Lezersvraag: Testament in Nederland of Thailand laten opmaken?

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags:
31 mei 2020

Beste lezers,

Ik ben Hans en heb een vraag over het maken van een testament, waarop ik geen eenduidig antwoord op internet kan vinden. Ik woon in Thailand (uitgeschreven in Nederland) met mijn Thaise vriendin; we zijn niet wettelijk getrouwd. Nu wil ik graag een testament laten maken waarin ik mijn bezittingen in Thailand aan mijn vriendin in Thailand wil achterlaten (vooral geld op mijn Thaise bankrekening).

Mijn bezittingen in Nederland (vooral geld op mijn Nederlandse bankrekening) wil ik aan mijn Nederlandse kinderen (en ook wonend in Nederland) achterlaten. Ik heb geen onroerend goed op mijn naam.

Ik zoek antwoord op de vraag waar ik het best een testament kan laten maken:

 1. Bij een notaris in Thailand. Ik laat dan een testament in het Thai maken, met gecertificeerde vertaling in het Engels.
 2. Bij een notaris in Nederland, waarbij ik ook weer een gecertificeerde vertaling in het Engels laat maken.

Ik zou graag advies willen welke van deze twee mogelijkheden de voorkeur verdient (en waarom dat zo is) om zo min mogelijk gedoe bij de uitvoering van het testament te krijgen.

Aanvullend zou ik graag weten of het mogelijk/verstandig is om in geval 1 het in Thailand gemaakte testament in het Nederlandse testamentenregister op te nemen? Of in geval 2 of het mogelijk/handig is om het in Nederland gemaakte testament bij een notaris in Thailand te registreren?

Alvast dank voor je reactie!

Groet,

Hans

19 reacties op “Lezersvraag: Testament in Nederland of Thailand laten opmaken?”

 1. Erik zegt op

  Hans, Thailand kent geen centraal testamenten register (CTR) zoals NL dus van registratie is geen sprake; je kunt jouw testament wel op het stadskantoor in de kluis laten leggen (tegen geringe kosten, geen 100 baht) waarmee het bestaan van dat testament per zekere datum rechtsgeldig kan worden aangetoond.

  Ik heb altijd gehanteerd: het testament laat je opmaken in je woonland en voor jou is dat Thailand. Dat testament kun je via een NL notaris laten opnemen in het CTR in NL. Deze laatste info heb ik van een NL-er die in TH woont.

  Met een NL testament kun je aanlopen tegen een probleem waar ik zelf bij betrokken ben geweest.

  NL-er heeft een NL testament. Na meer dan 10 jaar wonen in Thailand gaat de man dood en zijn vrouw vraagt de NL notaris het testament uit te voeren. Die komt met vragen want heeft na al die jaren geen zekerheid of de weduwe nog steeds zijn echtgenote is. Vragen als ‘waren ze op sterfdag nog gehuwd’ en ‘bewijs eens dat hij geen andere vrouw had’ en ‘bewijs eens dat er geen recenter Thais testament is’ komen op de weduwe af en door het afwijkende registratiesysteem in Thailand is daar geen antwoord op. Na een hoop heisa is dat via de NL rechter allemaal goed gekomen maar het kost tijd en vooral geld.

  Dus mijn advies is: een TH testament waarin je alles in NL legateert aan jouw NL kinderen en de rest nalaat aan jouw Thaise partner. Raadpleeg daarvoor een Thaise jurist met de aantekening dat hij/zij ook notarieel werk mag doen.

  • klaas zegt op

   Als aanvulling. Ik heb bij Isaan lawyers in het testament expliciet laten op nemen welke bankrekingen onder het Thaise testament vallen. Ook dat de Nederlandse bezittingen er buiten vallen. Aan de Nederlandse kant heb ik geen voorzieningen getroffen omdat bij mijn overlijden het Nederlandse recht van toepassing is.

