Op dit blog verschijnen regelmatig berichten van of over de Nederlandse Ambassade in Bangkok (één van de 140 diplomatieke posten van Nederland in het buitenland). De meest aansprekende artikelen betreffen dan vaak de consulaire afdeling, waar wij als “gewoon publiek” het meest mee te maken hebben. Die artikelen leveren reactie’s op, vaak positief, maar toch ook wel kritisch negatief. Natuurlijk mag dat, maar ik vermoed, dat de negatieve reactie’s vaak voortkomen uit onwetendheid over de taken en werkzaamheden van die consulaire afdeling.

Onlangs stuurde ik een bericht naar de ambassade met het verzoek nu eens uit de doeken te doen hoe de consulaire afdeling functioneert. Ik wilde weten wat de door het Ministerie van Buitenlandse Zaken vastgestelde taken zijn van die afdeling en hoe die taken in de praktijk worden uitgevoerd. Ik kreeg daarop het volgende uitvoerig verslag toegezonden:

Consulair-maatschappelijk werk

De consulaire afdeling van de Nederlandse Ambassade in Bangkok biedt hulp aan Nederlanders die in Thailand, Laos en Cambodja in de problemen zijn geraakt. Dit heet consulair-maatschappelijk werk. Voorbeelden daarvan zijn overlijden, detentie, ongevallen, ziekenhuisopnames, vermissingen, berovingen, financiële problemen, etc. Wanneer bij een hulpvraag contact moet worden onderhouden met familie of vrienden in Nederland (dit gebeurt altijd via het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag), wordt er een digitaal dossier aangemaakt. De cijfers hieronder geven het gemiddelde aan van deze dossiers, gemeten over de laatste drie jaar.

Overlijden van Nederlanders

Jaarlijks komen er gemiddeld 78 meldingen van overlijden binnen bij de Nederlandse ambassade in Bangkok. Dit betreft vrijwel allemaal sterfgevallen in Thailand. De ambassade onderhoudt het contact met de nabestaanden in Thailand en zo nodig met het ziekenhuis, de politie, de reisverzekering en/of de uitvaartondernemer. Ook verstrekt de ambassade de vereiste documenten aan de Thaise autoriteiten om het lichaam vrij te geven aan de nabestaanden en de eventuele reisdocumenten voor repatriëring van het stoffelijk overschot naar Nederland. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag stelt de nabestaanden in Nederland op de hoogte en onderhoudt het contact met hen. De gemiddelde leeftijd van de Nederlanders die in Thailand overlijden is 66 jaar. 91 procent van de overledenen is man, 9 procent is vrouw.

Nederlandse gedetineerden

Jaarlijks worden gemiddeld achttien Nederlanders in Thailand gedetineerd. Het grootste deel van deze detenties betreft personen die illegaal in het land verblijven en daardoor in het Immigration Detention Center in Bangkok terechtkomen, in afwachting van de (door henzelf te bekostigen) uitzetting. Nadat de ambassade een detentiemelding heeft gekregen, gaat een medewerker bij de gevangene op bezoek. Indien het een uitzetting betreft, wordt in overleg met de gedetineerde gezocht naar financiën om een ticket naar Nederland te bekostigen. Vaak wordt daarbij beroep gedaan op hulp van familie in Nederland. Ook wordt in samenwerking met Reclassering Nederland bekeken of de gedetineerde opvang in Nederland nodig heeft en eventueel begeleiding bij het re-integreren. De gemiddelde leeftijd van de (nieuwe) gedetineerden is 47 jaar. 96 procent is man, 4 procent is vrouw.

De gevangenen die langdurig gedetineerd zijn vanwege verdenking van of veroordeling voor een strafbaar feit worden twee tot maximaal vier keer per jaar door een medewerker van de consulaire afdeling bezocht. Het hele jaar door monitort de ambassade de detentieomstandigheden en overlegt zo nodig met de Thaise autoriteiten over praktische zaken en gezondheidskwesties. Via het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt de familie in Nederland op de hoogte gehouden. Op dit moment zijn er in Thailand acht personen langdurig gedetineerd en in Cambodja drie personen.

