Beste lezers,

Graag wil ik de nieuwe regels voor het aanvragen van een MVV onder de aandacht brengen. Ik heb gelezen dat vanaf oktober 2012 een MVV aanvraag alleen toegestaan indien de partners gehuwd zijn.

Verder is een huwelijk niet meer in Nederland toegestaan, maar moet in land van herkomst plaatsvinden.

Deze wijzigingen zijn nogal ingrijpend voor bijvoorbeeld Nederlanders die hun Thaise partner naar Nederland willen halen.

Mijn vraag is: zijn er al lezers die ervaring hebben met deze regels? Zijn er nog creatieve alternatieven zoals de België route?

Met vriendelijke groet,

Sjef

12 reacties op “Lezersvraag: Wie heeft er ervaring met de nieuwe regels voor een MVV aanvraag?”

 1. Rob V. zegt op

  Gelukkig is deze absurde trouwplicht (huwelijkse dwang door de staat) afgeschaft door de coalitie van VVD en PvdA. Ook ongehuwde kunnen gewoon weer een aanvraag indienen bij de IND. De wetswijziging (terugdraaiing) wordt officieel per begin april ingevoerd maar het kabinet heeft al laten weten dat ongehuwde die tussen 1 oktober en nu een aanvraag voor ongehuwde indienen positief besluit krijgen mits aan alle overige voorwaarden (zoals de strenge inkomenseisen) is voldaan. Helaas is de IND nogal langzaam met het terugplaatsen van de “oude” adviesaanvraag formulieren (ik vermoed tot ze tot april wachten?),

  in de tussentijd kun je bij een adviesaanvraag OF de huidige formulieren gebruiken en aanvinken dat je ongehuwd bent, OF een oude versie van de formulieren opduiken (zie link). Doe er een briefje bij waarin je uitlegt dat je een verzoek indient als ongehuwde en verwijs hierbij naar een bekendmaking van staatssecretaris Teeven en de nieuwsupdate op de IND site zelf begin 2013 dat aanvragen van ongehuwde aan het oude beleid getoest zullen worden.

  Dien je een directe aanvraag (dat doet de BP op de ambassade) dan heb je dat gezeur niet, bijkomend voordeel is dan ook dat ze de IND na 8 weken in gebreken kan stellen (ze moeten dan binnen 2 weken reageren) en je bij en afwijzing in bezwaar kunt. Nadeel is wel dat je al van te voren de leges moet betalen.

  Voor meer informatie:
  http://buitenlandsepartner.nl/showthread.php?55245-Trouweis-gaat-vervallen

  Succes!

 2. roja zegt op

  Mijn advies is : vraag het de Nederlandse ambassade in Bangkok en dan vooral aan de daar werkende Nederlanders . Mijn evaring met het sturen van een e-mail en daarop een antwoord krijgen zijn goed . Ook kan men inlichtingen inwinnen bij de IND ; wel is mijn ervaring dat die nogal stroef zijn ; niet zo transparant als de ambassade . Waarom ik dit schrijf : om heel veel discussie hier te vermijden van mensen die het goed bedoelen , maar geen idee hebben “waar de klepel hangt ” en “van horen zeggen en/of denken ” maar iets opschrijven . Zoek gewoon via de kortste weg ( dus ambassade en IND ) en daar informatie inwinnen is mijn advies .

  • Rob V. zegt op

   Bij het voorbereiden is het het beste om eerst de folders, formulieren en online informatie goed te lezen.Zijn er toch nog vragen dan kun je het beste de IND mailen -waarna een ambtenaar contact met je opneemt-, bellen kan ook (je krijgt dat een extern ingehuurde helpdesk aan de lijn) maar daar krijg je vaak verschillende antwoorden op een vraag. De ambassade zal ook wel wat weten, bijvoorbeeld als het aankomt over wat de vreemdeling moet inleveren aan de balie bij de ambassade, maar de ins en outs zijn natuurlijk beter bekend bij de IND, die immers verantwoordelijk is voor de hele procedure rondom MVV en VVR.

