De Nederlandse Staat en de Nederlandse Bank hebben jarenlang pensioenfondsen tegengehouden de pensioenuitkeringen van hun leden te verhogen, terwijl indexatie volgens verdiende vermogens in die jaren wel mogelijk was. Zowel Staat als Bank hebben een rigide beleid gevoerd en dat tegen Europese richtlijnen in. Vandaar dat een voormalige ambtenaar bij de rechtbank in Den Haag in kort geding een voorschot eist op de door hem geleden indexatie-schade. Deze indexatie-schade bestrijkt de periode van 1 januari 2008 tot en met 13 januari 2019 en bedraagt ruim €26.000. Een procedure over 2019 tot op heden volgt.

De pensioenfondsen hebben niet mogen indexeren waardoor het pensioen van hun leden in de periode tot 2019 ca. 20% in koopkracht is gedaald. Hoe zit dat?

Welnu: In 2003 is Europese wetgeving ingevoerd die ervoor moet zorgen dat de pensioenopbouw in alle lidstaten van Europa veilig verloopt. De pensioenen moeten zodanig worden geïndexeerd dat de gepensioneerden niet in armoede vervallen. Als deze indexatie niet plaatsvindt, daalt de koopkracht en komen pensioengerechtigden in de problemen.

In de Pensioen- en Spaarfondsenwet die op 8 februari 2006 in Nederland van kracht was, is de Europese richtlijn (IORP I) op juiste wijze opgenomen. In de nieuwe Pensioenwet van 2007 heeft de Nederlandse overheid verzaakt om de Europese richtlijn op te nemen. In plaats hiervan heeft de Nederlandse overheid samen met de Nederlandsche Bank een eigen rekenmethode bedacht die in strijd is met de Europese richtlijn. In de Europese richtlijn (IORP I) wordt ervan uitgegaan dat pensioenfondsen een rendement maken op hun vermogen. Dit uitgangspunt is juist, het vermogen van bijvoorbeeld het ABP is over de periode van 2009 tot 2019 van €173 miljard gegroeid naar €465 miljard, oftewel het ABP heeft over deze periode een rendement op zijn vermogen gemaakt van meer dan 10% per jaar. Er was dus altijd meer dan voldoende geld in kas om pensioenen te indexeren en koopkrachtverlies tegen te gaan.

In plaats dat de pensioenfondsen rekenen met het rendement op hun vermogen, is de Nederlandse Staat in zijn rekenmethode uitgegaan van een rendement gelijk aan de risicovrije rente. Doordat deze risicovrije rente in de periode van 2008 tot en met 2019 zich in een dalende lijn heeft bewogen, konden de pensioenfondsen niet meer voldoen aan de zogenaamde dekkingsgraad. Daarom hadden de pensioenfondsen geen ruimte om pensioenen te verhogen. Dit heeft ertoe geleid dat, ondanks dat het vermogen van het ABP in de periode van 2008 tot 2019 tot astronomische hoogte is aangegroeid, de voormalige ambtenaar gedurende deze periode nooit is gecompenseerd voor de inflatie en hierdoor dus over de periode tot januari 2019 ruim €26.000 is misgelopen.

Pensioenfondsen hebben vaak aangegeven dat zij wel degelijk willen indexeren en de pensioenen zouden kunnen verhogen om de koopkracht van haar leden op peil te houden. Echter, de formule, zoals die is opgenomen in de Nederlandse Pensioenwet en wordt toegepast door DNB, biedt hier helaas geen ruimte voor.

De pensioenfondsen moeten de wet volgen, maar de wetgever heeft een fout gemaakt waardoor ca. tien miljoen Nederlanders indexatie-schade hebben geleden.

De Stichting https://pensioenvoldoen.nl/ is een nieuwe stichting die speciaal is opgericht om namens alle benadeelden de Nederlandse Staat aan te spreken op vergoeding van de door hen geleden indexatie-schade. Woordvoerder van de stichting PensioenVoldoen.NL is Henk Krol. Hij is de voormalig leider van de politieke partij 50 Plus en heeft jarenlang op de noodzaak van indexatie van de pensioenen gehamerd.
Op de site is uw eigen schade te berekenen en kunt u meedoen een claim te deponeren. Doen!

