Het merendeel van de Nederlandse volwassenen is tevreden met zijn of haar leven. Bijna 6 op de 10 zijn bovendien optimistisch over hoe het in het algemeen gaat in Nederland. Ruim 3 op de 10 zijn daarover pessimistisch, 1 op de 10 is zelfs sterk pessimistisch. Tot deze laatste groep behoren relatief vaak ouderen, laagopgeleiden, mannen en personen met een Nederlandse achtergrond. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Bijna 9 op de 10 volwassenen zeggen in 2018 dat zij tevreden zijn met hun leven, 12 procent is niet tevreden en niet ontevreden, 2 procent is naar eigen zeggen ontevreden. Het percentage tevredenen is 2 procentpunt hoger dan in 2013. Het is de eerste keer dat het CBS rapporteert over de mening van de bevolking over hoe het gaat met Nederland.

Tevreden én optimistisch

Meer dan de helft, 56 procent, is in 2018 optimistisch over hoe het gaat in Nederland, 35 procent is pessimistisch en vindt dat het in meer of mindere mate de verkeerde kant op gaat. De overige 8 procent weet niet of het in Nederland de goede of de verkeerde kant op gaat.

Van degenen die tevreden zijn met hun leven is 59 procent optimistisch over de samenleving, 33 procent is pessimistisch, de rest weet het niet. Omgekeerd geldt ook: van degenen die ontevreden zijn over hun leven ziet ruim de helft (54 procent) het de verkeerde kant opgaan met Nederland, 31 procent is optimistisch. Degenen die tevreden zijn over hun eigen leven zijn dus ook vaker optimistisch over Nederland.

Jongeren minder vaak pessimistisch

Mannen en vrouwen zijn in 2018 naar eigen zeggen even vaak tevreden met hun leven. Ze waren ook even vaak optimistisch of pessimistisch over Nederland. Jongeren (18 tot 25 jaar) zeggen het minst vaak pessimistisch te zijn over Nederland. Ruim een kwart ziet de toekomst van Nederland enigszins of zeer somber in. Ze zijn niet vaker optimistisch dan 25-plussers, maar geven relatief vaak aan niet te weten of het in Nederland de goede of verkeerde kant op gaat (14 procent).

Hoogopgeleiden optimistischer

Hoogopgeleiden zijn vaker optimistisch dan laag- en middelbaar opgeleiden. Van de hoogopgeleiden is 65 procent optimistisch over Nederland, van de middelbaar opgeleiden 54 procent en van de laagopgeleiden 49 procent. Mensen met een Nederlandse achtergrond zeggen vaker dat zij pessimistisch zijn dan mensen met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond. Dit wordt niet verklaard door persoonskenmerken, zoals het feit dat westersen en niet-westersen gemiddeld jonger zijn, of door verschillen in ervaren gezondheid of huishoudensinkomen. Alleen personen met een westerse achtergrond zijn ook vaker optimistisch. Personen met een Nederlandse of niet-westerse achtergrond verschillen niet in hun optimisme over Nederland.

Een groep van 10 procent vindt dat het duidelijk de verkeerde kant op gaat. Deze groep die sterk pessimistisch is over Nederland is relatief vaak een man (55 procent), tussen 45 en 75 jaar oud (61 procent), laagopgeleid (39 procent) en heeft een Nederlandse achtergrond (81 procent).

Toelichting

De mate waarin mensen optimistisch of pessimistisch zijn over Nederland is gemeten door de vraag: ‘Hoe vindt u dat het over het algemeen gaat met Nederland?’ De antwoordmogelijkheden zijn: 1. duidelijk de goede kant op; 2. een beetje de goede kant op; 3. een beetje de verkeerde kant op; 4. duidelijk de verkeerde kant op; 5. weet ik niet. Antwoordmogelijkheid 1 wordt getypeerd als ‘sterk optimistisch’, optie 2 als ‘beetje optimistisch’, optie 3 als ‘beetje pessimistisch’ en optie 4 als ‘sterk pessimistisch’. Optie 1 en 2 zijn in dit nieuwsbericht samengenomen als optimistisch, optie 3 en 4 als pessimistisch.

