Tony Blair (voormalig Brits premier) heeft gesproken, Martti Ahtisaari (voormalig Fins president) heeft gesproken en Priscilla Hayner (mensenrechtendeskundige) heeft gesproken.

Maar de regering gaat door met het amnestievoorstel Worachai Hema [dat vorige maand in eerste termijn door het parlement is behandeld en goedgekeurd], zei vice-minister-president Phonthep Thepkanchana gisteren nadat de drie zwaargewichten het woord hadden gevoerd over verzoening.

Ze waren door de regering uitgenodigd om het verzoeningsforum, een idee van premier van Yingluck, met suggesties te voeden. De regering zal die suggesties ‘meenemen’, zoals dat in het politieke jargon heet. Suggesties zoals: respecteer de stem van de minderheid, leer van het verleden en vermijd amnestie die specifieke belangen dient.

Een andere spreker was Kittipong Kittayarak, permanent secretaris van het ministerie van Justitie. Hij was lid van de door de vorige regering ingestelde Truth for Reconciliation Commission. ‘Het wordt tijd dat alle partijen offers brengen voor de eenheid van het land. […] De problemen in Thailand verschillen niet zo van die in andere landen. We hebben behoefte aan democratie, een rechtstaat en goed bestuur, en moeten ook praten over de vraag hoe nu verder.’ De overige sprekers laat ik onvermeld.

Na het forum, dat werd gehouden in het Plaza Athenee hotel in Bangkok, sprak Blair met oppositieleider Abhisit en Korn Chatikavanij. Korn schreef later op zijn Facebook-pagina dat Abhisit en hij Blair hadden uitgelegd waarom ze het forum (en de politieke hervormingsassemblee) boycotten. Volgens hen is de regering niet oprecht met hervorming.

– Red Bull erfgenaam Vorayudh Yoovidhaya, die vorig jaar een motoragent doodreed, is gisteren niet komen opdagen bij het Openbaar Ministerie. De openbare aanklagers gaan nu een arrestatiebevel voor hem aanvragen. Vorayudh was opgeroepen om de tenlastelegging tegen hem in ontvangst te nemen.

Zijn advocaat beweert dat hij ziek was en ten bewijze daarvan overlegde hij een doktersverklaring. Vorayudh zou In Singapore een griepje hebben opgelopen en daar nu van herstellen. Hij heeft een paar dagen rust nodig en daarna komt hij naar Thailand. Volgens de advocaat is zijn cliënt niet van plan te vluchten.

De hoofdaanklager in de zaak zegt dat het OM nu de aanklacht wegens het overtreden van de maximumsnelheid zal laten vallen, omdat de statute of limitations vandaag vervalt. Wel blijven twee beschuldigingen over: roekeloos rijden met een dode als gevolg en geen hulp verlenen na de aanrijding. Het OM zal de rechtbank vragen de snelheidsduivel niet op borgtocht vrij te laten, omdat hij herhaaldelijk niet is komen opdagen bij het OM.

– De medische zorg aan gedetineerden dient verbeterd te worden, bepleit Apinun Aramrattana van de faculteit geneeskunde van de Chiang Mai universiteit. Hij zegt dit omdat uit zijn studie is gebleken dat veel gevangenen gezondheidsproblemen hebben en dat ze middelen gebruiken.

Met name geldt dat voor de 60 procent van de gevangenisbevolking van 215.000 die wegens drugsvergrijpen en smokkel gevangen zit. Tien jaar geleden was 10 procent seropositief. Die situatie kan niet verbeterd zijn, denkt Apinun.

Volgens Apinun, die in 2011 een studie naar de gezondheid van gevangenen heeft gedaan, sterven veel gevangenen, die aan Aids lijden, aan tbc, nadat ze zijn vrijgelaten. In de gevangenis krijgen ze geen behoorlijke behandeling omdat de gevangenisziekenhuizen overbevolkt zijn en er te weinig medisch personeel is. In een van de door Apinun bezochte gevangenissen werkte één verpleegster op 1.500 gevangenen.

