Het Zuiden kreeg gisteren te maken met een golf van bomaanslagen, brandstichtingen en moordaanslagen. Ze kostten het leven aan een onderwijzeres en twee rangers.

De aanvallen in alle vier provincies hadden volgens de regering te maken met de oprichtingsdatum van de Barisan Revolusi Nasional (waarmee de regering vredesgesprekken voert) en de Pattani Liberation Organisation. In totaal werden veertig aanvallen uit zeventien districten gemeld (zie kadertje).

– Overdreven: zo betitelen critici het kabinetsbesluit om 1.200 man van de oproerpolitie in te zetten tegen een tot nu toe vreedzame demonstratie tegenover het Government House. Bovendien besloot het kabinet de Internal Security Act (ISA) van kracht te verklaren, die de politie grote bevoegdheden geeft personen aan te houden.

De extreem harde maatregelen zijn een reactie op een rally van de People’s Democratic Force to Overthrow Thaksinism (Pefot). Zo’n 250 demonstranten trokken maandag op van het Lumpini Park naar de Phitsunalok weg tegenover het regeringscentrum. De autoriteiten overleggen vandaag met de demonstranten. Wegwezen of anders maakt de oproerpolitie desnoods met geweld een eind aan de demonstratie, is het consigne, aldus een bron.

Chaiyant Chaiyaporn, politicoloog aan de Chulalongkorn universiteit, zegt dat de ISA zijn speciale status verliest, wanneer die al tegen een paar honderd demonstranten wordt ingezet. ‘Dit is een overreactie van de regering. Waarom niet gewoon andere wetten toepassen? Wanneer speciale wetten te vaak worden ingeroepen, zijn ze niet langer speciaal. Zo’n klein aantal demonstranten rechtvaardigt niet de ISA en zo’n gigantische poitiemacht.’ Chaitant vermoedt dat de regering bevreesd is voor meer demonstranten dit weekend en de herdenking van de studentenopstand van 14 oktober 1973.

Paradorn Pattanatabut, secretaris-generaal van de National Security Council, zegt dat het kabinetsbesluit is genomen op advies van de Royal Thai Police en veiligheidsdiensten. Ze denken dat de protesten lang kunnen duren en tot verstoring van de openbare orde kunnen leiden. Verder vertrouwen ze de 56 burgergroepen niet, die zondag op de Rangsit universiteit bijeen komen. Die zouden banden met Pefot kunnen hebben, waardoor Pefot haar rally wil verlengen.

Woordvoerder Piya Uthayo van de Royal Thai Police zegt dat de veiligheidsdiensten rekening houden met onrust die gestookt gaat worden door anti-regerings elementen. Die zouden het landsbestuur willen ontregelen. Op de protestlocatie bij het regeringscentrum zijn al personen met een wapen aangehouden. Regeringsgebouwen zouden zelfs bezet kunnen worden. Uit voorzorg worden 150 man oproerpolitie uit Phitsanulok naar luchthaven Suvarnabhumi gestuurd om te voorkomen dat die bezet wordt.

Intussen zit Pefot niet stil. Ze stapt uit protest tegen de ISA naar de bestuursrechter en de civiele rechter. Door de ISA wordt volgens Pefot haar grondwettelijk recht van vergadering (de demonstratie dus) geschonden. Chai Suwannaphap, gepensioneerd admiraal en een van de leiders, zegt dat de groep een vreedzame demonstratie houdt zonder wapens. Wanneer de leiders worden gearresteerd, zullen ze zich voor de rechter verweren.

De regering is niet in staat het land behoorlijk te besturen, meent Pefot. De groep verzet zich met name tegen het voorstel om de samenstelling van de Senaat te wijzigen.

– Het was aangekondigd en het staat nu echt te gebeuren: vanaf 21 oktober worden verkeerd geparkeerde staande auto’s op de tien drukste wegen in Bangkok weggesleept. Een werkgroep, in het leven geroepen om de verkeerscongestie in de stad te verminderen, heeft die datum gisteren geprikt.

‘De maatregel wordt strikt toegepast’, zegt Somchai Siriwatanachoke, permanent secretaris van het ministerie van Transport. ‘Geen enkel voertuig wordt uitgezonderd wanneer het op een verboden plaats geparkeerd staat. Met name in de ochtend- en avondspits. En in heel drukke gebieden kan de maatregel rond de klok worden toegepast.’ Ambtenaren gaan volgens hem ook straatverkopers aanspreken die de verkeersstroom blokkeren of op voetpaden de doorgang van voetgangers belemmeren.

