Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is tegen de plannen van het kabinet om de werelddekking in de zorgverzekering af te schaffen. Nederlanders die straks buiten Europa reizen zijn dan niet meer via hun basisverzekering verzekerd voor medisch noodzakelijke zorg, tenzij zij vallen onder één van de ingewikkelde uitzonderingen.

Het kabinet rekent op een besparing van 60 miljoen euro; dat zou neerkomen op 2 euro minder zorgpremie per verzekerde per jaar. Maar de zorgverzekeraars hebben grote twijfels of de besparing in de praktijk wel kan worden gehaald. Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland: “De wetswijziging is niet in het belang van verzekerden. Door de verschillende uitzonderingen kan het voor sommige Nederlanders ingewikkelder en wellicht ook moeilijker worden om zich te verzekeren voor medische zorg buiten Europa. We verwachten dat de complexe regels in de nieuwe wet leiden tot meer bureaucratie en extra kosten.”.

Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 is iedere Nederlander (ongeacht inkomen, leeftijd of gezondheid) verzekerd van dezelfde medisch noodzakelijk zorg; zowel in Nederland als in het buitenland. Zorgverzekeraars Nederland vindt dat de huidige werelddekking goed functioneert. Het kabinet wil deze werelddekking afschaffen, maar maakt tegelijk ook uitzonderingen voor sommige groepen. Mensen die voor werk naar het buitenland reizen blijven bijvoorbeeld wel via hun basisverzekering verzekerd. Ook blijft zorg in bepaalde verdragslanden vergoed via de basisverzekering. De zorgverzekeraars verwachten dat deze ingewikkelde regels leiden tot meer bureaucratie en maken zich zorgen over de kans dat onderverzekering, fouten en fraude toenemen.

Verzekerden zitten volgens de zorgverzekeraars niet te wachten op nieuwe ingewikkelde regels, zeker niet op het moment dat je in het buitenland medisch zorg nodig hebt. De zorgverzekeraars pleiten daarom in een brief aan de Tweede Kamer voor behoud van de huidige werelddekking in de basisverzekering.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

36 reacties op “Zorgverzekeraars zijn tegen afschaffen werelddekking zorgverzekering”

 1. erik zegt op

  “…De zorgverzekeraars verwachten dat deze ingewikkelde regels leiden tot meer bureaucratie en maken zich zorgen over de kans dat onderverzekering, fouten en fraude toenemen….”

  Dat is eindelijk goed nieuws. Maar gaan de beide kamers akkoord hiermee? Want de politiek bestaat maar al te vaak uit ‘eigenheimers’ die zelf wel bepalen hoe de piepers op tafel komen.

 2. Cornelis zegt op

  Goed om te zien dat de zorgverzekeraars een duidelijk en afwijzend standpunt innemen. Eerlijk gezegd verkeerde ik in de veronderstelling dat het initiatief voor de afschaffing van de werelddekking bij de verzekeraars vandaan kwam, maar dat blijkt dus anders te liggen.

 3. Jan zegt op

  Dat is voor Belgen al lang zo voor die die meer dan 3 maanden buiten Europa vertoeven UITGEZONDERD voor Marokanen, Algerijnen, Tunesiers en Turken waarvoor er een bilateraal akkoord is. Begrijpen wie kan. Voor reizen van minder dan 3 maanden dekt naar mijn weten alleen nog de Christelijke mutualiteit haar leden buiten Europa. De socialistische mutualiteit heeft dit al afgeschaft denk ik sinds 2012 en de liberale mutualiteit sinds 1 januari van dit jaar.

  • chris&thanaporn zegt op

   De socialistische mutualiteit(De Voorzorg) dekt via Mutas de eerste 3 maanden en met uitzondering zelfs langer!Dus volgens hun laatste update is het nog steeds zo en niet afgeschaft!

 4. Renévan zegt op

  Artikel 1 Grondwet formuleert een norm waaraan de overheid zich jegens de burger dient te houden namelijk het gelijk behandelen van gelijke gevallen.
  Dat zal wel geen betrekking hebben op mensen die buiten Europa op vakantie gaan.

  • Frans Nico zegt op

   Grondwet Koninkrijk Nederland:
   Artikel 1.

   Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

   Met onder woorden, zodra je Nederland verlaat geldt artikel 1 niet meer.

 5. Martien zegt op

  Waarschijnlijk maak ik een interpretatiefout maar dat moet dan maar even.
  Toen ik 5 jaar geleden NL achter me liet was een van de eerste dingen waarvan ik op de hoogte werd gesteld dat ik mijn zorgverzekering zou kwijtraken.

