Ik heb al eerder het blog aangeschreven aangaande de aangifte bij de Thaise belastingdienst van elk belastbaar inkomen dat door Belgen in 2024 overgemaakt wordt naar Thailand. Tot op heden ontbrak het aan duidelijkheid hieromtrent wegens het ontbreken van exacte richtlijnen van het Thaise Revenue Department.

Vandaag 19 maart 2024 heb ik een nieuwsbrief ontvangen van de ambassade van België in Bangkok. Omdat er vermoedelijk vele Belgische landgenoten zijn die genoemde nieuwsbrief niet ontvangen geef ik hem hierna in extenso weer.


Beste landgenoten,

Sinds onze nieuwsbrief van 31 oktober 2023 over de nieuwe interpretatie van de Revenue Department van de lokale wetgeving over de belasting van buitenlandse inkomsten, hebben we verschillende contacten geraadpleegd en de beschikbare informatie verzameld. Onze bevindingen zijn als volgt:

 • Een persoon wordt beschouwd als fiscaal inwoner van een land als hij of zij er ten minste 180 dagen per jaar verblijft.
 • Belastbaar inkomen is onderverdeeld in 8 categorieën, waarvan de belangrijkste zijn: inkomen uit arbeid (salaris, bonus, pensioen), huuropbrengsten, honoraria, rente en dividenden.
 • Elk belastbaar inkomen dat vanaf 1 januari 2024 naar Thailand wordt overgemaakt door een fiscaal inwoner van Thailand moet worden aangegeven.
 • Het belastingtarief in Thailand is progressief van 0% (tot 150.000 THB/jaar) tot 35% (meer dan 5 miljoen THB/jaar).
 • Er zijn talrijke aftrekposten en vrijstellingen.
 • België heeft met Thailand een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting ondertekend, waarbij de in België betaalde belasting wordt gebruikt als een ‘belastingkrediet’ voor Thailand dat zich niettemin het recht voorbehoudt om eventueel meer belasting te heffen in het uitzonderlijke geval dat de belasting in België lager zou zijn geweest dan die welke u theoretisch in Thailand zou hebben betaald.
 • Het feit dat u geen belasting hoeft te betalen in Thailand op grond van de overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting, betekent niet dat u uw inkomen niet hoeft aan te geven in Thailand.
 • Voor het jaar 2024 moet het inkomen uiterlijk op 31 maart 2025 worden aangegeven via een online portal (voorlopig alleen in het Thais). De deadline kan met 8 dagen worden verlengd tot 8 april 2025. In geval van late betaling kunnen verwijlinteresten in rekening worden gebracht.
 • U moet de nodige documenten bijvoegen die uw inkomen aantonen en eventuele belasting die al elders is betaald. Deze documenten moeten in het Thais vertaald en gelegaliseerd zijn.
 • We zijn ons terdege bewust van de verschillen in belastingskalenders tussen België en Thailand en de moeilijkheid om de nodige documenten van de FOD-Financiën te verkrijgen binnen de door Thailand vereiste termijnen. We hebben voorstellen in die zin gedaan aan de Revenue Departement en zullen u informeren zodra deze kwestie is opgelost.
 • De Revenue Department heeft Frequently Asked Questions gepubliceerd op zijn website (enkel in het Thais). U vindt hier en informele vertaling in het Engels.
 • Tot slot helpt de Revenue Department u graag via de telefonische helpdesk op 1161 (ook in het Engels) en bij de verschillende kantoren in het land.

We hopen dat u deze informatie nuttig vindt.

Als u specifieke vragen hebt over uw persoonlijke situatie, aarzel dan niet om een advocaat te raadplegen die gespecialiseerd is in belastingzaken.

Vriendelijke groet,

Ambassade van België in Bangkok


Als ik het goed begrijp moeten wij als Belgen onze inkomsten op eigen initiatief, uiterlijk op 31 maart 2025, aangeven aan het Thaise RD, zelfs als de in België betaalde belasting hoger is dan deze die in Thailand zou geheven worden? Vraag is natuurlijk of het RD dan eindelijk zal instemmen met het toekennen van een TIN. Tot op heden werd mij dat al tweemaal geweigerd?

Ik ben Belg, permanent woonachtig in Thailand, geniet van een ambtenarenpensioen dat volledig in België belast wordt en mijn enige bron van inkomsten is. Maandelijks wordt via een doorlopende opdracht een gedeelte daarvan overgeschreven naar mijn Thaise bankrekening, ruim genoeg om te voldoen aan de inkomenseisen voor mijn ‘retirement’ verlenging. Een bijkomende vraag is welk bedrag zal moeten aangegeven worden indien – zoals in mijn geval – niet mijn volledige pensioen overgemaakt wordt. Ik kan moeilijk zelf beginnen te uitrekenen hoeveel de Belgische belasting zou zijn op dat onvolledige bedrag. Maar misschien is het beter om gewoon het volledige bedrag aan te geven.

Graag had ik vernomen van de specialisten Lammert De Haan en Eric Kuijpers of zij met deze gegevens van de Belgische Ambassade over voldoende info beschikken om zich een definitief idee te vormen aangaande deze materie.

Ook dank aan de Belgische Ambassade om ons deze inlichtingen te laten kennen.

Ingezonden door JosNT

49 reacties op “Nieuwe interpretatie van de Revenue Department over de belasting van buitenlandse inkomsten (lezersinzending)”

 1. Marnix zegt op

  De Ambassade is toch duidelijk in haar tekst: “Elk belastbaar inkomen dat vanaf 1 januari 2024 naar Thailand wordt overgemaakt door een fiscaal inwoner van Thailand moet worden aangegeven.” 1) Ga voor jezelf na of jouw ambtenarenpensioen vanuit het belastingverdrag BE-TH ook fiscaal aan TH toevalt. 2) Wat jij aan de TH-RD opgeeft is datgene wat je 12 maal maandelijks naar TH stort, ook al is dat minder dan je aan pensioen op jouw BE-bankrekening gestort krijgt.
  Is punt 1 het geval maakt dat dan de TH-RD duidelijk. Is dat niet het geval dan is prima zelf uit te rekenen wat je TH verschuldigd bent. Voor BE-mensen is trouwens Lung Addie degene die uitkomst biedt.