– In de Thaise visserij werkt 83 procent van de werkers vrijwillig. Dwangarbeid komt veel minder voor dan algemeen wordt gedacht. Dit blijkt uit een studie van de ILO in samenwerking met de Chulalongkorn universiteit. Het rapport werd  gisteren gepresenteerd.

Van de 596 geïnterviewde vissers uit Myanmar (306), Cambodja (241) en Thailand (49), werkt 17 procent gedwongen. Ze kunnen ook niet weg, omdat ze bedreigd worden.

Andere resultaten: 53 procent blijft minder dan 2 weken op zee, 17 procent tot 6 maanden. Pauzes blijven beperkt tot 5 uur per 24 uur. 26 procent zei niet voldoende rust te krijgen. Het gemiddelde loon bedraagt 6.483 baht per maand. De onderzoekers stuitten op 33 kinderen die jonger waren dan 18 jaar.

De regering zit intussen niet stil. Ze heeft plannen om zeven coördinatiecentra op te zetten ter bescherming van de recrutering en arbeidsomstandigheden van vissers. Ook wordt de regelgeving aangepast, er komen arbeidsinspecties en controles op gezondheid en veiligheid, en er wordt gewerkt aan een gedragscode.

– Het Zuid-Koreaanse bedrijf Korean Water Resources Corp (K-Water) heeft Thaise journalisten rondgeleid langs de werken die het in eigen land heeft uitgevoerd. Het snoepreisje was een reactie op kritiek dat het bedrijf niet in staat is de waterwerken, die ze in Thailand in de wacht heeft gesleept, behoorlijk uit te voeren. Volgens Zuid-Koreaanse milieuactievoerders worden de projecten van K-Water in Zuid-Korea geteisterd door corruptie en milieuproblemen.

Het bedrijf gaat watermanagement projecten werken ter waarde van 163 miljard baht uitvoeren, uit het budget van in totaal 350 miljard baht dat de regering heeft uitgetrokken. Het gaat wateropslaggebieden en een waterweg van 300 kilometer aanleggen. Voorts is het van plan een watermuseum te bouwen.

– Een lid van een zeven man tellende beschermingseenheid van onderwijzend personeel in Chanae (Narathiwat) is gistermiddag bij een bomaanslag gewond geraakt. De eenheid was op dat moment op weg naar haar thuisbasis, nadat ze leraren naar huis had geëscorteerd. De explosie sloeg een gat van 20 cm diep en 30 cm wijd. De muur van een huis werd beschadigd.

– Een senaatscommissie gaat onderzoek doen naar de nieuwbouw van de Hoge Raad. Daarvoor wordt de huidige historische bebouwing gesloopt. Tegen de sloop bestaat veel weerstand van burgergroepen. Een van de gebouwen is een representant van de moderne architectuur ten tijde van veldmaarschalk Plaek Pibulsonggram. Er bestaan ook vanwege de nabijheid van het Grand Palace zorgen over het visuele effect van de nieuwbouw die tweemaal zo hoog wordt.

Het kabinet heeft de Hoge Raad toestemming gegeven af te wijken van het bestemmingsplan dat een maximale hoogte van 16 meter in het Rattanakosin gebied voorschrijft. Overigens is de meeste bebouwing al gesloopt. Mediaberichten suggereren dat het belangrijkste gebouw wellicht gespaard wordt.

– Cambodjaanse kooplui hebben gisteren de Thai-Cambodian Friendship brug bij de grenspost in Aranyaprathet geblokkeerd uit protest tegen de inbeslagname van nagemaakte producten. Volgens hen verkochten ze tweedehands kleding. Na een gesprek met de autoriteiten verspreidden ze zich.

– Premier Yingluck is ’s werelds derde meest bereisde wereldleider, zegt senator Somchai Sawaengkarn. Hij zei dit gisteren tijdens het parlementaire debat over de begroting 2014. Nummer 1 en 2 zijn Barak Obama en de voormalige Amerikaanse president George W Bush. Volgens de senator hebben de 52 buitenlandse reisjes naar 41 landen 300 miljoen baht gekost. Somchai vroeg of ze ook concrete resultaten hebben opgeleverd, die de uitgave rechtvaardigen.