Medische kwesties

Gemiddeld veertien keer per jaar wordt de hulp van de Nederlandse ambassade ingeroepen bij medische kwesties. Dit kan het geval zijn bij ongevallen of ziektes, waarbij er in eerste instantie geen familie of vrienden aanwezig zijn. Ook komt het voor dat de ambassade wordt ingeschakeld door de Thaise autoriteiten wanneer een Nederlander in verwarde toestand wordt aangetroffen, vaak personen met een psychiatrische aandoening. De ambassade zoekt dan via het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag contact met de familie in Nederland. De gemiddelde leeftijd van deze categorie is 55 jaar, 93 procent is man, 7 procent is vrouw.

Overige zaken

Jaarlijks zijn er gemiddeld dertien zaken die in de categorie ‘overig’ vallen. Het gaat hierbij om algemeen consulaire hulp of advies bij bijvoorbeeld calamiteiten, diefstal, berovingen, of financiële problemen. De gemiddelde leeftijd van de Nederlanders in deze categorie is 48 jaar. 82 procent is man, 18 procent is vrouw.

De hierboven genoemde cijfers betreffen alleen het deel van het consulair maatschappelijk werk waarbij via het Ministerie van Buitenlandse Zaken contact wordt onderhouden met familie in Nederland. Algemene hulpvragen, zoals advies en hulp bij verlies van reisdocumenten, financiële problemen, aanhoudingen, ziekenhuisopnames, verwardheid, etc. behoren tot het reguliere werk van de consulaire afdeling en worden niet in statistieken bijgehouden.

Consulaire documenten

Bij de consulaire afdeling van de Nederlandse ambassade kan men ook terecht voor het aanvragen van reisdocumenten, het verkrijgen van consulaire verklaringen en het laten legaliseren van documenten. De meeste (Schengen)visa voor kort verblijf worden afgehandeld door een externe partij (VFS Global). De MVV visa (lang verblijf) worden allemaal via de consulaire afdeling in behandeling genomen.

Hieronder volgt een getalsmatig overzicht van de dienstverlening over het jaar 2016. Tussen haakjes worden de cijfers genoemd van 1 januari t/m 22 mei 2017.

 • Consulaire verklaringen: 2.717 (1.007)
 • Legalisering documenten: 3.938 (1.714)
 • Paspoortaanvragen: 1.518 (654)
 • Visumaanvragen: 11.813 (7.234)
 • waarvan MVV: 637 (233)

Voor het aanvragen van reisdocumenten en het legaliseren van documenten of handtekening dient men altijd in persoon bij de ambassade te verschijnen. Het aanvragen van consulaire verklaringen kan ook per post.

Van januari 2017 t/m 22 mei 2017 heeft de consulaire afdeling op de ambassade 2.029 bezoekers gehad. (De bezoekers aan VFS zijn hier niet bij meegeteld.)

Personeel

Een aantal jaren geleden bestond de consulaire afdeling uit zeven personen (een Hoofd en een Plaatsvervangend Hoofd Consulaire Zaken, een Senior Consulair Medewerker en vier Frontoffice (balie) Medewerkers). Door de recente bezuinigingen en efficiency-operaties werd dat aantal op aanwijzing van het departement in 2014 teruggebracht tot vijf medewerkers. Door een toename van in Thailand wonende of langdurig verblijvende landgenoten en een groeiend aantal Nederlandse toeristen is de werklast sindsdien gestegen. Op aandringen van de ambassade is de consulaire afdeling daarom medio 2016 weer versterkt met een senior medewerker, die zich voornamelijk bezighoudt met consulair maatschappelijk werk. De Consulaire afdeling bestaat momenteel uit zes personen: een Hoofd, en Plaatsvervangend Hoofd, een Senior Consulair Medewerker en drie Frontoffice Medewerkers.

