De natuur in de provincie Tak

Uit de serie ‘You-Me-We-Us; indigenous people in Thailand’. Deel 37. De Sgaw Karen. Bewoners van Ban Ber Bla Too (บ้านเบ๊อะบละตู) leven in gebied dat tot ‘nationaal park’ is gepromoveerd. Die stap maakt traditionele wisselbouw op de akkers onmogelijk.

Ber Bla Too (spreek uit Beh Bla Toe) is een Pakarkeryaw Sgaw Karen *) gemeenschap in de provincie Tak. Hun woongebied is onderdeel geworden van een nationaal park. De bevolking loopt daardoor tegen problemen aan door het verbod bomen te verbranden; daarmee is hun traditionele manier van leven en de wisselbouw op akkers ineens illegaal. 

Wisselbouw wordt generaties lang gedaan en is onderdeel van de harmonieuze manier van symbiose, samenleven, met de natuurlijke bronnen. De nieuwe regels belemmeren hen een boom af te branden als onderdeel van natuurlijke verdelging van schadelijke stoffen, en het wisselen tussen land- en bosakkers bevordert de groei van de gewassen.

De politiek aanvaardt niet de manier van leven van de Karen etnische groepen en dwingt hen over te stappen op monocultuuur. Dat heeft een negatieve invloed op de leefomgeving; het veroorzaakt erosie en klimaatverandering. De gemeenschappen zouden het recht moeten hebben de ‘bosbouwpolitiek’ te vragen rekening te houden met hun belangen betreffende hun leefomgeving, voedselveiligheid en de traditionele manier van het verbouwen van gewassen.

Over hun recht op leefruimte…

Het gaat om het recht op leefruimte en het recht de stem te laten horen over klimaatverandering, ook door etnische minderheden. De organisatie R2S (zie slot) onderzoekt de grote uitdagingen waar de minderheden voor staan in de klimaatcrisis; verwoestende projecten, wetgeving en beleid die langdurig invloed hebben en een grove schending betekenen van de rechten van etnische minderheden.

De negatieve gevolgen van de klimaatcrisis en verwant beleid beïnvloeden belangrijke terreinen als landbouw, voedsel- en bodemveiligheid, natuurlijke bronnen, de biodiversiteit van het ecosysteem, bossen en de middelen van bestaan van etnische groeperingen.

Deze groeperingen waren altijd onafhankelijk van anderen, geleid door kennis en cultuur van hun voorvaderen; zij maakten altijd beperkt gebruik van de overvloedige natuurlijke bronnen. Maar omdat zij afkomstig zijn uit minderheden hebben ze niet genoeg stemmen en invloed om hun uitdagingen uit te dragen in voor het grote publiek toegankelijke media.

Het R2S project wil de rechten van de autochtone bevolking beschermen en een podium creëren om mensen bewust te maken van de invloed van klimaatverandering, en aansprakelijkheid bepleiten voor het gebruik van natuurlijke bronnen door andere spelers. Onze huidige aanpak bij het gebruik van natuurlijke bronnen, en van onze manier van milieubehoud, heeft diep impact op onze planeet. Willen wij de klimaatcrisis aanpakken dan is nú actie nodig. 

‘Wij, R2S, bepleiten eerlijk beleid, recht doen aan ons klimaat, in de hele wereld beslissingen op basis van gelijkheid en wetten, en bewust en weloverwogen gebruik van natuurlijke bronnen. Plus gebruik maken van de mogelijkheden van hernieuwbare energie voor een veiliger toekomst voor de planeet en voor komende generaties.’

Bron met acht foto’s https://you-me-we-us.com/story/forest-policy-enclosure

Bewerking door Erik Kuijpers. Auteur: Indigenous Voices and Movement on Climate Change (R2S). Dit is een onafhankelijk rapport op verzoek van de V.N., tot stand gekomen met geld van de E.U.

Over de strijd van de Karen om te overleven, deze link: Karen people pursuit for survival in Northern Thailand By Jiten Yumnam (e-pao.net)  

Hoe autochtone groepen worden verdreven uit nationale parken, hun hutten in brand worden gestoken en hoe activisten worden vermoord, zie deze link over een zuidelijker gelegen nationaal park. https://www.wrm.org.uy/bulletin-articles/thailands-imposition-of-national-parks-the-indigenous-karen-peoples-struggle-for-their-forests-and

*) Over de Pakarkeryaw Sgaw Karengemeenschap bestaat uitsluitend een Thaistalige Wikipedia: ปกาเกอะญอ – วิกิพีเดีย (wikipedia.org) 

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website