– De Full Moon Party op het eiland Koh Phangan wordt op initiatief van het ministerie van Toerisme en Sport uitgebreid met watersportcompetities. Het feest, dat gekenmerkt wordt door drankgebruik, dansen en drugsgebruik, krijgt daardoor een andere sfeer, zegt minister Somsak Pureesrisak. Het huidige feest is volgens hem niet in overeenstemming met de lokale cultuur. De Full Moon Party trekt maandelijks 6.000 tot 14.000 bezoekers, meest Westerse toeristen.

– Volgens de chauffeur weigerden de remmen dienst en daardoor reed hij in Nakhon Ratchasima door een rood licht. Gevolg: 10 autowrakken, 1 dode en 6 gewonden. De chauffeur had geen alcohol of drugs gebruikt, is uit bloedonderzoek gebleken.

– Het treinverkeer naar het Noorden is gisteren na een onderbreking van acht uur hervat. Zondagavond ontspoorde een trein kort na vertrek uit Chiang Mai in Mae Mo (Lampang). Alle 192 passagiers bleven ongedeerd.

Politiek nieuws

– Er bestaat een kans dat familieleden van parlementsleden zich toch niet mogen kandideren voor de Senaat. Enkele leden van de parlementaire commissie, die zich over de wijzigingsvoorstellen voor de verkiezing van de Senaat buigt, zijn het met die wijziging niet eens. De uitsluiting dient gehandhaafd te blijven.

Degenen die bezwaar maken, zijn bang voor druk van de bevolking en een procedure voor het Constitutionele Hof, aangespannen door oppositiepartij Democraten, wanneer de wijziging wordt doorgevoerd. Uit een peiling blijkt dat de meeste respondenten de status quo willen handhaven.

De behandeling van het 13 artikelen tellende voorstel verloopt overigens uiterst traag. Tot nu toe zijn slechts vier artikelen door het parlement goedgekeurd. Morgen wordt verder gepraat over het controversiële artikel.

Het belangrijkste artikel is al wel aangenomen. Voortaan wordt niet meer de helft van de Senaat benoemd, maar de Senaat wordt in haar geheel gekozen. Het aantal zetels gaat omhoog van 150 naar 200. Nu de belangrijkste buit binnen is, zouden de Pheu Thai-ers in de commissie bereid zijn een compromis te sluiten over de kandidatuur van familieleden.

Economisch nieuws

– De onrust in de drie zuidelijke provincies Yala, Pattani en Narathiwat heeft een harde klap uitgedeeld aan de bestedingen en het heeft het toerisme benadeeld, maar de grootste klap is veroorzaakt door de gedaalde rubberprijzen. Ook de stijgende kosten van levensonderhoud en het eerste-autoprogramma zijn er de oorzaak van dat consumenten de hand op hun knip houden.

Handelaren zeggen dat de verkoop van voertuigen en woningprojecten nog lange tijd onder de maat zullen blijven. Pithan Panich Co, een grote dealer, meldt dat de verkoop van Honda motorfietsen in de vijf zuidelijke provincies (de drie plus Satun en Songkhla) sinds vorig jaar is gedaald. Het verkoopvolume ging met 20 procent omlaag.

Rubber en aanverwante bedrijven vormen naast visserij en oliepalmen de belangrijkste bron van inkomsten voor de bevolking. ‘De meeste rubberplanters zijn kleine boeren. Ze verkopen hun latex voor 60 baht per kilo en dat is de helft van wat ze twee jaar geleden kregen’, zegt Pithan Khophantawee.

Uit cijfers van de zuidelijke tak van de Bank of Thailand blijkt dat de gemiddeld prijs van unsmoked rubber sheet in de eerste helft van dit jaar 80 baht per kilo bedroeg. Vorig jaar was dat gemiddeld 100 baht en in 2011 132. De prijzen piekten in februari 2011 naar 174,44 baht.

De cijfers over verkopen van motorfietsen, personenauto’s en pickup trucks vertonen dezelfde trend, zij het dat het eerste-autoprogramma weer voor een opleving zorgde.

