Protest tegen aanhouding en verhoor van tadika onderwijzeres.

De hulp van Indonesië wordt ingeroepen bij de vredesgesprekken tussen Thailand en rebellengroep BRN. De Thaise delegatieleider Paradorn Pattanatabut, secretaris-generaal van de National Security Council, heeft een vertegenwoordiger naar Djakarta gestuurd om het idee te bespreken.

De gesprekken vinden al plaats onder het toeziend oog van Maleisië; uitbreiding met Indonesië is gewenst omdat zuidelijke opstandelingen vermoedelijk in dat land worden getraind.

Maandag vindt het tweede vredesgesprek in Kuala Lumpur plaats. Het aantal onderhandelaars aan beide zijden wordt uitgebreid van vijf naar negen. De Thaise delegatie krijgt versterking van ambtenaren van Justitie. Leden van de Wadah-groep, die vice-minister-president Chalerm Yubamrung (verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid in het Zuiden) adviseren, maken er geen deel van uit.

Thailand en de Barisan Revolusi Nasional (BRN) bereikten in februari een principe-akkoord. Vorige maand vond het eerste gesprek plaats. Volgens Paradorn verzetten andere rebellengroepen zich niet tegen de vredesgesprekken, maar willen ze juist dat hun lokale vertegenwoordigers eraan deelnemen.

– Zo’n driehonderd tadika (kindergarten) onderwijzeressen en jongeren hebben gisteren bij de Yala Central moskee gedemonstreerd. Ze eisten de vrijlating van Fatimoh Sohman. De 23-jarige tadika-onderwijzeres is voor verhoor aangehouden omdat met haar mobieltje op 22 januari een bom in Khok Po (Pattani) tot ontploffing is gebracht. Ook haar broer is voor verhoor aangehouden. De demonstranten wilden een petitie aan het Internal Security Operations Command in Pattani aanbieden, maar ze trokken zich terug toen de lokale bevolking hen confronteerde met borden waarop stond ‘No violence’.

In Narathiwat is gisteren een 28-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van de beroving van een echtpaar op 1 april in Rueso. Tien mannen zetten toen een nep checkpoint op en hielden het echtpaar aan. De pickup werd vier dagen later in tambom Reang teruggevonden. De man ontkent elke betrokkenheid.

– De veroordeling van James McCormick in Londen krijgt een staartje in Thailand. De National Anti-Corruption Commission (NACC) overweegt aangifte te doen tegen de Thaise diensten die van zijn bedrijf Comstrac Co via Thaise agentschappen een GT200 of Alpha 6 bomdetector hebben gekocht. Detectoren waarvan al lang vaststaat dat ze niet beter werken dan een wichelroede.

McCormick heeft kans gezien het apparaat aan tal van landen te verkopen, waaronder Pakistan, Libanon, Mexico en Thailand. Hij verdiende er naar schatting 50 miljoen pond mee. Het bedrijf zou in Irak steekpenningen hebben betaald, waarvoor een hoge ambtenaar terecht staat.

Aannemelijk is dat ook in Thailand steekpenningen zijn betaald en daar probeert de NACC met alle macht achter te komen. Door 13 diensten zijn 1.358 bomdetectoren ter waarde van 1,137 miljard baht aangeschaft.

– Het protest van de plattelandsartsen tegen het nieuwe P4P-beloningssysteem (pay for performance) gaat een nieuwe fase in, want de Rural Doctors Society (RDS) beschuldigt de minister van Volksgezondheid Pradit Sinthawanarong nu van corruptie. De minister zou het systeem hebben ingevoerd om particuliere ziekenhuizen zakelijk te bevoordelen.

De RDS redeneert als volgt: Door het nieuwe systeem verlaten artsen de openbare volksgezondheidszorg, waardoor particuliere ziekenhuizen een ruimere keus hebben om medisch personeel te selecteren. [Je moet er maar opkomen.]

De RDS doet ook onderzoek naar de verstrekking van bloedglucose meters aan dorpsgezondheidsvrijwilligers. De leverancier van de 80.000 meters heeft een monopoliepositie omdat hij ook de strips levert die nodig zijn. De RDS zal de resultaten van haar onderzoek aan de National Anti-Corruption Commission overdragen.

De vakbond van de Government Pharmaceutical Organisation (GPO) heeft zich aangesloten bij het protest van de plattelandsartsen. De vakbond is boos op de minister vanwege diens opmerkingen over vermeende corruptie bij de bouw van de vaccinfabriek van de GPO in Saraburi. ‘Pradit’s indiscretie heeft de reputatie van de GPO geruïneerd. Hij had op de resultaten van het onderzoek moeten wachten alvorens commentaar te leveren.’