  Als ik het stukje hierboven lees krijg ik juist de indruk dat iedere NL er, waar dan ook ter wereld, gewoon geacht wordt zijn zorgverzekering te kunnen houden?????

  Wie verzint hier wat?

  • Martien zegt op

   Ja, je leest het goed,

   Iedere Nederlander die in Nederland woont, kan gebruik maken van de Werelddekking.

   • Christina zegt op

    Er zitten wel haken en ogen aan. Een Nederlands echtpaar op vakantie in Spanje dacht goed verzekerd te zijn. Man wordt ziek in Spanje ziekenhuis enz. Bleek dat als ze een goede aanvullende verzekering en reisverzekering hadden gehad ze nu niet met een schuld van ruim 5 duizend euro blijven zitten. En mocht je er in Thailand gebruik van maken zorg dat alles gespecificeerd is en in het Engels. Dus 10 soorten medicijnen 10 regels met wat het kost.
    Niet een bedrag dat accepteren ze niet.

 6. Harrybr zegt op

  Ik zie de administratieve rompslomp en de kans bij Zorgverzekeraars in het afwijzen van claims al: “bent u voor zaken naar buiten Europa gegaan ? Heeft u een zakenvisum dan aangevraagd ? Nee, een toeristenvisum ! Dan bent u niet verzekerd.” En alles natuurlijk achteraf.
  Net als VGZ, die facturen van Bumrungrad afwees – nadat ze eerst enkel hadden geschreven: daar voorschieten, hier declareren” – omdat de: a) de factuur niet konden lezen, stond immers in het Thais + Engels, b) de factuur niet gespecificeerd genoeg vonden ( tot een stel naalden van € 1,25) en uiteindelijk: ondoelmatige zorg (dat van een Thais specialist, die over de hele wereld demo’s geeft over nieuwe ontwikkelingen op zijn vakgebied. )

 7. Slagerij van Kampen zegt op

  Interessant is wat iemand hier laatst naar voren bracht: Lopen de kosten hoog op dan gaat zo een verzekeringsmaatschappij mogelijk uitzoeken of je je wel aan de voorwaarden houdt. Bv of je wel 4 maanden per jaar in Nederland woont en niet een of ander postadres aanhoudt. Zo niet dan emigreert men feitelijk en men heeft geen recht meer op de relatief goedkope basisverzekering. Ze komen er echt wel achter. Tegenwoordig kunnen ze alles achterhalen. De bedoeling is dan om extreem hoge kosten op de verzekerde te verhalen.
  Een gebroken been zal voor hen geen aanleiding zijn. Wel een ernstig ongeval met blijvende invaliditeit als gevolg bij voorbeeld.
  Ik las dat iemand hier dit opperde ter zake van een ander, wel relevant, onderwerp.

 8. jacques zegt op

  Eindelijk eens weer iets verstandigs en nu maar hopen dat er ook naar ze geluisterd wordt.

 9. Nico zegt op

  Tja,

  Dat zou goed nieuws zijn voor iedereen die deels in Nederland, deels in Thailand woont.

  De besparing is natuurlijk pinuts, 60 miljoen, iedere Nederlander 2 euro, waar praten ze over.

 10. ruud zegt op

  En ik zie al processen gevoerd gaan worden om die kosten.
  Wel premie betalen, maar niet verzekerd zijn.
  Dat zal me een besparing worden.

 11. Paul zegt op

  Nu beide kamers nog en we kunnen zonder zorgen overwinteren

 12. Frank zegt op

  En hoef ik dan geen premie te betalen als ik ook geen recht heb op de basisverzekering?

 13. Cor Verkerk zegt op

  Behoort Thailand ook tot de bepaalde verdragslanden die nog wel de vergoeding/dekking behouden???

  • ton Donders zegt op

   Nee Thailand is geen “verdragsland” in de zin van de Zorgwet.
   Dat zijn alleen EU landen en enkele andere landen die een speciale band hebben met Nederland zoals Turkije en Marocco waar vele gepensioneerde en WAO-gerechtigde “ex-gastarbeiders” wonen.
   De houding van Nederland tov Nederlanders die gepensioneerd Nederland verlaten is steeds erg negatief geweest. Ik geloof niet dat ooit een “move” wordt gemaakt die possitief is voor de in Thailand woonende of overwinterende Nederlandse gepensioneerden. En gezien de kwetsbaarheid van deze groep: (Hoge leeftijd en uitsluitingen) zijn die hoogstwaarschijnlijk de dupe bij elke regeling in de toekomst.

