De gepensioneerde expats herinneren zich wellicht een posting van 5 september op dit blog onder de kop: ‘De bevoegde autoriteit van de SVB’.

Naar aanleiding van dit veelgelezen artikel en de vele reacties – waaruit bleek dat de gang van zaken met door de SVB gevraagde levensbewijs en inkomensverklaring lang niet iedereen duidelijk is – heeft Thailandblog de Sociale Verzekerings Bank een aantal vragen gesteld. Hier volgen de antwoorden van de SVB, de Nederlandse instantie belast met uitvoering en controle van uitkeringen, waaronder de AOW.

De SVB benadrukt dat op grond van afspraken met Thailand het Social Security Office de enige instantie in Thailand is belast met controle en verzending van levensbewijzen. Volgens de SVB is de meest effectieve en voor wat betreft verzending naar Nederland meest zekere methode in persoon met het levensbewijs op een regionaal kantoor van de SSO verschijnen. De ambtenaar daar controleert en stempelt het ingevulde formulier en de SSO neemt de verantwoordelijkheid voor (postale) verzending naar Nederland.

Er zijn ook andere autoriteiten die het levensbewijs en inkomensverklaring kunnen controleren/afstempelen. Op dat punt heerste, zoals omschreven In het eerdere artikel (www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/bevoegde-autoriteit-svb/) de nodige verwarring. In het antwoord op de gestelde vragen benadrukt de SVB dat in Thailand bevoegde autoriteiten zijn de Nederlandse ambassade, consulaten en (beëdigde) notarissen. Een volledige lijst van ‘bevoegde autoriteiten’ is overigens vermeld op het levensbewijs zelf.

Bedenk wel, ook de door deze autoriteiten afgestempelde documenten moeten bij een SSO-kantoor worden ingeleverd. Dat kan per post of in persoon.

Zoals gezegd, de SSO is voor de SVB de enige instantie in Thailand die levensbewijzen controleert en naar Nederland verstuurt. Als je op niet al te grote afstand van een SSO-kantoor woont, is het dus veel handiger en betrouwbaarder om de zaak daar persoonlijk af te handelen. Postale verzending van documenten aan de SSO kan een risico op zoekgeraakte post betekenen. Wie desalniettemin de voorkeur geeft aan de gang naar ambassadeloket of notaris moet dat risico voor lief nemen. De SSO kan nu eenmaal niet worden ‘gepasseerd’.

Inkomensverklaring

De SVB vraagt behalve het levensbewijs jaarlijks ook om een inkomensverklaring van u en eventuele partner. Ook die verklaring moet via het SSO naar Nederland worden gestuurd. Logisch zou zijn dat levensbewijs en inkomensverklaring in één pakket naar de SVB-klant in Thailand wordt gestuurd. De SVB vindt van niet. ,,Levensbewijs en inkomensverklaring worden niet in één pakket opgestuurd”, stelt de SVB. Waarom niet blijft een raadsel, want de SVB heeft tot op de dag van deze publicatie geen antwoord gegeven op deze vraag (en trouwens ook niet op een aantal andere).

Andere pensioenverzekeraars

Pensioengenieters hebben naast hun AOW vaak ook een privé-pensioen. Ook deze pensioenmaatschappijen vragen jaarlijks om een bewijs van in leven zijn. Het zou voor de hand liggen als SVB- en privé-pensioenverzekeraars op dit punt samenwerken. Dat is soms het geval en dan kan een kopie van het SVB-levensbewijs ook naar de andere pensioenverzekeraar(s) worden opgestuurd. Informeer dus bij je pensioenverzekeraar of die het SVB-levensbewijs accepteert zodat je niet twee keer per jaar zo’n document moet laten goedkeuren en opsturen.

Privacy

Sommige reageerders op het eerder genoemde artikel maakten zich ernstige zorgen over hun privacy. Op de vraag wat de SSO, een Thaise overheidsinstantie, met de gegevens van een Nederlandse pensioengerechtigde kan/mag doen, is het weinig overtuigende en wollige antwoord van de SVB: ,,Het verdrag met Thailand bepaalt dat gegevens alleen in het kader van de vaststelling van een op het verdrag gebaseerd sociaal zekerheidspensioen mogen worden gebruikt. Uitwisseling met andere instanties is niet aan de orde!

De vraag naar wat de SSO nu eigenlijk controleert wordt als volgt door de SVB beantwoord: ,,De SSO controleert aan de hand van het formulier en een identiteitsbewijs van de klant of deze nog in leven is. De SSO verricht niet zelf huisbezoeken voor het SVB. De SSO beschikt niet over meer gegevens dan op het formulier vermeld. De SSO registreert deze gegevens overigens niet”.

Vragen welke garanties de SVB geeft voor privacybescherming en op welke manier de SVB controleert of kan controleren wat de Thaise verdragspartner met die gegevens doet zijn naar aanleiding van deze antwoorden opnieuw aan de SVB gesteld, maar helaas ook op dit punt tot op de dag van vandaag geen opheldering.

AOWweetjes

In thuisland Nederland wordt vaak niet echt positief aangekeken tegen mensen die in het buitenland van hun pensioen genieten. Soms wordt de indruk gewekt dat dit soort pensionado’s op kosten van de Nederlandse staat een zorgeloos leventje leiden. Ze zouden de schatkist veel meer kosten dan een AOW’er die in Nederland blijft. Ook is er onder invloed van de bezuinigingen in Nederland een stroming die meent dat Nederlandse pensioenen alleen moeten worden uitgekeerd aan in Nederland wonende pensioengerechtigden.

Het helpt dan misschien om voor wat betreft Thailand deze gegevens bij de hand te hebben. Volgens de SVB leefden er in augustus dit jaar 824 AOW-pensionado’s (pensioenuitkeringsgerechtigden in het jargon) in Thailand. Kosten die de Nederlandse staat meer dan hun in Nederland verblijvende collega’s?

Het antwoord van de SVB: ,,Wat betreft de handhaving geldt dat er geen sprake is van meerkosten. De SVB streeft naar een zo uniform mogelijk handhavingsbeleid, zowel nationaal als internationaal. Wat betreft de uitvoeringskosten voor de AOW in zijn algemeenheid is er voor elke uitgekeerde 1 Euro aan AOW-gerechtigden 0,44 cent nodig om het mogelijk te maken”.

