Lezersinzending: Mijn conflict met de SVB

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersinzending
Tags:
24 mei 2021

DutchMen / Shutterstock.com

Naar aanleiding van de inzending van Burt op 20 mei j.l. waarop ik 2x heb gereageerd heb ik een vraag welke in de lijn van zijn ervaring ligt.

Ik ben vorig jaar getrouwd in Thailand. Mijn leeftijd is 79 en die van mijn Thaise vrouw 57. Haar zoon van 24, welke onlangs mijn achternaam heeft aangenomen woont bij haar/ons in en hij studeert op een universiteit in Chiang Mai. Het huis is van haar. Door haar leeftijd en versleten knieën kan zij niet meer werken, dus brengt geen inkomen in. Als ik in Thailand ben voeren we dus met zijn drieën een huishouden. Ondanks mijn redelijk hoge leeftijd werk ik nog volop (zonder daaraan veel te verdienen) om in afgelegen streken watervoorzieningen te realiseren) en reis daartoe in ZO Azië (nu even niet). Dus naast mijn verblijf van minimaal 4 maanden in Nederland ben ik nog zo’n 2 maanden onderweg in ASEAN naast verblijf in Chiang Mai. Ik ben ingeschreven in Nederland in een huurwoning, door het eerder vermelde kan ik mij geen koopwoning meer veroorloven. Mijn begane-grond flat was ingericht om zelf zorgzaam te kunnen blijven tot hoge leeftijd.

Door mijn conflict met SVB dat al sinds 2015 loopt heb ik mijn huis moeten verkopen doordat SVB, terwijl de zaak onder rechter lag, mij mijn ingezetenschap ontnam en ik uit de zorgverzekering werd gegooid en ik wegens chronische kwalen contant geld moest hebben om de kosten daarvan te betalen. Uiteindelijk heeft de meervoudige kamer van de Bestuursrechtbank Den Haag SVB veroordeeld wegens onwettig handelen door ontzeggen van mijn duurzame band met Nederland, met bovenstaand gevolg. SVB heeft geen hoger beroep aangetekend maar heeft 5 maanden na de uitspraak deze naast zich neergelegd. Zoals eerder aangegeven heeft de Nationale Ombudsman niets gedaan terwijl zij mij nota bene hadden aangeraden om in beroep te gaan! Bij een verzoek aan de Minister werd ik door zijn persdienst verwezen naar de NO, en 2e de Kamercommissie bevestigde wel de ontvangst maar doet/deed er niets mee. De cirkel weer rond. Dus een uitspraak van de rechter wordt genegeerd en de minister en NO geven niet thuis.

Welk “recht” heeft de burger dan nog in Nederland als de overheid zelf uitspraken van de rechter negeert?

Volgende beroep werd met juridische truc van SVB uit Den Haag weggehaald want “de Haagse rechtbank had ze geen gelijk gegeven dus we willen dat Amsterdam dit beroep behandelt”. Dit ruikt naar iets dat ik niet op schrift wil stellen; de zaak diende vorig jaar online. SVB kon niet inloggen, 1e jurist deed het dan maar per telefoon terwijl de hele IT afdeling van SVB kennelijk niet in staat was via skype verbinding te maken. Ik op mijn 78 jarige leeftijd had daar geen moeite mee, de 2e jurist deed alsof ook zij geen verbinding kon maken en haakte af, echter de 1e (het hoofd) gaf door aan de rechter dat hij de stukken niet had want was thuis (de zitting was 2 weken vooraf aangemeld) en zei dat hij uit zijn geheugen moest werken.

Gaande de zitting herinnerde hij zich elk detail en ik kan me niet voorstellen dat er zulke briljante juristen bij SVB rondlopen dat zij van elke zaak tot in detail op de hoogte zijn en blijven en ik vermoed dan ook dat nr. 2 op de achtergrond hem alles influisterde. Van de 10 punten die ik in het beroep had aangegeven reageerde de rechter op 1, namelijk dat ik geen woning meer had ten tijde van de uitspraak, terwijl de zaak zonder opgave van reden van april 2018 naar oktober was verdaagd, en SVB mij voor het blok stelde in juni door de zorgverzekeraar opdracht te geven mijn polis op te zeggen!! Ik was vanaf dat moment Nederlands ingezetene zonder woon-of verblijfplaats en verbleef bij mijn kinderen en in B&Bs maar had wel een briefadres. Nu loopt de zaak bij de Centrale Raad van Beroep en ik hoop dat die dit jaar nog de zaak gaat behandelen.

