Maarten Vasbinder woont in de Isaan. Zijn beroep is huisarts, een vak dat hij voorheen grotendeels heeft uitgeoefend in Spanje. Op Thailandblog beantwoordt hij vragen van lezers die in Thailand wonen.

Heb je zelf een vraag aan Maarten en woon je in Thailand? Stuur deze naar de redactie: www.thailandblog.nl/contact/ Het is van belang dat je de juiste informatie geeft zoals:

 • Leeftijd
 • Klacht(en)
 • Voorgeschiedenis
 • Medicijngebruik, ook supplementen etc.
 • Roken, alcohol
 • Overgewicht
 • Eventueel laboratoriumuitslagen en ander onderzoek
 • Eventueel bloeddruk

Foto’s en bijlagen kan je sturen naar [email protected] dat alles kan anoniem, je privacy is gewaarborgd.


Beste Maarten,

Mijn vraag betreft of er al wat duidelijkheid bestaat of er iets te doen valt aan de bijwerkingen van de COVID-vaccins. Niet dat ik daar ooit last van zal krijgen want dankzij je vroege waarschuwing heb ik mij natuurlijk niet laten injecteren. Maar in mijn omgeving zijn er diverse personen die zich wel hebben laten vaccineren en gelukkig hebben nog maar weinigen er duidelijke hinder van ondervonden.

Maar zo is er helaas wel een gezonde vrouw van 50 overleden aan de directe gevolgen van het vaccin (waarvoor de Thaise overheid over de brug is gekomen met een som geld) maar een eventueel advies van je komt voor haar natuurlijk te laat. Een achterneef van mijn vrouw heeft echter kanker gekregen en laat zich behandelen in het daarvoor gespecialiseerde ziekenhuis in Ubon. Ondanks de behandeling groeit het kankergezwel gewoon door en heeft het zich zelfs al uitgezaaid. De behandelende arts heeft hem verteld dat het niet aanslaan van de behandeling waarschijnlijk door de vier vaccins die hij inmiddels al heeft gehad is veroorzaakt. Dat zal die arts wel zeggen op grond van zijn ervaringen van het afgelopen jaar.

Nu verbaast het mij niets want op internet zijn er al veel artsen te vinden die dezelfde ervaringen hebben en ook is het al ruim een jaar geleden voorspeld dat het zou gebeuren. Ook voor hem komt een eventueel advies waarschijnlijk te laat. Voor wie een advies wel nuttig zou kunnen zijn is mijn oudere zus die altijd kerngezond was maar nu na 4 vaccins een beetje in de lappenmand zit met veel hoestbuien (geen COVID overigens) al is het natuurlijk niet zeker dat het door de vaccins komt. Ik verwacht dat er nog wel meer mensen in mijn omgeving problemen zullen krijgen dus een advies zou zeer op prijs gesteld worden tenslotte geeft ook het laatste overzicht op de RIVM-site aan dat in de laatste week (eind juli) er 286 meer mensen overleden zijn dan de op basis van historische sterftecijfers verwachte 2692 sterfgevallen en dat is maar liefst 11% meer. Na correctie voor 28 COVID-doden is er nog steeds een niet door het RIVM te verklaren 10% oversterfte. En omdat er in Nederland inmiddels al ruim 22.500 COVID doden zijn (13% van wat er gemiddeld in een normaal jaar komt te overlijden) zou je in 2022 een inhaaleffect van zo’n 3 procent mogen verwachten. Dus eigenlijk ligt de (voor de RIVM) onverklaarbare oversterfte niet op 10% maar op 13% al zal ik niet beweren dat de volle 13% toe te schrijven is aan de vaccins maar iedereen die de databases met de meldingen van miljoenen bijwerkingen (inclusief tienduizenden doden) van VAERS en van EMA wel eens ingekeken heeft zal van mening zijn dat een groot deel van die oversterfte een direct gevolg is van de vaccins. En die oversterfte is al vele maanden zo en het einde is nog lang niet in zicht.

Het RIVM heeft samen met het CBS een uitgebreid onderzoek gedaan naar de oversterfte en dat heeft een rapport opgeleverd van 118 pagina’s. Het woord VAERS komt echter nergens voor en EMA maar één keer maar alleen voor verwijzing naar regelgeving. Dit toont overduidelijk aan dat ze beslist niet de vaccins als schuldigen wilden aanwijzen en dat was natuurlijk te verwachten na jaren geroepen te hebben dat die vaccins veilig zijn. Maarten, als ik te streng ben in mijn oordeel over het RIVM moet je mij maar corrigeren.

