Ongeveer de helft van de Nederlanders bestempelt hun financiële situatie als goed tot zeer goed. Volgens drie op de tien Nederlanders is hun financiële situatie de afgelopen 12 maanden verbeterd, een kwart van de Nederlanders zag de eigen financiële situatie verslechteren.

Dit blijkt uit de Monitor financieel gedrag van Wijzer in geldzaken, uitgevoerd onder een representatieve groep van ruim 1.000 Nederlanders tussen 18 en 80 jaar. Het onderzoek is sinds 2013 vijf keer uitgevoerd.

Nederlanders zeggen hun financiën even nauwlettend in de gaten te houden

De mate waarin Nederlanders aangeven hun financiën in de gaten te houden is weinig veranderd ten opzichte van de vorige meting in 2017. Circa de helft van de Nederlanders houdt hun financiën altijd nauwlettend in de gaten. Een kwart van de Nederlanders doet dat vaak en 17% doet dat met regelmaat. Nederlanders denken nog steeds zorgvuldig na of zij zich iets kunnen veroorloven voordat zij het kopen. Circa de helft van de Nederlanders maakt gebruik van een maximaal budget voor bepaalde uitgaven, zoals voor dagelijkse boodschappen (29%), vakanties (28%) of kleding (19%). Daarnaast hebben ongeveer zes op de tien Nederlanders een potje voor onvoorziene uitgaven.

Iets minder secuur in betalen rekeningen

Vergeleken met 2017 betalen Nederlanders hun rekeningen minder vaak altijd op tijd dan in 2017 (69% vs. 77%). Bij 18- tot 35-jarigen ligt het percentage dat rekeningen op tijd betaalt nog wat lager (58%). Ook koopt deze groep vaker op afbetaling en denkt minder vaak zorgvuldig na of ze zich iets een aankoop kunnen veroorloven. Echter, de meerderheid van de Nederlanders (71%) ontving geen enkele betalingsherinnering. Evenals in 2017 stond ongeveer twee derde van de Nederlanders geen enkele keer rood in de afgelopen 12 maanden. Iets minder dan één op de vijf (17%) stond één of twee keer rood en één op de tien vijf keer of vaker.

Mobiel bankieren als middel om overzicht te houden over financiën

Ruim negen op de tien Nederlanders (93%) maken gebruik van één of meerdere hulpmiddelen om het overzicht over hun financiën te behouden. Hoewel internetbankieren nog altijd het meest gebruikte hulpmiddel is (62%), stijgt het gebruik van mobiel bankieren. Bijna de helft van de Nederlanders (46%) maakt hier gebruik van. In 2017 was dat 38% en in 2015 18%.

Nederlanders hebben vaker moeite om gedachten aan financiën los te laten

Nederlanders zijn in 2019 minder onbezorgd over hun financiële situatie dan eerder. In 2017 voelden vier op de tien Nederlanders zich hierover onbezorgd, in 2019 daalde dat naar circa drie op de tien.Geldzaken zijn voor één op de drie Nederlanders nooit ver uit hun gedachten, terwijl dat in 2017 bij circa één op de vijf Nederlanders het geval was. Daarnaast daalde het aandeel Nederlanders dat zelden moeite heeft om zich te concentreren op een taak vanwege hun financiën. In 2017 was dat meer dan de helft van de Nederlanders, in 2019 is dat iets meer dan vier op de tien.

Vraag aan de lezers van Thailandblog: Ben jij tevreden over jouw financiële situatie?

2 reacties op “Helft Nederlanders is positief over eigen financiële situatie”

  1. Leo Th. zegt op

    Fijn om te weten dat de helft van de Nederlanders tussen 18 en 80 jaar hun financiële positie als goed tot zeer goed beschouwen, jammer dat voor een kwart hun positie verslechterde. Komt natuurlijk ook doordat er gepensioneerden in het onderzoek voorkwamen, die hebben, op de uiterst gefortuneerden na, de besteding van hun inkomen de laatste 10 jaar al zien dalen. Vraag mij af wat het doel van dergelijke onderzoeken is. Consequenties zullen er niet aan verbonden zijn en als individu schiet je er maar bitter weinig mee op. Op de vraag van Thailandblog of ikzelf tevreden ben over mijn financiële situatie kan ik niet zomaar antwoord geven. Ja, wanneer ik mij vergelijk met vele anderen en zeer beslist met de gemiddelde Thaise kostwinners maar neen omdat mijn inkomen de laatste jaren enkel minder is geworden vanwege kortingen op en het niet indexeren van mijn pensioen. Maar met een klaagzang is nog nooit iemand opgeschoten.

  2. brabantman zegt op

    Een onderzoek onder 1000 personen. In opdracht van? Een dergelijk onderzoek onder een dergelijk klein aantal mensen, plus daarbij de vraag wie zitten er in deze groep?
    Men had beter het geld voor dit onderzoek in de zak kunnen houden (uitgevoerd in opdracht van Rutte c.s.?) en eens langs kunnen gaan bij onze nationale schande de voedselbank. Of beter nog bij een willekeurig kantoor van de Sociale Dienst. Denk dat er dan een totaal ander uitslag boven komt. Vorige week zijn juist nog cijfers verschenen dat levensonderhoudskosten en belastingdruk gestegen zijn.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website