Na deze uitvoerige inleiding kom ik terug op de bijdrage van Burt en vele reacties daarop. Hij heeft zijn zaak gewonnen bij de CvRB over de onterecht ingehouden AOW etc. en ik vraag mij af of ik daarnaar kan verwijzen bij mijn beroep? Ook ik woon niet permanent samen zoals ik aangegeven heb.

Ik kan me geen advocaat veroorloven want leef van een pensioentje samen met partner-AOW beneden minimumloon. Kom niet in aanmerking voor juridische bijstand doordat ik nog geld heb boven de daarvoor aangegeven grens, dat ik met moeite enig rendement kan laten maken om mijn inkomen aan te vullen en het daar mee nog een jaar of 10 moet uitzingen.

Mijn vrouw zal voor mij zorgen als ik behoeftig word maar ik zal toch mijn bescheiden huurwoning in NL moeten aanhouden in de hoop dat SVB niet weer probeert mij uit de verzekering te gooien (ze hebben mijn huisbaas in NL al benaderd om e.e.a. te checken) en er staat waarschijnlijk een groot rood stempel op mijn dossier omdat ik het gedurfd heb ze tegen te spreken.

Wat kan een Nederlands staatsburger en (nu nog) ingezetene doen om zijn recht te krijgen in dit land? Is er onder de vele Thaibloglezers een jurist die zich hier eens over kan buigen? Er is waarschijnlijk jurisprudentie zoals het geval van Burt. Als ik, doordat ik niet permanent een gezamenlijk huishouden voer en voor 3 volwassenen zorg als ik die paar maanden per jaar in Thailand verblijf, tenminste een deel van mijn alleenstaanden AOW-uitkering kan ontvangen kan ik het wat langer uitzingen; ik ga dit in geen geval voorleggen bij SVB want dan weet ik dat alles weer verdraaid wordt en ik hoop dat reacties van lezers constructief en niet belerend zullen zijn, daaraan heb ik geen behoefte.

Dick41

26 reacties op “Lezersinzending: Mijn conflict met de SVB”

 1. haki zegt op

  Een triest verhaal. Maar ik ken de ins en outs niet van deze kwestie dus wil geen inhoudelijk commentaar geven. Wel dat ook ik bevreesd ben om voor de wet te trouwen met mijnThaise partner uit angst dat ik dan ook geen beroep meer kan doen op de tweewoningenregel (AOW) ofschoon we twee duidelijk gescheiden huishoudens voeren. Ik ben zelfs te bang om dit toch eens bij het SVB bespreekbaar te maken gelet op hun eerdere beslissingen (o.a. besproken op dit blog) en ook gelet op de recente toeslagenaffaire die weergeeft hoe de ambtenarij momenteel hun werk uitoefent.
  Ik kan Dick alleen maar sterkte en hopelijk toch een goed einde toewensen.

  • Erik zegt op

   Haki, een van de voorwaarden voor die regeling is dat je beiden ongehuwd bent. Dit is de tekst:

   Voorwaarden tweewoningenregel

   U bent ongehuwd
   U heeft allebei een eigen huur- of koopwoning, een huurwoning voor begeleid wonen, groepswonen, een woning op basis van een recht van vruchtgebruik of een zakelijk recht van bewoning
   U staat allebei bij de gemeente ingeschreven op het eigen adres
   U betaalt de volledige kosten en lasten voor uw eigen woning
   U kunt vrij over uw eigen woning beschikken

   Wat betekent vrij over uw eigen woning beschikken
   U verhuurt uw woning niet
   Er wonen geen andere personen in uw woning (een eigen-, aangehuwd- of pleegkind jonger dan 18 jaar mag wel in uw woning wonen)
   Uw woning is niet belast met een recht van vruchtgebruik voor iemand anders
   Uw woning is niet belast met een zakelijk recht van bewoning of gebruik voor iemand anders
   Uw woning is aangesloten op gas, water en licht

   Op de zaak van Dick41 ga ik niet in want ik ken de feiten niet.