   Voor verder advies is er veel deskundigheid en ervaring te vinden op Stichting Buitenlandse partner (zie mijn bericht), de IND geeft bijvoorbeeld geen goede informatie over de EU route (dit wordt door de overheid als misbruik van EU rechten gezien zo verklaarde een minister een paar jaar terug). Ikzelf heb afgelopen jaar de MVV en VVR procedure met succes doorlopen en ook eerder het visum kort verblijf, dit is allemaal goed verlopen door de formulieren en folders goed te lezen en ook dankzij SBP waar ik veel ervaringstips heb opgedaan. Ook de IND en ambassade beantwoorde netjes mijn vragen.

 3. Rien Stam zegt op

  Mijn probleem is vaak met allerlei artikelen in dit blad, dat er vaak afkortingen wordt gebezigd en dat ik, en ik hoop met mij nog meer Nederlanders in Thailand, niet kunnen achterhalen waar er nu eigenlijk over gewauweld wordt.

  Voorbeeld: Aanvraag MVV
  Indienen bij of door IND
  de BP op de ambassade.

  Misschien kan iemand mij daarin behulpzaam zijn.
  Alvast bedankt
  dhr.Rien Stam

  • Rob V. zegt op

   Excuses, hier wat definities van veel gebruikte afkortingen:
   -MVV: Machtiging Voorlopig Verblijf, dit is het inreisvisum waarop niet westerlingen (muv Japan en enkele andere landen) inreizen.
   – VVR: VerblijfsVergunning Regulier
   – VKV: Visum Kort Verblijf (max 90 dagen), voorheen ” toeristenvisum” .
   – IND: Immigratie en Naturalisatie-Dienst
   – BP: Buitenlandse Partner (Ide ND noemt deze ” de vreemdeling” en de Nederlandse partner ” de referent” ).
   – SBP: Stichting Buitenlandse Partner.

  • Ronald zegt op

   Die afkortingen:
   MVV = Machtiging Voorlopig Verblijf
   IND = Immigratie- en Naturalisatiedienst
   BP = Buitenlandse partner.

   Als ze niet moeilijker worden dan dit, mag je er nog wel een paar vragen…

 4. andre nederpel zegt op

  Misshien heeft dit even niets met het onderwerp te maken maar ik vind indirect wel.
  Het is nog steeds jammer dat je geen eigen vriendin mag uit zoeken uit welk land dan ook.
  De regering bepaald of jou keuze goed is, ik denk dat dit nog steeds onder dicriminatie valt.
  Ik hoop dat andere mensen het met mij eens zijn en dat je wordt verplicht om je keuze te laten vallen op een mede land genoot waar je geen zin in hebt.
  Ik wens iedereen succes en hoop op een goed resultaat.

 5. Khun Martin zegt op

  Het schijnt dat de trouweis per 1 april komt te vervallen. In plaats daarvan moet je aantonen dat je een duurzame relatie met je partner hebt.
  De brief van Teeven over het vervallen van de trouweis is wel op internet te vinden, maar een officiele mededeling m.b.t. het vervallen van de eis ben ik nog niet tegen gekomen.

  • Rob V. zegt op

   Het oude beleid, dat je een duurzame relatie moet hebben met je partner (aan te tonen door beantwoording van een vragenlijst en ondersteunde bewijzen zoals bijvoorbeeld foto’s, bonnetjes/facturen etc.) wordt weer her ingevoerd.