Dat in Thailand wonende pensionado’s onder vrijwel hetzelfde regime vallen als gepensioneerden in Nederland is een direct gevolg van het feit dat Thailand ‘verdragsland’ van Nederland is. Als Thailand geen verdragsland zou zijn (zoals nu helaas het geval is voor de volksverzekering gezondheidszorg) zou dat volgens de SVB voor alleenstaande AOW-pensioengerechtigden betekenen dat zij in Thailand niet meer dan 50 procent van hun AOW krijgen uitbetaald. Voor AOW’ers met een partner jonger dan 65 zou de zogeheten partnertoeslag in het geheel niet meer worden uitbetaald.


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

64 reacties op “Levensbewijs, tweede ronde met SVB”

 1. sandra zegt op

  Iemand die uitgeschreven is in Nederland en in Thailand woont verliest 2 % per jaar aan AOW. Iemand die al jaren in Thailand woont en zich niet heeft laten uitschrijven in Nederland verliest dus niets. Is daar controle op ?

  Verder is de partnertoeslag AOW maar mijn idee erg vreemd aangezien de criteria zo zijn dat je als AOW-er een Thaise vriendin kan hebben die je pas kort kent maar waar je wel mee samenwoont. Je krijgt dan een toeslag van honderden euros per maand terwijl bv de buurman een Nederlander is die al lang in Thailand woont (en ook uitgeschreven is in Nederland) en die buurman krijgt bijna geen AOW

  • Dutch zegt op

   Zolang er nog geen “griekse” toestanden zijn zoals,9000 honderd-jarigen,zou ik me om die 824 AOW-ers,maar niet zo’n zorg maken.

  • hans zegt op

   Bij mijn weten is daar geen controle op.. is ook schier onmogelijk.
   +

   Verder is het zo dat per 01-01-2015 ook de aanvulling voor de partner jonger dan 65 gaat verdwijnen in Nederland en indien men na deze datum 65 wordt.

   Die regeling is er destijds vrij geruisloos ingevoerd en veel ouderen zijn hiervan niet op de hoogte. Oplossing je jongere vrouw kan weer gaan werken of de bijstand in

   Zoals dat er nu uit ziet, voor zover ik het goed heb, ga je dan er als 65 jarige na 2015 zowel in nederland bijna 550,00 euro op achteruit vergeleken met de huidige situatie.

   Dat gaat nog een boel commotie geven tzt.

   zie http://www.svb.nl

   • Hans Bos (redactie) zegt op

    Ik heb het probleem van de SVB nooit gesnapt. Van elke Nederlander die in Thailand overlijdt, krijgt de ambassade toch bericht (of werkt zelfs mee aan terugkeer van het stoffelijk overschot). Goede trouw wordt verondersteld, kwade trouw moet worden bewezen. De SVB kan dus toch weten wanneer iemand niet meer in leven is?

    • Thailandganger zegt op

     LOL. Als je onder de grond wordt gestopt zonder bericht? Zoals in Griekenland waar men miljoenen aan pensioenen/aow betaalde van mensen die allang waren overleden?

     Is het in Thailand niet mogelijk dat je familie/vriendin je daar ter aarde brengt (in zee dumpt) en de inkomsten blijft incasseren? Door de jaarlijkse controle lukt dat nu dus maximaal 1 jaar. Het is wel vervelend voor je als pensionado maar je krijgt er ook iets voor terug toch?

     Zou het niet zo kunnen zijn (ik moet dit nu gissen) dat er (vele) zaken zijn geweest richting naar hun geboorteland terug gekeerde gastarbeiders die hebben geleid tot dit beleid? Men gaat toch niet voor niets uit van kwader trouw!

     • Hans Bos (redactie) zegt op

      Het probleem lag in Griekenland niet bij de Nederlandse aow’ers, maar bij Griekse pensioengerechtigden. Overigens komt het ook in Japan veelvuldig voor. Het moet toch mogelijk zijn om te controleren of iemand nog leeft, ook zonder die vreemde toestand met de Thaise SSO? Een gang naar ambassade of consulaat moet voldoende zijn. Wellicht dat ook de verplichting van een Nederlandse bankrekening iets meer zekerheid geeft.
      Ik heb voor een lijfrente ooit moeten bewijzen dat ik nog leefde. Ik ben naar het ziekenhuis gegaan en aan een arts gevraagd of ik dood was. Toen hij dat ontkende, heb ik gevraagd of hij dat wilde bevestigen op papier. Ik kreeg toen een formulier met stempel mee dat ik niet leed aan enkele verschrikkelijke ziektes. Dat bleek voldoende voor de verzekeringsmaatschappij.

      • Thailandganger zegt op

       Waar het probleem in Griekenland lag dat weet ik ook het was een voorbeeld van hoe het daar is gegaan.

       Ik denk dat mijn laatste vraag eerder de reden is waarom jullie nu te maken hebben met jaarlijkse vervelende controles. Maar welk controle systeem je ook bedenkt het is altijd fraude gevoelig. Jullie zitten immers in het buitenland en zijn niet in het zicht.

       Echter onbegrijpelijk waarom het allemaal zo omslachtig moet. Kun je nog van geluk spreken dat er verdragen zijn met Thailand en dat er nog een ambassade gevestigd is. Deze laatste zou natuurlijk heel goed kunnen functioneren als aanmeldpunt van “leven” . Maar daar staan ze niet op te wachten lijkt me zo. Bovendien betekent dit weer een jaarlijkse gang naar BKK. En wat als je in een ander land waar geen ambassade zit. Volgens mij een onoplosbaar probleem en hoort het erbij dat je buiten Nederland vertoeft.

       • Hans Bos (redactie) zegt op

        Als software-deskundige moet jij wel iets voelen voor het idee van Rob Piers om via Skype aan te tonen dat je nog leeft. Lijkt me niet fraudegevoelig, toch? En behalve de ambassade, hebben we in Thailand toch ook nog twee consulaten. Als die daar een kleine bijdrage voor krijgen, zijn ze vast bereid om een attestatie de vita te tekenen. De SVB moet het niet moeilijker maken dan het is.