  • JPG zegt op

   Sorry: als ambtebaar is hij NIET belastabaar in Thailand. Art. 18 is duidelijk voor ambtenaren pensioenen: (…) “zijn SLECHTS in die staat belastbaar”, en in het Engels (werktaal van het verdrag) (…) “shall be taxable ONLY in that state”. En de staat in kwestie is België. Dit is niet het geval voor andere pensioenen (niet ambtebaren), want volgens art 17 zijn ze (…) “in de eerstbedoelde staat belastbaar”, (may be taxed…). Dit zegt niet, zoals in art 18, enkel in België. Het wordt dus niet expliciet uitgesloten dat Thailand ze ook belast, wel obv het netto bedrag (na aftrek van de belgische belasting).
   Het volstaat dus om goed te lezen. Hoe in de praktijk zal worden gehandeld door Thailand blijft een open vraag, maar de basis is duidelijk.

   • Marnix zegt op

    Je hoeft geen tekst met sorry te beginnen. Maak gewoon je punt. Btw: zie mijn punt 1. Vooralsnog zijn de berichten die de Ambassade afgeeft enkel maar verwarrend. Lees ook Lung Addie die meegeeft dat hij ook tegenstrijdigheden vaststelt.

    • Mark zegt op

     Overigens geven, naar mijn bescheiden mening de berichten van de Belgische Ambassade in Bangkok, onvolledige antwoorden op de vele vragen omdat de bevoegde Thaise instanties middels een omzendbrief “het spelregelkader” per 1 januari 2024 veranderd hebben zonder concreet de spelregels kenbaar te maken.

     De ontstane “verwarring” (ik noem het liever onduidelijkheid en onzekerheid) in de schoenen van de Belgische Ambassade in Bangkok schuiven is daarom onterecht. Integendeel, de Belgische Ambassade in Bangkok doet gelukkig nog moeite om ons te informeren en de bevoegde Thaise instanties ertoe aan te zetten een werkbare praktische regeling uit te werken.

 2. Erik Kuijpers zegt op

  JosNT, nee, ik reageer niet inhoudelijk behalve op dit punt: de Thaise overheid heeft in een nadere verklaring aangegeven dat alle inkomen tot en met 2023 dat in 2024 of later wordt overgeboekt naar Thailand niet wordt belast. Dat is ingevoerd omdat belastingplichtigen en advieswereld zich overvallen voelden door de maatregel. Dat mis ik in bovenstaande mededeling.

  Ik schrik van ‘vertalen en legaliseren’; dat gaat reistijd en geld kosten!

  Dank voor het vertrouwen dat je in me stelt maar ik blijf beter van Belgische belastingzaken af. Van Belgisch belastingrecht heb ik te weinig kennis om een oordeel te geven. Ik wil de mensen in Thailand met Belgisch inkomen wel een advies geven: raadpleeg Lung Addie en/of een Belgisch expert op fiscaal- en verdragenrecht.

  • Lung addie zegt op

   Beste Erik,
   Lung addie is GEEN fiscaal specialist of verdragen expert.
   Aan de Lezers:
   Tot heden geef ik nog steeds de raad: doe voorlopig NIETS tot er uit Thailand zelf een officiele melding of vraag komt. Er wordt hier trouwens gesproken, in de ambassadebrief, over maart 2025. Dat is nog 1 jaar en in een jaar tijd kan er nog veel veranderen of duidelijker worden want dat is het nog steeds niet. De ambassade spreekt trouwens over “tot de BEVINDINGEN gekornen” maar ‘bevindingen’ zijn GEEN OFFICIELE statuten.
   Er zijn zelfs tegenstrijdigheden: volgens het verdrag, wat aangegeven werd als blijvend gevolgd te worden, is enkel Belgie diegene welke belastingen op Belgsich inkomen heft.
   Indiem dat niet gevolgd wordt dan heeft dit verdrag geen enkele zin meer.

 3. Mark zegt op

  Dank aan mevrouw de Ambassadeur en haar medewerkers die dit opvolgen, ons hieromtrent informeren en de praktische problemen voor Belgische “langverblijvers” aankaarten bij de bevoegde Thaise instanties.
  Het geeft deels antwoorden op de vele vragen, al moet ik toegeven dat het nog steeds gissen blijft hoe we als niet-Thai in praktijk aangifte zullen moeten doen daarbij beroep doend op het Belgo-Thai anti-dubbel-belastingverdrag.

  Zoals we hier vaak lezen weigeren Thaise belastingambtenaren in regionale kantoren de aangifte van een niet-Thai in ontvangst en behandeling te nemen. Simpelweg door te zeggen dat ze je geen TIN-nummer kunnen geven.

  Of zal de aangifte gecentraliseerd en gedigitaliseerd worden via een website?

  De Belgische Ambassade sluit berichten over dit onderwerp tot nu toe af met het advies beroep te doen op een gespecialiseerde advocaat. Maar waar vind je goede advocaten met de nodige fiscaal juridische expertise en de nodige administratieve capaciteit om de massa aangiftes state of the art te begeleiden?

 4. Antoine zegt op

  Ik heb begrepen dat de Thaise immigratie vanaf 2025 de belastingaangifte in Thailand wil zien als onderdeel van de goedkeuring van een verlenging van een retirement of marriage visum.

  • Hendrik zegt op

   Graag officiële berichtgeving a.u.b.

   Al die wilde verhalen en eigen interpretaties zaaien alleen maar verwarring en ongerustheid. Veronderstellingen van “ik heb begrepen…” zijn we geen stap verder mee.

