Covid data: zinnige en onzinnige conclusies

Door Chris de Boer
Geplaatst in Achtergrond, Opinie
Tags: , ,
12 juli 2021

(prawet puengsawangphol / Shutterstock.com)

De Delta variant van Covid heeft zijn intrede gedaan in Thailand. Naast de al heersende meningen over het virus, de werking en niet te vergeten de mening over al dan niet genomen maatregelen in dit land, doet deze variant de discussie en de angst voor het virus weer eens oplaaien.

Laat ik vooropstellen dat ik niet de illusie heb dat ik mensen van hun angst voor het virus (het krijgen ervan en de gevolgen tot de dood aan toe) af kan helpen. Dat komt omdat redelijke argumenten gebaseerd op cijfers en wetenschap geen invloed hebben op die angst. Angst beklijft meer dan rede. Dat gold in het verleden ook niet voor kanker of SARS. Die angst moet slijten (of slijt niet) door de werkelijkheid. Van kanker kun je genezen, hetgeen in de jaren 60 voor onmogelijk werd gehouden. Kanker was toen per definitie dodelijk. Mensen met kanker werden gestigmatiseerd. Dat geldt nu voor ex-Covid patiënten.

Ik ben ook geen Covid ontkenner. Het virus is er. Het is in zijn werking en verspreiding niet zo nieuw als menigeen denkt en beweert en dus zouden we meer aandacht moeten besteden aan de manieren waarop we in het verleden zijn omgegaan met virussen (die anno 2021 niet nieuw zijn) en hoe effectief die manieren waren. Het griepvirus komt elk jaar terug (in een nieuwe variant meestal) en eist – ondanks een vaccin) ongeveer 250.000 tot 500.000 doden wereldwijd PER JAAR. Toch is niemand echt bang om de griep te krijgen behalve wellicht (oudere) mensen met een zwakke gezondheid. Die vaccineren we dan ook. De griep is gewoon bij het leven gaan horen. (bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6815659/)

Aantal en type (mate van) Covid-besmettingen

Als je in Thailand woont kun je er niet omheen. Elke ochtend in het nieuws worden de nieuwe aantallen besmettingen en doden gemeld. Je hoeft niet meer te wachten tot de persconferentie van de regeringsdokter om 12 uur tenzij je geïnteresseerd bent in de details.

Zijn deze getallen nu een echte weerspiegeling van de Covid-werkelijkheid in Thailand? Om die vraag te kunnen beantwoorden moet je weten hoe het aantal besmettingen wordt gemeten (met welke test, elke dag dezelfde test, wie wordt getest, waar wordt getest) en hoe consistent dezelfde manier van meten wordt gevolgd in de tijd. De enige statistisch betrouwbare manier om het aantal besmettingen dagelijks vast te stellen (met onbetrouwbaarheidsmarges van 5%) zou zijn: het dagelijks afnemen van een zo betrouwbaar mogelijke Covid-test bij een aselecte steekproef van circa 2000 Thaise burgers (in huis, op straat, in de shopping mall). Gelooft u mij: dat gebeurt in Thailand dus niet. En dus weten we niet of het aantal besmettingen een (grove) over- of onderschatting is van de werkelijkheid. Als de besmettingen altijd op dezelfde manier zouden worden gemeten kun je alleen iets zeggen over de groei of de daling van het aantal besmettingen, niet over het absolute aantal. In Thailand wordt echter het testregiem vooral gelinkt aan zogeheten virus-uitbraken. En vervolgens vindt men ter plekke meer besmettingen hetgeen natuurlijk niet zo raar is. Geen besmettingshaard, geen testen, geen besmettingen. Het is de kop in het zand steken maar lage cijfers doen de Thaise regering wereldwijd goed, en dat kan men wel gebruiken.

Waarschijnlijk een betrouwbaarder gegeven zou het aantal ziekenhuisopnamen van mensen met Covid-verschijnselen (als in de tijd tenminste dezelfde opname-procedure wordt gevolgd, hetgeen in Thailand niet het geval is) zijn en daarnaast het aantal doden als gevolg van Covid (als de doodsoorzaak op dezelfde manier en overal in Thailand hetzelfde wordt geregistreerd).

Hoe voorkom je dat je besmet raakt?

