Beste lezers,

Hoe gaan de Thaise Tax Authority en de Nederlandse Belastingdienst om met uit Nederland verkregen dividend? Als -nu nog- binnenlandse belastingplichtige wordt er dividendbelasting ingehouden op de dividenduitkeringen uit mijn aanmerkelijk belang in deelname in een Nederlandse BV. Daarnaast mag ik er van de Belastingdienst ook nog inkomstenbelasting over betalen (minus de ingehouden dividendbelasting).

Hoe gaat dat zijn als ik over enkele jaren buitenlands belastingplichtige ben wegens permanent verblijf in Thailand? De dividenduitkeringen uit Nederland lopen dan nog door.

In de meest recente artikelen van Lammert de Haan over aangifte doen kwam ik niets tegen over ‘box 2’ aspecten.

Gaat dit in het nieuwe belastingverdrag, waarvan ik de tekst niet kan vinden, anders zijn dan in artikel 10 uit het oude verdrag uit 1976? Bovendien word ik van de tekst van het verdrag duizelig van de ambtelijke taal en lijkt me dat de percentages uit dat artikel 10 al niet meer van toepassing zijn, want die zijn nog van voor het boxen-stelsel.

Alvast dank voor de antwoorden.

Groet,

Johannes

Redactie: Heb je zelf een vraag aan de lezers van Thailandblog? Gebruik het contactformulier.

Rating: 3.50/5. From 2 votes.
Please wait...

10 reacties op “Hoe gaan de Thaise Tax Authority en de NL Belastingdienst om met uit Nederland verkregen dividend?”

 1. Erik zegt op

  Johannes, kijk eens naar het advies van Lammert de Haan dat je klaarblijkelijk niet hebt gevonden:

  https://www.thailandblog.nl/lezersvraag/belasting-in-thailand-over-freelance-inkomsten-uit-nederland/#comments

  Maar jij hebt het over ‘enkele jaren’. Dan lijkt het mij zinvoller het nieuwe verdrag af te wachten.

  Voor het geval jij (enig) bestuurder bent van die BV: ik neem aan dat jij met jouw NL belastingadviseur de consequenties hebt besproken van wat er kan gebeuren als de enige bestuurder niet meer in NL woont?

  • Johannes zegt op

   Hallo Erik,

   Hartelijk dank voor je antwoord !

   Dat advies had ik wel gezien maar dat ging over box 1 inkomsten uit arbeid (artikel 15 en 16 uit het oude verdrag). Mijn vraag is meer specifiek over box 2 dividend (artikel 10) .

   Het nieuw verdrag zal inderdaad al in voege zijn als ik me in Thailand vestig, maar ik vroeg mij ook af of er al wat over een mogelijk nieuw artikel 10 bekend was want dat verdrag, kennelijk nog in ontwerp, vind ik nergens; ook niet als link in de topics hier over dat verdrag.

   Johannes

 2. johnkohchang zegt op

  beste is gewoon te wachten tot nieuwe verdrag er is.
  Maar wat zal blijven is het volgende. Heeft nl niets met verdrag NL Thailand te maken. Is gewoon algemene regel.
  De B.V. is gevestigd op de plek waar de directeur-grootaandeelhouder (DGA) of feitelijke leiding woont. Als de feitelijke leiding van de B.V. (of N.V.) emigreert, dan verhuist de B.V. / N.V. met de eigenaar mee. De B.V. moet afrekenen over de stille reserves, fiscale reserves en de goodwill. Het is hierbij wel van belang dat Nederland een belastingverdrag heeft gesloten met het land waarheen de feitelijk leidinggevende emigreert.

 3. Lammert de Haan zegt op

  Dag Johannes,

  Ik heb inderdaad nog maar weinig aandacht besteed aan box 2 bij wonen in Thailand. Dit is nl. niet een al te vaak voorkomende situatie.

  Zoals jij de situatie omschrijft gaat het om een zgn. deelnemingsdividend, d.w.z.: jij bezit dan 5% of meer van het aandelenkapitaal. In het andere geval spreken we over een beleggingsdividend en zijn de regels anders.

