Het aantal mensen dat naar Nederland komt en inburgert, neemt af en ook het slagingspercentage daalt. Tot 2013 werden nieuwkomers begeleid door de gemeente. Sinds 1 januari van dat jaar zijn ze zelf verantwoordelijk voor hun inburgering: ze moeten het zelf regelen en betalen.

Nieuwkomers moeten binnen drie jaar aan de inburgeringsplicht voldoen. Ze moeten verschillende examens halen, bijvoorbeeld in leesvaardigheid en kennis van de Nederlandse samenleving. Halen ze die niet, dan volgen er geldboetes of wordt de verblijfsvergunning ingetrokken.

Uit de cijfers blijkt dat van de 10.641 nieuwkomers die in 2013 inburgeringsplichtig werden, tot juli dit jaar nog maar zo’n 17 procent is ingeburgerd. De overige 83 procent heeft nog gemiddeld een jaar om aan de plicht te voldoen. Omdat de termijn nog niet is verstreken, vindt het ministerie van Sociale Zaken het voorbarig om de conclusie te trekken dat het niet goed gaat met de inburgering.

De cijfers laten verder een daling zien in het totale aantal mensen dat het inburgeringsexamen doet. Van het aantal nieuwkomers dat examen doet, slagen er met de jaren procentueel ook steeds minder. In 2011 slaagde nog 77 procent, dit jaar is dat 53 procent.

Bron: NOS.nl

16 reacties op “Minder nieuwkomers burgeren in en slagingspercentage daalt”

 1. Harry zegt op

  Stelt u zich dezelfde regeling voor als u uw visum voor TH wilt verlengen: eerst Thaise taal spreken en schrijven, kennis van de geschiedenis en staatsbestel van Thailand, hoe met overheidsinstanties om te gaan enz. Ik denk, dat dik 90% van alle pensionado’s dat niet halen.
  Hoe leg ik een Thaise uit: leuk, dat u vloeiend Engels en Mandarin spreekt, een bachelor in Economie en een master in Food Science hebt, doch.. mijn NL overheid vind, dat u daarmee in NL niet functioneren kan, dus.. eerst Nederlands enz leren. Dat bewuste persoon in haar werk grotendeels in het Engels zal moeten functioneren… ach geen ambtenaar, die op dat idee komt. En bij AH en Aldi, Blokker, Hema en Zeeman: snappen ze haar Engels echt wel. En die politieagent met zijn steenkoolengels: begrijpt haar ook wel. Wat denkt u, dat die persoon doet ? Juist, NIET die baan in de Kenniseconomie accepteren.

  • John Chiang rai zegt op

   Zover ik weet bestaat in ieder land van de EU de regeling van een inburgeringsplicht,die meestal bestaat uit taalkennis,en een z.g.n.intergratie cursus bestaande o.a. uit landkennis. Dat men sinds 1 Jan 2013 zelf verantwoordelijk is voor deze inburgering heeft o.a. te maken met bezuinigings maatregelen,die ook in andere sectoren hebben plaats gevonden,en het feit dat men de belasting betaler niet voor alles wil laten opdraaien. Bovendien heeft de inburgeringsplicht een dubbele functie,zo heeft iemand die de taal goed beheerst,een veel betere kans op de arbeidsmarkt,en is bij het wegvallen van de echtgenoot,niet direct aangewezen op hulp, en geld van de gemeenschap. Dat deze inburgeringsplicht voor de betrokkene,en de persoon die het financieren moet,niet altijd makkelijk is,is begrijpelijk,maar is niet te vergelijken zoals Harry schrijft,met een pensionado die in Thailand zijn visa verlengen wil,en ook geen Thai spreekt.
   De Thais verlangen van een buitenlander dat hij over financiële middelen vervoegt,zodat hij in tegenstelling tot een Thai die in Europa woont,praktisch nooit de thailandse staat ten laste valt.zodat een eventuele taalkennis of inburgeringscursus eigenlijk overbodig is. Als de financiële middelen niet meer voorhanden zijn,komt men voor een visa verlenging niet in aanmerking,en moet men het land verlaten.