   • KhunJan zegt op

    De tekst die Eric hier vermeldt heb ik ook gelezen op de site van de SVB. Echter hier wordt nog iets bijvermeld n.l. Voldoet u niet aan alle voorwaarden van de tweewoningenregel? Dan bekijken we of u eengezamenlijke huishouding heeft. Ik ben benieuwd wat het criterium van een gezamenlijke huishouding is. Stel je woont 4 of 5 maanden bij je vrouw in Thailand en voor de rest in Nederland in je eigen woning. Is dat een gezamenlijke huishouding. Ook zal dus een geregistreerd partnerschap geen invloed hebben op een ongehuwden pensioen. Ben benieuwd naar ervaringen hier voordat ik instem met een wettelijk huwelijk.

   • haki zegt op

    Uiteraard ken ik die regels, opgesteld van een bureaucraat, mevrouw Jetta klijnsma. Maar waar het mij in het kader van deze posting om gaat, is de angst….de angst die men vanuit de overheid heeft gecreeerd om ook maar even je kop boven het maaiveld te steken. Er bestaat totaal geen maatwerk; niet voor mij en niet voor Dick41.
    Daarom ga ik ook geen werk ervan maken zoals hierna KhunJan stelt. Ik kijk wel uit, want in weze heb ik alleen maar te verliezen. Een huwelijk zou enkel zin hebben voor mijn Thaise partner, die dan ook officieel eerste erfgenaam zou zijn bij mijn overlijden, hetgeen ik haar van harte gun. Maar als dat betekent dat mijn inkomen (lees aow) om die reden gekort zal gaan worden, is zij evenzeer de dupe omdat ik van mijn aow ook haar familie help. Dus voorlopig laat ik het maar zo.
    Hopelijk is het nu duidelijk waarom ik hier gereageerd heb.
    En voordat men nu weer reageert dat ik dan maar een e.e.a. in een testament moet vastleggen…..natuurlijk heb ik dat ook doordacht, doch ook dat is in mijn geval geen oplossing.

    • John Koh chang zegt op

     Je zegt: voor mijn Thaise partner zou het voordeel zijn dat ze erfgenaam wordt. Daar hoef je niet voor te trouwen.testament laten maken is eenvoudiger!

     • KhunJan zegt op

      Haki geeft toch aan dat hij heeft nagedacht over het vastleggen in een testament en dat dat voor hem geen oplossing biedt.
      Ik heb wel een testament laten opstellen maar als niet getrouwd betaald de achterblijver wel de hoofdprijs voor de erfbelasting en dat kun je bij testament niet regelen. Er zijn meer zaken die nadelig uitpakken als niet getrouwd maar ik laat het hier maar bij.

     • haki zegt op

      Mijn laatste bericht van 06.44 was bedoeld voor de heer Koh Chang, die weer eens één van de velen is, die de berichten niet volledig leest.
      KhunJan daarentegen heeft mijn bericht wel goed gelezen en inhoudelijk correcte reactie. Helaas kan ik hier niet uitleggen waarom een testament in mijn geval niet de oplossing is omdat dat persoonlijk een te pijnlijke kwestie is in de prive sfeer.