   Die IND maakte dit bekend op haar website begin januari (maar mensen die de Tweede Kamer besprekingen volgen konden eind december al kennis hebben genomen hiervan, bij de IND gaan er zo een paar weken overheen, zo duurde het nog een maand voordat de IND de nieuwe lege tarieven bekend maakte terwijl de minister al een maand eerder een brief met de nieuwe tarieven had vrijgegeven):
   Beoogde herinvoering van het partnerbeleid (Nieuwsbericht | 09-01-2013):
   Met ingang van 1 oktober 2012 zijn de gezinsmigratiemaatregelen in werking getreden. (..)
   Naar aanleiding van het Regeerakkoord, waarin is vastgelegd dat voor gezinshereniging en -vorming een duurzame en exclusieve relatie volstaat, heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer bij brief van 21 december 2012 geïnformeerd dat het partnerbeleid, zoals dat gold vóór 1 oktober 2012, opnieuw wordt ingevoerd. Hiervoor is wijziging van het Vreemdelingenbesluit nodig. Het streven is gericht op inwerkingtreding van deze wijziging in de eerste helft van april 2013.
   Bron: https://www.ind.nl/nieuws/2013/beoogdeherinvoeringvanhetpartnerbeleid.aspx?cp=110&cs=46613
   * brief van Teeven zie de bijlage in het nieuwsbericht*

   Maar je hoeft niet tot april te wachten, er zijn al mensen die na 1 oktober (oa in januari) een verzoek hebben ingediend voor verblijf bij ongehuwdpartner en inmiddels al positief bericht hebben gekregen, precies zoals in de brief staat: als overgangsregeling tot officiele invoering krijgen mensen die na 1 oktober hun aanvraag indiende ook gewoon een positief besluit (mits aan de overige voorwaarden is voldaan).

   Dit nieuwe beleid is te danken aan de PvdA (zie ook het regeer akkoord), hier staat tegenover dat men van plan is de naturalisatie eis op te schroeven van 3 jaar (gehuwde) en 5 jaar (ongehuwde) naar 7 jaar voor alle immigranten. Maar dat voorstel is nog niet rond… wat nu het plan is rondom dubbele nationaliteit is mij niet bekend, Rutte 1 werkte aan een verbod hierop, wilde dit op het laatste moment vanwege protest vanwege oa autochtoon Nederlandse expats en internationale bedrijven dit aanpassen zodat alleen mensen bij het poortje naar binnen geen DN mogen hebben maar mensen die emigreren wel… maar toen viel het kabinet Rutte 1. In het regeer akkoord staan hierover geen afspraken, met de huidige samenstelling zou er geen meerderheid zijn om de DN te beperken.

   In het regeer akkoord van Rutte II staat wel:
   “Ons immigratiebeleid is restrictief, rechtvaardig en gericht op integratie. (…) Bij het immigratiebeleid zal rekening gehouden worden met de draagkracht van de samenleving. (…) Voor alle nieuwkomers biedt beheersing van het Nederlands, kennis van de
   samenleving en betaald werk het beste perspectief op succesvolle integratie.”

   – Partner moet leeftijd hebben van tenminste 24 jaar. <– (dit mag niet wegens EU verdragen)
   – Huwelijken tussen neef en nicht worden in beginsel verboden.
   – Gezinsmigratie betreft het kerngezin: een duurzame, exclusieve relatie tussen partners en degenen die door biologische verwantschap tot het gezinshuishouden behoren.
   – We scherpen de eisen voor inburgering aan, zowel in het buitenland als in Nederland.
   – Voorbereiding op het inburgeringexamen is een verantwoordelijkheid van betrokkenen zelf.
   – Inburgering dient zelf betaald te worden, wel kan er (per 1-1-2013 geld geleend worden, dit moet wel volledig terugbetaald worden, zie http://www.inburgeren.nl)
   – Inburgeringinspanningen worden consequent en vanaf het begin gevolgd.
   – Wie zich onvoldoende inzet verliest de verblijfsvergunning.
   – Voor stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen, naturalisatie en het niet verliezen van het verblijfsrecht bij het aanvragen van een bijstandsuitkering geldt nu een periode van vijf jaar. Die wordt verlengd tot zeven jaar.

   En waarom? Omdat men in Den Haag het idee heeft dat er hard beleid nodig is om kansarme te weren. Persoonlijk vind ik dat ze doorslaan met hun regeltjes en op deze manier vele goede migranten en hun Nederlandse partners ernstig in hun vrijheid beperken en nogal betuttelend of zelfs respectloos benaderen. Dat men niet wil dat iemand hier "direct na aankomst de hand op gaat houden" en hier niet naar vermogen meedraait in de samenleving is prima en niet meer dan logisch maar het kabinetsbeleid is bijzonder kil.