Bron: https://pensioenvoldoen.nl/achtergrond-informatie-over-de-claim/

Ingezonden door RuudJ

42 reacties op “Steun de Stichting Pensioen Voldoen uw claim om pensioenindexatie recht te doen! (lezersinzending)”

 1. BramSiam zegt op

  Goed dat hier aandacht aan besteed wordt ook op het thailandblog. Gepensioneerden zijn juridisch eigenaar van hun pensioen, maar de beschikkingsmacht is volledig uit hun handen genomen door de overheid en de Nederlandse Bank. De fondsen zijn rijk en worden steeds rijker. De gepensioneerde verarmd. En nu krijgen ze ongevraagd een nieuw pensioenstelsel voor hun kiezen. De overheid doet waar ze zin in heeft en zoals altijd met andermans geld.

  • Erik Kuijpers zegt op

   BramSiam, draaf je niet wat door over het nieuwe stelsel? ‘De overheid doet waar ze zin in heeft…’ Wie bedoel je met ‘overheid’?

   Er ligt een positief advies van de Raad van State, de Tweede Kamer heeft het voorstel aangenomen met 98 stemmen voor (en dat is meer dan de coalitie heeft…) en in de senaat heeft Rutte-4 geen meerderheid dus daar moet de oppositie meestemmen en daar ziet het naar uit! Er is geen sprake van iemand die maar doet wat ie wil.

   Er is tegenstand en er zijn twijfels over de houdbaarheid van inflatiebestendige pensioenen maar dat is op vandaag ook al zo. Veel pensioenen zijn jarenlang niet van index voorzien en daarover gaat nu iemand procederen. Prima zaak; over tien tot vijftien jaar krijgen we wel een antwoord… Dan ben ik misschien al 90, Deo Volente, of verhuisd naar een potje op de schoorsteen…

   Een stevig vertrouwen in de beleggingsstrategie van pensioenfondsen en verzekeraars zou niet misstaan!

   • KhunTak zegt op

    ik denk niet dat BramSiam hier door draaft.
    Even een paar meningen van mensen die er toen, gespecialiseerd zijn in:
    Financieel expert Ab Flipse reageert: “Terwijl ‘zij’ hun ‘gegarandeerde’ pensioenen behouden, worden ‘wij’ gedwongen over te stappen naar een extreem riskant casinopensioen. Een nog nooit eerder vertoonde ‘criminele’ daad!”

    Agnes Joseph, actuaris bij Achmea Pensioenservices, sprak op 21 februari als deskundige bij de Eerste Kamer over de nieuwe pensioenwet.
    Ze schudde de hele Eerste Kamer wakker. De nieuwe wet wordt volgens haar een drama.
    Agnes Joseph: Ik vind het zo bizar dat het pensioen van politici niet verandert met de nieuwe wet, en verder iedereen zonder inspraak over moet naar de nieuwe regelingen.

    De invloed van Brussel en het WEF loopt de spuigaten uit, je kunt je zelfs zo langzamerhand gaan afvragen of stemmen er nog wel toe doet.

   • Peter zegt op

    De 2e kamer heeft dit Casinopensioen er al doorgejast en 30 mei volgt de 1e Kamer: vriendjes onder elkaar…… Denk niet aan jezelf maar denk ook aan de jeugdige Nedeerlanders die nog een tijdje moeten werken en ook op hun 67e een degelijk pensioen willen.

  • willem zegt op

   Je raakt de snaar helemaal op de goeieplek Bram maar wij lager geschoolde zullen dat toch wel niet begrijpen volgens sommige hoog bijdehande opgeleide. De pensionadas zijn gewoon afgezet al jaren draait draait het om en niet die Rutte uitvluchten en eigen regels die je hier lees

  • Ger-Korat zegt op

   Dit is inderdaad een punt dat de fondsen steeds rijker worden. Maar dankzij het nieuwe stelsel begrijp ik dat het hele vermogen van het fonds verdeeld wordt over de deelnemers, dus de niet ge-indexeerde bedragen worden toebedeeld aan alle deelnemers. Het fonds beschikt dan niet meer over (geheime )reserves want het hele vermogen is verdeeld en een ieder kan zijn eigen aandeel zien. Hoop dat ik het zo goed zie en dan hoeft er niet meer naar het fonds gewezen te worden dat ze niet indexeren of wat ook maar gewoon vertellen wat de waarde van de beleggingen van het persoonlijke pensioenvermogen is. Wat dat betreft duidelijkheid wat je pensioen echt waard is.