De tien wegen waarop het oppassen geblazen is, zijn delen van de Lat Phrao Road, Rama IV Road, Ratchadaphisek Road, Phahon Yothin Road, Vibhavadi Rangsit Road, Sathon Road, Phetchaburi Road, Ramkhamhaeng Road, Sukhumvit Road en Ratchadamnoen Avenue.

– En weer veegde het Constitutionele Hof verzoekschriften van oppositiepartij Democraten van tafel. Twee petities met het verzoek het wijzigingsvoorstel voor de samenstelling van de Senaat te beoordelen, werden gisteren op formele gronden niet in behandeling genomen. De indieners baseerden zich op de verkeerde grondwetsartikelen ter ondersteuning van hun eis, oordeelden de rechters.

Met een ander verzoekschrift over hetzelfde onderwerp gaat het iets beter. Het Hof heeft alle parlementsleden opdracht gegeven hun besluit te motiveren om akkoord te gaan met wijziging van de Senaat. Belangrijkste pijnpunt voor de Democraten is het schrappen van de benoemde senatoren. Thans wordt de helft benoemd en de helft gekozen. Eveneens wordt het verbod op twee achtereenvolgende zittingstermijnen geschrapt.

– De Hoge Raad heeft Sathian Permthong, voormalig permanent secretaris van het ministerie van Defensie, een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden met een proeftijd van een jaar gegeven omdat hij een vervalste opgave van zijn vermogen heeft ingediend, een jaar nadat hij was afgetreden als bestuurslid van de Public Warehouse Organisation. Hij mag ook 5 jaar geen politieke functie bekleden. Ingangsdatum: 15 februari 2008, de dag waarop hij de PWO verliet.

– Tegenslag voor de tegenstanders van de Mae Wong dam. Ondanks een hartstochtelijk pleidooi van Sasin Chalermsap (de man van de protestwandeltocht) heeft de kamercommissie voor veiligheidszaken zich gisteren achter de bouw geschaard. Gisteren organiseerde de commissie een forum over de dam.

De dam helpt het water uit de Sakea Krang rivier tegenhouden, aldus voorzitter Weng Tojirakarn (niet toevallig een Pheu Thai-er). ‘De overstromingen in 2011 waren een nachtmerrie. Iedereen in het land dient maatregelen tegen overstromingen te steunen’, zei hij. Voor de dam en stuwmeer moet 12.000 rai bos van nationaal park Mae Wong wijken, maar daar komt volgens hem 30.000 rai voor in de plaats. ‘Dat is een goede ruil.’

Volgens de tegenstanders gaat niet alleen kostbaar bosgebied verloren, maar gaat de aanleg ook ten koste van de tijgers die er in het wild leven. Thailand telt slechts twee plaatsen waar tijgers kunnen overleven: Mae Wong en Huai Kha Khaeng, omdat ze een uitgestrekt jachtgebied nodig hebben. Sasin is bang dat tijdens de bouw van de dam tijgers gestroopt gaan worden.

– Onderwijsminister Chaturon Chaisaeng is wel vaak in het nieuws de laatste tijd. Hij stelt nu gestandaardiseerde landelijke testen voor, af te nemen in de klassen 3 tot 5 van het lager onderwijs en 1 tot 2 van het middelbaar onderwijs. Volgens Chaturon gaan leerlingen nu te gemakkelijk over. Dat zei hij tijdens een bijeenkomst met directeuren van onderwijszones.

De minister zei ook geschrokken te zijn van de resultaten van een recente spreek- en leestest, afgenomen in de klassen 3 en 6 van het lager onderwijs. Een aanzienlijk deel van de leerlingen heeft problemen met lezen.

Thans worden leerlingen van Prathom 6, Mathayom 3 en 6 jaarlijks getest in de Ordinary National Education Test (Onet). In de andere leerjaren doen de scholen dat zelf. Wanneer het ideetje van de minister doorgaat – hij heeft al opdracht gegeven de testen samen te stellen – krijgen de overige leerlingen vanaf 2014 met de centrale test te maken. Er komen nog wel openbare hoorzittingen over.

Apichart Jeerawut, secretaris-generaal van het Obec dat de test in samenwerking met een andere club gaat maken, zegt dat leerlingen die minder dan 50 procent scoren in het lager onderwijs het leerjaar moeten overdoen en in het middelbaar onderwijs moeten ze het desbetreffende vak opnieuw bestuderen.