 2. Hendrik zegt op

  Beste Hans, neem eens contact op met een Thai lawyer en met een Nederlandse notaris, maar ik denk dat je volgend antwoord krijgt, welke je zelf ook had kunnen bedenken:
  ga in Thailand naar een lawyer en laat daar in akte opmaken wat jij na jouw dood aan jouw vriendin nalaat. Omschrijf jouw wensen gedetailleerd inclusief de bepaling dat zij akkoord gaat met het feit dat zij geen aanspraak kan maken op geld en goed die jij aan jouw kinderen vererft. De akte wordt op de amphur bewaard. Een kopie bij de lawyer, en uiteraard een exemplaar voor alle betrokkenen.
  Ga in Nederland naar een notaris en laat daar testamentair vastleggen wat jij aan geld en goed wilt nalaten aan jouw kinderen, inclusief hun akkoord dat zij geen aanspraken laten gelden na jouw dood op datgene wat jij in Thailand aan jouw vriendin nalaat.
  Uiteraard kun je de Thaise akte in het Engels doen vertalen en voorzien van handtekeningen en stempels (Thai zijn er gek op!) bij de notaris aan jouw testament toevoegen, zoals je ook jouw testament in het Engels kunt laten vertalen, de notaris vraagt om extra handtekeningen en stempels, en die in kopie uitreiken aan hen die het betreft plus aan de lawyer en ten behoeve van deponering bij de amphur.
  Dat laten opnemen in de Nederlandse testamentenregister is een zorg van de notaris.

 3. HansSteen zegt op

  Beste Erik,

  Dank voor je heldere en waardevolle antwoord!

 4. BramSiam zegt op

  Beste Hans, ik weet niet of je hier iets aan hebt. Ik heb in Thailand een testament laten maken voor wat betreft mijn bezittingen in Thailand en in Nederland voor mijn bezit in Nederland. Daarmee kan ik alles afdekken.
  De kans dat je gedoe krijgt bij de uitvoering van je testament is klein, maar je wilt het ook je nabestaanden besparen natuurlijk.

 5. Glenno zegt op

  Hallo Hans,

  Ik ben geen jurist, maar volgens mij is het handigste en meest veilige om een testament in NL op te laten maken.
  Daarin wordt aangegeven dat alles wat jij in NL bezit aan jouw kinderen toekomt.

  Dat alle bezittingen in Thailand aan je echtgenote – ten tijde van je overlijden – worden nagelaten. Jouw nabestaanden krijgen een kopie (de Thaise in het Engels) van je testament.
  Ingeval jullie voor je overlijden uit elkaar gaan dan komt het erfdeel aan je Thaise vrouw te vervallen. Eigenlijk automatisch. Ook dat deel komt ten goede aan jouw NL-se kinderen (als jij dat wilt) of aan een andere begunstigde.

  Ik zou je adviseren om altijd te kiezen voor een NL-se notaris omdat het CTR bescherming biedt, in ieder geval voor je NL-se bezittingen. Hierdoor is de nalatenschap van jouw kinderen beschermt.

  In Thailand is het wat moeilijker. Wanneer je er niet meer bent, en er dus geen controle op je vermogen kan worden uitgeoefend kan er van alles met je vermogen gebeuren. Ik maak me sterk dat wanneer iemand daarin kwaad wil, dat niet zal lukken. Je huidige echtgenote zal vast een bankpas hebben of in ieder geval die kunnen gebruiken om de rekening leeg te halen.
  Gaan jullie voortijdig uit elkaar dan zul je haar de toegang tot je rekening(en) moeten ontzeggen. Blokkeren dus.

  Ik zie overigens niet, indien er geen equivalent van het CTR in Thailand is, welke toegevoegde waarde een Thaise advocaat heeft. Bij jouw overlijden kan men die heel gemakkelijk omzeilen omdat er geen “recherche” verplichting is.

  Ik hoop dat je wat aan mijn visie/invalshoek hebt. Heel veel succes.

 6. Marcel zegt op

  als je in Nederland uitgeschreven bent telt de Thaise wetgeving,ook voor Nederland.Dus ga naar een advocatenbureau en laat een testament opmaken in het thais en engels en specifieer je wensen en besluiten.

 7. Yan zegt op

  Beste Hans,
  Jaren geleden heb ik van mijn notaris volgende tekst bekomen om een wettelijk, eigenhandig geschreven geldig testament op te stellen, overeenkomstig de noden welke u opnoemt.

  “Dit is het eigenhandig testament van de heer …………………geboren te…………op……………, wonende te ………………………………., echtgenoot van mevrouw………………………….

  Ik herroep hierbij alle testamenten door mij voor heden opgemaakt.

  Ik stel aan als mijn algemene legataris(sen) voor alle roerende en onroerende goederen gelegen in (België/Nederland) mijn kinderen:………………….(naam) en geboortedatum…………en plaats, met toepassing van de regels van plaatsvervulling en staaksgewijs.

  Ik stel aan als mijn algemene legataris voor alle roerende en onroerende goederen gelegen in Thailand, mijn echtgenote ……………………………..(naam) en geboortedatum…………………en plaats, en dit enkel indien wij op het ogenblik van mijn overlijden niet uit de echt zijn gescheiden en er geen procedure tot echtscheiding lopende is, in welke gevallen lijn gehele nalatenschap toekomt aan mijn kinderen, hiervoor genoemd.

