Het inburgeringsbeleid gaat drastisch op de schop. Het doel is dat nieuwkomers meteen aan het werk gaan en ondertussen de taal leren. Gemeenten gaan voor alle inburgeraars een individueel inburgeringsplan maken. Ook wordt het leenstelsel afgeschaft waarmee nieuwkomers nu nog hun inburgeringscursus inkopen. Dat schrijft minister Koolmees vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over zijn plannen voor een nieuw inburgeringsstelsel.

In de plannen van de minister wordt de werkwijze rond inburgeringscurssen anders dan nu. Gemeenten gaan de lessen inkopen. Daarvoor gebruiken zij het geld dat nu nog als lening aan de inburgeraars zelf wordt uitgekeerd. Nieuwkomers krijgen vervolgens, als onderdeel van hun persoonlijke Plan Inburgering en Participatie (PIP), van de gemeente een aanbod voor een inburgeringstraject. Zo worden misstanden en fraude bij aanbieders zoveel mogelijk voorkomen. Het blijft de verantwoordelijkheid van nieuwkomers om binnen de termijn van drie jaar te voldoen aan de inburgeringsplicht en dus examen te doen.

Koolmees wil dat statushouders vanaf het eerste moment aan de slag gaan met hun inburgering. Gemeenten gaan hen daarbij activeren en begeleiden. Dat betekent dat gemeenten in de eerste periode voor statushouders zaken als huur en kosten voor verzekeringen vanuit de bijstand gaan betalen. De duur van deze ondersteuning verschilt per individu en wordt vastgelegd in het PIP. Tegenover deze extra begeleiding staat dat inburgeraars die zich onvoldoende inzetten, vaker en sneller dan in het huidige stelsel te maken krijgen met sancties, zoals een boete.

In het nieuwe inburgeringsstelsel worden hogere taaleisen gesteld aan inburgeraars. Momenteel is het vereiste niveau A2. Dat wordt B1 omdat dit de kans op een baan vergroot. Niet alle nieuwkomers zullen dit niveau kunnen halen. In het PIP wordt daarom een leerniveau en leerroute vastgelegd. Ook voor nieuwkomers die een minder hoog taalniveau halen, is alles erop gericht dat ze zo snel mogelijk zelfredzaam worden. Werk is daarbij het sleutelwoord.

De bedoeling is dat het nieuwe inburgeringsstelsel in 2020 van start gaat. De minister ontwikkelde de afgelopen maanden zijn plannen voor het nieuwe inburgeringsstelsel in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen. Zo werd er gesproken met zo’n 100 experts van gemeenten, Vluchtelingenwerk Nederland, wetenschappers, werkgevers en andere ministeries.

Uit evaluaties en onderzoeken is gebleken dat het huidige stelsel van inburgering te ingewikkeld en niet effectief is. Koolmees wil in het nieuwe stelsel veel aandacht voor monitoring en evaluatie. Zo kunnen waar nodig snel aanpassingen gedaan worden.

No votes yet.
Please wait...

7 reacties op “Inburgering op de schop: Leenstelsel afgeschaft”

 1. Rob V. zegt op

  Zie ook:
  https://nos.nl/artikel/2239449-nieuwkomers-krijgen-persoonlijk-inburgeringsplan-taalniveau-omhoog.html

  De verhoging naar B1 niveau -binnen 3 jaar na aankomst- is nogal wat, ik heb de indruk dat dit voor velen een brug te ver is… Nederlands spreken zoals de meerderheid van de Nederlanders dat kan is een mooi streven maar A2 binnen 3 jaar is voor menig immigrant al een aardige prestatie. Het zou mij niet verbazen dat in de praktijk grote groepen toch weer op A2 komen. Wel fijn is dat van een gemeente nu niet verwacht woord de inburgeraar in een standaard klasje te stoppen met A2 leerlingen en uitleg hoe een ATM werkt en we hier geen meisjes besnijden… Alsof de immigranten bij meerderheid achterlijk volk is onder een rots vandaan getrokken of van achter een klapperboom en ze geen ambities hebben zoals goede B1 beheersing van de taal en een leuke baan. We gaan het zien…

  De brief van de regering:
  “In de afgelopen decennia hebben verschillende visies op inburgering en voortschrijdend inzicht over hoe nieuwkomers het best en het snelst volwaardig deel uit kunnen gaan maken van de Nederlandse samenleving, geleid tot een groot aantal wijzigingen in het beleid. Al die wijzigingen ten spijt is er nog geen stelsel gevonden waarin inburgeraars adequaat, snel en in grote aantallen het gewenste einddoel bereiken. (…) Ook na aanpassing van het stelsel blijft het een uitdaging de gewenste eindresultaten te bereiken. De komende jaren zullen met name de onderdelen waar minder praktijkervaring is, worden gevolgd en indien nodig aangepast, om het stelsel gaandeweg te kunnen versterken.