Of het allemaal doorgaat, valt nog te bezien. Een schooldirecteur zegt al dat de huidige Onet-examens voldoende zijn. ‘Het beoordelen van de prestaties van de leerlingen behoort een taak van de onderwijzer te zijn. Cijfers hangen niet alleen af van testen, maar ook van inzet in de klas, concentratie en andere factoren.’

– Nog meer onderwijs. Het schooljaar blijft ongewijzigd en wordt niet gelijkgetrokken met de norm in Asean, heeft minister Chaturon verordonneerd. Zevenentwintig universiteiten gaan dat wel doen, zodat studenten gemakkelijker kunnen overstappen naar een buitenlandse universiteiten en omgekeerd buitenlandse studenten naar een Thaise universiteit. De 27 universiteiten vallen onder de Council of University Presidents of Thailand. Die heeft besloten het academisch jaar in augustus te laten beginnen en het tweede semester in januari.

– Vijf Amerikanen hebben 76 artefacten uit Ban Chiang teruggegeven aan Thailand. Ze waren destijds door henzelf of hun vader uit Udon Thani meegenomen. Het meest zeldzame stuk is een ivoren armband. Daarvan zijn er slechts twee. De afgelopen jaren hebben veel buitenlanders, waaronder Nederlanders, artefacten teruggegeven aan Thailand. Ban Chiang is een bekende archeologische vindplaats en staat op de werelderfgoedlijst van Unesco.

– Zeventig Thaise bessenplukkers in Finland hebben hulp nodig. Sommigen hebben geen geld om terug te keren. Ze zeggen door hun uitzendbureau te zijn uitgebuit. De Kamercommissie voor buitenlandse zaken heeft het ministerie gevraagd die luitjes te helpen.

– Het gehele bestuur van de Klongchan Credit Union Cooperative is door het Cooperative Promotion Department naar huis gestuurd. Het bestuur zou betrokken zijn geweest bij de verduistering van 12 miljard baht, ingelegd door de leden. Een interimbestuur gaat orde op zaken stellen.

– Bij de noodlanding van een legerhelicopter in Thepha (Songkhla) is een officier licht gewond geraakt. Het toestel landde in een kanaal, nadat het een elektriciteitsmast had geraakt. De inzittenden zagen allemaal kans uit het toestel te kruipen, voordat het zonk.

– De dierentuin in Chiang Mai kan beschuit muisjes laten aanrukken want voor de tweede maal is er een red-shanked douc langur geboren. Vorig jaar kreeg de dierentuin drie exemplaren uit diergaarde Dusit. Kort daarna werd al een meisje geboren. Het geslacht van nummer twee is nog niet vastgesteld.

– De chauffeur van de tankwagen, die vorige week werd gedood en uit wiens wagen benzine was gestolen, is vermoord door zijn zwager. Althans, die is als verdachte door de politie aangehouden. Hij werd aangehouden, toen hij via de Thai-Lao Friendship brug in Nong Khai naar Laos probeerde te vluchten. De man was eerder bij de Thong Chai Petroleum Co ontslagen, omdat hij brandstof had gestolen.

– Het is bijna geen nieuws meer, want het gebeurt zo’n beetje elke dag. In Songkhla is gisteren een locomotief ontspoord. De wagons bleven keurig op de rails staan. Het aantal ontsporingen staat nu op meer dan 100.

Economisch nieuws

– Corruptie en een slecht bestuur zijn de belangrijkste barrières voor Thailands economische ontwikkeling, zegt Robert Klitgaard, hoogleraar aan de Claremont Graduate University in Californië. Maar corruptie staat onbetwist op nummer 1.

‘Het is een economisch delict. Veel misdaden worden uit woede gepleegd, maar corruptie is een misdaad, waarbij degenen die steekpenningen geven en ontvangen zorgvuldig uitrekenen wat de voordelen en de kosten zijn. Er is vraag en aanbod voor steekpenningen.’

Klitgaard was gisteren een van de sprekers op Thailands vierde National Conference on Collective Action against Corruption. Hij riep bedrijven en niet gouvernementele organisaties op om samen met de regering belangrijke projecten te monitoren.

Klitgaard haalde het rapport 2013-2014 van het World Economic Forum aan, dat Thailand een goede beoordeling geeft op het gebied van menselijk kapitaal, locatie en beleid, zoals de regels voor buitenlandse directe investeringen. ‘Maar de kwaliteit van de regering en corruptie krijgen geen voldoende’, aldus Klitgaard.

