Nieuws uit Thailand – 13 september 2013

Door Redactie
Geplaatst in Nieuws uit Thailand
Tags: , ,
13 september 2013

De 370.000 rooms-katholieken in Thailand hebben iets om naar uit te kijken, want paus Franciscus komt naar Thailand. Dat danken ze aan premier Yingluck, die de heilige vader gisteren tijdens haar bezoek aan hem uitnodigde. Een datum voor het bezoek is nog niet vastgesteld.

Yinglucks bezoek aan het Vaticaan was het eerste van een Thaise premier sinds 1955 toen veldmaarschalk Plaek Plaek Pibulsonggram de paus bezocht. De banden tussen Thailand en het Vaticaan zijn echter veel ouder en gaan terug tot 390 jaar geleden toen Ayutthaya de hoofdstad van Siam was.

De paus prees Thailand vanwege ’s lands ongehinderde religieuze vrijheid. Yingluck op haar beurt prees de katholieken in Thailand, die volgens haar een belangrijke rol spelen in de economie en hebben bijgedragen tot de vooruitgang van de maatschappij. Yingluck en Franciscus spraken ook over het armoedevraagstuk en hun beider verlangen naar betere levensstandaarden. Ze zullen pogingen steunen om de toegang tot de volksgezondheid te vergroten en vrede te handhaven door middel van interreligieuze dialoog.

Voorafgaand aan haar bezoek aan de paus had Yingluck een gesprek met de Italiaanse premier, ze was getuige van de ondertekening van een aantal Memorandums of Understanding en ze hield een speech op een seminar over commerciële en investeringsmogelijkheden voor het Italiaanse MKB.

– De vijf eisen die verzetsgroep Barisan Revolusi Nasional (BRN) aan voortgang van de vredesgesprekken met Thailand stelt, zijn nog volop in discussie. Het bericht dat Thailand akkoord is gegaan met vier van de vijf eisen is niet juist, zegt de Thaise delegatieleider Paradorn Pattanatabut, secretaris-generaal van de National Security Council (NSC).

De BRN stelde de eisen in april in een video. De schriftelijke toelichting (van 34 pagina’s) die ze op verzoek van Thailand heeft gegeven, werd gisteren besproken door een regeringscommissie. Het Internal Security Operations Command en het Southern Border Provinces Administration Centre analyseren momenteel het rapport. Ze komen met conclusies voordat het vredesgesprek volgende maand wordt hervat.

De bewering dat Thailand akkoord zou zijn gegaan, is gedaan in een online bericht van de Deep South Journalism School, een trainingsprogramma van Deep South Watch. Er wordt een Maleisische bron in geciteerd, die zegt dit gehoord te hebben van BRN-delegatieleider Hassan Taib.

NSC-hoofd Paradorn zegt dat de NSC het geweld tijdens de Ramadan ter sprake zal brengen. De BRN was akkoord gegaan met een staakt-het-vuren tijdens de vastenmaand, maar het geweld ging onverminderd door. De NSC gaat haar gesprekspartner ook vragen geen berichten meer te publiceren over de vredesgesprekken en daarvoor de geëigende kanalen te gebruiken.

– Drie militaire rangers zijn gisteren om het leven gekomen en één is gewond geraakt tijdens een aanval in Yarang (Pattani). Ze werden door een zevental mannen beschoten terwijl ze bezig waren het dak van een huis te repareren. Er vond een kort vuurgevecht plaats. De aanvallers zagen kans twee wapens te stelen van de dode rangers. Een dag eerder werden in Thung Yangdaeng (ook Pattani) vijf agenten doodgeschoten. Die aanval zou verband houden met de smokkel van olie.

– Een passagier van de Airbus, die zondag door zijn landingsgestel zakte, zegt tijdens de evacuatie een bemanningslid te hebben gezien dat gekleed was in traditionele kleding. Volgens de bemanning kan het geen bemanningslid zijn geweest, maar was het mogelijk een beschermengel, die te hulp was geschoten. De stewardessen van THAI dragen alleen tijdens de vlucht traditionele kleding en verkleden zich voor de landing in rok en blouse.

Een bron bij Airports of Thailand (AoT) heeft al een even bizar verhaal. Brandweer- en reddingspersoneel heeft een vrouw in traditionele kleding gezien, die in en uit hun kantoor slofte en storingen in het radioverkeer veroorzaakte.

Suvarnabhumi wordt beschermd door zeven geestenhuisjes. De eerste, Sarn Thepparak, werd in 2006 geplaatst, voordat het vliegveld in gebruik werd genomen. De voormalige AoT-president Chotesak Artpawiriya liet er zes bij plaatsen toen de luchthaven werd geplaagd door technische problemen en ongelukken. Zo was er een man die door een geest leek te zijn bezeten. Hij beweerde de zwervende geest Phor Kae Ming te zijn, die op zoek was naar een huis. Voor hem werd het zevende geestenhuisje geplaatst.