   — Zowel VVD als PvdA (alsmede CDA, SGP, D66 en PVV) zouden weer de 120% minimumloonseis willen invoeren maar ook dit mag gelukkig niet wegens EU wetgeving. Het blijft dus bij de eis van 100% minimumloon en duurzaam (dwz gegarandeerd doormiddel van een contract voor de komende 12 hele maanden op moment van aanvraag OF de afgelopen 3 jaren hieraan voldaan hebben).

   Tot slot: van de zomer veranderd er nog meer, de "wet modern migratiebeleid" treed dan in werking waarmee diverse rechten/plichten (verantwoordelijkheden) veranderen. Een adviesaanvraag is dan niet langer mogelijk, zowel de referent als de vreemdeling kunnen dan een directe aanvraag doen bij respectievelijk de IND of de Ambassade. Voor meer info en updates moet je de IND website (niewsupdates) in de gaten houden.

 6. Khun Martin zegt op

  P.S. Het is ook nog maar de vraag hoe Brussel hierover denkt, want in bijvoorbeeld Duitsland schijnt de trouweis nog wel te bestaan.

 7. Khun Martin zegt op

  Rob, weet jij of deze huwelijkseis ook voor Duitsland en Belgie geldt??
  mvrgr. Martin.

  • Rob V. zegt op

   Helaas heb ik hier zelf geen directe ervaring mee. Doel je op de EU route (als Nederlander in een ander EU land verblijven voor een aantal maanden om zo op basis van EU rechten verblijfsrecht van de BP te behalen)?

   Voor Duitsers die in Duitsland wonen met een BP is het wel verplicht: een Duitse vriend van ons heeft 2 jaar geleden zijn vriendin over laten komen en zijn toen getrouwd. Ik meen dat dit in België ook zo is: je kunt je partner laten overkomen en kunt dan hier trouwen, wat weer een vereiste is voor langdurig verblijf.

   De Nederlandse staat had dus vanaf 1 oktober ook zo’n regeling (inreisen en dan alhier trouwen zodat een verblijfsvergunning kan worden aangevraagd -mits ook aan de andere voorwaarden is voldaan- maar dit was beperkt tot mensen die niet konden trouwen in het land van de BP. Men kan in Nederland trouwens ook wel trouwen door in te reizen op een VKV, maar de partner moet dan na maximaal 90 dagen gewoon weer terug. Een erg krappe periode want voor een huwelijk (inschrijvingen van reeds buiten NL gesloten huwelijk én voor het in ondertrouw gaan voor een nieuwe te sluiten huwelijk) met een BP dient een zogenaamd M46 Schijnhuwelijksonderzoek plaats te vinden. Zo’n M46 loopt via de gemeente, IND en vreemdelingenpolitie en kan 2 maanden duren.

   Wil je in Nederland trouwen met je BP die nog buiten Nederland woont, of je huwelijk hier laten inschrijven, informeer dan bij je gemeente hierover (de M46 schijnhuwelijksonderzoek procedure).

   Wil je de EU route doen, dan kun je het best op de site van Stichiting Buitenlandse Partner informatie inwinnen, bijvoorbeeld over hoe het zit met een eventuele trouweis. Natuurlijk is het ten alle tijden ook verstandig de algemene eisen rondom immigratie in te winnen door de IND folders en site te lezen, maar over de EU route verschaffen zij geen informatie. Via SBP zul je ook verwijzingen vinden voor informatie van de Belgische danwel Duitse autoriteiten, tenslotte is het raadzaam ten alle tijden officiele informatie van de autoriteiten te lezen. Een goede voorbereiding dmv officiele documentatie én recente ervaringsdeskundige (er advocaten vreemdelingenrecht) is het halve werk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website