Dit alles ter onderbouwing van mijn verzoek: er is grote behoefte aan een middel tegen die bijwerkingen (vraag: is long COVID mogelijk long COVID-vaccin? M.a.w., komt het alleen voor bij gevaccineerden?).

Ivermectine kan volgens jou (en vele anderen) niet alleen COVID voorkomen maar ook helpen bij de behandeling. Nu heb ik onlangs op internet gelezen dat het ook zou helpen bij het bestrijden van de bijwerkingen van de vaccins. De betrouwbaarheid van die berichten kan ik echter niet verifiëren dus daarom doe ik een beroep op je. Als ivermectine inderdaad zou helpen, is dan het gebruik van ivermectine bedoeld voor de behandeling van katten en honden ook aan te raden? Ivermectine is helaas niet gewoon te koop bij de apotheek in Thailand (is mijn ervaring) en ook in Nederland niet. Maar op internet kan je ivermectine voor honden en katten spotgoedkoop aanschaffen. Ik heb er totaal geen problemen mee om die medicijnen – indien nodig – te gebruiken maar ik heb gemerkt dat anderen een grote weerstand moeten overwinnen. Zou jij ze kunnen geruststellen door bijvoorbeeld te stellen dat ze verantwoord gebruikt kunnen worden mits natuurlijk in de juiste dosering?

Niet alleen de veiligheid van die vaccins is helaas ondermaats maar ook de effectiviteit is ronduit bedroevend. Ik heb wat onderzoek gedaan en ben tot de conclusie gekomen dat alhoewel het vaccin het individu tijdelijk enige bescherming biedt tegen de negatieve gevolgen van COVID het helaas wel tot meer COVID-doden leidt in de gemeenschap als geheel en dus uiteindelijk ook de gevaccineerde juist een grotere kans op overlijden door COVID geeft. Graag zou ik jouw commentaar horen want ik ben tenslotte maar een leek en leken overschatten zichzelf maar al te vaak. Ik zal wel geen uitzondering zijn.

Wat heb ik gedaan? Ik heb gekeken hoeveel COVID-doden er per dag en per miljoen mensen er gemiddeld in de eerste 12 maanden (startend op 1-4-2020) van de pandemie waren en hoeveel dat er in de tweede periode van 12 maanden en in de maanden daarna waren. Wereldwijd (zonder de onbetrouwbare cijfers van China mee te nemen) waren dat er 1,35 respectievelijk 1,46 en 0,44. Als tweede stap heb ik alle 74 landen geselecteerd die in het eerste jaar vrijwel geen COVID-doden hadden en die minimaal 1 miljoen inwoners hebben. Daarna heb ik gekeken wat er gebeurde toen de COVID-vaccins op de markt kwamen. In de landen waar vrijwel geen vaccins werden gebruikt bleef het aantal COVID-doden zeer laag hetgeen niet verwonderlijk is want alhoewel de nieuwe varianten besmettelijker waren, ze waren ook minder dodelijk.

In de landen die wel overgingen op vaccineren nam het aantal COVID-doden vaak spectaculair toe. Thailand is daar een “mooi” voorbeeld van: in het eerste jaar 0,00 doden (wereldwijd 1,35) en in het tweede jaar maar liefst 1,06 doden (wereldwijd 1,46) en nu nog steeds 0,40 gemiddeld (wereldwijd 0,44). En het dodental begon op te lopen op het moment dat er gestart werd met vaccineren. Dat is trouwens ook al door anderen voor diverse landen gerapporteerd: https://www.firsthandsources.com/resources/COVID%20by%20nation.pdf

Opvallend is ook dat het dodental in de provincies pas begon op te lopen toen ze daar begonnen met vaccineren (Bangkok en de toeristische gebieden liepen voorop met zowel vaccineren als met COVID-doden). Dat het aantal doden in het eerste jaar zo laag was in Thailand kwam niet omdat het virus zo laat arriveerde in Thailand want het werd als eerste buiten China vastgesteld en wel al in januari 2020.

Ik heb alle gegevens in een spreadsheet gezet (door iedereen op te vragen) maar hier volgen de belangrijkste bevindingen:
Ik heb 49 landen gevonden die allemaal in het eerste jaar minder dan 0,10 COVID-doden per dag per miljoen hadden (wereldwijd 1,35). De 14 landen met een vaccinatiegraad van minder dan 15% op 1-4-2022 hadden in het tweede jaar nog steeds zeer weinig COVID-doden: 0,06 (wereldwijd 1,46). Daarna helemaal geen COVID-doden meer: 0,00 (wereldwijd 0,44)
Dertien landen hadden een vaccinatiegraad tussen 15% en 50%. In het tweede jaar hadden die landen nog steeds weinig COVID-doden maar iets meer dan in de eerste groep: 0,10. Daarna helemaal geen COVID-doden meer: 0,00.