15 reacties op “Slechts 10% van de Nederlanders somber over hun leven”

 1. leon1 zegt op

  Dit bericht is een beetje propaganda, dat een bepaalde groep ouderen tevreden zijn kan ik best geloven, we staan tenslotte op de 5 plaats van gelukkig zijn, zegt men.!!!
  In heel de EU heerst onrust, Frankrijk, Duitsland en in Nederland ziet men het al aan de uitslag van de stemming FvD.
  De voedselbanken zijn er nog steeds.
  We houden steeds minder over wat kunnen spenderen.
  Pensioenen worden niet aangepast en verkwanseld aan de EU.
  We kunnen geen referendum meer houden.
  Nederland wil van het gas af, terwijl België en Duitsland er op overgaat, zij kopen gas in van Rusland, 4 euro cent de kuub.
  De milieu sekte viert hoogtij in Nederland.
  Dat veel ouderen zich zorgen maken over de toekomst van hun kleinkinderen kan ik ook geloven.

  • Rob V. zegt op

   In heel de EU zijn er grote groepen ontevreden burgers lijkt me genuanceerder. Daar buiten ook in heel veel landen, al kan men dat niet overal uiten. In Thailand hoef je geen hesjes actie te organiseren want dan grijpt de NCPO (leger) in. Ja op diverse terreinen kan het in ons landje socialer want voedselbanken horen er niet te zijn (zelfde verhaal voor Thailand, zijn er ook voedselbank actige projecten).

   Referenda waren vaak nogal vlut met een nee/ja, terwijl ik elke keer dacht ‘ja mits’ of ‘nee tenzij’. Echt gelukkig werd ik niet van de referenda. De link tussen pensioen en EU ontgaat me, de EU heeft daar niks over te zeggen. Misschien investeren sommige pensioenfondsen in EU projecten?? Overheidsprojecten zijn vaak een stabiele belegging met laag rendement.

   Het milieu en de juiste aanpak (resultaat versus kosten plaatje) is zeker een punt van zorg al zou ik woorden als ‘sekte’ als ongepast en ongefundeerd bestempelen.

   Al met al genoeg om je zorgen over te maken maar het lijkt er toch op dat bij de meeste burgers het glas half vol is. Wellicht omdat men weet dat ondanks de diverse hobbels en hoofdpijndossiers we het in de basis hier in Europa lang niet zo slecht hebben. 🙂

 2. John Chiang rai zegt op

  Afgezien van een chronische of ongeneeslijke ziekte,is het geluk een toestand waar iedereen zelf voor zorgen moet.
  Bij alle kleine dingen die misschien verbeteringswaardig zijn,zijn in vergelijk tot vele andere landen de mensen in Nederland verzekerd van de wieg tot het graf.
  Voortdurend de regering,of het migratie beleid de schuld geven,dat men niet tot zijn eigen geluk komt,is een uiterst goedkope verontschuldiging,om zijn eigen onkunde te verbergen.

 3. brabantman zegt op

  Verzekerd van wieg tot het graf, daar zet ik mijn vraagtekens bij. Dit gaat wellicht op voor uw persoonlijke situatie maar geldt beslist niet voor iedereen(o.a. gezien de voedselbanken) Men kan natuurlijk zeggen, iedereen maakt zijn eigen keuze en is tot niets verplicht. Voorbeeld, mijzelf. Na het verdwijnen van partnertoeslag in 2015 werd ik, wonend in Thailand, met het overlijden van mijn partner en het aangaan van een nieuwe relatie, ‘beloond’ met een korting van ruim 300,-. op mijn AOW. Omdat ik ook nog ‘slechts’ 40 jaar als zelfstandige de maximale AOW premie betaald had van ca. 6600 per jaar, extra gekort. Nu ben ik financieel godzijdank niet afhankelijk van de AOW, maar als je als enig inkomsten dan 590 euro per maand ontvangt, dan zie je de door u geroemde verzorgingsstaat wel met een andere bril.
  Tja,ik ontmoet de vele ‘slimme’ Nederlanders hier ook, wonend in NL in een sociale huurwoning, de verplichte 4 maanden per jaar daar wonend, de rest van het jaar illegaal hun huis verhuurd. Of wat wiet op hun zolder kweken, ja zo red je het wel. Maar voor de ‘gewone’ Nederlander’ met alleen AOW is het armoede.