  • Peter zegt op

   Zo is het BramSiam, hou ‘MIJN Overheid’ in de gaten en hopelijk komt er een beter parlement.

 2. Jaap zegt op

  Het lijkt wel slecht automatisch vertaald. “Doing” zal wel van “Doen” komen maar ook bedragen en jaartellen lijken een vreemde mix. Misschien eens corrigeren met het origineel ernaast?
  Als je nog pensioen moet krijgen geldt dit vast ook voor het tot nu opgebouwde pensioen in de zin dat je nog niets tekort bent gekomen maar omdat de indexatie nog niet volledig is, is er toch sprake van schade. Toch?
  Maar bij de link om aan te melden zie ik dat niet terug.

 3. Wut zegt op

  Sympathiek initiatief, wat ik van harte steun. Maar of ik en vele andere gepensioneerden een eventuele compensatie ooit zal meemaken, betwijfel ik ten zeerste. De realiteit is dat de Nederlandse overheid nooit zal toegeven dat de gehanteerde rekenmethode in strijd is geweest met de Europese richtlijn. De consequentie daarvan is een jarenlange rechtsgang. Ik vergelijk het met de Woekerpolis affaires. Al sinds 2006 heb ik mij aangemeld bij een claim instantie voor mijn inmiddels al lang beëindigde woekerpolis bij Aegon maar tot op heden, 17 jaar na dato, is de strijd nog steeds gaande.

  • Peter zegt op

   Ja Wut, het is boksen tegen de bierkaai. Maar als je niks doet, gebeurt er niets. En we moeten ook aan de jeugd denken, die ook een eerlijk pensioen willen als ze uitgewerkt zijn.

 4. Peter zegt op

  Er is een nieuwe pensioenwet gemaakt, is al door de 2e kamer voor gestemd. Nu de 1e kamer nog. Het is de zogenaamde casinowet. Je pensioen gaat op en neer met de beurs. Dus als de beurs zakt of in elkaar zakt, kan je naar je pensioen fluiten. En dat je daar jaren voor gewerkt en betaald hebt. Er is grote weerstand maar die wet wil de regering er nog snel even doorsluizen.

  • Jack zegt op

   Met alle respect, maar dit is echt klinkklare onzin. Het huidige pensioensysteem kan de beloofde vaste uitkering ook niet waarmaken als de beleggingsresultaten en rentes tegenvallen. Door de politiek en de DNB zijn (te) strenge financiele eisen gesteld om te mogen indexeren.
   In het nieuwe systeem kan eerder worden verhoogd en ja, er kan ook eerder worden verlaagd, maar daarvoor zijn dempingmechanismen afgesproken waardoor de kans dat de pensioenen verlaagd worden zeer klein is.
   Geloof niet de populistische kretologie als “casino-pensioen”. Dat is aperte onzin.
   De vakbonden en de werkgevers zijn echt niet achterlijk en hebben samen een goed systeem gemaakt.

   • Peter zegt op

    Elke verandering is geen verbetering. Ze zeggen niet voor niets Casinopensioen. En er is veel weerstand van de pensioen werkNEMERS. Veel mensen hebben de vakbond, het FNV, vaarwel gezegd en werkgevers denken meestal eerst aan zichzelf dan aan de werknemers is de praktijk. Ja, het was een goed systeem, waarom veranderen?

