Afgelopen week meldde de directeur van PfZW, de grootste Pensioenfonds in de sector Zorg en Welzijn, dat het fonds er financieel niet goed voor staat. De actuele dekkingsgraad was in juli 2019 gedaald naar 94,8%.

Ook de actuele dekkingsgraad van die andere grote pensioenfonds, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, was met procenten tegelijk gedaald en kwam uit op 93,9%. Daarmee kwam de beleidsdekkingsgraad op 99,3 voor PfZW en voor ABP 99,7. Deze dekkingsgraad wordt gebruikt om de betalingen te berekenen en dient wettelijk 128% te zijn, en 5 jaar lang niet lager dan 104%. De dreiging van kortingen in de nabije toekomst wordt daarmee steeds meer bewaarheid. De (reken)rente immers blijft laag.

Het dagblad ‘Trouw’ stelde onlangs de vraag of Rutte c.s. ter compensatie de AOW zou moeten verhogen? Vakbond FNV drong al aan op verhoging van de AOW als kortingen op pensioenuitkeringen worden doorgevoerd. De overheid immers kan op deze manier de koopkracht van huidige pensioengerechtigden verzekeren, plus die van de komende generaties ouderen. Maar is dat wel een goed idee? Alle gepensioneerden zouden dan profiteren, terwijl niet alle fondsen moeten korten.

En is een korting eigenlijk wel een probleem? Voor mensen met een heel laag pensioen wellicht wel, maar voor de welgestelde – en flink vermogende gepensioneerden zeker niet. Dit type gepensioneerde is met een heel stel. Een aantal woont in Thailand, en onderhoudt ook nog eens vrijwillig een hele schoonfamilie; andere welgestelden trekken met hun SUV’s luxe caravans door Europa, zoals te zien in een favoriet TV-programma van MAX. Daarnaast is ook zo dat de al lang bestaande lage rente voor goedkope hypotheken zorgt, en daarmee voor een flinke stijging van de woningprijzen.

Hetgeen betekent dat veel oudere huizenbezitters mogelijk minder pensioen krijgen, maar daar staat tezelfdertijd een enorme overwaarde op hun huis tegenover.

Kortom: is het inderdaad zo dat de overheid de gevolgen van de lage rente moet opvangen? En zo ja, moet dat dan via het ophogen van de AOW, zoals FNV meent, of is een algemene maatregel zoals het herinrichten van het belasting- of toeslagenstelsel voldoende?

Ingezonden door RuudB

67 reacties op “Lezersinzending: Blijf van de AOW af als pensioenkortingen feit worden!”

 1. Erik zegt op

  De basis-AOW is een nationale oudedagsvoorziening voortvloeiend uit een van de volksverzekeringen. De omvang van die uitkering staat vast, is gekoppeld aan het minimumloon, en geldt voor iedereen die AOW-recht heeft opgebouwd of je nu geen of wel eigen pensioen of inkomensvoorziening hebt en hoe hoog die is.

  Ik zou het schommelen van de AOW met de pensioenreserves een ongewenste zaak vinden want je weet dan nooit meer waar je aan toe bent.

  Wat je wel kunt doen is de bijstandsnorm bijstellen of de vermogenstoets als mensen door pensioenkorting (tijdelijk) in de problemen komen. Of is de basis-AOW al boven de bijstandsnorm? Er zijn echter ook mensen die geen volledige AOW hebben kunnen opbouwen en die moeten dan een beroep kunnen doen op een aanvullende inkomensregeling, en die is er al, meen ik.

  Blijf van de AOW af! Rutte heeft bij wijze van grap (hoop ik….) eens laten vallen dat AOW-ers eigenlijk geen vakantiegeld nodig hebben en hij kreeg zoveel commentaar, hij zal dat verder wel uit zijn hoofd laten.

  En toch: het kan zomaar gebeuren dat de AOW net als het H-woord eens ter discussie komt te staan. Ik hoop dat ik tegen die tijd in een potje op de schoorsteen sta……

  • Bert zegt op

   Wat is het H-woord

   • Erik zegt op

    Bert, dat was de in die tijd heilig verklaarde hypotheekrente-aftrek.

   • Piet zegt op

    Ik denk met het H-woord wordt Hypotheek bedoelt en dan speciaal dat overwogen wordt de rente niet meer te mogen aftrekken.

  • Johnny BG zegt op

   De vraag is of de AOW een noodvoorziening is/was of als een zekerheid dat er als een God in Frankrijk de oude dag voortgezet kan worden.
   Eerlijk gezegd zijn de ouderen van nu de oorzaak van armoede in het verleden in landen als Thailand. Een aantal ouderen op dit blog hebben er zelfs geen probleem mee om kenbaar te maken dat de sterke baht onterecht is en dat het hun leven negatief beinvloed, met dit wetende schaam je.

   Ooit ik word oud maar hopelijk niet met de mentaliteit vanal de vorige zeer verwende generatie.

   • Jacques zegt op

    U zegt nogal wat en dat is uw goed recht. Ik hoop dat u inderdaad oud mag worden en dan zou het wel eens kunnen zijn dat, in het kader van het voortschrijdende inzicht, u er dan anders over denkt. Ik hoop van wel en er is nog een hele tijd te gaan. Hoop doet leven. U heeft er totaal geen weet van hoe sommige ouderen het hebben te verduren met hun pensioentje of deel AOW. Toen ter tijd hadden ze de keuze gemaakt met het vooruitzicht van een waardevast pensioen. Toen kon het nog. Nou dat is allemaal achteraf bedrog gebleken. Volksverlakkers dat zit er aan het bewind, niet allemaal, maar wel een behoorlijk aantal die het voor zichzelf wel op een rijtje heeft, maar die weinig op heeft met een deel van de Nederlanders die het niet zo breed heeft. Kijk eens naar het aantal daklozen in Nederland, verbaasd werd er op gereageerd. Als dit waar is zou men zich eens moeten afvragen of men wel geschikt is voor die baan als minister of staatsecretaris.

  • KhunKarel zegt op

   @mensen die geen volledige AOW hebben kunnen opbouwen en die moeten dan een beroep kunnen doen op een aanvullende inkomensregeling, en die is er al, meen ik.

   Ja die regeling is er al heel lang, ik heb een A.O.W.er gekend in de jaren 90 die elke maand een briefje bij de sociale dienst moest inleveren om een aanvullende uitkering van 15 gulden te kunnen krijgen, op een gegeven moment had hij geen zin meer in want hij was slecht ter been en heeft het maar laten liggen.

   @Blijf van de AOW af! Rutte heeft bij wijze van grap (hoop ik….) eens laten vallen dat AOW-ers eigenlijk geen vakantiegeld nodig hebben en hij kreeg zoveel commentaar, hij zal dat verder wel uit zijn hoofd laten.

   Bij mijn weten (dossierkennis) zei Rutte dit over mensen die een bijstandsuitkering hadden, en NEE dit was geen grapje van Rutte, die man leeft helemaal in een parallelle fantasie wereld voor en met zijn rijke vriendjes, word tijd dat hij met pensioen gaat, en een vrouw zoekt.

 2. ruud zegt op

  Aangezien de AOW nauwelijks nog volstaat om van te leven, lijkt me een algemene verhoging best op zijn plaats.
  Dat ook mensen met een hoog inkomen AOW krijgen zit in het systeem ingebouwd, maar aan de andere kant betalen zij over die AOW meer belasting, omdat ze in een hogere belastingschijf terecht komen.
  Voor echt hoge inkomens, en vermogens zou je je kunnen afvragen of je die AOW nog moet uitkeren, per slot van rekening is het een sociale inkomensgarantie maar dan wel met een echt hoge grens, een inkomen boven 100.000 Euro of een vermogen van meer dan een miljoen.(een paar willekeurige bedragen, als voorbeeld)

  • Goort zegt op

   AOW is een recht waar je zelf voor hebt betaald tijdens je werkzame leven. Dus los van het feit of je veel pensioen hebt, veel of weinig vermogen, kun je dit niet achteraf niet meer stopzetten aan sommige groepen.
   Als je dat doet, zul je ook de verplichte AOW bijdrage ingehouden op je loon moeten afschaffen, en of de regering daar blij van wordt waag ik te betwijfelen.

