(Adirach Toumlamoon / Shutterstock.com)

De wet in Thailand erkent op dit moment alleen het huwelijk tussen een man en een vrouw. Bij het parlement is een wetsontwerp ingediend om ook een wettig homohuwelijk mogelijk te maken.

Het Constitutionele Hof verwierp op donderdag 2 december het wetsontwerp om een homohuwelijk mogelijk te maken met de volgende argumenten:

 • “Het huwelijk is ten behoeve van de voortplanting”
 • “LGBTQIA+ kunnen zich niet voortplanten en is daarom strijdig met de natuur”
 • “Het huwelijk is er om een relatie- en gezinsverband op te bouwen, homo’s zijn daar niet toe in staat”
 • “We vrezen nephuwelijken die de bedoeling hebben sociale voorzieningen te claimen. Als dat gebeurt dan is de overheid genoodzaakt om controles daarop uit te voeren en dan zullen heteroseksuelen intensiever gecontroleerd moeten worden”
 • “Als moderne technieken bij dieren vreemde gedragingen of fysieke kenmerken vaststellen, dan moeten zij apart genomen worden voor verder onderzoek. Dat gaat ook op voor LGBTQIA+ mensen”.

Het internet ontplofte bijna van verontwaardiging over deze uitspraak en met name over de gebruikte argumenten. Zie de volgende hashtags:

#ศาลรัฐธรรมนูญเหยียดเพศ

#สมรสเท่าเทียม

#homophobia

#LGBTQIA

On 17 November 2021, the Thai Constitutional Court ruled that Article 1448 of the Civil and Commercial Code, which states that marriage can only be contracted between a man and a woman, does not violate Section 27 of the Constitution, which states that all persons are equal, and equally protected, under the law. It also observed that parliament, the cabinet, and other relevant agencies should draft legislation to grant rights to LGBTQ people. (..)

Twee opiniestukken over de uitspraak:

https://www.thaienquirer.com/35559/opinion-the-constitutional-court-says-marriage-is-only-for-reproduction-in-outdated-opinion/

 https://www.thaienquirer.com/35548/same-sex-marriage-decision-enflames-internet-outrage/

Met dank aan Rob V. voor enige vertalingen. 

9 reacties op “Constitutionele Hof in Thailand verwerpt wetsontwerp homohuwelijk”

 1. Johnny BG zegt op

  Een van de grote fouten uit het verleden van de mensheid is het huwelijk te kwalificeren als iets bijzonders wat weggelegd is voor een select groepje. Nog steeds moeten we er mee leven terwijl het totaal geen meerwaarde zou moeten hebben.

 2. Ernst@ zegt op

  Schandalige opmerking die vergelijking met dieren. De onderschrijvers zijn vast te lang naar Fabeltjesland geweest.

 3. Rob V. zegt op

  Het komt er eigenlijk op neer dat de oude “wijze” rechters menen dat het officiële huwelijk bestaat met de bedoeling zodat 1 man en 1 vrouw zich voort kunnen planten binnen de traditionele systemen van de Thaise maatschappij. Niet hetero’s zijn maar een vreemde eend in de bijt, daar moet het parlement dan maar een wetje voor maken met het stempel “geregistreerd partnerschap”, zonder dit exact dezelfde rechten en plichten te geven als een officieel huwelijk tussen man en vrouw.

  In de basis dezelfde gedachte als wat menig aartsconservatieve *vul religie hier in* ook menen. Iets anders dan vrouwtje en mannetje samen onder 1 dak kindjes maken is tegen de natuur, niet zoals het hoort en dat gedogen we dan maar want wij geen geen barbaren, wees blij met tolerantie, respect valt niet te verwachten want eigenlijk verwerpen we die rare niet hetero mensen.