Exporteurs van rubberproducten klagen over dalende inkomsten, omdat kopers met name uit China hun aankopen hebben verminderd. Ze verwachten in de tweede helft van dit jaar geen verbetering.  De garnalenteelt wordt geteisterd door het early mortality syndrome waardoor het aanbod is ingezakt. De vastgoedsector kampt eveneens met lagere investeringen.

– De gefaseerde verhoging van de LPG-prijs zal een grotere rimpeling teweeg brengen dan de verhoging van het toltarief en elektriciteit, omdat ze onmiddellijk de prijs van bereid voedsel beïnvloedt.

Thammarat Kittisirpat, assistent vice-president van de TMB Bank, denkt dat met name de lage inkomens het moeilijker gaan krijgen. ‘Telkens wanneer de kosten van levensonderhoud omhoog gaan, zijn zij kwetsbaarder dan degenen met een hoger inkomen.’ Niet alleen neemt hun besteedbaar inkomen af, maar ze zijn ook nog eens gevangen in een schuldval. Een andere zorg van Thammarat is een hogere olieprijs; die heeft direct invloed op de kosten van levensonderhoud.

De prijs van LPG voor huishoudens en de transportsector is jarenlang gefixeerd op respectievelijk 18,13 en 21,38 baht per kilo. Maar omdat de energieprijzen blijven stijgen, heeft het Energy Policy and Planning Office besloten om de subsidie op LPG geleidelijk te beëindigen en de prijs te laten zweven om de echte kosten zichtbaar te maken. Wanneer die operatie voorbij is, kost LPG 24,82 baht per kilo, waarmee de kosten van de LPG-gasscheidingsfabriek zijn gedekt.

Volgens het Trade and Economic Bureau van het ministerie van Handel heeft de verhoging van de LPG-prijs en het toltarief nauwelijks invloed op de prijzen van goederen. De inflatie, die wordt berekend op basis van de prijs van 450 producten, gaat door de verhoging van de LPG-prijs met 0,03072 procent omhoog en door de verhoging van het toltarief met 0,007 procent. ‘De prijsverhogingen van LPG en tol zijn niets om je zorgen over te maken’, zegt directeur Prayoth Benyasut. Veel zorgelijker is de olieprijs wanneer de VS Syrië aanvalt. Die gaat dan omhoog, waardoor de prijzen van producten stijgen.

www.dickvanderlugt.nl – Bron: Bangkok Post

8 reacties op “Nieuws uit Thailand – 3 september 2013”

 1. egon wout zegt op

  Het politieke nieuws bevat 1 item wat ik als positief opvat; alle senatoren gaan gekozen worden en vermoedelijk worden familieleden uitgesloten van de verkiezingen.

 2. jm zegt op

  Ergelijk zoals die man zich gedraagt en gewoon de wet met zijn voeten treedt . Nu komt dat hier vaak voor dat wanneer men macht of heel veel geld heeft men kan doen en laten wat men wil. Ik vraag me toch af wanneer hij terugkomt van Singapore wat er gebeurt op het vliegveld wordt hij gearesteerd of zegt de rechterlijke macht met een boos vingertje (en de zakken goed gevuld) huis arrest. Begrijp uberhaupt niet dat een moordenaar zomaar even het land uit mag om te gaan recreeren in Singapore. Deze man ligt geen minuut wakker van wat hij deze politieman en zijn familie heeft aangedaan door en door verwend en waarschijnlijk gewend ook altijd zijn zin te krijgen. Zo zie je maar weer hoe doorspekt het hier is van de corruptie en dat de” men in de street” hieronder lijdt . Ze zouden voor de grap eens een voorbeeld moeten stellen en hem arresteren op het vliegveld.
  Ik heb het hier over dat stuk tuig van Red Bull maar dat had u wel begrepen.

  • Dick van der Lugt zegt op

   @ jm Volgens het hoofd van het Bureau Sukhumvit wordt het aan te vragen arrestatiebevel naar alle immigratiekantoren gestuurd, zodat Vorayudh kan worden aangehouden zodra hij het land binnenkomt. Het is de advocaat wel gelukt de snelheidsovertreding van tafel te krijgen, maar op de overige twee aanklachten staat een verjaringstermijn van 10 jaar. Indien hij zijn straf wil ontlopen, moet hij dus zo lang in een buitenland blijven dat geen uitleveringsverdrag met Thailand heeft of hij moet er onderduiken. Maar misschien worden in Thailand nog slimmigheidjes bedacht om deze elitejongen uit de bak te houden.