  Onder het huidige Verdrag mogen beide landen daarover heffen. Wel dient Thailand vervolgens een vermindering van belasting te verlenen, conform artikel 23, lid 6, van het Verdrag.

  Jij vraagt je vervolgens af hoe e.e.a. geregeld zal worden in het nieuwe met Thailand te sluiten Verdrag.
  Alhoewel de tekst van het nieuwe Verdrag nog niet beschikbaar is kan ik al wel een verwachting uitspreken.

  In het OESO-modelverdrag wordt aan de bronstaat een heffingsrecht toegekend van 5% voor zogenoemde deelnemingsdividenden (met een minimum kapitaalparticipatie van 25%) en 15% voor overige dividenden.

  Blijkens de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 streeft Nederland echter, in afwijking van het OESO-modelverdrag, voor deelnemingsdividenden (met dus een deelname van 5% of meer) naar een uitsluitende woonstaatheffing.

  Dit streven is ook vanuit economisch oogpunt volstrekt begrijpelijk. De Nederlandse economie is immers gebaat bij de toestroom van buitenlands kapitaal.

  • Johannes zegt op

   Bedankt Lammert,
   Het wordt me steeds duidelijker, vooral door uw artikelen en reacties, dat op het gebied van belastingen er nog maar weinig of geen voordelen meer zijn of zullen zijn aan het wonen in Thailand. Gelukkig blijven er op andere gebieden nog genoeg voordelen over.

 4. Johannes zegt op

  De vraag was wat het huidige artikel 10 feitelijk inhoudt (in Jip en Janneke taal) en of iemand heeft gezien of het artikel wijzigt in het concept verdrag.

  Van de rest van uw reactie, een verhuizende BV of diens bestuur, is helemaal geen sprake; is ook niet zo makkelijk voor een camping.

  • Erik zegt op

   Johannes, voor een 5% of meer aandeelhouder als jij kun je artikel 10 van het huidige verdrag heel simpel weergeven door het ‘vertalen’ van artikel 1 en 2.

   De ambtelijke tekst luidt als volgt:

   1.Dividenden betaald door een lichaam dat inwoner is van een van de Staten aan een inwoner van de andere Staat, mogen in die andere Staat worden belast.

   2.Deze dividenden mogen echter in de Staat waarvan het lichaam dat de dividenden betaalt inwoner is worden belast, maar de aldus geheven belasting mag 25 percent van het bruto-bedrag van de dividenden niet overschrijden.

   Mijn vertaling in simpel NL.

   1. Dividenden betaald door een BV in NL aan een inwoner van TH mogen door TH worden belast. (Met inwoner wordt hier een mens bedoeld, geen Ltd naar Thais recht. Anders kom je bij de andere vragen terecht.)

   2. Deze dividenden (als onder ad 1) mogen ook (dus dubbel, zie de tekst van Lammert) in NL worden belast maar dan mag de belasting niet hoger zijn dan 25% van het bruto dividend.

   Verderop in artikel 10 staat wat onder dividend moet worden begrepen. De rest van het artikel gaat over vennootschappen die kapitaaldeelnemingen in elkaar hebben maar ik lees nergens in jouw vragen dat daarvan sprake is.

   De mededeling van Johnkohchang zou ik maar serieus nemen. Emigratie van het bestuur van een BV kan vervelende gevolgen hebben. Overleg tijdig met de adviseurs van de BV. De vaak gebruikte oplossing is dat de emigrant wel aandeelhouder blijft maar de functie van bestuurder neerlegt.

   • Lammert de Haan zegt op

    Erik, de opmerking van Johnkohchang (afrekening met de fiscus) moet je in dit geval niet serieus nemen. Johannes schrijft over “een camping”.
    Dat betekent dat het hier gaat om een vaste inrichting in Nederland.
    Als Johannes deze vaste inrichting in Nederland na emigratie voortzet dan hoeft hij niet af te rekenen met de fiscus t.z.v. de reserves / goodwill daar deze in Nederland (in zijn BV) achterblijven.

    • Erik zegt op

     Dank Lammert maar hier bel ik je nog over binnenkort.

 5. Johannes zegt op

  dit hierboven was een reactie op de inbreng van johnkochang, niet op de andere reacties.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website