Minister Koenders wil extra geld om de capaciteit van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland op peil te brengen. Hij onderschrijft de conclusie van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) in het rapport ‘De Vertegenwoordiging van Nederland in de Wereld’.

‘In navolging van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid eerder deze maand schetst de AIV op een overtuigende manier dat de ontwikkelingen in de wereld vragen om uitbreiding van onze ambassades en consulaten’, aldus Koenders. Er is sprake van fors meer onveiligheid in het buitenland waar we in eigen land in vele vormen last van hebben, zoals migratie, terrorisme, criminaliteit en cyberdreigingen. ‘Dat levert veel extra werk op voor onze vertegenwoordigingen in het buitenland.’

Ook de economische concurrentie vraagt om meer diplomatieke inzet. ‘Het succes van Nederlandse bedrijven schept enorm veel groei en banen in Nederland. Maar om succesvol te blijven, hebben bedrijven steeds vaker de hulp van onze diplomaten nodig, bijvoorbeeld om deuren te openen bij overheden die aan protectionisme doen en een grote vinger in de pap hebben van de economie’, stelt Koenders.

De minister wijst er ook op dat Nederlanders steeds vaker, verder en avontuurlijker reizen terwijl de wereld de afgelopen jaren onveiliger is geworden. Ook dat vraagt meer van ambassades op het gebied van reisadviezen om problemen te voorkomen en consulaire bijstand als het mis gaat.

De AIV concludeert zelfs dat het op veel plekken zodanig knelt dat veelvuldig stagiairs worden ingezet op functies die eerder door diplomaten werden vervuld.

Koenders: ‘Ik ben enorm trots op hoe onze diplomaten door het vuur gaan voor de Nederlandse belangen. Het is hoog tijd dat na vele jaren van krimp weer wordt geïnvesteerd in onze diplomatieke slagkracht.’

Bron: Ministerie van Buitenlandse zaken

19 reacties op “Minister Koenders wil extra geld voor ambassades: afgelopen jaren te wegbezuinigd”

 1. Dennis zegt op

  Nou lekker dan van die PvdA-boy!

  Zelf bezuinigde hij de boel weg (kapot) en nu z’n partij niet meer regeert moet er opeens geld bij. Of te wel anderen mogen proberen die miljoenen te vinden in de begroting, want als ze het hier (ambassade) erbij doen, dan moet het ergens anders weggehaald worden. Die keuze (en de rekening daatvan) legt íe dus mooi bij een ander op het bordje. Koenders had nu hij demissionair is, zich beter van commentaar kunnen onthouden.

  Ik ben natuurlijk voor een zo goed mogelijke dienstverlening, ik heb daar per slot ook baat bij, maar vind het gewoon niet chique zoals Koenders het nu doet.

  • Jacques zegt op

   In de politiek en zeker in het democratische model als bij ons in Nederland, is het beleid opgebouwd uit compromissen sluiten. De partij voor de armen heeft in dit verband in het verleden op dit gebied verloren, maar ook weer wat terug gekregen op ander gebied, van de Veel vrije dagen partij. Dit is toch wel de conclusie die we kunnen trekken uit een twee partijen kabinet, met tegenpolen op vele vlakken. Daarnaast is men nooit te oud om te leren en zal het voortschrijdende inzicht hier ook wel een rol in spelen. Tevens wil de PvdA geen onderdeel uitmaken van een nieuw te vormen kabinet onder de bezielende leiding van het VVD. Het is niet meer dan logisch dat hij nu als demissionair minister zegt wat hij werkelijk vindt en vond. Of een nieuw kabinet zijn buitenland beleid v.w.b., financiën zal gaan aanpassen in het belang van de Nederlanders en bedrijven in het buitenland is nog maar zeer de vraag. Zeker met de grote financiële tegenvallers waar we kortgeleden weer over bericht werden. Ik reken er in ieder geval niet op.

 2. Jo zegt op

  Zo als zo vaak: “Als het kalf verdronken is dempt men de put”

 3. chris de boer zegt op

  De gedachte dat bezuinigingen automatisch leiden tot een slechtere dienstverlening is een grote misvatting. Dat geldt ook voor de Nederlandse ambassades. Hier mijn plan voor Thailand/Bangkok:
  – vanaf 2020 1 Ambassade voor de EU, dus voor de 28 lidstaten: 1 kantoorgebouw met een vleugel of verdieping voor elk land voor specifieke belangenbehartiging; voertaal Engels;
  – daarin een centrale afdeling voor Schengen-visa;
  – alle bestaande ambassade-terreinen van de 28 lidstaten kunnen worden verkocht (levert miljoenen Euro’s op; kijk naar de lokaties van de ambassades bv. van Frankrijk en Nederland);
  – een klein aantal mini EU-ambassades in uithoeken van het land (zoals Phuket, Chiang Mai) en in landelijke regio’s waar veel Europese expats wonen (zoals de Isan en Hua-Hin/Cha-am);
  – (op vrijwillige basis) vervanging van het nationale paspoort door een EU-paspoort;
  – maximalisering van de digitalisering van al het (papier-)verkeer tussen de expat en de EU-ambassade met verlaging van de kosten voor de expat. Naar de EU-ambassade komen moet een uitzondering worden en financieel worden ontmoedigd.