– Airports of Thailand, de beheerder van luchthaven Suvarnabhumi, heeft van minister Chadchart Sittipunt (Transport) de opdracht gekregen haar noodprocedure voor vliegtuigpassagiers te verbeteren. Binnen twee weken moet AoT met een vijfpuntenplan komen. De verbeterde procedure moet ook gelden voor de ander vliegvelden die onder het beheer van AoT staan.

De minister reageert met die opdracht op klachten van passagiers die zondag na het ongeluk met de Airbus aan hun lot werden overgelaten. Sommige passagiers moesten zelfs op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis.

THAI-president Sorajak Kasemsuvan gaat THAI vragen een ruimte in te richten, waar passagiers na een ongeluk kunnen worden opgevangen. ‘Ik geef toe dat de staf zondag niet voor iedereen heeft kunnen zorgen’, zegt Sorajak [wat ik persoonlijk de understatement van het jaar zou willen noemen]. ‘Als er een opvangzaal is, kan de staf betere service verlenen en effectiever aan eisen tegemoet komen.’

Reagerend op klachten over de lange tijd die passagiers in bussen moesten wachten, zegt Sorajak dat gewacht werd tot alle passagiers waren geëvacueerd. Volgens passsagiers stonden ze 20 minuten hutje mutje in die bussen.

– Het lag voor de hand dat oppositieleider Abhisit’s opmerking over Yingluck nog wel een staartje zou krijgen en dat kreeg het ook gisteren. Roodhemdvrouwen demonstreerden luidruchtig bij het parlement en wilden hem een pha thung (wikkeldoek voor vrouwen) aanbieden (foto homepagina). In het parlement kreeg Abhisit tijdens een interpellatie op zijn kop. Zoals de krant schreef: ‘MP’s from the two camps, particular the female MP’s, were trading barbs.’

En dat alles omdat Abhisit in een commentaar op de campagne Smart Lady Thailand de suggestie had gewekt Yingluck een e-ngo te vinden, wat de krant vertaalt als dumb bitch en ik als stom wijf.

– Stel: je hebt geld en je wil je zoon of dochter geplaatst hebben op een universiteit. Wat doe je dan? Je laat hem/haar bijlessen nemen en deelnemen aan het toelatingsexamen van de universiteit in plaats van te gokken op plaatsing via het centrale examen van het ministerie van Onderwijs. En aan die sluiproute wil minister Chaturon Chaiseang (Onderwijs) paal en perk stellen, want die leidt tot ongelijkheid. Kinderen van gezinnen, die goed in de slappe was zitten, hebben een grotere kans op toelating dan kinderen uit arme gezinnen.

Het toelatingsbeleid werd in 2001 door toenamlig premier Thaksin veranderd ten gunste van het centraal examen, maar sindsdien besloten de universiteiten toch een eigen systeem te hanteren omdat ze geen vertrouwen hadden in het centraal examen. Hoe de minister zijn doel denkt te bereiken, wordt niet erg duidelijk uit het artikel. Hij heeft enkele onderwijsdiensten gevraagd de kwestie met de universiteiten te bespreken.

– De hoorzittingen over de waterwerken, waarvoor de regering 350 miljard baht heeft geleend, zijn niet meer dan ‘window-dressing’ (poppenkast?). Het Northern River Basins Network zegt dat in een deze week uitgegeven verklaring. De hoorzittingen beginnen volgende maand, ze worden in 36 provincies gehouden en nemen twee tot drie maanden in beslag. Bewoners die door projecten worden getroffen, hebben nog geen informatie ontvangen, ook niet over de data. De hoorzittingen zijn door de Central Administrative Court bevolen. De bedrijven die de werken gaan uitvoeren, zijn al geselecteerd.

– Vijftig Thaise bessenplukkers die in Finland werken, hebben tegen hun werkgever aangifte gedaan. Ze zeggen dat het Finse uitzendbureau hen voor de reis naar Finland geld tegen een woekerrente heeft geleend. Ze zouden ook in Thailand zijn voorgelogen over hun loon. Het Department of Employment zegt al vaak genoeg gewaarschuwd te hebben voor beloftes over hoge lonen.

– De politie heeft gisteren op Walking Street in Pattaya honderd vrouwen en transgenders aamgehouden. Ze kwam in actie na klachten over berovingen en bedrog. De dames en al dan niet omgebouwde heren kregen een boete wegens tippelen. Vier dagen geleden werden een Brit en Italiaan door masseuses gedrogeerd en van 600.000 baht beroofd.

Politiek nieuws

– Wanneer oppositiepartij Democraten doorgaat met filibustering, gaat Pheu Thai het voorstel om 2 biljoen baht te lenen voor infrastructurele werken volgende week door het parlement jassen. De regeringspartij stoort zich aan de tactiek van de Democraten om eindeloos het woord te voeren. Wanneer ze dat blijven doen, zal Pheu Thai een motie indienen om het debat te beëindigen en tot stemming over te gaan, iets wat ze vorige week al (ik meen) twee keer heeft gedaan bij het debat over het wijzigingsvoorstel voor de verkiezing van de Senaat.