Vanaf het begin van de pandemie was het adagio in Thailand: masker dragen buitenshuis, vaak je handen wassen (of ontsmetten), niezen of hoesten in je elleboog en 1,5meter afstand houden. In Thailand was er nauwelijks discussie over deze maatregelen die door de doktoren en virologen werden geadviseerd met uitzondering wellicht van het type masker. Uit data-analyse van de overdracht van het virus (niet door de doktoren) konden daar in de loop van de maanden de volgende adviezen aan worden toegevoegd, als waarschijnlijkheden:

 1. Het virus kan niet goed tegen hoge temperaturen;
 2. Het virus houdt niet van hoge luchtvochtigheid;
 3. Het virus zit niet graag op de trek.

Kortom: het virus houdt van binnen rondwaren in een koele maar niet te vochtige ruimte, met veel mensen dicht op elkaar waar veel gepraat en het liefst gezongen wordt. (Lijkt eigenlijk best wel op het griepvirus). Kijk maar naar de locaties waar veel uitbraken plaatvonden: restaurants/nachtclubs, kerken, feestjes, een boksstadion, de gevangenis, overvolle condominiums, een ijsfabriek, gesloten fabrieksruimten, gewoon thuis. Veel besmettingen vonden plaats in de huiselijke sfeer. Of je zoveel van het virus binnenkrijgt dat je de drempel van asymptomatisch overschrijdt en er in lichte mate dan wel echt last van krijgt hangt voor een belangrijk deel van je persoonlijke gezondheidssituatie en je immuunsysteem. Naast onderliggende ziekten (zoals hoge bloeddruk, diabetes, hart- en vaatziekten, kanker) bleek dat ook overgewicht (met name van mannen boven de 60 jaar) een risicofactor was. Mensen met een goede gezondheid hebben van het virus niet zoveel te vrezen en indien al besmet, merken daar weinig van. Hun immuunsysteem kan de virus-aanval pareren en er antistoffen tegen op bouwen. Ik heb er geen cijfers over gezien maar ik vermoed dat er sinds Januari 2020 veel Thais met het virus zijn besmet, daar niks of heel weinig van gemerkt hebben en nu antistoffen hebben opgebouwd. Anders valt het lage aantal besmettingen in Thailand sinds Januari 2020 en ook het relatief lage aantal doden niet goed te verklaren, naast de klimatologische kenmerken van Thailand die niet in het voordeel van het virus waren. In de tempels wordt ook niet echt gezongen door de gelovigen en er zijn meestal geen of weinig gesloten ruimten.

Ziekenhuisopnamen en beddentekort

Over het aantal ziekenhuisopnamen is geen betrouwbaar cijfer te vinden. Er wordt op de website van de Thaise regering wel vermeld hoeveel besmettingen er zijn sinds het begin van de pandemie en hoeveel mensen zijn hersteld maar of al die ‘herstelden’ ook gebruik hebben gemaakt van een ziekenhuisbed vertelt het verhaal niet. Met de nieuwe ‘golf van besmettingen via de Delta variant’ (in een grafiek lijkt het wellicht een golf maar in aantallen, 9.000 op een bevolking van 69 miljoen, is er slechts sprake van een rimpeling in het water) is de regering overgestapt op een andere opname-procedure. Iedereen die besmet is moet naar een bed in een ziekenhuis of in der haast gemaakte hospitels, of je nu symptomen van Covid hebt of niet. In de meeste andere landen worden asymptomatisch zieken (en mensen met lichte symptomen) dringend verzocht het virus in isolatie thuis uit te zieken. Dezelfde procedure die je volgt als je buikgriep hebt.

Deze nieuwe procedure heeft een paar gevolgen:

 1. Besmette Thais worden samen in ruimten voor enige dagen opgesloten waar het virus zich opnieuw en meer kan verspreiden;
 2. Thais zijn bang om zich te laten testen omdat een positieve test verplichte opname betekent en wellicht een ziekenhuisopname waarvoor men wellicht niet of deels verzekerd is (in het geval van opname in een privé-ziekenhuis terwijl men in de 30-Baht regeling verzekerd is);
 3. Thais die in een hospitel echt ziek worden, worden waarschijnlijk sneller naar een echt ziekenhuis overgebracht ten koste van de Thais die thuis wachten op ziekenhuisopname;
 4. Opname in een hospitel voorkomt dat het virus zich verspreidt onder familieleden en/of collega’s waarmee men in een beperkte ruimte leeft;
 5. Men creëert op deze manier snel een beddentekort, zeker als men de zieken wil opvangen in de eigen regio. Naast een beddentekort (en waarschijnlijk ook hogere druk op het verplegend personeel) in Bangkok (en omliggende provincies) staat het feit dat er in verderweg-gelegen provincies genoeg bedden beschikbaar zijn.

