Vraagsteller: Robert

Ben bezig met het invullen van mijn Belgische belastingaangifte en zit met volgende vraag: Ben niet lang geleden gehuwd met een Thaise en doe voor het eerst een aangifte als gehuwd echtpaar. Mijn echtgenote heeft geen inkomsten en heeft een zoontje van 11 die bij haar moeder inwoont en waarvoor zij maandelijks onderhoudsgeld betaalt. Ik ben van plan om haar zoontje als kind ten onze laste op te nemen in de aangifte omdat het aftrekbedrag vrij hoog ligt.

Hoe kan ik dit probleem best aanpakken? Wat voor bewijsmateriaal kan de fiscus vragen?


Reactie Lung Addie

Beste Robert, een heel goede vraag. Zie hier mijn antwoord:

Uittreksel financien conditie kind ten laste:
U kunt, wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, de volgende kinderen ten laste nemen:
uw kinderen of geadopteerde kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen
de kinderen die u volledig of hoofdzakelijk ten laste heeft
Bijvoorbeeld kinderen van wie de ouders uit de ouderlijke macht zijn ontzet

Onderhoudsbijdragen voor het kind zijn voor 80% aftrekbaar in de aangifte van de personenbelasting van de betalende ouder en dit onder volgende voorwaarden:
de uitkeringen moeten worden betaald in het kader van een onderhoudsverplichting.
de ontvanger mag geen deel uitmaken van het gezin van de betaler
de uitkeringen moeten regelmatig worden betaald
de betaling van de uitkeringen moet bewezen zijn

In Belgie: tegenover je kinderen heb je een wettelijke onderhoudsverplichting dus punt 1 is zeker geen probleem.
In Thailand: is dat niet zo. KAN wel wettelijk door de rechtbank afgedwongen worden maar is geen automatische plicht.

Hou er wel rekening mee dat, zeker voor in het buitenland wonende, de uitkering niet hoger mag zijn dan het in Belgie WETTELIJK TARIEF.
In tegenstelling tot wat vroeger bestond is de wetgeving hier gewijzigd. Vroeger bestond er een wettelijk tarief. Nu wordt het onderhoudsgeld steeds berekend naar rato van het inkomen van beide partners waarbij er een verdeelsleutel gehanteerd wordt.

De bankuittreksels van de maandelijkse storting is voldoende als bewijs.
Moeten wel van UW persoonlijke rekening afkomstig zijn!!!!!

Wat je beter kan doen is:
het kind inschrijven als wonende bij jou en jouw gezin. Dan ben je die moeilijke procedure van onderhoudsgeld kwijt en zal er ook geen discussie zijn. Zie verder bij : aan te leveren documenten.

Dus volgens mij kan je zeker het kind ten laste aangeven indien jij de woonplaats op jouw adres zet, wat nu niet van toepassing is daar het nu gaat over aangifte inkomsten 2021 aanslagjaar 2022 en die situatie in 2021 niet zo was. Dus voor de aangifte nu in 2022 niet meer van toepassing.

Indien u het kind laat inschrijven in uw woonplaats (gezin) dan zal dit ten vroegste
in 2024 kunnen toegepast worden daar, in 2023 de aangifte inkomen 2022 gedaan wordt en de situatie ook nog niet zo was dat het kind bij jou ingeschreven stond.

Indien je er toch wil voor gaan om als onderhoudsgeld fiscale aftrek te genieten, in 2023 ( aangifte 2024) dan zal je volgende bewijzen moeten voorleggen:
– geboorte akte van het kind
– relatie van het met uw echtgenote (dus dat zij de moeder is)
– bewijs van gerechtelijke toewijzing van het kind aan uw echtgenote
– bewijs van uw gehuwde staat met de moeder
– bewijs van relatie van het kind met de persoon waar het verblijft.
– dat deze persoon niet behorend is aan de samenstelling van uw gezin, wat betekent: niet bij jullie inwonende is.
– bewijs van maandelijkse betalingen van UW eigen rekening. Jij bent immers de belastingplichtige en niet uw echtgenote, Dus jij moet de uitgave doen.

Redactie: Heb je zelf een vraag aan Lung Addy? Gebruik het contactformulier.

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website