  • John Chiang rai zegt op

   Beste brabantman,Met mijn uitspraak dat iedereen in Nederland van de wieg tot het graf verzekerd is, bedoel ik natuurlijk,zo ik het ook geschreven heb,dit in vergelijk tot veel andere landen.
   In het land waar je nu woont,zijn erg veel pensionisten afhankelijk van hun kinderen of een aalmoes van 6 a 700 Baht p/m van de Thaise overheid.
   Terwijl in Nederland iedere inwoner,zelfstandige,in loondienst,of zelfs diegenen die nog nooit een vinger krom gemaakt hebben om überhaupt te werken,nog altijd recht hebben op een AOW.
   Zelfs chronische zieken of invaliden worden in Nederland in vergelijk tot erg veel andere landen niet helemaal in steek gelaten.
   Dat velen die alleen van een AOW of een andere sociale verzekering niet in rijkdom leven,en dat men zeker nog meer verbeteren kan mag zeker waar zijn,maar waar is het volgens jou dan veel beter op deze wereld?
   De Staat is niet de regering,zo velen dit vaak vluchtig denken,maar zijn wij als gemeenschap die iedere kleine verbetering via de belasting en sociale premie’s,voor ons zelf en anderen betalen moeten.
   Afgezien van iemand die door ziekte of zware invaliditeit niet werken kan,is het voor een gezond iemand toch niet te veel gevraagd om zijn levens wensen zo aan te passen,dat hij deze zelfde gemeenschap later ontlasten kan.

  • RuudB zegt op

   Beste Brabantman, het is ieder bekend dat in 2015 de partnertoeslag is gestopt, en terecht. Ook dat je als alleenstaande meer AOW ontvangt dan als samenwonende, omdat jouw partner wordt geacht verdienvermogen te hebben (gehad). Als een uitzondering gemaakt moet worden voor Thaise partners, dan ook die in overige landen waar ook ter wereld. Gaat niet gebeuren en waarom niet? Omdat de NL-belastingbetaler (o.a. ik dus) jouw partnerkeuze niet hoeft te subsidiëren. Daar was je zelf bij.

   • erik zegt op

    Ruud B, je zegt ‘Beste Brabantman, het is ieder bekend dat in 2015 de partnertoeslag is gestopt…’.

    Dit ligt echt wel anders dan jij beweert. Kijk de wetgeving er maar op na.

    Het tragische van Brabantman is dat hij na het overlijden is gaan samenwonen met een ander en toen ging merken dat de wetgeving inmiddels was gewijzigd. Hij had daaraan moeten denken, had het moeten weten, maar een schrobbering verdient die man niet.

    • RuudB zegt op

     De AOW-partnertoeslag stopte per 1 januari 2015 voor nieuwe gevallen. Zo is twintig jaar eerder besloten. De AOW-partnertoeslag was een toeslag voor een AOW’er met een jongere partner, die zelf weinig inkomsten had en nog geen recht op AOW. Kortom: waarom zou een in Thailand wonende partner moeten worden uitgekeerd? In Nederland gaan de Thaise partners van AOW-trekkenden gewoon in zelf ook aan de slag.

  • Sir Charles zegt op

   De keerzijde van de voedselbanken is dat veel mensen er een beroep op hebben gedaan omdat ze zich zelf erg hoog in de schulden hebben geholpen door allerlei aankopen te doen op afbetaling.

   • l.lagemaat zegt op

    Doordat ik in het verleden intake gesprekken hield bij de aanvragers om gebruik te mogen maken van de voedselbank kwam deze door u genoemde groep bijna nooit in aanmerking hiervoor.

    Zij werden doorverwezen naar een schuldsaneringstraject.

 4. leon1 zegt op

  Beste John Chiang Rai,
  In jou inzichten, heb je volkomen gelijk, maar de feiten en bewijzen liegen er niet om.
  We hebben jaren lang op onze leiders gestemd van de Firma List & Bedrog en men is nu langzaam toch aan het nadenken geslagen.
  Zolang eigen belangen belangrijker zijn als de belangen van de burgers is dat een groot probleem.

 5. Jan R zegt op

  Dit soort onderzoeken komen regelmatig aan de orde.