Kortom: het genoemde beddentekort in Bangkok is voor een belangrijker deel terug te voeren op het (veranderde) opnamebeleid dan op een toename van het aantal besmettingen. De regering is ook al teruggekomen van dit beleid. A-syptomatisch zieken mogen nu thuis uitzieken en ik hoor of lees de laatste week niks meer over beddentekort. De volgende stap is om het aantal patiënten dat een IC-unit nodig heeft te vervoeren naar ziekenhuizen (ver) buiten Bangkok. In andere landen (van Nederland zelfs naar een Duits ziekenhuis) gewoon, in Thailand niet.

(Tong2020 / Shutterstock.com)

Diverse soorten lockdowns

Lockdowns zijn er in gradaties en variëren van een complete verbod om buiten te komen (behalve om boodschappen te doen of andere essentiële activiteiten als ziekenhuisbezoek of het ophalen van medicijnen) tot bepaalde gespecificeerde gedragsmatige beperkingen (samenscholingen, kopen van alcohol, beperkte reismogelijkheden enz.). In Thailand hebben we nog geen complete lockdown gehad. Enerzijds omdat het aantal besmettingen niet echt hoog opliep, anderzijds (maar dat zijn boze tongen) omdat de regering zich dan verplicht zou voelen om mensen en bedrijven te compenseren, maar dan men nu doet.

De doelstellingen van de (gedeeltelijke) lockdowns verschillen per keer dat ze worden toegepast. Het is belangrijk om dit te onderkennen omdat men de effectiviteit van de maatregel of het pakket van maatregelen alleen dan kan vaststellen als men de doelstelling voor ogen houdt. Daarnaast, en dat wordt vaak vergeten, moet er een bepaalde theorie of veronderstelling ten grondslag liggen aan de manier waarop de maatregel werkt en dus het gewenste effect sorteert. Is die veronderstelling er niet, of is die veronderstelling onlogisch en dus discutabel, des te minder wordt zo’n maatregel door de bevolking geaccepteerd en des te meer genegeerd. En als er niet aan te ontkomen valt (bv. alle supermarkten moeten van 8 uur ‘s avonds to 4 uur ‘s ochtends sluiten of een verbod om alcoholhoudende dranken te verkopen) wordt de maatregel waarschijnlijk als ‘bevolking-pesten’ beschouwd en knaagt de discutabele effectiviteit aan de geloofwaardigheid van de regering.

Gedeeltelijke lockdowns verlagen niet per definitie het aantal besmettingen. Het is ook nog eens lastig om zo’n beoogd effect vast te stellen omdat maatregel X ingaat op dag Y maar een eventuele verlaging van het aantal besmettingen niet op dag Y+1 zichtbaar, meetbaar is. Ook aan de tijdsspanne moet een veronderstelling ten grondslag liggen: gaat het 4, 5 of 6 dagen of meer duren voordat we een daling zien (nog even afgezien van het werkelijk meten van het aantal besmettingen zoals in het begin uitgelegd). We moeten ons dus tevreden stellen met veel onzekerheden en onmeetbare effecten of correlaties. Als voorbeeld het volgende. Vanaf morgen, maandag 12 juli, gaan in Bangkok en omliggende provincies voor tenminste 14 dagen een aantal maatregelen in zoals een avondklok, sluiting van winkels en warenhuizen van 22.00 tot 04.00 uur, evenals het stoppen van het openbaar vervoer in deze uren. Daarnaast worden mensen in deze donkerrode provincies gemaand hun regio niet te verlaten tenzij strikt nodig. Meer dan 100 checkpoints worden opgericht en bemand door het leger. Dit alles om het aantal besmettingen (met de Delta variant) te verlagen want dat is de doelstelling. Enige vragen met betrekking tot de mogelijke effectiviteit van deze maatregelen zijn:

 1. Hoe hangt het sluiten van winkels in de nacht, een periode waar bijna niemand winkelt, samen met het aantal besmettingen? (Wie is tot nu toe besmet geraakt in een warenhuis of ‘s nachts in de 7-Eleven?)
 2. Heeft het verschuiven van de sluitingstijd van het openbaar vervoer naar 8 uur ‘s avonds niet als gevolg dat de avondspits in Bangkok minder gespreid is als nu en de 1,5 meter afstand (in BTS en MRT) tussen 6 en 8 moeilijker te handhaven is?
 3. Zou het niet beter zijn om mensen uit de dichtbevolkte gebieden zoals Bangkok juist naar verder gelegen gebieden te laten reizen om het aantal contact- en overdrachtsmomenten met mogelijke besmette Thais te verminderen? Dus geen checkpoints om mensen tegen te houden maar een tweeweekse vakantie naar Chiang Rai, Trat of Ubon op kosten van de regering. Tussen haakjes: ik ben twee weken geleden 5 dagen naar Sakhon Nakhon, Mukdahan en UdonThani gereisd en heb ik in die 5 dagen minder mensen gezien dan in Bangkok in 1 uur, zeker binnen 1.5 meter afstand. Waar is de kans om het virus op te lopen of te verspreiden nu het grootst, denkt u?
 4. Wanneer moet een daling van het aantal besmettingen zichtbaar zijn? Aan het eind van volgende week? Moet dat een continue daling zijn over de periode van 14 dagen of niet? En indien het al gebeurt, welke maatregel is dan voor hoeveel procent verantwoordelijk voor de daling? Naar mijn mening is het absoluut niet vast te stellen welke maatregel welk effect sorteert. Het gevolg is dat als het aantal besmettingen niet daalt, de schuld daarvan in de schoenen van de bevolking wordt geschoven (bijvoorbeeld het aantal bekeuringen van Thais die de avondklok negeren; alsof dat van invloed is op de overdracht van het virus). Als het aantal wel daalt, klopt de regering zich op de borst.

28 reacties op “Covid data: zinnige en onzinnige conclusies”

 1. Tino Kuis zegt op

  Een goede samenvatting van wat wij nu weten en vooral wat wij nog niet (zeker) weten.

  Goede lockdowns (ik ga even niet in op wat ‘goed’ hier inhoudt) zijn effectief om de verspreiding van het schattige virusje te vertragen maar alleen als het gepaard gaat met een goede uitleg, voorlichting en een zinnige discussie. Aan dat laatste ontbreekt het in Thailand. Angst wordt vooral gevoed door onwetendheid en onzekerheid.

 2. Tino Kuis zegt op

  Er zijn trouwens ook wel heel goeie berichten in Thailand! In het afgelopen jaar is de rijkdom van miljardairs in Thailand met 20% toegenomen! Mooi toch?

  https://www.chiangraitimes.com/economy-business/thailands-50-richest-billionaires-get-even-richer-despite-pandemic/

  • Caspar zegt op

   En natuurlijk niet vergeten ook heel slechte berichten uit Thailand!!
   https://businessam.be/zelfmoorden-in-thailand-nemen-toe-nu-covid-de-toerismesector-heeft-weggevaagd/

  • chris zegt op

   Dat is natuurlijk een goed bericht, voor hen. Sommige branches en ondernemingen hebben geprofiteerd van Covid en van de uitgevaardigde maatregelen (logistiek, automatisering). Het zijn vooral de grote bedrijven die internationaal opereren en hun winsten meestal niet in Thailand investeren.
   Het ergste moet worden gevreesd voor het economisch herstel want daar hebben de eigenaren van deze grote bedrijven schijt aan. De meesten zaten in een denktank van Prayut om plannen te maken om het land weer overeind te helpen. Daar hebben we vervolgens niets meer van gehoord.

   • Tino Kuis zegt op

    Iedereen was zo blij dat Prayut aan het bewind kwam zeven jaar geleden. Rust, orde en geluk zouden terugkeren in het land. Een krachtige leider zoals een generaal betaamt.

    • chris zegt op

     Ben jij ook zo blij met Mark Rutte nu?

     • Tino Kuis zegt op

      Ik ben niet blij met onze Mark, nu niet, vroeger niet en nooit niet. Ik ben nu eenmaal zo’n verfoeilijke sociaaldemocraat. Ik ben een staatsgreep tegen Mark aan het voorbereiden.

      • Johnny BG zegt op

       @Tino
       Ik twijfel geen seconde aan je oprechtheid maar is het niet zo dat hoge bomen veel wind vangen?
       Zowel Rutte als Prayut zijn gevangen in een machtsstructuur wat in NL democratisch heet maar in Thailand door sommige als ongeldig.
       Ze hebben gemeen dat de overgrote meerderheid hen best wel kan pruimen omdat er geen concurrenten zijn.
       Rutte en c.s. nemen de economie nog serieus en de vraag is hoeveel macht Prayut heeft bij het bepalen van het beleid dat de economie voor bepaalde branches volledig kapot gemaakt zijn. Een land met monopolisten zoals Thailand dicht bij de macht bepalen de toekomst voor velen en het zou leuker zijn om daar een strijd mee aan te gaan en doe dit dan ook tegen de big tech.
       Afgeven tegen twee poppen is simpel maar de kern van het probleem aanpakken ( bij de wortels aanpakken) zet meer zoden aan de dijk denk ik dan maar 😉

    • Fab zegt op

     Tino niet iedereen. Ik miste Thaksin al de dag dat hij moeten vluchten is. De enige leider die iets voor de arme mensen uit de Isaan gedaan heeft.