   • Harry zegt op

    Leuk citeren van overheidsbeleid.
    Echter, als je in internationaal werkzaam ben, m.n. hoog-technologisch, heb je – behalve aan de koffie-automaat en in de kantine – weinig aan het locale Nederlands, doch alles aan Engels. DAAR hangt je mogelijkheid op JOUW arbeidsmarkt vanaf. Niet of in opdrachten in het Nederlands kan begrijpen, als vakkenvuller in een supermarkt, schoonmaakster of machineknecht in een fabriek. En of mijn partner dan nog wat bijverdient, interesseert niemand.

    Ook uw verhaal bevestigt het weer: niet uw inburgerings- of locale taalkwaliteiten vormen de doorslag, maar de grootte van uw portemonnee. Ook in Thailand, nooit één woord Thai nodig gehad, wel voldoende THB’s. En die wordt – bij de wat gespecialiseerde functies – door de financiële waardering van kennis en kunde bepaald, niet door de beheersing van een locale taal resp. de weg weten naar de Soos. ( en zelfs daar spreken ze voldoende Engels)

    Oftewel: die hele inburgering kan overboord als de immigrant vloeiend ook de defacto wereldtaal Engels beheerst. En als je daarin je dissertatie hebt geschreven en verdedigd.. beheers je die voldoende om ook in NL uit de voeten te kunnen. Overal.

    Vandaar mijn stelling: als je voldoende Engels spreekt en over voldoende gevraagde ( HBO of meer) opleiding beschikt, dan die inburgeringscursus achterwege blijven ( dat je wat meer wil weten van het land, cultuur, taal en gewoonten van het land waar je verblijft, is altijd wijs). Dacht u serieus, dat die Noordzee-duiker-lasser op een olieplatform op hun inburgeringscursus werden beoordeeld ? Of die helicopter / vliegtuig / scheepsmotoren monteur of die voedseltechnoloog ?

    Het is toch te dol, dat een Syrische professor chirurgie in NL weer in de collegebanken van voor-af-aan moet beginnen – in het Nederlands – , terwijl we bij een ongeval aldaar graag door zo iemand geopereerd zouden zijn. ( prof. Chris Bernard – u weet wel, die Z-Afrikaan met de eerste harttransplantatie – had in NL zelfs de OK niet in gemogen. Stelletje klompendansers)

    • John Chiang rai zegt op

     Beste Harry,
     Ik hoop niet dat de redactie dit als chatten beoordeeld,maar veel nationaliteiten waaronder ook de Thais,die zich in Nederland vestigen willen, beschikken meestal niet over een hogere opleiding,en mocht dit toch het geval zijn,stelt zich de vraag of men de kwaliteit met de Nederlandse opleiding vergelijken kan. Iemand die bijv langer in Thailand komt weet dat een universiteit opleiding,waarover de meeste Thais niet beschikken,op geen stukken na te vergelijken is met die van bijv.Nederland. De voorbeelden die jij noemt van buitenlanders met een hogere opleiding,maken hooguit een erg klein deel uit van de werkelijkheid. Zelf heb ik de Engelse nationaliteit,en spreek naast vloeiend engels,en een paar andere spraken ook vloeiend nederlands,omdat ik zonder deze kennis niet 100%functioneren kon. Op het ogenblik woon ik een groot deel van het jaar in München,en kan ook hier beter functioneren met duits,hoewel vooral veel jeugdigen ook engels verstaan. De inburgeringscursus en de daarmee verbondene taalkennis is in de eerste plaats voor die mensen bedoeld,die helaas niet over een hogere opleiding vervoegen,zodat ze op de arbeitsmarkt,en het dagelijkse leven vaak op grote moeilijkheden stoten. Bovendien als het om Thaise medeburgers gaat,moet ik zeggen dat de meesten,uitzonderingen daar gelaten, zelf erg slecht engels spreken,zodat ,als men zich verstigen wil in een land,een taalcursus niet overbodig is,en deze plicht bestaat in de meeste europese landen,en is zeker geen nederlandse uitvinding om mensen te ergeren. Dat er misschien uitzonderingen bestaan voor prof.voetballers,of andere grote talenten,mag zijn,maar van deze mensen lopen we haast geen gevaar dat ze op geld van de gemeenschap aangewezen zijn.