        • Thailandganger zegt op

         Lol 🙂

         Hans,

         Als ik nu al instaat ben om je via skype elk willekeurig filmpje voor te spiegelen (Waardoor het lijkt dat ik er dus echt zit), Zelfs met normaal reageren op vragen die jij stelt.

         Of zoals gisteren bekend werd dat je android telefoontoestellen met gezichtsherkenning kunt voor de gek houden met een foto van de eigenaar….

         Denk ik dat ik je vraag heb beantwoord dat dit ook niet de oplossing is.

         Gr,
         Thailandganger

        • marcow zegt op

         Grootste onzin natuurlijk!
         Ik kan je vragen hoeveel 4+4 is of 3×8……kom op!
         Wanneer je ID, met foto, bekend is in Nederland dan is dit, via Skype, gewoon te controleren. Tevens is men in Nederland reeds bezig om mensen de gang naar bijv. het gemeentehuis te besparen door zaken op te zetten die via Skype werken.
         Natuurlijk is alles te faken…..maar dit dus niet!

   • Thailandganger zegt op

    Hans het wordt nog erger na je 65ste na 2015.

    Stel je hebt alleen uitzicht op een aow:

    Heb je op je pensioen leeftijd een jongere partner dan:

    1) krijg je nog maar 70% van je aow uitkering
    2) je partner wordt geacht te gaan werken tot haar/zijn 65ste
    3) de partner toeslag vervalt.
    4) de bijstand wordt binnenkort verlaagd zodat die niet kan groeien boven het minimum loon.

    Kortom.
    1) op je 65ste ga je apart wonen. je krijgt dan een 100% aow.
    2) je partner komt dan ook nog eens in de bijstand en vangt een bijstandsuitkering.
    3) de regering is meer geld kwijt. Effect van de beoogde besparing naar de mallemoere.

    En dat alles omdat Donner (het kabinet) totaal 400 miljoen hoopt te /wil besparen.

    M.a.w. het wordt na 2015 een regelrechte ramp voor de mensen met weinig of geen pensioen voorzieningen.

    Bovendien zit het er dik in dat voor 2025 de aow wordt uitgekeerd naar levensstandaard van het land waarin men woont met als maximum de levensstandaard in Nederland.

    Een voorproefje zie je nu al in 2012 waarbij de wao-ers al op deze wijze worden aangepakt en dus hun wao-uitkering naar rato van de levensstandaard van het land waarin ze wonen krijgen uitgekeerd. Nu weet ik niet hoeveel mensen met een wao in Thailand wonen, maar je zou er maar zitten nu en alle schepen in Nederland hebben achter gelaten.

    • Hans Bos (redactie) zegt op

     Triest: de Nederlandse overheid verandert de regels tijdens het spel. Dat is onfatsoenlijk!

     • Rob N zegt op

      Thailandganger,

      vraagje over je laatste alinea m.b.t. WAO. Volgens mij gaat het over korting op de WGA en (nog) niet over WAO. Ik heb overigens hier een vraag over gesteld bij de VVD maar ondanks herhaalde rappels nog geen antwoord mogen ontvangen. Voor de goede orde betreft niet mijzelf maar iemand die ik ken en die zich inderdaad erge zorgen maakt.

      Gr.,
      Rob N

      • Thailandganger zegt op

       Nou Rob als ik de persberichten goed heb gelezen dan is het toch echt de WAO. Ik zal de link straks even opzoeken en hier vermelden. Moet nu even weg.

       Hou je tegoed van me.

      • Thailandganger zegt op

       Nog Gevonden

       http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/318108/Kamp-In-2014-einde-aan-export-van-kinderbijslag.htm

       • Rob N zegt op

        Kijk is op deze site:
        http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/wetsvoorstellen/2011/04/20/uitkeringen-buitenland

        Daar wordt door Rijksoverheid over WGA en niet over WAO gesproken. Betreft beiden wel een arbeidsongeschiktheidsuitkering maar er zit m.i. wel degelijk verschil tussen.

        • Thailandganger zegt op

         Daar zit ook verschil tussen.

         Ik heb net eens even naar zo’n info nummer van het UWV gebeld….. de plannen zijn in de maak en gaan gelden voor alle WIA-ers, WGA-ers en WAO-ers. Of de ingangsdatuim 2012 werd konden ze niet bevestigen want die informatie hadden ze nog niet,

        • Rene de Boer zegt op

         AOW-toeslag vervalt in 2015
         Als u getrouwd bent of samenwoont met een partner die nog geen 65 jaar is, kunt u een toeslag krijgen op uw AOW-pensioen. In 2015 wordt deze toeslag afgeschaft.
         Wat betekent het afschaffen van de toeslag in 2015?
         Wordt u 65 op of na 1 januari 2015? Dan krijgt u geen toeslag meer voor uw jongere partner.
         Wordt u 65 vóór 1 januari 2015? Dan ontvangt u een toeslag tot uw partner 65 wordt, ook al is dat na 1 januari 2015. U ontvangt alleen een toeslag als uw jongere partner geen of weinig inkomsten heeft.

    • hans zegt op

     Heb je niet helemaal goed volgens onderstaand url, ben je alleenstaand ga je
     naar 70% en niet 100% van de AOW, heb je een partner jonger dan 65 ga je naar 50 %.

     Helaas het kan dus nog erger dan je schrijft.

     http://www.svb.nl/int/nl/aow/hoogte_aow/bedragen/index.jsp

     • Thailandganger zegt op

      Hans

      Dat dacht ik ook maar schijnt niet zo te zijn. Ook bij de berekening van bijv een hypotheek anvraag wordt nu al uitgegaan van die 70%. Je krijgt met een partner jonger dan 65 jaar ongeveer 900 euro per maand. Dit is ongeveer 70%.

