Ruim een maand geleden vroeg ik lezers van Thailandblog aandacht voor het bestaan van de Stichting PensioenVoldoen. https://ap.lc/EAmDy

De Stichting probeert het tekort aan uitbetaalde pensioenen wegens het tegenhouden van indexatie door de Nederlandse overheid via juridische weg te repareren. In de nieuwsbrief d.d. 27 juni meldt de Stichting dat inmiddels meer dan 250.000 gedupeerden zich hebben aangesloten bij de PensioenVoldoen.NL.
Een enorm aantal en er komen iedere dag vele mensen bij, zeker omdat niet alleen gepensioneerden, maar ook steeds meer werkenden beseffen dat ook zij die nog aan het ‘sparen’ zijn voor hun pensioen dezelfde indexatie-schade oplopen en recht hebben op compensatie. Henk Krol, een van de initiatiefnemers doet dan ook volgende oproep: “Met hoe meer mensen we zijn, hoe sterker we staan. Als alle deelnemers van dit moment allemaal één nieuwe deelnemer weten te vinden die ook zijn of haar claim op de staat wil indienen, gaan we ver over het half miljoen.” https://pensioenvoldoen.nl/#register-form

Op 28 juni jl. was er een uitspraak van de Kort Geding Rechtbank Den Haag in een aangespannen zaak van een 84-jarige gepensioneerde. De Voorzieningenrechter wees de claim tot compensatie af omdat de vordering eigenlijk niet via kort geding gedaan kan worden. Maar het ging de Stichting om te horen welke argumenten de Nederlandse Staat aanvoert niet de dwingende Europese pensioenrichtlijn (IORP I) op juiste wijze op te nemen in de eerder geldende Pensioenwet. Dit had tot gevolg dat ruim 10 miljoen Nederlanders van 2008 tot en met 2021 forse indexatie-schade hebben opgelopen. Dit gaat om duizenden euro’s per persoon (in totaal om minimaal €137 miljard) die bij de Staat geclaimd gaan worden. Tijdens het Kort Geding zijn geen nieuwe argumenten genoemd en de Stichting gaat zich dus nu voorbereiden op de volgende stap: het opstarten van een Bodemprocedure.

Citaat Nieuwsbrief: “Het is jammer dat in Nederland fouten die de overheid maakt altijd via lange slepende rechtszaken moeten worden rechtgezet. Er is bijna niemand in Den Haag die het aandurft of de noodzaak ziet om deze grote misstand aan te pakken en op te lossen. Naast de juridische procedure is het daarom van belang om ook de politieke druk op te voeren. Samen staan we sterk en spoort u alstublieft alle gedupeerden die u kent aan om deel te nemen, immers honderdduizenden gedupeerden zijn niet te stoppen!”

Inderdaad: laat de Stichting het juridisch gevecht voeren, laten wij de Stichting steunen door politiek druk te zetten. Meldt u bij de Stichting en stuur mails naar de politieke partijen te Den Haag- https://www.tweedekamer.nl/contact_en_bezoek/contact

Ingezonden door RuudJ

24 reacties op “Nieuws van Stichting PensioenVoldoen.nl (lezersinzending)”

 1. Jacques zegt op

  Het is weer mosterd na de maaltijd. Stichting pensioenbehoud is er al zo lang mee bezig en kreeg ook onvoldoende steun van vele slapende Nederlanders, die het kennelijk wel genoeg vinden wat ze als pensioen ontvangen of zullen ontvangen. Met de huidige pensioen verslechtering zal het er niet beter op worden. Ik mag hopen dat dit gebeuren bij deze stichting nog enig soelaas biedt. Maar zolang de meerderheid zwijgt, zie ik deze inhaalslag nog niet gebeuren.

  • Erik Kuijpers zegt op

   Jacques, jouw laatste volzin begrijp ik niet. De 250.000 mensen die nu al meedoen dat is een groot aantal en eigenlijk is EEN persoon al genoeg om een oordeel af te dwingen. Maar een procedure voor de voorzieningenrechter is niet het geijkte middel daarvoor, is nu gebleken.

   De vraag is wie straks die procedure van jaren en jaren gaat betalen. Dat kan gemakkelijk tien jaar duren (de Staatsloterijzaak loopt al langer…) en tja, dan ben ik er mogelijk niet meer….

   • Hans Fabian zegt op

    Als je op de site van PensioenVoldoen kijkt bij “veel gestelde vragen” staat daar dat alle kosten van de stichting PensioenVoldoen.nl gedragen worden door Legis Capital. Deze heeft in ruil voor haar financiering bedongen dat ingeval er overeenstemming wordt bereikt met de staat over de uiteindelijk te betalen schadevergoeding er 4,5 % naar Legis Capital wordt overgemaakt als zgn. succesfee. Deze 4,5 % wordt vervolgens verhaald op de patij die de schade
    heeft veroorzaakt, in dit geval de Nedrlanse Staat.