  (…)
  Om dit te bewerkstelligen zet ik in op een aantal lijnen die vernieuwend zijn ten opzichte van vorige stelsels:
  – Een Nederlands diploma, zonder onnodig tijdverlies, is de beste startpositie voor de arbeidsmarkt. Jonge inburgeraars worden daarom zo snel mogelijk doorgeleid naar een Nederlandse beroepsopleiding.
  – Intensivering van de leerroutes. Om het gros van de inburgeraars binnen enkele jaren taalniveau B1 te laten behalen werkt het het best als het leren van de taal gecombineerd wordt met (vrijwilligers)werk.
  – Geen ontheffingen op basis van aantoonbaar geleverde inspanning meer. Iedereen leert zich in de maatschappij te redden.
  (…)
  De verbeteringen zijn gericht op alle inburgeringsplichtigen: man of vrouw, in bezit van een asielvergunning of andersoortige verblijfsvergunning.
  (…)
  Een van de kernpunten uit het regeerakkoord is de verhoging van het vereiste taalniveau bij het inburgeringsexamen van A2 naar B1. B1 wordt daarmee het standaard taalniveau . Dit is het taalniveau dat nodig is om een zo goed mogelijke startpositie op de arbeidsmarkt te hebben. Het is echter een realiteit dat niet iedereen het vermogen heeft dit taalniveau te bereiken. (..) Hiertoe wordt nu gedacht aan drie verschillende leerroutes.

  Drie leerroutes
  B1-route (route 1):
  De norm is dat de inburgeringsplichtigen de route volgen die leidt naar het B1-examen. Alleen via een objectieve toets kan worden vastgesteld dat inburgeraars die dit niveau niet kunnen halen, examen op een lager niveau mogen doen. (…)

  Onderwijsroute (route 2)
  De onderwijspotentie van inburgeraars moet beter worden benut omdat dat hard nodig is voor een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt. Circa 30% van de inburgeringsplichtigen is onder de 30 jaar en heeft een heel werkzaam leven voor zich. (..)

  Z-route (zelfstandig met taal) (route 3)
  Voor het grootste deel van de personen die nu een ontheffing krijgen, ligt ook het A2 examen buiten het bereik. Mensen met bijvoorbeeld een beperkt leervermogen of mensen die in hun eigen taal analfabeet zijn. (…)

  V. Het examenstelsel
  “Met de invoering van de Wet Inburgering 2013 is het examenstelsel gewijzigd. De taalonderdelen werden vanaf dit moment afzonderlijk geëxamineerd en in 2015 is het examenonderdeel ONA toegevoegd. Wat betreft ONA is er een meerwaarde voor het voorbereiden van de inburgeraar op de arbeidsmarkt, maar- zo blijkt uit de wetsevaluatie – is de wijze waarop ONA nu getoetst wordt niet effectief. ONA is in de huidige vorm erg theoretisch en vereist een bepaalde mate van taalbeheersing die veel inburgeraars nog niet hebben aan het begin (…)

  Het huidige inburgeringsexamen bestaat uit zeven onderdelen:
  1) spreekvaardigheid, 2) luistervaardigheid, 3) schrijfvaardigheid,
  4) leesvaardigheid, 5) Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM),
  6) Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) en
  7) de Participatieverklaring.

  De Participatieverklaring is al decentraal onder de verantwoordelijkheid van gemeenten belegd. Voor ONA geldt dat (zoals reeds aangekondigd) dit ook een decentrale, praktijkgerichte, invulling zal krijgen, die optimaal bijdraagt aan het aan het werk gaan van de inburgeraar.
  (…)”

