De krant komt er vandaag nog een keer op terug: de voorgenomen verhuizing van minibusjes van Victory Monument naar een terrein bij ARL-station Makkasan. Gouverneur Prapas Chongsanguan van de State Railway of Thailand (SRT) verzet zich tegen het voornemen van het militair gezag.

Wanneer het landje wordt afgestaan, komt de SRT in de problemen bij de aflossing van een schuld van 100 miljard baht bij het ministerie van Financiën, zegt hij. De SRT wil het terrein van 497 rai samen met een perceel bij het Mae Nam station (277 rai) aan het ministerie leasen om van de schuldenlast verlost te zijn. De lease heeft een looptijd van 90 jaar.

Het is de bedoeling dat het terrein bij Makkasan ontwikkeld wordt tot een entertainment complex; de onderhoudsafdeling van de SRT zou dan verhuizen naar Kaeng Khoi in Saraburi. Volgens de meest recente taxatie heeft het terrein een waarde van 400 miljard baht. De Chulalongkorn universiteit is al ingehuurd om een haalbaarheidsstudie te doen en de SRT heeft ook al gesprekken over de deal gevoerd met Financiën, maar die zijn gestaakt toen het parlement werd ontbonden.

Van de schuld van 100 miljard baht bestaat 40 miljard uit schulden die gemaakt zijn om gratis treinvervoer op enkele routes te financieren, een beleidsmaatregel van de regering Abhisit, voortgezet door de regering Yingluck.

Het militair gezag wil de minibusjes weg hebben van Victory Monument en omliggende straten vanwege de chaotische verkeerssituatie.

– Nog meer Spoorwegen. De SRT zal zich met hand en tand verzetten tegen pogingen van de gemeente Bangkok om het beheer van de Chatuchak weekendmarkt terug te krijgen. Naar verluidt zou de gemeente het militair gezag hierom willen vragen.

Het beheer van het melkkoetje ging twee jaar geleden over naar de SRT (die eigenaar van de grond is), toen de SRT weigerde de lease van de 68 rai te verlengen. De SRT meende meer geld uit de markt te kunnen halen dan de gemeente.

Volgens SRT-gouverneur Prapas Chongsanguan is 80 procent van de 8.480 marktkooplui gelukkig met de verbeterde faciliteiten. Ze hebben betere toiletten gekregen, betere verlichting en verbeterde bewaking. De meeste kooplui hebben hun contract verlengd tot 2019. Maar 1.189 hebben dat niet gedaan en 618 zijn verwikkeld in een juridische procedure met de SRT.

Volgens sommige kooplui wordt de markt gerund door roodhemdbewakers, die hen afpersen. De gouverneur noemt die beschuldigingen ongegrond. Volgens de gemeente is een groep kooplui die zich ‘The Chatuchak Weekend Market Vendors Cooperative’ noemt, ongelukkig met de hoge huren. Ze moeten nu 3.562 baht ophoesten tegen 300 à 600 baht toen de gemeente de markt beheerde. De groep zou ook onregelmatigheden geconstateerd hebben.

– Coupleider Prayuth Chan-ocha heeft een stokje gestoken voor het voorgenomen aftreden van luchtmachtcommandant Prajin Juntong als voorzitter van de raad van bestuur van Thai Airways International (THAI). Prajin had gisteren zijn voorzittershamer willen inleveren om een signaal af te geven aan RvB-leden van andere overheidsbedrijven die door de vorige regering zijn benoemd, om zijn voorbeeld te volgen.

Prayuth heeft volgens een bron Prajin opdracht gegeven op zijn post te blijven, omdat hij nodig is de herstructeringsplannen van de junta uit te voeren. De junta heeft al besloten een streep te halen door de gratis vliegtickets voor bestuursleden en hun familie en er zal nog het nodige moeten gebeuren om de verliezen van het bedrijf terug te dringen.

Prajin’s voorbeeld heeft al wel effect gehad. De bestuursvoorzitter van de MRTA (ondergrondse metro) en van het landelijk elektriciteitsbedrijf Egat hebben deze week hun lier aan de wilgen gehangen.