  Regeling indien mijn kinderen (namen) geen kinderen hebben:
  Indien één van hen voor mij, samen met mij of ten gevolge van eenzelfde ongeval binnen de drie maanden na mij komt te overlijden, of om een of andere reden ook niet tot mijn nalatenschap komt, komt haar aandeel toe aan de andere persoon van de beide hierboven genoemde personen.

  Mijn echtgenote heeft geen vruchtgebruik op het erfdeel hetgeen toekomt aan mijn kind(eren).

  Opgemaakt te………..op…………..(datum).” Ondertekend.

  Handgeschreven in zoveel exemplaren voor elk van de kinderen en één voor de echtgenote.

  U kan eventueel deze dokumenten bijkomend laten registreren en vertalen door een beëdigd vertaler.
  Het is tevens aangewezen om in uw geval, de roerende goederen (bankrekeningen) duidelijk met nummer en bank(en) te vermelden.

  • Yan zegt op

   Aangezien u niet gehuwd bent kan u dan uw vriendin niet als echtgenote betittelen….

  • haki zegt op

   Beste Yan!
   Voor zover mij bekend, is een handgeschreven testament niet rechtsgeldig in NL; wel in B en D.
   Groet, Haki

   • Erik zegt op

    Haki, dat klopt. In NL heet dat een codicil en dat kan slechts voor een beperkt aantal goederen en zeker niet voor geld, voor onroerende zaken en voor het aanwijzen van de executeur. Bij een codicil spreek je eerder over wie de koekoeksklok krijgt en de antieke kast van oma…….

 8. Jan S zegt op

  Pas op met een handgeschreven testament. In Nederland zijn geldbedragen dan uitgesloten.
  Zelf heb ik mijn geld in Nederland al aan mijn kinderen en kleinkinderen in gedeeltes belastingvrij geschonken. Die kunnen het NU goed gebruiken..
  Mijn geld en bezit in Thailand is testamentair vastgelegd door een Thaise advocaat voor mijn Thaise vrouw.

 9. Paul zegt op

  Beste Hans,

  Ik ben gepensioneerd jurist maar geen expert op terrein van erfrecht. Niettemin kan ik je met een praktijkvoorbeeld wat op weg helpen de juiste keuzen te maken zonder volledig te zijn. Erfrecht kwesties waarbij meerdere landen betrokken zijn omdat de bezittingen daarover verdeeld zijn, zijn dikwijls wat gecompliceerder.

  Mijns inzien geldt in het internationale recht de regel voor het verkrijgen van een verklaring van erfrecht, het stelsel waarin zich de bezittingen bevinden.

  Enkele jaren geleden ben ik door de Internationale Rechtshulp Afdeling (in Thai afgekort OIPP) verbonden aan het Thais OM te Bangkok gevraagd om eens na te gaan hoe het zit met de erfenis van een Thais jongetje van 10 jaar, zoon van een Thaise vrouw en Nederlandse man, die vrij plotseling overleed. Er scheen nog wat geld, naar vermoeden 200.000 Amerikaanse dollars te staan op een Luxemburgse bank, terwijl een Thaise of Nederlandse advocaat niet betaald kon worden (die vroegen een aanzienlijk bedrag voorschot). Door de plotselinge dood was er ook geen tijd een testament op te maken.

  Cruciaal is een regel dat het erfrecht systeem geld van het land waarin het geld op de bank stond dus in dit geval Luxemburg. Het verkrijgen van een verklaring van erfrecht had nogal wat voeten in aarde, waarbij ook de Thaise rechter werd betrokken. Dat lukte allemaal mede dankzij de OIPP, waarbij werd afgesproken dat in ieder geval de onkosten gemaakt zouden worden vergoed.

  Lang verhaal kort gemaakt: na ruim twee jaar van onder meer pendelen tussen Luxemburg en NL en overleggen van de benodigde documenten werd de verklaring van erfrecht door de Luxemburgse notaris afgegeven en gaf de bank het geld vrij: ruim 700.000,00 dollar!

  Ik raad je aan sowieso advies te vragen aan een Nederlandse notaris, omdat je ook kinderen hebt die in ieder geval recht hebben op een wettelijk erfdeel ongeacht wat in het testament is bepaald.
  En wellicht kan je Thaise vriendin eens advies vragen aan de OIPP (zie hun site), wat voor zover mij bekend kosteloos is en die je kunnen helpen of verwijzen naar betrouwbare advocaten/notarissen in Thailand.

  succes,
  Paul

 10. timker zegt op

  Ik heb mijn testament in het Thais en Engels laten opmaken door Isaan Lawyers, wij hebben alleen maar email contact gehad. Dat testament is alleen geldig in Thailand en dat was voor mij genoeg omdat ik geen bezittingen in NL meer heb.

