De Nederlandse ambassadeur in Thailand, Kees Rade.

De Nederlandse ambassadeur in Thailand, Kees Rade, schrijft maandelijks een blog voor de Nederlandse gemeenschap, waarin hij in grote lijnen vertelt wat hij de afgelopen maand heeft gedaan.


Beste landgenoten,

Allereerst wil ik u allen uiteraard namens het hele ambassadeteam onze allerbeste wensen voor dit nieuwe jaar aanbieden! Er is al veel gezegd over het hopelijk atypische jaar 2020, dat niet als een hoogtepunt van welzijn en welvaart in de geschiedenisboeken zal worden opgenomen. Laten we ons maar richten op het huidige jaar, waarbij we hopen dat de situatie zowel in Thailand als in Nederland alleen maar zal verbeteren. Het zou natuurlijk prachtig zijn als het ontvangen van een vaccinatie voor Covid-19 over een jaar even gebruikelijk en makkelijk zal zijn als een griepprik nu.

Wegens de stilte rond de feestdagen was deze werkmaand wat korter dan gebruikelijk, maar desondanks was de agenda goed gevuld. Het begon al op 1 december, Wereld Aids Dag, bedoeld om stil te staan bij de vele slachtoffers die deze ziekte nog steeds veroorzaakt. Uiteraard is alle aandacht nu gericht op de Covid-19 pandemie, maar het is daarbij wel nuttig om ons te realiseren dat er in 2019 wereldwijd toch nog steeds zo’n 690.000 dodelijke Aidsslachtoffers vielen. Elk jaar raken ruim 2 miljoen mensen Hiv-positief. Teneinde de bewustwording hierover te ondersteunen en de slachtoffers te helpen hebben we die avond in de residentie een podium geboden aan enkele NGOs, die een fondsenwervingsactie wilden lanceren.

Op 4 december bracht ik samen met mijn andere Europese collega’s een bezoek aan Chiang Mai. Deze door het Thaise ministerie van Buitenlandse Zaken georganiseerde reis was bedoeld om ons kennis te laten maken met de economische en toeristische potentie van deze streek, die uiteraard zwaar is getroffen door het grotendeels wegvallen van het toerisme wegens de pandemie. Naast een ontmoeting met de gouverneur was met name de door het Thaise agentschap voor creatieve economie georganiseerde conferentie over het smart city concept interessant. Daar ontdekte ik o.a. dat een bedrijf dat op dit moment in Europa leidend is bij het ontwikkelen van vervoer op basis van waterstof oorspronkelijk in Chiang Mai is begonnen. En verder blijft het altijd weer een bijzondere ervaring om te zien met welk enthousiasme en inzet buitenlandse diplomaten worden ontvangen tijdens hun reizen in dit land!

Ter voorbereiding op een globale conferentie over persvrijheid, die Nederland op 9 en 10 december samen met UNESCO organiseerde, hebben we de dag ervoor samen met en in de Foreign Correspondents Club of Thailand een debat georganiseerd over de regionale mediasituatie. Journalisten van o.a. de BBC en Reuters schetsten hier een niet al te positief beeld over, sommige regeringen hebben de pandemie aangegrepen om nog verdere beperkingen aan hun nationale media op te leggen. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een Nederlandse NGO, the Next Movement, de kans te geven om een vijftiental politieke cartoons uit de hele wereld tentoon te stellen. Het blijft interessant om te zien hoe één cartoon soms veelzeggender kan zijn dan vele lange artikelen.

En op 9 december heb ik samen met het hoofd van een net opgerichte afdeling van de Thaise politie speciaal belast met geweld tegen kinderen en vrouwen een nieuwe app gelanceerd, die het makkelijker moet maken voor slachtoffers om informatie te krijgen en aangifte te doen. Helaas komt geweld tegen vrouwen nog steeds veel voor in de wereld, uit onderzoek blijkt dat een op de drie vrouwen tijdens haar leven te maken krijgt met fysiek of seksueel misbruik. De drempel om naar de politie te stappen blijkt in de praktijk erg hoog, mede omdat de dienstdoende politieambtenaar niet altijd de juiste training heeft om een slachtoffer effectief op te vangen. Door deze mede dankzij steun van de ambassade ontwikkelde app aan slachtoffers beschikbaar te stellen is de hoop dat deze makkelijker steun kunnen vinden en meteen naar de juiste politieafdeling worden gestuurd.

Aan het einde van deze blog ook nog een paar opmerkingen over de komende maanden. Allereerst de Nederlandse verkiezingen. Deze zullen op 17 maart plaatsvinden. Er zullen geen briefstembureaus op ambassades worden geopend, maar u kunt uiteraard wel per post stemmen, en indien gewenst deze stem via de ambassade naar Nederland sturen. Omdat sommige deadlines al redelijk vroeg vallen is het nuttig de website www.nederlandwereldwijd.nl te raadplegen, om zeker te stellen dat uw stem wordt meegeteld!

Verder vorderen de voorbereidingen gestaag om de dienstverlening aan Nederlanders in de wereld verder te verbeteren. Belangrijkste doelstellingen zijn om zo veel mogelijke diensten in één loket samen te brengen, en zo veel mogelijk diensten digitaal te gaan aanbieden. Het is de bedoeling om aan het einde van dit jaar alle producten en diensten van de Nederlandse overheid op dit loket te hebben aangesloten. We zullen u uiteraard langs de gebruikelijke kanalen op de hoogte houden. Meer informatie kunt u ook vinden op eerdergenoemde website.

Er zullen de komende tijd ook wat personele wisselingen plaatsvinden in de diplomatieke betrekkingen tussen Thailand en Nederland. Allereerst zal naar verwachting binnen enkele weken een nieuwe Thaise ambassadeur in Den Haag aantreden, de huidige Directeur-Generaal Consulaire Zaken van het Thaise ministerie van Buitenlandse Zaken. Tijdens een informele kennismaking met hem bleek me dat hij al zeer vertrouwd is met vele zaken die tussen beide landen spelen, en zijn consulaire kennis zal hem nog zeer van pas komen gezien de brede bilaterale consulaire relaties. En verder zal ik zelf komende zomer rond mijn 67ste verjaardag weer richting Nederland vertrekken na drie-en-een half jaar in dit mooie land gediend te hebben. Mijn opvolger, onze huidige Consul-Generaal in Shanghai, is al benoemd, we wachten op de Thaise goedkeuring. Maar voordat deze wisseling plaats zal vinden hebben we nog een vol half jaar te gaan, waar we al veel mooie plannen voor hebben! Hopelijk zal Covid niet al te veel als spelbreker optreden…

Vriendelijke groeten,

Kees Rade

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website