      Er is nog meer onduidelijk over die invulling maar je gaat echt niet terug naar 50%. Want dat betekent dat je onder het bijstandniveau komt en dat je vervolgens moet aankloppen bij de bijstand en ze je vervolgens moeten aanvullen tot 870 euro. Vandaar dat dit nu op 900 is gezet. Hoe dat buiten Nederland zit weet ik niet. Daar hebben ze met bijstandsniveau niks te maken.

      • hans zegt op

       Klik die Url maar is aan, het staat er echt, en het is de site van SVB, de oplossing krijg je er gratis bij, je partner moet maar werk zoeken.

  • Thailandganger zegt op

   Niemand hoeft 2% aow opbouw te verliezen als je buiten Nederland woont. Tenzij je er voor kiest om je AOW-premie niet zelf vol te storten. Maar je hebt altijd de keuze als je vertrekt om je aow-opbouw zelf te continueren. Het is geen verplichting maar een mogelijkheid.

   Het is de vraag of het verstandig is. Want wat krijg je er over laten we zeggen 20 jaar nog van terug? Bestaat het systeem dan nog? Is het uitgekleed? Wordt de aow-uitkering aangepast naar levensstandaard van het land waarin men woont? Allemaal onzekere factoren waar het huidige kabinet niet voor schuwt om ze aan te pakken en in hun voordeel aan te passen.

 2. Bert Gringhuis zegt op

  Sorry, redactie, maar dit verhaal is wel wat warrig en bovendien veel nieuws staat er niet in. Het roept haast meer vragen op dan het beantwoordt.

  Ik begin maar bij de kern: de redactie heeft dus een aantal vragen gesteld aan de SVB, onmiddellijk de vraag wat waren dan precies de vragen, want ergens verder in het verhaal staat, dat sommige vragen niet beantwoord zijn. Die vragen hoeven de lezers dan (voorlopig) niet te herhalen. Maak voor de duidelijkheid het artikel liever in de vorm van Vraag en Antwoord.

  Vraag/opmerking over de SSO in Thailand. Ooit heb ik van het SVB een lange lijst gekregen met alles SSO’s in Thailand. Uit reactie’s bij vorige gelegenheden is op te maken, dat niet elke SSO op de hoogte is van de samenwerking met de SVB. De SSO waar ik in Laem Chabang (bij Pattaya) naar toe ga, staat zelfs niet eens op de lijst. De SVB zou daar meer duidelijkheid in kunnen verschaffen.

  Vraag/opmerking over het levensbewijs: de laatste keer, dat ik met het levensbewijs te maken kreeg, ging ik keurig naar een beëdigde notaris, die het formulier controleerde en afstempelde. Ik stuurde een koerier naar Laem Chabang om de documenten af te geven, maar dat werd geweigerd, ik moest persoonlijk verschijnen. Aldus geschiedde en de (overigens vriendelijke) dame deed de controle nog eens over. Uit bovenstaand verhaal en mijn ervaring concludeer ik, dat ik dat bezoek aan een notaris gevoeglijk achterwege kan laten en de kosten uitsparen. Klopt dat?

  Opmerking over de inkomensverklaring: het formulier voor het levensbewijs en de inkomensverklaring ontving ik weliswaar separaat, maar slechts met een tussenperiode van 10 dagen. Ik kon dus beide zaken in 1 bezoek aan de SSO afhandelen.

  Een opmerking over andere pensioenfondsen: ik krijg naast AOW een pensioen van 5 verschillende fondsen. Het zou kunnen, dat een pensioenfonds het levensbewijs van de SVB accepteert, de mijne in ieder geval niet. Wel heeft 1 van die fondsen mij vorig jaar al bericht, dat zij geen levensbewijs meer verlangen, omdat zij die informatie van de SVB betrekken. Ik heb dat aan al “mijn” andere pensioenfondsen medegedeeld, die het “een interessant idee” vonden. Einde verhaal..

  Opmerking over AOW-ers in het buitenland: uit de kerncijfers 2010 van de SVB blijkt, dat er bijna 3.000.000 AOW-ers zijn, waarvan bijna 10% in het buitenland woont. Een groot aantal daarvan woont in België en Duitsland, maar ook behoorlijke aantallen in andere Europese landen als Frankrijk, Spanje en Italië. Zie ook http://www.svb.nl/int/nl/over_de_svb/onze_prestaties/cijfers/kerncijfers/
  Het aantal AOW-ers verspreid over de wereld is ook tamelijk groot, maar Thailand met “slechts” ruim 800 AOW-ers is maar een kleine klant. Dat het desalniettemin een verdragsland voor Nederland is, is een goede zaak als men kijkt naar de mogelijke korting voor het wonen in een niet-verdragsland. Zie ook http://www.svb.nl/Images/PM%20Special.pdf

  Opmerking over de genoemde kosten: in het verhaal staat, dat per 1 Euro uitkering de kosten 0,44 cent zijn. Dat leek mij wel erg veel en gelukkig klopt dat ook niet. Uit de kerncijfers van de SVB blijkt, dat in 2010 de kosten voor de AOW-uitkering 0,42 procent bedroegen ofwel 43 Euro per klant. Dat is overigens het laagste percentage kosten van alle uitkeringen, die de SVB verzorgd. voor elke uitgekeerde 1 Euro aan AOW-gerechtigden 0,44 cent nodig om het mogelijk te maken

  • Thailandganger zegt op

   Bert je hebt hier een punt. Zeker die van Q&A. Het was inderdaad beter geweest om ook de vragen te vermelden, want nu blijven we als lezer nog met vragen en onduidelijkheid zitten die wellicht al gesteld zijn.

   Wellicht is het een idee om beide artikelen eens samen te vatten in een groot Q&A waarin alles precies en duidelijk bij elkaar staat.

 3. Bert Gringhuis zegt op

  In mijn reactie een klein foutje: het eindigt met …..die de SVB verzorgd. De laatste regel en deze reactie dus svp verwijderen Mijn dank!

 4. pim zegt op

  Hans ,als ik hier zou overlijden hoop ik je in de tempel te kunnen begroeten.
  Die Nederlandse lijkenpikkers gun ik de lol niet om zelfs dan nog aan mij te kunnen verdienen .

  • Thailandganger zegt op

   Klinkt zuur Pim….. Wat kan het jou nog schelen als je dood bent? De een zijn dood….toch?

