Om de overvolle Thaise gevangenissen te ontlasten, werkt het ministerie van Justitie aan de invoering van Elektronisch Toezicht (ET) voor bepaald categorieën gevangenen. Critici zijn bevreesd voor willekeur of denken dat drugsverslaafden, zware criminelen en politieke gevangenen voortijdig worden vrijgelaten.

De 143 Thaise gevangenissen tellen thans 260.000 gedetineerden, terwijl ze ontworpen zijn op 190.000. Het Department of Corrections heeft al plannen de overbevolking te bestrijden met kortere gevangenisstraffen en door ouderen en ernstig zieken vrij te stellen van gevangenisstraf. Maar dat zet weinig zoden aan de dijk, omdat het maar om een klein aantal gaat.

In antwoord op de kritiek op de regeling zegt Wittaya Suriyawong, directeur van het Office of Justice Affairs, dat vier groepen in aanmerking komen voor ET.

  • Oudere en ernstig zieke gedetineerden, die vermoedelijk in gevangenschap overlijden, wanneer ze hun gehele straf uitzitten.
  • Gevangen die de zorg voor hun ouders hebben in die gevallen waarin de ouders zouden lijden wanneer ze afwezig zijn.
  • Gevangenen die constant medische zorg nodig hebben.
  • Gevangenen die in aanmerking komen voor strafvermindering, zoals bij psychiatrische aandoeningen en zwangerschap.

Bij ET krijgen gevangenen een enkel- of polsband. Ze mogen zich alleen in een bepaald gebied verplaatsen en kunnen ook te maken krijgen met een avondklok. Wanneer ze die voorwaarden overtreden, gaan er op een centrale plaats bellen rinkelen.

Twee docenten van de faculteit politicologie van de Chulalongkorn universiteit hebben onderzoek gedaan naar de toepassing van ET in 18 landen, waaronder Nederland. Ze constateren twee problemen. De mensen die met of in de buurt van de vrijgelaten gevangenen wonen, zijn er niet gelukkig mee (denk aan pedofielen) en de verdachten worden gestigmatiseerd wat hun zelfvertrouwen ondermijnt. Uit een peiling onder Thais bleek dat de helft nog nooit had gehoord van ET.

Directeur Angkhana Neelapaijit van de Justice for Peace Foundation is een tegenstander van ET omdat het geen effect heeft op de reclassering van gevangenen. ‘De vraag is hoe de bevolking ervan profiteert en of mensen zich veilig voelen met gedetineerden die vrij rondlopen’, zegt hij.

Welke groepen critici de krant in de tweede zin van het bericht op het oog heeft, wordt niet duidelijk.

(Bron: Bangkok Post, 1 april 2013)

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website