  • Lung addie zegt op

   Waaruit heb jij begrepen dat de Thaise Immigratie de belastingsaangifte wil zien bij de aanvraag van een jaarverlenging???? Tenslotte, een visum kan je niet verlengen, wel de verblijfsperiode.

  • Marc zegt op

   Neen, Antoine ik heb dat zo niet begrepen , een visum heeft weinig of niets te maken met belastingen betalen , belastingen daar heb je recht op aftrekposten , en voor alle duidelijkheid die inkomsten moeten niet naar Thailand komen!
   Je inkomsten verantwoorden wil niet zeggen dat je die inkomsten ook naar Thailand moet overbrengen, je moet alleen bewijzen voor het visum dat je over voldoende inkomsten beschikt.
   Wanneer je al je inkomsten naar Thailand overbrengt zal men hierop verrekenen en de reeds betaalde belastingen in België aftrekken van de verschuldigde belasting in Thailand.
   Wat ik wel opmerkte is dat bv. de kinderen ten laste in Belgie pakken meer invloed heeft op de te betalen belastingen in Thailand , dus in Belgie betaal je bijna geen belastingen als je drie kinderen ten laste hebt, in Thailand is die aftrekpost veel kleiner en zal je veel moeten bijbetalen.

   • Wim de Visser zegt op

    Ik ben Nederlander en volgens mij geldt die verrekening van reeds betaalde belasting ,in mijn geval, in Nederland ook voor Thailand.
    Laat ik alleen zeggen dat in Ubon geen enkele belastingmedewerker enig idee had hoe dat verdrag toe te passen.
    Lijkt mij ook niet zo raar met al die verdragen die Thailand heeft met andere landen.
    Tengevolge hiervan werd de verrekening niet toegepast en werd de reeds betaalde NL belasting gewoon genegeerd wat zou resulteren in een te hoge TH belasting.
    Ik heb het anders opgelost door bij mijn opgave het ingebrachte inkomen zodanig te verlagen dat exact hetzelfde te betalen TH belasting zou zijn als TH de verrekening WEL had toegepast.
    Laat de TH Belasingdienst maar komen voor kontrole en ze zullen zien dat, als zij die verrekening WEL toepassen, het exact klopt.
    En dat allemaal omdat lokale ambtaneren het verdrag niet kunnen toepassen, wat ik niet raar vind.

    • Erik Kuijpers zegt op

     Wim de Visser, ga dan naar het regionaal belastingkantoor; daar zit die kennis wel.

     • Wim de Visser zegt op

      Zou ik kunnen doen maar het hoofdkantoor in Ubon Ratchathani zei mij dat ik dan in Nakhon Ratchathima zou moeten zijn voor de berekening middels het verdrag tussen TH en NL..
      Ik heb het even opgezocht: het is maar 389 Km. (enkele reis)
      Komt trouwens ook RO 21 / 22 vandaan.

  • Ruud zegt op

   Waar heb je dat gelezen of gehoord? vermits je pensioen in België reeds is belast ga je nooit in Thailand belastingen moeten betalen, je kan nooit op het zelfde 2 maal belastingen betalen…ofwel betaal je in België ofwel in Thailand.

  • Jean Paul Peelos zegt op

   Misschien kan consular dat oplossen dmv een ’affidavit”??

   • Josse zegt op

    De ambassade? Zij kunnen nog geen fatsoenlijk affidavit afleveren voor je inkomsten bewijs retirement visum. Zelfs geef je alle officiële dokumenten van de “BELGISCHE” pensioendienst met bankuittreksels dat dit werkelijk op je Belgische bankrekening wordt overgeschreven….
    Andere landen kunnen dat wel! Eigenaardig.

  • Raymond zegt op

   Wat dan als je minder dan 180 dagen per jaar in Thailand verblijft, maar toch een jaarvisum hebt. Geen belastingplicht. Krijg je dan geen verlenging van je verblijfsperiode meer? Of moet je dan beloven dat je niet te lang in Thailand blijft?

   • Erik Kuijpers zegt op

    Raymond, wat je hier voor vaststaand aanneemt is gevaarlijk. Dat schreef hier al eens iemand; ´ga gewoon 190 dagen Thailand uit en je woont er fiscaal niet meer….´ Nee dus!

    Kijk eens naar artikel 4 van het verdrag TH-BE en TH-NL. De woonplaatsbepalingen. Een eenmalige, lange vakantie naar elders wijzigt jouw fiscale woonplaats niet.

    • Raymond zegt op

     Beste erik, mijn reactie betrof de opmerking van Antoine. Die wist te melden dat bij jaarlijkse verlenging van verblijfsperiode bij immigratiedienst, vanaf 2025 ook bewijs van belastingaangifte nodig zou zijn. Ik wil alleen aangeven dat eenieder die niet belastingplichtig is in thailand omdat die bijvoorbeeld 4 maanden in thailand leeft en de rest vh jaar in Nederland/Belgie,, dus geen belalastingaangifte formulier KAN overleggen. Ik haalde alleen de 180 dagen aan als mogelijk voorbeeld. Dus niet als precies de letter van de wet. Er zijn genoeg mensen die niet in Thailand wonen maar hier slechts enekele maanden verblijven met een jaarvisum. Die zouden dan ,op basis wat Antoine beweert, geen verlenging kunnen krijgen. Geef dus aan dat de opmerking van Antoine een ” van horen zeggen” ongecontroleerd toogpraatje is. Ik begrijp jouw reactie wel, maar dat is niet wat ik wilde duidelijk maken betreft belastingplicht. Uitsluitend de combinatie verlenging verblijfsperiode/verplichte belastingaangifte wilde ik als “toogpraatje” aanduiden.

    • RonnyLatYa zegt op

     Hangt ervan af.