   Denk je dat het over 20 jaar in Thailand nog steeds anders gaat? Ook daar verandert alles heel erg snel.

  • hans zegt op

   Maar toch wel met een bandje endanseresje erbij, toch?

   • pim zegt op

    Hans jij denkt ook aan alles .
    Als je de Stones zou meenemen zal ik er zelf wel bij dansen .
    Als dank laat ik je dan dat prachtige levensgrote schilderij van Mick Jagger made in Thailand aan je achter .

 5. Rob Piers zegt op

  Al eerder gesuggereerd: in deze moderne tijd is de meest eenvoudige en goedkope oplossing om te laten zien dat je nog in leven bent: even skypen (tevoren eenmaal een kopie van je paspoort aan SVB geven) SVB maakt dan als ze dat willen een screenshot en stopt dat in het dossier, op naar het volgend jaar.
  Voor degenen die in de omgeving Hua Hin wonen: SSO houdt 2e per week zitting in hun bijkantoor aan de Phetkasem Road (tegenover meubelzaak Winner).
  En tot slot: het is inderdaad ook leuk om te weten welke vragen niet beantwoord zijn!

  • cora zegt op

   Hoewel ik het (nog) niet nodig heb vind ik het een geweldige service van Thailandblog om dit uit gezocht te hebben.
   Bedankt.
   Het is weer eens een moeilijke materie maar nu veel duidelijker.
   Wie weet kan ik het nog eens gebruiken

  • Thailandganger zegt op

   LOL een screenshot….. En ik kan me toch goed photoshoppen…… 🙂

 6. jan splinter zegt op

  Volgens mij wil de regering de mensen met een gedeeltelijke wao korten. En mensen die nu onder de wia vallen .Dus niet de mensen die 80-100% zijn afgekeurd en onder de oude wao wet vallen .Teminsten zo begrijp ik het ,als het anders is hoor dat graag

  • Rob N zegt op

   Jan,

   zo had ik het ook begrepen vandaar mijn reactie ter voorkoming van mogelijk verkeerd interpreteren.

  • Thailandganger zegt op

   @Jan

   De grens tussen oude wet en nieuwe wet wordt steeds kleiner. Ze hebben de oude wet al zo vaak aangepast en ze zullen er niet voor terug deinzen om dat nog eens te doen.

   er zijn niet zoveel uitkeringen meer die je kunt meenemen naar het buitenland. Het zou me verbazen als men (met deze regering) onderscheidt gaat maken naar oude WAO-ers en de nieuwe WGA/WIA. Bij de Wajongers hebben ze het al afgeschaft dat je hem kunt exporteren.

   De anderen zullen wel snel volgen. Zeker nu ze weer plannen hebben om 5 miljard extra te gaan bezuinigen vanaf komend jaar.

   Ik weet ook niet of er een overgangsregeling komt of een terugkeer regeling etc. Je zou maar al jaren in thailand leven op een wao en nu dadelijk met dit probleem worden geconfronteerd. Bovendien zul je dan ook de jaren dat je wegbent maar vergeten zijn je aow vol te storten…. krijg je er dan nog een probleem bij als je 65 wordt.

   Kortom hier is het laatste woord nog niet over geschreven en gezegd. Maar volgens mij kun je de klok erop gelijk zetten (met deze regering) dat het eraan gaat komen. Hoe spijtig dit ook moge zijn voor alle mensen met een arbeidsongeschikheidsuitkering.

 7. Ferdinand zegt op

  Nu ben ik door de laatste alinra in het artikel helemaal in de war gebracht “thailand is verdrags land dus zelfde behandeling als in Nederland.
  Ik ben straks 65 ben gehuwd met een aanzienlijk jongere vrouw leven beiden in Thailand, krijg ik niu 50% of ook een toeslag ????? Mijn aow 45 jaar in NL OPgebouwd.
  Zelfde vraag eerder aan inst gesteld, nimmer duidelijk antwoord.

  • Thailandganger zegt op

   Ga je na 2015 met pensioen dan krijg je geen partner toeslag en krijg je indien je op hetzelfde adres woont winder aow.

   kortom je moet niet samenwonen…. 🙂

   • Ferdinand zegt op

    ik ga binnen een jaar met aow, dus ver voor 2012, houdt dat volgens jou in wel toelsag en hoge aow als ik hier in Thailand samenleef, getrouwd ben ?
    denk dat het niet zo simpel ligt, zij is immers Thaise en heeft geen aow opgebouwd in NL, nooit daar gewoond.
    Maar je geeft me weer hoop (als het maar geen valse is).

 8. piet jansen zegt op

  Die hele sociale controle in Thailand is een lachertje
  Het sociale kantoor moet controleren of de bevoegde instantie politie of Ampur juist gehandeld heeft ha ha.Betaal je eerst 500 batjes voor de koffie van de kantine van de agenten dan schuif je nog eens 500 batjes aan de man of vrouw die het inleven zijn formulier naar de SVB moet sturen en alles is geregeld.En als je pech hebt stuurd het SVB je een herinnering van waar blijft het in leven zijn formulier.Geen wonder dat er bij de SVB zo veel mensen ontslagen gaan worden ze kloten maar wat aan.

  piet Jansen

 9. Cees Duijndam zegt op

  Beste Ferdinand,

  Voor ieder jaar dat je in Thailand woont en geen AOW premie hebt betaald voor je 65 jaar krijg je 2% korting op je AOW.
  Als je voor 1-1-2015 65 bent geworden krijgt je vrouw ook een aanvulling mits ze niet werkt
  Jij krijgt 50% minus 2% voor ieder jaar onder de 65 jaar dat je niet betaald hebt

  Groetjes Cees

  • Ferdinand zegt op

   Er gaat iets fout, wie weet het precies ?
   – Man 65 jaar, levenslang dus meer dan 50 jaar opgebouwd in NL, nu alleenwonend in NL
   gehuwd in Thailand, vrouw (aanzienlijk jonger, geen eigen inkomen) nooit gewoond in Nederland dus niets opgebouwd,
   – Man gaat vanaf zijn 65e jaar bij zijn echtgenote in Thailand wonen, hoeveel aow krijgt hij. De een zegt 50% de ander 70% nog een ander het is voor 2015, dus incl toeslag 100%

   Ik heb van svw gehoord helaas 50% omdat zij de NL nationaliteit niet heeft, en er in buitenland (Thailand) geen toeslagen worden gegeven. Inkomen zou niet geverifieerd kunnen worden.
   Bovendien vervalt evt kinderbijslag zodra je samen in TH gaat wonen.