 5. GeertP zegt op

  Ik vrees dat het al te laat is, op 30 mei wordt de nieuwe pensioenwet in de eerste kamer er nog even snel doorheen gejast voordat er een andere samenstelling in de kamer komt.
  Het was ook wel te verwachten, de pot van 1500 miljard was te aantrekkelijk voor diverse partijen, lobbyisten hebben dankbaar gebruik gemaakt van de onwetendheid van de Nederlandse politici, er zijn maar een paar politici die echt verstand hebben van pensioenen.
  Kijk en huiver
  https://youtu.be/rgUqph81ENQ

  • Erik Kuijpers zegt op

   GeertP, moet ik huiveren van een TV-kanaal van de complotdenker Pasquino? Sorry, maar daar trap ik niet in. Ik lees alles over dat pensioenplan, ook van de tegenstanders, en ik zie geen aanleiding een woord als ‘casinopensioen’ in de mond te nemen.

   Overigens, wat ik van die procedure lees, er zijn ook andere gedachten over. Ben benieuwd wat er uit rolt over tig jaar.

   • GeertP zegt op

    Beste Erik, meer dan 40 specialisten waaronder Arnoud Boot, Pieter Omtzigt,Hans van Meernen,allemaal hoogleraren, specialisten op financieel gebied, lijkt me dat er toch wel iets aan de hand moet zijn als zoveel personen met kennis over de materie aan de bel trekken.

    • Erik Kuijpers zegt op

     GeertP, geen enkel stelsel biedt garanties. Er is premie die belegd moet worden en de beurs geeft geen garantie. Het blijft in ieder systeem afhankelijk van de beleggingen; zie ook de reactie hierboven van Jack.

     Wij hebben eerder al grote beursmutaties gezien en ja, als zo’n sjeik of politicus een wind laat rammelt de beurs en lopen wij risico, en niet alleen met ons pensioen. Dat kun je alleen voorkomen door je centen in een ouwe sok te stoppen maar dan verliest het óók waarde….

     Ik acht kamerleden niet achterlijk en ik heb de beleggingsexperts van de fondsen en verzekeraars hoog staan. Dat er twijfel is acht ik normaal bij een grote operatie als dit. Maar aan bangmakerij doe ik niet mee.

     • willem zegt op

      Allemaal er omheen gedraai gaat over dat we jaren lang belazerd zijn en door de overheid ook gegraaid is uit de pot.

     • Jaap zegt op

      Het al dan niet achterlijk zijn van kamerleden was niet de vraag. Of ze het beste voor hebben met de burgers is een ander verhaal. Dat kun je na alle schandalen niet meer met droge ogen volhouden.

      Het bestaande systeem had wel een hard bedrag als uitkering en dat verdwijnt. De onhoudbaarheid is gebaseerd op die door de overheid te laag gehouden rekenrente. Al de afgelopen jaren kwam ons pensioenstelsel als beste of een van de beste ter wereld uit vergelijkingen. En nu moet het op de schop. Met naar nu blijkt bewust handelen om het bestaande stelsel als niet toekomstbestendig neer te zetten. En nu de geldpersen nog staan na te roken van het ongedekt “geld” bijdrukken en de inflatie omhoog gaat en de rente ook en de pensioenen weer geindexeerd kunnen worden moet het systeem op de schop.
      Er is maar 1 woord voor en dat is “schande”.

      • Erik Kuijpers zegt op

       Jaap, vind jij een pensioen zonder index een hard bedrag? Dan verschillen we toch wel van mening over wat een hard bedrag is. Je zou de AOW ‘hard’ kunnen noemen want daar zit een index op.

       Verder zullen we het niet eens worden maar ik zie het nieuwe stelsel met vertrouwen tegemoet. En ik denk dat het deze maand ook door de senaat wordt aangenomen, ondanks het paginagrote artikel vandaag in het AD en mogelijk in meer kranten.

 6. Joop zegt op

  Je kan de overheid niet verwijten dat mensen steeds ouder worden, de gemiddelde leeftijd ligt nu veel hoger dan toen de pensioenwet werd gemaakt. Daarnaast heeft de ECB ten onrechte de rente jarenlang kunstmatig laag gehouden, hetgeen ook van invloed is op de indexatiemogelijkheid; ook dit aspect mag je de overheid niet verwijten, wellicht wel DNB.