     Iemand kan zijn tijd tussen de twee landen verdelen

     Art 4 zegt daarover ook
     ” indien hij in beide overeenkomstsluitende Staten of in geen van beide gewoonlijk verblijft, wordt hij geacht inwoner te zijn van de overeenkomstsluitende Staat waarvan hij onderdaan is;

   • RonnyLatYa zegt op

    Je jaarverlenging heeft geen invloed op het belastingverdrag.

    Een jaarverlenging verplicht je niet om een bepaalde tijd in Thailand door te brengen.

 5. Bob zegt op

  Ik lees: “datgene wat je 12 maal maandelijks naar TH stort”

  Welnu, mijn ambtenarenpensioen wordt niet naar mijn thaise rekening gestort doch wel op mijn Belgische bankrekening.
  Ik zend via de Belgische bank geregeld een bedrag naar miijn Wise rekening en maak en toe een bedrag over naar mijn thaise rekening, wanneer de Baht goed staat.
  Nooit het volledig pensioen maar in stukjes.

  • Marnix zegt op

   Ik reageerde op datgene wat JosNT in zijn artikel weergaf, namelijk dat hij maandelijks een gedeelte van zijn inkomen naar Thailand stort via een doorlopende opdracht. Een dergelijke opdracht gaat over steeds hetzelfde bedrag. Ook in Thailand is een jaar 12 maanden. Dus 12 x dat bedrag bijeen geteld is zijn dat jaar in Thailand ingebrachte ’taxable income’. Jouw methode is dat jij in die 12 maanden af en toe naar eigen gpeddunken qua koers Euro-Baht via Wise geld naar Thailand overmaakt. Nou en? Na 12 maanden bijeen geteld kom je ook uit op een totaalbedrag dat je dat jaar Thailand binnenbracht. Hebben we elkaar?

 6. jean zegt op

  Antoine,

  Waar heb jij dat gelezen?

 7. Jean Paul Peelos zegt op

  Ik ben de mening toegedaan dat wijzigingen van een dergelijk (OESO STANDAARD) verdrag, afgesloten tussen twee landen niet mogen besproken worden tussen ONZE ambassade en vertegenwoordigers van een Thais departement. Indien Thailand wijzigingen wenst aan te brengen aan modaliteitenen/of hun uitvoering, van kwestieuze overeenkomst, dan dient een gemotiveerd verzoek gericht aan de Belgische regering en parlement. Overleg kan dan plaatsvinden. Dat had het standpunt van onze ambassade in Bangkok moeten wezen, niet het ventileren van een eigen interpretatie stoelend op banketdiplomatie, waarbij Thailand duidelijk in zijn opzet wordt gesteund. De laatste zin van de consular -nieuwsbrief, naast ander gekronkel, is in deze context zeer betekenisvol

 8. yubi zegt op

  Als Thailand persé belastingen wil heffen, kunnen ze dan niet gewoon de VAT van 7 % naar 21 % brengen, zoals in Belgie .
  Hij die veel kan verbruiken ,zal veel betalen , eenvoudig , en het systeem bestaat al .

  Verder heeft Thaialnd momenteel maar met een 60 tal landen een verdrag om dubbele belasting te voorkomen. Er zijn dus veel andere landen welke het niet hebben, met veel inwoners die hier verblijven .
  En ook nergens belasting betalen .

  MI zoekt men niet ons pensioen nogmaals te belasten maar een paar vb
  digital nomads , welke hun belastingen hier niet aangeven .Het binnenbrengen van het geld zal een spoor nalaten .

  De zovelen die huizen en condo s verhuren via AIRBNB en andere . De huurder betaalt aan het platform, en daarna het platform aan de eigenaar . Ook deze inkomsten zullen nu getraceerd kunnen worden .
  Allemaal inkomen dat onbelast Thailand binnenkomt .

  Het gaat er de OESO vooral om dat iedereen ergens belasting betaalt op inkomen en winst .

  Hierdoor zullen we wel heel wat papierwerk hebben , alhoewel het grootste deel waarschijnlijk digitaal zal gebeuren .

  Wat als ik morgen een condo koop van 10.000.000 Baht ? Kan daar toch moeilijk eerst 30 % belasting op betalen .
  Of een nieuwe wagen van 2.000.000 THB ??
  Hoe aantonen volgens bovenstaande dat opgebouwd spaargeld uit het verleden, reeds belast is ?

  • Henk zegt op

   Hoezo BTW verhoging van 7 naar 21%? Zij wij farang de enigen dan die aankopen doen? Wat denk je van die massa’s dag- en minimumloners in Thailand die nu al niet rond kunnen komen. En dan nog: als bedijven tegen een verhoogde tarief in moeten kopen zijn hun eindprodukten des te duurder. Niet enkel met die 14% BTW-ophoging. En tot slot: las je de vorderingen rondom dit thema had bijgehouden dat weet je dat er nog lang geen of helemaal niet sprake is spaargeld eerder belasten.

  • Erik Kuijpers zegt op

   Yubi, jij wenst de laagstbetaalden in Thailand wel wat toe hoor! Eenentwintig procent BTW! Dat zal betekenen dat men meer loon wil.

   Belastingen zijn ook onderdeel van inkomenspolitiek en zeker een belasting op noodzakelijk consumeren zoals de voedingsmiddelen. Niet voor niets heeft Nederland in de BTW het verlaagde tarief voor noodzakelijke eerste levensbehoeften naast het algemeen tarief en het tarief van nul procent (uitvoer en technische bepalingen).

   Tenslotte, het ontbreken van een belastingverdrag betekent niet dat zo iemand geen belasting betaalt. In tegendeel, de kans dat ie in twee landen dokt is levensgroot.

 9. RonnyLatYa zegt op

  Al onze Belgische wettelijke pensioenen worden door de Federale Pensioendienst uitbetaald (ambtenaar of niet) en zijn meteen aan de bron belast in België.
  Dat je effectief niks moet betalen heeft enkel te maken omdat je onder de belastingvrije som valt, niet omdat je geen belastingen zou moeten betalen. Je ontvangt dan een klein pensioen, of je belastingvrije som is opgetrokken wegens aantal personen ten laste.