  De site van het hof kon ik niet bereiken (overbelast?), maar op sociale media deel citaten uit de uitspraak. Zie o.a. Pravit Rojanaphruk.
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3239321249629037&id=100006535815147

  Een van de highlights gaat er over dat het homohuwelijk er toe zou kunnen leiden dan mensen nep relaties aangaan om zo belasting te ontduiken, wat op zijn beurt weer negatieve invloed heeft op de staatskas en in het verlengde daarvan de veiligheid en goede orde in gevaar kan brengen… Laat mij een deel van de uitspraak van het hof citeren:

  — 1 —-
  …การไม่กำหนดเพศในการสมรสอาจมีผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTOI) มาจดทะเบียนสมรสเพื่อหวังผลประโยชน์ในสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐหรือประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีอันอาจส่งผลต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

  Gender ineligibility in marriages may involve LGBTI people registering their marriage in the hopes of taking advantage of state benefits or tax breaks that may affect their marriage. State security, public order or good morals

  Het niet specificeren van geslachten met betrekking tot het huwelijk zou er mogelijk toe kunnen leiden dat personen die niet seksueel divers (LHBTI’s) zijn, een huwelijk registreren in de hoop zo te profiteren van diverse staatsuitkeringen of belastingvoordelen. Dat kan gevolgen hebben voor de staatsveiligheid, de openbare orde of de goede zeden van de bevolking.

  ——–

  En ook:

  — 2 —-
  …เพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (คือการกำหนดตนเองได้) ของชายและหญิงได้รับความคุ้มครองตามเพศสภาพที่มีมาแต่กำเนิดให้ได้สมรสกันเพื่อสืบเผ่าพันธุ์เป็นปกติธรรมชาติเฉกเช่นสัตว์โลกอื่น ๆ ทั้งหลาย ที่มี ๒ เพศ (เพศผู้และเพศเมีย) เป็นหลัก มนุษย์ก็เป็นสัตว์โลกชนิดหนึ่งไม่อาจฝืนธรรมชาติเช่นนี้ได้ แต่หากวิทยาการก้าวหน้าจนมีการค้นพบรายละเอียดเพิ่มขึ้นว่าสัตว์โลกบางประเภทมีพฤติกรรม หรือลักษณะทางชีวะแปลกแยกออกไปก็จัดให้เป็นกลุ่มต่างหากเพื่อแยกศึกษาต่อไป เหมือนรัฐหรือผู้บัญญัติกฎหมายพบกลุ่มบุคคลที่มีวิถีทางเพศแตกต่างออกไปและถูกเบียดเบียนด้วยอคติ…

  Omdat de menselijke waardigheid van mannen en vrouwen (door henzelf) zoals hun geslacht bij de geboorte is vast te stellen, stelt hen in staat met elkaar te kunnen trouwen volgens de natuurlijk manier zoals dit menselijke soort en andere diersoorten/wezens opdat ze zich voort kunnen planten. Er zijn 2 geslachten (man en vrouw) in het mensenrijk en dierenrijk soorten die niet tegennatuurlijk zijn tenzij/totdat uit nadere onderzoek doet komen dat wetenschappers vaststellen dat er diersoorten zijn met categorieën of gedragingen die hier afwijkend (vreemd) aan zijn, dan worden die in een aparte categorieën geplaatst. Zoals ook een staat of wetgevers aparte groepen kunnen vaststellen wiens seksuele oriëntatie anders is en vooroordelen ervaren.
  ——-

  Ik lees dat als volgt (persoonlijke interpretatie); er zijn eigenlijk alleen mannetjes en vrouwtjes zodat ze voort kunnen planten, en daar is het huwelijk voor. Je kan op mensen met een andere en vreemde seksuele oriëntatie wel wat beschermingen geven wegens de vooroordelen die ze ervaren, maar dat maakt nog niet dat ze moeten kunnen trouwen. Die afwijkende mensen zijn maar raar/vreemd hoor, zo hoort het niet!

  Dat is dus zeker geen blijk van respect of acceptatie van mensen die niet in het eenvoudige hokje “mannetje of vrouwtje, die planten samen voort zoals het hoort” passen. Zeer spijtig en een nogal achterhaalde gedachte als je het mij vraagt en dan druk ik mij netjes uit.

  De liefhebber kan (met hulp van Google Chrome browser of Google translate) hier de hele uitspraak lezen:
  https://www.matichon.co.th/politics/news_3070069

 4. Rob V. zegt op

  Met deze logica kan men ook mensen die niet (langer) vruchtbaar zijn en wensen te trouwen dit gewoon ontzeggen. Immers: een huwelijk is er primair om voort te planten! Ja toch?? Misschien komt dat voor uit de tradities van eeuwen terug toen bij geslachtsgemeenschap tussen een mannetje en een vrouwtje de maatschappij en als gehuwd zag? (zie het klassieke verhaal van Khun Chang Khun Phaen, welke ik eerder in het Nederlands heb samengevat hier op dit blog). – einde van dit sarcastische bericht.