   Wie helpt mij op dreef en waar haalt hij de info vandaan. Van de paginas van svw zeker niet want die zegt, aanvragen bij svw.
   En ook van svw heb ik al verschillende info gehad.
   Bedankt voor elke deskundige reaktie.

   • Thailandganger zegt op

    Ferdinand,

    Als je in Thailand niet op hetzelfde adres staat ingeschreven is er niks aan de hand en ben je alleenstaande en krijg je gewoon een 100% aow voor een alleenstaande. Bovendien wie controleert dat je samen woont in Thailand.

    http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/vraag-en-antwoord/wanneer-kan-ik-een-aow-partnertoeslag-krijgen.html

   • Thailandganger zegt op

    http://www.pensioenkijker.nl/home/aow-anw/afschaffing-partnertoeslag-aow

    Wat ik niet weet is als je partner niet in Nederland heeft gewoond, of dat er in Nederland een huwelijk, dan wel geregistreerd partnerschap is vastgelgd of je dan wel voor een partnertoeslag in aanmerking komt. Het zou merkwaardig zijn als dat wel zo is.

   • Thailandganger zegt op

    Ik denk dat ik snap waar de spraak verwarring zit.

    Na 2015 bestaat er geen samenwonende aow uitkering meer.

    Als je vanaf of na 2015 samenwoont dan kijg je 70% van een alleenstaande Aow. 70% van 1034 euro is dus ongeveer 720 euro. Die weer worden aangevuld met toeslagen en opslagen. Je jongere partner wordt geacht te gaan werken volgens deze regering. Of er werk is wordt niet gevraagd, of je partner altijd het huishouden heeft gedaan en dus totaal geen werkervaring op de arbeidsmarkt heeft en dus geen werk kan vinden, vindt men ook niet belangrijk.

    Woon je na 2015 niet samen krijg je gewoon 1100 euro op je 65ste (en minder toeslagen omdat je aow-inkomen hoger is).

    Woon je allebei dus niet meer samen krijgen beiden dus 1100 euro (mits er 100% aow is opgebouwd). In zekere zin is het dus voordeliger om apart te wonen, maar dan heb je wel 2 x alle vaste lasten als huur etc etc etc. Maar in een land als Thailand heb je bijna geen vaste lasten. Dus als je met je partner naar Thailand trekt zou je bijna zeggen dat je beter apart kunt gaan wonen. Maar let op er moet wel aow opbouw zijn in Nederland. Geen aow opbouw, geen aow uitkering.

    Er wordt niet meer gesproken over een AOW voor partners. Het is ieder partner apart. Betekent als je allebei tegelijk 65 wordt dat je dus +- die 1500 euro krijgt. De toeslagen die vervallen of worden lager omdat het totale aow-inkomen hoger is. Woon je allebei op eenzelfde adres krijg je dus ieder 70% van een alleenstaande aow (pp dus). Woon je niet allebei op hetzelfde adres krijg ieder 100% van een alleenstaande aow.

    Die 50% heeft dus alleen maar betrekking als voorbeeld op de situatie voor 2015 maar heeft helemaal geen zin want het gaat allemaal pas na 2015 in en is dus flauwekul om zo te rekenen en te praten.

   • Joost zegt op

    Zodra jij 65 wordt voor 2015 en je bent in Thailand gehuwd, krijg je voor elk jaar dat je in Nederland hebt gewoond 2% – 50%, voor je vrouw krijg je een toeslag van 2% – 50% over de jaren die zij nog moet om 65 te worden als jij al 65 bent.

    Dus jij wordt 65 en zij is b.v. 40, zij moet dan nog 25 jaar tot zij 65 is, dan krijg je voor haar 25 x 2% – 50% en heeft zij een salaris van meer dan 212,40 euro per maand, dan gaat van dat bedrag ook nog eens eenderde + 8% verlaging af.

    • Ferdinand zegt op

     @Joost. Volgens jouw som: Man 65 krijgt 50 % Vrouw 31 moet nog 34 jaar is 34×2-50% is 34% dus totaal 84% van ca 1.100 is 924,- ?
     Maar gaan we dan niet weer voorbij aan het feit dat zij nimmer aow heeft opgebouwd in Nl, zij is Thaise heeft nog nimmer in Nederland gewoond. ? Dus svw toch gelijk ? Alleen maar de eigen 50% of weer 70% omdat het nog voor 2015 is ?

     @Thailandganger. Sorry ik weet dat het aan mijn snappertje ligt, situatie 2012, Man 65 volledige opbouw, Vrouw 31, Thaise, nimmer iets opgebouwd in NL, gaan in TH samen wonen, gehuwd, beiden geen ander inkomen. Welk % krijg ik ? Alle verhalen over 2015 ed dus niet van toepassing.
     Volgens svw krijg ik niks voor echtgenote. Krijg ik nu 50 of 70% en nog enige toeslagen ?

     Moeilijk onderwerp met meer vragen dan antwoorden.

     • Thailandganger zegt op

      Hallo Ferdinand.

      Je bent oude lichting. oude wetgeving.

      Betekent als je alleen woont dat je 100% alleenstaande aow krijgt.
      Betekent als je samenwoont in NL dat je een partnertoeslag krijgt als de partner jonger is dan 65 jaar. Of hierbij rekening wordt gehouden met aantal jaren dat de partner aow heeft opgebouwd en woonachtig is in NL kan ik nergens lezen op de SVB site.