   • Nico Meerhof zegt op

    Als je niet meer verzekerd zou zijn in het buitenland zou vrijwel niemand na zijn 70e nog naar het buitenland kunnen, Als je niet gedekt bent door de basis verzekering zal je zelf her risico moeten verzekeren. Als dat al mocht lukken zal dat tegen exorbitante premies zijn en loop je al gauw tegen allerlei uitsluitingen aan.

    • ton Donders zegt op

     Dat is volgens mij erg juist. Op hoge leeftijd van verzekering wisselen is bijna onmogelijk vanwege mogelijke uitsluitingen, weigeren van de verzekering door dat men “te oud” is (voor verschillende internationale verzekeraars is deze grens verschillend) en doordat zowiezo absurde prijzen worden gevraagd,.
     Dat de kosten van levensonderhoud lager zijn in veel “zonnige en goedkope vakantie- en pensioneringslanden” maakt dat niet goed en het wordt onmogelijk om na pensionering buiten Nederland (of de EU) te gaan wonen.
     Voor de wat hogere inkomens was er in het verleden met hun partikuliere verzekeringen meestal geen problem, de verzekering was vaak ook in het buitenland geldig. Maar in 2006 met de invoering van de zorgwet werden alle partikuliere ziektekostenverzekeringen ongedaan gemaakt en reeds toen zijn verschillende gepensioneerde Nederlanders terug moeten keren naar Nederland, (Ook van binnen de EU) omdat opnieuw verzekeren niet mogelijk was, of te duur.

     Ditzelfde staat nu te gebeuren en wordt ook nog eens versterkt doordat de inkomenskant onder druk staat en/of gezet wordt, denk aan de de koers van de Baht waardoor men niet meer aan inkomenseisen voldoet die de Thaise immigration stelt, de locale inflatie en aan beperking uitkering AOW en WAO, en plannen van de Nederlandse overheid om op de pensioenen belasting te heffen aan de bron. Er is steeds minder voordeel te behalen waarmee de extra kosten kunnen worden betaald.

     Bij overwinteren worden mischien de reiskosten nog net goedgemaakt door het voordeel van kosten van levensonderhoud, maar al weer heel wat onwaarschijnlijker als de vaste kosten hoger worden door het risico van extra ziektekosten en benodigde aanvullende verzekeringen.

     Dat nu de zorgverzekeraars tegen het voorstel van de overheid zijn kan maar een ding betekenen dat ze er goed geld aan verdienen.ondanks de administratieve rompslomp. Voor de overheid is het van belang dat het pensioen inkomen van Nederlanders in Nederland wordt besteed.
     De Nederlandse overheid is daarbij erg kortzichtig want de terugkerende Nederlanders zullen een beroep doen op ziektekosten, huursubsidie, aanvullende bijstand voor niet volledige AOW, en bijslagen die in het buitenland niet worden uitgekeerd. Het is maar de vraag of het netto wat zal opleveren.

     Om nog maar te zwijgen van de sociale gevolgen, in Nederland verwacht men dat gepensioneerden stellen of alleenstaanden zijn, in Thailand is het heel gewoon dat die een gezin hebben met kleine kinderen.

 14. Hans van Mourik zegt op

  Hans van Mourik zegt
  Volgens mij is er vanavond om 18.45. NT een plenaire debat men kan het ook live volgen.

  https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/plenaire_vergaderingen
  VANDAAG – 1 JUNI 2016
  Plenair debat18:45
  Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (34 333)

 15. Rob zegt op

  Inderdaad eindelijk eens een goed bericht, en laten we nu eens hopen dat de kamer daarna luistert, en er nu eens niet van uit gaat dat mensen naar het buitenland reizen om daar ziek te worden.
  Dus mensen let eens op welke partijen voor en welke partijen tegen stemmen, want volgend jaar kunnen wij stemmen.