    En ik zou er niet van uitgaan dat een gunstige uitspraak dan voor iedereen geld. Zie maar naar de uitspraak van de rechter over de teveel geheven belasting over spaargeld. Daar krijgen alleen die mensen die de zaak mede aangespannen hebben een compensatie.

  • Annette zegt op

   De Stichting Pensioenbehoud is tegen de invoering van het nieuwe pensionestels en hoe onze huidige pensioenen worden “ingevaren” in dat stelsel. “PensioenVoldoen” wil een reparatie van niet ontvangen indexatie omdat Nederland tegen de regels van de EU in een eigen soort berekening toepaste. Het heeft geen zin langs de kant wat te zitten mopperen, en de meerderheid verwijten te zwijgen. Altijd dat sombere gedoe van die gepensioneerden. Ik mag toch hopen dat jij je hebt ingeschreven bij PensioenVoldoen, anders gaat de soelaas aan jou voorbij.

   • Erik Kuijpers zegt op

    Annette, daar geloof ik niets van. Als PensioenVoldoen het doel bereikt dan is dat voor iedereen en niet voor alleen voor de mensen die zich hebben aangemeld. Over een jaar of tien spreken we verder want zo lang kan dat aanslepen via Rechtbank, Hof en eventueel Hoge Raad.

    • Hans Fabian zegt op

     Ik ben bang dat dit zich voortsleept tot bij het Europese Gerechtshof zoals eerdere pensioenzaken door Prof. dr. mr. Hans van Meerten namens o.a.Stichting Pensioenbehoud aangespannen.
     Er zijn meer zaken waar een uitspraak gedaan is door het Europese Hof maar die de Nederlandse regering naast zich neerlegt als hun dat niet schikt.

   • Jacques zegt op

    Stichting pensioenbehoud is ook tegen de toegepaste rekenregels en ik heb mijn keuze al lang kenbaar gemaakt, maar ik heb nog wel hoop voor de toekomst en net als Erik zal ik er waarschijnlijk wel geen voordeel meer aan hebben, want zoveel geld uitgeven aan de ouderen, dat zou je niet moeten in doen hoor ik “ze” nu al denken.

 2. GeertP zegt op

  In ieder geval het proberen waard en de meester vertager heeft vandaag afscheid genomen dus wie weet.

 3. khun moo zegt op

  Ik zou ook naar de reden van het tegenhouden van indexatie kijken.
  Dat het zeer onprettig is , ook voor mij , begrijp ik.
  Dat het een overbodige actie zou zijn , sta ik niet achter.

  https://www.plusonline.nl/pensioen-aow/waarom-stijgt-mijn-pensioen-niet

  • Soi zegt op

   In het artikel van Plusonline van juni vorig jaar staat onder : “Tegenvallers” in de 3e alinea exact datgene met wat onze overheid ons bij de neus had, en wat ons in die jaren door niet-kritische media is voorgehouden. Dat had je kunnen weten als je de site van PensioenVoldoen had gelezen. De claim van PensioenVoldoen is gebaseerd op het feit dat “in tegenstelling wat we soms in de media lezen en door sommige ‘specialisten’ wordt gesteld er dwingende Europese wetgeving bestaat waarbij de Nederlandse Staat niet de vrijheid had om hiervan af te wijken.” Kortom: de Nederlandse overheid heeft willens en wetens de rekenrente laag gehouden tegen EU-regelgeving in. Daar gaat het om. In het Kort Geding afgelopen maand en bij uitspraak van de voorzieningenrechter dd 28 juni jl is die claim dermate versterkt dat nu een gang de gewone rechtbank (bodemprocedure) kan worden opgestart.

   • khun moo zegt op

    Soi,

    Wanneer een rechter beslist of er juist gehandeld werd naar de wet , geeft geen garantie dat het niet een verstandige beslissing geweest kan zijn.

    Verwachte uitkeringen aan pensioenen moeten in overeen stemming zijn verwachte inkomsten en waarden van pensioen fondsen.

    Ik ken ook gezinnen die nu teveel spaargeld uitgeven omdat ze verwachten in de toekomst meer te gaan verdienen.