 2. Jacques zegt op

  Er is jammer genoeg een substantieel deel van de Nederlanders dusdanig bewerkt over de laatste decennia dat men regels heeft bedacht die alleen maar de schatkist dienen en schade doen aan vele die afhankelijk zijn van uitkeringen zoals pensioen en AOW. Instanties worden in steeds grotere mate vijanden van een bepaald bevolkingsdeel, waarbij het water vaak aan de lippen staat. De kritieken zijn hierbij niet mis van mensen met de wijsheid in pacht en kwetsend voor de benadeelden. Je zou haast denken dat een onderzoek zoals heeft plaatsgevonden bij de belastingdienst ook nodig mag worden gedaan bij de S.V.B. Een rechterlijke uitspraak, waarbij u in het gelijk bent gesteld en waar geen beroep tegen is aangetekend en die eigenhandig terzijde wordt gelegd, is hier aan de orde. Ik heb wel gehoord dat er tegen dit soort gedragingen bij een rechter verzoek kan worden ingesteld tot dwangsom betalingen per dag of termijn, totdat er recht wordt gedaan aan de uitspraak. Als ik u was zou ik dit bij een jurist voorleggen en de mogelijkheden bezien. U bent al zo ver gekomen en u wordt er niet jonger op. Wellicht wil men dit rekken tot u er niet meer bent. Is ook een manier om hier van af te zijn. Betrokkenheid van deze instantie in uw geval is ver te zoeken. Uw openheid in deze maar ook uw onmacht raakt hopelijk een ter zake deskundige die u wel verder kan helpen. Ik hoop voor u dat dit op uw pad komt.

  • Dick41 zegt op

   Beste Jaques,
   dank voor jouw reactie. Er is geen jurist te vinden, zonder aanbetaling van EUR 4.000 te doen, die er aan begint. Het ziet er inderdaad naar uit dat SVB probeert te rekken tot ik onder de zoden lig en ze het dossier kunnen sluiten. Ik ben van plan het alleen daarvoor nog zo’n 10 jaar vol te houden als mijn gezondheid het toelaat.
   Dick

 3. Burt zegt op

  Beste redaktie,even een reaktie op Dick41.Mijn zaak liep ook van 2015.Voor hulp heb 5 advocaten aangeschreven! 4 stuks ( ook een bekende)wilde hun vingers er niet aan branden na mijn uitleg.Edoch 1 advocaat wilde toch wel iets doen en vroeg mijn dossier bij Svb op. Daarna hoorde ik niet veel meer,ik moest hem regelmatig bellen, maar vaak geen gehoor, en niet terug bellen(had het erg druk maar hij hield het in de gaten zei hij).Op een gegeven moment wilde hij vooruit betaald hebben,echter, daar hadden wij NIETS over afgesproken! Ik vroeg laat nou eerst eens zien wat uw plan is.Dit wilde hij niet en stopte met de zaak! Zo ben ik gelukkig aan mij dossier gekomen (van de Svb kreeg ik dit niet) hij stuurde dit naar mij op.Na het dossier bestudeerd te hebben kwam ik tot de conclusie dat er er veel “onwaarheden instonden”.O.A.het telefoon gesprek waar de mevrouw, die zo boos werd toen ik mijn adres niet telefonisch aan haar wilde doorgeven, werd verdraaid en gelogen gerapporteerd.Voor reageerder “erik”weet je nu waar de klepel hangt als ik het over”maffia” heb.Toen ik voor de C.r.v B.verscheen in Utrecht,werden mij en mijn getuige enige vragen gesteld,in 2 minuten was deze vraagstelling voorbij.Toen verscheen er een “juridisch deskundige man” ten tonele van de Svb.Er werden aan hem vragen gesteld over administratieve verhandelingen en fouten in dit soort zaken.Deze man heeft bijna 2 uur! een onzinnige verhandeling gegeven,waardoor mijn getuige en ik er voor joker bij zaten.Aan ons werd niets meer gevraagd.Compleet in scene gezet! Na de zitting kwam deze “juridische Svb” man naar ons toe en vroeg: Wat wil je nu eigenlijk?Ik zei dat ik mijn uitkering waar ik recht op had, terug wilde hebben.HIJ ZOU ZIJN BEST DOEN.Wow.wat fijn. Enige weken later toe ik hem belde in Leiden en vroeg hoe de zaken ervoor stonden want ik had nog steeds niets gehoord,zei hij heel simpel “DIT IS NIET MIJN AFDELING IK KAN VERDER NIETS VOOR U DOEN,U MOET GEWOON DE UITSPRAAK AFWACHTEN”Na 3 maanden zou de uitspraak volgen,dit werd 3 maanden extra uit gesteld voor een GOEDE beoordeling.De uitspraak heb ik mijn vorige inzendig uit een gezet.Dit is mijn stukje van het verhaal Kijk goed uit waar je aan begint Dick 41.DE S.V.B. DEINST NERGENS VOOR TERUG EN KRIJGT ALTIJD GELIJK Ze zetten rustig B.O.A’s in. Die 3 weken ongezien in je buurt posten in een onopvallende auto. Ze worden afgelost en hebben veelal je bewegingen gefotografeerd vastgelegd en gerapporteerd.Beste redaktie wilt u deze inzending plaatsen? Voor hulp en inzicht in deze ingewikkelde materie? Namen plaatsen en tijdstippen zijn allen bij mij bekend. P.S. Mijn juni uitkerind wordt met 15 euro gekort! Nu heb nog maar 785 euro over.Vanaf mijn 13de jaar voor gewerkt.###