 2. Tukker zegt op

  Als je nu je vriendin/vriend naar Nederland wil laten komen om te gaan samenwonen wordt je geacht de kosten van de inburgering zelf te betalen . Gelukkig heb ik daar niets mee te doen gehad want voor 2013 werd het betaald door de gemeente . Wat mij nu is opgevallen als hier een of andere sportbond denkt een goede loper te hebben ontdekt die voor ons een of andere medaille kan halen dan gelden er schijnbaar andere regels afgelopen WK was er een interview met een verspringer die voor Nederland uit kwam dus zal deze ook wel een NED paspoort hebben, het volledige interview werd met de Nederlandse journalist gedaan in het Engels ????? ze hebben toch een NED paspoort maar Nederlands ho maar het zelfde met Ethiopiër deze dame probeerde nog uitleggen in het Nederlands dat ze teleurgesteld was met de bronzen medaille maar sorry ik kon haar niet verstaan maar natuurlijk wel een paspoort . En bij het minste of geringste foutje tijdens het examen is er een reden om de inburgeraar te laten zakken en weer opnieuw examen geld te laten betalen dus wordt hier met 2 maten gemeten volgens mij wel .

 3. Gerardus Hartman zegt op

  Harry: na getrouwd te zijn in Thailand heeft mijn vrouw bij een Nederlandse leraar onderricht gedaan
  in Nederlandse taal, cultuur en begrippen. Cursus kostte 1000E plus 3 maanden hotelkosten Bangkok.
  Nadien werd inburgeringsexamen aangevraagd bij Ned. Amb BKK. Heb hiervoor in Nederland 350E
  moeten betalen. Na slagen inburgeringsexamen op niveau vereist voor machtiging voorlopig verblijf is mijn vrouw hier gekomen. Kostte weer 250E voor IND Id-card. Nadien werd ze verplicht een vervolgcursus hier te nemen. Heb hiervoor ook betaald. Eisen gelden naar iedere Thai die naar Nederland wil komen. Begrijp daarom niet dat nu sprake is dat mensen hier kunnen komen zonder inburgeringsexamen. Blijkbaar wordt met twee maten gemeten en wordt aan burgers van landen als Thailand en Philippijnen goed verdiend.

  • Jan zegt op

   Beste Gerardus het is natuurlijk ook mogelijk om diegene op een toeristenvisum naar Nederland laten komen en hier voor te bereiden op het examen dat vervolgens in BKK word afgenomen. Maar ik ben het met ieder die hierop gereageerd heeft eens…. er wordt met 2 maten gemeten en het wordt je wel heel moeilijk/duur gemaakt om je geliefde hierheen te halen……

  • Rob V. zegt op

   Het NOS stuk gaat over de Inburgering in Nederland (WI, Wet Inburgering) van A2 niveau of eventueel het hogere staatsexamen NT2 (niveau 1 of 2). Op de ambassade is het de Wet Inburgering Buitenland (WIB), dat is op A1 niveau.

   De WI is dus moeilijker en uitgebreider dan de WIB, zo moet immigranten die nu komen ook een portfolio maken, sollicitaties doen etc. Zonder uitzondering. Dus een Thaise die snel aan de bak komt moet dan vrij vragen van haar werk of opleidingsstudie om een sollicitatie etc. te gaan doen voor het portfolio.. Men heeft de huidige wetgeving tot een onzinnig gedrocht gemaakt met het ook op het achterhaalde stereotype beeld van kansloze, ongemotiveerde vreemdelingen die 3 hoog achter verdwijnen.

  • Harry zegt op

   Moderator: Steeds uw standpunten herhalen is chatten.