 5. Frans Nico zegt op

  Het huwelijk is ingesteld door geestelijke machthebbers ter furore van hun bizarre denkbeelden.
  De mens is het enige (zoog)dier dat zijn/haar intelligentie misbruikt ter bevestiging van fictieve denkbeelden.
  65.000 Diersoorten zijn tweeslachtig en kunnen zich op natuurlijke wijze voortplanten zonder partner. Voorbeelden zijn er onder slakken.
  Twee vormen van dichogamie of sequentieel hermafroditisme, waarbij het dier eerst het ene en daarna het andere geslacht heeft.
  Hermafroditisme bij dieren en planten is het een normaal verschijnsel, bij het menselijke zoogdier heel af en toe, waarbij het lichaam zowel eierstokken als zaadballen bezit, ook wel ten onrechte interseksueel genoemd.
  Zou het constituioneel hof uit slakken bestaan?

  • Rob V. zegt op

   Het hof ziet de dingen die je noemt als vreemde afwijkingen (fouten??), en niet zoals het volgens de natuur zou horen. Alsof 1) de natuur perfect is 2) wij mensen de wijsheid hebben de natuur in zijn geheel te begrijpen. Misschien daarom dat vreemde achterdeurtje dat als uit nadere onderzoeken blijkt dat het puur natuur is dat de mens meer is dan ” je hebt het mannetje en het vrouwtje, en die vormen een paar om zich voort te planten” , dat de wet dan aangepast kan worden. Laat onverlet dat voor nu het hof meent dat de wet op het huwelijk geen grondrechten of mensenrechten zou schenden…. bizar!

   Zouden het fossielen of pre-historische wezens zijn?

   — Thai PBS over de uitspraak: —-
   The 12-page ruling notes that “Marriage is when a man and a woman are willing to live together, to build a husband and wife relationship to reproduce their offspring, under the morals, traditions, religion and the laws of each society. Marriage is, therefore, reserved for only a man and a woman.”

   Other parts in the verdict also mention that members of the LGBTQIA+ community cannot reproduce, as it is against nature, and that people of those communities are no different to other animals with strange behaviours or physical features.

   Bron: https://www.thaipbsworld.com/constitutional-courts-full-verdict-enrages-lgbt-community-rights-defenders/

   Kortom: LHBTI+ is “in strijd met de natuur” en “vreemd” zoals ook sommige andere dieren vreemde afwijkende leden kennen… Daar zal ook die eerdere vertaling naar het Engels door een Thaise twitteraar dus op slaan dat mens en dier op te splitsen zijn in mannetjes en vrouwtjes en dat wat daar van afwijkt in een andere, aparte, categorie thuis hoort. Zelfs als we aannemen dat LHBTI+ ” anders en afwijkend zijn, een andere categorie” (bbrrrrr), is dat redenen hen niet dezelfde rechten als “het mannetje en het vrouwtje” te geven??? =/

   NB: Helaas niets over de afgelopen week vrijgegeven stukken van het hof in de Bangkok Post. Daar ik nog geen volledige professionele Engelstalige vertaling heb gevonden leg ik graag meerdere media samenvattingen naast elkaar om zo een zo compleet mogelijk beeld te vormen. BP laat het weer eens afweten. Kan die krant dan ook niet als primaire Engelstalige bron adviseren. Ik hou het bij Thai Enquirer, Prachatai en Thai PBS als primair raad te plegen media.

 6. Ron zegt op

  Hoe hypocriet kan je zijn. Typisch een Thaise houding. Thailand zit mee aan de top wat betreft homosexuelen.

 7. Rob V. zegt op

  Bekende democratie strijdster Bow (Boow), schreef dat veel mensen en media de uitspraak niet geheel zorgvuldig hebben gelezen tot het eind. Op Facebook schrijft ze wat neerkomt op dit: het constitutioneel hof wijst af dat de huidige strijdig met de grondwet is, o.a. omdat dit een huwelijk tussen man en vrouw ten behoeve van de voortplanting is. Maar het hof schrijft ook dat naar mate er studies op dit gebied verschijnen, de wet aangepast kan worden.