 4. Dick41 zegt op

  Beste Burt,
  Ik heb exact dezelfde ervaringen met advocatenkantoren, niemand wil er aan beginnen want ze weten waarschijnlijk uit ervaring dat de link tussen SVB en de rechtbank, met name in Amsterdam, zodanig is dat ze weinig kans hebben om een zaak te winnen. Ik herinner mij zeer goed wat de rechtbank in Den Haag zei aan het begin van de zitting : wij weten van de problemen welke veel mensen met SVB hebben en wij van deze rechtbank kijken zorgvuldig naar de feiten welke door de gedupeerden worden aangedragen en trekken onze eigen conclusies”. Uiteraard stond deze opmerking niet in het verslag. Ik was ook verbaasd hoe goed de 3 rechters zich hadden ingelezen en vele gedetailleerde vragen aan mij stelden die ik allemaal kon beantwoorden. De vertegenwoordiger van SVB deed de vraag of hij nog wilde reageren met, nee, wij weten alles al.

  Dit in grote tegenstelling tot de enkele rechter in AMS die met name SVB langdurig aan het woord liet en mij de mond snoerde toen ik mijn kant toelichtte. SVB had een bulls..t verhaal hoe ze mij wilden beschermen omdat ik de wet niet zou kennen en daar nam de hoofdjurist ruim de tijd voor met het opsommen van alle AMB’s en andere wetten en regels, maar het feit is dat SVB zelf de regels maakt, met name over de duurzame band met NL. De rechter vond dat mijn bewijsvoering van verblijf in-en buiten NL aan de hand van stempels in mijjn paspoorten niet voldoende was want het was moeilijkm om al die stempels te leze; alle bladzijden van 10 jaar paspoorten zaten in het dossier en waren voor iemand met goede wil, en interesse daarvoor goed te ontcijferen! Meer hoef ik daarover niet te zeggen. Thailand corrupt, hoezo?
  Gezien de steeds weer terugkomende klachten over SVB op dit blog zou wellicht ambassadeur Kees Rade bij zijn terugkomst in NL eens zijn licht kunnen opsteken of de politiek wel op de hoogte is van de heksenjacht van SVB op veel bejaarden/pensionados in Thailand, Cambodia, Filippijnen etc. Ik heb wel wat suggesties voor de politiek in welke landen ze meer kunnen vangen. Ook de algemeen heersende opvatting bij SVB, dat al die vieze oude mannetjes en vrouwtjes uit NL die daar achter de jongetjes en meisjes lopen te hijgen aangepakt moeten worden, zou wellicht eens uit de wereld geholpen kunnen worden of leest men bij SVB alleen de Prive. Story, Panorama etc.
  Burt zou je mij het nummer van jouw zaak bij CRvB kunnen geven? Mijn email: [email protected] of Line: Dick1941. Ook al heb ik weinig kans dat CRvB onpartijdig is blijf ik vechten tegen dit onrecht.
  Bij voorbaat dank.
  Dick

 5. Dick41 zegt op

  Beste Jaques,
  dank voor jouw reactie. Er is geen jurist te vinden, zonder aanbetaling van EUR 4.000 te doen, die er aan begint. Het ziet er inderdaad naar uit dat SVB probeert te rekken tot ik onder de zoden lig en ze het dossier kunnen sluiten. Ik ben van plan het alleen daarvoor nog zo’n 10 jaar vol te houden als mijn gezondheid het toelaat.
  Dick