Tweeëntwintig landen hadden een vaccinatiegraad van minimaal 50% en daar liep het dodental wel sterk op, namelijk van gemiddeld 0,03 in het eerste jaar naar 1,24 in het tweede en 0,53 daarna. Die cijfers zijn waarschijnlijk zelfs nog wat geflatteerd omdat bij die landen Nicaragua zit met 0,02 doden in het tweede jaar en 0,00 daarna. Nicaragua heeft geen mRNA-vaccin gebruikt maar een Cubaans vaccin. Ook Oezbekistan scoort verrassend goed met 0,02 in het tweede jaar en 0,00 daarna maar mogelijk komt dat door het gebruik van een Chinees en Russisch vaccin. Van andere landen heb ik niet kunnen achterhalen welk vaccin ze gebruikten.

Ik heb ook nog gekeken naar 15 landen met een wat hoger dodental in het eerste jaar maar nog steeds laag vergeleken met het wereldgemiddelde: dodental tussen 0,10 en 0,25. En ook bij die landen is dezelfde trend waarneembaar: hoe meer gevaccineerden, des te meer COVID-doden.

Niet alle landen zullen betrouwbare cijfers hebben verstrekt maar met de 74 onderzochte landen is toch een heel duidelijke trend waarneembaar: hoe hoger de vaccinatiegraad, des te meer COVID-doden.
Wat voor verklaringen heb ik als leek bedacht voor dit fenomeen?

 1. Mensen die het virus al onder de leden hadden op het moment van vaccineren zullen geen verminderde maar juist een grotere kans hebben gehad op ernstige ziekte.
 2. Het vaccineren was een massaal gebeuren waarbij mensen op hun beurt moesten wachten en na de vaccinatie weer moesten wachten om eventuele negatieve effecten direct te kunnen behandelen. Nu werden ongetwijfeld mondkapjes gebruikt en de anderhalve meter-regel werd natuurlijk ook in acht genomen maar die maatregelen zijn heel weinig effectief dus het lijkt waarschijnlijk dat tijdens het vaccineren veel mensen besmet zijn geraakt. En dan nog precies op het verkeerde moment.
 3. De beschermende werking van de vaccins verdwijnt na een half jaar en daarna wordt de kans op ziekenhuisopname met COVID juist drastisch hoger. Diep verborgen op de site van het RIVM staat dat voor de leeftijdsgroep 50-70 jaar de toename van de kans op ziekenhuisopname maar liefst 68% is en voor andere leeftijdsgroepen is dat niet veel beter. En voor de duidelijkheid: je loopt dus als gevaccineerde 68% meer kans op ziekenhuisopname dan een ongevaccineerde volgens het RIVM! Een booster kan dan weer tijdelijk enige bescherming bieden maar uiteindelijk worden de problemen alleen maar groter. Hebben de media in Nederland daar melding van gemaakt? Ik ben bang van niet.
 4. Al vanaf het begin was duidelijk dat de vaccins niet steriliserend werken en dat betekent o.a. dat je zo weinig mogelijk mensen moet inenten en alleen moet inenten op de momenten dat het virus niet heerst. Maar de experts van het RIVM hebben blijkbaar hun gezond verstand op nul gezet tijdens de crisis en zelfs alle elementaire vaccinatieregels aan hun laars gelapt. Indirect heeft de Engelse gezondheidsdienst ook aangetoond dat de vaccins niet steriliserend werken want ze hebben geconstateerd dat een half jaar na de laatste vaccinatie de kans op besmetting het dubbele was van die van een ongevaccineerd persoon. Zelf denk ik dat het net iets anders ligt en dat het 2* zo lang duurt voor het virus uit je lijf verdwenen is. Dat betekent dat je ook 2* zo lang andere mensen kunt besmetten of waarschijnlijk (maar dat is een persoonlijke schatting) zelf langer dan die factor twee, en om het nog erger te maken, ze zullen vaker onder de mensen komen omdat hun ziekteverschijnselen meevallen. En hoe meer (en hoe langer) mensen er besmet zijn, hoe meer virussen er in de lucht van gebouwen rondzweven. Dat heeft niet alleen gevolgen voor het aantal nieuwe besmettingen maar ook voor de ernst van de besmetting: ziekenhuisopname en de dood.