– De junta lijkt de misstanden in het openbaar vervoer voortvarend te gaan aanpakken. Topprioriteit is het vaststellen van referentieprijzen voor de motortaxitarieven, de bestrijding van prijsopdrijving en het elimineren van de invloed van bendes die chauffeurs afpersen.

Gisteren inspecteerde Apirat Kongsompong, door de junta belast met schoonschip maken bij het openbaar vervoer, de rij wachtende motortaxibestuurders bij metrostation Rama IX en Central Plaza Grand Rama IX (foto homepagina). Volgens hem zijn dertig bendes actief in Bangkok. Voormalige en huidige ambtenaren zouden daarbij betrokken zijn.

Apirat kondigde de vorming van een commissie aan, die onderzoek gaat doen naar betrokkenheid van politie, leger en het Land Transport Department. De eisen voor registratie van motortaxi diensten worden verscherpt. Bangkok telt 4.500 geregistreerde operators, 700 hebben een aanvraag ingediend en 500 zijn illegaal.

– Een anti-regerings PDRC-bewaker is woensdagavond aangehouden wegens mishandeling van een leerlingpiloot op 9 mei. De man werd aangevallen toen hij op de tolweg Din Daeng-Don Mueang een piloon wilde weghalen om zijn bestemming te bereiken. De PDRC had de weg voor het PBS televisiestation geblokkeerd.

– De verdachten zijn bekend, arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd, nu nog de arrestaties van de drie mannen die vorige week een granaataanval pleegden op de Rama IX-kruising. Een vierde verdachte is al gearresteerd.

– De provincie Chiang Rai is gisterochtend ‘opgeschrikt’ door enkele lichte aardbevingen met een kracht van 2,4 tot 2,6 op de schaal van Richter. Opgeschrikt tussen aanhalingstekens want de meeste bewoners merkten ze niet eens op. Schade is niet gemeld.

– Aan de drugshandel vanuit gevangenissen moet binnen een maand een einde komen. Autoriteiten die dit niet lukt, worden ‘met de gevolgen geconfronteerd’, zegt Charnchao Chaiyanukit, permanent adjunct-secretaris van het ministerie van Justitie.

Charnchao kondigde gisteren aan dat tweehonderd drugscriminelen naar de EBI Khao Bin in Ratchaburi worden overgeplaatst. Het Correction Department is gevraagd een lijst van gevangenbewaarders samen te stellen, die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de drugshandel, en tegen hen actie te ondernemen. Zie verder het bericht over Amlo in Nieuws uit Thailand van gisteren.

– Het militair gezag heeft westerse handelsvertegenwoordigers verzekerd dat het het vertrouwen van investeerders gaat herstellen en een klimaat zal scheppen dat bevorderlijk is voor de handel. Coupleider Prayuth Chan-ocha gaf die verzekering gisteren tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de buitenlandse Kamers van Koophandel.

‘We erkennen dat Thailand niet in isolatie kan bestaan. We moeten nog steeds onze internationale relaties op basis van wederzijds vertrouwen en gelijke belangen verbeteren. We vragen u vertrouwen in Thailand te hebben.’

– De Japanse ambassadeur sprak gisteren met de permanent secretaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij bevestigde dat Japan met Thailand blijft samenwerken dankzij de langdurige banden tussen beide landen en wederzijdse belangen.

Het was de eerste keer dat de twee elkaar spraken na de coup van 22 mei. Japan is Thailand’s grootste buitenlandse investeerder. Toeristen uit dat land zijn de derde grootste groep bezoekers uit het buitenland.

– Vandaag is World Refugee Day en ter gelegenheid daarvan werd gisteren een seminar gehouden, gewijd aan de vluchtelingensituatie in de wereld. Wereldwijd zijn er 15,4 miljoen vluchtelingen, aldus cijfers van de VN Hoge Commisaris voor de Vluchtelingen, en daarvan staan 82.000 geregistreerd in Thailand. Sinds juni vorig jaar heeft Thailand aan 13.000 asielzoekers onderdak verleend, meest Rohingya vluchtelingen die de etnische onrust in Rakhine (Myanmar) zijn ontvlucht.