   • ruud zegt op

    Je betaalt geen premie voor je eigen AOW maar betaalt voor de AOW, die aan AOW gerechtigden wordt uitbetaald, je bouwt dus met de betaalde AOW premie geen AOW rechten op.

    En zelfs al betaal je nooit AOW premie, dan bouw je nog steeds AOW op voor ieder jaar dat je in Nederland woont vanaf 17 jaar.

    Op zich is het dus geen probleem, om voorwaarden aan de uitkering van de AOW te stellen.
    Je bouwt wel AOW rechten op, maar die AOW krijg je alleen uitbetaald, als je inkomen onder een bepaalf maximum ligt, of anders: boven een bepaald inkomen, wordt de AOW voor 100% belast..

   • henk zegt op

    Hadden we maar AOW premie betaald, dan hadden we er nu meer zeggenschap over.
    Nu moeten we maar afwachten wie er aan het bewind is, en wat die over de AOW gaat roepen.

 3. RichardJ zegt op

  Zoals bekend ligt de oorzaak van de pensioenproblemen in de lage rente. Spaarders hebben hier last van en voor de pensioenfondsen resulteert dit in lagere dekkingsgraden.

  De lage rente wordt op haar beurt veroorzaakt door de ECB die de bankbijettenpers overuren laat maken en de rente naar nul of zelf naar negatief heeft gebracht. Hiermee wordt de bankencrisis van 2007 in feite “betaald” alsmede de zwakke broeders in het zuiden overeind gehouden.
  Dit alles met instemming van de NL regering.

  Vandaag lazen we in de krant dat het kabinet Rutte overweegt miljarden uit te geven want wordt gezegd omdat de rente zo laag is kost dat eigenlijk niets. Dus feitelijk profiteert de NL regering van een lage rente die tot stand komt over de ruggen van diezelfde spaarders en pensioenfondsen.

  Het zou de NL regering sieren om spaarders en pensioentrekkers financieel tegemoet te komen. Misschien een extra miljardje bijlenen? Kost toch eigenlijk niets?

  • teun zegt op

   Richard,

   Rutte wil de kapitaalsinjectie vooral laten toekomen aan middenklasse. Dus de gepensioneerden vallen in deze visie (weer) buiten de boot.
   Ik heb al eens met heer Rutte hierover gecorrespondeerd en kreeg nou niet het gevoel, dat gepensioneerden mee gaan profiteren van de lastenverlichting. Overigens zijn gepensioneerden sowieso al een doorn in het oog van Den Haag. Zij zouden het liefste zien, dat in Thailand wonende pensionado’s toch weer onder NL-belastingstelsel gaan vallen. Kunnen ze meebetalen aan infrastructuur etc. zonder daar enig voordeel van te hebben. En reken maar niet, dat – mocht dit ooit gebeuren (wat Prayuth cs hopelijk voorkomen) – je dan weer in de nederlandse ziektekostenverzekering valt. Dat is namelijk een voordeel!

   • RuudB zegt op

    Is niet waar wat je zegt. Rutte heeft zowel midden als lage inkomens in het vizier. https://nos.nl/artikel/2298589-coalitie-is-het-eens-over-verbeteren-koopkracht-lage-inkomens.html
    Ook is het niet waar dat in Thailand wonende gepensioneerden in Thailand belasting betalen. Een aantal van hen wel, maar is niet algemene zaak. Daar gaat nogal wat aan vooráf.

    • teun zegt op

     Volgens dat artikel kennelijk ook lagere inkomens. Elders wordt gemeld, dat vooral (!!) de middeninkomens erop vooruit zouden (moeten) gaan.
     Wat betreft het betalen van belasting zijn er m.i. 3 groepen te onderscheiden t.w.
     1. zij die in NL belasting (moeten) betalen
     2. zij die in Thailand belasting betalen
     3. zij die helemaal geen belasting betalen.

     Ik heb het dus over groep 2. Die betalen in Thailand belasting o.g.v. het bestaande Belastingverdrag. En dat Belastingverdrag zou Den Haag het liefst willen aanpakken, zodat er weer bronbelasting kan worden geheven. En dan betaal je dus belasting in NL terwijl je in Thailand woont/verblijft. Dat lijkt mij een merkwaardig iets. Mocht Thaise overheid meewerken aan een dergelijke aanpassing dan zou de hier verblijvende/wonende Nederlander ook weer recht krijgen op Nederlandse ziektekostenverzekering.
     Vraag is verder: hoe gaat Den Haag in dat scenario om met Thais die in Nederland wonen en belasting betalen? Gaan die vanaf dat moment – woonachtig in NL – belasting betalen in Thailand volgens Thaise fiscale regeling? Immers, voor wat hoort wat.

     Ik vermoed dan ook, dat NL geen medewerking krijgt van Thaise overheid om belastingverdrag aan te passen.

     • Erik zegt op

      Teun, deze zin van jou begrijp ik niet.

      “…Mocht Thaise overheid meewerken aan een dergelijke aanpassing dan zou de hier verblijvende/wonende Nederlander ook weer recht krijgen op Nederlandse ziektekostenverzekering….”

      Zover ik weet bestaat slechts recht op de NL zorgverzekering als je ingezetene bent van NL. Woon je in de EU en in enkele aangewezen landen buiten de EU (daar hoort Thailand niet bij…) dan geldt een speciale regeling, ben je in dat land verzekerd en betaal je premie aan HetCAK.

      Misschien wil je jouw opmerking toelichten? Het zou voor veel mensen in TH een enorme opluchting zijn. Ik denk echter dat je daar beter maar niet op moet rekenen…….

      • teun zegt op

       Erik,

       Allereerst heb ik het niet voor het zeggen in Den Haag. Dus ik kan ook niks toezeggen. Ik vind alleen dat als je geen ingezetene bent van NL je daar ook geen belasting zou moeten betalen.
       Mocht Den Haag – via het openbreken van het Belastingverdrag – in Thailand woonachtige/verblijvende Nederlanders (weer) onder Nederlandse Fiscus laten vallen dan zou dat in feite betekenen dat je geacht wordt in NL te verblijven/wonen. En dus niet alleen plichten hebt (betalen aan NL Fiscus), maar ook de voordelen (o.a. Ziektekostenverzekering). En als huidige (europese) regelgeving daaraan in de weg staat dan moet Den Haag
       1. eerst die regels aanpassen of
       2. Nederlanders in Thailand met rust laten en met z’n tengels van het Belastingverdrag afblijven.

       Den Haag zal het liefste de in Thailand verblijvende/wonende NL-ers met de nadelen van het NL-belastingsysteem opschepen, maar de voordelen (veel goedkopere ziektekostenverzekering) zoveel mogelijk onthouden.

       Nogmaals, ik denk dat Thailand geen enkele reden ziet om het verdrag aan te passen. Immers, Thais in NL zullen nooit onder de Thaise Fiscus gaan vallen. En dus levert het aanpassen van het Verdrag voor Thailand enkel extra werk en voor hun in NL verblijvende landgenoten geen enkel voordeel.

       Ik reken dus helemaal nergens op m.b.t. gedrag van Den Haag.