 6. Herman zegt op

  De Toeslagenaffaire heeft duidelijk gemaakt hoe in de afgelopen 10 jaren van het Marc Rutte-bewind de overheid en de uitvoerende instanties zich tegen de burgers hebben gekeerd. Overheid en instanties hebben per definitie vragende burgers neergezet als fraudeurs. Alle politieke partijen die aan Rutte 1, 2 en/of 3 hebben deelgenomen zijn mede-schuldig aan het negatief veroordelen van burgerij. Niet alleen de VVD, ook op christelijkheid baserende clubs als CDA en ChristenUnie. Ook linkse -en middenpartijen als D66 en PvdA.
  Van die laatste zijn Asscher, Klijnsma en Dijksma de meest verschrikkelijke. Zij allen hebben ervoor gezorgd dat je in je eentje enkel vermorzeld wordt. Of het nou toeslagontvangers betreft, of al die mensen in Groningen die door gaswinning in de problemen zijn geraakt, of mensen die bijstandtrekkers zijn: ook zijn alle maatschappelijke sectoren als Ggz, Jeugdzorg, Onderwijs, gezondheidszorg, huizenbouw, Landbouw, rechtspraak etc.etc, gekort en in de vernieling geraakt. Vandaar dat het goed is dat Thailandblog mensen als Dick41 en Burt aan het woord laten in de hoop dat wij met z’n allen eens front maken tegen alle institutionele en systemisch willekeur. Het is de dedain en de arrogantie die zijn gaan regeren. We moeten dat stoppen!
  Mij lijkt dat zo gauw corona voorbij is alle mensen die Rutte-bewind beu zijn naar het malieveld komen om hem te verstaan te geven dat zijn 4e kabinet totaal anders moet zijn, en zo niet- dat we dan maar eens in de leer gaan bij de Gele Hesjes in Frankrijk/Parijs.

 7. Marinus zegt op

  Heel veel sterkte! Ik moet nu echt aan de toeslagenaffaire denken. Veel is goed geregeld, maar met een teveel aan regels en regels op regels wordt er veel ontregeld. Hopelijk komt er een oplossing.

 8. Burt zegt op

  Beste redaktie,wilt u deze reactie svp nog even plaatsen.Hallo Dick 41.Met alle respect,ik lees je onmacht en fustratie.Volgens mijn mening zoals ik die opbouw uit jou inzending,begrijp ik dat jou zaak er heel anders uitziet dan die van mij.Ik kan mij dan ook niet geheel aan de indruk ontrekken dat je professionele hulp nodig hebt.Alleen red je het niet.Zo’n dienst als de Svb voelt zich supermachtig en onaantastbaar, en blijft net als bij de belastingdienst onmenselijk doorgaan.Traineren,uitstellen en tegenwerken maar wel “beleeft” blijven dat leren ze in de(media)training die iedereen van dat team krijgt.En als ze te ver gaan,dan maak ze dat niets uit want volgend jaar is er weer een nieuwe (zoveelste) staatsecretaris met zijn eigen beleid of zelfs een nieuwe regering .Daarnaast hebben zij eigen juridische afdelingen die een zaak of een artikel volledig dicht timmeren zoals een advocaat mij mededeelde.Zij dekken elkaar en vormen een team waarin ze elkaar prijzen als ze weer eens iemand betrapt hebben.Daarom vraag ik een ieder die dit leest: Minister,,Staatsecretaris,Kamerlid of Advocaat,iemand van enige importantie, die hier iets in zou kunnen betekenen,om zich ons lot aan te trekken zodat we weer eens rustig kunnen slapen.Wie o wie verlost ons van den boosen? Misschien heeft de redaktie nog enige ideeen. Reactie’s graag positief opbouwend en niet zo belerend,nl.th.dan blijf ik hoogachtend in mijn kasteel.M.vr.grt.