     • Tino Kuis zegt op

      Ach, Fab, soms kan ik iets niet anders uitdrukken dan in sarcasme. Thaksin had zijn goeie en slechte kanten. Wat jij noemt was zijn goede kant. Hij wordt door velen in Thailand nog steeds gewaardeerd, anderen haten hem. En Prayut? Ik zwijg.

     • Johnny BG zegt op

      @Fab,
      Ben je ook bekend met het feit dat hij de bevolking heeft bestolen van belastinginkomsten en zeggenschap over Thaise aangelegenheden ten gunste van Singapore bij het verdelen van aandelen en de verkoop van AIS?
      Iemand die moet vluchten en zijn zus die via slinkse wijze vluchtte laat gewoon zien dat ze puur fout zijn.
      Geef mensen 500 baht en jat 1500 baht en nog zijn er mensen blij mee. Dat zijn ook de mensen die nooit van hun leven die inkomstenbelasting betaald hebben en in de regel ook mensen die sowieso niet veel btw betalen omdat ze op de markt kopen.

 3. Eric Donkaew zegt op

  Goed stuk.

  Ik denk persoonlijk dat het flink zou helpen als de airco’s in publieke ruimtes zo veel mogelijk uit zouden gaan. Als ik het zou mogen organiseren, dan zou ik aan de ene kant mensen zo veel mogelijk vrijheid willen (terug)geven, dus geen problemen maken van een biertje op een terras of aan het strand, maar wel de airco’s laten uitzetten in warenhuizen, gemakswinkels en overheidsgebouwen. Met als variant misschien de airco’s op minimaal 25 graden afstellen, zodat het nog enigszins uit te houden is.

  In de buitenlucht kan sowieso bijna alles, gezien het feit dat uit meerdere onderzoeken is gebleken dat slechts 1 op de 1000 besmettingen in de buitenlucht plaatsvinden. Maar de gekoelde binnenruimtes zijn het probleem. Pak dat aan en dan kunnen ook scholen, universiteiten et cetera zonder al te veel problemen gewoon open.

  • FrankyR zegt op

   Ik meen dat er in vliegtuigen sprake is van specifieke filters voor het luchtcirculatie-systeem?

   Ze worden HEPA-filters genoemd, als ik dat goed heb. Als men dat kan toepassen in een vliegtuig met haar beperkte ruimte, dan toch wel in een gebouw?

   Overigens, HEPA-filters worden ook gebruikt in operatiekamers van ziekenhuizen.

   • Arnie zegt op

    Mijn klopboormachine met stofafzuiging heeft zelfs hepa filter, zo bijzonder zijn ze niet.

 4. FrankyR zegt op

  Helder verhaal.

  Het grootste probleem is -in mijn ogen- de massahysterie wat vooral door overheden wordt gevoed. Covid-19 is geen griep, al zijn er grote gelijkenissen. Doch sterven (stierven, want het wordt plots niet meer bijgehouden. Dus niemand gaat meer dood aan de griep?) er jaarlijks een veelvoud aan het griepvirus.

  Overheden zouden mensen moeten “begeleiden” naar een minder restrictieve leefomgeving met als onderliggend toon dat Covid-19 niet en nooit meer weggaat. Wie wil kan jaarlijks een vaccin-prik halen en wie dat niet wil…Prima.

  Geheel conform hoe wij nu omgaan met het influenza-virus welk zelfs seizoensgebonden is.

  Gewoon mijn mening.

  Mvg,

  Franky

  • KhunEli zegt op

   @FrankyR: hier kun je zien dat het nog steeds bijgehouden wordt waar mensen aan dood gaan.
   De seizoensgriep heeft dit jaar “al” 260.310 slachtoffers geeist, elke minuut komt er eentje bij.
   https://www.worldometers.info/
   Even naar beneden scrollen naar “Health”. Daar vind je alle cijfertjes.

   • FrankyR zegt op

    Leuk,

    Maar dat zijn berekeningen. Geen daadwerkelijke cijfers. Gewoon een gimmick.