 7. Ger-Korat zegt op

  Omdat het toch een beetje over het nieuwe pensioenstelsel gaat: heb nog nergens gelezen dat de overlevingswinst wordt aangepakt. Dat zou men ook eens de volle aandacht moeten geven want bouw je tientallen jaren je eigen pensioen op en overlijdt je bijvoorbeeld 1 dag voor het ingaan van je pensioen ben je en de erfgenamen in 1 klap alle opgebouwde pensioenrechten kwijt en krijgt de buurman bij wijze van spreken jou zorgvuldig opgebouwde kapitaal. Misstand ten top en als er dan toch naar een individueel pensioenpot gaat hoop ik maar dat dit ook wordt aangepakt, mede hierdoor ben ik eigenlijk tegen elke collectieve pensioenregeling alsmede tegen het niet indexeren in dit artikel waar vaak geld voor is maar niet mocht.

  • Jack zegt op

   Weer met alle respect, maar dit is geen misstand ten top, maar dit heet solidariteit. In de opbouw bouwt iedereen een virtueel eigen potje op, maar in de uitkeringsfase is het collectief. Hiermee garanderen we dat ook iemand die 110 jaar wordt een pensioen blijft houden.

   • Bertrand zegt op

    Met inbegrip van de vele Thaise weduwes die in veel gevallen een pak jonger waren dan hun man. Dit noemt men inderdaad solidariteit en is inherent aan het pensioensysteem.

  • Erik Kuijpers zegt op

   Ger, voor nabestaanden is er het nabestaandenpensioen zoals voor weduwe/weduwnaar/partner en voor wezen. Dat komt uit de overlijdensrisicoverzekering die naast de pensioenvoorziening loopt. Voorts, er zijn ook mensen die dik in de 90 en nog ouder worden; daarvoor is niet gespaard en dient de sterftewinst van mensen die te vroeg sterven. Ik heb daar geen moeite mee.

 8. BramSiam zegt op

  Mooi dat er zoveel vertrouwen is dat de overheid het beste met ons voor heeft. Na de greep in de kas bij het ABP eind vorige eeuw en de onwil om te luisteren naar het advies van deskundigen en bijv. de waarschuwingen van o.a. Pieter Omtzigt, gaat men gewoon door. Er wordt niets geleerd van bijv. de toeslagenaffaire. Dit is een nieuw drama dat met oogkleppen op gestart wordt. De parlementaire enquete over hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren volgt over 10 à 15 jaar. In het nieuwe systeem wordt de indexeringsachterstand van €137 miljard, die nu nog een achterstallig recht is, onzichtbaar weggepoetst. Verder krijgt iedereen een persoonlijk potje. De belastingdienst is al aan het studeren op een manier om daar vermogensbelasting over kunnen heffen. Volgens de minister gaat iedereen er op vooruit. Dat is fantastisch toch. Geen gezeik iedereen rijk. Hadden ze veel eerder moeten doen.

  • Peter zegt op

   Ja, dit kabinet zit met oogkleppen voor. Al 14 jaar niet geindexeerd. Toeslagenaffaire, Gaswinning Groningen, Bonnetjesaffaire, Pieter Omzigt ‘ waarvoor geen plaats meer was’.,…. Het wordt tijd voor een ander bewind. Dat hadden ‘ ze’ al veel eerder moeten doen.

 9. bennietpeter zegt op

  Als je nagaat dat het Nederlandse kabinet je een oor aan naaide met de overgang naar de Euro, jarenlang 10 duizenden mensen tot wanhoop dreven met de toeslagen affaire, je spaargeld geen rente meer gaf en ze vervolgens met een fictief rendement ging belasten, de pensioen leeftijd ging verhogen, Groningen en andere provincies niet hielpen, dan kan je er donder opzeggen dat deze wet, welke nu er door wordt geperst voor een wachtwisseling, niet gunstig is voor gepensioneerden en het stelsel.

  Dit zijn zomaar wat zaken er zijn er nog wel meer. Het kabinet praat ook niet meer over de burgers, maar over het land. Het is goed voor het land, niet zo zeer de burgers. Wat land dan inhoud is me een raadsel.
  Als je dan ook nog eens een Unilever en een SHELL kwijt raakt, waar ben je dan mee bezig?

