Blog Ambassadeur Kees Rade (23)

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Expats en pensionado, Nederlandse ambassade
Tags: ,
1 december 2020

De Nederlandse ambassadeur in Thailand, Kees Rade.

De Nederlandse ambassadeur in Thailand, Kees Rade, schrijft maandelijks een blog voor de Nederlandse gemeenschap, waarin hij in grote lijnen vertelt wat hij de afgelopen maand heeft gedaan.


Beste landgenoten,

We hebben de afgelopen maand weer veelvuldig onze historische residentie in kunnen zetten om werk gerelateerde events te organiseren, uiteraard met inachtneming van Covid-19 preventiemaatregelen.

Op 10 november hadden we vertegenwoordigers van International Crisis Group, Thai Lawyers for Human Rights en iLaw uitgenodigd om hun inzichten inzake de huidige politieke situatie in Thailand met een dertigtal ambassades en VN-instellingen te delen. Veel informatie over aangespannen rechtszaken, de ontwikkelingen rond de monarchie in Thailand, en de verschillende voorstellen die thans aan het parlement voorliggen inzake een herziening van de grondwet. Het door iLaw opgestelde voorstel, dat dankzij bijna 100.000 handtekeningen aan de agenda van het parlementaire debat was toegevoegd, kreeg niet voldoende stemmen om meegenomen te worden in de volgende lezingen. Wel zal iLaw worden uitgenodigd om dit voorstel te komen toelichten tijdens de verdere debatten. Of dit voldoende zal zijn om de huidige protesten, die bijna dagelijks gele eenden en dinosaurussen in het straatbeeld van Bangkok doen opduiken, te laten verminderen kan betwijfeld worden. De studenten hebben immers nadrukkelijk verklaard dit hele parlementaire herzieningsproces niet voldoende te vinden. Het is dus afwachten hoe deze situatie zich verder zal ontwikkelen, het kan vele kanten opgaan.

Twee dagen later hadden we een huldigingsceremonie voor Anocha Suwichakornpong, een Thaise filmregisseuse die een van de prestigieuze Prins Claus Laureates 2019 was. Haar echte prijs had ze reeds pre-Covid in ontvangst kunnen nemen in het Koninklijk Paleis te Amsterdam, waarbij praktisch de hele Koninklijke familie aanwezig was. De huldiging in Bangkok was voor haar Thaise achterban. Zoals een van de aanwezigen het omschreef was zo’n 80% van de Thaise filmwereld bij deze huldiging aanwezig, een goede graadmeter voor de populariteit van deze moedige en vernieuwende laureaat.

Medio november hadden we een tweedaagse conferentie op de residentie, georganiseerd door onze Politie Attache samen met ECPAT, een NGO die zich inzet voor de bestrijding van misbruik van kinderen. Het thema van deze conferentie was “grooming”, oftewel het misbruik maken door volwassenen van sociale media om minderjarigen te verleiden tot seksuele handelingen, online of zelfs offline. Belangrijkste getuigenis werd geleverd door een Australische moeder, wiens dochter via grooming een afspraak had gemaakt met een volwassen man, die haar tijdens hun afspraak ombracht. Deze moeder is er in geslaagd om na een jarenlange campagne wetgeving aangenomen te krijgen die grooming strafbaar stelt. Een ontroerend verhaal. We hopen dat deze conferentie er aan zal bijdragen dat de deelnemers uit acht Zuidoost Aziatische landen deze praktijk ook in hun landen strafbaar zullen maken.

Eind november weer een heel ander gezelschap in de residentie; een conferentie over vrouwelijk leiderschap in de private sector. Tijdens deze zogenaamde hybride conferentie, oftewel met een kleine groep deelnemers in de residentie en de overige deelnemers die het gesprek online volgden, deelden een drietal prominente Thaise zakenvrouwen hun ervaringen op weg naar de top. We hadden dit event georganiseerd in het kader van de virtuele Nederlandse handelsmissie, die op dit moment plaatsvindt in een vijftal landen in deze regio. Reden om dit thema te kiezen is dat Thailand verrassend positief scoort op dit vlak. Volgens een recent onderzoek bezetten vrouwen 33% van de CEO/Managing Director functies van de grote Thaise bedrijven. Veel meer dan in Nederland, en ook bijna twee keer zo hoog als het wereldgemiddelde dat op 15% ligt. Verder heeft Thailand het hoogste percentage vrouwelijke studenten in hoger onderwijsinstellingen, aldus het (vrouwelijke) hoofd van de Thaise beurs, een van de spreeksters. Het feit dat ook de voorzitter van de Thaise Supreme Court een vrouw is maakt het beeld compleet. Wel moet hierbij aangetekend worden dat in de politieke sector het beeld aanzienlijk somberder is, daar loop Thailand weer achter op veel andere landen. Al met al een interessante sessie, die zeker de aanwezige jonge Thaise deelneemsters veel inspiratie heeft geboden, en wellicht ook aan de Nederlandse deelnemers stof tot nadenken heeft verschaft.

Wegens ruimtegebrek zal ik niet ingaan op mijn deelname aan het jaarlijkse Shell forum, altijd weer een inspirerende conferentie waar duidelijk de enorme impact van de huidige klimaat- en duurzaamheidsontwikkelingen op het wezen van wat toch nog steeds voornamelijk een olie- en gasbedrijf is bleek. Of op mijn werkbezoek aan Phuket, waar wij door de gouverneur werden bijgepraat over de dramatische economische situatie op dit eiland dat voor 92% van toerisme afhankelijk is voor zijn inkomsten. Of er snel weer een herstart zal plaatsvinden van dit toerisme moet nog maar afgewacht worden. Meer in het algemeen is het uiteraard te hopen dat de internationale reisbeperkingen met de vorderingen inzake een vaccin wat versoepeld zullen worden, velen, waaronder ook veel landgenoten, ondervinden daar veel hinder van.

Ik wil als laatste alleen nog ingaan op het jaarlijkse eindejaars evenement dat de bilaterale Nederlands-Thaise Kamer van Koophandel NTCC op 20 november heeft georganiseerd. Zoals gebruikelijk groots opgezet (zij het met iets minder deelnemers om de Covid-preventieregels te kunnen handhaven) en met veel enthousiasme georganiseerd. Ik mocht weer in de jury zitten, die de in totaal acht kandidaten in een viertal categorieën moest beoordelen. Het was interessant om wat dieper in te gaan op de manier waarop deze bedrijven uitdagingen tegemoet treden in deze Covid-tijden. Allemaal winnaars wat mij betreft. Neem de Smit Food, dat chili paste produceert. Veel tegenslagen, veel niet nagekomen afspraken, maar nu toch een succesvol bedrijf dat op het punt staat om ook in de Deep South wat economische bedrijvigheid te scheppen. Goed voorbeeld van Nederlands ondernemerschap, zoals er vele voorbeelden waren op deze avond!

Vriendelijke groeten,

Kees Rade

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website