  “Het basisbedrag van de belastingvrije som wordt per belastingplichtige vastgesteld op 9.270 EUR (aanslagjaar 2023). De belastingvrije som voor aanslagjaar 2024 bedraagt 10.160 EUR.”
  Bedragen voor aanslagjaar 2024:
  Voor één kind ten laste: 1.850 EUR;
  Voor twee kinderen ten laste: 4.760 EUR;
  Voor drie kinderen ten laste: 10.660 EUR;
  Voor vier kinderen ten laste: 17.250 EUR;
  Supplement per kind boven het vierde: 6.580 EUR.
  https://lauwers-law.be/kb/hoeveel-bedraagt-de-belastingvrije-som/

  Je kan in Thailand de belastingvrije som van 150 000 Baht niet omhoog brengen zoals in België (toch niet dat ik weet), maar kent wel verschillende aftrek posten. Welke die allemaal zijn ken ik niet, maar kan je zeker te weten komen in je belastingkantoor.

  Maar algemeen, als je de belasting schalen tussen Thailand en België vergelijkt, zal het niet snel voorkomen dat je zal moeten bijbetalen omdat de belasting in België lager zou zijn dan die welke u theoretisch in Thailand zou hebben betaald.
  Goed er zullen altijd wel uitzonderingen zijn zeker, zoals altijd.

  Belastingtarieven in Thailand
  Degenen die minder dan 150.000 Thaise Baht te verdienen zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting.
  Van 150.000 tot 500.000 Thaise Baht het belastingtarief is 10%
  Van 500.000 tot 1 miljoen Thaise Baht is het belastingtarief 20%
  Van 1-4000000 Thaise Baht wordt belast tegen 30%
  Meer dan 4 miljoen Thaise Baht wordt belast tegen 37%

  In België gelden progressieve belastingschijven. De tarieven zijn vastgelegd als volgt1:
  25% voor de inkomstenschijf van 0,01 euro tot 15 200 euro (0 – 600 000)
  40% voor de inkomstenschijf van 15 200 euro tot 26 830 euro ( 600 000 – 1 100 000)
  45% voor de inkomstenschijf van 26 830 euro tot 46 440 euro (1 100 000 – 1 800 000)
  50% voor de inkomstenschijf boven 46 440 euro (1 800 000)
  Omrekening naar Thai Baht (38 Baht) enkel ter info en afgerond voor het gemak.

  We zijn niet voor niets gekend als een land met een zeer hoge belastingdruk 😉
  Ik maak me dan ook geen zorgen. Ik betaal genoeg belastingen in België.

  Wat immigratie betreft.
  Immigratie en belastingen zijn 2 verschillende diensten die op zich niets met elkaar te maken hebben.
  Wat wel kan en al jaren, is je Thaise belastingaangifte met bewijs van betaling gebruiken om een inkomen te bewijzen voor je verlenging.
  Er is echter nergens sprake dat iedereen die een jaarverlenging zou vragen ook zijn belastingaangifte zal moeten bewijzen. Het is trouwens niet omdat je een jaarverlenging hebt dat je ook 180 dagen in Thailand zal zijn en fiscaal inwoner wordt.

  Indien men ooit zoiets zou beslissen, op vraag van de belastingdienst bijvoorbeeld, zal daar zeker een immigratieorder over verschijnen. En dan zal ik de eerste zijn om dit onmiddellijk op TB te plaatsen
  Tot dan toe is het beter om geen ballonnetjes op te laten die niet ondersteund worden door bewijzen.

 10. Mark zegt op

  Het feit dat de Thaise belastingdienst belastingontwijking en belastingontduiking tracht te beteugelen is haar missie, rol en taak. Dat is in andere landen, ook Nederland en België, niet anders.

  De instructie (omzendbrief) van de Thaise belastingdienst nr. Por 161/2566 (“DI No. 161/2566”) (guideline to assist tax officers in determining the personal income tax implications of foreign-sourced income brought into Thailand by Thai tax residents) is in die context een evidentie.

  Ik ben het eens met de herhaalde stelling van Erik, dat Thailand er belang bij heeft zich als een loyaal verdragspartner te tonen. De Belgische Ambassade doet (gelukkig) moeite om daar op toe te zien, hetgeen in het belang is van alle langverblijvers (+180 dagen).

  MAAR, the devil is in the detail. Enkele praktische voorbeelden (er zijn er ongetwijfeld veel meer) :

  – In de nieuwsbrief van de Belgische Ambassade, annex Q&A, is er sprake van gelegaliseerde documenten om toepassing van het verdrag in te roepen. Dat zou betekenen dat het inroepen van het verdrag op zich onvoldoende zou zijn voor de Thaise belastingcontroleur, ook als de aangifte gestaafd wordt met uitreksels van een Thaise bank waarop de Belgische pensioendienst de betalingen overschrijf. Zo komen Belgische langverblijvers in een administratief akelige administratieve mallemolen terecht.

  – Een onmogelijke situatie dreigt bij het aantonen van inkomsten uit het verleden: Belgische langverblijver (+180 dagen) verkoopt na 1 januari 2024 vastgoed dat hij jaren tevoren zelf aankocht in België en brengt de gelden van de verkoop binnen in Thailand. Hoe kan hij aantonen dat er in België al belasting betaald is? In België betaalt de koper registratierechten (belasting) en niet de verkoper.

  – De timing van aangifte en aanslag procedures verschillen in Thailand en België dusdanig dat het onmogelijk is in Thailand, in de maand maart volgend op het inkomstenjaar, gedocumenteerd aan te tonen dat er reeds effectief belasting op inkomen betaald is in België. Dat maakt het inroepen van het Verdrag onmogelijk. Het maakt het Verdrag dode letter.