  • Erik Kuijpers zegt op

   Bennietpeter, in ons land worden wetten gemaakt door regering plus parlement. Dus wat jij klaagt over de euro klopt niet; dat is een beslissing van de wetgever: regering en parlement samen.

   Het toeslagenschandaal is veroorzaakt door een stel hoge ambtenaren, de rente is van internationale ontwikkelingen afhankelijk, het fictief rendement staat in de Wet op de inkomstenbelasting en is een beslissing mede door de beide Kamers, de pensioenleeftijd is elders ook verhoogd om het betaalbaar te houden, ‘Groningen’ en de mijnschade is verwijtbaar nalaten, daar ben ik het wel mee eens, maar de rest van jouw opmerkingen slaat de plank mis. En ook jij hebt geprofiteerd van Limburgse kolen en Gronings gas, toch?

  • Peter zegt op

   Zo is het, het wordt tijd dat dit kabinet gaat Oprutte……

 10. Jo zegt op

  Wie betaalt de manuren aan overzettingskosten? Ik vermoed dat er meer manuren mee gemoeid zijn dan met de Deltawerken!

  • Peter zegt op

   Dat gaat in de miljoenen lopen, net als de kosten van de beleggingsdeskundigen en wie betaald? Dat zijn de premiebetalers, dus voornamelijk de werkenden.

  • Peter zegt op

   Dit gaat miljoenen kosten Jo en de pensioenfondsen zullen dit betalen van de premies die de pensioendeelnemers hebben betaald!

 11. Luit van der Linde zegt op

  Spaargeld fictief belasten is inderdaad pure diefstal, pensioenleeftijd verhogen is niet leuk maar wel onontkoombaar als iedereen langer leeft. Met de euro zijn wij als Nederlanders niet belazerd, alleen heeft Duitsland een extra voordeel gekregen ten opzichte van alle andere landen.
  En waarom mensen zich druk maken om een toeslagenaffaire snap ik eigenlijk niet, ik heb gewoon altijd moeten werken voor mijn geld, en nooit een cent toeslag gekregen. De meeste andere landen kennen helemaal die gratis cadeautjes niet die onze overheid toeslagen noemt. Het zijn de werkende mensen die betalen voor al die toeslagen, dus wat mij betreft mag daar best streng naar worden gekeken voordat het geld wordt uitgedeeld.Etnisch profileren mag niet, maar het is toch wel bijzonder dat zoveel van dat gratis geld terecht komt bij gelukszoekers met een migratie achtergrond.

  • Ger-Korat zegt op

   Etnisch profiteren mag niet maar het is wel opvallend dat vrouwen een stuk minder verdienen, zelf als ze wit zijn. Of dat er (on)bewust wordt gediscrimineerd op huidskleur, afkomst, opleiding of taalvaardigheid om maar eens wat te noemen. Al al met verdient de een meer dan de ander en de toeslagen zijn in het leven geroepen zodat belastingkorting in de vorm van toeslagen bij de juiste mensen terechtkomen, bijvoorbeeld huurtoeslag krijg je echt niet als je een ton verdient en in een sociale huurhuis woont maar iemand met alleen een AOW krijgt wel die toeslag.

  • Erik Kuijpers zegt op

   Luit van der Linde, toeslagen waren er al vanaf 1970! Ik bedoel de huursubsidie die is afgeschaft toen de huurtoeslag inging. Voor kinderopvang bestond in die tijd een fiscale regeling; voor zorgkosten bestond er geen regeling behoudens fiscale aftrek bij hoge bijzondere ziektekosten.

   Voor zorgtoeslag is een regeling in het leven geroepen ingaand 2006 toen de ziekenfondswet verviel en de zorgverzekeringswet de oude stelsels verving. Voor huurkosten en kinderopvang zijn ook regelingen in het leven geroepen.

   Ik heb op internet geen gegevens gevonden dat ‘zoveel van het gratis geld’, zoals jij dat noemt, terecht komt bij ‘gelukszoekers met een migratieachtergrond’. Misschien wil jij dat toelichten? Maar aangezien toeslagen mede afhankelijk zijn van inkomen en vermogen lijkt mij dat migranten met lagere opleiding en lager inkomen dan NL-ers eerder in aanmerking komen voor dergelijke uitkeringen. En daarmee komt dat geld op de plaats terecht die de wetgever heeft bedoeld.