       • RuudB zegt op

        Om een of andere reden wordt het Nederlandse belastingstelsel en het hebben van een ziektekostenverzekering door jou, beste teun, aan elkaar gekoppeld. Gemakshalve maak je ervan dat het een als voordeel voortvloeit uit het ander. Hooguit kun je zeggen dat als voordeel geldt dat je in NL b.v. ouderenkorting opvoert bij je belastingaangifte, en gebruik kunt maken van diverse aftrekposten. Ga je in TH wonen dan hef je dit voor jezelf op. Dat weet je, daar hou je rekening mee in je besluitvorming.
        Een ziektekostenverzekering horende bij het betalen van belasting is een vreemde voorstelling van zaken. Zelfs onjuist.
        Een andere vreemdsoortige gedachte is dat NL fiscus zich niet mag bemoeien met hen die in TH wonen. Onzin. Het belastingverdrag gaat uit van het gegeven dat lonen en uitkeringen (van)uit NL belast zijn in NL.
        Echter, als een woonland (TH) al belast, zal het thuisland (NL) dit laten. Goed geregeld, dacht ik zo. Mij lijkt dat je erop uit bent eerdergenoemde punt 3 voor elkaar te krijgen. Opportunisme, heet zo iets. Kinderlijk magisch redeneren.

        • Erik zegt op

         Teun en RuudB, ik mag toch aannemen dat in een nieuw verdrag de hiaten uit het verdrag uit 1975 worden vervangen door duidelijker regels.

         Lammert heeft hier al eens voorzet gegeven, ik ook, en in recente verdragen zijn die zaken ook netjes geregeld. Pensioen helemaal belast in het betalende land is een mogelijkheid, of kleine pensioenen uit NL in TH belast en boven x duizend euro helemaal belast in het betalende land, NL. En andersom.

         Of naar gelang je overboekt zoals in het verdrag TH-Noorwegen: je krijgt vrijstelling voor zover dat … en mits je aantoont wat je in het andere land hebt aangegeven. Formuliertje, stempeltje, etc.

         Het dubbel kunnen belasten van AOW en WIA zal er wel uitgaan door een sociale paragraaf en tenslotte een restartikel voor alles wat niet genoemd is.

         Maar het zal nog wel even duren………….

        • teun zegt op

         Voor de goede orde: ik ben nergens op uit. De huidige regeling is voor mij prima. Daar heb ik destijds ook rekening mee gehouden.
         Als men de spelregels denkt halverwege de rit opeens te kunnen veranderen dan vind ik nog steeds dat geldt “wie a zegt moet ook b zeggen”. Dat heeft m.i. niks met opportunisme te maken. En ik ben niet gediend van opmerkingen als zou ik kinderlijk magisch redeneren.

  • Harry Romijn zegt op

   Aan dat beetje bijlenen voor sociale uitgaven en andere pretzaken omdat de burgers hun eigen verantwoordelijkheden niet genomen hebben, is menig land in de problemen gekomen cq staat op dat punt ( Spanje, Frankrijk, Italie) .
   Deze investering, die de regering nu in overweging heeft, is om in de toekomst beter te kunnen verdienen, dus: infrastructuur ( zorgen, dat we niet vastgeslibt blijven op onze wegen), scholing( om een Kenniseconomie te worden ipv een decennium achter de feiten aan te lopen), bedrijven helpen aan investeringsmogelijkheden, om banen- en winstgeneratie te stimuleren.

  • mattheus zegt op

   Even iets rechtzetten, als je je verdiept in de bankencrisis en kijkt hoe het uiteindelijk is afgelopen met de bedragen die wij als land hebben moeten stoppen in de banken zul je tot de ontdekking komen dat we er uiteindelijk flink beter van zijn geworden (alles is keurig terugbetaald met een flinke rente en opslag, zeg maar boete) en het ons per saldo geen cent heeft gekost. Ik wil dit eindelijk een keer rechtgezet hebben omdat men maar blijft zeuren dat het redden van de banken de burger veel geld heeft gekost.

   • ruud zegt op

    De Nederlandse staat heeft miljarden meer betaald voor de ABNAMRO, dan de bank nu waard is.
    Wouter Bos had ook nog een klein foutje gemaakt van – als ik mij goed herinner 5 miljard bij de aankoop.
    Hij was vergeten de zeggenschap over de bank in het contract mee te nemen.
    Dus hij had een bank, waar hij niets over te vertellen had.
    Die zeggenschap moest hij er daarom nog extra bij kopen.

 4. Paul zegt op

  overwaarde in stenen heb je nog al veel aan

 5. Antonius zegt op

  Beste mensen,

  De Thaise overheid stelt als minimale norm 800.000 bath op jaar basis. Het rijke Nederland betaald een alleenstaande maximaal ca 560.000 bath. Eigenlijk zijn vele aow gerechtigden die buiten Nederland wonen vaak economische vluchtelingen. Ook ik behoor tot deze groep. Wel mijn hele leven de maximale premie betaald (50 jaar dus ) Maar door allerlei omstandigheden (gedeeltelijke arbeid ongeschiktheid ) geen pensioen opgebouwd. Heb hier trouwens wel voor betaald.
  Dus een wat eerlijker verdeling zou van mij wel mogen. Dus de hoogte van het aanvullende pensioen laten meewegen in het aow recht en de hoogte hiervan.

  Groet Antonius

  • ruud zegt op

   U zou moeten uitleggen, waarom u geen recht hebt op pensioen, waarvoor u wel hebt betaald.
   Dat klinkt mij vreemd, en onwaarschijnlijk in de oren.

   • Antonius zegt op

    Oh Ruud,

    Heel eenvoudig als zelfstandige een ongeval gehad en daarna weer in loondienst gaan werken.Van de baan in loondienst is recht op wao ontstaan. De cao bepaalde dat er premievrij pensioen wordt opgebouwd tijdens arbeid ongeschiktheid. Was hiervoor verzekert via het wao plus plan.Echter het pensioenfonds Nat. Nederlanden stelt dat ik bij het gaan werken in loondienst al arbeid ongeschikt was.
    (Nota bene een volledige baan met vast dienst verband en 40 uur werken ) afgekeurd op andere klachten als van het ongeval ) Mis hierdoor wel 18 jaar pensioen opbouw van baan 2x modaal. De ombudsman pensioenen stelt Nationale Nederlanden in het gelijk. Hier kom je dan achter als je tegen je pensioen leeftijd aanzit.Ik hoop dat je dit begrijpt.

    Groet Antonius

    • ruud zegt op

     Ik ga er even van uit, dat de ombudsman iemand is die niet op de loonlijst van de verzekeraar staat en onafhankelijk is.
     Als de verzekering onterecht is afgesloten, de verzekeraar de verzekering op onjuiste gronden heeft geaccepteerd, lijkt het mij, dat op zijn minst de betaalde premie terugbetaald zou moeten worden, als alle papieren eerlijk en juist zijn ingevuld.

  • Hendrik zegt op

   Beste Antonius, je had ook voor je oude dag een verzekering af kunnen sluiten wat velen wel gedaan hebben. Met jouw redenatie ga je hier aan voorbij en zouden die premies weggegooid geld zijn van diegene en die wel vooruit dachten.

 6. Steven zegt op

  Die lage rekenrente <1 procent is bizar: de werkelijke winsten van de pensioenfondsen liggen al jaren op 6% of meer.
  De hoeveelheid geld in kas bij bijvoorbeeld het ABP is daardoor verdubbeld in vergelijking met 2008.
  De bekende econoom Jaap van Duijn heeft dit ook al eens aan de kaak gesteld.

  https://www.telegraaf.nl/financieel/2024425501/column-we-rekenen-onszelf-arm-met-pensioenen

  De Pensioenfondsen moeten dus doen alsof ze minder dan 1 procent winst gaan maken in de komende jaren, terwijl de feitelijk winst dus rond de 6% is.

