Box 3 belasting na emigratie naar Thailand?

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags: , , ,
13 november 2022

Beste lezers,

Wat wordt er belast in Thailand? Is dividendbelasting terug te vragen in NL, of ben je dit kwijt? Bij belastingdienst staat remittance baseland mogelijk terugvragen. Waar is dit van afhankelijk?
Als je je huis aanhoud in Nederland betaal je dan hierover belasting in Thailand? In NL komt je huis al in box 3 terecht.

Groet,

Evert

Redactie: Heb je zelf een vraag aan de lezers van Thailandblog? Gebruik het contactformulier.

3 reacties op “Box 3 belasting na emigratie naar Thailand?”

 1. Lammert de Haan zegt op

  Dag Evert,

  Jouw woning in Nederland is enkel in Nederland belast. In vrijwel alle Verdragen ter vermijding van dubbele belasting wordt uitgegaan van het zgn. situs beginsel. D.w.z. dat enkel het bronland bevoegd is om over de inkomsten uit onroerend goed belasting te heffen. In het met Thailand gesloten Verdrag is dit geregeld in artikel 6.

  “Artikel 6. Inkomsten uit onroerende goederen

  1 Inkomsten uit onroerende goederen mogen worden belast in de Staat waar deze goederen zijn gelegen.”

  Wat betreft het dividend ga ik ervan uit dat het hierbij niet gaat om een deelnemingsdividend (met minimaal 5% aandelenbezit van de Nederlandse onderneming) maar om een zogenoemd portfoliodividend.
  Dit dividend krijg je op aangifte niet weer terug. Zowel Thailand als Nederland zijn nl. bevoegd om over dit dividend te heffen.
  Zie:

  “Artikel 10. Dividenden

  1 Dividenden betaald door een lichaam dat inwoner is van een van de Staten aan een inwoner van de andere Staat, mogen in die andere Staat worden belast.
  2 Deze dividenden mogen echter in de Staat waarvan het lichaam dat de dividenden betaalt inwoner is worden belast, maar de aldus geheven belasting mag 25 percent van het bruto-bedrag van de dividenden niet overschrijden.”

  Zoals je wellicht weet heeft de ministerraad op 2 september j.l. ingestemd met een nieuw met Thailand te treffen Verdrag. Naar verwachting zal het nieuwe Verdrag op 1 januari 2024 inwerking treden.

  Alhoewel de tekst van het nieuwe Verdrag nog niet is gepubliceerd verwacht ik dat de bronstaatheffing t.a.v. portfoliodividenden in stand zal blijven. Zie wat de volgende notitie daaromtrent bevat:

  “Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020

  Het Nederlands fiscaal verdragsbeleid sluit deels aan bij de uitgangspunten in het OESO-modelverdrag. Allereerst streeft Nederland naar een bronstaatheffing van 15% voor overige dividenden (zogenoemde portfoliodividenden). Doordat dit in overeenstemming is met het nationale tarief van 15% worden de uitvoeringslasten beperkt.”

  T.z.v. deelnemingsdividenden streeft Nederland een uitsluitende woonstaatheffing na.

 2. Leen van Zanten zegt op

  Ben woonachtig in Thailand. Gepensioneerd en met pensioen betalingen in Nederland en heb een huis in Ned. Ben belasting plichtig in Nederland voor mijn pensioen inkomen, koopsom polis uitkeringen, en op huis voor WOZ waarde minus de uitstaand hypotheek waarde, Hierdoor rol ik in Box 1 en Box 3 in eerste en tweede schijf.

  • Lammert de Haan zegt op

   Dag Leen,

   Je schrijft dat jouw pensioenuitkering belast is in Nederland. Dat kan enkel als dit pensioen is verkregen vanuit een overheidsdienstbetrekking.

   Ook jouw “koopsompolis uitkeringen” merk jij aan als te zijn belast in Nederland. En dan gaat er zeer waarschijnlijk iets fout.
   Bij een koopsompolis stort je eenmalig een bedrag, al kun je soms later nog wel geld bijstorten. Je verzekeraar of bank gaat dit geld beleggen. Op je pensioendatum “koop” je met dat geld een lijfrente-uitkering. Bij wonen in Nederland is deze lijfrente niet belast voor de inkomstenbelasting. Je hebt de koopsom niet in mindering kunnen brengen op je te belasten inkomen wegens gebrek aan voldoende zgn. “jaarruimte”. De lijfrente is dus niet fiscaal gefaciliteerd (je hebt geen belastingvoordeel genoten t.z.v. de inleg c.q. de koopsom). Ik durf wel te stellen dat 95% van de Nederlanders te veel inkomstenbelasting betaalt t.z.v. hun lijfrente-uitkeringen.

   Bij wonen in Thailand is een lijfrente-uitkering al helemaal niet belast in Nederland, ook al zou je de inleg van premies (maar waar bij een koopsom geen sprake van is) in mindering hebben kunnen brengen op je destijds te belasten inkomen. Lees maar eens wat artikel 18 van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting daaromtrent bevat (e.e.a. voor zover van belang):

   “Artikel 18. Pensioenen en lijfrenten
   1 Onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid van dit artikel en het eerste lid van artikel 19, zijn pensioenen en andere soortgelijke beloningen ter zake van een vroegere dienstbetrekking betaald aan een inwoner van een van de Staten, alsmede aan een zodanige inwoner betaalde lijfrenten slechts in die Staat belastbaar.
   3 De uitdrukking „lijfrente” betekent een vaste som, periodiek betaalbaar op vaste tijdstippen, hetzij gedurende het leven, hetzij gedurende een vastgesteld of voor vaststelling vatbaar tijdvak, ingevolge een verbintenis tot het doen van betalingen, welke tegenover een voldoende en volledige tegenprestatie in geld of geldswaarde staat.”

   Mocht je hier nog vragen over hebben en waarbij het louter gaat om privacygevoelige informatie, dan mag je altijd contact met me opnemen via: [email protected]
   Algemene vragen of opmerkingen stel je uiteraard in Thailandblog.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website