Ik vind, dat dit verslag een helder en eerlijk beeld geeft van wat er dagelijks op die consulaire afdeling gebeurt, waardoor men wellicht wat meer begrip kan opbrengen als men niet altijd snel genoeg of adequaat genoeg geholpen wordt. Het personeel op die afdeling werkt hard en doen er alles aan om iedereen tevreden te stellen. Het zijn echter gewone mensen, zoals u en ik, die zo goed als mogelijk hun taken uitvoeren. Hou daar een beetje rekening mee bij een eventuele reactie.

17 reacties op “De consulaire afdeling van de Nederlandse Ambassade in Bangkok”

 1. Victor Kwakman zegt op

  ZEER interessant om te lezen dit artikel waarvoor dank. Wat mij in eerste instantie bij alle werkzaamheden/taken opviel was de lage gemiddelde leeftijden bij de diverse categorieën.

 2. printen zegt op

  In het algemeen wordt ik prima geholpen bij een bezoek aan de consulaire afdeling van de Ambassade.

  Maar wat ik wel vreemd vind is dat bij de loketten Engels de voertaal is. Normaal verwacht men dat daar Nederlands de voertaal is Je bezoekt immers de Nederlandse Ambassade. Je kan je het beste in het Nederlands uit drukken, ook al is Engels een taal die je redelijk tot goed kan spreken.

  Maar diegene die maar gebrekkig Engels spreken, hebben een probleem of is er dan een Nederlands sprekende medewerker die dan hun van dienst kan zijn?

 3. Cees zegt op

  Heel verduidelijkend en nuttig.
  Toch hard werken : 49 visum aanvragen per werkdag (240) en daarbovenop de rest. pffffff

  • Rob V. zegt op

   Mijn jaarlijkse Schengen visumreview is zo goed als af, deze hoop ik uiterlijk dit weekend aan de redactie te sturen en kort daarna hoop ik ook een update van het Schengendossier in te sturen.

   Hier alvast een tipje van de sluier:

   Schengen visum aanvragen vanuit Thailand voor kort verblijf, kortweg Schengen visum type C (het MVV is type D):
   2010: 6.975 (6% afgewezen)
   2011: 8.006 (3,5% afgewezen)
   2012: 9.047 (3,7% afgewezen)
   2013: 10.039 (2,4% afgewezen)
   2014: 9.689 (1% afgewezen)
   2015: 10.938 (3,2% afgewezen)
   2016: 11.389 (4% afgewezen)

   Een best aardige groei dus, al is de groei bij sommige andere lidstaten in Thailand een stuk groter. Ook voor Nederland zijn er enkele groeier geweest. Zo even uit het hoofd zeg ik dat Nederland in 2015 nog 15-16de stond en nu 17-18de als je kijk naar het aantal visumaanvragen ingediend bij alle Nederlandse consulaten.

 4. Pauwel G. Smid zegt op

  Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat de gemiddelde leeftijd van overlijden hier Thailand voor Nederlanders 66 jaar is, de meeste kunnen dus niet of nauwelijks van hun AOW en/of Pensioen genieten. Het zou dus voor de Overheid en Pensioenfondsen een ideaal land zijn.
  Als dit op waarheid berust, dan snap ik niet dat “Heerlen” zo moeilijk kan doen over een eventuele Belastingvrijstelling, want een lang leven ben je hier dus niet beschoren.

  • Rob V. zegt op

   Een gemiddeld alleen zegt niet alles. Zo weten we ook de verdeling niet.

   Als bijvoorbeeld exact de helft van de mensen die overlijd 44 is en de andere helft 90 jaar is dat gemiddeld 66 jaar. Zou de helft van de sterfgevallen 25 zijn en de andere helft 90 jaar dan zou de gemiddelde sterfleeftijd 57,5 zijn.

