In het belastingdossier wordt uitgebreide informatie verstrekt over alles rond emigratie naar Thailand. Er wordt gesteld dat pensioenen in Thailand belast worden als je daar belastingplichtig bent, hoewel daar een zeker voorbehoud wordt gemaakt, omdat het woord “pension” niet voorkomt bij de genoemde bronnen waarover wordt geheven.

Lees verder…

Lezersvraag: Is pensioen in Thailand belastbaar in Nederland?

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags: ,
4 mei 2016

Mijn partner woont nu in Thailand en krijgt daar pensioen. Wanneer zij naar NL komt dan blijft zij op haar Thaise bankrekening pensioen ontvangen. Is dit pensioen in NL belastbaar?

Lees verder…

Gedurende de periode van 20 jaar waarin ik in NL werkzaam ben geweest heb ik pensioen opgebouwd bij een NL ondernemingspensioenfonds. Ik sta op het punt mijn partner bij dit fonds aan te melden zodat bij mijn overlijden een partnerpensioen tot uitkering komt.

Lees verder…

Thailand kampt, net als zoveel landen, met vergrijzing. Een reden voor de regering om de pensioengerechtigde leeftijd van ambtenaren te verhogen van 60 naar 65 jaar. Het is tevens een bezuinigingsmaatregel want de overheid is nogal wat geld kwijt aan de premievrije pensioen van het enorme ambtenarenkorps.

Lees verder…

Nieuwe maatregelen door Europese Centrale Bank

Door Rembrand van Duijvenbode
Geplaatst in Opinie
Tags: , , ,
12 maart 2016

Tegen de adviezen van veel directeuren van centrale banken in verlaagde op 10 maart 2016 de ECB de herfinancieringsrente van bijna gratis (0,05%) naar gratis. Dit heeft weinig om het lijf, maar de beslissing om de opkoop van obligaties van overheden en nu ook van bedrijven te verhogen van € 60 miljard per maand naar € 80 miljard des te meer.

Lees verder…

De Nederlandse pensioenfondsen hebben het zeer moeilijk. Bij de huidige stand van zaken moeten alle fondsen gaan korten. De komende 10 jaar zal ieder jaar het pensioen van miljoenen deelnemers worden verlaagd.

Lees verder…

Ik moet van mijn lijfrente uitkering een levensverzekering kopen. Ik las al dat het bij de meeste verzekeraars niet mogelijk is omdat zij geen buitenland vergunning (voor Thailand) hebben. Wat nu?

Lees verder…

Het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd betekent voor de meeste 50-67-jarigen (64%) dat zij zullen doorwerken in hun huidige functie. Een kwart (24%) geeft aan eerder te stoppen met werken en te leven van andere middelen. Dit zijn vaker 50-55 jarigen, terwijl mensen van 62-67 jaar juist vaker aangeven door te willen of moeten werken.

Lees verder…

Op Thailandblog valt meermalen te lezen dat plannen om naar Thailand te emigreren vaak om financiële reden worden uit- of afgesteld. Kortom: komt ons verblijf in Thailand in gevaar?

Lees verder…

Slecht nieuws uit pensioenland en daarmee ook voor de pensionado’s in Thailand. Gepensioneerden moeten volgend jaar al vrezen gekort te worden op hun pensioen. Ook moeten werkenden en bedrijven meer betalen voor minder pensioen.

Lees verder…

Lezersvraag: Afkopen pensioensparen in België

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags:
16 augustus 2015

Wie heeft ervaringen met het afkopen van pensioensparen in België, een paar jaar voor men eigenlijk officieel op pensioen gaat?

Lees verder…

Ik heb een vraag van een vriend uit België. Hij is alleenstaand, maar zou in Thailand met zijn vriendin voor de wet willen trouwen.

Lees verder…

Pensionado’s in Thailand klagen regelmatig over hun besteedbaar inkomen. Is dat terecht? Volgens onderzoek wel. Gepensioneerden zijn er tijdens de crisis zes keer harder op achteruit gegaan dan werkenden. In de periode 2008-2013 nam de koopkracht van werkenden 1,1 procent af, terwijl gepensioneerden 6 procent minder te besteden hadden.

Lees verder…

Ik weet dat dit onderwerp al drie keer is behandeld op het blog maar Thailand zou Thailand niet zijn als het niet regelmatig iets veranderde. Een paar weken geleden kreeg ik van mijn pensioenfonds vervoer een brief over het Bewijs van leven/Proof of live/Attestatie de vita.

Lees verder…

Wie kan mij een afdoende antwoord geven op de vraag of een Nederlands bedrijfspensioen en AOW in Thailand fiscaal onbelast of belast zijn? Ik hoor tegengestelde meningen. Ik ben het uitvoerige dossier eens doorgelopen en kom – via vraag 8 – tot de conclusie dat Nederlands bedrijfspensioen in Thailand aangegeven moet worden, maar dat AOW in Nederland belast blijft.

Lees verder…

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website