  Bron: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z12976&did=2018D37329

  • Leo Th. zegt op

   Helemaal met je eens Rob. Voor heel veel nieuwkomers valt niveau A2 al niet mee, laat staan B1. De wens is de vader van de gedachte, waarbij in deze de wens om de taalkennis uit te breiden in de praktijk niet zal gaan werken. Zoals Rori opmerkt zijn veel Nederlanders al niet in staat om het B1 niveau te behalen en dat janbeute er bij wijze van spreken barstende koppijn van krijgt, kan ik mij ook indenken. Heb ik er namelijk in het verleden ook van gekregen, ook van ambtenaren die de inburgeringswet moesten uitvoeren maar schijnbaar van een andere planeet kwamen. Zonet was minister Koolmees, de minister die het nieuwe inburgeringsplan gaat invoeren, bij Jinek. Hij en de andere aanwezigen kregen een aantal vragen uit het huidige inburgeringsexamen voorgeschoteld, die te bizar voor woorden zijn en waarop het juiste antwoord niet te geven was. Vragen en filmpjes die, als je het mij vraagt, door krankzinnigen zijn bedacht. Harry Romijn heeft dan ook een punt, Nederland zit te springen om vaklui maar duizenden en duizenden nieuwkomers worden verplicht om peperdure cursussen te volgen. Cursussen met tal van onzinnige leerstof, waar niemand op zit te wachten en niets bijdraagt aan de feitelijke grondslag waar inbugeren voor bedoeld is. Het is big business waar ontzettend veel geld mee gemoeid is.

 2. janbeute zegt op

  Als ik dit allemaal zo eens doorlees , krijg ik barstende hoofdpijn .
  Hoe hebben vroeger die Vietnamese bootvluchtelingen uit de begin Jaren zeventig het toch voor elkaar gekregen om geruisloos te integreren in de Nederlandse samenleving .
  Ik kan me van toen nog herrineren , ik woonde in Steenwijk en vlak daarbij was een opvangcentrum in een oude kweekschool nabij het dorp Gelderingen te Steenwijkerwold .
  Velen gingen toen al snel aan het werk in Zwolle bij de Scania vrachtwagen fabriek en zullen toen wel ook geen Nederlandse vakdiplomaas gehad hebben .
  Maar zo als gewoonlijk de Nederlandse overheid en de daarbij toebehorende ambtenaarij moeten weer iets nieuws bedenken , dat waarschijnlijk ook weer op niets uitdraait .

  Want zoals ik al eerder schreef inburgeren leer je niet uit een cursus , maar komt uit je hart .

  Jan Beute .

 3. rori zegt op

  Ik ken Nederlanders uit bepaalde provincies in Nederland die nog niet eens bij machte zijn B2 te halen.
  Is dus weer een extra rem voor buitenlanders behalve als je via de middellandse zee route, turkije of via AZG binnenkomt.

 4. Harry Romijn zegt op

  Ik snap veel van dat “inburgeren” niet.
  Waarom moet iemand, die uitstekend bijv. lassen kan, eerst Klomperiaans gaan leren, waar Bijstand c.s. aan te vragen, ten laste van de gemeenschap, terwijl dit zelfde land staat te snikken om dit soort vakkrachten. Idem auto-monteurs, bouwvakkers, electriciens enz. Bij “mijn” garage had een Syriër binnen één uur alles door, inclusief de elektronische afregel-apparatuur, en kon zijn NLe collega’s nog wat leren !Een Syrisch medisch specialist, die we na een ongeluk aldaar de handen gekust hadden als hij ons zou gaan opereren, maar in NL mag hij nog geen pleister leggen, want heeft zelfs geen Nederlands EHBO-diploma.
  Hoeveel buitenlanders hebben uitstekende banen in Thailand zonder meer dan 50 woorden Thais te verstaan ?
  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/syrische-arts-zoekt-ervaringsplaats.htm
  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/syrische-artsen-willen-snel-weer-aan-het-werk.htm
  https://www.ad.nl/binnenland/deze-syrische-vluchtelingen-zijn-helemaal-ingeburgerd~a2bfa28a/

  • chris zegt op

   Helemaal mee eens. Er zijn expats die de bureaucratie in Thailand verafschuwen maar Nederland kan er ook wat van. Soms op andere punten, soms op dezelfde punten zoals werkvergunningen.
   Heb een Maltese vriend die in Malta woont en daar doet men niet moeilijk. Gevolg: vele buitenlanders (die in Nederland zouden worden geweerd of als economisch vluchteling worden gezien als het al niet erger is) werken zich een nieuwe toekomst in Malta zonder cursus waarin wordt verteld wat je voor de gastvrouw moet meenemen op een verjaardagsfeestje. Absoluut geen prioriteit.
   Heb enige tijd geleden de inburgeringstest zelf eens (online) gedaan en slaagde met de hakken over de sloot.

 5. SayJan zegt op

  Dus mijn Thaise vrouw komt hier niet voor in aanmerking als ze naar Holland komt

  als ik het goed begrijpt of gelezen heb.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website