Het wantrouwen zit diep bij oppositiepartij Democraten. De partij beschouwt het initiatief van premier Yingluck voor een verzoeningsforum als een ‘politieke soap’ die tot doel heeft steun te verwerven voor de amnestievoorstellen. De partij gaat Tony Blair en Kofi Annan benaderen om hen te waarschuwen zich niet te laten misbruiken als werktuig van de regering.

Blair en Annan zijn door de regering uitgenodigd om hun visie te geven op verzoening en suggesties te doen hoe de politieke kloof in Thailand verkleind kan worden. Informeel hebben ze toegestemd, het wachten is op een formele bevestiging. Ook andere internationale zwaargewichten zijn benaderd.

De Democraten gaan ambassadeurs bezoeken en open brieven sturen aan internationale organisaties, die in Thailand zijn gestationeerd. Ze leggen daarin uit dat de regering haar macht misbruikt om de amnestiewet door te drukken. Wanneer de regering politieke hervormingen wil nastreven, kan ze beter naar de VN Hoge Commissaris voor Mensenrechten luisteren, die heeft gezegd dat amnestie voor personen die anderen hebben gedood, een schending van de mensenrechten is.

De partij gaat ook twee rapporten van de Truth for Reconciliation Commission (TRC) en de National Human Rights Commission in het Engels vertalen en verspreiden. In die door de regering genegeerde rapporten worden nuttige suggesties voor verzoening gedaan. Annan adviseerde de regering zelfs tijdens een eerder bezoek aan Thailand de aanbevelingen van de TRC op te volgen.

Woordvoerder Chavanond Intarakomalayasut (Democraten) zegt dat degenen die Yingluck’s uitnodiging accepteren om mee te doen aan het forum een werktuig van de regering worden om de misdaden schoon te wassen van degenen die gebouwen in Bangkok hebben vernield [tijdens het roodhemdprotest in 2010] en degenen die de monarchie hebben beledigd.

Tot nu toe hebben acht senior political figures toegestemd om mee te denken over verzoening en politieke hervormingen. Pheu Thai-parlementslid Wattana Muangsuk, die Yingluck het idee zou hebben ingefluisterd, zegt dat de regering beseft niet alle problemen door middel van parlementaire procedures te kunnen oplossen.

Naschrift van Dick van der Lugt: In voorgaande berichten zeiden tegenstanders dat het amnestievoorstel tot gevolg zal hebben dat Thaksin zijn straf ontloopt en zelfs zijn geconfisqueerde geld zou kunnen terugkrijgen. Me dunkt dat hier een schone taak voor de krant ligt om aan de hand van de tekst na te gaan of er enige grond van waarheid in die bewering schuilt. Maar zoals vaker laat Bangkok Post het op dit punt pijnlijk afweten.

Voorgeschiedenis: In totaal zijn zeven amnestievoorstellen ingediend die in reikwijdte verschillen. Het voorstel van PT-er Worachai Hema is in eerste lezing door het parlement aangenomen. Het verleent amnestie aan allen die zich sinds de militaire coup van september 2006 hebben schuldig gemaakt aan of gevangen gezet zijn wegens politieke vergrijpen (dus zowel geel- als roodhemden). Uitgesloten van amnestie zijn de protestleiders en de autoriteiten die opdrachten hebben gegeven leidend tot de dood van demonstranten of omstanders. Hoe dit voorstel Thaksin zou kunnen bevoordelen, ontgaat me.

(Bron: Bangkok Post, 12 augustus 2013. Verjaardag van de Koningin en moederdag.)

Letterlijke tekst en vertaling: Tino Kuis heeft de moeite genomen de letterlijke tekst van het voorstel Worachai op te zoeken en de tekst te vertalen. Klik hier voor tekst en vertaling als pdf-document. Tino zette ook de andere voorstellen op een rijtje. Klik hier.

1 reactie op “Het wantrouwen zit diep bij oppositie; forum is ‘politieke soap’”

  1. Dick van der Lugt zegt op

    Update posting ‘Het wantrouwen zit diep…’. Tino Kuis heeft het voorstel Worachai opgezocht en de tekst vertaald. Zie onderaan de posting de toegevoegde links.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website