 11. HansSteen zegt op

  Iedereen hartelijk dank voor alle reacties op mijn vraag. Hier kan ik mee verder. Ik ging er o.a. van uit dat een testament opmaken zowel in Nederland Als in Thailand niet zinvol was; dit omdat het eerst gemaakte testament direct zou vervallen als een tweede testament gemaakt wordt. Maar misschien ligt het anders als het in Thailand opgemaakte testament alleen geldt voor Thaise bezittingen en het in Nederland opgemaakte testament alleen geldt voor Nederlandse bezittingen. Ga ik verder uitzoeken, evenals andere suggesties. Nogmaals dank voor de reacties.

 12. Hans zegt op

  In Nederland heeft men geen vrije keuze en kunnen erfgenamen hun wettelijke deel opeisen. Dit was een reden voor mij om het testament in Thailand te maken omdat je dan wel vrij bent. De nederlandse overkoepelende notaris organisatie heeft mij laten weten dat het hebben van 2 testamenten juridisch niet kan, volgens internationale verdragen. Ik heb geregeld in mijn Thaise testament dat alles in Thai naar mijn vriendin gaat en alles in nl naar mijn kids. Heb een copy in een verzegelde envelope in mijn safe voor mijn gf en idem een copy voor elk van mijn kids die ze thuis in nl bewaren. Daarnaast heeft een lokale jurist in Th een copy. Wanner ik overlijd kan mijn gf naar de jurist die alles officieel via de thaise rechtbank afhandeld (ook voor het nl part).
  Met het rechtbank document in thai kan men deze naar het nedrlands vertalen en legaiseren. Met dit document gaat men naar de nl notaris die het nederlandse deel ten uitvoering brengt. Juridisch waterdicht.

 13. PaulW zegt op

  Ik ben ook bezig met testamenten. Aparte opgemaakt enkel voor Thaise bezittingen en aparte voor bezittingen in NL. De Thaise is rond. Maar de Nederlandse is pending. Ik kan nu even niet naar NL reizen om een documentje te ondertekenen. Ik heb geen notaris gevonden die accepteert dat ik document in Thailand onderteken bij mijn lawyer + getuigen alhier.

  Opmerking: bij aparte testamenten mbt land zet er niet in dat alle eerdere testamenten worden herroepen.
  Laat er duidelijk inzetten dat het testament enkel en alleen geldt voor bezittingen in Thailand cq NL.

 14. Ton zegt op

  Naar mijn informatie gaat de NL wetgever ervan uit, dat er maar 1 testament kan bestaan. Door het laatst opgemaakte testament vervalt het voorgaande testament automatisch.
  Wanneer men 2 testamenten naast elkaar wil laten bestaan, 1 voor NL en 1 voor TH, zouden er problemen kunnen rijzen.
  Indien er dus zowel een NL als TH testament opgemaakt wordt, waarbij bijv. het NL testament het eerste wordt opgemaakt, dan in het later opgemaakte TH testament de duidelijke clausule laten opnemen, dat het TH testament geldt als AANVULLING op het reeds bestaande NL testament, waarbij het Thaise testament het NL testament op geen enkel onderdeel verdringt.
  TH testament opmaken in Engelse en Thaise taal, waarbij opmerking opnemen, dat in geval van twijfel omtrent de betekenis van een woord de Engelse betekenis prevaleert.

 15. peterbol zegt op

  Beste Hans

  Zelf zat ik 2 jaar geleden met het zelfde vraagstuk
  Heb al 9 jaar een goede Thaise vriendin en aangezien ik niet uitgeschreven ben en ook niet opnieuw
  in het bekende bootje wil stappen had ik wel zoiets van mocht er iets met mijn gebeuren wil ik niet dat zij iets tekort komt. Ik heb zowel in Thailand als in Nederland enige reserve opgebouwd.
  Ik heb dus 2 testamenten op laten maken zowel in TH als in Ned. In alle 2 de testamenten staat dat duidelijk vermeld.
  Het komt er uiteindelijk op neer dat al mijn bezittingen in TH naar mijn vriendin gaan en al mijn Ned bezittingen naar mijn Ned erfgenamen .Dus eigenlijk hetzelfde als Bram Siam.

  S6 Peter Bol


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website