  Die kortingen zouden helemaal niet nodig zijn als het kabinet ten aanzien van de pensioenfondsen een meer realistische berekeningssystematiek zou kiezen. Overal in Europa worden de rendementen van pensioenfondsen hoger ingeschat dan in Nederland.

  Lees meer hier:
  https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/15/pensioenen-worden-steeds-duurder-5227636-a1531996

  • Martin Kamerbeek zegt op

   Het ABP had in 2008 een vermogen van €178 miljard wat inmiddels is gestegen naar € 451 miljard. Dit is een rendement van 8,8%. Die bedragen zijn gewoon op de website te vinden. Over het rendement wordt bewust gelogen. Niet alleen door het ABP . Die 8,8 % klopt precies. De waarde van de pensioenen zijn van af 2004 met 25,2% afgenomen. Met andere woorden het geld van toen is nu 25,2% minder waard door achter blijven van prijscompensatie. De inflatie was 1,9% gemiddeld per jaar volgens het CBS dat is cumulatief 33%. Het ABP compenseerde in de begin jaren na 2004 nog 7,8% wat dus uitkomt op 25,2% waarde verlies. Rutte die op zoek was naar geld voor de buitenlandse aandeelhouders ging de pensioen zwaarder belasten wat een gemiddelde netto verlaging van 6% werd. De inflatie voor dit jaar is nu al 2,4% dus die komt er nog bij en dat betekent per 1 januari a.s. dat er een waarde verlies is van 27,6%. En het gaat maar door. Zo ook met het vermogen van de fondsen want over drie jaar is het vermogen van het ABP bij voorzetting van die 8,8% rond de € 600 miljard. Wat mij blijf verbazen is dat alle mensen die sparen voor hun pensioen niet door hebben dat ook hun pensioeninleg in waarde achteruit holt bij niet indexeren. Het bedrag van de inleg stijgt natuurlijk door de premie afdracht. De inleg die iemand nu doet en over 45 jaar met pensioen gaat verdampt als sneeuw voor de zon als er niet geïndexeerd wordt. Dit mag niet want er te weinig geld zegt men. Overigens kost indexeren een schijntje van wat er bv. bij het APB jaarlijks gemiddeld bijkomt. Ergens klopt iets niet. Ik had eerst wat andere woorden in mijn hoofd maar die mag u gebruiken.

   • Leo Th. zegt op

    Martin, een prima analyse van het pensioenbedrog en diefstal van de ingelegde gelden van de deelnemers. Zowel de huidige uitkeringsgerechtigden als degenen die nu inleggen zijn de dupe. Zouden samen moeten strijden maar de realiteit is dat ze tegen elkaar opgezet en uitgespeeld worden. Verdeel en heers schijnt het motto te zijn.

    • Rinus zegt op

     Inderdaad een prima analyse, daar komt in mijn geval nog bij dat ik 15 jaar geleden met 61 jaar met pensioen kon en dit nu stapsgewijs 67 jaar is geworden. Dat is 6 jaar verlies, of 30 % van de 20 jaar uitbetalen waar men normaal mee rekent. Mijn pensioen is al vanaf 2000 niet aangepast dus ca 40 % minder waard. In totaal dus nog over 60% van 70% waarde is 42 % restwaardë.

   • George zegt op

    In die tien jaar heb ik en met mij vele anderen pensioen premie betaald dus dat verklaart in ieder geval een deel van die stijging deze populistische manier van rekenen is gemakkelijk om een punt te maken dat ver naast de werkelijkheid is. Ondanks dat ik maar 30 jaar premie heb betaald krijg ik in mijn ogen een pensioen waar ik goed van kan leven vanaf 2 december. Ik blijf overigens werken want ik heb de uitdaging en de spanning van deadlines en resultaat zien van mijn inspanningen nodig, niet het extra inkomen. Ben geboren in een arbeidersgezin zuinig opgevoed en dat is niet veranderd. Dat draag ik over op mijn 10 jarige dochter die soms tweede hands kleren koopt. Ik heb met mijn iets minder dan modaal inkomen altijd gespaard en een huis gekocht 5 jaar geleden net voor de de lage rente van de ECB de huizenmarkt verziekte. Intussen is het bijna hypotheek vrij. Daarnaast is er nog een extra pot bij de Goudse verzekeringen, met dank aan het advies van de consumentenbond, sinds 1989 gevuld. Nooit een auto gehad ondanks de 140 k die ik dagelijks naar mijn werk reis. Wel 80 landen in de wereld bereist maar nooit een resort van de binnenkant gezien ook niet in Thailand. De tering naar de nering is een (te) oud Nederlands spreekwoord geworden. We zijn geworden tot een natie van nooit genoeg en zo zielig de “economische vluchtelingen” die naar Thailand moesten uitwijken. Ik blijf zuinig in NL en ga eens per jaar naar Zuid Oost Azie …februari 2020 naar Prachuap waar ik een kamer met fan voor twee heb met zeezicht en douche op het balkon voor 450 baht per dag Eten op de boulevard met en tussen de Thai voor 100 -150 baht de vlucht voor 400 euro…. Maar eerst in oktober nog 10 dagen Spanje 🙂

 7. Rene Martin zegt op

  In eerste instantie vind ik de rekenrente waar de pensioenfondsen op worden afgerekend veel te hoog en gezien de wijzigingen die er aan gaan komen kunnen deze best omlaag. In de overgangstijd dus geen verlagingen svp. Aow wordt denk ik steeds belangrijker aangezien steeds meer mensen zelfstandig werken en geen pensioen meer opbouwen. De AOW is ontstaan in de tijd dat in het algemeen de man werkte en de vrouw thuis was en ik vraag me af of we in de toekomst gelijk kunnen trekken of je een relatie hebt of niet. Want deze situatie is allang veranderd en bouwen man en vrouw tegenwoordig vaak zelfstandig pensioen op. Daarnaast wordt de sociale uitkering de AOW ook aan mensen uitgekeerd die veel vermogen hebben en misschien kan je voor zo ‘n groep een korting bedingen waardoor de AOW werkelijk een basis pensioen wordt en verhoogd kan worden.

 8. Herbert zegt op

  Het pensioenfonds van de EU ministers ligt op minder dan 75% dekkingsgraad maar naar ik las krijgen die een verhoging anders moeten ze straks in een Mercedes 300 rijden ipv een S 560.
  En wat zouden ze daar graag eens graaien in de nederlandse pensioenpotten dan hebben ze 1500 miljard te verdelen.

  • Cornelis zegt op

   Er bestaan geen ‘EU ministers’ en er helemaal geen pensioenfonds speciaal voor ‘EU ministers’. Wat een onzin!