  Ik hoop dat de Belgische Ambassade er in slaagt de Thaise bevoegde overheden te overtuigen dat het bestaan van het Verdrag en het hebben van de Belgische nationaliteit volstaat om vrijstelling van inkomensbelasting te verlenen. Indien dat niet lukt wordt langverblijf (+180 dagen) in TH voor Belgen (straks ook voor Nederlanders?) heel wat minder aanlokkelijk en aantrekkelijk.

  Door de gekende bureaucratische cultuur van de Thaise (belasting)adrministratie(s) zou Thailand in praktijk wel eens een veel minder loyale verdragspartner kunnen blijken … en een veel minder aantrekkelijk verblijfsland.

  Hopelijk zijn de bevoegde Thaise instanties zich daar voldoende van bewust en werken ze een praktisch regeling uit die het inroepen van anti-dubbel belastingverdragen in praktijk geen dode letter maakt.

  • Erik Kuijpers zegt op

   Mark, ad ‘onmogelijke situatie’ bij verkoop van een onroerende zaak die jij noemt: valt dat niet onder artikel 6 van het verdrag BE-TH?

   Wat de inleverdatum van de aangifte betreft, kent TH het uitstel niet? Iets om na te vragen. Net zo min als in onze landen lukt het de belastingadviseurs in TH nooit om alle aangiftes in maart in te dienen.

   • Mark zegt op

    Bedankt Erik, artikel 6 van het verdrag BE-TH lijkt inderdaad ondubbelzinnig duidelijk over het belasten van opbrengsten uit onroerende goederen. Het risico daarop dubbel belast te worden kunnen we met quasi zekerheid van het lijstje schrappen 🙂

  • RonnyLatYa zegt op

   Het eenvoudigste zou zijn dat je een belastingaangifte invult met een inkomen dat je Thailand hebt binnengebracht.
   Dat je daarop ergens kunt aankruisen dat je een verdragsland bent en verklaart reeds belastingen betaald te hebben.

   Pas indien de belastingcontrole vindt dat je toch belastingen zou moeten (bij)betalen op dat inkomen, je dan pas de nodige bewijzen moet leveren.

   Eigenlijk is dat niet veel anders dan een gewone belastingaangifte. Daar vul je ook in wat volgens jou onderhevig is aan belastingen, of er aftrekposten zijn, etc.
   Pas indien de belastingen niet akkoord zijn moet je daar de bewijzen van leveren.
   Als ze akkoord gaan wordt je aangifte aanvaard en klaar.

   Verkoop van een woning valt daar toch niet onder.
   Het gaat toch enkel over belastbaar inkomen
   “Belastbaar inkomen is onderverdeeld in 8 categorieën, waarvan de belangrijkste zijn: inkomen uit arbeid (salaris, bonus, pensioen), huuropbrengsten, honoraria, rente en dividenden.”

 11. Lang Nicolas Henri zegt op

  Betreft : belastingen in Thailand als fiscaal inwoner als Belg vanaf 2025, aanslagjaar 2024.

  Al meerdere jaren maak ik geen geld over van België naar Thailand. Dus in feite heb ik hier geen inkomen.

  Verklaring : al meer dan 10 jaar gebruik ik en mijn oudere moeder gebruik van het Affidavit om ons retirement visa te bekomen. Ik heb er nog nooit problemen mee gehad. Alles is legaal. Beiden hebben we een overheidspensioen volledig belast in België.

  Dat ik geen inkomen heb in Thailand is heel eenvoudig te verklaren : jaren geleden heb ik hier voor ons, dus op naam van mijn vriendin een woning gekocht in een veilige community. Deze woning werd grondig aangepast aan de leeftijd in spe van ons. Ook werden er 2 auto’s aangekocht in het verleden. Het gaat hier over een grote som geld alles tezamen.

  De deal was heel eenvoudig en ook een zaak van onderling vertrouwen – in ruil hiervoor verblijf ik hier en mijn moeder zonder ook iets te moeten betalen. Mijn vriendin heeft een goede baan in het onderwijs alhier. Zij runt dan ook de betaling van ons leven alhier met haar salaris en kan en nog van sparen ook.

  Ik zal mij zeker aanmelden op het belastingkantoor alhier, omdat ik hier de laatste tijd vaak vertoef voor de verzorging van mijn 103 jarige moeder. Mijn moeder is wel uitgeschreven in België omdat zij niet meer kan reizen naar België. Ik zelf ben niet uitgeschreven, omdat ik vaak in België verbleef.

  Ik vernam echter dat we geen Tax Income Number kunnen verkrijgen omdat we hier in Thailand geen inkomen hebben. Een inkomen is hier voor ons ook niet nodig gezien de omstandigheden.
  Het is dan ook vele jaren geleden dat ik nog geld verzonden heb van België naar Thailand.

  Ik veronderstel dat er nog Belgen zijn die leven van hun spaargeld hier en waarvan vriendin of echtgenote ook bijdraagt in de kosten van levensonderhoud. En een eenvoudig doch gelukkig leven leiden.

  Wat gaat er met deze groep gebeuren of moeten we het land verlaten omdat we geen TIN kunnen verkrijgen?

  Graag de reactie hierop om mij een beeld te kunnen vormen betreffende deze kleine groep van mensen, of zijn we echt een unicum

  Laat ons positief besluiten, de soep word nooit zo heet gegeten als dat ze wordt opgediend. En terecht!!!!!!

  Met oprechte dank voor de reacties.

  Groetjes, Henri

 12. Lammert de Haan zegt op

  Dag JosNT,

  De informatie die jij gekregen hebt van de ambassade is, zoals te verwachten was, geheel correct en lovenswaardig volledig.