  • Dennis zegt op

   De griep is er wel, maar het griepvirus is sowieso veel minder besmettelijk (R-getal rond 1, bij Covid indien je niks doet tussen 2,5 en 3).

   Omdat mensen vanwege Covid thuis moesten blijven en we mekaar dus veel minder zien, is de mogelijkheid om het griepvirus over te dragen ook veel minder aanwezig. En omdat het griepvirus minder besmettelijk is werkt dat dus in dat opzicht in ons voordeel; er worden minder mensen ziek en dus sterven er minder mensen aan de griep.

   • chris zegt op

    De griep, is minder besmettelijk omdat we nu al decennia lang met het virus (en zijn varianten te maken hebben. Dus mensen met een goed immuunsysteem hebben er anti-stoffen tegen op gebouwd en diegenen met een zwak immuunsysteem worden geprikt met een vaccin dat elk jaar wordt aangepast.
    Toch sterven jaarlijks tussen 250.000 en 600.000 mensen dan de griep wereldwijd. Dat zouden er wellicht 100.000 minder zijn als we in de winter allemaal een masker gaan dragen, 1.5 meter afstand houden en onze handen wassen/ontsmetten en waar nodig lockdowns. Toch doen we dan niet en laten zoveel burgers JAARLIJKS doodgaan…………………….

 5. Hans Pronk zegt op

  Ja Chris, je hebt helemaal gelijk natuurlijk. De foto met het flesje alcohol doet mij trouwens denken aan een ‘anekdote”. De laatste golf begon in nachtclubs waar niet alleen politici maar ook diverse controlerende agenten besmet raakten. Hoe kon het dat die agenten besmet waren geraakt want al die tijd dat ze binnen waren hadden ze hun mondkapje op gehad. De officiele verklaring was dat de besmetting via de handen gebeurd moest zijn want een andere verklaring hadden ze niet. Voortaan moesten ze maar handschoenen dragen bij een volgend bezoek. Nu is besmetting anders dan door de lucht natuurlijk mogelijk, bijvoorbeeld door het drinken uit elkaars glazen of het roken van elkaars sigaretten, maar zelf denk ik dat besmetting via de handen niet erg waarschijnlijk is, behalve bij duimenzuigers natuurlijk. Ik denk toch dat er ogenblikken geweest zijn dat de mondkapjes niet gebruikt werden juist op de momenten dat ze nodig waren.

  • chris zegt op

   Ja, Hans. Een andere anecdote.
   In een van de quarantaine hotels in Bangkok werd een buitenlander postief bevonden na eerst twee keer negatief te zijn getest. Tja, hoe kan dat nou? In plaats van vraagtekens te zetten bij de nauwkeurigheid van de tests, meldde de regering dat de besmetting zeer waarschijnlijk had plaatsgevonden via de trays waarop de maaltijden aan de ‘gevangenen’ worden verstrekt.

  • HenryN zegt op

   Voor Chris de Boer en Hans Pronk. IK heb beide verhalen met interesse gelezen en ben het met veel dingen eens. Ik ga niet in op waar ik er anders over denk maar Ik zou jullie graag willen adviseren eens naar Dr. David Martin en Reiner Fuellmich te kijken ( http://www.bitchute.com/video/dgvS4I GWkkAH) Deze man is gigantisch op de hoogte van patenten en de creatie van dit virus. Het kost je een uur maar dan weet je dat je
   totaal bent/wordt belazerd.

 6. Paco zegt op

  Uitstekend verhaal, Chris. Dankjewel.

 7. Rudolf P. zegt op

  Goed en duidelijk verhaal.
  De angst zit er bij zovelen zo diep in dat er een haast hysterische zoektocht naar een vaccin is ontstaan. Heb diverse ex-pats bij Thailandblog gelezen over een bijna tastbare angst niet a.s.a.p. gevaccineerd kunnen worden. Wellicht echter laten de niet angstige ex-pats niet zo van zich horen over dit onderwerp.

  Een vaccin overigens, waarvan de testfase eerst in 2023 (!) is afgelopen. Een vaccin waarvan de zogeheten bescherming steeds weer naar beneden wordt bijgesteld, waardoor een derde vaccinatie per se nodig is (en daarna niet geheel onwaarschijnlijk een vierde, vijfde en ga zo maar door).
  Wetenschappers die het vaccineren met de nieuwe gentechnologie niet bejubelen worden met de grond gelijk gemaakt. Een reactie die te denken zou moeten geven.