Een andere spreker op de conferentie was Pramon Sutivong, voorzitter van de (particuliere) Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT). De ACT probeert een transparant aanbestedingsbeleid te stimuleren waarin partijen een integriteitspact tekenen. Maar de organisatie ligt in de clinch met de regering over de benoeming van waarnemers. Ze is het er niet mee eens dat die door de regering worden benoemd.

Uit gegevens van het Department of Special Investigation blijkt dat 69 procent van de bedrijfsfraudes tussen 2004 en 2008 bestond uit belastingontduiking en 11 procent uit manipulaties met biedingen. Dit wijst erop, zegt Deunden Nikomborirak, directeur research aan het Thailand Development Research Institute, dat corruptie systematisch is en geen toeval.

– Schiet op met de Mai Tong dam in de rivier Salween, zegt minister Pongsak Raktapongpaisal (Energie) tegen Myanmar. Van de 7000 MW elektriciteit die met de dam wordt opgewekt, gaat Thailand 30 procent afnemen.

De Myanmarese regering twijfelt nog tussen de Mai Tong en de Tasang dam. Pongsak verwacht dat het de Mai Tong dam wordt omdat er bij de andere dam problemen met de concessiehouder zijn. De bouw van de Mai Tong neemt 12 jaar in beslag, inclusief een milieu-effectrapportage en een community protection plan.

– Jongeren op het platteland hebben evenveel toegang tot informatie als jongeren in steden, blijkt uit een studie van de McCann Worldgroup Thailand. Dat is te danken aan de smartphone. Met een eenvoudig mobieltje van 3.000 tot 5.000 baht met internetverbinding kan gemakkelijk informatie worden gelezen en kunnen video’s worden bekeken. De studie werd in augustus in Khon Kaen gehouden met 80 respondenten in de leeftijd van 17 tot 23 jaar.

Volgens Varidda Voraakom, hoofd innovatie bij het bedrijf, is de nieuwe generatie een key change agent die het platteland met de grote stad verbindt. Voor generatie Y is niet meer de motorfiets maar de smartphone prioriteit.

Uit een ander onderzoek blijkt dat 67,9 procent van de Thais via laptops toegang tot het internet heeft. Dit wijst erop dat de laptop op het platteland het nieuwe scherm voor generatie Y wordt. Ze gaan het internet op via openbare WiFi, meestal in tempels, scholen en overheidsgebouwen. Facebook is het populairste platform, gevolgd door YouTube, Socialcam en Instagram.

– Thai AirAsia gaat vanaf 30 november tweemaal per dag op Phitsanulok vliegen. De vlucht duurt 55 minuten. Zoals eerder gemeld begint op 28 oktober een dienst naar Khon Kaen, eveneens tweemaal per dag. Eerder werden deze routes niet als levensvatbaar beschouwd. TAA vliegt nu op 13 binnenlandse bestemmingen. In het vierde kwartaal van dit jaar wordt de vloot van TAA uitgebreid met vier A320 jets, die dan bestaat uit 35 toestellen.

– Voor het negende achtereenvolgende jaar gaat vandaag de Elle Fashion Week Autumn/Winter van start op de CentralWorld Square. Er zijn veertien modeshows met creaties van zestien merken van Thaise ontwerpers. De ‘week’ duurt tot en met 13 oktober.

www.dickvanderlugt.nl – Bron: Bangkok Post

2 reacties op “Nieuws uit Thailand – 10 oktober 2013”

  1. ton donders zegt op

    “Angst voor een sigaar uit eigen doos” kwam wel het eerst in mijn gedachten toen ik kennis nam van de overdreven reactie van de huidige regering door ISA toe te passen op een handjevol demonstranten. De angst van de regering betreft kennelijk de belachelijke en zwaar uit de hand gelopen “demonstratie” destijds van de roodhemden die (met steun van Taksin cs) na verkiezingen uiteindelijk leidde tot de huidige regering.

  2. egon wout zegt op

    Uitstekend idee om onrechtmatig geparkeerde auto,s weg te slepen. In BKK vaak gezien hoe congestie ontstaat door fout geparkeerde auto,s. Waarom echter alleen op de 10 drukste straten? Indien niet overal, wat is dan het nut om borden te plaatsen, welke het parkeren verbieden? Het is in de rechtsphilosophie een bekend principe om geen wetten in te voeren waarvan de nakoming niet wordt afgedwongen.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website