  Het door België met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting kent een bronstaatheffing. D.w.z. dat slechts België bevoegd is om over jouw (ambtenaren)pensioen belasting te heffen. Doorgaans wordt dit verdrags-technisch geëffectueerd d.m.v. een objectvrijstelling, echter België en Thailand hebben binnen hun Verdrag gekozen voor een bijzondere en wel heel uitzonderlijke vorm van de verminderingsmethode.
  Daartoe wordt de Belgische belasting die verschuldigd is ter zake van inkomsten uit bronnen in België verrekend met de Thailandse belasting die ter zake van die inkomsten verschuldigd is tot maximaal de berekende Thaise belasting.

  Dit is een bijzondere vorm van voorkoming van dubbele belasting die sterk afwijkt van het OESO-modelverdrag. Normaliter wordt de vrijstellingsmethode, waarbij het betreffende inkomen geheel buitenbeschouwing wordt gelaten, dan wel de (evenredige) verrekenings-methode (al dan niet onder progressievoorbehoud) gehanteerd.

  Het probleem wat zich bij jou voordoet is het feit dat je niet je gehele Belgische inkomen in Thailand inbrengt, waardoor je niet je gehele Belgische belasting kunt plaatsen tegenover de Thaise belasting. Je zult dus toch een berekening moeten maken van de verschuldigde Belgische belasting t.o.v. het door jou ingebrachte bedrag. En dat is heus niet al te moeilijk.
  Slechts op deze wijze kan een juiste berekening worden gemaakt van de resterende ruimte voor Thailand om belasting te heffen. Ik verwacht trouwens dat dat op nihil uitkomt.

  Lammert de Haan, fiscalist (gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en sociale verzekeringen).

  • JosNT zegt op

   Geachte Lammert de Haan,

   Hartelijk dank voor de duidelijke bijkomende informatie.

   JosNT

 13. Omer zegt op

  Gaat die belasting over je pensioen of ook,als je eender welk,bedrag overmaakt van bvb een spaarrekening in België?
  Als je bvb een bedrag overmaakt om een huis of een wagen te kopen en het bedrag is 4.000.000 bath of meer dan zou je daar 37% belasting moeten op betalen terwijl het hier in België zo goed als niets heeft opgebracht met de lage rentes op.je spaarrekening.
  Ik,heb een pensioen als ambtenaar en er wordt weinig bedrijfsvoorheffing afgehouden ,ongeveer 13%.
  Als je dit vergelijkt met de belasting die je zou moeten betalen in Thailand is dit pak,duurder.
  Ik kan moeilijk aannemen als men al wordt belast op je pensioen in België je ditbnog eens zou moeten doen in Thailand.
  Als je jaren geld hebt gespaard op een spaarrekening in België tegen de zeer laatste rentes alhier wordt dat wel een heel dure zaak als je dit dan wilt overschrijven naar Thailand.

  • RonnyLatYa zegt op

   Het gaat over belastbaar inkomen.
   Belastbaar inkomen is onderverdeeld in 8 categorieën, waarvan de belangrijkste zijn: inkomen uit arbeid (salaris, bonus, pensioen), huuropbrengsten, honoraria, rente en dividenden.

   Bedrijfsvoorheffing is wat het zegt, een voorheffing op je belastingen. Is die te hoog dan zal je geld terug trekken, is die te laag dan zal je moeten bijbetalen.
   Het juiste bedrag weet je pas als je de belastingaanslag bekomt van de belastingdienst.
   Daar vind je ook je gemiddelde aanslagvoet op. Dat geeft aan hoeveel belasting je gemiddeld betaalt in verhouding tot je totale inkomen.

   In principe zullen de meeste niet moeten (bij)betalen in Thailand, net gezien de hogere belastingschalen in België.
   Daarom dat die overeenkomst over het innen van dubbele belastingen ook bestaat
   Maar het niet hoeven betalen ontslaat je niet van de verplichting om het geld uit inkomen dat je Thailand binnen brengt aan te geven.

 14. Lung Addie zegt op

  Beste JPG,
  beter de tekst van de ambassade eens GOED lezen.
  Het gaat hem totaal niet alleen over de belastingen welke je in Belgie betaald hebt. Het gaat hem hoofdzakerlijk over het geld wat je in Thailand BINNENBRENGT,
  Dat noemt REMITTANCE TAX of in het Nederlands; TRANSFERT TAX,

 15. RonnyLatYa zegt op

  Er staat:
  “Elk belastbaar inkomen dat vanaf 1 januari 2024 naar Thailand wordt overgemaakt door een fiscaal inwoner van Thailand moet worden aangegeven.”

  Maar dat heeft eigenlijk toch altijd al bestaan.
  Uiteindelijk komt het er toch op neer dat men nu iets weer onder de aandacht brengt en blijkbaar grondiger gaat aanpakken, maar wat op zich al bestond. Misschien zijn er wat aanpassingen gebeurd maar de verplichting om dat inkomen aan te geven bestond toch altijd al.
  Waarom zou er anders een belastingovereenkomst tot het vermijden van dubbele belastingen tussen TH-BEL en dit sinds 1978?

  Alleen heeft Thailand dat nooit echt afgedwongen voor de doorsnee “langverblijver”.. .

  En ik verwacht dat er ook nu weer weinig gevolgen gaan zijn voor o.a. Belgen. Het gaat met personen uit zulke verdragslanden vooral veel administratief werk opleveren zonder winst voor Thailand en zal volgens mij dan ook bij een jaarlijkse belastingaangifte blijven.

  Ik denk dat Thailand vooral op niet verdragslanden zijn aandacht zal richten. Vooral die dan niet kunnen bewijzen in hun eigen land belastingen te betalen of er minder belastingen betalen op hun inkomen.
  Bij personen uit zulke landen valt immers wat te halen voor Thailand.

  Ter info. Is maar een persoonlijke mening van mezelf en hoe ik er dan zelf over denk.

 16. KhunTak zegt op

  Hoe zit dat eigenlijk als ik een paar maal per jaar geld stuur naar de rekening van mijn vriendin. Als gift. Zijn deze aftrekbaar?