Het Department of Special Investigation (de Thaise FBI) doet momenteel onderzoek naar de bouw. De RDS zegt dat het onderzoek tot doel heeft de GPO in diskrediet te brengen, zodat particuliere farmaceutische bedrijven de medicijnmarkt kunnen overnemen.

Intussen is de minister zich van geen kwaad bewust. ‘Ons volksgezondheidsbeleid is transparant. Het P4P-systeem is een eerlijke oplossing voor medische professionals. Het verhoogt de efficiëntie door het personeel te stimuleren zo goed mogelijk te werken.’

– Voor de derde dag hebben roodhemden gisteren gedemonstreerd voor het Constitutionele Hof. Ze eisen het vertrek van de negen rechters omdat ze zich mengen in het wetgevend proces. De demonstranten gaan vandaag naar het Budget Bureau met het verzoek de wedde van de rechters te bevriezen. Verder verzamelen ze handtekeningen voor een verzoekschrift aan de National Anti-Corruption Commission, waarin wordt gevraagd de rechters af te zetten. De politie heeft 150 agenten ingezet om de orde te bewaren.

– Vuurpijlen, en dat zijn niet van die kleintjes – ze heten bang fai – en dat geldt ook voor lampionnen kunnen de luchtvaart hinderen en zelfs in gevaar brengen. Onlangs bereikte een vuurpijl in Udon Thani een hoogte van 3.600 meter en dat vlakbij een vliegveld. In Ubon Ratchatani haalde een vuurpijl 2.700 meter, ook bij een vliegveld.

Levensgevaarlijk en verboden, want vuurpijlen mogen niet binnen een straal van 8 kilometer om een luchthaven gelanceerd worden en ze mogen niet hoger komen dan 1.500 meter. Op overtreding, waarschuwt het ministerie van Transport, staat levenslang of de doodstraf. Voor lampionnen geldt een straal van 6 kilometer en een verbod ze 21 uur op te laten. Lokale autoriteiten dienen drie dagen tevoren de luchthaven te informeren dat vuurpijlen afgeschoten gaan worden of lampionnen de lucht worden ingestuurd.

– Een legerofficier die anoniem wenst te blijven [de lafaard] ziet niets verkeerds in het slaan en trappen van recruten om ze in het gareel te krijgen. ‘Het is onmogelijk om zachtjes tegen hen te spreken en hen te behandelen als zoon. Dit is een militair kamp. We bereiden soldaten voor op dodelijke situaties.’

De officier zegt dit naar aanleiding van de video’s van mishandelingen die onlangs zijn opgedoken en de oproep van legerevelhebber Prayuth Chan-ocha een eind te maken aan deze ontgroeningspraktijken. Niettemin zegt de man dat de trainers in de videoclip te lang doorgingen met trappen.

– De afdeling Criminal Division for Holders of Political Positions van de Hoge Raad maakt een begin met de zaak over leningen van in totaal 9,9 miljard baht, afgesloten bij de staatsbank Krung Thai. Die leningen werden verleend aan iemand die als wanbetaler stond geregistreerd. Betrokkenen, in totaal 27 personen waaronder oud-premier Thaksin en de KTB-president, worden beschuldigd van malfeasance, corruptie en overtreding van financiële wetgeving.

– In een rubberplantage in Kalasin is een menselijk skelet gevonden dat zou kunnen dateren uit de IJzertijd. Bij het skelet werd aardewerk gevonden dat tot die tijd teruggaat, zegt het Fine Arts Department. Er zijn ook sieraden gevonden. Mogelijk liggen er in de plantage meer skeletten uit die tijd.

Politiek nieuws

– De regel dat echtgenotes, ouders of kinderen van parlementsleden en ministers niet zitting mogen nemen in de Senaat, kan vervallen, zegt de parlementscommissie die zich buigt over het voorstel artikel 115 van de grondwet te wijzigen. De regel werd in 1997 in de grondwet opgenomen. Volgens critici wordt het principe van ‘checks and balances’ geweld aangedaan, wanneer de regel vervalt.

Het parlement keurde al in eerste termijn voorstellen goed om 4 grondwetsartikelen te wijzigen. Wanneer het in augustus terugkomt van reces, wordt de behandeling voortgezet.

– Er wordt weer fors gebakkeleid door politici, alhoewel het parlement met reces is. 128 Democratische parlementsleden hebben de voorzitter van de Senaat gevraagd Somsak Kiatsuranont, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, zijn status van parlementslid te laten ontnemen. Somsak zou tijdens een stemming over de voorstellen tot wijziging van de grondwet een procedurefout hebben gemaakt.

Nadat de handtekeningen zijn gecontroleerd stuurt de senaatsvoorzitter het verzoek door naar de National Anti-Corruption Commission. En die stuurt het, indien goedgekeurd, terug naar de Senaat zodat een afzettingsprocedure kan beginnen. [Hebben Thaise polici niets beters te doen dan elkaar voortdurend dwars te zitten?]