 4. Leo Th. zegt op

  Inburgeren was in 1e instantie bedoeld om met name de immigranten uit Turkije en Marokko te laten participeren in de nederlandse samenleving. Thans is het een buffer geworden om onderdanen van buiten de EEG te kunnen weren. Vanwege een verdrag met Turkije, dat niet bij de EEG is aangesloten, kunnen Turken echter niet meer verplicht worden om in te burgeren en met de huidige vluchtelingenstroom naar Europa (dus ook Nederland) zal het inburgeren volgens mij steeds minder effectief zijn. Niettemin wordt de inburgeringscursus steeds moeilijker en is het examen per 1 januari jl. weer uitgebreid. Op zich is er natuurlijk niets op tegen om enige kennis van de nederlandse taal te verwachten maar dat geldt dus niet voor iedereen. In het appartementsgebouw, waar ik in Nederland verblijf, wonen veel andere bewoners uit diverse EEG-landen (en dus vrijgesteld van inburgering) en is de communicatie van de VVE (vereniging van eigenaren) zowel in het nederlands als in het engels. Om voor het inburgeringsexamen te slagen moeten de cursisten ook een portofolio samen stellen met daarin verslagen van gesprekken die in het nederlands zijn gevoerd met buren, collega’s en anderen. De vragen over de nederlandse samenleving zijn niet mals, zou u bv. weten binnen hoeveel dagen je aangifte moet doen van een geboorte? Met de inburgering wordt door diverse partijen veel geld verdiend en schiet de inburgeringscursus naar mijn mening zijn doel al lang voorbij. Ook o.a. Thaise instromers moeten wel over heel veel (nutteloze) kennis van de nederlandse samenleving beschikken om hier te mogen (ver)blijven. Dat er met 2 maten wordt gerekend is duidelijk, als je het geluk hebt om hard te kunnen lopen of aardig een balletje weg kan trappen gaan er deuren (van het gemeentehuis en de IND) voor je open die normaal gesloten zouden blijven.

 5. Jos zegt op

  Mijn Thaise vrouw woont en werkt sinds 2009 in Nederland en kan maar niet slagen voor de toets gesproken nederlands.
  Ze heeft nu 9 keer examen gedaan.
  Kost ons iedere keer 60 euro examengeld.
  Ze is voor alle andere vakken geslaagd maar iedereen die wel eens een Thai Nederlands heeft horen spreken weet dat dit niet makkelijk voor haar is.

  • Leo Th. zegt op

   Jos, wellicht kan je vrouw ontheffing van de inburgeringsplicht krijgen op basis van ‘Evident Ingeburgerd’ te zijn. Informeer hiervoor bij je gemeente. Als zij al 6 jaar in Nederland woont en werkt en kan aantonen dat zij zich voldoende heeft ingezet om het inburgerings certificaat te behalen, maar daar door bepaalde oorzaken niet in slaagt, is het waarschijnlijk dat de gemeente tot het oordeel komt dat je vrouw toch voldoende ingeburgerd is. De ontheffing op basis van ‘Evident Ingeburgerd’ is op zich niet voldoende voor een verblijfsvergunning van onbeperkt verblijf. Hiervoor moet je naast de ontheffing ook kunnen aantonen dat zij minstens 4 maal examen heeft gedaan, dus dat gaat sowieso op voor je vrouw, en dat zij minstens 600 uur aan inburgeringscursussen heeft deelgenomen. Succes! En ik ben het volledig met Rob V. eens dat de inburgeringswet een onzinnig gedrocht geworden is!

  • Gijs zegt op

   @Jos, na 6 keer kun je ontheffing aanvragen tegenwoordig. De inburgeringsplicht is een goede zaak. Zeker zo het nu geregeld is, 650 uur Nederlandse les volgen, 3 a 4 maal examen en dan is het klaar. Anders dan in TH waar je voor je eigen inkomen moet zorgen en als er niet genoeg is of the Bath verder onderuit gaat ieder weer terug moet.