  • Mark zegt op

   Khun Tak, via onderstaande link lees je op hoofdlijnen over schenkingsrechten (gift tax) in Thailand.

   https://thailand.acclime.com/guides/gift-tax/

   • Khuntak zegt op

    dankjewel Mark,
    ik neem ook even contact op met een belasting expert.

  • Erik Kuijpers zegt op

   Khun Tak, waar woon je? In Nederland? Aftrekbaar, waarom denk je dat?

   Maar reken er op dat over schenkingen hoger dan 2.658 euro schenkbelasting verschuldigd is (Nederland, 2024).

  • Herman zegt op

   In Nederland geldt dat je aan een derde tot een bedrag van van 2.658 euro (2024) vrij mag schenken. Daarna ga je schenkbelasting betalen. Als bij jouw vriendin in Thailand die belasting niet te halen valt, klopt de Belastingdienst bij jou aan.
   Ook in Thailand valt een vriendin niet onder de categorie “goede doelen”. Betalingen aan haar, ook al interpreteer jij die als schenking, zijn niet aftrekbaar. Temeer ook daar de term “vriendin” geen juridische status kent. Schenkingen dient zij mee te tellen in haar belastingaangifte.
   Daarentegen echtgenote (spouse) weer wel. Buiten de gangbare aftrekposten (RD 42bis) wordt vanwege kosten tbv echtgenote een extra aftrekbare “allowance” (RD 47) toegekend.
   Daarentegen mag een Thaise spouse tot 20 miljoen baht vrij van heffing in ontvangst nemen (RD 42par27).

 17. Erik Kuijpers zegt op

  Ronny: nee. Jarenlang bestond er een regeling voor inkomen dat buiten Thailand werd verdiend; dat was alleen in Thailand belast als je dat IN het jaar van verdienen naar Thailand haalde. Boekte je dat later over dan werd het beschouwd als spaargeld. Ook lezers van dit blog hebben zo gehandeld.

  Een jaar of tien terug verdween ineens de bepaling ‘in het jaar van’. Maar de praktijk wijzigde niet en de adviseurs maakten er goede sier mee. En daar komt nu een eind aan. Thailand focust zich niet op pensionado’s maar op de grote verdieners van off shore inkomen. Maar de pensionado’s zijn een welkome bijvangst.

  Thailand mag ook inkomen belasten dat onder het verdrag is toegewezen aan een ander land MAAR alleen voor wat heet progressievoorbehoud. Wat is dat nu weer?

  Belastingtabellen lopen op van schijf tot schijf; in Thailand is dat met vijf procent. Dat heet tabelprogressie. Maar daarna moet Thailand reductie verlenen omdat dat inkomen al elders belast is. Lammert de Haan heeft daarvan een voorbeeld gegeven in dit blog; je kunt zien hoe dat werkt in deze link: https://www.thailandblog.nl/wp-content/uploads/Heffing-soczekerheidsuitkeringenvervolg.pdf al gaat dat over het verdrag met NL. Je ziet dat een deel van de tabelprogressie blijft hangen in de Thaise aanslag.

  Ik verwacht pas een probleem als ook spaargeld wordt overgemaakt en de herkomst niet duidelijk kan worden gemaakt. In de brief van de Belgische ambassade mis ik de uitzondering voor inkomen van voor 2024 dat in 2024 of later wordt overgemaakt. Over het verschillend inkomensbegrip heb ik al geschreven in een reactie aan Mark.

  Enkele schrijvers adviseren eerst dit jaar maar eens af te wachten. This is Thailand en er kan nog zat veranderen. Andere schrijvers, waaronder ik, zoeken de sites van de grote adviseurs af op nieuws op dit terrein. Geloof me, dit is nog lang niet klaar….

  • RonnyLatYa zegt op

   Erik,

   Inkomen het jaar nadien binnenbrengen als spaargeld kan ook niet voor iedereen.
   Ik zal een voorbeeld geven wat ik bedoel

   Iemand die werkelijke stortingen van een inkomen gebruikt om aan de eisen van immigratie te voldoen kan dat niet het jaar nadien inbrengen als spaargeld.
   De aanvrager moet immers bewijzen dat hij maandelijks een bedrag uit het buitenland overmaakt en dit over de laatste 12 maanden.
   Gevolg is dat hij dat inkomen dat hij maandelijks overmaakt normaal wel had moeten aangeven als belastbaar inkomen ….niet dat iemand zich daar druk over maakte.

   In de huidige belastingschijven vind ik alleen maar belastingschijven die progressief met 10 procent oplopen. Kan misschien dan veranderd zijn of is het oude info?
   Maar België gebruik ook progressieve belasting schalen dus helemaal niks vreemd voor mij.
   Alle wettelijke pensioenen worden ook enkel in België belast. Kan je geen vrijstelling voor krijgen en dan in Thailand laten belasten.

   “Enkele schrijvers adviseren eerst dit jaar maar eens af te wachten. ”
   Kan ook niet anders. Inkomen van 2024 kan je ook maar aangifte van doen in 2025 en niet in het jaar(2024) zelf…

  • RonnyLatYa zegt op

   Het is toch ook niet omdat iets niet werd toegepast en niemand er zich ook druk over maakte, of dat het werd omzeilt door het inkomen als spaargeld binnen te brengen het jaar nadien, dat de verplichting van belastbaar inkomen aan te geven nog niet zou bestaan hebben. Daarom bestaat die belasting overeenkomst tussen Thailand en België ook al sinds 1978, net omdat dit bestond.

   En dat zal volgens mij ook blijven bestaan.
   En men het dan weer niet echt zal toepassen, of de deur open laten door het te omzeilen door o.a. het als spaargeld binnen te brengen het jaar nadien, net als vroeger verwacht ik eigenlijk ook wel.

   En persoonlijk denk ik dat het weer druk gaat besproken worden zoals veel zaken en volgend jaar spreekt niemand er meer over en blijft alles zoals het was.
   Mijn mening…


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website