  • haki zegt op

   Zoals ik al eerder hier aangaf, durf ik ook niets te beginnen met de SVB. Ik heb voor mijn geval (dat ik graag voor de wet wil trouwen met Thaise partner, maar dan geen beroep meer zou kunnen doen op de tweewoningenregel) al eens de SP aangeschreven. Maar als eenling maakt dat geen indruk. We zullen veel meer als groep moeten kunnen reageren, maar hoe kunnen we dat organiseren? Dat zou bijv. niet enkel oplossing kunnen zijn voor de “SVB”-perikelen, maar ook bij de ridicule verzekeringsvoorwaarden, die Thailand ons nu oplegt. Wie weet raad?

 9. Willem zegt op

  Misschien moeten we ook eens de consumentenprogramma’s van de omroepen informeren.

 10. Burt zegt op

  Natuutlijk Willem moet aan onze situatie meer ruchtbaarheid gegeven worden.Het beste is de media,dan bereik je een heel groot publiek! Maar wie o wie doet dit voor ons?Ikzelf kan niet meer! Van alle stress veroorzaakt door deze Svb. zaak heb ik 2 hartinfarcten gekregen!Ben met spoed geopereerd.D.m.v.stents te plaatsen heeft men in het BUMRUNGRAD HOSPITAAL IN BANGKOK de blokkades weten weg te nemen gedurende twee en een half uur durende open hartoperatie.Kosten 450.000 thb cash. Zelf te betalen,ze ben je snel door je spaargeld heen.Een ding hebben ze zeker bereikt bij de Svb. dat ik slecht slaap en het leven soms niet meer zie zitten. Nooit met de politie in aanraking geweest(2 keer voor te hard rijden en 1keer voor verkeerd parkeren bekeurd) maar toch door mijn eigen overheid en mijn eigen Nederlandse mensen en door een sociale dienst die nota bene door mijn eigen volk wordt betaald,uit gemaakt te worden als fraudeur! Daar wilde ik over praten in persoon.December 2014, was ik in Eindhoven voor famlie bezoek.Ik heb gebeld met Roermond voor een afspraak,maar de man die ik wilde spreken was NIET BEREID OM MIJ TE ONTVANGEN… ook niet na ening aandringen! Ik heb mijn eigen Nederland de rug toegekeerd en hoewel ik dit heel erg vindt, wil ik er nooit meer komen of wonen.Ik vervloek de Svb.en mijn overheid zij hebben ons gereduceerd naar nul.Er is mij ernstig onrecht aangedaan.Het is mijn Thaise partner waar ik nog voor leef.De Nederlandse overheid heeft mij alles afgenomen! Hier in Thailand is het ook niet alles,maar hier wacht ik betere tijden af en hoop ik nog van een fijne levensavond te genieten.Echter ik ben bang dat ze mij nog meer aan gaan pakken als ik door blijf schrijven..M.vr.grt Burt.

  • Willem zegt op

   Heb meldpunt (omroep max) aangeschreven. Ben benieuwd naar een reactie, zal later meerdere aanschrijven. Eigenlijk moeten alle gedupeerden dat doen al is het maar een klein berichtje.

 11. egbert zegt op

  Nederland weer eens op z’n smalst, helaas is Pieter Omtzigt momenteel buiten het arbeids proces anders zou hij het zeker a/d kaak stellen.

 12. Dick41 zegt op

  Beste medelanders,
  nogmaals dank voor jullie reacties op mijn en Burt’s inzendingen. T.a.v. inschakelen pers en andere media kan ik kort zijn, alle daarvoor in aanmerking komende media heb ik meermaals benaderd, nooit een reactie. De Thailand gangers staan in een verdachte hoek en ze kunnen niet scoren met onze klachten, net zo min als alle kamerfracties waarvan alleen de kleintjes reageerden en niet de regeringspartijen, want het topic is niet belangrijk genoeg voor de pluche klevers.De kleintjes hebben overigens ook niets gedaan.
  Richting rechtbank die mij in het gelijk heeft gesteld heb ik gevraagd hoe ik nu SVB kon dwingen om de uitspraak te volgen: antwoord de rechtbank heeft gesproken maar kan verder niets voor u doen.
  Dus waar is de rechtbank dan wel geschikt? Om mij eventueel in de bak te gooien als ik had verloren, of me te gijzelen, of mijn bankrekening te laten plunderen door SVB die wel doe mogelijkheid van de wet heeft gekregen? Over rechtsongelijkheid gesproken, NL is een bananen republiek geworden, Payut kan er nog wat van leren.
  Groet, Dick

  • Erik zegt op

   Dick41, je schrijft ‘Richting rechtbank die mij in het gelijk heeft gesteld heb ik gevraagd hoe ik nu SVB kon dwingen om de uitspraak te volgen; antwoord: de rechtbank heeft gesproken maar kan verder niets voor u doen.’