  De Delta-variant (waarvan de opvolger de Lambda-variant is) zou veel besmettelijker zijn, maar over het veel dodelijker zijn wordt dan weer niet zoveel gezegd. De bijna fatale Britse variant bleek later toch niet zo dodelijk te zijn als aanvankelijk werd aangegeven.

  Enfin, wat hier allemaal ook van zij, zoveel mensen zoveel meningen.
  In ieder geval is het nog steeds vaccineren op vrijwillige basis, totdat dat verandert wellicht.

  • Pieter zegt op

   Enige correcties:

   Het vaccin zit niet in de testfase. Die is achter de rug. Wel loopt het onderzoek in fase-3 (de laatste voordat vastgesteld kan worden en inmiddels vastgesteld is dat het vaccin werkt) nog twee jaar door om vast te stellen hoelang het vaccin bescherming biedt. Sommige vaccins moet je jaarlijks herhalen (griep), sommige werken 30 jaar (hepatitis A na de tweede prik), sommige levenslang (hepatitis b). De beschermingsfactor wordt niet bijgesteld, wel is nog steeds in onderzoek hoe de beschermingsduur zich ontwikkelt. Dat is geen nieuws.

   De technologie, mRNA, is niet nieuw, maar is sinds 1990 in ontwikkeling. Doordat diverse farmaceuten, wetenschappers, universiteiten etc. de krachten bundelden, is er sinds eind 2020 een vaccin tegen Covid19 op de markt.
   Er zijn meer medicijnen/vaccins die werken op basis van mRNA, onder andere tegen Ebola en knokkelkoorts. De pseudowetenschappers die dit bekritiseren, liggen onder vuur omdat ze niet op inhoud, maar op angst hun niet onomstreden meningen aan de mens proberen te brengen.

   Een virus muteert niet om dodelijker te worden, maar om zich beter te kunnen verspreiden. Zowel de alpha-, de beta- als de deltavariant zijn besmettelijker, maar in zichzelf niet dodelijker. Echter, doordat meer mensen besmet kunnen raken, kan ook de sterfte daardoor toenemen. De Britse (of alpha)variant is niet fataler, maar besmettelijker genoemd.

   In dit soort zaken gaat het niet om meningen, maar om feiten. Als een deel van de verkeersdeelnemers meent dat je bij een rood verkeerslicht best door kunt rijden, kan er een behoorlijke bende ontstaan.

   • Steven zegt op

    Applaus voor Pieter, die goed op de hoogte is van de feiten. Daar kunnen vele zgn ‘deskundigen’ die hun mening baseren op theoretisch gezwets van pseudowetenschappers (die hun ‘kennis’ verspreiden via youtube en dubieuze websites), een puntje aan zuigen. mRNA-vaccins worden al vele jaren getest, zie onderaan deze reactie.

    Enkele pseudowetenschappers heb ik al genoemd in mijn reactie gisteren op een ander artikel, nav van een door enkele personen (ten onrechte) bejubelde video https://www.youtube.com/watch?v=Cg8ZBfTwP5g Hierin een drs aan het woord die enkele onware dingen beweert. Zie mijn commentaar bij die video op youtube.

    Zie hier die dubieuze wetenschappers:
    Yeadon: al sinds 2011 niet meer werkzaam bij Pfizer en hoofd van een afdeling allergieen, die opgeheven is wegens te weinig succes! Hij deed uitspraken in 2020, die niet kloppen. Zo beweerde hij o.a. dat het vaccin vrouwen onvruchtbaar zou maken:
    https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/toch-eens-checken-is-de-coronaprik-echt-niet-schadelijk-voor-de-vruchtbaarheid~bbaa9073/

    Schetters, die een frauduleuze wetenschapper citeerde, en hier gefileerd wordt:
    https://www.volkskrant.nl/wetenschap/youtube-hit-de-hoogleraar-die-coronavaccins-fileert-zes-uitspraken-beoordeeld~bce73b37/.

    Geert Vanden Bossche wordt hier bestreden:
    https://medika.life/fact-checking-geert-vanden-bossche-cashing-in-on-covid-misinformation/
    https://factcheck.afp.com/mass-covid-19-vaccination-will-not-lead-out-control-variants

    Robert Malone, uitvinder van de mRNA techniek, totaal gefrustreerd omdat hij geen erkening kreeg. Maar hij nam zelf WEL het Moderna vaccin (ook mRNA). Zijn uitspraken over de gevaren zijn tot nu toe nergens aangetoond.