   • Leo Th. zegt op

    Herbert bedoelt het pensioenfonds voor de commissieleden van het Europees parlement. Volgens de Telegraaf van 28-7-’18 was het dekkingspercentage van dit pensioenfonds begin 2018 nog maar 37%. De belastingplichtigen in de Europese lidstaten, dus ook de Nederlandse gepensioneerden, draaiden voor het tekort op zodat de uitkeringen niet gestopt hoefden te worden. RuudB stelt in zijn ingezonden artikel dat de welgestelde gepensioneerden met een heel stel zijn. Kan hij dat nader specificeren met cijfers? Eigenlijk doet het er ook niet toe, wat heeft een individu eraan dat er ook heel stel welgestelde AOW’ers zijn? Zelf ontving ik, samenwonend met een Thaise nog (lang) niet AOW gerechtigde partner, deze maand 637,94 euro aan netto AOW. Daarbij heb ik een bescheiden bedrijfspensioen en een kleine, per kwartaal uitgekeerde, lijfrente. Voornamelijk het laatste jaar voor mijn pensionering kreeg ik van afgunstige collega’s herhaaldelijk opmerkingen die er op neer kwamen dat ik wel een enorme bofkont was. Kon ik volgens hen lekker onbeperkt op vakantie naar Thailand gaan terwijl zij maar moesten afwachten of er te zijner tijd nog wel geld genoeg in kas zou zijn voor hun pensioen. Dat ik ook zelf, samen met mijn diverse werkgevers, 45 jaar pensioenpremie had afgedragen, scheen niet mee te tellen. Ga dan maar vast wat extra sparen, reageerde ik op hen, wetende dat ik het vuurtje van jaloezie nog wat extra oppookte. Stop je van het weekend wat minder cocaïne in je neus, zei ik vervolgens tegen de éne en tegen de ander dat hij zijn auto maar een jaartje later moest inruilen of eens een keer niet direct een nieuwe iPhone moest aanschaffen. Niet dat het mij ook maar enigszins aangaat waar een ieder zijn geld aan spendeert. Daarom begrijp ik RuudB dan ook niet dat hij opmerkt dat er zelfs in Thailand gepensioneerden zijn die het presteren om hele schoonfamilies ‘vrijwillig’ te onderhouden. Mogen zij dat zelf bepalen! Net zoals die ‘welgestelden’ zelf mogen bepalen om met een caravan, waar zij wellicht jaren voor gespaard hebben, door Europa te trekken. De kwestie is dat nagenoeg alle politieke partijen geen oog hebben voor de belangen van gepensioneerden, de enige groep in de Nederlandse samenleving die er al tien jaar lang structureel op achteruit gaan. Zoals Steven hierboven terecht en geargumenteerd opmerkt zijn kortingen op pensioenuitkeringen onnodig. De leden van de vakbonden die onlangs hebben gestemd over een ‘vernieuwd’ pensioenstelsel zijn, ook door de minister Koolmees, besodemieterd. De inkt van de overeenkomst was nog niet droog of er was al sprake van eventuele kortingen. Terwijl de verwachting geschapen was dat door goede rendementen kortingen op korte termijn niet zouden plaatsvinden. Kortingen die trouwens voor de invoering van de fictieve rekenrente nauwelijks voorkwamen. En de AOW wordt weliswaar geïndexeerd maar sinds 2015 is hier ook op bezuinigd. Denk bijvoorbeeld aan het niet meer toekennen van partnertoeslag wanneer een van de partners geen eigen inkomsten heeft maar nog niet de (verhoogde) Aow-leeftijd heeft bereikt. De derde dinsdag in september zal hoogstwaarschijnlijk, zoals de laatste jaren gebruikelijk, wederom niet veel goeds in petto hebben voor gepensioneerde landgenoten en van een extra verhoging van de AOW zal geen sprake zijn. Wel zal er ongetwijfeld weer een beroep op mantelzorgers gedaan worden om de ouderen nog langer thuis te laten wonen. Met de tegenwoordige grootschalige woningnood met absurd hoge huurprijzen is het ook nog eens dubbel jammer dat ouderen niet meer terecht kunnen in een verzorgingshuis.

    • RuudB zegt op

     Tot slot: als gepensioneerden in TH met hun AOW/pensioen/lijfrente in staat zijn v r i j w i l l i g hun schoonfamilie te onderhouden (als zij zich gedwongen voelen dit te doen dan schort hun nodige aan hun bekwaamheid), of als gepensioneerden dermate in de slappe was zitten dat zij in de EU kunnen rondcruisen met hun suv-caravan-combinatie, gaat het er bij mij niet in dat zij geen korting kunnen verdragen. Als er in TH een gepensioneerde woont/leeft die op dit moment bang is gekort te worden, dan is dat omdat hij met te weinig/onvoldoende inkomen is vertrokken. Zoals jij zelf al aangeeft: jouw minimale aow-uitkering, bescheiden pensioentje, en een lijfrente om de 3 maanden: hoezo TH? Blijf in NL? Verzekerd voor ziektekosten, bijzondere bijstand, fiscale ouderenkorting, huur- en zorgtoeslag, overige aftrekposten, voldoende warm weer.

 9. wibart zegt op

  Het zou voor het ABP al voldoende zijn als de overheid eindelijk eens het geroofde geld uit het pensioenfonds terugstort (ongeveer 36 miljard). In tijden van tekorten vond de politiek het geen probleem deze uit de pensioenpot van het ABP te nemen en te gebruiken om de algemene middelen aan te vullen. Het lijkt me niet meer dan normaal dat men nu eerst dat maar eens terugstort. Als men dat niet doet is het pure diefstal geweest en dat lijkt me voor de overheid toch niet te pruimen. En als ze dan toch bezig zijn zou ik eindelijk ook wel eens het kwartje van Kok terug willen krijgen met rente lol. Immers belofte maakt schuld….. maar ja het is overheid he. Veel beloven en weinig doen helaas.

  • Martin Kamerbeek zegt op

   Om die 36 miljard in deze tijd te plaatsen zal ik wat getallen vermelden. Het vermogen van ABP was in 2008 178 miljard en is nu 451 miljard. Het gemiddelde rendement was 8,8%. Als we die lijn doortrekken en waarom ook niet dan stijgt het vermogen van 451 naar 491, naar 534, naar 580, naar 631, naar 687, naar 748, naar 813, naar 885, naar 963, en is over 10 jaar € 1048 miljard Het begon in 2008 met een vermeerdering van 15,7 miljard (178 + 8,8% = 193,7) In middels is de jaarlijkse vermeerdering door de 8,8% per jaar al meer dan de door u genoemde 36 miljard waarvoor ze later een wettelijke basis bedachten via een uitneem regeling of zoiets. Wat ik bedoel te zeggen met al die bedragen is dat die 36 miljard die u noemt in feite geen donder verschil zal maken als dat bedrag alsnog terug gestort zou worden in het fonds. Maar die getallenreeks geeft ook aan hoe snel een bedrag kan groeien in 20 jaar. Van 78 naar 1048 in 20 jaar met 8,8%. Kassa. In 2008 steeg het vermogen met 16 miljard en in 2018 met 38 miljard. Hoe is het dan met die 36 miljard gesteld? Stel ze waren er met hun grijpklauwen van afgebleven en het was onder gebracht bij geldhandelaren die er jaarlijks 5% meer van wisten te maken (niet van die 36 miljard maar van 36miljard + 5% enz) Ik heb geen zin om dat uit te rekenen maar het is simpel u tikt 36 in en verhoogt het telkens met 5%. Het aantal keren weet niet precies, 45 of zoiets. De uitkomst is natuurlijk leuk om te weten maar veranderd in feite niets.

 10. Dirk van Haaren zegt op

  Pensioen is een overeenkomst tussen de deelnemer via de loonsom met een pensioenfonds. Het fonds beheert, belegd het vermogen in aandelen en staatspapieren. M.a.w. Aan het einde van de rit als men met pensioen gaat zou men in evenredigheid van het aantal jaren van de ingelegde premie incl van netto rendement pensioen moeten krijgen en dat gebeurt niet

  De huidige rekenrente is een oneigenlijk instrument. In de wet staat art 126 dat de rente overeen moet komen met de marktwaarde en niet zoals nu met de marktrente. Vandaar dat het pensioenvermogen toeneemt.

 11. Hj bongers zegt op

  De metaal is al 2 keer gekort en al jaren niets er bij van af je 15 de gewerkt ik vind het schandalig als er weer gekort wordt ze vergeten dat je van stenen van een eigen huis niet kan eten. En afles is steeds duurder kijk eens naar de eigen bijdrage van de ziektekosten dat vergeten ze allemaal kan nog veel meer zeggen maar als oudere tel je toch niet meer mee bij de regering.