  Mijn Thaise taalknobbel is nog onvoldoende om alle nuances in media berichten het echt goed te kunnen lezen, laat staan de juridische uitspraken van het hof. Maar als ik dit zo lees is er een klein kiertje, een uitweg, om op een later moment het huwelijk wel voor iedereen open te stellen. Maar dat doet voor mij niet af dat het hof er voor dit moment een door vele, en mij ook, erg achterhaalde visie op na houdt. Veel zinnen uit de uitspraak zijn ronduit schokkend tot kwetsend ervaren. Zoals wel vaker lijken een wollige uitspraak maar met een conclusie die progressief gezinden echt niet kunnen waarderen denk ik zo. Immers is de deur voor nu dicht en de argumenten daarvoor behoorlijk pijnlijk, achterhaald, en kwetsend.

  — bericht van Bow (ze steunt ook het homohuwelijk)—
  บางคนยังไม่ได้อ่านคำวินิจฉัยฉบับเต็มและเข้าใจว่าศาลรธน.จะไม่ยอมให้มีการสมรสของคู่รักเพศเดียวกัน จริงๆไม่ใช่ค่ะ ศาลแค่ยืนยันว่ากฎหมายสมรสชายหญิงที่มีอยู่ไม่ได้ขัดรธน.ด้วยเหตุผลต่างๆนานาที่เคยมีมา แต่ได้แนะไว้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปมีการศึกษาเพิ่มเติมมีความหลากหลายเกิดขึ้นก็ควรมีการปรับปรุงกฎหมาย มีการอ้างอิงถึงการที่มีร่างกฎหมายใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา และในตอนท้าย(ตามภาพ)ก็ได้ย้ำไว้อีกที แนะนำรัฐให้สนับสนุนการตรากฎหมายเพื่อสนับสนุนให้สิทธิและแก้ปัญหาอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วย น่าแปลกใจที่สื่อไม่จับประเด็นนี้กัน

  ส่วนตัวเราสนับสนุน #สมรสเท่าเทียม เต็มที่อย่างไร้เงื่อนไข เพราะถือเป็นสิทธิในการจัดการชีวิตที่ทุกคนควรมีเท่าๆกัน

  — mijn niet perfecte vertaling —-
  Diverse mensen hebben niet de uitspraak in zijn geheel gelezen en maken daaruit op dat het Constitutioneel hof het huwelijk open stellen voor mensen van hetzelfde geslacht niet toe staat. Dat is onjuist. Het hof gaf slechts aan dat de wet om diverse redenen niet strijdig is met de grondwet. Maar het hof suggereert ook dat naar maten er in de loop van de tijd meer studies gedaan worden dat er meer diversiteit is, dat dan de wet aangepast behoort te worden. Er zijn verwijzingen naar nieuwe wetsvoorstellen. Op het einde (zie afbeelding) wezen ze hier nogmaals op. Het hof geeft de suggestie dat met nieuwe wetgeving de rechten van LHBTI mensen ondersteunt kunnen worden. Vreemd genoeg wijst de media hier niet op.

  Persoonlijk steunen we #GelijkheidInHuwelijksrechten onvoorwaardelijk, omdat iedereen het recht heeft zijn/haar eigen leven te managen en iedereen gelijkheid moet kennen.

  Bron: https://www.facebook.com/bow.nuttaa/posts/10158770203340819

 8. TheoB zegt op

  Waarde Tino,

  Er werd geen wetsontwerp verworpen, maar een petitie ingediend door twee LGBT-personen die een homohuwelijk wensen. Het een homohuwelijk noemen is natuurlijk ook onderscheid maken. Beter is om het te omschrijven als het wettelijk huwelijk openstellen voor iedereen, ongeacht seksuele geaardheid, ras, (politieke) overtuiging of anderszins.

  Ze lieten nog wel de deur op ’n kier door te zeggen dat het parlement de wet kan aanpassen, dan wel een nieuwe wet aannemen.

  https://www.thaipbsworld.com/constitutional-courts-full-verdict-enrages-lgbt-community-rights-defenders/


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website