 16. NicoB zegt op

  60 miljoen besparing, nou vergeet dat maar regering in NL. De uitvoeringskosten van deze plannen gaan minstens de helft van die besparing opeten.
  De andere helft, en meer, zal opgegeten worden door het anticiperen van de mensen die zonder aanvullende polis buiten de EU vakantie vieren of overwinteren.
  Hoe? Simpel, je komt bij de hartdokter, zeg in Thailand, voor emergency, ja zegt deze, uw operatie gaat 2 mln.Thb kosten. Zegt de onverzekerde patient, dokter kunt u me niet een paar tabletten of injecties geven, dan vlieg ik snel terug naar NL voor de door u voorgestelde behandeling. Goed zegt de Thaise dokter, als dat uw wens is, het risiko is voor u.
  Het uitstel van die behandeling en het terugvliegen heeft de patient echter geen goed gedaan en de kosten van de zorg in NL vallen veel hoger uit. Hoezo besparing?
  In vele andere gevallen zullen onverzekerde mensen hetzelfde doen, even de boel in het vakantieland laten oplappen ter overbrugging voor overleven en dan in NL alsnog de behandeling laten uitvoeren. En loopt het dan toch echt uit de hand door dat uitstel, ach dan gaan de mensen toch gewoon de Wao of Bijstand in?! Besparen met deze wet, vergeet het maar.
  Dat alles voor een besparing van 2 Euro per persoon per jaar? NL hoe kom je er toch bij om dat overhoop te halen. Het lijken niet de Zorgverzekeraars te zijn, misschien zijn het de reisverzekeraars die zeker vele keren meer gaan vragen voor de aanvullende polis voor buiten EU reizigers.
  Ik woon in Thailand, dus het is mijn zaak niet, behalve voor familie en vrienden die uit NL naar ons toekomen, maar ik zou zeggen Nederlanders let op uw zaak en protesteer massaal tegen deze verandering.
  Succes.
  NicoB

  • ton Donders zegt op

   En dat terwijl er onderhandelingen zijn tussen Nederlandse verzekeraars en Thaise partikuliere ziekenhuizen om de wachtlijsten met hartpatienten te verminderen door behandelingen in Thailand te laten uitvoeren. Het zou dus zomaar kunnen dat de man uit uw denkbeekdige voorbeeld een maand later weer terugvliegt.

 17. tony ting tong zegt op

  Ik vrees dat de ambassade ook niet zit te wachten op zieke Nederlanders in Thailand die zich ter plekke weigeren te behandelen uit kosten-oogpunt, maar te gewond zijn om geaccepteerd te worden in het vliegtuig voor repatiëring

 18. Jack G. zegt op

  Het is dringen wat wel en niet in het basispakket blijft of komt. Dit zat al een tijdje aan te komen omdat de politiek en veel mensen minder geld willen uitgeven aan mensen die ‘riant’ naar het verre buitenland kunnen. Die kunnen dan ook een extra pakket nemen naast hun basisverzekering is de gedachten. Veel Nederlanders die niet verder komen dan Europa zijn denk ik voor het schrappen van de werelddekking en laten betalen in een aanvullende polis. De opinie over wereldreizigers/wereldbewoners is niet echt positief. Waarom moet ik betalen voor die lui die alleen maar kosten? hoor ik geregeld voorbij komen. Jaloezie zullen veel van jullie vinden. Maar wel iets wat speelt in Nederland.

 19. Fransamsterdam zegt op

  Het gaat om het amendement Leijten, van de SP.
  .
  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016D22392
  .
  Overwegende

  -dat het niet politiek correct is om rekening te houden met de belangen van Nederlanders in den vreemde
  -dat het handhaven van de rechtspositie van Nederlandse burgers geen speerpuntbeleid is
  -dat er geen effectievere bezuinigingsmaatregelen te verzinnen zijn dan burgers wèl te laten blijven betalen voor iets waar ze géén beroep op mogen doen

  zal de Tweede Kamer het amendement wel verwerpen,
  gaan de leden weer over tot de orde van de dag,
  en mag u, als uw broek hiervan afzakt,
  hem conform de bedoeling van de wetswijziging geheel zelf ophouden.

 20. Loe zegt op

  Eindelijk een goed bericht nu maar te hopen dat er wordt geluisterd.
  Besparing vergeet het maar.
  Hieveel mensen zoeken de warmte op in de winter omdat het beter is voor hun gezondheid denk aan Reuma ed. Als het deze mensen vanwege de kosten onmogelijk wordt om te overwinteren, blijven ze in het koude Nederland en zullen hun klachten weer fors toenemen met als gevolg dat er juist meer zorgkosten worden gemaakt ipv 60 miljoen minder

 21. Jos zegt op

  Wie buiten Europa woont word weeral gepest, al is het zo dat deze regel al heel lang in Belgie is. Begin de jaren 2000 moest ik ook een speciale verzekering nemen voor buiten Europa, maar ondertussen is er ook veel verandert in Nederland . Met de nieuwe Nederlanders? Die ook genieten van alles zoals in Belgie ,de meeste profiteren van ons ,maar ja de politiekers hebben dat allemaal toegelaten. En wij worden de dupe er van , volgende stap geen pensioen meer of de helft maar buiten Europa??? Ik luister altijd graag naar het liedje van de strangers van de ziekekas ,en dat lietje zo oud.Dan snap je het wel , heel Europa is om zeep!