   • Luit van der Linde zegt op

    Erik Kuijpers,
    met die laatste zin geef je dus precies aan wat ik bedoel, dat geld geven we dus weg aan gelukszoekers zonder dat ze er iets voor hoeven doen.
    De wetgever heeft dus bedoeld om die groepen geld te geven en te korten op pensioenen, maar dat het zo bedoeld is betekent nog niet dat het dus goed is.
    De zorgtoeslag is ook zo’n systeem om voor een deel van de bevolking de zorgverzekering gratis te maken, en voor een ander deel duur.
    In Nederland wordt hard werken niet beloond, maar eerder afgestraft.
    Het zou veel eerlijker zijn alle toeslagen af te schaffen, en ook allerlei fiscale aftrekposten af te schaffen, dan is het ook gelijk afgelopen met het misbruik van die regelingen.

 12. Luit van der Linde zegt op

  In Nederland verdienen vrouwen meestal minder omdat ze andere zaken zoals gezin belangrijker vinden dan een carrière. Dat zijn keuzes die iedereen zelf met zijn partner maakt.
  Toeslagen zijn een middel van linkse politiek om te gaan nivelleren. In Nederland vinden we dat als iemand meer dan gemiddeld verdient door hard te werken hij dat moet inleveren zodat iemand die onder het gemiddelde zit er wat bij kan krijgen zonder er voor te werken.
  Het is niet voor niets dat Nederland een hoger percentage asielzoekers aantrekt dan het gemiddelde EU land.Dat moet allemaal betaald worden, en is veel belangrijker dan onze eigen burgers van een goed pensioen voorzien..

  • Erik Kuijpers zegt op

   Luit van der Linden, helaas zijn de salarissen voor man en vrouw ook in NL nog lang niet gelijk. Maar bij hetzelfde werk en opleiding en ervaring hoort hetzelfde salaris. Deze ongelijkheid heeft niets te maken met ‘keuzes die iedereen zelf met zijn partner maakt’ zoals jij denkt. Gelukkig verandert er wel wat aan en dat is tijd ook!

   Dat laat onverlet dat iedereen kan besluiten minder te werken vanwege studie of gezin en dan zakt het loon omdat je minder uren werkt. Maar de basis hoort gelijk te zijn. Ik neem aan dat jij het daar mee eens bent.

  • Ger-Korat zegt op

   Je pensioen heb je zelf in de hand, je kiest voor je werkgever welke een goed of minder goed pensioenopbouw heeft afhankelijk van de betaalde premies van werknemers en werkgevers. De overheid help jou zelfs door geen belasting te heffen over het inkomen wat je belegt in je pensioenfonds. Niet de overheid moet je van een goed pensioen voorzien maar dat doe je zelf door bijvoorbeeld te kiezen voor een baan in een onderneming waar de pensioenen bovengemiddeld groeien door goede beleggingen en meer dan gemiddelde inleg van gelden, 2 zaken dus.

 13. Christina zegt op

  Zelf heb ik ruim 40 jaar voor een groot pensioenfonds gewerkt. Er is genoeg geld geweest om eerder te indexeren maar dat werd door Den Haag tegengehouden. In het verleden kregen de gepensioneerden
  aan het eind van het jaar een extraatje we werden plat gebeld en gemaild en de post bracht ik weet niet hoeveel bedankjes. Ik vrees dat het verleden tijd is de nieuwe pensioen wet vind ik slecht.
  Alleen maar in het belang van de zakken vullers niet van de mensen die met pensioen gaan.

 14. SiamTon zegt op

  In de jaren 80 of 90 van de vorige eeuw, precies weet ik het jaar niet meer. Wat ik wel zeker weet is dat de toenmalige regering een bedrag van 40 miljard (40.000.000.000) gulden uit de ABP reserves heeft gehaald.
  Dat was een deel van het opgebouwde pensioen wat door maandelijkse premiebetalingen van de leden bij elkaar was gespaard. Waarom hoor ik hier nooit meer iets over? Dat was pure diefstal.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website