Het 2 biljoen-voorstel is al even controversieel omdat het volgens de critici een blanco cheque is. Het voorstel mist details, het leidt tot een grote verhoging van de staatsschuld en tot corruptie. Maar het Public Debt Management Office van het ministerie van Financiën zegt dat de infrastructurele werken en ook de watermanagement werken (waarvoor 350 miljard baht is geleend) scherp in de gaten zullen worden gehouden. De staatsschuld komt niet boven de 50 procent van het bruto binnenlands product, verwacht de directeur-generaal.

– De Kamercommissie die het amnestievoorstel van Worachai Hema bestudeert (het voorstel is vorige maand in eerste lezing goedgekeurd en moet nog in twee lezingen door het parlement worden behandeld), maakt vorderingen. Ze heeft gisteren de vergrijpen, waaraan mensen zich hebben schuldig gemaakt, verdeeld in 17 categorieën en 11 incidenten uitgekozen, die onder de loep worden genomen.

Daaronder zijn de bezetting van de twee luchthavens door geelhemden eind 2008 en de bestorming door roodhemden van de Asean-top in Pattaya in 2009, om er twee uit te lichten. Mensen die zich hebben schuldig gemaakt aan majesteitsschennis krijgen geen amnestie.

Oppositieleider Abhisit, die deel uitmaakt van de commissie, dringt erop aan personen die wapens droegen, ook uit te sluiten van amnestie. De commissie gaat personen horen, die bij de geselecteerde incidenten aanwezig waren.

– Aan de zittingstermijn van de benoemde senatoren, die in mei 2017 afloopt, komt volgend jaar al een einde. Dit is de consequentie van het wijzigingsvoorstel de Senaat voortaan in haar geheel te kiezen en niet meer voor de helft te benoemen. De zittingstermijn van de gekozen senatoren loopt namelijk volgend jaar af. De Senaat wordt ook uitgebreid van 150 naar 200 zetels.

Oppositiepartij Democraten wil via het Constitutionele Hof een stokje steken voor het wijzigingsvoorstel dat bijvoorbeeld ook familieleden van parlementsleden voortaan toestaat zich verkiesbaar te stellen. De gang naar de rechter is de enige mogelijkheid voor de oppositie om invloed te kunnen uitoefenen, want in het parlement is ze zwaar in de minderheid.

Economisch nieuws

– De uitgaven komen niet in gevaar nu de begroting voor 2014 (ingangsdatum 1 oktober) nog door de Senaat moet worden behandeld en een groep parlementsleden en senatoren het Constitutionele Hof heeft gevraagd te bezien of de begroting in strijd is met de grondwet.

Een hoge functionaris van de Bank of Thailand zegt dat uitstel van de uitgaven slechts een beperkt effect heeft op ’s lands eonomie, omdat gelden uit de begroting 2013 nog steeds kunnen worden uitgegeven. En zodra de begroting voor het nieuwe jaar is goedgekeurd, kan de regering de besteding versnellen.

De begroting 2014 is vorige maand door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd, maar een datum voor de behandeling in de Senaat is nog niet vastgesteld. Volgend begrotingsjaar wil de regering 2,525 biljoen baht uitgeven. De inkomsten worden begroot op 2,275 biljoen, zodat een tekort van 250 miljard baht resteert.

– Thailand’s vermogen om een surplus aan rijst voor de export te produceren heeft tot overmoed geleid, waardoor Thailand zijn concurrentiepositie dreigt te verliezen wanneer als er niets aan de productiviteit wordt gedaan. Dit zegt George Fuller, directeur van het agrarisch consultancybureau Asia Food Solutions.

Volgens Fuller worden boeren niet gestimuleerd om hun productiviteit te verhogen omdat ze geïsoleerd zijn van de exportmarkten. ‘Het land kan de productiviteit verhogen, zelfs zonder het gebruik van GMO’s (Genetically Modified Organisms), maar er is in elke sector geen gevoel van urgentie om die verhogen.’

Fuller zegt dat een gebrek aan centrale informatie voor boeren de belangrijkste handicap vormt. Andere problemen zijn het ineffectief gebruik van kunstmest, armzalig watermanagement en beperkte distributie van hogekwaliteits zaden (inclusief GMO-zaden).

Volgens Fuller zijn informatie en transparantie cruciaal om GMO’s als deel van de oplossing te accepteren. De negatieve sentimenten over GMO’s zijn niet gebaseerd op kennis, maar noemt hij een geloof. Dat vereist een open toegang tot informatie, hetgeen lastig kan zijn.

– De Mizuho Bank verwacht dat de baht tot het eind van het jaar zwak blijft tegenover de dollar. Volgend jaar klimt de valuta weer op, denkt Nath Wonsaroj, vice-president van het filiaal in Bangkok. Dit jaar drukken politieke onzekerheid, de trage economische groei en vertragingen in uitgaven van de regering zwaar op de baht, die geen steun krijgt van externe stimulansen uit China, de VS en Japan. Nath denkt dat de dollar-bath koers dit jaar tussen 31 en 33 baht blijft als gevolg van kapitaaluitstroom, cash crunch [?] en de tragere mondiale economische groei.

www.dickvanderlugt.nl – Bron: Bangkok Post

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website