Deze week kwam er belangrijk nieuws in de media die ook gevolgen zou kunnen hebben voor de kinderbijslag voor kinderen die in Thailand wonen. Een rechter in Amsterdam besliste namelijk dat de korting van 40% op de kinderbijslag, die ook geldt voor Thailand, in sommige specifieke situaties onrechtmatig is.

Woonlandbeginsel

Sinds januari 2013 wordt de hoogte van de kinderbijslag voor kinderen buiten de EU, aangepast aan de koopkracht in het betreffende land. Volgens dit zogenoemde woonlandbeginsel bedraagt de uitkering voor kinderen in bijvoorbeeld Marokko, Turkije, Egypte, maar ook in Thailand, 60 procent van het Nederlandse niveau.

Onrechtmatig

Enkele ouders uit Marokko, Turkije en Egypte waren het niet met de korting eens en vroegen een uitspraak van de rechter. Deze kwam tot een opmerkelijke conclusie. De kinderbijslag die naar Marokko gaat niet mag niet worden verlaagd vanwege afspraken tussen Nederland en Marokko. Echter niet alle ouders kregen gelijk. Met Turkije zijn er geen afspraken over kinderbijslag, dus daar mag die wel worden verlaagd, zo besliste de rechter. In alle gevallen wonen de Turkse ouders in Turkije. Het Egyptische stel woont in Nederland. In hun geval bepaalde de rechter dat de kinderbijslag juist niet mag worden verlaagd, omdat de verplichte onderhoudsbijdrage ook niet wordt verlaagd.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal waarschijnlijk in beroep gaan, maar hij wil de uitspraak eerst bestuderen. Als hij de rechter volgt, betekent dit dat de overheid 5 miljoen euro meer moet uitbetalen dan eerst was aangenomen.

Bezwaar maken

Wanneer je in Nederland woont maar kinderen in Thailand hebt en daarvoor kinderbijslag ontvangt of aanvraagt en je wordt gekort volgens het woonlandbeginsel, dan kan het wellicht zinvol zijn om daarop bezwaar te maken. Zoals het er naar uitziet kan je dan je recht doen gelden zoals dit is bepaald voor het Egyptische stel omdat de verplichte onderhoudsbijdrage voor kinderen ook niet wordt verlaagd.

Indien de Nederlandse staat in beroep gaat bij een hogere rechter en deze beslist ook dat het woonlandbeginsel onrechtmatig is dan kan de datum van jou bezwaar wel een bepalend zijn voor wat je terugkrijgt. Voor een bezwaarschrift aan de Sociale Verzekeringsbank kan je een jurist of een advocaat in de arm nemen. Heb je een rechtsbijstandsverzekering, schakel deze dan in.

9 reacties op “Woonlandbeginsel kinderbijslag Thailand kan mogelijk onrechtmatig zijn”

 1. Jan Dekker zegt op

  Wordt nu iemand benadeeld door deze actie van de Nederlandse regering en heeft moeite met het opstellen van een bezwaar, neem dan contact met mij op.
  Ik ben fiscaal jurist en ken die klappen van de zweep. Mijn e-mailadres staat tweemaal op dit blog.

 2. noel castille zegt op

  Moderator: dergelijke opmerkingen zijn tegen onze huisregels.

 3. simon borgers zegt op

  Ik krijg geenkinderbijslag.Ben uitgeschreven in nederland.Voor mij gelden ander regels werd mij toen gezegd 8 jaar geleden.Ze hadden mij een brief gezonden moest binnen 6 weken antwoorden maar ik was in thailand.Later weer gevraagd hoe of wat.Het antwoord was ga naar de ombuds man kon ik niet vinden jammer maar het is zo.

  • Jan Dekker zegt op

   Simon dat is een onzin antwoord.
   Je kunt pas dan naar de ombudsman als je totaal uitgeprocedeerd bent via de normale kanalen. Dus indien mogelijk, bezwaar, beroep, hoger beroep en tenslotte in cassatie bij de Hoge Raad.

   Ik heb een aantal jaren geleden de ombudsman ingeschakeld omdat het UWV geen zinnig antwoord gaf op mijn vraag waarom de uitkering in Amerikaanse dollars uitbetaald werd. Door die slimme wisseltruc van de Bank of America was ik tussen de dertien en vijftien percent van mijn uitkering kwijt aan wissel en bankkosten. Nu gebeurt het gewoon in Euro’s. Er was verder geen beroepsmogelijkheid tegen de uitspraken van het UWV dus de mogelijkheid in te schakelen en met succes!

   Het adres van de ombudsman is:

   http://www.nationaleombudsman.nl/

 4. Caro zegt op

  Mijn twee minderjarige kinderen zitten hier op een internationale school, ad 20000 euro per jaar perstuk.
  Mijn vrouw woont in Nederland. Onze kinderbijslag is bijna gehalveerd.ik zou graag bezwaar aantekenen, als dat iets uithaalt. Wat moet ik schrijven, en naar wie? Graag emailadres jan dekker.