      Betekent als je samenwoont met een thaise vrouw in Thailand die voor de Nederlandse wet niet als partner is geregistreerd dat ik het niet weet

      Ik weet dus niet of je partnertoeslag krijgt voor een partner die nog nooit aow heeft opgebouwd etc etc etc. Ik vraag me af of in die gevallen de aow partnertoeslag geldt. Lijkt me sterk maar het zou me aan de andere kant niks verbazen als je die toeslag wel krijgt. Krijg je hem niet dan lijkt het me sterk dat je maar een gedeeltelijke aow krijgt want het werkt wel twee kanten op. Of links om of rechts om. je hebt dan toch minimaal recht op een aow voor alleenstaanden (in de oude wet).

      Kan daar niemand een duidelijk antwoord op geven bij de SVB?

      Er zal hier toch wel een expat zijn die dit weet en die nu oder is dan 65 jaar en in dezelfde situatie zit.

      • hans zegt op

       Het is ook vrij verwarrend, want als je nou uitgaat dat beiden als 65+ zouden zijn, en de jongere partner heeft geen aow opgebouwd, doordat ze in het buitenland woonde, zou de aow maar 50% zijn.

       Inderdaad staat er gewoon dat als je partner jonger is dan 65 je in aanmerking komt voor een toeslag en volgens mij gaat het dan nog niet eens om een geregistreerd partner.

       Dit is als je het zo bekijkt niet echt logisch, en denk dat als je in het buitenland gaat wonen bij je vrouw de SVB gaat stribbelen voor die toeslag,

       Anderzijds is het ook zo dat als 2 op papier alleenstaanden, dus 70% vangers min of meer
       samenwonen dat ze dat moeten doorgeven aan het svb waarbij dan verlaging volgt, omdat ze dan als partners worden beschouwd, tenminste dit was altijd zo..

       Dus ik denk dat als jij kunt aantonen dat je een partner hebt, je bent toch gehuwd, ik geen enkele reden kan bedenken waarom je die toeslag niet zou krijgen,

    • Ferdinand zegt op

     @Joost Zit er in je antwoord niet een kleine fout ? Volgens jou is de partnertoes;ag hoger naarmate zij jonger is dus si zij 40 krijg je 50% van 25 jaar is ze 30 krijg je 25% van 35 jaar, is ze (theoretisch) 15 dan krijg je de volledige 50% uitgekeerd. Is het niet andersom, naarmate ze jinger is is de KORTING op de toeslag groter en niet de toeslag zelf ?

 10. ruud NK zegt op

  Wijj moeten elk jaar naar de immigratie voor een nieuw jaarvisum. Dat wordt in het pasport aan getekend. Volgens mij zou dat voldoende rede zijn om aan te nemen dat je nog in leven bent voor alle pensioenfondsen en de AOW. Een kopie van het pasport met nieuw jaarvisum zou dan kunnen volstaan. Maar wie ben ik, misschien is dit te simpel. Waarom makkelijk als het ook moeilijk kan.

 11. Ferdinand zegt op

  @Redactie. De laatste alinea van jullie artikel luidt letterlijk “Thailand is verdragsland, als Th dat niet zou zijn, zou voor aowers met een partner jonger dan 65 de toeslag in het geheel niet worden uitbetaald”
  Dus nu zijn we verdragsland, zelfde regiem als in NL geldt, betekend dat dan als je als Nederlander gehuwd bent met een Thaise die nog nimmer in NL heeft gewoond, gewerkt, en ook in TH geen inkomen heeft je WEL toeslag krijgt ? Dus voor mij 50% en voor haar een toeslag ondanks dat ze geen NL is, geen opbouw heeft etc.? Of krijg ik de alleenstaande 70% ?
  Hoe meer antwoorden, het wordt me steeds onduidelijker.

  • hans zegt op

   Ferdinand, ik heb mijn antwoord bij thailandganger neer gezet van 16-11 19.17

 12. esther zegt op

  Thailand is toch in alle opzichten stukken goedkoper van Nederland?
  Zelf ben ik ook van plan die richting op te gaan, maar als ik jullie allemaal zo hoor kan ik beter hier blijven!!

 13. Joost zegt op

  Ik krijg vanaf mei 2011 AOW-pensioen en ga a.s. zondag bij mijn vrouw in Buriram wonen, mijn vrouw is 48, heeft nooit in Nederland gewoond, krijgt dus voor 17 jaar AOW-pensioen dat is dan ongeveer € 241,00, maar ze heeft een baan bij de overheid waar ze ongeveer € 500,00 euro verdiend, nu krijg ik voor haar € 177,80.

  AOW-pensioen 710,51
  Tegemoetkoming AOW 33,09
  AOW-toeslag voor mijn vrouw 177,80
  ______ +

  Totaal bruto 921,40

  Inhoudingen

  Loonheffing 1,16
  Bijdrage zvw 71,40
  _______ +

  Totaal inhoudingen 72,56
  ________ –

  Netto bedrag per maand 848,84

  Bijdrage zvw komt na mijn verhuizing naar Thailand te vervallen.

  Nu letterlijk uit de brief van de SVB.

  U krijgt een toeslag van € 177,80 bruto per maand. Dit is niet de maximale toeslag, want uw partner heeft inkomsten die we van uw toeslag aftrekken. Ook gaat er een percentage van de toeslag af, omdat uw partner 34% van het maximale AOW-pensioen heeft opgebouwd. In het overzicht bij deze brief ziet u hoe wij uw toeslag berekend hebben en in welke perioden uw partner geen AOW-pensioen heeft opgebouwd. U kunt een toeslag krijgen totdat uw partner 65 wordt.

  Veranderen de inkomsten van uw partner? Dan kan uw toeslag hoger of lager worden, geef dit daarom binnen vier weken na de verandering aan ons door. We kijken dan of u uw toeslag kunt behouden.

  • Joost zegt op

   Voor de duidelijkheid nog een stukje uit de brief van de SVB over de berekening van de toeslag voor mijn vrouw.

   Hoogte van uw toeslag.

   De maximale toeslag is € 710,51
   De inkomsten van uw partner zijn: € 495,00
   Uw partner heeft inkomen uit arbeid. deze inkomsten hebben we gedeeltelijk afgetrokkenvan de maximale toeslag. Dat doen we op de volgende manier:
   . een bedrag gelijk aan 15% van het minimumloon tellen we niet mee.
   . de inkomsten daar boven trekken we voor twee derde van uw toeslag af.