   De nieuwe inburgering is zonder portfolio @rob dus na 2013 makkelijker, nou ja wat je makkelijker vindt.
   Mijn vrouw heeft een jaar les gehad, 4 ochtenden in de week en heeft alle examens in een keer gehaald. Min ieder geval een goede ondergrond om door te gaan in NL.

   De huidige stof is oubollig maar verrassend als je een Thai later iemand hoort antwoord geven met die kennis. Twee maten, ja ligt er aan wat je twee maten noemt een vluchteling uit Syrië of een partner uit TH?

   Wij hadden er ook een hard hoofd in maar achteraf was het een goede ervaringen, mag wat kosten!

   • Rob V. zegt op

    De inburgering is eigenlijk alleen maar moeilijker geworden sinds de invoering: meer onderdelen in een wat ander jasje. Zo is het oude portfolie van vroeger geschrapt maar is er nu het onderdeel Orientatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Dat is verplicht en kun je geen vrijstelling voor krijgen. Iemand die dus snel werk vind moet dan vrij gaan vragen om te oefenen met eerk zoeken, sollicitaties etc. Of de partner van een Nederlander die niet meer hoeft te werken, die willen misschien gewoon samen wonen zonder dat de buitenlandse partner hier nog naar werk gaat zoeken. En er zijn er die bewust huisman of huisvrouw worden. Maar alle moeten ze ONA doen. Zie meer op inburgeren.nl

    Men bedoeld het allemaal goed, ontdekt dat er nog valkuilen zijn waar immigranten over geinformeerd moeten worden en bedenkt dan weer wat leuks voor de examens zonder rekening te houden met individuen. Er zullen er zijn die ONA zeker handig vinden, hen waar het om het even is en zij waar het totaal onzinnig is. Maar je moet dan wel allemaal geld dokken voor zo’n examen onderdeel. Nee, het wordt er stapsgewijs niet beter op, ze blijven de gezinsimmigrant als potentieel kansarm zien die dus maar meer en meer moet leren. Het enige goede is de vrijstelling bij aantoonbaar voldoende inspanning bij een paar honderd uur les.

    Ik vind het Duitse model beter: goedkoop lessen. De immigrant met ambitie kan goed uit de voeten. Het handjevol dat geen motivatie heeft krijg je toch niet ingeburgerd. Inburgeren doe je zelf, niet door bepaalde hoepeltjes te springen. Geef de immigrant wat handvaten en laagdrempelige toegang om de taal etc. te leren. De meeste komen er dan wel denk ik zo. De gemiddelde gezinsmigrant komt niet langer uit het rifgebergte.

    • Harry zegt op

     Moderator: Steeds uw standpunten herhalen is chatten.

 6. Rob V. zegt op

  Ik lees om de paar weken verslagen uit Den Haag over bijvoorbeeld AO’s (Algemeen Overleg) tussen partijen als immigratie, integratie, inburgering, naturalisatie etc. besproken worden. Dat geeft een goed beeld van wat partijen willen en wat er mogelijk allemaal op gezet wordt. De AO’s over de arbeidsmodule kan ik me nog herinneren dat men daar toch wel content mee is dat de inburgeraar daar baat bij heeft. Praktisch geen kamerlid die zegt “allemaal leuk en aardig maar hoe zit dat met maatwerk? Mensen niet onnodige dingen opleggen maar iets waar iemand echt zelf meerwaarde aan heeft en geen onnodige zooi door de strot geduwd krijgt”.

  Over de lage slagingspercentages ook nog weinig zorgen in Den Haag, ik zeg uit mijn hoofd dat alleen D66, SP en GL zorgen hebben over hoe het nu allemaal geregeld is en of iedereen wel op tijd aan de inburgeringseis kan gaan voldoen.

  Voor degene die ook va lectuur houden uit Den Haag:
  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32824 (hoofddossier Integratie)
  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32824-89.html (o.a. over aantal geslaagden)
  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32824-74.html (over de arbeidsmarkt module)

  Als bonus vind je daar sinds gisteren een rapportage over de inburgering buitenland vorig jaar: “Monitor basisexamen inburgering buitenland 2014” .


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website