  Ik ben geen helderziende maar zie dat veel burgers ontevreden zijn met hun situatie.
  Het begint al met de overheid die erg goed zorgt voor het bedrijfsleven en de burgers laat uitmelken.
  Al meer dan 10 jaar (zo begreep ik onlangs) is het besteedbaar inkomen van een gemiddeld Nederlands gezin niet verbeterd.
  Probeer als starter maar een huis te kopen. Die zijn stervensduur en als later de rente weer eens naar 10% gaat zijn de hypotheekkosten niet te betalen. Dit is armoe.

  De Nederlanders aan de onderkant van de samenleving hebben nauwelijks geld om in hun levensonderhoud te voorzien. De huren zijn ook veel te hoog en de profiteurs zijn vooral de woningbouwverenigingen en eigenaren/verhuurders in het algemeen: geld verwerven door hard te werken is voorbij (je moet je geld laten werken is de boodschap).
  Een gewone burger mag blij zijn dat hij een (tijdelijke) baan heeft. Die baan voor het leven… dat is geschiedenis.

  Slechts Eur 60 per maand over voor eten is wat ik onlangs vernam van een vrouw van 85 jaar en dochter van een gefusilleerde verzetsheld. Ze ontvangst per maand één Euro teveel om in aanmerking te komen voor bijstand. Ze heeft geen hekel aan vluchtelingen maar die worden wel beter door “onze” overheid behandeld dan zij en vele anderen.

  De spannende jaren 50-60-70 waarin het steeds beter ging met Nederland is voorbij. Wat de jeugd van tegenwoordig denkt weet ik niet maar het toekomstperspectief is niet gunstig.

  En hoe het in de wereld vergaat weten we best maar daar wordt kennelijk bij de beoordeling van de mate van gelukzaligheid in Nederland geen rekening mee gehouden.
  Een onderzoek van niets levert geen resultaten op waar we wat mee kunnen… zo ook hier. 🙁

 6. Johnny BG zegt op

  Pessimisme heeft alles te maken met angst. Angst voor het nieuwe en angst voor het verlies van het bekende.
  Met een passieve levenswijze en denken dat het allemaal wel geregeld is kom je er niet maar daar kom je later pas achter. Je was er zelf bij om die keuze te maken dus dan ook niet zeuren.

 7. brabantman zegt op

  Toch zag en hoorde ik gisteren op tv dat bijna 400.000 kinderen in dit “rijke” Nederlandj ónder de armoedegrens moeten leven. Deze kinderen hebben ieder twee ouders, dus……..véél meer als 1 miljoen mensen leven in dit “rijke” landje in armoede. Daar hoor je “den Haag” nooit over. Programma over de “zorg” voor dementen/bejaarden; dit gezien hebbend mag je hopen om in dit “rijke” landje NIET op dit soort “zorg” te zijn aangewezen.
  “Den Haag” is geschokt, gaat hiermede meteen aan ’t werk, gaat gesprekken aan met Jan en alleman……om vervolgens nooit meer iets te laten horen.

  Voeg daarbij de tien(honderd?)duizenden al dan niet autochtone daklozen, op drift geraakte immigranten, de honderdduizenden ‘spookburgers’ van allerlei herkomst, talloos veel ZZP’ers die in voortdurende onzekerheid amper de armoedegrens bereiken, talloos vele herstellenden van beroertes (40.000 per jaar) en andere niet-fatale maar debiliserende aandoeningen waarvan de meerderheid nooit 100% herstelt (ook financieel niet), aangevuld met de vrijwel complete populatie generaties lang steuntrekkende allochtone bevolking, en je hebt het over in totaal miljoenen die op de een of ander manier buiten beeld blijven. Dan nog alle flexwerkers die vandaag niet weten of ze morgen nog zullen eten, en ga maar door. Geloof werkelijk geen hout van overheidscijfers over geluksbeleving. Allemaal feelgood propaganda om de consumptiedrift in BV Nederland op peil te houden.

 8. Joseph zegt op

  Mijn broek zakt af van al dat negatieve geleuter over Nederland. Wij leven in het beste land ter wereld, maar het is geen paradijs waar je zonder te werken geld kunt opstrijken. Het lijkt er op alsof Thailand het beloofde land is. Als je alleen van de AOW moet rond komen heb je tijdens je werkzame leven weinig het verstand laten werken en niet aan de toekomst gedacht. Het lijkt alsof de mensen die zo op Nederland afgeven hun verstand hebben verloren. Sterkte gewenst!


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website