Niran Pitakwatchara van de National Human Rights Commission (NHRC) zegt dat vluchtelingen lijden onder misbruik door lokale autoriteiten vanwege verouderde opvattingen van de politie en vluchtelingenwetten, die grenskwesties als veiligheidszaken beschouwen in plaats van mensenrechtenzaken. Wanneer de autoriteiten vluchtelingen blijven zien als bedreiging voor de veiligheid, zullen mensenrechtenschendingen voortduren, aldus Niran.

De NHRC stelt de regering voor om de Immigration Act van 1979 te wijzigen en vluchtelingen toe te staan een jaar te blijven en verschoond te blijven van arrestatie totdat over hun asielaanvraag is beslist.

Thailand is geen ondertekenaar van de VN Refugee Convention van 1951, wat er volgens Niran toe heeft geleid dat vluchtelingen worden behandeld als illegale migranten en gearresteerd worden.

Aanvulling op de posting Exodus naar Cambodja neemt af

– Het ministerie van Justitie en het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) verwachten dat Thailand geschrapt wordt van de Tier 2 lijst van het jaarlijkse Trafficking in Persons rapport van het Amerikaanse Labour Department. Ze zijn hoopvol omdat vorderingen worden gemaakt bij de bestrijding van mensenhandel.

Charnchao Chaiyanukil, waarnemend permanent secretaris van het ministerie van Justitie, wijst op het beleid van de junta ten aanzien van vrouwen, kinderen en buitenlandse arbeid. Tegen degenen die bij mensenhandel betrokken zijn, zijn strenge straffen in het vooruitzicht gesteld. En de NCPO gaat ook de sector beter reguleren om te voorkomen dat buitenlandse werknemers worden uitgebuit. Vorig jaar zijn 627 nieuwe zaken op het gebied van mensenhandel aangebracht; 225 daarbij betrokken personen zijn berecht. Velen kregen een straf van meer dan twee jaar.

Vandaag wordt het lang verwachte rapport vrijgegeven.

Economisch nieuws

– Rijstboeren moeten er maar aan wennen. De maatregelen die worden genomen om hen te helpen, bestaan uit indirecte hulp. Geen contante betalingen meer, zoals in het hypotheeksysteem voor rijst (regering Yingluck) of in het prijsgarantiesysteem (regering Abhisit), maar verlaging van de productiekosten. Daarover zijn NCPO en vertegenwoordigers van rijstmolenaars, boeren, exporteurs en overheidsdiensten het woensdag eens geworden.

Verkopers van kunstmest, insecticide, rijstzaden, oogstmachines en landeigenaren die land verhuren, gaan hun prijzen verlagen en de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives biedt speciale lagerenteleningen aan. Ze hebben tevens beloofd aanvullende maatregelen te nemen met als doel de paddy prijzen te verhogen. De maatregelen worden in het rijstseizoen 2014-2015 van kracht. Naar verwachting verminderen de productiekosten met 432 baht per rai en wanneer de lagerentelening wordt meegerekend met 582 baht per rai.

Wichien Phuanglamjiak, president van de Thai Agriculturist Association, noemt het voornemen van de junta om de paddyprijs op 8.500 tot 9.000 baht per ton te stabiliseren acceptabel. Maar hij dringt er wel op aan onderscheid te maken tussen boeren in geïrrigeerde en niet-geïrrigeerde gebieden. Die laatsten hebben doorgaans hogere productiekosten: gemiddeld 6.500 tot 7.000 baht per rai.

Rawee Rungruang, leider van een boerennetwerk, vindt de maatregelen ook acceptabel gezien de krappe ruimte die de begroting biedt. Hij vraagt de junta boeren dezelfde korting op diesel te geven als gebeurt in de visserij.

– De policy rate, het tarief waarop banken hun rentetarieven baseren, blijft ongewijzigd op 2 procent. Dit heeft het Monetary Policy Committee (MPC) van de centrale bank woensdag besloten. De MPC verwacht dat de economie in de tweede helft van het jaar aantrekt, nadat ze in de eerste twee kwartalen met 0,5 procent kromp.

De prognose is gebaseerd op de verwachting dat het begrotingsbeleid normaal functioneert, economische management mechanismen normaliseren en het vertrouwen van de particuliere sector terugkeert. De groei in de tweede helft van het jaar zal daardoor uitkomen op 3,4 à 3,5 procent.