  • Khun Peter zegt op

   Je vergeet het belangrijkste, een ambassade is vooral een handelspost. Zaken doen. Dat wil iedere land voor zich, gezien de economische belangen.

   • chris de boer zegt op

    Eiegnlijk is dit onzin. Het maakt eigenlijk niet uit in welk EU-land men zaken doet. Als het ene land tekort komt, moet de EU, dus de andere landen, later bij schieten. We moeten af van dat enge nationalistische denken.

   • RonnyLatPhrao zegt op

    Ooit misschien wel, maar dan moeten we eerst, zoals de USA, echt een Verenigde Staten van Europa worden, met EU burgers met een EU paspoort en niet op vrijwillige basis.

    Je kan die landen nu al wel bij elkaar gaan steken, maar dat zullen dan gewoon 28 ambassades in 1 kantoorgebouw zijn. Goed je zal wel enkel gemeenschappelijke kosten uitsparen.
    Verkoop van grond kan voor dat land dan eenmalig een bedrag opleveren, maar ik vermoed dat dit kantoorgebouw ook niet gratis zal zijn.

    Een plaats waar iedereen terecht kan voor een Schengenvisum zou al een grote vooruitgang zijn.

    Digitalisering van documenten moet niet afhangen van wel of geen gezamenlijk gebouw. De mogelijkheden zijn beschikbaar om dit nu al in te voeren.
    Bedragen wat voor een stempel/brief of wat ook zijn buitensporig, zelfs als het over de papieren versie gaat.

    Grote vraag is natuurlijk wie de Ambassadeur dan wordt en heeft die als Ambassadeur dan ook zeggenschap over de verschillende vleugels ?

    Neen, Europa is hier helemaal nog niet klaar voor en ook niet in 2020 denk ik.
    Daarvoor zijn de persoonlijke belangen van elk land te verschillend.

    Maar het blijft wel een hoopvolle gedachte

    • chris zegt op

     beste Pelgrim,
     De mensen in de EU-landen zijn veel mer social, economisch en financieel geintegreerd dan jij denkt. Die mensen hebben behoefte aan geluk en vrijheid, niet aan regels. En daarvoor zouden de politici moeten zorgen.
     Ik ben zelfs van mening dat het land van herkomst de expat zou moeten helpen met het verkrijgen van een visum in het land waar zij willen wonen. Dat land van herkomst kan ook veel beter en scherper de achtergronden van de persoon checken. Dat zou van grote betekenis kunnen en moeten zijn voor het ‘gastland’, bv bij het screenen van criminele figuren.

   • Petervz zegt op

    Peter, die handelstaken kunnen ook worden uitbesteed aan experts in het betreffende land, die reeds bestaande goede contacten hebben en de taal spreken.. In Azie werkt het niet echt handelsmedewerkers iedere 2,3 of 4 jaar weer over te plaatsen.
    Nederland is vreemd genoeg nog een van de weinige landen die handelsfuncties op ambassades nog vullen met buitenlandse zaken diplomaten.

    Het blijft verder vreemd dat er geen Schengen visumkantoor bestaat, maar dat elke landen dat nog steeds zelf doen.

    Alleen een EU ambassade lijkt me geen goed idee. Ik zie ambassades met slechts een ambassadeur (voor de bilaterale relaties), en een consulaire afdeling, om eigen staatsburgers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

 4. Jo zegt op

  Goede gedachte Chris, ik help het je hopen, maar zie het somber in.
  Nu al kan de EU vaak niet op één lijn zitten, kijk maar eens bij de verdeling van de vluchtelingen op dit moment.
  De besparing zal inderdaad gigantisch zijn, slechts één ambassade ipv 28.
  De service kan dan inderdaad uitgebreid worden als een ieder digitaal zijn aanvragen etc kan indienen, echter de mogelijk voor een bezoek zal er altijd moeten blijven voor de laaggeletterden en dat mag niet bestraft worden met een hoger tarief

 5. Damy zegt op

  Nou we hebben in ieder geval een antwoord waarom we plots 700 baht meer moeten betalen voor het zelfde getekende papiertje als andere jaren bedankt.