 12. johannes zegt op

  Ik krijg tranen van deze gissingen……..Maar wat haalt ‘t uit ??
  Ik heb in mijn jonge jaren hard gewerkt,
  v a mijn veertiende jaar groeide ik op ( wij hadden op de LTS maatschappijleer )
  ” iedere Nederlander heeft met z’n 65ste recht op ouderdoms-pensioen”.
  Op m’n 61ste kreeg ik al post van SVB……….: Ik zou mijn arbeidsverleden maar eens moeten uitleggen en vermelden. Ik ben al werkzaam sinds mijn 16de. Toen in de staatsmijnen in Limburg.
  Zorgen kenden wij niet. Want wij waren in dienst bij de Nederlandse Staat……….
  En Nu……: Ik heb nog net iets meer dan € 630,= samen met mijn vrouw, die ik uit Asia heb “geimporteerd”.
  uiteraard is dit straks mijn”mantelzorgster”, maar voorlopig moeten wij het samen redden met alle denkbare dure kosten van het levensonderhoud……..( details zijn algemeen bekend)
  ‘t Is ridicuul om te weten om welke redenen men in Roermond mij kortte !! Maar Helaas!! Ze hanteren de term ” Bestuursrecht “.

  Ik kan al enkele jaren begrijpen waarom er al zoveel ouderen er inmiddels een einde aan hebben gemaakt.

  Da’s even ‘n korte uitleg over mijn prachtig aanwezig zijn in dit rijke land waar, ik waar dan ook in de wereld ,altijd zo trots op was………

  Sawasdee-krab

  Johannes

  • janbeute zegt op

   Beste Johannes leuk geschreven.
   Ik ben ook beginnen te werken op mijn 16 levensjaar twee dagen na mijn verjaardag begon ik.
   Ben nu op weg naar mijn 67 ste levensjaar en heb van de SVB nog niks vernomen.
   Van de pensioenfondsen echter wel zelfs al een half jaar geleden.
   Zal volgende week eens een belletje richting het SVB sturen.
   En dan nog maar te zwijgen dat Nederlanders wonende in Thailand dubbel gepakt worden wat de belasting aangaat over hun AOW uitkering, daar ze hebben zitten te slapen bij de onderhandelingen over dit onderwerp tijdens het verdrag tussen de lage landen en Siam.
   Las verleden week dat zelfs werkende tweeverdieners met kinderen al niet meer kunnen rondkomen in het wat men rijke Nederland mag noemen.

   Jan Beute.

 13. Henk zegt op

  We hebben helaas een regering die bedrijven belangrijker vindt dan het volk. Dat hele gedoe met het korten is gewoon misdadig. Daar komt bij dat het grote verschil in de resultaten van de verschillende fondsen bizar is. Het pensioenfonds van b.v. C & A keert elk jaar indexatie uit, evenals Pensioenfonds ING. 93,9% bij het ABP en bij ING 139%. ING werkt met professionals, en het ABP met ambtenaren? Of kneuzen? Iemand die
  € 150.000 inkomen heeft krijgt ook AOW. Dit alles maakt het allemaal niet eenvoudig.

 14. Sjaak zegt op

  Het gaat niet goed met ons geld bij de pensioenfondsen, en later zullen wij minder geld krijgen omdat het pensioenfonds niet goed heeft gewerkt.
  Wat is het inkomen van “belangrijke” werknemers bij het pensioenfonds ? En waarom worden zij niet gekort op hun salaris ? Of zijn het gewoon zakkenvullers ?

 15. Martin zegt op

  AOW korten voor mensen die in het buitenland wonen deugd zo wie zo niet. Immers dat is een opgebouwd recht voor ieder jaar dat je in Nederland hebt gewoond. Als Rutte en co vinden dat dit wel kan, omdat de kosten voor levensonderhoud daar lager zijn, dan kunnen ze de rijke wel de hele AOW afpakken. Die hebben voldoende eigen middelen om in hun levensonderhoud te voorzien. Waarom moet een miljonair AOW krijgen? Al die graaiers in het bedrijfsleven hebben geen AOW nodig.
  Jaren geleden had het ABP een hele grote pensioenreserve. Deze is toen door de regering afgeroomd. Als ze nu te weinig hebben dan zou het de regering sieren om het afgeroomde geheel of gedeeltelijk terug te storten. Maar ja, wat die boeven in Den Haag de mensen ooit ten onrechte hebben afgepakt krijg je niet meer terug. Denk maar aan het tijdelijke kwartje van Kok.
  Ook de BTW was bedoeld als een tijdelijke maatregel. De Nederlandse overheid is zo asociaal om de BTW op de dagelijkse levensbehoeften te verhogen met 3%, in een periode dat steeds meer mensen moeten aankloppen bij de voedselbanken. In dezelfde periode maken ze alles duurder, omdat we van het gas af moeten. Kortom de Nederlandse overheid is een criminele organisatie die steelt van de armen om de rijken te bevoordelen. En toch zijn de kiezers zo stom om de volgende keer weer op de partijen te stemmen die deze maatregelen nemen.

 16. printen zegt op

  Even over pensioen. Dus niet de AOW. De AOW is een ALGEMENE volksverzekering. Ieder die legaal in Nederland woont, heeft recht op AOW, als hij of zij de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Je hoeft geen minuut te hebben gewerkt om AOW te krijgen.

  Pensioen is een totaal andere pensioenvoorziening. Werk je al werknemer, wordt je lid van een pensioenfonds. Dat kan een eigen pensioen zijn van de werkgever, zoals Philips, Shell etc, of een bedrijfstak pensioenfonds.

  De werkgever betaald 2/3 van de premie en de werknemer 1/3 van de premie. De premie wordt gebaseerd op het inkomen van de werknemer.

  Het pensioenfonds belegd dat geld. Dus krijgt het pensioenfonds rendement over dat belegd kapitaal. Het pensioenfonds heeft te maken met de Pensioenwet. De toerzichthouder, de Nederlandse bank BV, bepaald hoeveel het pensioenfonds in reserve moet houden, Dat was altijd 105% maar door de crisis van 2008, is dat opgeschoven naar 110%. Dat is de dekkingsgraad. Zit men onder de dekkingsgraad, dan kan het pensioenfonds te pensioenen korten. Daar gaat een heel proces vooraf.

  De pensioenfondsen vinden de dekkingsgraad verkeerd berekend en te hoog. Maar het Ministerie van Financien en de toezichthouder weigeren aan die dekkingsgraad maar een letter te veranderen.

  Zolang de rente laag blijft, en dat zal zeker nog een jaar en waarschijnlijk nog langer als dat duren, zullen de dekkingsgraden van pensioenfondsen laag blijven, dus zullen kortingen altijd als een donkere wolk boven die pensioenfondsen blijven hangen.

  Ook wat het nieuwe Pensioenakkoord betreft. Daarin is de kans van het korten van pensioenen minder, maar nog steeds aanwezig.

  We kunnen klagen, verontwaardig zijn etc. over het gevaar van kortingen, maar zolang de toezichthouder geen krimp geeft over de dekkingsgraad, zullen kortingen altijd blijven dreigen.