Economisch nieuws

– Wie het telefoonnumer 1188 van de Gouden Gids draait, belandt in de gevangenis. Beter gezegd: de dame aan de andere kant van de lijn kan een vrouwelijke gedetineerde zijn. Ze zit in het callcentre van Teleinfo Media, gevestigd in het Correctional Institution for Drug Addicts in Pathum Thani.

Teleinfo is het eerste particuliere bedrijf, dat gebruik maakt van gedetineerden. Het project heeft tot doel banen voor gedetineerden te creëren. Dat gebeurt in het kader van het Corporate Social Responsibility beleid. De medewerksters kunnen nadat hun tijd erop zit, naar een permanente baan solliciteren.

Het bedrijf betaalt een maandsalaris van 10.000 baht, waarvan de helft naar de gedetineerde gaat, 35 procent naar de gevangenis en 15 procent naar de gevangenbewaarders. In totaal werken 600 personen bij het informatie- en reserveringsnummer. [Hoeveel gedetineerden in het callcentre werken, vermeldt het bericht niet.]

– Het Industrial Works Department doet een beroep op het bedrijfsleven om de hoeveelheid afval dat naar stortplaatsen wordt afgevoerd, te verminderen. De trend gaat weliswaar de goede kant op, maar de dienst is nog niet tevreden.

Tussen 2006 en 2009 ging jaarlijks 7 tot 10 procent van het industrieel afval naar stortplaatsen, in 2010 en 2011 5 procent, maar vorig jaar werd altijd nog meer dan 1 miljoen ton gestort. De dienst heeft als target 200.000 tot 500.000 ton per jaar.

De dienst heeft een project opgezet om fabrieken te stimuleren de hoeveelheid afval te reduceren dan wel afval te hergebruiken. Vorig jaar ontvingen 28 van de 54 aan het project deelnemende bedrijven een onderscheiding omdat ze niets naar stortplaatsen afvoerden. Het betrof voornamelijk papier- en keramiekfabrieken. Veel fabrieken in de papier, ethanol en suiker industrieën gebruiken hun afval als energiebron; sommige hebben energiecentrales gebouwd om elektriciteit op te wekken.

Thailand produceert 40 miljoen ton industrieel afval per jaar, waarvan 20 miljoen ton bestaat uit schroot, papier en hout dat gekocht en verkocht wordt in de markt. Phongtheb Jaruampornparn, secretaris-generaal van de IWD, zegt niet te kunnen ontkennen dat veel afvalbedrijven het afval illegaal dumpen, vooral in provincies als Samut Prakan, Rayong, Chachoengsao, Prachin Buri en Chon Buri.

– Chinatown krijgt begin volgende jaar een nieuw ziekenhuis met 59 bedden. Bangkok Dusit Medical Services Plc (BGH), gaat twee oude gebouwen aan Yaowarat soi 5 renoveren. Thailand’s grootste ziekenhuisgroep gokt op vermogende etnische Chinezen en Indiërs en voorziet een veelbelovende exploitatie gegeven de relatief hoge koopkracht van Chinezen. Het ziekenhuisje fungeert tevens als proef voordat de groep haar vleugels uitslaat naar China.

– Thaise bedrijven zijn moeilijk warm te krijgen voor fusies en acquisities (M&A’s) als springplank naar groei. Dit blijkt uit het Grand Thornton International Business Report. Wereldwijd is bijna 28 procent van bedrijven de komende drie jaar op zoek naar uitbreiding, hetzij in eigen land, hetzij in het buitenland, maar in Thailand is dat slechts 11 procent – ook ver onder het gemiddelde van 23 procent van de Aseanlanden. Van de 44 onderzochte landen staan alleen Estland, Taiwan en Japan onder Thailand.

Verder blijkt uit het onderzoek dat slechts 3 procent van de Thaise bedrijfsleiders verwacht hun bedrijf de komende drie jaar te verkopen. Alleen Litouwen scoort lager. Het gemiddelde voor Asean ligt op 9 procent en bij alle bedrijven op 8 procent.

Directeur Ian Pascoe van Grant Thornton Thailand zegt dat M&A’s een goede strategie zijn voor groei en schaalvergroting. Hij vindt het gezien de sterke economische groei in Thailand, Asean en Azië zorgelijk dat zo weinig Thaise bedrijven M&A’s overwegen als een optie voor strategische groei.

Veel bedrijven, zegt hij beschikken over enorme kasreserves die weinig of geen rendement opleveren. Bedrijfseigenaren zouden er goed aan over de grenzen te kijken, met name naar opkomende markten, om op zoek te gaan naar groeimogelijkheden.

www.dickvanderlugt.nl – Bron: Bangkok Post

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website