   Het inkomen van uw partner dat meetelt: € 187,56

   Gedeeltelijke AOW-opbouw van uw partner.

   Uw toeslag wordt ook gekort omdat uw partner 33 jaar geen AOW-pensien heeft opgebouwd.
   . ieder heel jaar telt mee voor 2%

   Uw bruto toeslag na aftrek van inkomen en van het totale kortingspercentage € 177,80

   Dus als je 65 jaar wordt, kan je het beste een zo jong mogelijke vrouw hebben, als ze b.v. 15 jaar is krijg je voor haar de maximale toeslag.

 14. tino zegt op

  Die hele controle door het Social Security Office (SSO) is een farce en dat heb ik de SVB ook geschreven, maar kreeg nooit antwoord.. Op het SSO begrijpen ze het Engels op het formulier niet. Ze vroegen mijn echtgenote niet naar haar identiteitsbewijs, ze keken niet in hun gegevens of zij misschien een inkomen had, ik vertelde ze waar ze ja en nee moesten invullen en dan ondertekenden ze het formulier. Alles wel gratis.

 15. riekie zegt op

  nou even een vraag
  ik woon vanaf mijn 50 ste in thailand
  ben gescheiden hoeveel aow krijg ik met mijn 65ste ?
  weet dat er 2 procent af gaat van elk jaar dat ik hier woon.
  en worden daar ook nog sociale lasten vanaf gehouden?
  want ziekenkosten en andere dingen
  maak ik geen gebruik van in nederland.

  • hans zegt op

   Je krijgt dan 70% van de alleenstaanden aow. Je betaalt de sociale lasten, zal niet zo gek veel zijn ivm de lage uitkering. Zolang je in nederland ingeschreven staat betaal je ook het ziekenfonds.

  • Peer Steen zegt op

   Hier een globaal overzicht.

   Als alleenstaande krijgt men 1074,83. In dit geval heb je 15 jaar niet in NL gewoond, dus kort men 30% hierop over die tijd dat er geen sociale lasten zijn afgedragen. Betekent dus netto 751,80 AOW. Dit is inclusief Toeslag ouderen van 33,09. Weet niet of deze er vanaf getrokken worden. Naast de AOW krijgt men 56,98 vakantie toeslag (70%= 39,88). Dit zou totaal 478,60 netto per jaar zijn.

   Over deze bedragen wordt 15,1% belasting ingehouden (tot jaarinkomen van ca. 18.000). Betekent dus een netto AOW van rond de 600 euro. Ik weet niet of er een bijdrage in de zorgverzekering wordt geheven maar denk het niet vanwege verblijf in het buitenland.

   • Rob N zegt op

    Peer,
    die 33,09 Euro wordt niet meer uitbetaald in buitenland.

   • riekie zegt op

    bedankt vast voor de informatie
    handig om vast te weten

 16. tinco zegt op

  van va 11 sep 2011 in de aow .daar voor zat ik in wao.
  1998 al myn schepen verbrand en verhuist naar thailand 1 jaar later naar pillipynen
  myn wao washoger dan 2000 gulden .kon daar van rondkomen en elk jaar naar nederland familiebezoek en tjek up in ziekenhuis .ben xkankerpatient ,maar was op tyd ,dus elk jaar controle. 2003 ging myn toeslag er af.om dat er in maroko fraude was gepleegt op grote schaal dat gebeurde rond 2000 kok was de primeminister ,en beloofde keihard op te treden tegen de boosdoeners.en zucht van verlichting eindelyk en 1e minister met ballen.in de meeste landen ging de toeslag er af,tot myn verbazing,moroko had het allang weer er by .dat is weinig mensen op gevallen maar my niet ,myn uitkering was 2003 nog maar 651 euro
  kon niet meer naar nederland voor medice onderzoek
  kok was de man die tegen de bonussen was nu werkt hy by de bank en nu is hy er voor
  va 2006 woon ik weer in thailand zyn er meer op deze manier gedupeert,neem contact op.
  http://www.svb.nl zie je de fraudeurs allang weer toeslag.
  .tinco

 17. ruud NK zegt op

  Dit is meer een waarschuwing dan een reactie.

  Gisteren kreeg ik van het SVB een brief met de mededeling dat ik heb verzuimd inzage te geven inzake mijn inkomsten. Ik krijg tot 31 juli de tijd om alsnog de informatie te verstreken. Mocht ik dan deze informatie niet hebben verstrekt dan wordt mijn AOW gestopt. Geef ik de informatie na 31 juli dan krijg ik 5% boete met een minimum van 25 euro. Omdat het SVB ook zorgt voor de in levenzijn verklaringen voor het ABP zou per die datum waarschijnlijk ook mijn ABP pensioen stoppen.

  Ruim een maand geleden, 20 mei, heeft het Social Sercurity Office al de benodigde formulieren van mij ontvangen. Het SVB stelt, dat SSO zorgt voor de verzending of kontacten naar het SVB.

  Het blijkt maar weer, dat deze regeling niet goed is. Het SSO is verantwoordelijk voor de afwerking. Maar als zij fouten maken wordt ik gekort. Stel dat ik met vakantie in Nederland zou zijn voor de maand juli. Geen geld dus dan in augustus en 5% boete voor te late verstreking van de gegevens.

  Gelukkig heb ik een kopie van mijn papieren en zal deze zenden.

  Maar ter verkoming van problemen in de toekomst zal ik in het vervolg ook zelf mijn gegevens zenden naar het SVB.

  Ik wil voorstellen dat elke expat dit ook gaat doen ter voorkoning van de door mij geschetste problemen.

  • ruud NK zegt op

   Hans, je had gelijk. Vanmorgen om 9.01 uur nederlandse tijd kreeg ik al antwoord van SVB op mijn mail van afgelopen zondag.
   Alles is in orde. SVB had mijn gegevens op 6 juni, maar verzond de brief aan mij op 11 juni.

   Geen excuses, maar wel de mededeling dat ik gewoon mijn AOW blijf ontvangen. Weer een zorg weg.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website