   Klopt. Maar voor dit soort tegenwerking heb je nu net een advocaat nodig die de voorzieningenrechter inschakelt. Heb je daar geen geld voor dan is de vicieuze cirkel rond. Recht hebben is één, recht krijgen een stuk lastiger.

   Crowdfunding is misschien een optie.

   • Dick41 zegt op

    Beste Erik,

    dank voor je advies maar vreemd dat de rechtbank daar niet op wijst: onwil of onkunde?

 13. Ron zegt op

  op onder andereonderstaande link heeft de SVB gereageerd.

  https://www.thailandblog.nl/lezers-inzending/lezersinzending-levensbewijs-van-svb/

  Zijn naam is Maarten van Zeben ,internationaal relatie manager SVB , en is dus lid van Thailandblog.

  @Maarten wellicht kan jij vanuit je professie op dit onderwerp ingaan ?

 14. Adriaan zegt op

  Beste Dick.

  Misschien dat het kan helpen. Ik ben momenteel bezig met de rechtbank te Amsterdam om mijn beroep tegen de beslissing van de Svb behandeld te krijgen.
  Dus zoizo hoe meer zielen hoe meer vreugd en eendracht maakt macht.

  We hebben de tijd mee ivbm. de huidige schandalen. Ik bestrijd persoonlijk de rechtmatigheid van aftrek van 2 % van de AOW per jaar bij verblijf in het buitenland. De inning van de AOW premie behoort tot de zorgplicht van de overheid. Zonder ongelijke behandeling. Dhr. Hebben van de Svb heeft de Neo liberale mening van ons Markje Rutte dat je daar zelf voor moet zorgen.
  In mijn beroepschrift kaart ik ook aan het recht op een partner zonder daarvoor financiëel gekort te worden.
  Dit in het kader van de universele rechten van de mens.

  Mijn zaak loopt nu enkele maanden en moet nog behandeld worden. Je bent altijd zelf je beste advocaat en bovendien gratis. In hoger beroep is dat anders. Overal is een mouw aan te passen. Wat zij kunnen kunnen wij ook. Bovendien zijn het tegenwoordig minder opgeleide sujetten.

  Het lijkt me dat je bij verblijf in Thailand indien je een persoon in je nabijheid wilt, het het beste is om deze in loondienst te nemen als thuiszorg hulp voor dag en nacht. Juridisch waterdicht en vast salaris voor de betrokkene. Zo deed de meneer de pastoor het ook.

  En ons Markje smeekt nu toch al om genade bij 4 vrouwen. Rotfl. Renske, Liliane, Sylvana en Sigrid.

  Daar kun je als zielloze visieloze empathieloze demente psychopaat niet meer tegen op.
  Bovendien vergeet niet het meldpunt van de SP en op1 en stuur Pieter Omtzicht beterschapswensen.

  • Henk zegt op

   Beste Adriaan, ik ben bang dat je het niet gaat winnen als je op deze wijze blijft redeneren: 1- het gaat niet om het hebben van een partner, het gaat om het feit van samenwonen. Wie je ook maar in huis haalt, woon je samen en kun je volgens de bekrompen inzichten van overheidswege allerlei kosten delen: een mindering van je uitkering wordt toegepast. 2- Ben je uitgeschreven uit Nederland dan betaal je geen premies volksverzekering met als gevolg dat je dat jaar geen Aow-opbouw hebt. Je zou kunnen redeneren dat je wonende in het buitenland toch premie wilt betalen? Welnu, dat kan. Je kunt op vrijwillige basis meedoen aan een volledige Aow-opbouw. 3- Enkel en alleen als in de procedure van afwikkeling van de berekening van de hoogte en de uitbetaling van de Aow fouten zijn gemaakt, is beroep te winnen.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website