  • Kees zegt op

   Volgens mij is het werknemersdeel en het werkgeversdeel van de premie afhankelijk van de CAO die je hebt. De eerste 20 jaar dat ik bij mijn werkgever werkte betaalde ik helemaal geen premie. Alles betaald door de werkgever. Hierna een nieuwe CAO en moesten we een heel klein gedeelte zelf gaan betalen

 17. Steven zegt op

  Als aanvulling op mijn eerdere reactie dit artikel, dat ook aantoont hoe bizar de kunstmatig gehoduen rekenrente is:

  https://www.kvmo.nl/nieuws/weblog-voorzitter/item/956-een-oplossing-voor-een-niet-bestaand-probleem.html

  Er zijn namelijk geen tekorten bij de pensioenfondsen! Integendeel!
  Als er gerekend zou worden met het gemiddelde rendement van de afgelopen 100 jaar, is de dekkingsgraad plotseling meer dan voldoende!

  • Steven zegt op

   Tikfoutje: …. afgelopen10 jaar…. (niet 100)

   • Steven zegt op

    https://www.kvmo.nl/nieuws/weblog-voorzitter/item/956-een-oplossing-voor-een-niet-bestaand-probleem.html
    Voor diegenen die niet willen doorklikken, hier het belangrijkste, waarmee aangetoond wordt hoe we benaddeld worden als gevolg van de absurde rekenrente van < 1%: Over bijv 2017 hield het ABP 30,6 miljard OVER!

    Op de site van het ABP: ‘Over de afgelopen 20 jaar behaalden we een gemiddeld rendement van ongeveer 7% op jaarbasis’.

    In het jaarverslag 2017 valt te lezen dat de premie-inkomsten van het ABP 9,1 miljard zijn. Het totaal aan uitgekeerde pensioenen bedraagt 10,7 miljard. Dus het tekort in 2017 tussen ontvangen premies en pensioenuitkeringen was 1,6 miljard. Echter, er was ook sprake van een rendement van 38 miljard. Na aftrek van alle kosten resulteerde dit in een positief resultaat van 30,6 miljard. Bijna het bedrag dat wordt uitgegeven aan het drie jaar uitkeren van alle pensioenen!

    En:

    In 2007 was het vermogen van het ABP 216,5 miljard. Tien jaar later was dit 408 miljard.

    • Ger-Korat zegt op

     Klopt niet, beste Steven. De premieontvangsten van 9,1 miljard is nodig om kapitaal op te bouwen voor de toekomstige pensioenuitkeringen, bijvoorbeeld het pensioen van een 40-jarige welke over 28 jaar met pensioen gaat. Andersom zijn de uitgekeerde pensioenen een gedeelte van het in het verleden opgebouwde pensioenvermogen. Dus deze 2 mag je niet salderen, samenvoegen.
     Het rendement van 38 miljard is dan het resultaat/opbrengst van de beleggingen van al het opgebouwde ( van de huidige inleggers en de reeds gepensioneerden) en dus aanwezige pensioenvermogen in dat jaar. Dus zeg maar beleggingsopbrenst van vermogen van het jaar 2017 zodat uiteindelijk vermogen in 2017 is gestart met 370 miljard + 38 miljard opbrengsten = vermogen van 408 miljard aan het einde van het jaar 2017.

    • ruud zegt op

     Het belangrijkste punt in de berekeningen is, hoe de toekomstige verplichtingen worden berekend.
     Als uitkeringen al jaren niet worden verhoogd, zou je dat voor de toekomstige verplichtingen eigenlijk ook niet moeten doen.
     Ik vermoed echter, dat ze daar een hoger percentage aan hangen dan de rekenrente, inflatie bijvoorbeeld.
     Dan heb je waarschijnlijk nooit geld om de pensioenen te verhogen, omdat al het geld wordt gereserveerd, om toekomstige uitkeringen uit te betalen.(theoretische uitkeringen dan, want in werkelijkheid worden de uitkeringen niet verhoogd)
     Verder zouden toekomstige verhogingen van het pensioen – van de nog niet gepensioneerden – ook uit hogere pensioenpremies moeten komen, als het rendement van de pensioenfondsen onvoldoende zou zijn.
     Daar zal de overheid echter weinig voor voelen.

 18. Daniel zegt op

  Geachte Lezers,
  Ben nu ongeveer 10 jaar gepensoeneerd,en ontvang pensioen van PMT(metaal&techniek)
  Ik las iets op dit blog over vacantie geld,heb dit bij PMT nog nooit ontvangen.
  Dus vraag ik andere Lezers die bij PMT aangesloten zijn wat zij ontvangen ?wel of niet vacantle geld ?
  Van Pfzw en Svb krijg ik wel vacantie geld uitbetaald in mei !
  PMT een van de Grootste voor LAGER GESCHOOLDE dus ook een van de SLECHSTE,loopt altijd voorop
  om deze categorie gepensioeneerde het eerste te KORTEN !
  In slechte jaren bij Uitzend buraeus gewerkt en premies betaald maar naar pensioen kan je fluiten !
  Van 1959 tot 1999 als Loodgieter gewerkt en 10 jaar afgekeurt UVW,ook zo,n geweldige Instantie ? ?
  Afz Daan.

 19. Edward zegt op

  natuurlijk moet AOW omhoog
  we hebben toch altijd de premies betaald
  hierover valt toch niet te redetwisten

  • George zegt op

   Je betaalt nooit AOW premie, wel pensioen premie, maar het is in feite de werkgever die de grootste hap betaalt of betaalde. Belasting betalen doen we wel en de AOW wordt daarvan betaalt.

  • Ger-Korat zegt op

   Jawel ten eerste wil je dat de huidige betalers van de premie meer betalen want je wil een hogere AOW dan degene die eerder AOW kregen;
   ten tweede ging jij al met 65 jaar genieten van je AOW terwijl de jongeren nu al aanhikken tegen een leeftijd van 68 tot 70 jaar waarop ze er recht op krijgen;
   ten derde de huidige gepensioneerden konden vaak gebruik maken van vervroegde uittreedregelingen waardoor ze soms al op 57-jarige leeftijd konden stoppen met werken dankzij gunstige fiscale voorwaarden.
   Dus 3 goede reden om er niet mee eens te zijn.

   Komt er nog bij dat gemiddeld genomen de huidige gepensiobeerden tot de rijkste groep in de samenleving behoort ( gemiddeld genomen dan). En maar blijven klagen ….nooit genoeg …

   • Leo Th. zegt op

    Beste Ger, gepensioneerden klagen niet omdat zij nooit genoeg zouden hebben maar vanwege het feit dat zij de laatste tien jaren, tegen alle afspraken en beloften in, er jaar in jaar uit op achteruit gaan. En mochten zij als groep al tot de rijksten in de samenleving behoren dan is dat op zichzelf toch ook logisch. Immers, hoe dichter je bij je pensionering geraakt des te meer tijd je hebt gehad om te sparen of je geld door beleggingen te laten groeien. Maar dat is toch zeker geen vrijbrief om ze daarvoor nu te straffen en te korten op hun pensioen? Overigens zit de ‘rijkdom’ van de gepensioneerden voornamelijk in de stenen van hun koophuis, waarvan de waarde de laatste jaren flink gestegen is. Kost de meesten enkel geld vanwege extra belasting door de hogere WOZ-waarde. Tenzij ze hun huis verkopen en van de opbrengst bijvoorbeeld gaan genieten in Thailand hebben zij er geen enkel voordeel van, alleen hun kinderen/erfgenamen profiteren er te zijner tijd van.

   • ruud zegt op

    Dat de gepensioneerden tot de rijkste groep van Nederland horen, heeft veel te maken met gemiddelden.
    Miljardairs zijn meestal oudere mensen, waaronder 65-plussers.
    1 miljardair maakt op papier de groep 65-plussers met alleen een AOW al snel een stuk rijker.
    Alleen kan die groep 65-plussers het geld van die miljardair niet uitgeven.
    Die heeft er niets aan, dat ze als groep op papier rijk zijn.