  • Chris zegt op

   Het was gisteren op het nieuws hier in Holland. Door wat ouders uit Turkije of Marokko was bezwaar aangetekend tegen de verlaging van de kinderbijslag omdat zij in goedkopere omstandigheden leven/opgroeien. De kinderen verblijven dus in het thuisland.
   Uitspraak: Nederland mag niet korten op de kinderbijslag uitkering van buiten Nederland wonende mensen. Of dit ook betrekking op U heeft weet ik helaas niet. Maar het schept zeker een juristische basis voor bezwaar..

 5. Rob V. zegt op

  Clon, als ik op de site van de SVB kijk onder Kinderbijslag > Wonen of werken buiten Nederland ( http://www.svb.nl/int/nl/kinderbijslag/sitemap.jsp ) dan blijkt daar toch echt niet uit dat op basis van geboorteland of nationaliteit de kraan wordt dichtgedraaid. Het gaat om het woonland (van de ouders). Er staat dat als het hele gezin buiten Nederland gaat wonen je inprincipe geen kinderbijslag meer krijgt, of je nu autochtoon bent of allochtoon. Uitzondering hierop lijkt naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak dus Marokko te zijn, ga je in dat land wonen met je hele gezin dan mag er niet gekort worden ivm verdragen/afspraken tussen NL en Marokko.

  In overige landen waar je in aanmerking kan komen voor kinderbijslag (Turkije, Thailand, …) kun je kinderbijslag ontvangen als 1 of beide ouders in Nederland wonen en het kind dus in het genoemde land. Deze uitkering was met 40% gekort (60% uitbetaling). Ook dit zou volgens de rechter niet mogen omdat men wel volle premies heeft afgedragen. De SVB (ministerie) zal wellicht overstag gaan -de staat gaat dan niet in bezwaar- zoals men dit eerder al deed met de uitspraak over de AOW korting en de korting dus terug (moeten) draaien. Maar dat is afwachten. In de tussentijd is het misschien verstandig om bezwaar te maken tegen de korting van 40% op de kinderbijslag.

  Persoonlijk vind ik het hele toeslagen en aanslagen systeem maar nodeloos rondpompen van geld en dus fraude gevoeliger. Zo zou ik kinderbijslag liever verwerkt zien in een directe belasting korting of dergelijke maatregel om alles betaalbaar te houden voor kinderen die in Nederland naar school gaan. Idemditto met zorgtoeslagen etc. dat moet toch ook handiger en minder fraude gevoelig kunnen. Nabestaande uitkeringen zijn over een paar jaar ook achterhaald dacht ik (alleen weduwe en weduwnaars van overleden mensen die voor 19-zoveel geboren zijn komen daar voor in aanmerking?) dus absurde toestanden zoals Nieuwsuur fewbruari 2013 in beeld bracht ( http://nieuwsuur.nl/onderwerp/475512-uitkeringen-marokko-flink-gekort.html )zouden ook een aflopende zaak moeten zijn. Rest de AOW, daar moeten ze ook gewoon met hun handjes van af blijven, gewoon een standaard vaststellen zonder kortingen of bonussen. Je hebt jarenlang betaald, naar gelang afdracht dien je daar gewoon uitbetaald voor te worden waar ter wereld je ook woont. Met de nodige herzieningen van belastingwetgeving en uitkeringen zou de hele Wet Woonlandbeginsel gewoon overbodig gemaakt moeten kunnen worden.

 6. Jan Dekker zegt op

  De SVB hanteert nu het situsbeginsel (woonlandbeginsel) zoals die geldt voor de Inkomstenbelasting. Dit is echter begin 2013 door de Hoge Raad verworpen.

  “De Centrale Raad heeft verder terecht vooropgesteld dat bij de beantwoording van de hiervoor in 3.1 bedoelde vraag acht moet worden geslagen op alle in aanmerking komende omstandigheden van het geval en dat het erop aankomt of deze omstandigheden van dien aard zijn dat een duurzame band van persoonlijke aard bestaat tussen belanghebbende en Nederland (zie HR 21 januari 2011, nr. 10/00563, LJN BP1466, BNB 2011/98, en HR 4 maart 2011, nr. 10/04026, LJN BP6285, BNB 2011/127). Gelet op die arresten heeft de Centrale Raad verder terecht vooropgesteld dat die duurzame band met Nederland niet sterker hoeft te zijn dan de band met enig ander land, zodat voor een woonplaats hier te lande niet noodzakelijk is dat het middelpunt van iemands maatschappelijk leven zich in Nederland bevindt. Hetzelfde geldt met betrekking tot het door de SVB in zijn beleidsregels gehanteerde, sterk vergelijkbare criterium van het middelpunt van iemands persoonlijke levensbelangen. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat iemand zowel in Nederland als in een ander land woont in de zin van artikel 3 van de AKW, al zal dat zich slechts in uitzonderlijke gevallen voordoen.”

  De SVB schrijft in zijn site wel meer dingen die niet stroken met uitspraken van rechters.

 7. Henk Udon zegt op

  Hallo Jan Dekker,

  ik heb getracht op het blog je emailadres te achterhalen, maar dat is me helaas niet gelukt.
  Zou je het me willen doorgeven ?
  Mag ook rechtstreeks naar me mailen op [email protected].

  bij voorbaat dank,
  henk


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website