Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft besloten dat vanaf 2 juni a.s. de consulaire afdeling van de Nederlandse ambassade in Bangkok voor een aantal diensten zal worden heropend.

U kunt bij de ambassade terecht nadat u een afspraak heeft gemaakt via [email protected]. Het is vooralsnog niet mogelijk een afspraak te maken via het online-afsprakensysteem.

Reisdocumenten (paspoorten en laissez-passers) kunnen worden aangevraagd door Nederlanders die willen terugkeren naar het land waar zij wonen. Er wordt bij voorkeur een laissez-passer verstrekt, dus geen paspoort. Een laissez-passer is een reisdocument dat geldig is voor een enkele reis. In dringende gevallen kan ook aan Nederlanders die in Thailand wonen een reisdocument worden verstrekt.

Schengenvisum (territoriaal beperkt tot Nederland) kan worden aangevraagd door:

  1. Familieleden van Nederlanders – ongeacht of zij woonachtig zijn in Nederland of niet – of van in Nederland woonachtige EU-burgers die naar Nederland willen reizen.
  2. Personen die een overtuigende en zwaarwegende reden hebben om hun directe familie in Nederland te bezoeken, bijv. i.v.m. bijwonen bevalling, ernstige/terminale ziekte of overlijden).
  3. Personen met speciale beroepen, zoals transportmedewerkers, diplomaten, en militair personeel.

Visumaanvragen kunnen worden ingediend bij de consulaire afdeling van de ambassade. De externe dienstverlener VFS blijft vooralsnog gesloten.

MVV kan worden verstrekt aan:

  1. Personen die al een MVV hebben, maar die vanwege COVID-19 niet binnen de geldigheidsduur van de MVV konden uitreizen. De geldigheidsduur van de MVV mag niet langer dan 90 dagen zijn verlopen.
  2. Personen van wie de afspraak vanwege COVID-19 was geannuleerd. Dit geldt niet voor na-reizigers asiel.
  3. Gezinsleden van personen die in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit: alleen na een verzoek van de IND aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, bij urgente en noodzakelijke gevallen.

Inburgeringsexamen (incl. naturalisatietoets) kan worden afgenomen, waarbij de eerder vanwege COVID-19 geannuleerde kandidaten als eerste weer worden ingepland.

Legalisaties en consulaire verklaringen. Alleen de visumondersteuningsbrief t.b.v. het verlengen van het zogenoemde pensionadovisum wordt verstrekt (aanvraag kan uitsluitend per post). Alle andere consulaire verklaringen en legalisaties worden helaas nog niet afgegeven.

Voorzorgsmaatregelen COVID-19. U wordt verzocht niet naar de ambassade te komen wanneer u koorts of andere griepachtige verschijnselen heeft. Bij aankomst wordt uw temperatuur gemeten en als deze 37,5 graden Celsius of hoger is, krijgt u geen toegang en wordt u verzocht een nieuwe afspraak te maken. De publieke ruimte van de ambassade is aangepast en er zijn mogelijkheden om uw handen te desinfecteren. Gedurende het hele bezoek dient u een mondmasker te dragen.

Bron: Facebookpagina van de Nederlandse ambassade in Bangkok

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website