    • Soi zegt op

     Vooralsnog heeft de rechter beslist dat er nog niet gezegd kan worden dat door de Nederlandse overheid niet juist is gehandeld. De rechter heeft al helemaal niet gezegd dat er wel juist gehandeld is, aldus start men nu een bodemprocedure. Wat in ieder geval gebleken is dat de inkomsten en waarden van pensioenfondsen vele malen de verwachtingen hebben overtroffen. Vandaar dat jouw derde zin er niet toe doet, want die vergelijking slaat nergens op en tegenover elk gezin die teveel spaargeld uitgeeft zet ik 10 gezinnen die dat niet doen.

 4. Ger-Korat zegt op

  Er werd van een door de overheid opgelegde rekenrente uitgegaan, tenminste zo begrijp ik, en die was laag waardoor veel fondsen niet de pensioenen (voldoende) konden/mochten indexeren. Nou loopt men tegen de Staat te ageren en claimt de totale schade van 10 miljoen Nederlands van in totaal 137 miljard; het geld is niet bij de overheid maar staat geparkeerd bij de pensioenfondsen dus daar moet men volgens mij de 137 miljard gaan opvragen. En verwonder ik mij erover dat er pensioenfondsen zijn welke lees ik wel genoeg gelden hebben maar het niet over de deelnemers mochten verdelen want dat mocht van de overheid niet. Laat de politiek, tenminste die ene echt betrokken man welke wat mij betreft de nieuwe premier mag worden, eens aan de bel trekken zodat de pensioenfondsen alle boeken opengooien want er zijn gereserveerde pensioenen welke men terugvind op het pensioenoverzicht en er is 137 miljard aan niet toebedeelde reserves en er is ongetwijfeld nog een grote pot met nog meer reserves welke niet worden geopenbaard maar wel toebehoren aan de deelnemers. Daarom ben ik een voorstander van het nieuwe stelsel zolang de totale pot geld in het pensioenfonds wordt verdeeld over alle deelnemers en niet dat er miljarden ergens liggen welke niet worden of gaan worden gebruikt door de deelnemers in de vorm van pensioenuitkering. Dus als financiële man zeg ik dat men alle boeken open moet leggen, dan komt ook wel naar boven dar er ruimte is om in het verleden niet geindexeerde bedragen alsnog toe te delen. En laat de DNB er zich niet mee bemoeien zolang het in overeenstemming is met de Europese richtlijnen, dan kan het niet misgaan.

  • Erik Kuijpers zegt op

   Ger, ik begrijp dat NL zich niet wilde houden aan de EU-regels te dezer zake. Of men de claim bij NL neerlegt of bij de fondsen is voer voor juristen…

 5. GeertP zegt op

  Dit kan echt alleen maar in Nederland, in bijvoorbeeld Frankrijk zou er een opstand zijn uitgebroken en terecht.
  Wat heeft de politiek überhaupt met onze pensioenen van doen?
  De pensioenen zijn opgebracht door werkgevers en werknemers, de politiek heeft hoogstens een stem als werkgever bij pensioenfonds ABP, wat in het verleden al eens misbruikt is door Lubbers,die miljarden zijn op de dag van vandaag nog niet terugbetaald.
  Makke schapen zijn wij Nederlanders, niet in staat om onze pensioenwet van zo’n 1500 miljard met hand en tand te verdedigen tegen de wolven van de politiek en hun vrienden van Blackrock.

  • khun moo zegt op

   Geert,

   lees bijgevoegd artikel eens.

   Het is gewoon een gevolg van de dalende rentes.
   Ik heb ook liever klagende nederlanders dan Fransen die protesteren tegen een pensioenstelsel wat niet levens vatbaar is.

   Jezelf rijk rekenen , dan zou je weleens teleurgesteld achter kunnen blijven.

   https://www.dnb.nl/actuele-economische-vraagstukken/pensioen/ons-pensioenstelsel-nu/rekenrente/

   • Soi zegt op

    Bij de invoering van de Pensioenwet 2007 is een fout gemaakt bij de implementatie van de Europese richtlijn. In plaats van het ‘rendementsprincipe’ wat zoveel betekent dat jaarlijks wordt bekeken hoeveel rendement op het vermogen is gemaakt, schrijft de Pensioenwet voor dat de fondsen moeten rekenen met de ‘risicovrije rente’. Dat is de laagste rente in de markt en de afgelopen 12 jaar is die rente alleen maar gezakt en zelfs onder nul beland. Door die rekenmethode mochten de pensioenfondsen niet indexeren omdat de financiele ruimte dat niet toe zou laten. Dit terwijl in Nederland in de periode van 2008 tot 2021 de collectieve pensioenpot is gegroeid van ca. €700 miljard tot €1.900 miljard. Dat er niet conform Europese richtlijn is gewerkt was op instigatie van De Nederlandse Bank die de hele foutieve gang van zaken jarenlang heeft geaccordeerd. Wouter Koolmees D66, de vorige minister van Pensioenen, heeft idem een kwalijke rol gespeeld. Bijgaand relevanter artikel toont ook duidelijk dat onder dwang van DNB pensioenfondsen gedwongen werden andersoortige rekenmodellen te gebruiken. https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/toezicht-pensioenen-moet-weg-bij-de-nederlandsche-bank