    Dolores Cahill, uit Ierland, die in 2020 ook van alles beweerde, wat ook niet bleek te kloppen.
    https://www.thejournal.ie/debunked-dolores-cahill-covid-19-video-masks-lockdown-vaccines-5315519-Jan2021/

    Vernon Coleman is waarschijnlijk de meest ongeloofwaardige in het rijtje:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Vernon_Coleman
    Vernon Coleman (born 18 May 1946) is an English conspiracy theorist, anti-vaccination activist, AIDS denialist, blogger and novelist who writes on topics related to human health, politics and animal issues. Coleman’s medical claims have been widely discredited and described as pseudoscientific. He was formerly a newspaper columnist and general practitioner (GP).

    Ten slotte: er wordt al decennia lang onderzoek gedaan naar mRNA vaccins.
    But multiple studies of other mRNA vaccines in humans have already taken place over the last few years.
    Vaccines for rabies, Zika and influenza were tested in humans, and despite not being licensed, none of those who participated in the studies showed any long-term adverse effects (though there were some moderate cases of inflammation).

    Er zijn bijwerkingen bij vaccineren, maar als je ziek wordt is de kans op schade vele malen groter.

    • HenryN zegt op

     Ik hoor het al U bent de vaccin goeroe. Jammer dat U niet erbij vermeld wie die fact checkers zijn???
     Wanneer U kijkt bij David Martin een patent specialist die meer dan 4000 corona patenten heeft doorgeworsteld, komt met andere bewijzen dan U aanbrengt,
     In de jaren 90 werd inderdaad met MRNa gewerkt maar beslist niet op mensen en waar U mee ingespoten wordt is niets anders dan een e-spike protein sequence( niets natuurlijks) en gebaseerd op computer simulatie. en zoals hij zei: big pharma heeft nog nooit een poging gedaan om dit virus te bestrijden. Het gaat om veel,heel veel geld.
     Overigens zijn Prof Capel,prof Bhakdi,Prof Ioannidis ook pseudo wetenschappers volgens U??

     • Pieter zegt op

      De factcheckers kunt u zelf eenvoudig vinden. Het zijn er zoveel, die kunt u niet over het hoofd zien.
      U haalt een aantal charlatans aan, ik neem ze even met u door:

      = Dr. David E. Martin =
      Dit is een bedrijfseconoom uit de VS.

      = Bhakdi =
      Hij is geen professor meer. Hij is gepensioneerd en niet meer als emeritus verbonden aan enig wetenschappelijk instituut.

      = Emeritus hoogleraar (dus geen professor) Capel =
      Hij kraamt naast een hoop nonsens ook ware dingen uit, maar hij verdraait met graagte de feiten. Zo stelde hij dat corona gewoon een andere stam van de Russische griep is en dat we nu in de tweede golf van deze griep zitten. Dat kan dus niet. Als het een andere stam is, is het geen tweede golf. Hij stelde ook dat je hormoonproductie in de bijnier wordt beïnvloed door de lockdown en dat je daarmee genetische aanpassingen bij jezelf ontwikkelt. Hij stoelde deze onzin op een studie van ratten die in volledige eenzame opsluiting zaten (totaal niet vergelijkbaar bij welke vorm van lockdown dan ook). Leuk weetje: hij ging begin jaren 2000 met pensioen (zo’n 20 jaar geleden) en heeft sindsdien geen enkele wetenschappelijke publicatie uitgebracht en is ook niet meer betrokken geweest bij wetenschappelijke studies/onderzoeken.

      = En tot slot professor Ioannidis =
      Deze man voorspelde op basis van zijn wetenschappelijke onderzoeken dat COVID19 in de Verenigde Staten zo’n 10.000 sterfgevallen zou veroorzaken. De teller staat inmiddels ruim boven de 600.000.

      Oh ja, eerder haalde u al een verwarde advocaat aan.

      = Reiner Feullmich =
      Deze man beweert rechtszaken en tribunalen te gaan starten, maar is tot nu alleen bezig om goedgelovige medestanders geld uit de zakken te kloppen. Hij maakt een verdienmodel van zijn grootspraak. Hij verspreidt ook leugens die door zijn aanhang voor waar worden aangenomen. Hij maakte het zo bont dat het Canadese Hooggerechtshof zich gedwongen zag in een persbericht te ontkennen dat zij een zaak van Feullmich in behandeling gingen nemen. De zogenaamde dagvaarding was ingediend bij een lage rechtbank en vrijwel gelijk niet-ontvankelijk verklaard.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website