 22. T zegt op

  Welkom in Nederland het land waar je helemaal uitgezogen word nu geen dekking meer buiten Europa als het aan vadertje staat ligt. En het eigen risico zal naar verwachting weer meer als 20% stijgen voor de zorgverzekering 2017. Tijd dat we net als in Frankrijk en België weer eens wat meer echt gaan protesteren en niet alleen op Facebook en onder elkaar in de kantine en op verjaardagen!

  • Bob van oorschor zegt op

   Waarom komt er gewoon niet een complete wereldwijd compleet met alles er op totale zorgverzekering dan ook geen anwb verz meer voor 200 a 250 euro per maand voor maximaal 8 maanden dan kabinet blij hun extra geld en wij straks op ons oude dag kunnen we lekker genieten zonder zorgen toch

 23. Dirk van Haaren zegt op

  Houdt u er maar rekening mee dat de creaturen die in deze regering zitten ook maar iets van medemenselijkheid in zich hebben. Langzaam maar zeker laten wij ons door deze politici in Nederland, de EU, de Bilderberg groep als lemmingen naar leiden. Die beperking zal er linksom of rechtsom komen. Misschien niet direct maar dan later en dan mag u zich voor veel geld verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij.

 24. jan zegt op

  Het is pure discriminatie, wel betalen voor alle zorgkosten van jan en Ibrahim etc maar als je dan paar maanden lekker naar de Thaise zon gaat ben je plots niet meer verzekerd terwijl de kosten van een normaal Thais ziekenhuis ruim onder die van Nederland zijn. Echte Nederlanders worden steeds meer gediscrimineerd.

 25. Hennie zegt op

  ik zal wel niet kunnen rekenen maar als het 2 euro per Nederlander is zijn er dan 30 miljoen betalende verzekerden? ik denk dat er iets net helemaal correct verteld word
  20 euro per verzekerde per jaar of 2 euro per maand zal dichter bij de waarheid zitten in dat geval
  maar sinds wanneer gunt deze regering de kiezers iets?

 26. Cees zegt op

  Kosten maken in Thailand!! Voorbeeld van kosten in Thailand voor haemodialyse zijn ongeveer Baht 2.000 is inclusief injecties. In Nederland kost diezelfde haemodialyse ongeveer € 700. Reken uit het voordeel voor de verzekering en zo kan ik wel meer voorbeelden aandragen.

 27. Slagerij van Kampen zegt op

  Nogmaals, ze hoeven je alleen te verzekeren als je Nederlander blijft en hier dus ingeschreven. Dit houdt in dat men jaarlijks een maand of 4 in Nederland moet wonen. Wordt men bv zorgbehoeftig op zorginstellingen niveau dan kan men volgens mij niet in Thailand blijven, of men zou 4 maand per jaar naar een Nederlandse zorginstelling moeten. Ik heb een en ander ooit eens nagevraagd in verband met een mogelijk toekomstige verkassing naar Thailand.
  Wilde graag weten of het mogelijk was een verzekering af te sluiten voor het hele jaar als ik 12 maanden per jaar in Thailand zou wonen.
  Ik kreeg gelijk uitschrijvingspapieren toegestuurd. U gaat emigreren. U zult zich dus bij ons moeten uitschrijven. Ik had het helemaal niet over emigreren gehad.
  Niet dat ik zorgbehoeftig ben, integendeel, ik werk nog steeds in Nederland als 62 jarige.
  Maar men denkt aan de toekomst. Zal ik nog wel een huis kopen? In Nederland lijkt mij dat op deze leeftijd al twijfelachtig. Volgens mij ook in Thailand. Ontstaan er chronische problemen met de gezondheid, wat op mijn leeftijd zeer wel denkbaar is, Dan moet ik terugkunnen en mijn geld onmiddellijk kunnen meenemen zonder dat het daar vast zit in een huis of grond. Immers, voor zo ver ik dat aan de weet ben gekomen, de verzekeraar gaat niet voor een permanent verblijf van een zorgbehoeftige Nederlander in Thailand betalen


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website