   Er kunnen dus best wat oudjes zijn die zo ergens in de midden of eind 70 de pijp uit gaan en met wat stergevallen van jongeren (18-25 jaar) het gemiddelde toch een behoorlijk stuk omlaag brengen. Bijvoorbeeld de mediaan (welk getal komt het meeste voor?) zou al iets meer inzicht geven dan alleen het gemiddelde. Bij wiskunde op de middelbare school leer je niet voor niks over modus, mediaan en gemiddelde.

   Als eind 60 ook het meest voorkomende getal is en er geen excessen zijn die het gemiddelde behoorlijk beïnvloeden is er nog een scenario mogelijk: manlief stopt met werk, gaat daar samen met een Thaise partner wonen en binnen een jaar denkt zij “nou laat hem maar een ongelukje krijgen”. 555+ 😉

   • Pauwel G. Smid zegt op

    Het gemiddelde voor mannen in Nederland is 75,4 jaar (2015)
    Het gemiddelde voor Thaise mannen in Thailand is 71,3 jaar (2015), dus 66 jaar voor 91% mannen en 9% vrouwen is dus erg laag, dus niet echt een land om te gaan “rentenieren” zou men moeten zeggen.

    • Tino Kuis zegt op

     Die 75.4 jaar is de gemiddelde levensverwachting vanaf je geboorte. Ben je al zestig jaar dan heb je nog een gemiddelde levensverwachting van 23 jaar. Ben je 100 jaar dan heb je gemiddeld nog twee jaar tegoed!!! Ik ben nu 73 en heb dus gemiddeld nog bijna 12 jaar tegoed. Wow!

     Dat kun je zelf hier berekenen:

     https://www.rekenkeizer.nl/pensioen-aow-leeftijd/hoe-oud-word-ik-je-levensverwachting-cbs-bij-overlijden?skipcache=rsform59380f968e607

    • Ger zegt op

     Dacht dat er zo’n 200.000 Nederlanders per jaar naar Thailand gaan. Kijk dan heb je een grote groep waain een en ander plaatsvindt, bijvoorbeeld overlijden.
     Misschien is de gemiddelde leeftijd van deze groep, vooornamelijk toeristen, lager dan de gemiddelde leeftijd van de langverblijvers. En misschien worden de gepensioneerde mannen die permanent in Thailand blijven misschien wel ouder dan die 66 jaar. Gewoon wat veronderstellingen die misschien de realiteit weergeven,

 5. Jan zegt op

  Kan beamen dat ik altijd vriendelijk en snel geholpen werd alleen de voertaal Engels vind ik persoonlijk niet passend maar ik kan er wel mee leven. Geef de Ambassade dikke 8.

 6. Henk zegt op

  Over het algemeen zeer tevreden met ons consulaat. Niet alleen in Thailand maar ook in veel andere landen. Wel jammer dat de veel betere oude website van de Ambasade is vervangen.
  Ter vergelijking vinden wij het Nederlands consulaat veel aangenamer dan het Amerikaanse (voor mijn dochter) en in mindere mate het Braziliaanse consulaat (voor mijn Vrouw). Wat ook opvalt is dat de Thaise medewerkers in de braziliaanse consulaat Portugees spreken. Ook is het Braziliaanse consulaat bereidt om snel problemen op te lossen als dit nodig is (nieuw pasport in 1 dag terwijl ditnormaal veel langer duurt). Het Nederlands consulaat houd zich strict aan de regeltjes zonder uitzondering.

 7. Peter zegt op

  Ja geweldig goed werk. Pluim.

  Toch vergeten wij dat er nog een meer dan een tiental ingehuurde externe medewerkers het geheel mogelijk maken.
  We kunnen denken aan bewakers 2 stuks in drie ploegen 7 dagen per week. Tuinmannen. Schoonmaak(st)er(s) ondehoudswerkers en vele vele mensen werkzaam t.b.v. the Nederlansche ambassade voor de visa verstrekking. (Visa is grotendeels uitbesteed). Hulde aan allen.