    Los daarvan heeft de groep ouderen natuurlijk ook hun hele leven de tijd gehad om geld opzij te leggen voor de oude dag.
    Dat zou de huidige werkende generatie ook kunnen doen, maar als ik om me heen kijk, wordt al het geld aan het laatste model smartphone uitgegeven, dus die groep zal wel nooit rijk worden.

 20. Henk zegt op

  Als voormalig directeur van een Assurantiekantoor moet me toch iets van het hart. We hebben met ons team altijd veel energie gestoken in pensioenverzekeringen. Met wisselend succes. Bij veel mensen tussen 30 en 40 met voorbeelden laten zien hoe het er mogelijk later bij hun pensioen uit zou komen te zien. Pensioenbreuk onder de aandacht gebracht etc. Premies daarvoor in die leeftijdsklasse vielen best mee. Meten is weten, 80 % was er niet voor te porren. ( eigen onderzoek ) Dus bij sommigen klagers over hun pensioen is er soms ook sprake van eigen schuld….

  • janbeute zegt op

   Volkomen gelijk Henk.
   Ik had voor lange tijd geleden een buurman die ook een eigen assurantiekantoor plus een regiobank agentschap erbij had.
   Hij adviseerde mij toen al voor Jaren geleden wat er zoal veranderen kan gaan in de toekomst aangaande de AOW en bedrijfs pensioenen.
   Hij zij daar nog bij, niet dat ik je een verzekering wil aanpraten.
   Ik heb naar hem geluisterd en ben ook geld gaan wegleggen in levensverzekeringen en koopsompolissen die later weer omgezet kunnen worden in een lijfrente of eenmalige uitbetaling.
   Naast veel gespaard en belegt te hebben , een gewone en de zelfde auto te rijden voor vele Jaren.
   Niet meedoen met geld verspillende zaken en hobbys en vakanties ed wat vele collegaas zo al deden.
   Heb ik nu een mooi potje achter de hand, om in Thailand te verblijven.
   Ook als het slecht gaat met heden en toekomstige uitkeringen van uit Nederland.
   Want als je alleen afhankelijk bent, wat van uit Nederland moet komen zoals de AOW en bedrijfspensioenfondsen dan komt god je te hulp.
   Denk dan ook dat velen die hier permanent wonen in Thailand en op het financiele kantje leven het in de nabije toekomst nog wel eens een stuk moeilijker zullen krijgen dan heden.
   En niet aleen door de sterke bath.

   Jan Beute.

   Jan Beute

 21. RuudB zegt op

  Het door mij bedoelde artikel in “Trouw” eindigde met een conclusie naar de NL-situatie. Ik ben zo vrij er een “Thaise” draai aan te geven, namelijk dat:
  wie op dit moment in Nederland woont en werkt, maar meent over een (x-)aantal jaar naar Thailand te moeten emigreren, die zou al moeten gaan nadenken over de volgende vragen:
  1- hoe is het gesteld met mijn eigen rol in het geheel om mijn bestaan in Thailand meer dan voldoende te bekostigen,
  2- zelfs in het geval dat er onverhoopt uitgebreide ziektekosten op de proppen komen,
  3- plus voldoen aan de financiële eisen van de Thai Immigration?

  Het pensioenakkoord van dit voorjaar zorgt er al voor dat pensioenfondsen minder snel hoeven te korten. Dat deel is nu door de door velen vermaledijde regering geregeld. Daarmee zijn de effecten van de lage rente deels gedempt.
  Als een pensioenuitkering ooit gaat schommelen is niet zo gek om van toekomstige (maar ook van huidige) pensioengerechtigden te verlangen dat ze zelf ook verantwoordelijkheid nemen voor hun financiën. Zo langzamerhand moet toch wel duidelijk zijn dat de hoogte van het pensioen geen vaststaand gegeven is. Pensioenfondsen zijn voor hun beleggingen afhankelijk van de wereldeconomie, Daarop hebben zij geen invloed, en pensioenspaarders- en gerechtigden helemaal niet. Maar van hen mag je wel verwachten dat ze bij hun financiële planning rekening houden met mee- en tegenvallers, en extra geld opzij zetten of andere manieren bedenken om buffers op te bouwen. Zodat een lager pensioen niet een gewenste emigratie naar en een goed bestaan in Thailand in de weg staat..

  • Leo Th. zegt op

   Beste RuudB, nog een laatste reactie van mij en dan vind ik het wel welletjes, én de lezers van Thailandblog hoogstwaarschijnlijk ook. Jouw optimisme, dat door het onlangs afgesloten pensioenakkoord de pensioenfondsen minder snel zullen gaan korten, deel ik niet. Voor mij onbegrijpelijk is er in het akkoord namelijk niets geregeld over de fictieve rekenrente en die is nu juist de oorzaak ervan dat de fondsen op papier niet de juiste dekkingsgraad behalen. De laatste jaren zijn er mooie beleggingsresultaten behaald en waar dat in het verleden voldoende was om de uitkeringen te kunnen laten stijgen is daar nu bij de meeste fondsen geen sprake meer van geweest. Dat je zelf verantwoordelijk bent voor je financiën ben ik uiteraard met je eens. Maar bijvoorbeeld een thans 73 jarige gepensioneerde, die 8 jaar geleden naar Thailand vertrok, ging er bij pensionering logischerwijs vanuit dat de afspraken op papier, jaarlijks op zijn pensioenoverzicht, over een waardevast pensioen gewoon nagekomen zouden worden. De realiteit, die nu langzamerhand tot de meesten wel is doorgedrongen, is echter dat het pensioen nauwelijks geïndexeerd is of soms zelfs verlaagd. Hoe had hij dat destijds kunnen weten en hoe kan hij dat nu nog repareren? Daarbij komt ook nog eens dat de Baht flink in waarde is gestegen terwijl het levensonderhoud ook in Thailand duurder is geworden. Staat uiteraard los van de pensioenperikelen maar is wel een feit. De consequentie zal voor sommigen wellicht zijn dat zij hun opgebouwde leven in Thailand vaarwel moeten zeggen en terug moeten keren naar Nederland. Eigen schuld zeg jij want zij hebben onvoldoende rekening gehouden met tegenvallers. Kan best zo zijn maar het is een hard gelag, zeker als je alle banden met Nederland hebt verbroken. Empathie is op zijn minst op zijn plaats.

   • RuudB zegt op

    Goed lezen blijft moeilijk, want de door mij aangehaalde artikel heeft het over toekomstige gepensioneerden, niet over de huidig 73 jarige die met kennelijke tekorten (want denkend in TH zijn valutaparadijs te vinden) vertrokken is. De gepensioneerde van straks en later weet wat te doen. De gepensioneerde van toen zal de tering naar de nering moeten zetten. Of terug? Waar naar toe? Naar Nederland? Dat zal niet meevallen. Er wordt zo vaak en veel geroepen dat er een dreigend tekort aan inkomen gaat ontstaan, en met een lage euro/baht koers zou dan zo goed als niet aan de Thaise inkomenseisen kunnen worden voldaan. Ik geloof er niks van. Ik heb een zeer uitgebreide kennissenkring in TH: niemand van hen is bezig koffers te pakken. Daarentegen in NL die weer wel plannen hebben te emigreren. Die zijn op de hoogte wat hen te wachten staat. Wel zo realistisch.
    Maar goed: ‘t is altijd hetzelfde liedje. Zeuren om te weinig en nooit genoeg.

    • Leo Th. zegt op

     Jij schrijft: “Als een pensioenuitkering ooit gaat schommelen is niet zo gek om van toekomstige (MAAR OOK VAN HUIDIGE) pensioengerechtigden te verlangen dat ze zelf ook verantwoordelijkheid nemen voor hun financiën”. Prettige dag verder.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website