Voor het hele jaar rekent de centrale bank op 1,5 procent, bijna de helft van de prognose in maart die 2,7 procent bedroeg. Het Fiscal Policy Office is optimistischer. Die schat de groei dit jaar op 2,6 tot 3 procent.

– Touroperators dringen er bij de junta op aan Chinese toeristen geen visumvrijstelling te verlenen. Weliswaar zou daardoor het aantal bezoekers uit China kunnen toenemen, maar ze zouden dan ook het immigratieproces overslaan. [?] De touroperators vinden verlaging van het visumtarief wel acceptabel.

Stimulering van het toerisme uit China was een wens van de vorige regering Yingluck. Ze hoopte zo in 2014 de target van 2 biljoen aan inkomsten uit het toerisme te halen en in 2015 2,2 biljoen baht.

Uit een onderzoek van de Tourism Authority of Thailand is echter gebleken dat Chinese toeristen voornamelijk uit de lagere inkomensgroepen komen . De groei van het aantal Chinese toeristen heeft verder een negatief gevolg voor andere markten: Engeland, Frankrijk en Duitsland. Bovendien bieden de belangrijkste concurrenten van Thailand, zoals Zuid-Korea, Japan en de Aseanlanden geen gratis visa. Voorts is de capaciteit van veel Thaise luchthavens, met name in toeristische bestemmingen, niet toereikend om vluchten uit China, die bij voorkeur ’s nachts landen, te verwerken.

De TAT-studie acht de mogelijkheid van gratis visa in de toekomst wel mogelijk indien de midden en hogere inkomensgroepen op vakantie naar Thailand komen.Volgens de TAT is China een belangrijke markt voor het Thais toerisme. Wanneer Thailand het toerisme nieuw leven in wil blazen, moet het beginnen met grote toeristenmarkten zoals China.

– De investeringen voor de infrastructurele plannen van 2,4 biljoen baht zullen in het eerste jaar naar verwachting 100 miljard baht bedragen. Dat rekensommetje heeft de strategiecommissie transport van de NCPO gemaakt. De werkzaamheden worden over zeven jaar uitgespreid, van 2015 tot 2022.

De meeste spoorwegprojecten worden gefinancierd uit de lopende begroting en leningen, de meeste wegenprojecten uit de begroting en middels publiek-privaat partnerschap.

De huidige plannen zijn gebaseerd op de plannen van de regering Yingluck, die er 2 biljoen baht voor wilde lenen. De aanleg van vier hogesnelheidslijnen ter waarde van 780 miljard baht is geschrapt en toegevoegd zijn projecten op het gebied van luchtvaart, snelwegen die Bangkok met nabuursteden verbinden en baggerwerkzaamheden, totaal ter waarde van 1 biljoen baht.

De projecten die als eerste aan de beurt kunnen komen, zijn vierbaans wegen, dubbelspoor en drie metrolijnen: de Orange Line (Thailand Cultural Centre-Min Buri), Pink Line (Kaerai-Min Buri) en Yellow Line (Lat Phrao-Samut Prakan).

Nipon Poapongsakorn, econoom bij het Thailand Development Research Institute, vraagt zich af of de Spoorwegen [die geen al te beste naam hebben] wel in staat zijn deze projecten efficiënt uit de voeren. Het zou beter zijn het spoorwegnet te privatiseren. Aan alle projecten dienen volgens hem haalbaarheidsstudies en hoorzittingen vooraf te gaan en onteigeningsprocedures dienen eerlijk te verlopen.

www.dickvanderlugt.nl – Bron: Bangkok Post

Meer nieuws in:

Exodus naar Cambodja neemt af

1 reactie op “Nieuws uit Thailand – 20 juni 2014”

 1. LOUISE zegt op

  Hallo Dick,

  Is er ook maar iemand geweest die geopperd heeft dat men ook eens moet denken aan de vrachten water die straks weer door pijpen moeten met een doorsnee van een rietje??
  M.a.w. dat als er een pindaschillethe dwars ligt, de pijpen verstopt raken en de de boel weer overstroomt, zodat wederom tig huishoudens weer in het water moeten leven.

  Of dat men eerst maar een alle puinhopen uit het water overal moet scheppen?

  Misschien komen ze nog een tempel tegen uit het jaar 1.

  LOUISE


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website