  • Rob V. zegt op

   Het backoffice visumwerk is sinds oktober 2013 verhuisd naar Kuala Lumpur. Tot dan toe deed de medewerker(s) van de consulaire afdeling op de ambassade het beoordelen van visumaanvragen. Maar sinds eind 2013 doet Nederlandse ambtenaren te K dit. Vanaf 2019 gaat dit in wederom verhuizen naar Nederland.

   Het frontoffice werk, het innemen van het dossier aan de balie (checklist doorlopen, enkele vragen stellen) is nog wel de taak van de ambassade. Deze taak is grotendeels overgenomen door de externe dienstverlener VFS Global. Veel aanvragers voor een visum kort verblijf naar Nederland kiezen bewust of zonder beter te weten voor een aanvraag bij het VFS visum centrum (Trendy Building) maar dat is optioneel. Een deel kiest nog steeds voor het inleveren van een visum aan de balie van de ambassade.

   En ja, het ondersteunend personeel zoals de tuinmannen en schoonmaak mogen we niet vergeten te melden. 🙂

   • Rob V. zegt op

    Herstel: Maar sinds eind 2013 doen Nederlandse ambtenaren te KL (Kuala Lumpur) dit.

    Excuus.

 8. Hua zegt op

  Ervaring met mijn persoonlijke zaken bij de Nederlandse Ambassade in Bkk zijn voldoende maar ook niet meer dan dat.
  Twee jaar geleden bij het overlijden van een Nederlander en het voorafgaande ziekenhuis traject waar ik noodgedwongen mee belast werd zijn mijn ervaringen slecht. Informatie en support van de Nederlandse ambassade hierbij waren ruim onvoldoende.
  Het hele traject rondom de doodzieke Nederlander die in het ziekenhuis lag en daarna zijn overlijden heeft mij heel veel improvisatie en tijd gekost.
  Met een paar simpele extra aanwijzingen was dat heel veel makkelijker geweest.
  Dezelfde ervaring had de familie van deze Nederlander met afdeling buitenlandse zaken in Den Haag.

 9. Marianne zegt op

  Op straffe dat dit bericht zal worden verwijderd, immers bij Thai Blog zijn ze wel erg ingenomen met onze ambassede, wil ik wel iets zeggen hoe ik denk over onze ambassade.

  Ik heb eens naast een man en vrouw gestaan die veel moeite hadden met de engelse taal en keer op keer aan elkaar vroegen hoe je dat nu in het engels moest zeggen. Persoonlijk vind ik het een schande dat je in je eigen ambassade niet kan worden geholpen in je moers taal. ik heb een keer gelezen op dit blog dat dit komt door de bezuinigingen vanuit Nl. Maar er zit geen Thai die goedkioper zou zijn, maar een Europese die w.s. niet minder zal kosten als iemand die de nederlandse taal wel machtig is.

  Twee keer ben ik voor pasfoto’s verwezen naar het shopje aan de overkant. De pastfoto’s, genomen door een fotograaf, werden afgewezen en moesten komen van de overkant. Gemaakt met een telefoon en voor de zon beschermd moet worden met een platematch. Ook moet in hetzelfde shopje, en natuurlijk tegen betaling, een afspraak worden gemaakt met de ambassade die de openingtijden weer eens heeft veranderd.

  Voor vragen, zoals bijvoorbeeld het legaliseren van je trouwboekje, een vraag van de immigratie, moet je je toevlucht nemen tot de ambassade van Oostenrijk in Pattaya dit dit alles wel netjes voor je kan regelen.

  Kortom ik kan echt niet zeggen dat ik nu veel heb aan de vertegenwoordiging van mijn Nederland, de ambassade.

 10. william zegt op

  Mooi verslag, pluim hiervoor, wat nog een aanvulling zou kunnen zijn., wat waren de doodsoorzaken. was dit ongeval, zelf(moord), ziekte ( zo ja waar aan overleden )., en bij de gedetineerden., welke misdrijf hebben zij begaan, drugs, moord, diefstal etc.. dit puur uit nieuwsgierigheid.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website