 6. Jan kars zegt op

  In een vroeger stadium is het pensioen ( uitgesteld loon ) al uit handen gegeven als je goed oplet dan weet je dat de regering die de wetten maakt meer over ons pensioen te zeggen heeft dan wij het immers toch makkelijk als je nog potje van 1500 mijljard heb waar je renteloos uit kan lenen (pakken,stelen) Lubbers ging hun voor en een goed voorbeeld doet goed …………..

  • Erik Kuijpers zegt op

   Jan Kars, wetten worden in NL niet door de regering gemaakt maar door regering en beide kamers van het parlement tezamen. En in de senaat had de laatste regering geen meerderheid dus wat daar is aangenomen heeft ook de instemming van een deel van de oppositie.

   Pensioengeld heeft een bestemming dus daaruit ‘pakken, stelen’ zoals jij dat noemt is niet mogelijk. Lenen wel maar over hoe pensioengelden moeten worden belegd is ook wetgeving. Ons pensioengeld is veilig; helaas trappen veel mensen in valse verhaaltjes van complotdenkers.

   • khun moo zegt op

    Erik,

    Precies wat je zegt,
    Onvrede is een prima voeding bodem voor komplot denkers en voor mensen die vatbaar zijn voor halve waarheden.

    Wanneer er 10 redenen zijn om een maatregel uit te voeren en 2 om het niet te doen , publiceer dan de 2 en zwijg over de 10 anderen.
    Zo werkt dat.

  • khun moo zegt op

   jan,

   Pensioen is geen uitgesteld loon, maar een bedrag wat je steekt in een gezamelijke pot, met het doel op een bepaalde leeftijd , geld uit de gezamelijk pot te kunnen ontvangen.

   De gezamelijke pot wordt nu een meer persoonlijke pot , waarbij het te ontvangen bedrag afhankelijk wordt van belegging keuzes die je zelf mag maken.

   • Ger-Korat zegt op

    Heb nog nergens gelezen dat je eigen keuze voor deze pensioenen mag maken, het fonds beslist waarin wordt belegd. Wel is het zo dat een persoonlijke pensioenpot gevoeliger is voor veranderingen op de beurzen want er wordt dan niet meer gemiddeld over de grote groep. Voor ouderen waarvoor meer in obligaties wordt belegd betekent het nu bijvoorbeeld met stijgende rentes op obligaties dat er meer inkomsten zijn op de pensioenbeleggingen en daardoor de spaarpot groter wordt, niets mis mee. Voor ouderen en gepensioneerden goed om het nu in te voeren na vele jaren van 0 of negatieve rentes temeer daar risicovollere beleggingen nu hoog gewaardeerd staan en meestal gaat het dan naar beneden, daar heeft deze groep minder last van bij een individuele pensioenpot.

    • Erik Kuijpers zegt op

     Ger, ik heb dat wel gelezen maar nog geen bericht van de maatschappij. Dat kan wel een jaar duren. Overigens denk ik dat men belegt in clusters met geld van (tien)duizenden betrokkenen om risico’s te spreiden.

     Mijn pensioenpot loopt al bijna 12 jaar en daarom verwacht ik geen gekke dingen; mijn centen zijn immers al afgezonderd in een ‘eigen potje’, om het zo maar uit te drukken.

   • Soi zegt op

    Dat de pensioenpot een persoonlijke pot wordt en iemand zelf beleggingskeuzes maakt is nooit aan de orde geweest. Een pensioenfonds belegt nog steeds pensioenpremies, maar geeft door iemands persoonlijke deel van het gezamenlijke pensioenvermogen. Het wordt dus duidelijker wat die persoon aan vermogen opbouwt en wat later aan pensioen kan worden verwacht. Deze opbouw van pensioen is slechts één van de komende veranderingen, zoals daar zijn: de AOW leeftijd stijgt minder snel; de regeling vervroegd uittreden wordt aangescherpt; het verlofsparen wordt verruimd; er mag een bedrag ineens worden opgenomen, en het nabestaandenpensioen wordt bijgesteld. Kortom, een 6 tal wijzigingen in het onlangs afgesloten Pensioenakkoord dat niets te maken heeft met ‘een persoonlijke pot’. Het Akkoord is Wet geworden dd 1 juli jl, maar pas 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen conform de nieuwe regelingen hebben ingevoerd.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website