesten die invloed hebben op het dagelijks leven van mensen. Deze krachten en geesten kunnen goed of slecht zijn, en het is de taak van de mensen om de juiste balans te vinden tussen deze krachten en geesten.

Een ander belangrijk onderdeel van het animisme is de nadruk op rituelen en offers. Animisten geloven dat rituelen en offers noodzakelijk zijn om de goede wil van de geesten te behouden en te versterken. Daarom houden ze regelmatig rituelen en ceremonies, waarbij ze aanbidding bieden aan de geesten en offers brengen in de vorm van voedsel, bloemen, drankjes en andere giften. De vele geestenhuisjes die je overal ziet zijn dan ook kleine altaren om de beschermgeesten te eren.

Nog een aspect van het animisme is genezing en heling. Veel Thai geloven dat de geesten en krachten van de natuur in staat zijn om ziektes en kwalen te genezen en te helen. Daarom zijn er veel traditionele genezers in Thailand, die gebruik maken van kruiden, rituelen en geesten om ziektes te behandelen en te genezen. Animisme is daarnaast verbonden met het geloof in reïncarnatie. Volgens dit geloof kunnen de zielen van overledenen herrijzen in nieuwe vormen, zoals bijvoorbeeld als een dier of een plant. Dit betekent dat de doden op een bepaalde manier blijven leven in de wereld van de levenden.

Het animisme in Thailand heeft ook invloed gehad op de kunst en architectuur van het land. Veel tempels en heilige gebouwen zijn versierd met beelden van dieren en andere symbolen die verband houden met de beschermgeesten. Deze symbolen dienen niet alleen als een manier om de beschermgeesten te eren, maar ook als een manier om de mensen eraan te herinneren dat alles om ons heen een ziel heeft.

In Thailand wordt animisme vaak gezien als een complementaire religie, die samengaat met andere vormen van boeddhisme en hindoeïsme die ook populair zijn in het land. Hoewel het animisme misschien niet de dominante religie is in Thailand, blijft het een belangrijk onderdeel van de cultuur en traditie van het land.

3 reacties op “Ontdek Thailand (11): Animisme (geloof in geesten)”

 1. Tino Kuis zegt op

  Goed artikel. Laat ik een paar aanvullingen geven.

  Het woord ‘religie’ komt uit het Latijnse ‘religiare’ wat ‘dat wat ons samenbindt’ betekent. Het animisme is dus ook een religie en geen bijgeloof. Een religie hoeft geen god te kennen.

  In de meeste andere religies zitten in meer of mindere mate animistische ideeën, zoals offers en rituelen, en de verering van relikwieën.

 2. KopKèh zegt op

  Super bedankt voor dit interessante artikel.

 3. Alphonse zegt op

  Een degelijk artikel maar het is helemaal geschreven vanuit een genormeerde hedendaagse kijk op religies, vanuit de godsdienstwetenschap, vooral die waarbij uiterlijkheden voorop staan, met de wetten en regels en normen die ordening geven.
  In feite de benadering die we vanuit de drie woestijngodsdiensten kennen. (Die bestaan overigens nog maar een goede 2500 jaar, of minder.)
  Er is een verschil tussen de term godsdienst en religie. Bij een godsdienst is er een god voorhanden. Bij religies hoeft dat niet. Een essentieel verschil. Het boeddhisme is in dat verband geen godsdienst.
  Honderd jaar geleden keerde Nietzsche zich al omstandig af van dit denken. God is dood. Maw, god is een illusie van ons brein.

  Animisme is in werkelijkheid een eerste vorm van bewustzijn en zelfbewustzijn bij de menselijke soort. En antropologen of mensen die een godsdienst kennen, passen dat dan graag in hun eigen religieuze temen in. Helaas fout en dom denken.

  Animisme in zijn essentie, zoals het al door de prehistorische mens, ca 100 000 jaar geleden is gezien, is gewoon het eren van de ouders, de grootouders, de voorvaderen die voorafgingen = de genenbank waar wij heden het product van zijn. Wie ben ik? In dat opzicht is animisme de meest natuurlijke vorm van hoger denken en sluit het volmaakt aan bij wat de wetenschap ons steeds diepgaander bekendmaakt. Wij zijn het product van een evolutie van wezens die ons voorafgingen. Vergeet dus maar om animisme bijgeloof te noemen!
  Denk niet dat ons brein, ons verstand, onze ratio al bestaat sinds de australopitici van 6 miljoen jaar geleden, toen de eerste menselijke wezens ontstonden. Toen hadden we 600 gram brein. Nu hebben we 1400 gram brein, anderhalve kilo.
  Dat brein is dus gegroeid. Ook en vooral in een hoger bewustzijn en verder tot een zelfbewustzijn of metabrein. Dat is er pas sinds we een prefrontale cortex ontwikkelden. Maar dat is evolutionair moeten groeien. Ons zelfbewustzijn ontstaat dus uit een circuit van zenuwcellen in onze hersenen.
  Men denkt dus dat wij ons bewustzijn zo’n 100 000 jaar geleden ontwikkelden. Net de tijd dat ook de taal ontstond. En ons metabrein ca 30 000 jaar geleden.
  Taal is denken en denken is taal.
  Als we onszelf in de spiegel zien, weten wij dat wij het zijn. Vergelijk het met een levend wezen als je kat thuis. Zet je kat voor de spiegel en ze ziet wel een kat, maar niet zichzelf, denkt dat het een soortgenoot is.
  Vele soorten komen zelfs zover niet.
  De drie woestijngodsdiensten zijn pas vanaf ca 3000/2500 jaar geleden vanuit een afwijking ontstaan. Alle godsdiensten daarvoor kenden veelgodendom. Veelgodendom is democratie! Diverse heren en dames kunnen ons leiden en ze zijn allen gelijkwaardig. Ieder individu kan kiezen wie hij aanbidt.
  Eerst jodendom, dan christendom, tenslotte islam, allemaal uit dezelfde schapen- en geitencultuur hebben het waanidee vooropgesteld dat niet wijzelf door evolutie ontstaan zijn, maar plots door één (ingebeelde) god geschapen die ergens hoog boven ons troont en alles ziet… De schepper. God, is een dictator! Hij staat boven ons en terroriseert ons: beproeving in bijbeltaal. Het is monotheïsme en ideaal om absolute vorstendommen te maken. Die hebben er dan ook gretig gebruik van gemaakt om het volk onder de knoet te houden. Hou ze dom.
  Helaas, heeft Nietzsche het tij niet kunnen keren. Nu wij ons westers christendom tot zijn non-sens hebben teruggebracht, stoomt de islam binnen om ons opnieuw tot de orde te roepen. Luisteren zullen we weer, en knielen.
  Summa: animisme is een natuurlijk gegeven en volledig in overeenstemming met de hedendaagse inzichten inzake evolutie en afstamming. Het enige aloude vertrouwde inzicht dat de essentie van ons bestaan is onze genen door te geven. Zoals al die miljoenen andere levende wezens op onze planeet doen. Meer is het niet! Helaas voor de gelovigen.
  Hulde aan onze voorouders. Dankzij hen staan we hier. En niet door een abstracte schepper ergens boven ons.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website