Conclusie: het heeft er alle schijn van dat farmaceuten miljoenen COVID-doden op hun geweten hebben (en mogelijk ook miljoenen doden door de bijwerkingen van de vaccins) maar dat ze er wel honderden miljarden aan verdiend hebben. Van ons belastinggeld nog wel. Maar als de autoriteiten zich beperkt hadden tot het vaccineren van 5-10% van de bevolking (de hoog-risicogevallen), dan was het nettoresultaat waarschijnlijk positief geweest. De autoriteiten wereldwijd hebben ongelooflijk stom gehandeld en dat is niet achteraf gepraat, nee dat was te voorzien alleen is het resultaat van het beleid nog desastreuzer dan het zich anderhalf jaar geleden liet aanzien. Maar misschien is “stom” in dit verband niet het juiste woord want zo stom kunnen normale mensen toch niet zijn?

Met vriendelijke groeten,

H.

******

Beste H,

Zoals je weet, snijd je hier een heel heikel onderwerp aan. Helaas, want uit alle feiten blijkt, dat je grotendeels gelijk hebt.

Er komen nu dan ook meer artikelen in gerenommeerde tijdschriften, die helaas vaak snel weer worden verwijderd vanwege de financiële druk die wordt uitgeoefend door hen die beter worden van Covid.

Je vraag betreft de behandeling van bijwerkingen. Helaas wordt daar nog maar weinig onderzoek naar gedaan, omdat het min of meer (nog) verboden is. Ivermectine heeft wat sporadische positieve gegevens opgeleverd bij mensen bij wie het korte tijd na vaccinatie wordt toegediend. Op langere termijn zou het ook wat kunnen doen, omdat we nu ook weten dat het ingespoten mRNA veel langer stabiel blijft (tot zes maanden) dan natuurlijk mRNA (tot 20 seconden). Daardoor blijft het lichaam lange tijd het giftige spike eiwit produceren dat giftiger is, dan het spike eiwit van het virus SARs-Cov-19. Dat komt omdat er in het ingespoten mRNA een niet natuurlijke sequentie zit, die een letter heeft, die normaal niet voorkomt in de natuur. Wie daar meer over wil weten kan onder ander te rade bij Prof. P Capel en Prof. Theo Schetters.

Overigens is Ivermectine ontwikkeld voor mensen en wordt het ook gebruikt bij dieren. Dat is door de COVID gelovigen omgedraaid, om een medicijn dat nota bene een Nobelprijs heeft gekregen in een kwaad daglicht te stellen. Een van de werkingen van Ivermectine berust op de eigenschap dat het een proteaseremmer is, een eigenschap die ook het door Pfizer ontwikkelde Paxlovid heeft. Waar Ivermectine weinig bijwerkingen heeft, is Paxlovid, dat nauwelijks is getest heel schadelijk zeker in combinatie met Remdesivir.

De beste behandelingen van de bijwerkingen zijn naast misschien Ivermectine, Aspirine om trombose te voorkomen, vit D3, Quercetine, Vit C en het belangrijkste: “weigeren van boosters”. Belangrijk is ook, om een week na vaccinatie een stollingsonderzoek te laten doen waaronder D-Dimer en fibrinogeen.
Gelukkig zijn er steeds meer onderzoekers, die zich op de bijwerkingen richten. Jammer dat dat moet, omdat dit “vaccin” natuurlijk nooit toegelaten had mogen worden, omdat het niet voldoende onderzocht was, hetgeen blijkt uit de Pfizer-papers, niet werkt, geen steriliteit teweegbrengt (gevaccineerden zijn net zo of meer besmettelijk dan niet gevaccineerden) en omdat je nooit midden in een “pandemie” moet gaan inenten, iets wat al meer dan een eeuw bekend is.

Bijna hilarisch is, dat de meest fanatieke vaccinatie promotors, die er niet voor terugdeinsden om mensen die twijfels hadden voor alles en nog wat uit te maken, nu de hulp nodig hebben van diezelfde twijfelaars om wat aan de bijwerkingen te doen. Iets wat deze twijfelaars overigens zonder ook maar enige rancune doen.

H. bedankt voor je uitgebreide analyse. Daar zal heel wat tijd in hebben gezeten.

Met vriendelijke groet,

Maarten Vasbinder

Heb je zelf een vraag aan Maarten en woon je in Thailand? Stuur deze naar de redactie: www.thailandblog.nl/contact/ Het is daarbij van belang dat je de juiste informatie geeft (zie lijstje bovenaan de pagina).

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website