 6. Mark zegt op

  Lijkt me een goed plan Chris. Maar het diplomatiek corps van al die ambassades zal voor jouw voorstel van EU-integratie niet warm lopen. Hoeveel diplomatieke “postjes” minder? En wie gaat dan terug op kantoor in natte koude kikkerland? En met welke titels en honeurs?

  • chris zegt op

   Er is een groot aantal landen dat helemaal geen ambassadeur heeft maar alleen een consulaat. Die worden vak bemand door part-timers van het gastland van geen enkel EU-land. Die landen zouden we kunnen verblijden met een echte EU-ambassade.
   Elke 3 jaar (als ik me niet vergis) wisselen de Nederlandse ambassadeurs van land. Het kan zomaar gebeuren dat je van Thailand naar IJsland wordt overgeplaatst. Riscio van het vak.
   En ik heb eens gelezen dat het corps diplomatic te kampen heeft met een lage populariteit, wellicht vanwege dat wisselen. Een van de laaste ambassadeurs hier in Bangkok werkte gewoon op het MInisterie van Buitenlandse Zaken. Daarvoor was hij nooit ambassadeur.

   • RonnyLatPhrao zegt op

    Het is niet omdat er geen ambassade aanwezig is in een land, dat die landen niet vertegenwoordigt worden door een ambassade.

    Zo is bijvoorbeeld de Belgische ambassade bevoegd voor Thailand, Cambodja, Laos en Myanmar.
    (Ik dacht trouwens dat dit voor Nederlandse ambassade ook zo was)

    Consul is een stapje lager dan de Ambassadeur.
    Daar waar de Ambassadeur de belangen van zijn land vertegenwoordigt in zijn rechtsgebied, vertegenwoordigt de Consul de belangen van de bevolking van zijn land in dat rechtsgebied.
    Daarom dat de Consul altijd een diplomaat van het land is dat hij vertegenwoordigt.
    Indien er een ambassade aanwezig is, zal je daar meestal ook wel het consulaat kunnen vinden
    Mensen zeggen dikwijls dat ze naar de ambassade gaan voor bepaalde administratieve handelingen, maar eigenlijk gaan ze naar het consulaat

    In tegenstelling tot de Consul, is de Consul-honorair of ereconsul meestal een bewoner van het land waar het consulaat is gevestigd en niet van het land dat hij vertegenwoordigt.
    Meestal is het iemand met een groot (sociaal) netwerk en veelal gaat het dan ook over CEO’s of eigenaars van bedrijven omwille van hun economische kennis over het land.
    De taken die de Consul-honorair mag uitvoeren liggen niet vast, maar hangen af van de bevoegdheden die hem werden toevertrouwd.

    • RonnyLatPhrao zegt op

     Consul-honorair of ereconsul heeft zijn eigen plaats/consulaat..
     Meestal op toeristische plaatsen waar veel landgenoten verblijven, of in heel veel gevallen havens.
     Ik herinner me nog dat enkele dagen voor we in een haven toekwamen, we ons bevoorradingslijstjes opstuurde naar de Belgische consul in dat land. Hij zorgde er dan voor dat alles bij aankomst geleverd werd.

    • RonnyLatPhrao zegt op

     corr
     Het is niet omdat er geen ambassade aanwezig is in een land, dat die landen niet vertegenwoordigd worden door een ambassade.

    • Petervz zegt op

     Een (honorair) consulaat valt altijd onder een ambassade. Een ambassade is gevestigd in de stad waar het land de regeringszetel heeft. Meestal is er binnen een ambassade ook een consulaire afdeling, zoals in Bangkok het geval.
     De ambassade in Bangkok kent 2 honoraire consulaten, tw die in Phuket en in Vientiane. In Hong Kong en Ho chi Minh City zijn vrij grote consulaten met aan het hoofd een beroeps consul-general. Deze consulaten vallen evenwel onder het ambtgebied van de ambassades in Bejing en Hanoi.

     • RonnyLatPhrao zegt op

      Natuurlijk valt die onder de ambassade. Die geeft ook de bevoegdheden aan de ereconsuls.

      Lampang zou gesloten zijn en blijkbaar resten dan nog enkel de ereconsulaten van Vientiane en Phnom Penh
      http://thailand.diplomatie.belgium.be/nl/ambassade-en-consulaten/ereconsulaten

      Consulaten-general zijn dan ook niet te vergelijken met ereconsuls.

      • RonnyLatPhrao zegt op

       Ik bedoel.
       Consul-Generaal is dan ook niet te vergelijken met een ereconsul (honorair consul).


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website