   • jm zegt op

    Dank je wel voor je toelichting maar naar ik begrijp zijn Thailand en Singapore beide zgn Asean landen wat officieel in 2014 of 2015 in werking wordt gesteld dus uitleverings verdragen zijn van toepassing als er vrij verkeer van goederen en personen is . Ach ja hij zal wel geen dag de gevangenis ingaan dat geloof ik graag. Toch vraag ik mij af hoe hij het land is uitgekomen en wat zijn directe familie, vader moeder broers en zusters, toch zogenaamde high society mensen hier in betrokken zijn, een vuil spelletje spelen gaat toch tot zo ver maar je geweten moet toch op een bepaald moment gaan knagen. Maar ja de hele familie zal wel geen ruggegraat hebben ze teren mooi op vaders of grootvaders uitvinding.
    Weer een minpuntje voor Thailand waar als je geld hebt alles door de beugel kan.
    mvg

 3. teun zegt op

  Hoe kan iemand niet worden aangepakt voor snelheidsovertreding (in de stad toch maximum van ca 60 kmu) maar wel voor roekeloos rijden met een dode tot gevolg. Dat ontgaat mij volledig. Maar goed. een boete voor snelheidsovertreding is hier qua boete slechts een “fooi”. Zeker als je Redbull erfgenaam bent.

  Ik ben echter bang, dat nu OM niet in staat blijkt te zijn dit aannemelijk te maken, zal het voor een beetje advocaat eenvoudiig zijn om – nu te hard rijden van tafel is – roekeloos rijgedrag ook ter discussie te stellen.

  Er zal worden geredeneerd, dat het slachtoffer “onvericht reed” /plots van rijrichting veranderde etc. Nou was ons Redbull-knaapje ook bezopen. Dat zal echter ook wel niet bewezen kunnen worden “want hij had thuisgekomen een stevige borrel voor de schrik genomen”.

  Als blijkt, dat zelfs een agent zonder verdere konsekwenties kan worden doodgereden dan is het hek echt van de dam.

  Tot slot. Redbull-knaapje getuigt van weinig inzicht en verantwoordelijkheid nu hij herhaaldelijk zich weet te onttrekken aan het onderzoek. Ook zijn familie heeft weinig verantwoordelijkheidsgevoel. En het OM? Weinig doortatstend! Waarom?

  • Dick van der Lugt zegt op

   @ Teun De verjaringstermijn voor de snelheidsovertreding liep op 2 september af. Voor zover ik heb begrepen, was het met name de politie die de zaak heeft getraineerd en niet te vergeten de advocaat die met getuigen op de proppen kwam. Het OM kan niets anders doen dan de snelheidsovertreding te laten vallen. Rijden onder invloed verviel al eerder; kon niet bewezen worden. Deze zaak lijkt me een typisch voorbeeld van klassejustitie.

 4. Mathias zegt op

  Sorry…..Red Bull erfgenaam? De sukkel moet zich schamen hoe die de merknaam van zijn vader zo te grabbel gooit. Alhoewel, die Oostenrijker heeft Red Bull via de perfecte marketing strategie groot gemaakt, daar waren zij niet slim genoeg voor. Zo zie je maar hoe je toch miljardair kan worden zonder slim te zijn en verantwoordelijkheidsgevoel. Maar wisten we niet allemaal dat dit met een sisser zou aflopen in dit op dat gebied zieke land?

  • teun zegt op

   Mathias,

   Hoor ik daar een kleine frustratie? Het gebeurt toch wel vaker dat de 1 een briljante formule heeft (in dit geval voor een drankje) en een ander inhuurt om de drank in de markt te zetten.

   De thaise familie is/was wel zo slim om te voorkomen, dat de Oostenrijker er met de formule vandoor ging.

   Het gaat hier om de integriteit/kunde van het OM etc. En om het inderdaad wat bedenkelijke karakter van Redbull-knaapje.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website